BlogMenai.com: Dadansoddiad Martin Baxter o stori etholiad 2015

Dydi dadansoddiad Martin Baxter o’r cyfeiriadau a symudodd pleidleiswyr ddim yn manylu ar yr hyn ddigwyddodd yng Nghymru – ond mae’n ddadlennol serch hynny.  Mwy o bleidleisiau Llafur yn mynd i ‘r Toriaid nag i UKIP, y Toriaid yn colli llwyth o bl… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: colled i un, elw i’r llall

Clywais y newyddion trist y bore ‘ma byddai Petr Cech yn gadael Chelsea a symud i Arsenal, ond wedi darllen ei lythyr at ei gefnogwyr, dw i a fy mab ifanc sydd yn hoff iawn o Chelsea a’r gôl-geidwad ardderchog hwnnw, yn deall pam ei fod o wedi gwneud y penderfyniad. Gobeithio bydd o’n cael cyfle i chwarae cymaint ag y myn a defnyddio ei sgil medrus yn y tîm newydd. Fe fydd yn anodd i fy mab weld y gêm nesaf rhwng y ddau dîm. Bydda i’n cefnogi Petr Cech yn bersonol a gobeithio y bydd o’n blocio pob ergyd Chelsea! Yna byddan nhw’n gweld eu colled a chamgymeriad. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfrgell Y Rhyl

Os ydych yn dod i Lyfrgell y Rhyl dros y dyddiau nesaf ac yn gweld bod y drysau wedi cloi, peidiwch â phoeni mae’r llyfrgell yn dal yn agored. Mae gwaith adeiladu yn digwydd yn y fynedfa, felly bydd angen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sêr sinema Prydain yn ymuno â Dictionary of National Biography (DNB) Rhydychen

Mae 105 o “fywydau newydd” wedi’u hychwanegu at Dictionary of National Biography Rhydychen sydd ar gael ar-lein yn Llyfrgelloedd Sir Ddinbych.  Mae’r ychwanegiadau newydd yn cynnwys 25 o fywgraffiadau newydd actorion, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr sydd wedi helpu i siapio byd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm – She’s Funny That Way (12) – gyda Rhys Ifans

Y Sêr: Owen Wilson, Imogen Poots, Jennifer Aniston, Rhys Ifans, Will Forte a Kathryn Hahn Y Cyfarwyddo: Peter Bogdonovich Y Sgrifennu: Peter Bogdonovich a Louise Stratten Hyd: 92 mun Adolygias y ffilm She’s Funny That Way ar raglen Prynhawn Da ar S4C … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: San Andreas (12) – gyda Ioan Gruffudd

Y Sêr: Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Paul Giamatti, Ioan Gruffudd a Kylie Minogue. Y Cyfarwyddo: Brad Peyton Y Sgrifennu: Carlton Cuse Hyd: 114 mun Adolygias y ffilm San Andreas ar raglen Heno ar S4C ar Fehefin 23ain, a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- timau’r ardal

Trydedd ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.
 
Yn anffodus, ychydig yn garpiog yw gweddill o gofnodion Ernest Jones ar bêl-droed Stiniog yn y cyfnod cynharaf, â’r tueddiad i neidio o gyfnod i gyfnod.

Ond mae un rhan sy’n ddiddorol dro… Parhau i ddarllen

atgof.co: June 2015

atgof.co: Mehefin 2015

fel y moroedd: darganfyddiad

Mae technoleg newydd yn dod ata i’n araf iawn. Dechreuais ddefnyddio hen iPhone fy ngŵr fisoedd yn ôl wedi iddo brynu un newydd. Dw i’n ei ddefnyddio ond fel ffôn syml a chamera’r rhan fwyaf o’r amser heb ddeall pob defnydd y teclyn bach hwn. Felly roeddwn i wrth fy modd yn dod ar draws ar ddamwain y modd i osod ar y sgrin fach unrhyw lun oddi wrth yr albwm. Dyma ddewis un ar unwaith – un o gannoedd a dynnais yn Fenis! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur yn gwbl hapus efo tan wariant cyhoeddus yng Nghymru

Felly roedd Andy  Burnam yn gwybod bod Cymru yn cael ei than gyllido yn 2007 – ond eto yn hytrach na mynd i’r afael efo’r sefyllfa aeth ati i ganiatau i Gomisiwn Holtham dreulio blwyddyn yn darganfod os oedd Cymru yn wir yn cael ei than gyllido.  Dwi’n credu i’r Comisiwn edrych ar y ffordd mae Cymru’n cael ei chyllido rhwng haf 2008 a haf 2009.   Canlyniad i Gytundeb Cymru’n Un oedd Comisiwn Holtham – neu mewn geiriau eraill gorfodwyd Llafur i gytuno i gomisiwn i ddarganfod os oedd Cymru yn cael ei than gyllido.
 O ddarganfod bod Cymru yn cael ei than gyllido o tua £300m y flwyddyn yn 2009 penderfyniad Llafur oedd gwneud dim i adfer y sefyllfa – gan ddefnyddio’r argyfwng economaidd ar y pryd fel esgys – er mai piso dryw yn y mor ydi £300m o gymharu a chyfanrwydd gwariant cyhoeddus y DU mewn gwirionedd.  Ond ag ystyried newyddion heddiw dydi hynny ddim yn syndod, roeddynt eisoes yn deall bod Cymru’n cael ei than gyllido yn 2007 – ar yr hwyraf un – ond nid oeddynt am wneud dim oll am y peth.

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Traeth Sousse

A hithau’n ddiwedd Mehefin mae pobl yn amlwg yn meddwl am wyliau’r haf, a gallwn ddychmygu’r cyffro y mae pobl yn ei deimlo wrth gychwyn ar eu gwyliau i wahanol rannau o’r byd.  Yn aml iawn, bydd atgofion a lluniau’r gwyliau’n cynnal pobl am fisoedd wedi iddyn nhw ddychwelyd adref.  Ond weithiau, mae gwyliau’n troi’n […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Ysbrydion Aberteifi gan Idris Mathias!

