Gwin Dylanwad Wine: PEN Y DAITH! JOURNEY’S END!

Yr Estyniad Gwydr/The Glass ExtensionDaeth y dynion o WASP, Caer gyda’r gwydr. The men from WASP, Chester arrived with our glass. A dyma’r canlyniad. Mae hwn yn well nac oeddwn yn disgwyl. Pawb yn y dref yn ei hoffi yn ffodus, gyda’r estyniad… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

22ain Tachwedd 2014 – mae’r plant yn brysur yn paratoi ar gyfer Gwasanaeth Nadolig ond cawsom amser i fwynhau addurno bisgedi Nadolig! Mae gan pob aelod o Hwyl a Sbri focs casgliad dros gyfnod y Nadolig.  Bydd y casgliad yn gymwys ar gyfer cynllun £1 am £1 y Llywodraeth eleni ar gyfer Apel Nadolig Cymorth Cristnogol.  Bydd yn dyblu!  Cyn hynny mae aelodau a chyfeillion Maesyneuadd hefyd yn rhoi casgliad yn y bocsys – mae’n dyblu dwy waith!! DIOLCH!

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BOCSYS NADOLIG

Eleni i Romania bydd bocsys Nadolig yn cael eu danfon.  Ac yn ychwanegol i’r arfer roedd cyfle nid yn unig i wneud bocs ar gyfer bechgyn a merchoed, ond bocsys ar gyfer cartrefi plant hefyd.  Mae 50 o focsys wedi mynd o Drefor … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerdd ar y wal

Gofynnodd tŷ bwyta sushi yn Norman i fy merch hynaf ysgrifennu ar y wal fewnol rhyw eiriau Japaneg cysylltiedig â bwyd. Wedi gofyn i’w ffrind orau yn Japan am syniad, dyma iddi orffen gwaith hyfryd. Dw i’n llawn edmygedd tuag at ei ffrind sydd yn gyfarwydd â’r gerdd hynafol Tsieineaidd honno gan Li Bai wedi’i gyfieithu yn Japaneg, a hyd yn oed wedi ei haddasi ar gyfer y bwyty hwnnw drwy newid “cig oen a chig eidion” i “bysgod a sushi.” Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Malcolm Bennett 1944-2013

Ces i dipyn o fraw ar nos Iau wrth glywed, yn hwyr las, bod hen gyfaill i mi wedi marw dros ddeunaw mis yn ôl. Doedden ni ddim wedi bod mewn cyswllt am sbel, ond am gyfnod maith roedd Malcolm Bennett yn aelod o’n grŵp Cerddwyr Radicalaidd (Red Rambles) a oedd yn weithredol rhwng 1994 a 2004 yn ardal y Peak. Roedd Malcolm (Malc i’w gyfeillion) wedi symud i Swydd Derby o ardal Reading i fyw mewn Commune yn Milford, nes ymlaen, ar ôl i’r commune chwalu yn gyfeillgar, roedd o a’i deulu yn parhau i fyw yn ardal Belper. Roedd Malc yn ‘Hippie’ go iawn yn null y chwedegau, hynny yw yn credu mewn bywyd amgen, yn defnyddio tipyn bach o ganabis, ac yn mwynhau byw. Roedd o hefyd yn grefftwr dawnus, yn gerflunwyr ben i gamp ac yn gallu creu a chwarae offerynnau cerddorol. Roedd o’n cadw lotment o fath wrth ochr y gartref teuluol oedd yn gynhyrchiol iawn ond hefyd yn rhyw fath o oriel celf ar gyfer ei weithiau cerflunio. Sawl tro yng nghwmni Malcolm mi wnes i gerdded mewn rhannau gwahanol o ardal y Peak mewn hindda a glaw. Roedd ganddo fo bob tro rhywbeth diddorol i’w dweud hyd yn oed os oedd o’n ymestyn y gwirionedd ar adegau. Ac ar ben y ffaith ei fod o’n gerflunydd da roedd o’n ddyn handi go iawn a dw i’n cofio gweld y gwaith adeiladu wnaeth o yn ei dy ei hunan. Roedd lle tan arbennig o gerrig efo maen glo arbennig yng nghanol y bwa, roedd Malcolm wedi darganfod bricsen leol efo’r gair Belper wedi’i stampio arno, a dyna beth oedd y maen glo perffaith i’r pentan. Gwych. Yn 2008 roedd Malcolm yn hapus i gymryd rhan mewn prosiect ffilmio fideo ar gyfer gwefan ‘Anarchist Voices Video Project’, (gwelir https://www.youtube.com/watch?v=uP1boeYGr7M&list=UUldSU6_0rW6YMH1_7OT1KTg ) prosiect oedd yn rhoi llwyfan i anarchwyr o wahanol fathau son am eu bywydau, prosiectau a beth oedd anarchiaeth yn golygu iddyn nhw. Roedd ei gyfraniad yn ddiddorol ond wrth edrych arno rŵan dw i’n sicr mi fydda i’n gweld eisiau Malcolm. Malcolm Bennet 1944-2013. Heddwch i’w lwch. Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Gwaed, Hufen a Siwgr – H Hawkline

