Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Un Arglwydd

Y mae i Dŷ’r Arglwyddi ei wendidau.  Mae hynny’n amlwg.  Byddai rhai’n falch o’i weld yn diflannu am byth am ei fod yn llawn o bobl nad oes neb wedi eu hethol; am fod rhagor nag un o bob deg ohonyn nhw wedi etifeddu’r hawl i fod yno; ac am fod cymaint o bobl gyfoethog […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Na i allgludiad Shiromini Satkunarajah a Roshani Satkunarajah! Na i allgludiadau!

To read & share the following in English, click here (facebook link) and here (twitter link). Shiromini’s mother, Roshani Satkunarajah is also detained at Yarl’s Wood and facing imminent deportation. There are two mass expulsion charter flights secheduled in the next two weeks, see this facebook link. Stop deportations! Mae’r canlynol yn gyfieithiad o alwad […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rydym eisiau clywed gennych! Llenwch yr holiadur i’n helpu i wella’ch profiad yn y llyfrgell!

Bydd y cyfnod ymgynghori’n rhedeg o 27 Chwefror tan 5 Mawrth. https://www.surveymonkey.co.uk/r/llyfrgell17 Mae copïau papur o’r holiadur hefyd ar gael yn ein llyfrgelloedd a siopau un alwad. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: twrnamaint

Diwrnod twrnamaint pêl-droed ydy hi heddiw! Daeth sawl tîm ysgol uwchradd yn yr ardal i’n tref ni i chwarae gemau trwy’r dydd. Es i ynghyd â’r teulu i weld fy mab ifancaf yn chwarae yn y gêm gyntaf am 9 o’r gloch. (Roedd yn ofnadwy o oer!) Enillodd ein hysgol ni o 4-0. Fe wnaeth fy mab yn dda iawn fel amddiffynnwr. Mae o’n chwarae’r gêm olaf ar hyn o bryd.  Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Tŷ Canol

Erthygl gan Pegi Lloyd Williams.

Daeth i’m meddwl sôn tipyn am Tŷ Canol, Summerhill, yn dilyn rhaglen S4C ‘Ar Faes y Gad’ pryd roedd Owain Tudur Jones yn olrhain hanes rhai o beldroedwyr oedd wedi chwarae i Gymru cyn y Rhyfel Mawr 1914-1918. … Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dal gafael ar y sylwedd (Colosiaid 2:16-19) – Rhodri Glyn (19.02.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19022017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Awê Awen: Paradwys ar y Ddaear

Mi ddisgrifiodd ffrind i ffrind ardal Kerala yn Ne India fel “Paradwys ar y Ddaear”. Dw i’n cytuno efo’r disgrifiad yma, mae Kerala yn baradwys ar y ddaear … heblaw am y ffaith ei fod o’n India! Be’ dw i’n feddwl? Wel, mae’n dalaith hollol brydferth yn ddaearyddol, ond mae dal sbwriel ar bob metr […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhy gynnar

Mae tiwlipau Leanne newydd ymddangos eu pennau wrth wthio eu hunain drwy’r dail sych trwchus. Ydy, mae hi’n gynnes y dyddiau hyn fel gwanwyn. Ond mae hi’n rhy gynnar! Bydd y tymheredd yn disgyn i 25F/-4C nos fory. Gobeithio byddan nhw’n iawn ac yn blod… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Noson dda i’r Santes

Noson dda i’r Santes Theresa gyda chanlyniadau Copeland a Stoke-on-Trent neithiwr. Copeland, y tro cyntaf ers cantoedd i blaid llywodraeth yng nghanol ei thymor ennill sedd oddi ar wrthblaid. Pam? Sut? O bell fel hyn, ni allaf ond dyfalu. (1) Curwyd UKIP (2025) i’r pedwerydd lle gan y Democratiaid Rhyddfrydol (2252) – canlyniad bach digon […] Parhau i ddarllen

Golwg360: “Does ond un Makélélé” meddai Paul Clement

Hen wynebau yn dychwelyd i Chelsea gydag Abertawe yfory Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Chwefror 2017