Fanny a’u Clocs Atsain, Ysbryd y Traeth, Twm Ffagod, Ysgerbwd y Cei, Pwll Sgrechh – ma’ nhw i gyd ‘ma!   Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yn ol yn yr ardd: mafon

Daethon yn ol, neithiwr, ar ol bron wythnos i ffwrdd yn Besançon, yn Ffrainc.  (Dinas gwych, hardd, gyda ymrwymiad i bio-diversity.  Ac efalla bydd mwy am Besancon yn y man).  Fel unryw arddwr, roeddwn yn gobeithio bod yr ardd mewn cyflwr da wrth dod yn ol, enwedig ar ol tywydd sych.  Doedd dim eisio poeni.  Roedd fy mab wedi gwneyd yn dda gyda’r tŷ gwydr, a popeth yn edrych yn iawn.  Tra yn Besançon, roedd rhaid (!) mynd i un neu ddau Boulangerie, i weld be oedd yna, a blasu’r  cynnyrch.  Un peth prynais oedd ‘Tartelette Froamboise’ (dwi’n meddwl dyna roedd yr enw).

Dyma rhai o’r cynnyrch ar gael:

A dyma be brynis i:

Mi lwyddais i gymryd llun cyn sglaffio fo.  Mi roedd hi mor dda – a dim rhy felus.  Dwi erioed wedi pobi tarten fel ‘ma – ond mae bwyta hon wedi rhoi ysbtydoliaeth – a falle mi fyddaf yn trio cael riseit a gweld sut bydd ein mafon ni yn blasu wedi eu rhoi mewn tarten fel hyn.  Dydy nhw ddim mor dda eleni – mae’r tywydd wedi bod mor sych, ond mae na ddigon ar gael i drio gyda tarten bach, os gai amser. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tiwn bore Sul – Prague- Jess #boresul #bandgoreerioed #chill

Bach o bopeth BR: Cegddu yn Dylan’s, Cricieth.

Cegddu yn Dylan’s, Cricieth.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: clwt o laswellt

Mae fy mab ifancaf sydd yn torri’r lawnt erbyn hyn. Wrth iddo ddechrau’r prynhawn ‘ma, gofynnais iddo adael clwt o feillion ar gongl yr iard. Ar gyfer y cwningod ydy o. Maen nhw’n dod a mynd drwy’r amser; efallai bod nhw’n gorfod symud o gwmpas o iard … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Myth y Gymuned

CYFLWYNYDD :   Ac yn awr, rhaglen onest lle mae’r hanesydd  Hywel Williams yn gofyn a yw Cymru’n gymuned. Canol Llundain. Côr meibion yn canu ‘Ar Hyd y Nos’.  Traed Hywel yn mynd i fyny grisiau. HYWEL : Rw i’n mynd i brofi yn y rhaglen hon mai myth yw’r syniad fod Cymru’n gymuned glos, a […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gadael yr Ewro?

Mae’n ddiddorol gwrando ar ymdriniaeth y Bib o argyfwng ariannol Gwlad Groeg.  Mae Joe Lynam wedi bod yn egluro’n ofalus i ni beth sydd yn mynd i ddigwydd os na fydd Gwlad Groeg yn anrhydeddu ei dyledion i gwahanol fanciau rhyngwladol – Gwlad Groe… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Munud i Edrych Arno

Yn rhy aml rydym yn rhedeg yn syth o un dasg i’r nesaf heb gymryd seibiant i feddwl am y cyfanrwydd. Dyma’r cae heddiw, y cae a brynsom ni flwyddyn yn ôl: Llai na chwarter y cae a dweud y gwir, ond y rhan sydd wedi cael fwyaf o waith. Yn y cefn, 2 danc […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mae’r Dref Werdd yn ôl!

Rhan o erthygl am gynlluniau amgylcheddol Y Dref Werdd, o rifyn Mehefin.

Wedi cyfnod o seibiant, mae’r prosiect wedi llwyddo i sicrhau cyllid gan y Loteri Fawr am y tair blynedd nesaf dan y cynllun – ‘Datblygu Tref Werdd Ddyfeisgar’

Bydd cyfleo… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gwleidyddiaeth ffantasi

Mae’n ddifyr gweld ymateb ryfedd y Toriaid i’r newyddion bod Leanne Wood wedi ail aregu na fydd Plaid Cymru yn mynd i glymblaid efo nhw ar ol etholiadau’r flwyddyn nesaf.

This is just fantasy politics.  Leanne Wood isn’t even confident of winning a constituency seat, which is why she’s opted for the parachute of a place on the regional list as well.

Mae’n anodd gweld y cysylltiad rhwng y ffaith nad ydi hi’n bosibl bod yn sicr o ennill sedd etholaethol y Rhondda efo’i mwyafrif o ? a ‘gwleidyddiaeth ffantasi’.  Serch hynny  mae’r sefyllfa sydd ohoni yn creu un ffantasi – sef bod posibilrwydd y bydd y Toriaid yn ennill grym o unrhyw fath yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf.  Mae rhifyddeg etholiadol y Cynulliad yn ei gwneud yn amhosibl i’r Toriaid ennill unrhyw fath o rym ym Mae Caerdydd heb gydweithrediad Plaid Cymru – ac mae hi mor glir a chloch na fydd y cydweithrediad hwnnw ar gael.  

