fel y moroedd: o ddwy wlad

Mae gen i ddwy ferch sydd yn byw tramor ar hyn o bryd – un yn Honduras a’r llall yng Nghymru. Roedd un yn mynd i’r môr i fwynhau” snorkeling” yr wythnos ‘ma tra oedd y llall yn crynu yn yr oerni Cymreig. Maen nhw’n gyrru lluniau a newyddion hollol wahanol! (A dweud y gwir, well gen i awyr llwyd Cymru er pa mor braf ydy’r môr glas yn yr heulwen gynnes yn Honduras.) Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Breuddwydio – Lleuwen

Breuddwydio – Lleuwen Parhau i ddarllen

bocs: Elizabeth Hudson – Power Cut

Exhibition Statement
The exhibition Power Cut presents a new body of work by young London-based artist Elizabeth Hudson, which explores feelings of powerlessness. Working across a range of media, Hudson uses absurdity and exaggeration to turn the troubling into tragicomedy.
The exhibition takes its title from a work in the show that is based on the artist’s [...] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Diwrnod Hacio’r GIG: Delweddu Data

Mae sesiwn gyntaf Diwrnod Hacio’r GIG wedi bod yn llawn dop. Rydyn ni wedi clywed syniadau pobl, ac mae mynychwyr wedi dewis ble i roi eu hegni a’u hymdrechion. Mae’r gwaith caled wedi dechrau. Rydw i wedi dal i fyny gyda Martin Chorley, sy’n ddarlithydd yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: ‘Dyma fi’n Mynd’ – Aled Rheon

‘Dyma fi’n Mynd’ – Aled Rheon Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Beicio,, rhaglen Dewi Llwyd a Bethan Gwanas

Un fantais mawr o decnoleg pan ‘dach chi eisio cael gafael ar y Gymraeg yn Lloegr ydy’r bodolaeth o amrywiaeth o bodlediau Radio Cymru – ac os dach chi’n beicio i’r gwaith fel ydw i, cyfle ardderchog i gadw i fynny gyda’r Cymraeg. Un rhaglen dwi’n gwrando arno yn aml ydy rhaglen Dewi Llwyd ar fore Sul – dwi’n hoff o’r cymysgiad o bethau gwleidyddol, ddiwyllianol a hefyd gwrando ar y cyfweliad gyda’r gwesteion.  Wrth dod adref ar noson dywyll, oer, nos Iau, roedd bleser arbennig i ddod: Bethan Gwanas oedd y gwestai.

Mae Bethan Gwanas wedi bod yn ddylanwad pwysig arna i ers i fi ddechrau ailddysgu.  Wrth siarad â Dewi roedd hi’n dangos ei hangerdd tuag at lyfrau yn gyffredinol ac yn son am y ffordd mae hi wedi bod yn brwydro i gael fwy o ddarllenwyr Cymraeg i ddarllen yn y Gymraeg, ar ôl sylwi nad oedd ei ffrindiau yn darllen llyfrau Cymraeg.  Pan ddes i yn ol i’r Gymraeg, yr unig llyfrau ro’n yn cofio darllen pan yn blentyn oedd Llyfr Mawr y Plant (yn ôl fy nghof i roedd copi yn bron bob un tŷ yn yr ardal), ac O Law i Law, llyfr a ddarllenais yn yr ysgol, ond doeddwn ddim yn cofio dim byd am y llyfr honno.  Felly ar ol dechrau gyda lyfrau i ddysgwyr, roedd llyfrau Bethan yn lle wych i ddechrau ar llyfrau Cymraeg.  A dwi wedi parhau i ddarllen ei llyfrau hi trwy’r blynyddoedd.  Dwei’n eitha sicr fy mod i wedi darllen bob un (yn cynnwys llyfrau i blant, hefyd: dwi wastad wedi hoffi darllen llyfrau plant, a mae llyfrau Bethan yn arbennig o dda).