Darlleniad y Dydd: Actau 9:19-22 (BCND:tud.139 / BCN: tud.127)

Tybed pa mor aml ydym ni’n rhyfeddu at wahanol bethau neu ddigwyddiadau yn ystod ein bywyd? Er bod yr ansoddair ‘rhyfeddol’ neu amazing yn Saesneg yn gallu cael ei or-ddefnyddio hyd at syrffed ar y cyfryngau, mae’n siŵr fod y gallu i ryfeddu yn tueddu i . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Chwefror 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: selfie newydd

Na fydd angen breichiau hirion na ffyn er mwyn gwneud selfie o fis Mehefin ymlaen. Dyfeisiwyd clawr ffôn symudol sydd yn hedfan, gan bwy ond cwmni o Israel wrth gwrs. Mae pentwr o ddyfeisiadau’n dod o’r wlad honno bob amser er gwaethaf pawb a phopeth. Byddwn i’n hoffi iddyn nhw ddyfeisio eli wyneb i ddileu crychau! Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Difrod i fega-garchar HMP Berwyn, Wrecsam

Ar yr 20fed o Chwefror, 2017, datganodd grŵp dienw eu bod wedi achosi difrod sylweddol i garchar HMP Berwyn, Wrecsam. Dyma gyfieithiad anarchwaethus o’r communiqué gwreiddiol: “Difrod i HMP Berwyn yn ystod adeiladwaith – Carchar yn strwythurol fregus Mae’n bwysig datgan un wythnos cyn agored HMP Berwyn bod dau o’r blociau-tai yn y carchar yn […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mwy o ‘Fake News’ gan Gwilym Trump Owen

Mae ‘Fake News’ yn derm sydd wedi dod yn gyfarwydd iawn yn ddiweddar – yn arbennig felly yn sgil ethol Donald Trump.  Cafwyd enghraifft eithaf da yn ddiweddar pan aeth ati i honni bod ymysodiad terfysgol newydd ddigwydd yn Sweden oherwydd ei fod w… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Cystadleuaeth: Ennillwch Gopi o Nioh!

gan Elidir Jones Os welsoch chi fy adolygiad o Nioh, fyddwch chi’n gwybod bod y gêm yn debyg iawn o fod ar fy rhestr i o uchafbwyntiau’r flwyddyn. Os welsoch chi ddim yr adolygiad, wel… dyma fo. Coeliwch neu beidio, mae gennym ni yma yn Fideo Wyth gopi sbâr o’r gêm ar y PS4 i’w roi, yn rhad ac…

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: OBSERVATIONS, COLLECTIONS, RECOLLECTIONS – a lifetime in photography: Pete Davis.

4 March 2017 – 17 June 2017 Gregynog Gallery A major retrospective exhibition of photographs spanning six decades, along with new work highlighting the photographer’s […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Adolygiad Nioh

gan Elidir Jones Mae hi wedi bod yn sbel ers ein adolygiad fideo diwetha. Ond mae pethau’n da yn dod i’r rhai sy’n disgwyl, ac mae’r un yma’n sicr yn un da. Dyma olwg ar Nioh – ymgais Team Ninja i efelychu Dark Souls, sydd rhywsut yn… well? Gwyliwch. Gwyliwch, da chithau. Fel arfer, y botwm ‘CC’ sy’n…

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwin trump

Ceisiodd grŵp merched cenedlaethol foicotio Wegmans oherwydd bod hi’n gwerthu Gwin Trump. (Prynodd Donald Trump y gwindŷ a oedd ar fin methu, a’i droi’n fusnes llwyddiannus.) Gwrthododd y siop i blygu, e dal i’w gwerthu. Pan aeth y gair o gwmpas Talaith Virginia, dechreuodd y gwin werthu’n wallgof, ac mae’r deg siop i gyd yn y dalaeth wedi gwerthu allan yn llwyr bellach. Mae’n hen bryd i’r rhyddfrydwyr ddysgu’r wers. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Cadair Eisteddfod eto

Rhan o golofn reolaidd Steffan ab Owain.