Neu mewn geiriau eraill does yna ddim pwrpas o gwbl i bobl bleidleisio  i’r Toriaid os ydynt eisiau dylanwadu ar bwy fydd yn llywodraethu Cymru y flwyddyn nesaf – gallant fod yn hollol sicr na fydd y Toriaid yn agos at goridorau grym y Cynulliad.  A benthyg (ac addasu) slogan sy’n cael ei defnyddio gan y pleidiau unoliaethol yn ystod ymgyrchoedd San Steffan – mae pleidlais i’r Toriaid yn wastraff pleidlais.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hen oen ac un newydd

Prynodd fy merch ifancaf oen bach meddal efo rhuban gwyrdd yn Iwerddon. Mae ganddi un arall a gafodd yn anrheg flynyddoedd yn ôl. Enwodd o’n Lamby-Lamb a dydy hi erioed eisiau ei daflu fo ac fe wnaeth gân a stori amdano fo sydd yn aros yn y teulu hyd yma. Rŵan mae gan Lamby-Lamb heriwr! Dw i ddim yn meddwl fod o’n rhy hapus. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllen Llyfrgell Llangollen

Mae Grŵp Darllen Llyfrgell Llangollen yn cyfarfod ddydd Gwener cyntaf pob mis (ac eithrio mis Awst). Bydd y cyfarfod nesaf ar 3ydd Gorffennaf a bydd y grŵp yn trafod “The Accidental” – Ali Smith The Accidental yw nofel ddisglair Ali … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Creu cyfnewidfa drafnidiaeth o’r radd flaenaf yng Nghaerdydd

Mae’n bleser gennyf roi gwybod i chi bod y penseiri byd-enwog Foster & Partners, sy’n gyfrifol am adeiladau eiconig fel y Gherkin yn Llundain a senedd y Reichstag yn Berlin, wedi cael eu dewis i ddylunio’r gyfnewidfa fysus newydd. Bydd … Continue reading Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Blydi safonau iaith eto

Dwi wastad wedi mynnu nad ydi Twitter yn lle da i’r rhan fwyaf o bethau, ac yn sicr mae’n anodd iawn, iawn cynnal dadl o unrhyw sylwedd arno. Hanes dau gyfrif gwahanol ydi’r blogiad hwn; ni cheisiaf, gobeithio, fod yn ddiangen o feirniadol ond efallai dod â phersbectif dwyochrog i ddadl dragwyddol safonau iaith.

Mae safonau iaith wedi bod yn bwnc a drafodwyd droeon ar y blog hwn. O drafod Dyfodol yr Iaith yn achwyn yn ddiangen ar Radio Cymru, fy marn ar pam fod angen symleiddio gramadeg y Gymraeg,  ac, wrth gwrs, snobyddiaeth ieithyddol honedig yma ac yma– a hyd yn oed ymgais Robyn Lewis i wneud yr hyn y mae bob hen berson yn ei wneud a bod yn niwsans bwriadol, a hynny dan fwgwd gwneud safiad dros yr iaith.

Ond ta waeth, dau gyfrif gwahanol sydd dan sylw. Y cyntaf ydi’r Beiro Coch a’r llall ydi Gad Lonydd. A dwi’n drist am y peth. Y mae’r cyntaf yn tynnu sylw at iaith wallus gan sefydliadau a ffigurau cyhoeddus, a’r llall yn tynnu sylw at obsesiwn rhai â chywirdeb iaith. Yr ateb bras i’r holl lol ydi bod y ddau yn iawn a’r ddau yn rong. Ymhelaetha i’n fras.

A dweud y gwir, fel cyfieithydd i sefydliad cyhoeddus, mae gen i gryn gydymdeimlad efo Beiro Coch (er y mynna i hyd fy medd fod ‘beiro’ yn air benywaidd). Mi ddylai sefydliadau yn sicr bod yn defnyddio Cymraeg mwy ffurfiol, er mae pethau’n fwy cymhleth wrth drafod pethau fel y BBC, sy’n gorfod drwy ryw fodd ddod o hyd i dir canol – mae hynny’n anos nag y byddech chi’n ei feddwl. Dydi hyd yn oed pobl â Chymraeg perffaith (ac, oes, maeffasiwn beth ar lefel ramadegol â ‘Chymraeg perffaith’) ddim yn aml yn gallu gwneud hyn. Gall gorffurfioli yn aml wneud i bobl droi cefn ar ddarllen rhywbeth yn Gymraeg a throi at y Saesneg.  Petaem ni’n dilyn y trywydd hwnnw byddai’r iaith yn dirwyo hyd yn oed yn gynt.

Y tric i hyn ydi, yn syml, rhywbeth dwi’n ceisio cadw’n driw ato wrth fy ngwaith bob dydd: dydi Cymraeg anffurfiol ddim yn Gymraeg ansafonol. Efallai bod digon o bobl yn gwybod beth ydi ‘darparu’ neu ‘gwirio’ ond dydi lot ddim – ac hyd yn oed ymhlith y rhai sy’n gwybod gall defnyddio geiriau felly wneud i bobl droi i’r fersiwn Saesneg beth bynnag. Ydi, mae’n anodd dod o hyd i’r C-spoto Gymraeg sy’n gywir ond hefyd yn ddarllenadwy. Ond mae modd gwneud, ac mae’n well na bratiaith ac yn well nag iaith lenyddol.

Rhaid bod yn ofalus efo cywirdeb felly. Llawer iawn gwell ydi inni ostwng ein safonau na throi pobl oddi wrth yr iaith; dwi’n hollol grediniol o hyn. A dweud y gwir, dwi’n bersonol o’r farn fod yn rhaid inni ostwng y safonau hynny er mwyn sicrhau parhad, neu o leiaf ffyniant, y Gymraeg. A dwi’n meddwl bod honno’n ddadl sy’n rhaid i ni ei chael ar unwaith – er bod neb yn gwrando arna i yn hyn o beth. Ond dydi pigo ar bob gwall – er gwaethaf y ffaith y dylem ni ddisgwyl Cymraeg graenus gan bethau fel sefydliadau cyhoeddus – ddim bob tro’n helpu. Ta waeth, dydi mân wall ddim yn peri cymaint o bryder i mi â chyfrif twitter Iaith Fyw y Llywodraeth yn mynnu galw ‘ti’ arna i. Pawb â’i bethau.

Felly dwi’n meddwl fy mod i wedi sefydlu nad ydi gweiddi’n groch dros gywirdeb bob tro’n beth da. Hyd yn oed gyda sefydliadau, rhaid cofio mai person sy’n ysgrifennu, a gall beirniadu, os gwneir hynny mewn ffordd swta, effeithio ar hyder yr unigolyn hwnnw. Gan bwyll wrth bwyntio at wallau. Ond mae rhywbeth arall, a dwi’n torri fy mol isio dweud hyn, achos mae hyn yn ymwneud ag ochr arall y ddadl – a rhybudd ydi o.

