Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Anweledig (Cwmni Frân Wen)

Llun gan Iestyn Hughes. Roedd Anweledig yn benllanw gwych i berl o flwyddyn ym mywyd Aled Jones Williams. Os na wnaethoch chi brofi un o’i gampweithiau eleni, rhaid gofyn; sut mae’r tywydd ar blaned Mawrth? Bu’r awdur amryddawn yn dadlennu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dal i fynd

Un o fy hoff fand ydy Beach Boys. Ces i wybod ar ddamwain bod nhw’n dal i ganu ac wedi dathlu’r 50fed pen-blwydd ddwy flynedd yn ôl. Maen nhw’n canu mewn cyngherddau’n helaeth, hyd yn oed yn Japan yn denu torfeydd mawr. Maen nhw’n llawer hynach bellach wrth gwrs ond yn canu bron cystal efo eu cytgord nodweddiadol braf. Dyma Catch a Wave, fy hoff gân. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cystadleuaeth cam resymu ‘cyffredinoli brysiog’

Mae un o gyfranwyr anhysbys y blogiad diweddaraf yn cyhuddo Guto Bebb o Suppressio Veri – celu’r gwir. Dwi’n tueddu i fod ychydig yn fwy caredig – mae’n well gen i gredu mai cam resymu yn hytrach na chelu’r gwir oedd Guto yn ei ymateb i’r blogiadau diw… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ymunwch a’r Clwb – S4C yn lansio Sul o chwaraeon

Bydd prynhawniau Sul yn cael eu gweddnewid ar S4C o fis Medi ymlaen wrth i’r sianel lansio rhaglen Clwb a fydd yn rhoi llwyfan i chwaraeon byw, uchafbwyntiau o gampau amrywiol a lle trafod mewn sioe chwaraeon bum awr newydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Gŵyl Arall – Gwenno Saunders

Gwenno Saunders fuodd yn sgwrsio gyda Lisa Gwilym mewn sesiwn yn ystod Gŵyl Arall 2014. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tanysgrifio i wybodaeth gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried opsiynau eraill o ran ein gwasanaeth tanysgrifio e-bost. Os hoffech chi gael gwybod am wasanaethau tanysgrifio e-bost i wefan y Cynulliad yn y dyfodol, rhowch wybod i ni yma:
https://www.surveymonkey.com/s/G9PR67T Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Tony Judt: breuddwyd o heddwch yn y Dwyrain Canol

Dw i wedi ail-ddarllen traethawd gan y ddiweddar Tony Judt o 2003 ar y ‘datrysiad un gwladwriaeth’ yn Israel-Palesteina heno. Dw i newydd ddarganfod ymateb gan Judt i rai o’r ymatebion i’r traethawd gwreiddiol a dyna ffynhonnell y dyfyniad isod: [...] Ideas acquire traction over time as part of a process. It is only when […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Guto Bebb, y Toriaid a gwrth Semitiaeth

Un o’r anghytundebau bach fydd yn dod i’r wyneb o bryd i’w gilydd  rhwng Blogmenai ag aelod seneddol Aberconwy sydd gen i heddiw. Rwan ar un olwg mae Guto’n gywir.  Mae yna hanes o wrth Semitiaeth yn yr Iwerddon.   Mae’n debyg bod Guto w… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gad iddo fod

Pan fydda i mewn amser caledFe ddaw Iesu Grist ata iYn siarad geiriau o ddoethineb,”Gad iddo fod”Yn fy awr dywyllMae o’n sefyll yn union o fy mlaen iYn sisial geiriau o ddoethineb,”Gad iddo fod” Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Canllaw Mynychwyr Gwyliau Cerddoriaeth i Weithgareddau’r Haf yn Eryri

Bob haf mae rhai sy’n hoffi cerddoriaeth yn heidio i Eryri i fwynhau’r llu o wyliau cerddoriaeth sydd yn yr ardal. Ond pa weithgareddau eraill sydd ar gael yn y cyffiniau os ydych chi’n bwriadu aros ychydig mwy? Rock, blues, gwlad, indie – beth bynnag fo’ch oedran a’ch chwaeth gerddorol, ceir dewis ardderchog o wyliau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pobl y Cynulliad: Steve George, Clerc, Y Pwyllgor Deisebau

 
Pobl y Cynulliad; cyfres fideo a blogio gan amryw o aelodau o staff yn egluro eu gwaith yn y Cynulliad.
 