Felly, dwi’n gobeithio’n wir bod ei llyfrau wedi dod a darllen i’r rhai and oedd yn darllen llyfrau Cymraeg, ac yn edrych ymlaen i’r llyfr nesaf! Parhau i ddarllen

Blog Sali Mali: Swildod

Rhywbeth y sylwais arno mewn teyrnged i wleidydd o Dori yr wythnos yma. Dwi ddim yn un i ganmol Toriaid (moi?!)ond roedd na ddau beth yn y teyrngedau i Leon Brittan (ysgrifennydd cartra Magi am gyfnod, i’r rhai sy’n rhy … Continue reading Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Remix of Gwenno Saunders – Ymbelydredd (WIP)…

Remix of Gwenno Saunders – Ymbelydredd (WIP) Facebook.com/crashdisco Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rownd derfynol Cwpan Word yn fyw ar Sgorio

Bydd Rownd Derfynol Cwpan Word rhwng Bala a’r Seintiau Newydd yn cael ei dangos yn fyw yn Sgorio o fewn rhaglen Clwb ar S4C ddydd Sul nesaf – 25 Ionawr. Hawliodd y Seintiau Newydd eu lle yn y Ffeinal drwy …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Siocledi Santes Dwynwen

Mae mis Ionawr yn gallu bod yn fis diflas iawn, mae holl ddathlu a gloddesta’r Nadolig drosodd a phawb yn teimlo bach yn dlotach o’r herwydd. Ond da ni Gymru yn lwcus iawn, mae rheswm i ddathlu ym mis Ionawr hefyd, mae hi’n ddydd Santes Dwynwen ar y 25ain. Nawr dwi ddim y person mwyaf […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgwrs eidaleg

Ces i gyfle i siarad Eidaleg am y tro cyntaf ers yr haf. Mae yna ychydig o ddisgyblion o dramor yn yr ysgol uwchradd leol, o’r Almaen a Brasil fel arfer. Y flwyddyn hon mae yna ferch o’r Eidal sydd yn mynd i wersi ddawnsio efo fy merch unwaith yr … Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Fersiwn byw o’r hen gân werin, wedi’i recordio llynedd. A live…

Fersiwn byw o’r hen gân werin, wedi’i recordio llynedd. A live version of my favourite Welsh folk-song, recorded last year.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Byw’n well, byw’n dda

Sut gall eich llyfrgell eich helpu i gael bywyd gwell, am ddim Os ydych yn boddi dan gyngor a gwybodaeth am sut i fyw bywyd iach, neu os ydych yn cael trafferth dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy am gyflwr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

helo gan helen: pum peth a fydd yn fawr(fwy) yn 2015

Mae’r amser hwnnw o’r flwyddyn yma eto. Mae’r we yn orlawn o erthyglau am yr hyn a ddigwyddodd dros y 12 mis diwethaf. A rhagolygon am yr hyn fydd yn digwydd dros y 12 mis nesaf. A dwi ar fin cyfrannu at y gormodedd, felly rwy’n ymddiheuro ymlaen llaw. Dyma olwg sydyn ar bum peth […] Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Orion o’r ardd gefn

  Ar drwydd Lovejoy! Os da chi ddigon ffodus i fyw mewn ardal heb lawer o oleuadau stryd, a gyda llygaid craff (neu binoculars) – ma’ na gyfle da i chi gael cip gomed Lovejoy, sydd wrthi’n trafeilio drwy gysawd yr haul. Dwi wedi trio sawl gwaith i’w weld, ond heb lwyddiant – gyda chymylau, glaw oerni neu botel o win yn fy ngyrru i mewn. Es i allan eto neithiwr, er gwaetha’r rhew, ond methiant fu’r ymdrech. Er hyn, ges i’r llun uchod o Orïon. Mae’n gytser hawdd i’w adnabod oherwydd y tair seren sydd mewn llinell sydd yn…

Cafodd y post yma Orion o’r ardd gefn ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Golwg360: ‘Cymry di-Gymraeg yn teimlo fel estroniaid’

Lydia Ellis sydd yn rhoi ei hymateb i’r drafodaeth danllyd ar Facebook am gulni rhai carfan o siaradwyr Cymraeg Parhau i ddarllen