Gwaed, Hufen a Siwgr – H Hawkline Parhau i ddarllen

TEITHIAU TEIFI » blog: TRWY DDRYCH Y DAEAREGWR

“Trwy ddrych y daearegwr y gwelaf i ddarn o wlad,” meddai Dyfed Elis-Gruffydd wrth gyflwyno 100 o olygfeydd hynod Cymru Parhau i ddarllen

cymrohoyw: Methiant

Wel, mae’n amlwg nad ydw i’n medru cadw blog rheolaidd a bod bywyd yn dawel iawn..! Rwy yng Nghanada ar fy ngwyliau ar hyn o bryd, felly gobeithiaf yn fawr y bydd amser gennyf i ddiweddaru’r blog gyda hynt a helynt fy nheithiau pan fyddaf yn fy ôl ym Mhrydain! Tan hynny, hwyl am y […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – Bully’s, Pontcanna

Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Tan yn Dy Ysgyfaint – Radio Rhydd

Tan yn Dy Ysgyfaint – Radio Rhydd Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad – The Missing

Mirain Jones sydd ar ganol gwylio cyfres ddrama ddiweddaraf BBC One Parhau i ddarllen

naturiaethwr: Cylchffordd Rasio Blaenau Gwent – Mwy Fyth o Lygredd

Disgrifir yr Arolygiaeth Gynllunio fel y canlynol mewn llythyr gan y Gweinidog Cynllunio, Carl Sargeant at Gadeirydd y Pwllgor Deisebau, William Powell: … asiantaeth annibynnol weithredol Llywodraeth Cymru ac Adran Cymunedau a Llywodraeth Lleol yw yr Arolygiaeth Gynllunio, sydd wedi’i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

agssc: Ralio Mini – 1968

Ym 1959, lansiwyd car newydd o’r enw ‘Mini’, ac fe ddaeth yn un o’r ceir mwyaf poblogaidd erioed. Un nodwedd a’i wnaeth mor boblogaidd yn ystod y chwedegau oedd ei allu rhyfeddol ym myd ralio. In 1959, a new car by the name of ‘Mini’ was launched, which went on to become one of the […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: onsen arall

Darllenais am onsen (hotspring) yn Yamanaka ar bapur newydd Japaneaidd heddiw. Arhosodd Bashô Matsuo, y meistr haiku mwyaf adnabyddus yno ac ysgrifennodd un o’i gampwaith am y dŵr poeth hwnnw. Mae’r lle yn fendigedig a rhoi chwant i mi fynd yno. Mae yna gynifer o onsen hyfryd ar draws Japan a dweud a gwir. Byddwn i eisiau teithio o’r Gogledd i’r De yn ymweld â nhw ryw ddiwrnod. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y wraig ddistaw (Mathew 26:6-13) – Aneurin Owen (23.11.2014)

: Iesu ‘Philly’

Yr eira mawr yn ardal Efrog Newydd oedd un o’r straeon a ddaeth atom o’r Unol Daleithiau’r wythnos ddiwethaf. Stori arall na chafodd yr un sylw (yn gwbl amlwg) oedd stori o Philadelphia am ddyn o’r enw Michael Grant yn cael ei arestio am ‘fynnu arian gan bobl’ ar strydoedd y ddinas honno. Roedd o’n […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Podium – Hud

Podium – Hud Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Dwnsia Ne Granda – Brython Shag

Dwnsia Ne Granda – Brython Shag Parhau i ddarllen

Pendroni: Sturgeon yn ysgogi

Dwi wastad wedi bod yn ffan o Nicola Sturgeon, ond  wythnos yma, mae fy edmygedd ohoni wedi cyrraedd yr entrychion ac mae hi wedi fy ysbrydoli a fy ysgogi.Yn ei dyddiau cyntaf fel Arweinydd yr SNP, a rwan fel Prif Weinidog yr Alban, mae hi wedi cr… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rali SNP yn yr Hydro heddiw