Parhau i ddarllen

Golwg360: Fideo Wyth – uchafbwyntiau arbennig o Sioe Gemau Cymru

Blog fideo Daf Prys i golwg360 Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Sian & Geraint

Llongyfarchiadau mawr i Sian a Geraint ar eu priodas Ddydd Sadwrn yn y niwl a’r glaw yn Nant Gwrtheyrn. Er y tywydd roedd teimlad hudolus yn y Nant – ac roedd pawb mewn hwyliau da.Dyma gasgliad o luniau o’r diwrnod – mwynhewch!Hawlfraint Geraint Thomas… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mr Bebb a ‘gwrth Semitiaeth’ y Gwyddelod

Dwi ddim yn meddwl bod neb yn amau bod Guto Bebb yn goblyn o foi gwybodus, ond mae’n debyg nad oes fawr neb yn gwybod ei fod hyd yn oed yn gyfarwydd a fersiynau o hanes sydd erioed wedi digwydd – gwrth Semitiaeth hanesyddol yn yr Iwerddon yn yr achos yma.
Mae yna hanes o wrth Semitiaeth yn Lloegr wrth gwrs – cafodd 300 eu lladd yn 1279, a chafodd y gweddill eu hestraddodi y flwyddyn ganlynol.  Ni chaethant ddod yn ol nes i Cromwell eu gwahodd yn ol yn 1655.

Mae cymuned fechan o Iddewon wedi byw yn yr Iwerddon am fil o flynyddoedd, ac wedi bod yn wrthrych llai o wrth Semitiaeth na’r un gymuned arall yn Ewrop bron – er bod achosion felly wedi bod – roedd digwyddiad yn Limerick yn nau ddegau’r ganrif ddiwethaf er enghraifft.

Roedd gwrth Semitiaeth yn gyffredin mewn cymdeithas yn Ewrop trwy’r canrifoedd wrth gwrs – ac roedd hynny yn wir  am y feddylfryd Seisnig – fel mae’r dyfyniad yma gan George Orwell yn ei awgrymu.
There has been a perceptible anti-Semitic strain in English literature from Chaucer onwards, and without even getting up from this table to consult a book I can think of passages which if written now would be stigmatised as anti-Semitism, in the works of Shakespeare, Smollett, Thackeray, Bernard Shaw, H. G. Wells, T. S. Eliot, Aldous Huxley and various others. Offhand, the only English writers I can think of who, before the days of Hitler, made a definite effort to stick up for Jews are Dickens and Charles Reade. And however little the average intellectual may have agreed with the opinions of Belloc and Chesterton, he did not acutely disapprove of them. Chesterton’s endless tirades against Jews, which he thrust into stories and essays upon the flimsiest pretexts, never got him into trouble — indeed Chesterton was one of the most generally respected figures in English literary life.

Rhaid wrth dderyn glan i ganu

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn 92 oed

Bob tro siarada’ i efo fy mam ar y ffôn, dw i’n synnu pa mor sionc yn feddyliol ydy hi, a hithau’n 92 oed. Mae ganddi hi gymaint i adrodd bob amser fel na fedra i ddweud gair nes iddi golli ei hanadl a gorfod gorffwys am eiliad neu ddwy. Mae hi’n clywed yn berffaith dda hefyd. Mae’n dal i fyw ar ei phen ei hun efo ambell gymorth gofalwyr; mae hi’n cerdded i’r siop gyfagos ac wrth ei bodd yn paratoi picls Japaneaidd er mwyn rhoi i’w ffrindiau. Mae ganddi hi boen yma ac acw ond ar y cyfan, mae hi’n anhygoel o iach yn gorfforol a meddyliol. Mae tua 50,000 o bobl sydd yn dros 100 oed yn Japan ar hyn o bryd. Mae fy mam yn nesáu atyn nhw. Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Syrcas Hedegog Monty Peithon