Derbyniais nodyn oddi wrth Geraint V Jones beth amser yn ȏl parthed cadair eisteddfod a welsai Elfyn ei fab ymysg deunydd ail law yng Nghricieth.

Holodd a oedd gennyf ryw gofnod neu bwt o’i hanes. Wel, d… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Saga Ysgol Llangennech a’r Cynllun Miliwn o Siaradwyr

Dwi ddim yn canmol gweinidogion Llafur yn aml iawn, ond mae Cynllun Miliwn o Siaradwyr Alun Davies yn haeddu canmoliaeth.  Mae’r ddogfen ymgynghorol yn uchelgeisiol, mae’n drylwyr ac mae’n gyson a pholisiau eraill Llywodraeth Cymru.  Ond mae … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Lansiad Llyfr Newydd

Parhau i ddarllen

Blog – Llunio: 02 · 2016

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Mawrth 2017 March Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar nos Fercher 8fed Mawrth 2017, Canolfan Cymry Llundain, 19:30. Our next branch meeting will be held on Wednesday 8th March 2017, London Welsh Centre, 19:30. Croeso i’n haelodau i gyd/All members welcome. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cefnogaeth

“Gawn ni fod yn oedolion. Cafodd Donald Trump ei ethol yn ddemocrataidd. Dwedodd hyd yn oed ei fod yn caru’r DU, a’i galw hi’n ffrind mawr. Bydd o’n fendith i bobl y DU yn sgil Brexit. Y Frenhines a’i wahoddodd. Lle mae’n cwrteisi ni?” meddai Nigel Far… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Y gweddill ffyddlon?

Roedd yna gyfnod pan oeddwn i’n iau lle roeddwn i’n meddwl o ddifri mae dim ond tua phum cant o Gristnogion “go-iawn” oedd ar ôl yng Nghymru. Roeddwn i’n credu fod holl eglwysi Cymru, ac eithrio llond dwrn o rai annibynnol efengylaidd, yn euog o apostasy ac felly nad oedden nhw yn eglwysi “go-iawn” nac […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Clirio at y Gwanwyn

Mae’n debyg iawn i wanwyn y dyddiau yma ar arfordir Asturias, ond mae pob garddwr yn gwybod na ddaw o ddifri tan y Pasg. Mae’r nosweithiau’n dal yn oer a gwlith yn drwch bob bore. Ond os am fod yn barod at y gwanwyn, rhaid dechrau nawr. Y peth cyntaf yw clirio pethau sydd wedi […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Talesinger: Gêm Newydd yn y Gymraeg!

gan Elidir Jones Fe fyddwch chi, mae’n siŵr, yn cofio rhyddhau’r gêm Enaid Coll dair mlynedd yn ôl. Y gêm cyntaf yn y Gymraeg ar gael ar gyfrifiaduron a chonsols ill dau – peth doedd pobol fel Daf a fi, chwaraewyr gemau o Gymru, ddim yn gallu dychmygu pan yn grwtiaid bach. Mae’n hawdd anghofio pa mor…

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mis Hanes LGBT – rydym wedi gwneud cynnydd da!

gan Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc Ers i mi ymuno â’r Cynulliad yn 2007, rwyf wedi gweld llawer iawn o newid o ran sicrhau bod y Cynulliad yn fwy cynhwysol. Gan mai hwn yw fy Mis Hanes LGBT olaf tra’n gweithio i’r Cynulliad rwyf wedi bod yn ystyried, yn wir, pa mor bell yr ydym … Continue reading Mis Hanes LGBT – rydym wedi gwneud cynnydd da! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Sut mae Swyddfa Archwilio Queensland yn dadansoddi data i archwilio’n fwy effeithiol

