Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Trafferthion Oxfam

Mae Mark Goldring, Prif Weithredwr Oxfam wedi cyhoeddi llythyr agored yn ymddiheuro am ymddygiad rhai o weithwyr yr elusen yn Haiti yn 2011 ac yn Chad o 2006 ymlaen.   Gwnaeth hyn ar ôl iddi ddod yn amlwg fod rhai o gyn-weithwyr Oxfam yn euog o gamymddwyn rhywiol ac o gam-drin pobl yr oeddent yn y […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig Gwyl Ddewi – Eden, Elin Fflur | Pontio, Bangor | 02:03:18 |

Tocynnau pontio.co.uk Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Awr i sbario heddiw? Gwrandewch ar bodcast Does dim gair Cymraeg am random

Ymgollwch eich hun yn  sgwrs hynod o ddiddorol rhwng Llwyd Owen a Tom Raybould yn y rhifyn yma o DDGCAR.Uchafbwyntiau yn cynnwys hanes gyrfa Tom, trafferth gyda’r Weeknd, Game of Thrones a barn Tad Tom ar ei chwaeth cerddorol. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Log Ysgol Maenofferen

Ail ran cyfres newydd Agnes Edwards, yn edrych ar lyfrau log Ysgol Maenofferen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

17/01/41  Amryw adref o’r ysgol ar ôl cael eu trin yn erbyn difftheria, a hefyd tywydd garw.

20/01/41  Storm o eira enbyd wedi para dros y penwy… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sylw neu ddau ynglyn a lleoliad gwleidyddol y Blaid

Mae problem y Blaid yn eithaf syml yn y bon ac mae’n ymwneud a lleoliad gwleidyddol.  Cyn ymddangosiad Corbyn ar y ffurfafen wleidyddol roedd y Blaid wedi ei lleoli i’r chwith i Lafur – ac roedd y fan honno yn lle eithaf defnyddiol i fod yn wleidy… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Taith Lleuwen

LleuwenGwybodaeth am docynnau ar wefanlleuwen.com Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tiwn bore Sul: El Hombre Secretivo – Traddodiad Ofnus

Pop Cymru: Llongyfarchiadau Yws Gwynedd – Fideo Gorau,Record Hir Orau, Can Orau, Band Gorau


Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gwobrau Selar 2018 – Ochr 1 – Pa fideo fydd fwyaf poblogaidd?

Gwyliwch fideos Ochr 1 o noson wobrwyo Y Selar 2018Fideos mewn trefn poblogrwydd elly diddorl gweld pa fideo fydd mwyaf poblogaidd.Youtube Ochr 1 Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Fideo Ochr 1: Cyfweliad gyda Anweledig – Gwobrau’r Selar

Griff Lynch yn cyfweld a Gai, Ceri a Rhys ac yn trafod 25 mlynedd o Anweledig.Dilynwch Ochr 1  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : twtio coed

Tra oedd y criw o ddynion torri coed a thocio canghennau’r cymdogion, gofynnodd y gŵr iddyn nhw weithio droston ni hefyd. Dyma nhw’n dechrau ar yr unwaith. Torron nhw’r ddwy goeden a thwtio’r gweddill. Mae’n hiard ni’n edrych yn hynod o dwt bellach. By… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: TIWN: Penglog mewn parti – Marged

Tiwn hynod o fendigedig. R&B gyda twch bach o UK Garage yn y micsPenglog mewn parti – Marged Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Dioddefodd waradwydd a phoen, a’r felltith ar Galfari fryn (Galatiaid 3:1-14) – Hywel Meredydd (11.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11022018_pm_hywelmeredydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cyhoeddi Crist – O Jerwsalem i’r Cenhedloedd (Actau 6:1-7:1) – Celfyn Williams (04.02.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04022018_pm_celfynwilliams.mp3
Parhau i ddarllen

Pop Cymru: O diar….. dwi’n licio hon – Lloni – Biws

Lloni – Biws#tiwn Parhau i ddarllen

fel y moroedd : logiau rhadd ac am ddim

Torrodd dau deulu cyfagos eu coed yn eu hiard nhw yn gadael pentyrrau o ddarnau o geirios a hackberry – coed gwych ar gyfer llosgi. Dwedon nhw wrthon ni fydden ni’n rhydd eu cael nhw. Ac felly roedd y gŵr yn eu cludon nhw am oriau ddoe. Heddiw mae o wr… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn galw heibio E-lyfrau Cymraeg yn Llyfrgell y Rhyl.