Ia, ia, dwi’n gwbod – dydi hwn ddim am gemau unwaith eto. Sori. Ond does gen i ddim byd gwreiddiol na diddorol i’w ddeud am Mass Effect 2, Dragon Quest 9 a Pikmin 3, y gemau dwi’n chwarae ar y funud. Ac yn y dyddiau rhyfedd hyn cyn Comic-Con, mae o fel bod yr holl […] Parhau i ddarllen

agssc: 24 Hour Jiving Marathon 1960 – 77 Sunset Club, Barry

www.youtube.com/watch?v=Ho4_Gp8ylGk Great dancing during a 24 Hour Jiving Marathon at the 77 Sunset Club, Barry. 23 couples started the competition at Midnight on the 17th December 1960, in the hope of winning the £20 prize. Please note that the first part of this clip is mute Ar yr ail ar bymtheg o Ragfyr 1960, dechreuodd […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn holi ffermwr enwoca’ Cymru ar faes Y Sioe

Ar faes y Sioe Frenhinol yr wythnos hon bydd S4C yn cynnal sesiwn holi ac ateb arbennig iawn gydag un o amaethwyr enwoca’ Cymru – Dai Jones, Llanilar. Ar ddydd Mercher, 23 Gorffennaf am 5.15pm yn adeilad S4C, ger y …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Nodiadau ar yr ymateb i drychineb MH17

Cyn dechrau ar hon ‘dwi’n rhyw gymryd yn ganiataol nad oes angen i mi fynd trwy’r rigmarol o gondemnio saethu Boeing 777 (MH17 – 17/7)  i lawr., gan ladd 295 o bobl.  Mae’n weddol sicr i’r awyren gael ei saethu i lawr gan bobl sydd yn gefnogo… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyhoeddi criw Fferm Ffactor 2014

Dyma nhw, y deg ffermwr sydd yn taclo her eithaf y buarth eleni. Yn y cefn mae: Wil o Lanybri, Shon o Langernyw, Gethin Lloyd o Abergorlech, Delyth o Giliau Aeron, Tudor o Garno, Tudur o Bentrefoelas. Yn y rhes flaen …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Briodas (Ruth 4) – Aneurin Owen (20.07.2014)

fel y moroedd: y barn

Fe gyrhaeddon ni maes awyr Tulsa heb fynd ar goll ddoe. Doedd GPS iPhone ddim yn hollol ddibynadwy. Roedd y ddynes yn siarad gormod pan oedden i’n cychwyn ond pan oedden ni angen ei help wrth gyrion Tulsa, roedd hi’n ddistaw; roeddwn i’n gorfod edrych ar y map er mwyn gwybod i le dylen ni fynd. Cawson ni rybudd ond hanner munud cyn yr allanfa. Efallai bod hyn yn ddigon da i’r bobl eraill ond ddim i mi. Daeth y gŵr adref yn ddiogel beth bynnag. Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd – Colofn Fwytai Merch y Ddinas – The Caffeine Kid, Marchnad Glanyrafon

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gps iphone

Mae’r gŵr yn dod adref heddiw. Roedd o yn Hawaii am bythefnos yn helpu ei rieni ac yn Japan am wythnos am fusnes. Dw i bron byth yn gyrru allan i’r dref fach hon oherwydd bod gen i ofn gyrru ar ffyrdd anghyfarwydd. Does dim cludiant cyhoeddus yn anffodus fel dw i’n gorfod mynd i’w nôl serch hynnu. Fy nhrydedd ferch sydd yn gyrru, a dweud y gwir yn ddiweddar, ac y fi sydd yn edrych ar y map. Aethon ni ar goll unwaith ac felly dw i’n nerfus iawn bob tro hyd yn oed efo’r GPS a ges i gan fy merch hynaf. Y tro ‘ma, mae dipyn yn wahanol; dan ni’n mynd i ddibynnu ar GPS iPhone fy mab hynaf sydd adref dros y Sul. Mae o’n mynnu na fydd unrhyw broblem a bydd yn hawdd dros ben. Gobeithio bydd. Gawn ni weld. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Tair noson o adloniant yn Llanelli – tocynnau am ddim

Bydd cyfres adloniant newydd Llwyfan yn cael ei ffilmio yn Theatr Ffwrnes Llanelli ar nos Fercher, Iau a Gwener, 23-25 Gorffennaf. Mae’r tocynnau yn rhad ac am ddim drwy gysylltu â Swyddfa Docynnau Ffwrnes ar 0845 226 3510 Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Darlith John Bwlchllan yng Nghlwb Canol Dre – Iwerddon a Chymru