Tair mil ar ddeg o bobl yn yr Hydro heddiw mae’n ymddangos.  I’r sawl sydd ddim yn gyfarwydd a daearyddiaeth Glasgow mae’r anghenfil o adeilad yma  yn wynebu Pencadlys y Bib o’r ochr arall i’r Afon Clyd.  Mae yna lawer o ser adloniant sy… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid pobl fawr, ddinesig

Roedd yr hyn wnaeth Emily Thornberry trwy ymddangos i edrych i lawr ei thrwyn ar Sais, gwlatgarol  dosbarth gweithiol yn drychinebus o safbwynt etholiadol.  Y rheswm am hynny ydi bod yr agwedd roedd yn ei ddangos yn datgelu’n glir yr hyn ydi’… Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Hela – Casi Wyn

Hela – Casi Wyn Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Y Cyfan yn y Meddwl

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siom

Ar ôl y stŵr a achoswyd gan y cynllun i wahardd olwynion plastig troliau yn Fenis, dwedodd Comisiynydd Zappalorto mai ond rhai masnachol roedd o’n sôn amdanyn nhw er ei fod o’n cydnabod bod troliau’r twristiaid yn niweidio palmentydd carreg y ddinas. Drueni bod o’n newid y diwn; roeddwn i’n meddwl bod yn syniad hyfryd ac yn chwilio am droli efo olwynion rwber. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sky Hawk, Gill Lewis

Mae’r llyfr yma newydd wneud i mi grio DDWYWAITH! Yn y canol, ac ar y diwedd, ond dwi ddim yn mynd i ddifetha’r stori i chi drwy ddeud pam. A pheidiwch a darllen yr adolygiad ar gwales.com achos mae’n deud be sy’n digwydd! Grrr… Yn syml, mae o am hogyn, mae o am ferch – […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Y Cyfan yn y Meddwl

Sian B Jones, Judy Pemberton, Sara Piper-Heap, Chrissie Smith 29.11.14 – 24.1.15 Noson agoriadol 6pm nos Wener 28 Tachwedd Arddangosfa o waith 4 cyn-ddisygbl cwrs Celfyddydau Cymhwysol Prifysgol Glyndŵr yw Y Cyfan yn y Meddwl. Cyflwynir gwaith 2 a 3 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Neb i Fi – Y Reu

Neb i Fi – Y Reu Parhau i ddarllen

Golwg360: Starbucks a’r Gymraeg – ‘angen rhoi clod’

Dweud ei ddweud am y Gymraeg a busnesau Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 05: yr hen Goedwig

Y Paith. Gair Cymru’r Wladfa am i diffeithwch y tu fâs i’w tir âr yn Nyffryn Chubut. O deithio drwyddo heddiw yn gerrig sychion a llwyni bach pigog, ni fyddai neb yn meddwl bod hyn unwaith yn arfordir, rhannau ohono o dan y môr am filiynau o flynyddoedd. Na chwaith bod afonydd anferth yn llifo […] Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Digwyddiadau’r Nadolig yn Eryri 2014

Mae’r Nadolig yn Eryri yn golygu rhaglen llawn hwyl o ddigwyddiadau Nadoligaidd, ar hyd a lled y rhanbarth, ar gyfer y teulu i gyd. Fel y gwnaethom y llynedd, byddwn yn rheolaidd yn diweddaru’r post hon pryd bynnag digwyddiadau Nadolig Eryri newydd yn cael eu darganfod. Os ydych chi’n trefnu digwyddiad Nadolig yn Eryri ac yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: i honduras

Wedi dychwelyd o’r Eidal, mae fy ail ferch wedi bod efo ni am chwe mis yn gweithio fel merch trin gwallt a thiwtor preifat. Rŵan mae hi ar gychwyn cyfnod newydd; mae hi wrthi’n pacio ei chês er mwyn hedfan i Honduras fore fory. Bydd hi’n gwirfoddoli fel athrawes gynorthwyol mewn ysgol gynradd am dri mis. Mae ei ffrind da eisoes yno fel cenhades, a byddan nhw’n rhannu tŷ. Gan ei bod hi eisiau gweithio yn Japan ar ôl dod yn ôl o Honduras, mae’n debyg mai hwn ydy’r tro olaf iddi fyw efo ni cyhyd. Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Tir Mam – Estrons

Tir Mam – Estrons Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Gwerthusiad o ‘Y dŵr’…a buddion y golofn!