Mae Dydd Gŵyl Dewi yn prysur nesáu felly mae Llyfrgell y Rhyl am gynnal sesiynau galw heibio i arddangos yr amrywiaeth o lyfrau ac e-lyfrau Cymraeg sydd ar gael i’w benthyg yn rhad ac am ddim gan y gwasanaeth llyfrgelloedd. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: PUM ARWR/ARWRES O HANES CYMRU

Dyma bump ohonynt…Ydych chi’n cytuno a’r rhestr? Pwy yw eich arwr/res cenedlaethol chi? Pam? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Syllu ar walia’ – Ffion Dafis

Elin Llwyd Morgan aeth ati i adolygu’r gyfrol arbennig, Syllu ar walia’ gan Ffion Dafis. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Siwrnai Saff – Twinfield #senglausain

Y diweddaraf o gasglaid Senglau Sain
Siwrnai Saff – Twinfield

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Fel i fod / Newid – Adwaith

Fel i fod / Newid – Adwaith

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Datgasylltu / Chwarter i dri – Los Blancos #tiwns

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Y REU, JACOB ELWY a’r TRWBZ a SEROL SEROL | 31:03:18 | Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst

Pwyllgor Maes B yn cyflwynoY REUJACOB ELWY a’r TRWBZSEROL SEROL31:03:18 7.30yhClwb Rygbi Nant Conwy£10  16+ Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Clywed Lleisiau Pobl Ifanc Sydd Wedi Bod Mewn Gofal

Ar #DyddGofal18, roeddem yn meddwl y buasem yn edrych ar y sesiynau tystiolaeth diweddar o’n hymchwiliad i Blant a Phobl Ifanc Sydd Wedi Bod Mewn Gofal. Roedd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus am glywed yn uniongyrchol gan bobl ifanc a oedd wedi cael profiad o fod mewn gofal ac roeddem yn falch iawn bod dau grŵp … Continue reading Clywed Lleisiau Pobl Ifanc Sydd Wedi Bod Mewn Gofal Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Kyffin Williams – a look behind the frame

The Library is buzzing with activity today as we launch our new exhibition Kyffin Williams: Behind the Frame. So what can you expect? There are […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Adeiladau Victoria, Stryd Bute, Caerdydd

Yn ôl cyfrifiad 1861, roedd Peter Steffano, siopwr gêr llongau 51 oed yn byw gyda’i deulu yn rhifau 56, 57 a 58 Stryd Bute, Caerdydd.  Ar yr aelwyd hefyd yr oedd Joseph Brailli, 23 oed a aned yn Awstria, a oedd yn glerc yn y siop longau ac a oedd yn briod â merch Steffano, […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Chwefror 2018

Darlleniad y Dydd: Deuteronomium 33:26-29 (BCND:tud.196 / tud.179)

Bore da a chroeso cynnes i bob un ohonoch i’n gwasanaethau. Tybed beth ydych chi’n ei ddisgwyl wrth i ni ddod at ein gilydd heddiw? Sul cyffredin o fwynhau cymdeithasu gyda’n cyd-aelodau, cael moli’r Arglwydd a gwrando ar ei Air? Faint ohonom sydd wrth fynd i’r capel . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Chwefror 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg fach

Dw i’n dal i fwynhau bwydo’r gwiwerod a’r adar. Y bore ‘ma, fe welais gnau hicori ar reilen y dec cefn. Efallai bod Yoni wedi ei adael i mi er mwyn diolch i mi am yr hadau! Mae gen i anifeiliaid anwes ‘hawdd’ nad oes rhaid i mi ofalu amdanyn nhw. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Huw Thomas

Huw Thomas, Map Curator at The National Library of Wales takes part in our #LoveMaps Campaign. The most boring map in the World When tasked […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Fel aelod o leiafrif – a yw eich hanes o bwys?