Dwi newydd dreulio awr yn gwrando ar John Davies, Bwlchllan yn traddodi araith yng Nghlwb Canol Dre ar y tebygrwydd a’r gwahaniaeth rhwng Cymru a’r Iwerddon yn y 19C. Dwi’n gwneud cam a John i grisialu ei thesis i ychydig frawddegau, ond mi wna i hynny… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Kistch Hen Golwyn

Ciwt yn de? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pot roast

Fe goginiodd fy ail ferch pot roast yn y crock pot ddoe. Wrth ddarllen rysáit ar y we, fe wnaeth baratoi’r cig a’r llysiau mewn amser byr a gosod popeth yn y pot. Ar ôl rhyw chwe awr, dyma saig anhygoel o flasus. Doeddwn i erioed gwneud pot roast a dweud y gwir oherwydd bod yn well gen i ddefnyddio darnau o gig fel arfer. Rhaid i mi newid fy arferiad a phrofi’r rysáit newydd hwn fy hun cyn hir. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Mor soffistigedig

Mi fues i’n chwilota’r we eto am ffyrdd o baratoi marchysgall, a mynd rownd a rownd nes drysu’n hun!

Yn y diwedd cwbl wnes i oedd eu berwi a’u bwyta efo olew, finag a mwstard. A mwynhau gweddillion y tatws cyntaf yn oer efo nhw, a llond dwrn o ffa melyn a phys am y tro cyntaf eleni hefyd.

Braf ydi cymryd diwrnod achlysurol o wyliau pan mae’r Pobydd a’r plant yn gweithio, ac yn yr ysgol! Cael Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Newydd -Elis o’r Nant

Mae ysgrifennydd Llafar Bro wedi bod yn brysur eto, ac ar Nos Lun, 21ain Gorffennaf, am 6.30 o’r gloch, bydd Vivian Parry Williams, a Gwasg Carreg Gwalch yn lansio’i gyfrol ddiweddaraf ‘Elis o’r Nant –Cynrychiolydd y Werin’, yn neuadd Sefyd… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Adolygiadau llyfrau plant gan fyfyrwyr Caerdydd

Mae ‘na haul ar fryn o hyd. Dwi’n treulio “diwrnod poetha’r flwyddyn” (yn ôl y sôn) mewn ysbyty yn aros am y cynta o sawl triniaeth pen glin. Ond mae na wi fi yma! A dyna sut dwi newydd ddod o hyd i’r blog yma sy’n cael ei gynhyrchu gan fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg, Prifysgol […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Boyhood (15)

Y Sêr: Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater ac Ethan Hawke Y Cyfarwyddo: Richard Linklater Y Sgrifennu: Richard Linklater Hyd: 166 mun Byddaf yn adolygu Boyhood ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd Gwener, Gorffennaf 18ed, 2014 am 1pm.  … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Un ateb olaf

Mae’n ofer ceisio dal pen rheswm ag Alwyn, felly rwyf wedi rhoi’r gorau i drafferthu ers talwm. Eto i gyd, rwyf newydd sylwi iddo adael sylw dwl arall ar y blog yn ddiweddar ac rwyf am lyncu’r abwyd un tro bach olaf. Once more unto the breach, dear friends, once more. Gydag ochenaid ddofn, dyma ddyfynnu’r sylw:

Mae ‘na gwirionedd yn yr hen ddweud “y rhai sy’n curo sy’n caru”. I gasáu rhywbeth mae’n rhaid buddsoddi rhywfaint o emosiwn a theimlad iddi, yn yr un modd a mae’n rhaid buddsoddi mewn cariad.

Tybiwn bod 90% o “anghredinwyr” jyst dim yn credu a dyna fo; nid oes gyda nhw barn am grefydd gan bod crefydd yn dibwys iddynt; dydy o ddim yn effeithio ar eu bywydau, dydy o ddim yn bwysig, prin ei fod yn croesi eu meddyliau. Mae nhw’n mynd i gapel neu eglwys i ddathlu bedydd, priodas neu i goffa er mwyn parch i’r teulu heb malio dim am y geiriau na’r defod.

