fel y moroedd : "super bread"

Dw i’n hoffi crasu super bread sef bara maethlon heb glwten a llefrith. Mae yna ryseitiau amrywiol ar y we, a dw i wedi gwella ac addasu un sydd yn fy ffitio i. Does dim mesuriadau llym a dweud y gwir; bydda i’n cymysgu’r canlynol a’i grasu yn y popty:… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Llwyfan i Iechyd Meddwl ar Ddiwrnod y Llyfr : Cyngor Llyfrau Cymru

Yn Venue Cymru yn Llandudno ddydd Iau 5 Mawrth 2020, bydd panel o chwech arbenigwr yn trafod manteision ‘bibliotherapi’ lle caiff llyfrau hunangymorth eu defnyddio i gefnogi iechyd meddwl a lles. Mae’r cynllun Darllen yn Well – Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yn cynnig gwybodaeth a chymorth defnyddiol ar gyfer rheoli cyflyrau iechyd […]

The post Llwyfan i Iechyd Meddwl ar Ddiwrnod y Llyfr : Cyngor Llyfrau Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : camry

Dw i’n hoff iawn o’n car newydd ni, sef Toyota Camry 1997. Mae’r seddau’n hynod o gyfforddus, ac mae yna fwy o le o gwmpas y traed. Fedra i ddim ei yrru oherwydd bod rhaid trosglwyddo â llaw; y gŵr sydd yn yrru, ac mae o’n mwynhau. Bydda i’n hapus ei g… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Teg edrych tuag adref?

Lleu Bleddyn sy’n gofyn pam fod chwarae gartref ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad mor bwysig Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Y Bwrdd gan Iwan Rhys

Yn y rom-com o nofel ddychanol hon am deulu, y Gymraeg a Brexit, awn ar daith o Gaerdydd i’r Tymbl ac i Valencia. Gymerwch chi apéritif?
Daeth Y Bwrdd yn agos i’r brig yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith, 2019.
Dyma adolygiad Sioned Erin Hughes o Y Bwrdd gan Iwan Rhys. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Pwyth gan Haf Llewelyn

Roedd rhywbeth ohono wedi aros efo’r tes, rhyw gysgod, rhywbeth oedd yn gwrthod symud, am na ddaeth y glaw i’w olchi oddi yno.
Mae sawl degawd wedi mynd heibio ers y ddamwain, ac mae bywydau pobl Glan Morfa wedi rhygnu mlaen. Does fawr neb yn cofio’r digwyddiad bellach, dim ond ambell un o’r hen genhedlaeth yn rhybuddio am y tro peryglus ar Ffordd y Dyffryn. Mae yna rai sy’n ysu am adael y lle, a chael lledu eu hadenydd, ond mae yna eraill sy’n dychwelyd, gan godi hen grachen a pheri i anesmwythyd rhyfedd dreiddio drwy’r ardal.
Dyma adolygiad Sioned Erin Hughes o nofel Haf Llewelyn, Pwyth. Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Tarw Gwyllt Llangian a Stori Cymru

Mae pawb yn hoff o stori dda. Boed hynny mewn llyfr, mewn papur newydd, cartŵn, ar fideo, ar raglen deledu, ar ffilm neu ar lafar. […]

The post Tarw Gwyllt Llangian a Stori Cymru appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Pobl Aberteifi 1

William Adey(m. 1983)Lisa Allen(1916–86)Thomas Baldwin (1880–1935)Evan Bowen (m. 1914)Roderic Bowen(1913–2001)Arthur Clougher(1864–1932)John Daniel(1861–1923)David G. Davies(m. 1906)Donald Davies(1920–1914)Picton DaviesVivian Edwards(m. 1980)Capt. Jam… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gweddill o’r kimono