Fel rhan o’n gwaith i goffáu mis Hanes LGBT, mae ein blog gwadd wedi’i ysgrifennu gan Norena Shopland (@NorenaShopland), awdur Forbidden Lives: LGBT Stories from Wales. Pan gyhoeddwyd fy llyfr Forbidden Lives: LGBT stories from Wales ddiwedd y llynedd, un o’r cweistynau a ofynnwyd i mi oedd pam wnes i ei ysgrifennu. Ni ofynnwyd y … Continue reading Fel aelod o leiafrif – a yw eich hanes o bwys? Parhau i ddarllen

fideo wyth: Celeste, a’r Grefft o Ddweud Stori

gan Elidir Jones Dwi wastad wedi bangio’r drwm pan mae’n dod at allu gemau i ddweud stori. Bron nad alla i ddweud bod y sgript yn bwysicach i fi na’r profiad chwarae ei hun. Un rheswm pam nad ydw i erioed cweit wedi clicio efo GTA. Nid bod angen naratif gref bob tro, wrth gwrs. Mae Tetris yn gweithio’n iawn […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: ‘Methiant cenedl’ i ddathlu a nodi cyfraniad merched

Cyhoeddwyd yr ethygl hon yn wreiddiol ar BBC Cymru Fyw ar 6 Chwefror 2018. Mae’r erthygl wreiddiol ar gael yma. Mae gen i deimladau cymysg wrth nodi’r canmlwyddiant pwysig hwn. Cymysg yn yr ystyr ei bod hi’n dal i fod yn gwbl anghredadwy i mi mai dim ond canrif sydd ers i fenywod gael unrhyw … Continue reading ‘Methiant cenedl’ i ddathlu a nodi cyfraniad merched Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cariad diffuant

Dyma waith diweddar gan fy merch a gomisiynwyd gan ddynes o dras Iddewig yn Llundain. (A dweud y gwir, mae gan y ddynes dai dros y byd.) Ffrind fy merch a wneud y ffrâm â llaw; gŵr fy merch a osododd y golau o gwmpas y llun. Mae’r cleient wrth ei bodd,… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Oes rhaid i mi aros yn yr ysbyty

Bydd ein seminarau ar gynllunio ar gyfer rhyddhau cleifion o’r ysbyty yn cael eu cynnal ar 14 a 22 Mawrth.  Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da wedi cydweithio y tro hwn gyda thîm Iechyd Swyddfa Archwilio Cymru.  Gwnaeth Sara gwrdd ag Anne i drafod pam bod y seminar hon yn digwydd nawr. Os mai dim ond 1,000 […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – Valériane Leblond

Artist Valériane Leblond takes part in our #LoveArt Campaign Here are her choices in more detail: View from Hen Gaer Castellan by Edrica Huws Pictorial […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Awen Meirion

Cyfres fach hynod ddifyr a gyhoeddwyd yn chwedegau’r ganrif ddwytha gan Lyfrau’r Dryw, Llandybïe, oedd ‘Cyfres Barddoniaeth y Siroedd’, dan olygyddiaeth Emlyn Evans. Gwn fod o leiaf saith ohonyn nhw wedi eu cyhoeddi. Gwelodd y bumed gyfrol, ‘Awen Meiri… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Merthyr House, James Street ac Evelyn Street, Caerdydd

Codwyd Merthyr House ym 1918 ar gornel James Street ac Evelyn Street, Caerdydd  Roedd yr adeilad yn mynd am yn ôl cyn belled ag Adelaide Place a chynigiai wedd flaen o garreg Bath i’r tair stryd.  Wedi ei ddylunio gan y pensaer lleol, Henry Budgen, fe’i hadeiladwyd gan y cwmni adnabyddus o Gaerdydd E. Turner […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Voronoi Cymru hyper-leol

Heb fynd i sôn am siom diffyg papur newydd dyddiol Y Byd, mae Cymru’n ffodus bod ganddi rwydwaith o bapurau bro; er bod y cynnwys yn tueddu i fod ar bapur yn unig (eithriad yma – Clonc). Ond beth petai gan y papurau bro hyn mwy o bresenoldeb ar-lein? Yn ôl yn 2015, yng nghanol […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cwis 5

Gorffennais gwis 5 ar gyfer y cwrs daearyddiaeth Feiblaidd y bore ‘ma. Ces i 92.5%, y sgôr uchaf hyd yma! Roedd y wers ynglŷn â 12 llwyth Israel. Roeddwn i’n rhyw feddwl y gofynnir pa lwyth a gafodd pa dir, ac felly roeddwn i’n dysgu’r map yn ddwys. Ro… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Dylunio diwrnod tîm ar gweithio i bwrpas