Yr wyt ti, ar y llaw arall, wedi postio tua 5 post y mis am 4 mlynedd yn gwrthwynebu crefydd, yr wyt ti’n buddsoddi emosiwn i fewn i dy anffyddiaeth, difyr byddid gwybod be sy’n gyfrifol am y fath buddsoddiad!

Rwy’n gwybod bydd y sylw yma’n cael ei ddileu, fel mae sylwadau pawb sy’n anghytuno a thi wedi eu dileu. Peth difyr ynddo’i hyn. Pam dy fod mor ansicr o dy ymrwymiad emosiynol i anffyddiaeth, dy fod yn methu goddef gwrthwynebiad iddi?

Diffyg hunan-ymwybyddiaeth llwyr, siwr o fod, sydd i gyfrif am y modd y mae Alwyn yn cyfystyru fy niffyg amynedd ag o’n benodol gydag “anoddefgarwch” yn erbyn pawb sy’n anghytuno â mi’n gyffredinol. Nid yw Alwyn yn cynrychioli pawb sy’n anghydweld â’r blog hwn, diolch byth. Rwy’n hapus i drafod ac anghytuno ag unrhyw un sy’n meddu ar y gallu i ddarllen a deall, ac rwyf wedi gwneud hynny. Nid yw Alwyn ymhlith y fath bobl, dyna i gyd.

Nid oes angen i mi gyfiawnhau fy mlogio iddo nac i neb arall, ac rwyf wedi amlinellu fy nghymhelliad o’r blaen, ond waeth i mi egluro eto. Yn gyntaf, diddordeb pur. Yn syml iawn, rwy’n ymddiddori yn y dadleuon athronyddol, gwyddonol a hanesyddol ynghylch absenoldeb duw. Ond hobi deallusol pur fyddai hynny pe na bai crefydd yn mynnu sathru ar draed pawb arall. Mae’n bur debyg na fuaswn i’n blogio am y stwff yma oni bai am y ffordd y mae crefydd yn ymyrryd â’n hawliau. Lle mae dadlau ynghylch unrhyw fater cymdeithasol, gallwch fentro bod crefydd yn flaenllaw iawn ar yr ochr anghywir. Mae’r rhestr yn faith: yr hawl i farw, rheolaeth menywod dros eu cyfarpar atgenhedlu eu hunain, hawliau pobl hoyw, yr hawl i ymarfer rhyddid mynegiant trwy ddychan ac yn y blaen ac yn y blaen hyd syrffed. Nid yw’r rhan fwyaf o’r rhain yn effeithio arnaf yn uniongyrchol; nid wyf yn fenyw na’n hoyw nac, ar hyn o bryd o leiaf, yn dioddef o afiechyd annioddefol. Ond rwy’n dadlau’n chwyrn o’u plaid oherwydd rwy’n gyndyn mai dyna’r peth moesol i’w wneud. Rwy’n arddel safbwyntiau cymdeithasol rhyddfrydol cryfion, ac ym mron pob achos, crefydd yw’r gelyn pennaf. Er mwyn hyrwyddo safbwyntiau cymdeithasol moesol, mae rhaid trechu’r hyn sy’n sefyll yn eu ffordd, a’r ffordd orau o wneud hynny yw trwy herio crefydd yn ei chyfanrwydd.

Nid gwahoddiad i drafod ymhellach mo hyn gyda llaw, Alwyn. Does dim byd mwy i’w ddweud. Hwyl. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014

Darlleniad y Dydd: Hebreaid 1: 1-4 (BCND tud.239 / BCN: tud.220)

Croeso i bob un ohonoch i’r oedfaon heddiw, ac i bawb sy’n ei chael hi’n anodd cyrraedd y dyddiau yma, dymunwn fendith Duw arnoch. Lle bynnag ’da chi heddiw, rhannwn yn ein cymdeithas ag Ef sydd yn haeddu pob clod – Crist Iesu, ein . . . → Read More: Dydd Sul, 20 Gorffennaf 2014

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o fusnesu gan Gymry ym materion mewnol yr Alban

Llongyfarchiadau i Ian Rush, Tanni Gray Thompson a Gareth Edwards am efelychu ‘r Pab, Obama ac Arlywydd China yn ogystal a Charwyn Jones a Leighton Andrews wrth gwrs, yn eu hymdrechion i fusnesu ym materion mewnol yr Alban a cheisio dwyn perswad ar ei … Parhau i ddarllen