Beth allwn ni ddysgu o’r ffordd mae Swyddfa Archwilio Queensland yn dadansoddi ei data ar gyfer eu harchwiliadau? Cafodd Dyfrig Williams sgwrs ffôn yn hynod o gynnar yn y bore er mwyn darganfod mwy. Fel rydw i wedi dweud o’r blaen yn fy mlogbost ar brosiect Archwilio Sydd ar Flaen y Gad, rwy’n edrych i […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dirgelwch diweddaraf yr Egin

Roedd yna bwt byr iawn heno ar Newyddion 9 am hynt a helynt yr Egin.  Yn ol y stori ‘dydi’r Theatr Genedlaethol – sydd wedi ei leoli ar hyn o bryd mewn adeilad cyfagos – ddim yn bwriadu symud i’r Egin oherwydd ‘diffyg lle addas’. Rwan, ar yr … Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel Oi (YA) arbennig

Dwi newydd orffen Under a Painted Sky, nofel gan Stacey Lee, Americanes o dras Tseinieg. Dwi isio sôn amdani oherwydd fy mod i wedi mwynhau bob eiliad o’i darllen. Bywyd ar yr Oregon Trail yn 1849, cowbois, miwsig, ceffylau, nadroedd, hiliaeth a chymeriadau gwych fel Andy/Annamae, y ferch ddu sy’n chwilio am ei brawd ac […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwrê nikki!

“Dw i yma er mwyn pwysleisio cefnogaeth gadarn America i Israel,” meddai Nikki Haley. Mae hi’n sefyll yn ddewr ers cychwyn fel llysgennad America i Genhedloedd Unedig, yn amddiffyn a chefnogi Israel yn erbyn llu o gynrychiolwyr eraill yn ffau’r llewod. Go dda ti, Nikki! Dw i’n siŵr ei bod hi’n cael ei chasáu ganddyn nhw’n barod. Dw i’n gweddïo’n daer drosti hi hefyd. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Chwaneg o gwestiynau am S4C a’r Egin

Mwy o gwestiynau – wedi eu gadael ar un o dudalennau sylwadau fy mlog y tro hwm:

Mae S4C angen talu £3 miliwn i’r Egin, gan na fydd S4C yn gallu gwerthu yr HQ yn Llanisien sy werth £3 miliwn nes bod y staff technegol yn gallu symud i adeilad newydd y BBC (yn 2020) o le fydd y 3 miliwn yn dod? Budget rhaglenni? 

Mae S4C yn cynnig 45c y filltir i’r 50-55 staff am 6 mis o deithio (cyfanswm o £375k) iddyn nhw gael trio gweithio yn yr Egin gyntaf cyn derbyn tal diswyddo, cyfanswm o £1.5 miliwn ychwanegol os yw 50 o staff yn dewis aros yng Nghaerdydd ar ddiwedd y cyfnod prawf. O le fydd y £1.9 miliwn yma’n dod? Budget rhaglenni?

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The Battle of Fishguard

The 22nd February 1797 marks the 220th anniversary of  the Battle of Fishguard also known as “The last invasion of Britain”. This unusual map records […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI IFAN MORGAN JONES

Yr awdur Ifan Morgan Jones sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau yr wythnos hon! Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Tro arall ar y twb

Wrth dderbyn hysbysiad o ddarlith gan Mererid Hopwood ar ‘Adroddiad Donaldson’ cofiais fy mod innau unwaith wedi trafod ychydig  ar yr un testun..  O ailddarllen yr hen  flog fe’i cefais yn ddigon diddorol.  Delly dyma fo eto, gan fod y pwnc yn dal yn fyw. Llond twb o swigod I law wele Dyfodol Llwyddiannus, sef […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Mi fyddech chi wedi gallu trystio’r clown _ _

_ _ i dreulio’i amser yn cribinio’r We am rhyw ddigwyddiad neu’i gilydd yn Sweden i ‘gyfiawnhau’ rwdlan Donald Trump. Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Tri phrotest cyn hir: Na i garchardai! & Na i orthrymder anifeiliaid!