Dyma’r gweddill o’r kimono ar gyfer y gwledydd eraill a fydd yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo. Er bod nhw i gyd yn hardd, dw i’n meddwl bod rhai dylunwyr wedi ceisio cynnwys gormod o nodweddion y gwledydd. Un i Israel a fyddai’n ennill y … Parhau i ddarllen

meddwl.org: Llifogydd ac iechyd meddwl

Gall profi llifogydd fod yn frawychus, ac yn aml gall darfu ar weithgareddau bywyd o ddydd i ddydd. Yn ogystal â’r difrod i eiddo, mae yn aml hefyd ergyd feddyliol. Mewn erthygl ar wefan y BBC, dywedodd Dr Sarah Jones, ymgynghorydd ym maes iechyd cyhoeddus amgylcheddol: “Gall dŵr llifogydd gynnwys pob math o bethau a […]

The post Llifogydd ac iechyd meddwl appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Llifogydd ac iechyd meddwl

Gall profi llifogydd fod yn frawychus, ac yn aml gall darfu ar weithgareddau bywyd o ddydd i ddydd. Yn ogystal â’r difrod i eiddo, mae yn aml hefyd ergyd feddyliol. Mewn erthygl ar wefan y BBC, dywedodd Dr Sarah Jones, ymgynghorydd ym maes iechyd cyhoeddus amgylcheddol: “Gall dŵr llifogydd gynnwys pob math o bethau a […]

The post Llifogydd ac iechyd meddwl appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : kimono a’r gemau olympaidd

Mae cynllun unigryw ar y gweill ar gyfer y Gemau Olympaidd yn Tokyo eleni, sef creu kimono ar gyfer dros 200 o wledydd a fydd yn cystadlu. Cafodd kimono anhygoel o hardd ei ddylunio ar gyfer Israel gan Akira Akiyama, feistr ddylunio kimono. Ymgorfforwy… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gwall cysodi ?

Newydd fod yn edrych ar Hysbysfwrdd Swyddi Cymru, sef casgliad gorau’r byd o swyddi diystyr mewn cwangoau di-fudd. Ond heddiw dyma rywbeth dipyn bach yn wahanol, Plaid Cymru eisiau ‘Swyddog Codi Arian’ (£24,632 – £34,765). Fel y dywed golygydd Private … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hwyl y Dathlu ym Methel

Daeth cynulleidfa niferus ynghyd i ddathlu canrif a hanner ers agor Capel Bethel yn Llan Ffestiniog. Cafwyd cyfarfod arbennig a chofiadwy iawn o aelodau, cyn-aelodau, cyn blant yr eglwys a chyfeillion eraill o bell ac agos.

Llywyddwyd y cyfarfod gan… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tybed … ?

Dydw i ddim yn meddwl yr af i’r ddarlith hon.

Ond tybed …?
(1) A fydd y darlithydd yn sôn am ‘Y diwrnod y gollyngais i Pinochet yn rhydd’ ?
(2) A ddywed p’run a hoffai ei weld yn ennill – Bernie ynteu Trump ?
Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams

Wrth i’r byd droi ac i amser dicio i ffwrdd, mae’n anodd ffeindio ein ffordd drwy’r byd dechnolegol, technoleg sy’n cynnig gymaint o wybodaeth ar flaen ein bysedd. Ond er bod hi’n dda cael adnoddau sy’n hawdd i’w defnyddio, does dim digon o gymorth allan yna i ddal i fyny gyda ein abledd dynol.  Fel […]

The post Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams

Wrth i’r byd droi ac i amser dicio i ffwrdd, mae’n anodd ffeindio ein ffordd drwy’r byd dechnolegol, technoleg sy’n cynnig gymaint o wybodaeth ar flaen ein bysedd. Ond er bod hi’n dda cael adnoddau sy’n hawdd i’w defnyddio, does dim digon o gymorth allan yna i ddal i fyny gyda ein abledd dynol.  Fel […]

The post Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams

Wrth i’r byd droi ac i amser dicio i ffwrdd, mae’n anodd ffeindio ein ffordd drwy’r byd dechnolegol, technoleg sy’n cynnig gymaint o wybodaeth ar flaen ein bysedd. Ond er bod hi’n dda cael adnoddau sy’n hawdd i’w defnyddio, does dim digon o gymorth allan yna i ddal i fyny gyda ein abledd dynol.  Fel […]