Cynhaliom ein diwrnod tîm ar gyfer Tîm Digwyddiadau Research in Practice a Research in Practice for Adults ym mis Rhagfyr. Fe wnes i cynnig y syniad ar gyfer y dydd fel cyfle i edrych ar beth mae ‘da’ yn edrych fel ac i ni nodi’n glir sut allwn ni gefn… Parhau i ddarllen

O Gopa Moel Faban: Addysg

via Addysg
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llwy garu

Darllenais y newyddion am gwmni Cadwyn a chafodd cannoedd o archebion dros nos wedi i raglen CBS cael ei ddarlledu ddoe. Mae gen i lwy garu hefyd! Dim gan gariad cefais honno fodd bynnag ond gan siop elusen yng Nghaernarfon flynyddoedd yn ôl. Roeddwn i… Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Building Communities Trust a Bae Colwyn

Heddiw, yng Nganolfan yr Urdd, Caerdydd, mae Ymddiriedolaeth Adeiladu  Cymunedau – Building Communities Trust – (BCT) yn cyfarfod er mwyn ceisio llunio maniffesto economi lleol newydd. Y man cychwyn yw drafft sy’n canolbwyntio ar econ… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Ffwrnes Pizza- Taith o Lanelli i Naples / A Trip From Llanelli to Naples

Mae’r enwau Franco Taruschio, Michela Chiappa, Sidoli, Joe’s a Giovanni oll yn adlewyrchu treftadaeth bwyd Eidaleg gwych yng Nghymru, ond pan ddaw i Pizza, mae dau o fechgyn Sir Gaerfyrddin, Jez ac Ieuan, yn creu gwir flas yr Eidal allan o fan Piaggio tair-olwyn draddodiadol. Maent wedi cyrraedd y brig yn y Gwobrau Eidalaidd Cymru… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The Uk Web Archive: A New Chapter

The beta site of the UK Web Archive was finally launched at the end of 2017 and can be viewed here. This is just the […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pawb yn hapus a chytun ar long llawen Llafur Arfon

Mae’n debyg gen i nad fi ydi’r unig berson sy’n teimlo’n rhwystredig gyda Phleidwyr / cenedlaetholwyr sy’n anghytuno ac yn ffraeo yn gyhoeddus ar y cyfryngau cymdeithasol yn hytrach na defnyddio strwythurau mewnol i ddadlau eu hachos.  Wedi’r cwbl… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11eg Chwefror 2018Cyfrif ein bendithion un wrth un. Mae cyfnod y Grawys yn cychwyn dydd Mercher – fyddwch chi yn rhoi heibio siocled neu rhywbeth arall am 40 diwrnod, neu’n gwneud rhywbeth yn wahanol i’r arfer dros y cyfnod hwn? dyma roeddem yn drafod … Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Yr Ynyd

‘Dydd Mawrth Ynyd, crempog bob munud.’ Wn i ddim pwy bia’r cwpled, ond rwy’n ddiolchgar am yr awgrym ac yn gobeithio cael crempog neu fwy ddydd Mawrth. Daeth y diwrnod hwn yn fuan eleni am fod y Pasg yn gymharol fuan. Hen air dieithr ydi ‘ynyd’ erbyn hyn.  Ar wahân i’r ymadrodd ‘dydd Mawrth Ynyd’, […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Mamaliaid lleol

Wedi methu’n llwyr blogio dros mis Ionawr felly dyma ddechrau’r tymor i fi eleni.  Roedd wythnos dwytha’ n llawn gyda gwaith a chnebrwng yn ardal y llynnoedd.  Ond yn ol i MK wythnos yma, a bywyd gwyllt lleol.  Fel dwi’n m… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Canlyniad refferendwm yw unig ddadl cefnogwyr Brexit bellach

Gydag un adroddiad ar ôl y llall yn dangos ffolineb Brexit, mae’n hen bryd i’r gwrthwynebwyr ddechrau ymwroli a tharo’n ôl o ddifrif, yn ôl Huw Prys Jones Prin fod diwrnod yn mynd heibio na ddaw’r anawsterau sy’n codi yn sgil Brexit a’i ddrwg-effeithia… Parhau i ddarllen