Does yna ddim lot o bobl yn hefru am gywirdeb iaith, a does yna ddim llawer o snobs iaith ychwaith. Fel y dywedais o’r blaen, tydi cwyno am fod rhywbeth yn rong ddim yn dy osod yn y categori hwnnw. Wrth gwrs, mae yna rai pobl – yr un hen rai swnllyd gan mwyaf – sy’n cwyno bob munud am bob dim o ran cywirdeb ieithyddol, ac weithiau’n anghywir felly!

Y peth ydi hyn: ychydig ohonyn nhw sydd. Mae bwydo’r myth eu bod nhw’n bobman yn neud llawn cymaint o niwed â’u cwyno cyson nhw. Yr ‘angen’ i daro’n ôl yn eu herbyn, yr ‘angen’ i wneud brwydr o’r peth; mae’n atgyfnerthu delwedd anwir o’r sefyllfa. Tydi’r bobl hyn prin yn bodoli. Ac mae’r rhai sy’n sefyll yn eu herbyn yn aml yn fwriadol ymfalchïo yn y ffaith nad ydi eu Cymraeg gystal – yn wallus, os mynnwch.


Jyst rhag ofn imi bechu, gadewch i mi ymhelaethu fymryn: does yna ddim cywilydd, o gwbl o gwbl, i feddu ar Gymraeg sy ddim yn berffaith. Does neb yn siarad Cymraeg gloyw glân bob gair, ac ychydig sydd yn ei hysgrifennu felly mewn difrif. Ond mae ymfalchïo yn y peth yn wirion. Os ydi pobl isio gwella’u Cymraeg – grêt – os dydyn nhw ddim – iawn, y peth pwysig ydi eu bod nhw’n ei defnyddio. Yn bendant mae snobs iaith yn atal pobl rhag gwneud hynny, ond wrth greu argraff anwir eu bod nhw ymhobman, y canlyniad ydi bod llai o bobl yn defnyddio’u hiaith rhag ofn cael eu beirniadu gan y byddinoedd honedig ohonynt.


Peidiwch â brwydro yn erbyn safonau jyst achos bod un neu ddau o bobl yn cwyno. Achos, er gwaetha’r ffaith fod yn rhaid inni drafod safonau’r Gymraeg, mae angen safonau ar iaith. Mae’n syml – mae ieithoedd sydd heb eu safoni’n tueddu i farw. Mi ydan ni angen rheolau a gramadeg, a dylai Cymraeg ar ffurflenni a gwefannau ac ati gadw atynt.
 
Oni ddylai Cymraeg cywir fod y norm? Ydi bratiaith wir yn dderbyniol ymhoman?
 
Fi sy’n hefru ymlaen rŵan. Gadewch i mi orffen efo un pwt bach. Mae yna ffordd ganol. Mae Cymraeg anffurfiol yn Gymraeg safonol (o’i gwneud yn iawn de), a dwi’n grediniol mai hwnnw ydi’r trywydd cywir. Gawni er mwyn Duw stopio cecru ymhlith ein gilydd am hyn? Mae’r ymadrodd Saesneg, fiddling while Rome burns, yn dod i’r meddwl. Rhaid i ddau begwn y ddadl hon ddeall nad oes yr un ohonynt yn helpu achos yr iaith, er bod y ddau’n ceisio helpu dwi’n siŵr. 
 
Dewch at eich gilydd yn gytûn.   

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Ofnadwy Ddydd

Mae ein taith drwy ffuglen wyddonias Cymraeg yn parhau – a tro ‘ma, mae gan y rhan yma o’r wefan enw! Croeso i Glwb Llyfrau Fideo Wyth. OK, dwi’m yn meddwl fydd o cweit  yn dal sylw’r genedl fel clwb llyfra Richard & Judy. Ond ‘da ni’n trio, dydan? Os fethoch chi’r rhifynnau cynta, dyma ni […] Parhau i ddarllen

Blog Y Lolfa: Catalog Y Lolfa i’r IfancMae’r Lolfa yn falch iawn o gael cyhoeddi eu catalog llyfrau newydd sbon ar gyfer plant a phobl ifanic. Bydd y catalog yn gartref newydd i gymeriadau hoffus megis Alun yr Arth, Dona Direidi, Rwdlan, Na Nel a’u ffrindiau hñn. Daw’r catalog yn sgil adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Awst llynedd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyhoeddi a darllen llyfrau Cymraeg i blant.Datgelodd yr adroddiad:“Erbyn i blant gyrraedd 12 oed, mae’r mwyafrif wedi newid iaith a dim ond llyfrau Saesneg y byddant yn eu benthyca, gydag ambell eithriad poblogaidd.” Erbyn iddynt gyraedd eu harddegau, bychain iawn yw’r llyfrau Cymraeg a fenthycir ganddynt.

Gwasg Y Lolfa yw’r unig wasg sydd â pholisi o gyhoeddi llyfrau gwreiddiol yn unig. Mewn marchnad byd-eang hynod o gystadleuol, a dylanwad marchnata trwm llyfrau Saesneg poblogaidd, mae’n hinsawdd gynyddol anodd i lyfrau gwreiddiol Cymraeg. Ond, ble caiff addasiadau o lyfrau i blant eu hargraffu a’u cynhyrchu ar draws y byd, mae’r Lolfa yn falch o ddatgan fod eu holl gynhyrchu yn digwydd yng Nghymru yn eu hargraffdy yn Nhalybont.

Rydyn ni yn hynod o falch o’n cyfresi bywiog, gwreiddiol sydd wedi eu hysgrifennu a’u darlunio gan awduron ac artisiaid Cymreig. Mae yna rai sy’n hoff o sôn am gael ‘balans’ rhwng llyfrau gwreiddiol ac addasiadau. Yn sicr, dyw’r ‘balans’ yna ddim yn bodoli ar hyn o bryd, ac mae’n arbennig o annheg gan fod safon cynnyrch ein hawduron a’n harlunwyr ni yng Nghymru mor uchel. Mae yna resymau economaidd hefyd dros gynnal swyddi creadigol yn ein broydd, ac mae’r Lolfa’n falch o fod yn cyfrannu at hynny.