S4C Caban: Digon o Sioe ar S4C

Mae anifeiliaid ac amaethwyr o bob cwr o Gymru a thu hwnt yn barod i heidio i Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd yr wythnos hon, a bydd S4C yno bob dydd yng nghanol y bwrlwm. Gyda rhaglenni byw yn ystod …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Cosmos

image

(Munud i Feddwl 17/7/14)

Ddwy fil a hanner o flynyddoedd yn ôl bu Taoistiaid cynnar Tseina yn myfyrio’n ddwys ar anferthedd y cosmos a lle’r unigolyn ynddo.  Daethon nhw i’r casglaid bod rhyw drefn hollgwmpasog ond annelwig  yn hydreiddio trwy bob agwedd ohono ac fe’i galwyd ganddynt yn Tao.   Daethon nhw i’r casgliad hefyd mai’r ffordd orau i fyw bywyd da oedd trwy ddysgu sut i ymaddasu i’r drefn hon, gweithio gyda graen y bydysawd, fel petai, a nofio gyda llif y cosmos. 

Dw i’n byw bellach nid nepell o bentref Rhyd Ddu, pentref genedigol Syr TH Parry Williams, llenor a allai yn hawdd iawn, o ran ei weledigaeth, gael ei ystyried yn dipyn o Taoist.  Un o brif themâu ei waith llenyddol a thestun ei soned fawr Dychwelyd, yw lle’r unigolyn bychan o fewn y cosmos anferth.

Cafodd y soned honno’i chyfansoddi ym 1931, cyfnod chwyldroadol iawn ym maes cosmoleg.   Ychydig flynyddoedd ynghynt roedd y seryddwr, Edwin Hubble, wedi profi fod ein galaeth ni, y Llwybr Llaethog, ond yn un ymhlith biliynau o alaethau eraill tebyg iddi a bod y bydysawd go iawn yn wirioneddol anferth.

Bellach mae gwyddonwyr yn damcaniaethu fod ein bydysawd ni ond yn un ymhlith biliynau o fydysawdau eraill sy’n rhan o ryw amlysawd di-ddiwedd.  Os oedden ni’n ymylol ac yn ddinod cynt yna mae’r gosmoleg newydd wedi tanlinellu’n glir i ni faint y dinodedd hwnnw.

Gan mai dim ond ‘crych dros dro’, chwedl TH Parry Williams, ydyw’n bywyd paham parhau â’n ‘ffwdan ffôl’ o gesio plygu’r bydysawd a phawb a phopeth sydd ynddo i’n dyheadau hunanganolog ni?   Onid gwell, yn hytrach, fyddai i ni, fel y Taoistiaid cynnar, ddysgu sut i weithio gyda graen y bydysawd a nofio gyda llif y cosmos? 

Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Gwacter

 

image

(Munud i Feddwl 10/7/14)

Mae gwacter wedi tueddu i gael enw drwg yng ngwledydd y gorllewin.   Mwya’u trwst, medden nhw,  llestri gweigion.  Ydy’r gwydryn yn hanner llawn neu’n hanner gwag?

Mae rhai o grefyddau’r dwyrain, ar y llaw arall, wedi cofleidio’r syniad o wacter.   Mewn Bwdistiaeth a Daoistiaeth mae gwacter yn cael ei weld fel rhinwedd pwysig iawn, os nad y rhinwedd pwysiciaf.  “Gwacter yw’r llwybr y mae’r dyn cynganeddus yn ei drawmyo” meddai un o ffigyrau amlycaf Bwdistiaeth.  I Fwdistiaid mae llawenydd yn deillio o’r sylweddoliad fod pob dim ynglŷn â’n bywyd yn sylfaenol wag a bod anhapusrwydd a dioddefaint yn deillio o’n dyhead obsesiynol i bethau, gan gynnwys ni’n hunain, fod yn solet a digyfnewid.

Roedd Daoistiaid Tseina yn gyson yn dyrchafu gwacter fel y ddelfryd uchaf o ddefnyddioldeb.  Byddwch fel llestri gweigion, meddai’r Tao Te Ching, un o’r clasuron Daoistaidd, oherwydd yr hyn sy’n gwneud tai a drysau a ffenestri a llestri’n ddefnyddiol yw’r gwacter y tu mewn iddyn nhw.    Ac er mwyn cyrraedd y stâd hon o wacter mewnol roedd y Daoistiaid yn ymarfer rhywbeth a elwid ganddyn nhw yn Ymprydio’r Meddwl.