The post Sianeli iselder drwy fy nghelf – Rhyn Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Vlog peilot

Nes i benderfynu i drio rhywbeth bach gwahanol dros y penwythnos, felly wele isod vlog cyntaf Y Busnes Rhedeg ‘Ma! Dwi heb drio creu unrhyw fath o vlog o’r blaen felly mae o’n bach o arbrawf ac fe welwch chi fod cwpl o bethau wedi mynd o’i le, ond gobeithio ei fod o’n iawn felParhau i ddarllen “Vlog peilot” Parhau i ddarllen

O Gopa Moel Faban: Dyma fi’n ol!

Chwefror 17 2020 Wedi cyfnod o bron i ddwy flynedd heb sylwadau, dyma fi’nol, a hynny oherwydd nifer o bethau gwallgof, trist, neu syfrdanol sy’n fy nharo yn gyson. Byddai’n benblwydd ar fy chwaer heddiw, ond bu farw fis yn ol. Cafodd salwch creulon, ond bu farw cyn i ni, ei theulu, ei cholli’n llwyr; … Parhewch i ddarllen Dyma fi’n ol! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : benkei

Mae fy merch newydd orffen ei phaentiad diweddaraf, sef Benkei a chwaraewyd gan Ebizo. Cafodd hi ei hysbrydoli pan welodd hi sioe Kabuki yn Japan yn ddiweddar. Rhaid dweud mai ardderchog ydy hwn (heb fod yn rhagfarnllyd wrth gwrs!) Dw i’n wir obeithio … Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Atgyfodi’r Hen Ganeuon

  Dydd Gwener 28ain Chwefror bydd na ddigwyddiad arbennig yn y Drwm, sef GIG: ATGYFODI’R HEN GANEUON gydag Arfon Gwilym a Sioned Webb.  Tocynnau ar […]

The post Atgyfodi’r Hen Ganeuon appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cipluniau o Erddi Dyffryn: Y Pwll Lili Trofannol yng Nghae Rasio Trelái

Yn ystod y flwyddyn y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dathlu ei phen-blwydd yn 125 oed, rydym yn edrych, trwy luniau a chofnodion a gedwir yn Archifau Morgannwg, ar ei heiddo mwyaf a mwyaf adnabyddus efallai yn ne Cymru, Gerddi Dyffryn. Gosodwyd Gerddi Dyffryn ar gyfer teulu Cory dros ganrif yn ôl gan y dylunydd gerddi […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Ciara

Does wybod ar hyn o bryd pa ddifrod y bydd Storm Dennis wedi ei wneud dros y Sul hwn, ond yn sicr fe adawodd Storm Ciara a’i blaenorodd ei hôl yr wythnos ddiwethaf. Disgynnodd y glaw a rhuodd y gwynt am oriau; a doedd dim rhaid edrych ymhell i gael prawf o rym y storm. […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Tŷ allan ac yn yr ardd

Mae storm ‘Denis” wedi bod yn rhuo tŷ allan, ond yn gwanhau rŵan, a dan ni yn fama wedi bod yn lwcus ofnadwy hyd at hyn;  mae llygad y storm wedi bod yn yr Alban a dydy hi ddim mor ddrwg yn fama, yn bell i ffwrdd o’r môr.  Ond mae rhagolygon … Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Beti A’r Gwylliaid Gleision

Cyhoeddodd recordiau Wren ddwy record gan y grwp braidd yn anghyfarwydd hwn. Mae nhw’n recordiau diddorol gan eu bod yn enghraifft prin o grwpiau Cymraeg “bas a drymiau” o’r 60au. ‘Rydym yn eithaf cyfarwydd â record y Blew o 1967 fel enghraifft o grwp cynnar Cymraeg o’r cyfnod, ond hyd yn oed cyn hynny miParhau i ddarllen “Beti A’r Gwylliaid Gleision” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffreutur

Es i gyda’r gŵr a’r ferch i ffreutur y brifysgol eto am swper neithiwr. Roedd y bwyd yn dda a’r pris yn rhesymol. Dan ni i gyd yn hoffi’r ffaith nad oes angen cildwrn, ac mae’n cymryd ond pum munud i gyrraedd yno. Lle braf ydy o i fy merch yn enwedig o… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Intern: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein (2 Swydd) : Prifysgol Bangor

Mae prosiect newydd i wella cymorth iechyd meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg yn chwilio am ddau intern i ymuno â’r tîm! Cefndir y prosiect Ym mis Ebrill 2018, cyflwynwyd Safonau’r Gymraeg newydd mewn sefydliadau ledled Cymru. Mae gan brifysgolion a cholegau ddyletswydd statudol i ganiatáu i fyfyrwyr ddefnyddio Cymraeg wrth gael gafael ar gwnsela neu […]

The post Intern: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein (2 Swydd) : Prifysgol Bangor appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Crwydro’r Fro

Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn rhoi cyfleoedd i’r aelodau -trwy deithiau cerdded wythnosol- i werthfawrogi, mwynhau a dysgu am y byd o’u cwmpas, drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.
Bu’r Gymdeithas yng Nghwm Prysor yr haf diwethaf, dan arweiniad Iona Price,… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dydd sant ffolant hapus

Yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom: bod Duw wedi anfon ei unig Fab i’r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. 1Ioan 4:9y llun: golwg oddi wrth ffenestr fflat fy merched yn Tokyo Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Thunderbird 68 – beth sy’n newydd

Mae Thunderbird 68.5.0 wedi ei ryddhau gyda nifer o nodweddion newydd a diweddariadau diogelwch. Mae’r rhaglen yn cynnig nodwedd rheoli e-byst, calendr a rheolwr tasgau all-lein. Mae modd trefnu iddo reoli nifer o gyfrifon e-byst ar-lein er mwyn eu diogelu all-lein. Mae’r Thunderbird newydd eisoes ar gael drwy’r system diweddaru a hefyd drwy wefan Cymraeg […]

The post Thunderbird 68 – beth sy’n newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Niwlio’r ffiniau: y creadigol a’r ysgolhaig

Wel braf iawn yw cael dweud fy mod gwir yr yn byw fy mywyd orau ar hyn o bryd. Rwyf bellach wedi dychwelyd o’r cawell o bryder a thristwch oedd wedi rhewi fy nghreadigrwydd, ac rwyf y nawr, i’r gwrthwyneb, wrthi mewn bwrlwm o greadigrwydd, yn gwneud pob math o bethau direidus a hwyl – […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Dadansoddi darllenwyr / Analysing the readership of Parallel.cymru

var divElement = document.getElementById(‘viz1581612539930’); var vizElement = divElement.getElementsByTagName(‘object’)[0]; vizElement.style.width=’1016px’;vizElement.style.height=’964px’; … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : adnod

Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd,bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau’n union.Diarhebion 3:6Pa mor aml dw i’n methu cydnabod Duw yn fy mywyd beunyddiol. Mae yna ei addewid y bydd o’n cadw fy llwybrau’n union os bydda i’n ufuddhau iddo. Bydd o’n cyflawni ei… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox 73 – beth sy’n newydd

Mae Firefox wedi ryddhau fersiwn newydd o’u porwr gwe poblogaidd. Mae’r newidiadau yn fersiwn 73.0 yn llai nag arfer. Maen nhw’n cynnwys cywiriadau diogelwch yn ogystal â dwy brif nodwedd newydd. Bydd yn cael ei ddiweddaru’n awtomatig neu mae ar gael o wefan Cymraeg Firefox yn: https://www.mozilla.org/cy/firefox/new/ 1. Rhagosod Chwyddo Tudalen Cyffredinol Gall defnyddwyr Firefox […]

The post Firefox 73 – beth sy’n newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Teyrnged i David Lloyd