Dywedodd yr awdur, Bethan Gwanas yn ei blog poblogaidd: “Ydi o’n iawn bod 2/3 o’r holl lyfrau plant Cymraeg gafodd eu cyhoeddi y llynedd yn gyfiethiadau? […] llyfrau Cymraeg sydd angen eu marchnata, awduron Cymraeg sydd angen hwb a gwerthiant.”
Bydd y catalog yn cael ei ddosbarthu i ysgolion a llyfrgelloedd ar draws Cymru. Gellir hefyd archebu copi am ddim drwy ebostio ylolfa@ylolfa.com

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Rhigwm Llyfrgell Prestatyn

Roedd teuluoedd Amser Rhigwm Llyfrgell Prestatyn wedi mwynhau bore hyfryd ar Draeth Barkby ym Mhrestatyn ddoe, yng nghwmni Adrian o Wasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Ddinbych, Elin o Twf a Beth o Lyfrgelloedd Cymru. Gwelsom forloi, dod o hyd i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Nid yw hon ar fap

Oddi ar inni flogio ‘Sir Gwymon a a Sir Conbych (2)’ ar 15 Mehefin digwyddodd rhai pethau, a bellach dyma inni fapiau’r Gweinidog Gwasanaeth Cyhoeddus i’w hastudio a’u hystyried. (Gweler, er enghraifft, ‘Mapiau’r Gymru Newydd, GOLWG 25 Mehefin, t. 6, neu GOLWG 360 17 Mehefin.) Soniwn yn unig am siroedd y Gogledd heddiw. Chwiliais yn […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Noson Lawen yn edrych ymlaen ac edrych yn ôl wrth i rifyn cyntaf o’r sioe gael ei darlledu eto

Fe fydd S4C yn dangos y rhaglen gyntaf erioed o Noson Lawen yn y gyfres Noson Lawen i’w Chofio nos Sadwrn, 13 Mehefin (7.00 yr hwyr). Ac wrth inni fwynhau’r achlysur bythgofiadwy hwnnw o Dyddyn ‘Ronnen, Llanuwchllyn, Gwynedd a ddarlledwyd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllenwyr Dydd Iau

Mae Grŵp Darllenwyr Dydd Iau yn cyfarfod ar ddydd Iau cyntaf y mis yn Llyfrgell Prestatyn rhwng 2.00 a 3.00pm. Cynhelir cyfarfod y mis hwn ar 2il Gorffennaf a bydd y grŵp yn trafod teitlau amrywiol gan C J Sansom. Parhau i ddarllen

Blog Y Lolfa: Blog Y Lolfa 2015-06-26 08:19:00


Llyfr y Flwyddyn 2013, Yr Erlid i’w gyhoeddi yn Almaeneg
Mae cwmni cyhoeddi mawr o’r Almaen, y Mitteldeutscher Verlag o Halle, wedi cytuno i gyhoeddi cyfieithiad Almaeneg o gyfrol Heini Gruffudd, Yr Erlid, a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 2013.
Mae’n anghyffredin bod llyfr gwreiddiol Cymraeg yn cael ei gyhoeddi’n fasnachol yn yr Almaen, yn arbennig llyfr sy’n ymdrin â hanes yr Almaen yn yr Ail Ryfel Byd. Cyhoeddwyd cyfieithiad Saesneg o’r gyfrol, A Haven from Hitler, y llynedd. Mae tref Wittenberg, tref enedigol y teulu, yn cyfrannu tuag at y cyhoeddi.
Testun y llyfr yw erlid y Natsiaid ar fam Heini Gruffudd a’i theulu. Ffodd Kate Bosse Griffiths o’r Almaen yn 1936 a dod i Gymru a phriodi Cymro yn 1939. Llofruddiwyd ei mam hithau yng ngwersyll garchar Ravensbruck, ac mae’r stori ddirdynnol yn cynnwys yr erlid ar frodyr Kate ac un perthynas o Hamburg a fentrodd herio’r Natsiaid fel aelod o’r Weisse Rose. 
Bu Dr Paul Bosse, tad-cu Heini a Robat Gruffudd yn brif feddyg yr ysbyty lleol, a bu farw Kaethe Bosse yng ngwersyll garchar Ravensbrück oherwydd ei thras Iddewig. Bydd yn wych gweld y gyfrol yn ymddangos yn yr Almaeneg, ar ôl iddi gael y fath groeso yng Nghymru, a chael ei gyfieithu wedyn i’r Saesneg.
Mae’r Erlid ar werth yma yma
 

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 28 Mehefin 2015

Darlleniad y Dydd: Effesiaid 4:1-13 (BCND:tud.213 / BCN: tud.195)

Bore da i chi ar Sul yr Ofalaeth! Byddwn yn mynd gyda’n gilydd i le arbennig heddiw – i’r Bala dirion deg, ac ychydig yn nes draw hefyd at Eglwys Llanycil a Chanolfan Byd Mari Jones. Beth fyddai’r ferch dlawd yn ei feddwl tybed fod pobl . . . → Read More: Dydd Sul, 28 Mehefin 2015

Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: I gamu’n ddewr i beuoedd newydd…

Tybed â wyddoch chi am deithiau Mr Siarc i’r Lleuad? Na? Wir? Wel, mi ddylech chi. Mae castell mawreddog yno – Castell y Lleuad, lle caiff Mr Siarc a’r Ddraig Goch ddawnsio’n llon drwy’r nos i sain cerddoriaeth wych Chwarelgrefft y Famflaidd, sef band dychmygol gorau’r bydysawd, medden nhw. Yno, cânt fwyta brechdanau sebras ac yfed […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diod, pysgodyn, gwenwyn

boisson, poisson, poison – maen nhw’n ofnadwy o debyg i’w gilydd yn Ffrangeg. Byddai’n hawdd i ddysgwyr eu cymysgu nhw a chreu comedi o flaen y Ffrancwyr. Dw i’n mwynhau dysgu Ffrangeg beth bynnag. Dw i ddim yn darllen llyfrau gramadeg rŵan ond gwrando ar CD, awdio ar You Tube ayyb yn ceisio trochi fy ymennydd yn Ffrangeg dealladwy, a dw i’n ceisio dweud rhywbeth efo CD Paul Noble bellach. Y cam nesaf bydd defnyddio cwrs cyntaf Johan. Edrycha’ i ymlaen. Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Diwrnod Agored y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol

Cysylltodd Ceris Dien i ddweud: “‘Rwyf newydd ddod ar draws eich wefan ddiddorol ynglyn â Bae Colwyn. ‘Rwyf yn gweithio’n wirfoddol gyda sefydliad cymunedol lleol – “Y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol / Centre for Cultural Engagement” – sy’n ceisio trefnu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cael y System Allan o'm System: Nid oes eisiau sleisan arall o’r darten – Rydym ni eisiau’r ffycin’ becws cyfa!