                    Yn ôl ym mis Mai roeddwn yn dychwelyd o brifysgol Manceinion, lle roeddwn wedi bod mewn cynhadledd gymdeithasegol, a ffeindiais fy hun yn eistedd ar blatfform bythol-oer rheilffordd Oxford road. Oherwydd y tywydd braf diwrnod hwnnw…ar ffaith fod gen i gymaint i’w gario fel oedd […] Parhau i ddarllen

: Ymgynghori ar gynigion cyllidebol Cabinet y Cyngor.

Yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ddydd Iau, 20 Tachwedd, cytunodd y Cabinet i ymgynghori ar gynigion cyllidebol Cabinet y Cyngor. Hyd y gellir rhagweld, bydd llai o arian gan Gynghorau. Daw hyn ar adeg pan fo’r economi’n dal i ddioddef … Continue reading Parhau i ddarllen

Golwg360: Gwyn Jones yn darogan gwae

Colli fydd ein hanes eto yfory, medd y meddyg Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Candelas. Y Bandana. Mellt. Y Reu. Ysgol Sul. DJ Guto Rhun. Y…

Candelas. Y Bandana. Mellt. Y Reu. Ysgol Sul. DJ Guto Rhun.

Y Ddawns Rhyng-Golegol! Cynhelir gan UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth). Lein-yp anhygoel…! Nos Sadwrn yma (22.11.14) yn Undeb Myfyrywr Prifysgol Aberystwyth. Dewch am bach o roc a rol secsi! x

Rhyng-Gol! The Inter-College Dance! Hosted by UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth – Aberystwyth Welsh Students Union) What a line up….! This is this Saturday (22.11.14) at Aberystwyth University Student’s Union. £10. 8pm. Come one and all for some sexy rock ‘n roll! x

Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Deud y Byddai’n Disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog

Deud y Byddai’n Disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Pryd o fwyd y Nadolig/Christmas meal

Fel arfer, awn am bryd o fwyd Nadoligaidd yn lle cynnal cyfarfod ffurfiol ym Mis Rhagfyr.  Nos Fercher 10 Rhagfyr 2014, 19:30.  Cysylltwch â’r ysgrifennydd am ragor o fanylion. As usual, we’ll be off for a Christmas meal instead of … Continue reading Parhau i ddarllen

agssc: Langland Bay Swimmers

Here is a lovely clip about a group of very ‘hardy’ girls brave enough to swim in the waters of Langland bay even in the depths of winter – fair play! http://youtu.be/g-GQn22BvjU Dyma glip hyfryd am grŵp o ferched ‘gwydn’ yn ddigon dewr i nofio yn nyfroedd Bae Langland , hyd yn oed yn nyfnderoedd […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Yn Galw Pob Artist: Cyfle Preswyl Oriel Wrecsam

Adeiladwyd Oriel Wrecsam yn 1973 a thros y deugain mlynedd ddiwethaf mae artistiaid mwyaf blaenllaw y byd wedi ymweld â hi, gan gynnwys Mona Hatoum, Shani Rhys James, Joseph Beuys, Helen Sear, a Rose Wylie i enwi ond rhai. Ym … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: O’r Gaiman i Gwmderi

Bydd ymwelydd annisgwyl yn cyrraedd pentre’ Cwmderi nos Lun, 24 Tachwedd wrth i Gabriela Gonzalez gamu i’r cwm ar gwest i ddarganfod mwy am hanes ei theulu. Bydd gwylwyr y ddrama ddyddiol Pobol y Cwm ar S4C yn dod i …Darllen mwy Parhau i ddarllen

agssc: Filming Carry On Up The Khyber, Snowdonia 1968

http://youtu.be/lGshDSgVF-4 Behind the scenes from the filming of ‘Carry On Up The Khyber’ in Snowdonia in 1968, including an interview with the Director of the film, and with Kenneth Williams. The Director, Gerald Thomas, explains that the area near the Watkin Path on Snowdon was chosen as the the ideal location because it bore a […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Agor y cwest ‘canibaliaeth’

Dechrau’r broses o ystyried marwolaeth Cerys Yemm Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Y Diwidiant Elusenu

Mae ‘na erthyglau diddorol yn fersiwn print ac ar-lein Golwg heddiw am is-deitlau Cymraeg ar raglenni S4C. Fel un sydd yn hynod drwm fy nghlyw yr wyf yn cytuno cant y cant a mwy efo sylwadau Dr Wayne Morris bod angen is deitlau Cymraeg i’r byddar / trw… Parhau i ddarllen