Petaen ni heddiw yn cymryd yr amser i eistedd nôl a thalu sylw i’r hyn sy’n digwydd yn ein pennau, mae’n eithaf tebygol mai’r hyn welen ni yw llifeiriant di-baid o ryw fân feddyliau digyswllt, gwibiog a’r rheini’n llenwi pob eiliad o’n dydd.  Beth petaen ni, fodd bynnag, yn llwyddo i wagio’n pennau am gyfnod o’r holl annibendod meddyliol hwn a phrofi gwacter tangnefeddus?  Yn ôl Bwistiaid a Daoistiaid dyna fyddai cychwyn y broses o ddeffro o’n trwmgwsg gorlawn a byw bywyd rhydd, dilyffethair. 

Efallai y byddai’r Munud I Feddwl hwn wedi bod yn well, felly, petai Radio Cymru wedi darlledu dim byd ond  munud o wacter di sgwrs.  Bore da.

Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Pŵer a Thwpdra

image

(Munud i Feddwl 3/7/14)

Mae pŵer yn llygru, meddai’r Arglwydd Aston un tro,  a phŵer absoliwt yn llygru’n llwyr.  Mae o hefyd,  yn ôl gwaith ymchwil cynyddol, yn tueddu i wneud pobl yn dwpach.

Y rheswm am hyn yw bod meddu ar bŵer yn gwneud i ni ryddhau hormonau sydd, er eu bod nhw’n ein grymuso ac yn ein gwneud ni’n hyderus, hefyd yn cau i lawr y rhannau hynny o’r ymennydd sy’n ein galluogi i ddeall emosiynau pobl eraill a gweithredu’n synhwyrol a chall yn y byd go iawn.  Yn syml iawn, mae pŵer yn aml yn tueddu i droi unigolion cyffredin yn bobl od sydd, o ran eu synnwyr cyffredin a’u gallu i ddeall pobl eraill, o leiaf un gytsain yn brin o gynghanedd.

A pho fwyaf o bŵer sydd gan unigolion lleia’n byd o synnwyr cyffredin sydd ganddyn nhw.  Mae’n llyfrau hanes a phapurau newydd yn frith o enghreifftriau o unigolion pwerus iawn wnaeth smonach o bethau oherwydd eu hanallu i ragweld canlyniad eu gweithredoedd.   Dyna chi’r gwladweinyddion a lusgodd eu cydwladwyr i gorsydd rhyfeloedd trychinebus, y bancwyr a phenaethiaid cwmnïau fel Enron a greodd ein llanast economaidd presennol a’r selebs enwog a groesodd ffiniau na ddylid fod wedi’u croesi. 

O dderbyn bod twpdra a phŵer yn tueddu i fynd law yn llaw mae synnwyr cyffredin fel petai’n awgrymu bod angen i ni felly greu strwythurau cymdeithasol, gwleidyddol a masnachol sy’n cyfyngu ar bŵer unigolion a sefydliadau.  Llai o bŵer sydd ei angen arnon ni, nid mwy, ond bod y pŵer cyfyngedig hwnnw wedi’i ddosbarthu’n eang ar draws trwch y boblogaeth. 

Trech gwlad nag arglwydd, meddai’r hen ddihareb.  Digon gwir.  Ond doethach gwlad nag arglwydd yn ogystal.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ‘jabba the hutt’ wedi’i ailwampio

Dyma fo! Roedd fy ail ferch wrthi’n rhoi bywyd newydd i hen ddol ei chwaer fach ers dyddiau, ac mae hi newydd orffen. Efo polyfill newydd sbon ynddo, mae o’n ysgafn ac eto yn medru sefyll i fynnu. Mae ganddo fo freichiau newydd hefyd. Mae’r teulu i gyd… Parhau i ddarllen

Pethe: Twm Morys a’r Cadeiriau Coll

Twm Morys sy’n crwydro Cymru i chwilio am gadeiriau a enillwyd mewn Eisteddfodau Cenedlaethol. O dafarn i ysbyty, o gastell i neuadd ddinesig ar drywydd cadeiriau Dewi Emrys a beirdd … Parhau i ddarllen