Cyfieithwyd y daflen hon: Nid oes eisiau sleisan arall o’r darten – Rydym ni eisiau’r ffycin’ becws cyfa! Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Madam Chips, Caellwyngrydd ac mae Rachub yn well na Fenis

Dwi bron wedi treulio wythnos gyfan yn Rachub erbyn hyn, ar fy ngwyliau. Dwi’n dweud gwyliau, dydi o fawr o wyliau rhwng ymostwng i ofynion afresymol Nain – a dreuliodd ddiwrnod cyfan yn mynd i’w dosbarth ioga, Co-op Llanfairpwll ac yna i dŷ Anti Megan cyn sylweddoli bod ei dwy esgid hi’n rhai cwbl wahanol i’w gilydd – a phiciad i hyn a llall o lefydd. Dwi wedi bod i Walchmai ddwywaith, sy’n fwy o weithiau nag y mae hyd yn oed pobl Gwalchmai isio mynd yno.

Wrth gwrs, mae Dad yn llwyddo bod yn rhan o’r mics. Mae’n mynd yn wirion yn ei henaint. Wel, dwi’n dweud henaint; neithiwr roedden ni’n cael rhyw sgwrs am Rachub a mynegodd Dad ei fod yn ddifyr iawn clywed holl hanesion y pentref a siarad amdano ers ei eni 56 mlynedd yn ôl. Cyn i Mam ei gywiro ei fod yn 61 erbyn hyn. Felly yn amlwg mae Dad wedi dechrau ar y daith honno a wna pobl wrth heneiddio, sef ymddwyn yn iau.

A minnau’n Rachub, y mae’n amlwg mai blogiad am Rachub fydd hwn. Ro’n i yn nhŷ rhai o bobl y pentref rai diwrnodau yn ôl, a ninnau’n trafod Rachub ei hun – dachi’n gweld, nid y fi ydi’r unig berson ar y Cread sy’n licio Rachub ychydig bach yn fwy nag sy’n iach neu’n normal gwneud; perthyno’r nodwedd hon i bawb a fagwyd yma. Trafod oeddem ni pam fod pobl Rachub mor annibynnol ac unigryw, yn enwedig o’i chymharu â phentrefi eraill Dyffryn Ogwen fel Tregarth. Cafwyd ateb. Yn wahanol i ochr draw’r Dyffryn, ni fu Rachub erioed yn dir y Penrhyn gan mwyaf ac ni fu’r bobl felly dan bawen yr Arglwydd Penrhyn i’r fath raddau. Mae hyn oherwydd mai tir rhydd a gafwyd yma. Nid tir comin mo hynny – tir rhydd ydi tir y gall unrhyw un ei hawlio, allwch chi ddim gwneud hynny i dir comin. Ac felly manteisiodd pobl Rachub ar hynny a chodi tai yma.

A dyna fi wedi llwyddo cael ‘Rachub’ saith gwaith mewn i baragraff. Ond mae’r uchod yn gwneud synnwyr – Yr Achub, wrth gwrs, ydi Rachub, a thir rhydd ydi ystyr achub. Felly nid yn unig hanes ar wahân braidd y pentref sy’n gwneud ei phobl mor annibynnol (neu, yn fwy gonest, yn ddirmygus o bawb arall yn y byd), mae Rachub ei hun yn golygu ‘Tir Rhydd’. Y mae’r cliw yn yr enw.
Pan fydd Rachub yn codi, bydd pedwar ban byd yn syrthio dan ei grym.

Ddysgais i’r noson honno hefyd am ffatri go anarferol a fodolai yn y pentref ddegawdau maith yn ôl. Ffatri gocos oedd hi. Daethpwyd â chocos o Aberogwen yr holl ffordd i fyny at Rachub, sydd rai milltiroedd i ffwrdd, i gael eu canio yno. Roedd gan gemist o Pesda batent ar ryw brisyrfatuf, a gafodd ei roi efo’r cocos ar ôl eu tynnu o’r cregyn a’u berwi. Rŵan, dim ond D gesi mewn TGAU Busnes ond fedra i hyd yn oed weld anfanteision i lobio llond trol o gocos hanner ffordd i fyny mynydd i gael eu canio o safbwynt ymarferoldeb. Ta waeth, roedd yn rhaid cau’r ffatri yn y pen draw achos rhoddwyd y cocos a’r dŵr poeth i mewn i’r tuniau’n syth, gan adael twll oeri ynddynt – weithiodd hynny ddim yn aml a ffrwydrodd digonedd ohonynt, i’r fath raddau y gwnaeth hyd yn oed bobl arw llethrau Moel Faban roi’r gorau iddi.

Ond roedd gennym ni ambell beth yma ers talwm – cyn fy oes i. Siop sglodion oedd un. Roedd yna ddyn o Rachub, a symudodd i ffwrdd flynyddoedd yn ôl, a ddaliodd ddig yn erbyn yr Almaenwyr byth ers iddyn nhw ollwng bom ar siop jips Rachub yn ystod y rhyfel.  Ond wedi hynny roedd yna siop jips go arbennig i’w chael yma, un sydd wedi fy rhyfeddu i ers imi gyntaf glywed amdani. Wn i ddim a oedd enw ar y siop ei hun, ond yr oedd hi’n un fudr – y futraf efallai – a chafodd ei rhedeg gan ddynes a adnabuwyd gan yr enw anhygoel braidd, Madam Chips. Buasai fy Nain Eidalaidd yn sôn amdani ddigon – ‘she was a filthy woman’ – yn smygu wrth ffrio’r sglodion mewn hen fraster. Wrth gwrs, âi Dad yno’n aml, a haerid mai’r sglodion budron hynny oedd y rhai gorau a gafwyd erioed.