Ma rhai protestiadau ar y gorwel: Protest Na i Garchardai! Cwrdd tu allan i brif giatiau HMP Berwyn, Wrecsam am 12yh ar ddydd Llun y 27fed o Chwefror. Mae No Prisons Manchester, Community Action on Prison Expansion, ac yr Incarcerated Workers’ Organising Committee yr IWW yn galw am weithredu yn erbyn y diwydiant carchar a […] Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Croeso adra

Mi fuo ‘na gyfnod pan oedd tair o genod annwyla’r byd yn rhuthro ata’i wrth i mi gyrraedd adra o ngwaith. Wedyn daeth cyfnod pan oeddwn i’n rhedeg i’r drws i’w cyfarch nhw adra o’r ysgol. Ond wrth iddyn nhw gyrraedd eu harddegau fesul un, roedd pethau eraill yn mynd â’u bryd nhw. Trist iawn!

Rhywbeth hollol wahanol sy’n gwneud i mi edrych ymlaen i gyrraedd adra heddiw.

Planhigyn ydi hwnnw. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen flaen y diwrnod

A thrydariad y diwrnod – bai Plaid Cymru ydi o bod aelodau Llafur yn cyd weithredu efo’r Dde eithafol rydach chi’n gweld. Parhau i ddarllen

Blog – Llunio: 02 · 2017

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Ein heddiw ni

Llun: BBC Nid yw pawb yn gwirioni’r un fath.  Mae rhai wrth eu bodd efo ffilmiau a rhaglenni ffuglen wyddonol.  Dydw i ddim. Dwi’n cael dim blas ar Star Wars na Star Trek na’r un ffilm sci-fi arall.  Ac felly bydd yn anodd gennych gredu i mi ar un adeg fod yn wyliwr brwd o […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: ‘Stiniog a’r Rhyfel Mawr -gorfodaeth a cholledion

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.
            Er mai newyddion drwg am golli milwyr ar feysydd y gad oedd yn llenwi tudalennau’r papurau newyddion y cyfnod, yr oedd heintiau megis y ffliw yn achos… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff lyfrau Gwen Redvers Jones

Gwen Redvers Jones ydi’r awdures ddiweddara i ateb fy nghwestiynau i. Dyma rai o’i llyfrau hi: A dyma lun a gwybodaeth amdani – ychydig iawn o luniau o Gwen sydd ar y we – dyma’r unig ddau ddois i o hyd iddyn nhw!  Fel y gwelwch chi, mi gafodd ei geni ym Mlaenau Ffestiniog a […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: deutschland

Dw i newydd ddysgu sut i ddweud “Almaen” yn Almaeneg – Deutschland. Y peth diddorol ydy’r ynganiad. ドイツ(doitsu) ydy o yn Japaneg, yr hanner cyntaf o’r gair Almaeneg. Roeddwn i’n gwylio (efo cymorth is-deitl Saesneg) Geert Wilders yn annerch torf wladgarol yn yr Almaen. Populist arall o’r Iseldiroedd sydd wrthi’n ennill yr etholiad er mwyn gwarchod ei wlad rhag dinistrio. Gobeithio y bydd o’n llwyddo. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: A N i • G L A S S – Ffrwydrad Tawel

Artwork for Ani Glass‘ new EP – Ffrwydrad Tawel Gwaith celf ar gyfer EP newydd Ani Glass – Ffrwydrad Tawel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jerwsalem

Cafodd Jerwsalem ei sefydlu fel prif ddinas Israel tri mil o flynyddoedd yn ôl gan y Brenin Dafydd. Er bod y deml wedi cael ei chwalu ddwywaith wedyn, a chafodd y bobl ei gwasgaru, mae Jerwsalem wedi bod yng nghalon pob Iddew drwy’r byd drwy’r canrifoedd. Mae’r fideo hwn yn esbonio’n glir beth ydy’r gwirionedd a beth sydd ddim amdani hi.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr Egin – ble ydan ni arni?