Wedi i mi sgwennu am y tenor, David Lloyd yn ddiweddar, mi wnes i daro ar draws record deyrnged i David Lloyd, gan y tenor Cymreig Wynford Evans, a Abertawe. “Teyrnged i David Lloyd” yw teitl y record a’r caset, a gyhoeddwyd gan Sain yn 1982 (Sain 1246D yw’r record hir, a Sain C846N yw’rParhau i ddarllen “Teyrnged i David Lloyd” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhosod cochion

Wedi cael cyfnod poenus gyda’i wraig gyntaf a adawodd yn y diwedd, ail-briododd brawd y gŵr â dynes glên dros ben sawl blwyddyn yn ôl. Falch iawn o weld ei fod o’n ei charu hi’n angerddol. Mae o’n postio’n aml iawn lluniau’r blodau hardd… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Anorecsia: Y person ar goll o fewn y cyflwr : BBC Cymru Fyw

Rhannodd Siobhan Harries, sy’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe, ei phrofiad o anorecsia gyda BBC Cymru Fyw… “Pan o’n i’n 16 oed o’n i’n depressed a heb reolaeth dros fy emosiynau. Datblygodd o hynny i reoli’r hyn yr o’n i’n ei fwyta a mynd i’r gampfa gymaint ag y gallwn. Fe helpodd fi i reoli fy […]

The post Anorecsia: Y person ar goll o fewn y cyflwr : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: £1.4 miliwn i fynd i’r afael ag unigrwydd o fewn y gymuned : Golwg360

Bydd strategaeth newydd gan Lywodraeth Cymru i daclo unigrwydd a theimlo’n ynysig o fewn y gymuned yn derbyn cyllid o £1.4 miliwn dros y dair mlynedd nesaf. Lansiodd y Llywodraeth adroddiad ‘Cymunedau Cysylltiedig: strategaeth ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a chreu cysylltiadau cymdeithasol cryfach’ ar 11 Chwefror. Bydd sefydliadau yn […]

The post £1.4 miliwn i fynd i’r afael ag unigrwydd o fewn y gymuned : Golwg360 appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amddiffyn bywydau

Mae dros fil o bobl wedi ymgasglu ar gapitol Talaith Oklahoma heddiw er mwyn cefnogi mesur amddiffyn bywydau. Os bydd o’n pasio, bydd erthyliadau’n cael eu diddymu yn gyfan gwbl yn Oklahoma. Mae’r gŵr wedi ymuno â nhw gyda’u ffrindi… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniad ar gyfer ysgolion?

Dyma be mae Ysgol Mundelein High School District 120, Chicago, Illinois wedi ei wneud i’r cyntedd tu allan i’r adran Saesneg. Ffordd wych o wneud waliau diflas yn ddiddorol ynde? Be amdani, ysgolion Cymru? Dim ond mater o gopîo gwaith celf y llyfrau ydi o. A chydig o baent. Prosiect i’r adran gelf? Y disgyblion […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Canolfannau galw heibio iechyd meddwl a lles yn agor yng Nghonwy a Sir Ddinbych : Iechyd Meddwl Cymru

Bydd canolfannau galw heibio’n ei gwneud hi’n haws i bobl yng Nghonwy a Sir Ddinbych gael mynediad at gymorth ar gyfer eu hiechyd meddwl a’u lles. Mae’r Canolfannau Mi Fedraf yn lleoliadau cymunedol sy’n rhoi cyfle i bobl siarad am eu problemau gyda phobl sy’n gwrando heb farnu, a chael mynediad at y gwasanaethau a’r […]

The post Canolfannau galw heibio iechyd meddwl a lles yn agor yng Nghonwy a Sir Ddinbych : Iechyd Meddwl Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Lansio’r ymgyrch iechyd meddwl ‘Mind Your Head’ i ffermwyr : Iechyd Meddwl Cymru