Mi ddysgais rhywbeth od echdoe hefyd – mae’n od achos dwi’n un i freuddwydio’n eithaf aml.  Yn aml dwi’n breuddwydio am Rachub, ond dydi hi ddim yn Rachub arferol achos weithiau mae yna farchnad dan do, ac unwaith roedd yna siop Cadwalader’s wrth cae swings do’n i erioed wedi’i gweld o’r blaen.

Ond yn ddi-ffael mae yna nodwedd ryfedd ymhob breuddwyd. Ar Ffordd y Mynydd – stryd uchaf ein huchel bentref – mae yna dafarn ym myd breuddwydion o’r enw’r Caellwyngrydd. Mi af i mewn yno weithiau, un dywyll a distaw ydi hi. Ro’n i’n gwybod yr enw Caellwyngrydd cofiwch ond ddim efo syniad lle roedd o. Mi ydach chi’n gwybod lle mae hyn yn mynd. Caellwyngrydd ydi’r hen enw ar dopiau Rachub. Nid yn unig hynny, ond roedd fy nheulu (neu berthnasau sy’n rhan o’r llwyth fyddai’n well disgrifiad) yn arfer dominyddu’r ardal honno, fel rhyw faffia lleol.  Pam y byddwn i’n breuddwydio’r fath beth, wn i ddim. Efallai fod yna wybodaeth etifeddol goll yng nghefn meddwl pawb.

Do wir, dwi wedi cael wythnos hynod o blwyfol. Tydw i ddim isho mynd yn ôl i Gaerdydd ddydd Sul achos mae Rachub yn grêt – i’m dyfynnu fy hun wrth gyfaill unwaith; Mae Rachub yn well na Fenis. Sydd, efallai, yn mynd â phlwyfoldeb bach yn rhy bell.

Ond, wrth gwrs, mae Rachub yn well na Fenis.
Rhywle arall drwy lygada rhywun o Rachub. Swiflwch.

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ywain Gwynedd yn ymuno â chriw Gwefreiddiol

Mae hi wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus i’r canwr Ywain Gwynedd; mae o’n dad am y tro cyntaf, enillodd wobr Selar am ganwr roc a phop Cymraeg gorau’r flwyddyn, a bellach mae o hefyd yn un o banelwyr cyfres banel …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Dinbych

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed.
10.00yb, 30 Mehefin
Llyfrgell Dinbych Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia

Rhan o erthygl Steffan ab Owain, o rifyn Mehefin:

Can mlynedd yn ȏl“Yr wythnos ddiweddaf yr oedd dau Italiad a oedd yn cadw siop pytatws yn Blaenau Ffestiniog, yn myn’d i ffwrdd i ymladd  dros eu gwlad, a daeth yr adran leol o’r milwyr, y rhai s… Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Gall cwestiynau syml wneud gwahaniaeth

Sut all aelodau bwrdd helpu i wella amseroedd aros? Dyma Verity Winn o’r tîm Archwilio Perfformiad Iechyd yn edrych yn ôl dros ein seminar ‘Gofyn y cwestiynau cywir’. Mae trefnu digwyddiad i roi cyhoeddusrwydd i restr wirio yn swnio fel rhywbeth a fyddai’n ddiléit pur i archwilydd… Ond sut rydych yn mynd ati i’w wneud […] Parhau i ddarllen

Cylch Meithrin Ty'r Cymry: CYLCH MEITHRIN TY’R CYMRY – Newyddion

Cylch Summer Trip: The arrangements for next Wednesday, August 1st are as follows – For those travelling by train, we will meet at Cathays Station at 9.30am. The train leaves from the Senghenydd Rd side of the Station. The journey takes around 30 mins so we should be on the beach by 10.30am. In previous … Continue reading CYLCH MEITHRIN TY’R CYMRY – Newyddion Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Uwd o gelwydd cyfryngol