Amgueddfa Blog: Your Questions, My Answers

Hello bulb buddies!
St. Paul’s Primary School:
My name is A and I am 9 years old. It is my job all next week to take the weather measurements for you. I think I will enjoy it as I love being in the garden. Prof P – Hello Aiden and everyon… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiad syml yn y bon

Cyn cychwyn ymddiheuriadau am y blogio ysgafn diweddar – mae pethau’n brysur iawn o safbwynt proffesiynol ar hyn o bryd, a does gen i ddim llawer o amser.

Beth bynnag,  mae’n ddiddorol – os nad anisgwyl – bod David Cameron eisiau cadw fformiwla Barnett am byth bythoedd am wn i.  Mi fydd y sawl sy’n dilyn y pethau yma yn gwybod bod y fformiwla  yn tan gyllido Cymru o £1.2bn o gymharu a’r Alban, a hynny er bod yr Alban yn llawer cyfoethocach na Chymru.  Mi fyddant hefyd yn ymwybodol i’r fformiwla gael ei dyfeisio yn 1978 fel dull dros dro o ariannu gwledydd llai y DU.  Felly os caiff Cameron ei ail ethol ym mis Mai y flwyddyn nesaf gallwn ddisgwyl mwy a mwy o doriadau mewn gwariant cyhoeddus.  

Ac os caiff Llafur ei hethol mi fedrwn ddisgwyl yr un peth – beth bynnag maen nhw’n ei ddweud ar hyn o bryd.  Cawsant dair mlynedd ar ddeg hir i ddiwigio’r ffordd mae Cymru’n cael ei chyllido – ond ni wnaed hynny.  Does yna ddim rheswm i feddwl y bydd pethau’n wahanol y tro hwn.  
Felly os ydych eisiau i Gymru gael ei chyllido’n briodol – rhywbeth fyddai’n dod a’r toriadau enbyd sy’n cael eu gweithredu ar hyn o bryd mae yna ffordd syml o wneud hynny – bwrw pleidlais tros Blaid Cymru a gobeithio am etholiad agos tros y DU – un digon agos i’r Blaid fod mewn sefyllfa i fargeinio ynddi.  Mae’n etholiad syml yn y bon – os ydych yn byw yng Nghymru.

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Tachwedd 2014

Darlleniad y Dydd: Jona 2:1-10 (BCND tud.840 / BCN: tud.766)

‘Fy enaid, bendithia’r Arglwydd, a’r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd.’ Dyna sut mae’r Salmydd yn cychwyn Salm 103 – gan gymell ei hun i roi clod a mawl i Dduw. A ninnau’n cael y fraint o addoli ar Sul arall, beth am i ni . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Tachwedd 2014

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: olwynion rwber

Ym mis Mai nesaf ymlaen, cewch chi’ch ddirwy rhwng €100 a €500 os byddwch chi’n llusgo cesys dillad efo olwynion plasteg yn Fenis. Bydd rhaid i’r cesys eu cyfarparu ag olwynion rwber. Dw i’n cefnogi’r rheoliad newydd hwn; druan o’r trigolion sydd yn dioddef drwy’r dydd a nos, o’r sŵn ofnadwy a achosir gan yr olwynion plasteg ar y palmantydd carreg ym mhob man. Gobeithio y bydd y rheoliad yn helpu lleihau’r “llygredd.” Gobeithio y bydd y ddinas yn mynd i’r afael â chynifer o broblemau eraill hefyd.

Y cwestiwn: lle ga’ i brynu cês dillad efo olwynion rwber? Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Hybridedd, Cyfieithu, a Llenyddiaeth Genhadol

Dysgwn am fyd y gwreiddiol ac am fyd y cyfieithydd gyda phob cyfieithiad newydd. Teflir goleuni ar y naill ddiwylliant fel y llall, ac o astudio’r plethiad rhwng y ddau ddiwylliant gwelwn bortread hybrid o’r ddwy bau diwylliant unigryw’n ymffurfio o’n blaenau. Roedd bri mawr ar ymgyrchoedd cenhadol yn y Brydain Fictoraidd ac Edwardaidd. Cyllidwyd […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Bodoli’n Ddistaw. Candelas. Album newydd. New album….

Bodoli’n Ddistaw. Candelas. Album newydd. New album. 4/12/2014.

Parhau i ddarllen