Mae’r stori am ail leoli S4C yng Nghaerfyrddin yn datblygu i fod yn un hynod gymhleth ac anisgwyl ac mae yna gryn dipyn o gwestiynau newydd yn codi’n ddyddiol bron.  Mae’r stori wedi bod yn y newyddion heddiw oherwydd sylwadau gan Carwyn Jones, ond mae yna ffeithiau eraill wedi dod i olwg cyhoeddus.  Mae’n siwr y byddai’n well i ni geisio gwneud synnwyr o’r holl beth, a manylu ar yr hyn rydym wedi ei ddysgu’n ddiweddar a’r cwestiynau sydd wedi codi.
Yr hyn rydym wedi ei ddysgu:
1). Roedd Carwyn Jones a Llywodraeth Cymru’n deall bod ‘cost niwtral’ yn golygu dim colled i’r pwrs cyhoeddus.  Mae hyn yn bwysig oherwydd bod yr argraff wedi ei roi gan rai yn ddiweddar – yn ddamweiniol neu fel arall – bod y niwtralrwydd yma’n ymwneud ag S4C yn unig.  Roedd bod yn ‘gost niwtral’ yn un o amodau’r ceisiadau o’r dechrau’n deg.
2). Roedd Carwyn Jones eisiau anfon S4C i Ddyffryn Aman, ond iddo gael ei berswadio bod Caerfyrddin yn syniad gwell oherwydd nad oedd unrhyw gostau i fod ynghlwm a hynny. Dwi ddim yn gwybod beth i’w wneud o hon – ni wnaed cais o gwbl o’r fan honno.
3). Mae Carwyn Jones yn dal ‘mewn egwyddor’ eisiau ad leoli yng Nghaerfyrddin.  
4). Mae rhan o’r cyllid ar gyfer y blaendal o £3m yn cael ei godi trwy werthu swyddfeydd S4C yn Llanishen.
5). Mae bellach yn amlwg bod yr enwog £3m yn rhan o gais gwreiddiol y Drindod – ‘doedd o ddim yn rhywbeth brys i lenwi bwlch ariannol yng nghynllun yr Egin.
Cwestiynau
1). Faint yn union mae’r Egin yn mynd i’w gostio?  Y ffigwr sy’n cael ei drafod yng nghyd destun S4C ydi £12m – £3m i ddod fel blaendal gan S4C, £6m gan Lywodraeth Cymru a £3m o adnoddau Coleg y Drindod.  Serch hynny mae’r cofnod hwn ynglyn a chais am gyllid o dan y cynllun City Deal yn dangos bod cynllun i wario £24.3m.
Rwan mae’n bosibl bod y cynllun i fynd rhagddo dros gyfnod maith gan gymryd mwy nag un cam, ond mae’r ffigwr newydd yn cymhlethu pethau – ac yn codi cwestiwn newydd.
2). O’r £24.3m sydd ei angen rydym yn gwybod bod S4C am ddarparu £3m.  Mae cais wedi ei wneud i Lywodraeth Cymru am £6m, ond dydi hwnnw heb ei gadarnhau eto.  Gwnaed cais arall o £5m trwy gynllun City Deal – ond mae’n ymddangos nad ydi hwnnw wedi ei gadarnhau eto chwaith.  Mae hyn yn gadael £10.3m yn weddill – o ble mae hwnnw’n dod?  
3). Oedd y cyrff eraill a wnaeth geisiadau yn ymwybodol y gellid cael £3m o flaendal rhent gan S4C?
4). Faint o swyddi newydd fydd y datblygiad yn eu creu?  Mae yna pob math o ffigyrau yn cael eu taflu o gwmpas – 940 yma er enghraifft, 150 yma, 507 yma ond 203 yn y ddogfen uchod.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Taf / Taff (2017)Acrylic on board (122 x 61 cm)

Taf / Taff (2017)Acrylic on board (122 x 61 cm) Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Williamsburg Bridge(2017)Acrylic on board (48 x 36″)

Williamsburg Bridge
(2017)
Acrylic on board (48 x 36″)

Parhau i ddarllen