Mae’n ymddangos bod y ddwy stori a ymddangosodd yn y papurau newydd y bore ‘ma yn gelwydd – neu mor agos at gelwydd na mae’n bosibl bod.  Mae’r un enwocaf – yr un am lywodraeth yr Alban yn gwrthod talu i gadw Mrs Windsor a’i theulu anferth yn ddi sail – mecanwaith yr ariannu sy’n newid.  Mae’r un am gysylltiadau Gweinidog Cyntaf yr Alban wedi ei seilio ar y ffaith i Nicola Sturgeon siarad unwaith efo rhywun sydd wedi dweud ychydig o bethau hyll ar trydar.  Mae awdur Blogmenai wedi siarad efo llawer o bobl sydd wedi dweud pethau hyll ar trydar – ac mae yna rhywbeth yn dweud wrthyf bod yr un peth yn wir am y rhan fwyaf o bobl eraill.
Dydi dweud celwydd am yr SNP ddim yn rhywbeth newydd wrth gwrs.  Yr esiampl mwyaf adnabyddus oedd y celwydd a ryddhawyd i’r Telegraph gan Alistair Carmichael ar gychwyn ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol eleni – mewn ymgais aflwyddianus i achub seddi ‘r Dib Lems yn yr Alban.
Ac mae yna ribidires o esiamplau eraill – ymysg y mwyaf di chwaeth ydi’r ymgais isod gan y Daily Mail i feio marwolaeth Charles Kennedy ar genedlaetholwyr yn hytrach nag adrodd ar yr eglurhad a gafwyd gan y crwner yn y cwest i’r farwolaeth – mai gwaedlif a achoswyd gan alcoholiaeth oedd yn gyfrifol am y farwolaeth.
Ymddengys bod pob ymgais i smalio bod gwrthrychedd proffesiynol – neu hyd yn oed safonau newyddiadurol proffesiynol – yn cael eu harfer wedi cael llich trwy’r ffenest pan mae’n dod i adrodd ar wleidyddiaeth yr Alban. 
I rhyw raddau mae’r arfer o ‘sgwennu celwydd a nonsens  mewn perthynas a’r Alban yn mynd yn ol i’r ymgyrch Na yn y misoedd oedd yn arwain at y refferendwm y llynedd.  Wele restr o beth o’r celwydd a ddywedwyd yn ystod refferendwm yr Alban y llynedd.  Afraid dweud i’r cwbl lot gael eu hailadrodd yn ffyddlon gan y cyfryngau Prydeinig.
1). Bydd rhaid i Loegr fomio meusydd awyr yr Alban.  Lord Fraser of Carmyllie
2). Bydd rhaid i’r pandas adael sw Caeredin. Llefarydd ar ran llywodraeth y DU.
3).  Bydd yr Alban yn agored i ymysodiadau o’r gofod.  Philip Hammond.
4). Bydd rhaid i’r Alban dalu am ddad gomisiynu canolfan WMDs Prydain yn Faslane ac am godi canolfan WMDs newydd.  Philip Hamond.
5). Bydd rhaid i bawb yrru ar ochr dde’r lon.  Andy Burnham.
6). Bydd Prydain yn cadw gafael ar ran o’r Alban er mwyn cadw eu canolfan WMDs.
7). Bydd rhaid codi rhwystrau rhwng Lloegr a’r Alban a bydd angen pasport i groesi o un wlad i’r llall.  Theresa May.
8). Bydd y Byd i gyd yn cael ei ddad sefydlogi a bydd ‘grymoedd y tywyllwch’ wrth eu bodd.  George Robertson.
9). Bydd costau o £2.7bn yn codi o newid. LSE.
10). Bydd costau ffonau symudol yn saethu trwy’r to.
11).  Fydd Albanwyr ddim yn cael gweld Dr Who.  Maria Miller.
12).  Bydd y diwydiant adeiladu llongau yn dod i ben.  Plaid Lafur yr Alban.
13). Bydd costau cadw car neu lori yn cynyddu £1,000 y flwyddyn.  David Mundell
14). Bydd mynd i siopa yn llawer drytach.  Margaret Curran.
15).  Bydd rhaid i Brydain anfon y fyddin i’r ffin efo’r Alban.

Yn waelodol mae’r swnami cyfryngol yma o gelwydd a lol yn adlewyrchiad o gasineb y sefydliad unoliaethol tuag at bobl sy’n bygwth datgymalu’r Undeb – ond mae hefyd yn adlewyrchiad o dlodi deallusol yr achos unoliaethol.  Yn hytrach na dadlau yn rhesymegol ar sail pethau sy’n digwydd yn y Byd go iawn, mae’r naratif unoliaethol  wedi ei seilio ar stwff dychmygol sy’n digwydd mewn Byd dychmygol.  Dydi dadleuon o bwys hanesyddol ddim yn cael eu hennill yn y ffordd yna – hyd yn oed pan mae mwyafrif llethol y cyfryngau yn byw yn yr un Byd ffantasiol.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: penblwydd fy merch yn japan

Penblwydd fy ail ferch ydy hi heddiw. Gan ei bod hi mor brysur yn ei gwaith, doedd ganddi amser i wneud dim arbennig ond prynu sushi a darn o gacen mewn siop a’u bwyta yn ei fflat ar ôl mynd adref am 9 o’r gloch. (Mae’r sushi‘n edrych yn flasus iawn yn annhebyg i rai sydd ar gael yma.) Cawson ni sgwrs sydyn drwy Skype y bore ‘ma. Dw i’n hapus clywed bod hi’n fodlon efo’i swydd a’r cydweithwyr heb sôn am ei fflat dwt, ac yn anad dim y ffaith ei bod hi’n cael byw a gweithio yn Japan. Bydd ei thad yn ymweld â hi mewn wythnosau a gobeithio bydda innau’n cael ei gweld hi cyn hir yn Japan. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Chatterbooks

Bydd y grŵp darllen i blant, Chatterbooks, yn cyfarfod ar 1 Gorffennaf, 4pm-5pm, yn Llyfrgell Llanelwy. Fis yma byddan nhw’n trafod “Donut Diaries” gan Dermot Milligan. Mae gan Dermot Milligan broblemau. Mae o dros ei bwysau ac yn methu stopio … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Bodnant Estyniad yn cymryd siâp

Mae’r gwaith adeiladu ar y prosiect i ymestyn Ysgol Gymunedol Bodnant wedi cymryd cam gweladwy iawn ymlaen y mis hwn.  Mae’r ffrâm ddur y neuadd newydd wedi ei godi, arwydd dechrau y cam nesaf y gwaith adeiladu yn yr ysgol gynradd Prestatyn. Yr wythnosau diwethaf gwelwyd bwrlwm o weithgaredd ar y safle adeiladu; sylfeini wedi […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gwaith?

Mae hwn yn gwestiwn y bydd Aelodau yn y Cynulliad Cenedlaethol yn ei ofyn bob dydd, mewn cyfarfodydd pwyllgor, neu mewn  sesiynau’r Cyfarfod Llawn ym mhrif Siambr drafod y Senedd, ym Mae Caerdydd. Os mai swydd Llywodraeth Cymru yw “helpu … Continue reading Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dilyn y Llwybr Llechog

Mae’r gwaith ar lwybrau’r ardd gefn bron a gorffen, diolch i’r drefn, ac mae gwell trefn yma o’r diwedd.

Mae’r gwely bach onglog tua top y llun yn wely newydd. Glaswellt oedd yn fanno tan wsos dwytha. Ardal flodau gwyllt i fod; ond weithiodd o ddim ar ôl y flwyddyn gynta.

Gwely i dyfu blodau i’w torri ar gyfer y tŷ fydd hwn, ond mae’n rhy hwyr i wneud hynny’n iawn eleni, felly ‘dan ni wedi Parhau i ddarllen