Pric o Lawenydd: Cyng Ffŵl

Reit. At fusnes, bois bach, at fusnes. Os ‘da chi’n darllen hwn ar pricolawenydd.com, ga i’ch pwyntio chi at y ffaith y bydd cofnodion ar y blog ‘ma hefyd yn cael eu cyhoeddi ar wefan Fideo Wyth o hyn ymlaen. Os ‘da chi ar wefan Fideo Wyth yn barod, ‘da chi’n ymwybodol o hyn, siŵr […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Dim esgus i anwybyddu rhyfel Israel a Phalestina

Mae digon o wybodaeth a safbwyntiau ar y we bellach, fel mae Cai Wilshaw’n esbonio … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o wario anferth ar goridor yr M4

Hmm – biliwn i anfon yr M4 o gwmpas Casnewydd.
£200m i adeiladu’r morglawdd yn y Bae.
£1.8bn o bres cyhoeddus wedi ei wario cyn y flwyddyn 2000 yn unig  i ddatblygu’r Bae yng Nghaerdydd.
£850m i drydaneiddio ac ymestyn y rheilffordd i Abertawe.
£52m i brynu Maes Awyr Caerdydd.

Dwi ddim eisiau swnio’n blwyfol – ond mae yna Gymru y tu hwnt i goridor yr M4.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Lluniau o ddarllenwyr da

Dyma i chi ddau lun dwi’n eu hoffi yn arw. Ciw o bobl sydd isio darllen/prynu fy llyfrau i! Nid yn aml fydda i’n cael ciw. Ond y criw oedd yn rownd derfynol, genedlaethol Darllen Dros Gymru oedd rhain. Dwi wedi sgwennu colofn am y diwrnod ar gyfer yr Herald Gymraeg, fydd ar werth ddydd […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwydr newydd

Cawson ni wydr newydd ar y ffenestr heddiw. Dw i’n falch iawn bod hi wedi bod yn sych am wythnos. Fe wnes ei “thrwsio” hi dros dro, ond na fedrai hi fod wedi gwrthsefyll glaw trwm. Mae’r gwydr newydd mor lân fel cewch chi weld drwyddi hi’n dda. Costiodd dros $150. Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Lansio gigs O’r Selar…

Fis Medi bydd Y Selar yn lansio cyfres o gigs rheolaidd yn Aberystwyth. 
Bydd gigs O’r Selar… yn cael ei lansio ym mar Canolfan y Celfyddydau ar nos Wener 26 Medi, gyda noson o roc budr yng nghwmni Candelas, Castro ac Y Gwyryf. 
Bydd gigs eraill yn dilyn ar 31 Hydref a 27 Tachwedd, a’r bwriad ydy cynnal y gigs yn fisol.
Mae’r prosiect yn un cyffrous hefyd gan fod Y Selar yn cynnig cynllun mentora i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn hyrwyddo gigs. Byddwn yn cydweithio gyda Chymdeithas… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sioe Nadolig Llawen Cyw!

Eleni mae modd mynd a’r plantos i weld Sioe Nadolig Cyw gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal a sioeau dydd i ysgolion cynradd a meithrin, ond mae’r tocynnau yn gwerthu yn gyflym felly cofia archebu dy rai di cyn ei …Darllen mwy Parhau i ddarllen

agssc: Investiture of Prince Charles, Caernarfon Castle. 1969

The investiture of the 20 year old Prince Charles Windsor as the 21st Prince of Wales was Broadcasted by Harlech TV on 1st July 1969 live from Caernarfon Castle.   Clip wedi ei olygu o Arwisgiad y Tywysog Siarl yng Nghastell caernarfon, 1969. Darlledwyd yn fyw ar y 1af o Orffennaf 1969.   Mae Archif […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Côr Cymru 2015 a chystadleuaeth newydd i gorau cynradd

Mae cystadleuaeth Côr Cymru 2015 ar agor! Mae gwahoddiad i gorau Cymreig ymgeisio i gystadlu am y tlws anrhydeddus sy’n cael ei gwobrwyo bob dwy flynedd – gyda phrif wobr o £4,000 i’r buddugol. Mae pum categori: Corau Plant 16 …Darllen mwy Parhau i ddarllen