Mae’r Farm Safety Foundation wedi lansio eu trydedd ymgyrch flynyddol, Mind Your Head, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r problemau sydd yn wynebu ffermwyr heddiw a’r cysylltiad rhwng diogelwch ar y fferm ac iechyd meddwl. Iechyd meddwl yw’r peryg mwyaf sy’n wynebu’r diwydiant heddiw, yn ôl 84% o ffermwyr sydd o dan 40 mlwydd oed, ac […]

The post Lansio’r ymgyrch iechyd meddwl ‘Mind Your Head’ i ffermwyr : Iechyd Meddwl Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: “Rhaid lledaenu’r neges am bwysigrwydd iechyd meddwl” : Clonc360

Cynhaliodd Ffermwyr Ifanc Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro ddigwyddiad iechyd meddwl yn ddiweddar. Daeth tyrfa dda o tua 150 o bobol ynghyd er mwyn gwrando ar banel o siaradwyr a oedd yn cynnwys y cyflwynydd teledu, ffermwr ac actor, Alun Elidyr; yr Hybarch Eileen Davies o Tir Dewi; ac Emma Picton-Jones o’r DPJ Foundation. […]

The post “Rhaid lledaenu’r neges am bwysigrwydd iechyd meddwl” : Clonc360 appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : lleuad eira

Roeddwn i’n medru gweld Lleuad Eira nos Sadwrn. Roedd yn llachar dros ben! Gan fod y gweddill o’r penwythnos yn gymylog, honno oedd yr unig gyfle.  Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cipluniau o Erddi Dyffryn: Reginald Cory, Thomas Mawson a chreu gardd Edwardaidd glasurol

Yn ystod y flwyddyn y mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dathlu ei phen-blwydd yn 125 oed, rydym yn edrych, trwy luniau a chofnodion a gedwir yn Archifau Morgannwg, ar ei heiddo mwyaf a mwyaf adnabyddus efallai yn ardal Caerdydd, Gerddi Dyffryn. Mae’r cyntaf o gyfres o luniau o Gerddi Dyffryn yn edrych ar y gerddi gwreiddiol […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Oscars 2020

Cyfranais ragolwg o wobrau’r Oscars ar raglen Dewi Llwyd ar Fore Sul ar BBC Radio Cymru, ar y 9ed o Chwefror 2020: cliciwch yma i wrando eto. Y Gaeaf yw’r tymor gorau i brofi ffilmiau o fri; mae’r hufen o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

meddwl.org: PTSD ymysg mamau newydd : BBC Cymru Fyw

Sgwrs gyda’r bardd Rufus Mufasa wnaeth ysgogi’r gomedïwraig Beth Jones i rannu’n gyhoeddus am y tro cyntaf ei stori am enedigaeth trawmatig ei mab. Rufus yw gwestai diweddaraf Beth a’i chyd-gyflwynydd Siôn Tomos Owen ar y podlediad Bwyta Cysgu Crio sy’n trafod pob math o bynciau am fod yn rhieni. Ar ôl profi dwy enedigaeth […]

The post PTSD ymysg mamau newydd : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Dwi ‘di blino – Glesni Williams

Dwi ‘di blino. Dwi jysd wedi cael digon a wedi blino. Mae pob dim yn ymdrech. Mae pob dim yn anodd. Dwi’n teimlo’n bell oddi wrth pawb a phopeth. Dwi’m isio deffro. Ond pan dwi yn deffro dwi ddim isio codi. Mae amser yn pasio heibio heb i mi sylwi. Dwi’m ‘di gwneud dim byd ond […]

The post Dwi ‘di blino – Glesni Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Gronyn: Chwarae rhyfel

Rwyf wedi cydnabod cyn hyn na fu gennyf lwchyn o ddiddordeb mewn gemau fideo ers blynyddoedd. Roedd Space Invaders yn denu am ei bod mor newydd a gwahanol i unrhyw beth a welwyd yn flaenorol yn saithdegau’r ganrif ddiwethaf. Cyn hynny, roedd hyd yn oed dau ddash a smotyn y gêm fideo gyntaf a welais […] Parhau i ddarllen