Blog Theatr Genedlaethol Cymru: Wythnos Cyntaf Ymarferion

Gan Steffan Gwynn Wedi misoedd o baratoi tuag at y ‘Y Fenyw Ddaeth o’r Môr’ – yn sgriptio, yn trafod cynllun set a gwisgoedd, yn pennu ar gerddoriaeth a chynllun sain – roedd hi’n brofiad rhyfedd i groesawu cast y sioe i’r ystafell ymarfer yr wythnos hon a’u gweld yn dechrau rhoi cnawd ar yr […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cerdd Gymunedol Cymru

Mae Cerddoriaeth Gymunedol Cymru yn cynnal prosiect Theatr Fforwm a ariennir, ac yn chwilio am Jocars Theatr Fforwm hyfforddedig i gynnal Gweithdai Theatr Fforwm taledig ar gyfer grŵp /grwpiau, i gynhyrchu perfformiad Theatr Fforwm. Os oes gennych chi ddiddordeb, neu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Darlleniad y Dydd: Sechareia 4:1-6 (BCND tud.860 / BCN: tud.784)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. A hithau’n ddydd dathlu cariad yng Nghymru heddiw, diolchwn am gariad Duw sydd bob amser drosom (Salm 103:11) ac sy’n sylfaen a gwraidd bywyd pob Cristion. Wrth i ni ystyried mor fawr yw cariad . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Ionawr 2015

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Goblygiadau’r dadleuon teledu i etholiad 2016

Un o brif broblemau’r Blaid ar pob lefel ydi diffyg sylw cyfryngol.  ’Dydi hyn ddim pob amser yn fai ar y cyfryngau fel y cyfryw – y brif broblem ydi bod mwyafrif llethol etholwyr Cymru yn cael eu newyddion gan y cyfryngau Seisnig.  ’Dydi hyn… Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Cyfieithu, Cymru, a Tsiechoslofacia

Yn 1922 cyhoeddwyd cyfrol o gyfieithiadau o straeon byrion Tsiecheg, Ystorïau Bohemia, fel rhan o Cyfres y Werin. Cyfieithwyd y straeon gan T.H. Parry-Williams o gyfieithiadau Almaeneg y daeth ar eu traws yn ystod ei gyfnod yn yr Almaen. Ceir yn y gyfrol hon weithiau gan Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech, a Jan Neruda, sef rhai […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Plaid Cymru, yr SNP a’r Gwyrddion i gael cymryd rhan yn y dadleuon teledu?

Bydd yn ddiddorol gweld ymateb y Blaid Lafur os ydi’r adroddiadau y bydd y Blaid Werdd, Plaid Cymru a’r SNP yn cymryd rhan yn nwy o’r tair dadl deledu.  Un o’r rhesymau pam nad oedd Cameron eisiau cymryd rhan yn y dadleuon o dan y trefniadau gwrei… Parhau i ddarllen

Golwg360: Y dadleuon teledu: Pwy sy’n elwa?

Pwy fyddai hapusaf gyda’r awgrym o ddadl saith ffordd? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg nadolig

Derbyniais i a’r gŵr anrheg Nadolig hynod o greadigol a gwych gan y plant i gyd; syniad fy merch hynaf oedd. Ces i a’r gŵr amlen yr un sydd yn cynnwys darnau o bapur sydd yn dweud pam maen nhw’n hoffi eu rhieni. Sgrifennodd bawb bedwar peth yr un a gofyn i ni ddarllen un neges bob dydd. Darllenais a’r gŵr yn uchel y negesau ar ôl swper fel y plant gartref yn medru eu clywed. (Doedden nhw ddim yn gwybod beth sgrifennodd y lleill.) Dan ni newydd orffen. Roedd rhai’n ddifrifol a rhai’n ddoniol. Cawson ni amser braf efo’n gilydd. Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: San Antonio – Hud

San Antonio – Hud Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Mewn Iechyd

Cyfle gwych i ennill cymhwyster “Celfyddydau Mewn Iechyd” Lefel 3 wedi ei ddarparu gan Jill Turner. https://harlech.ac.uk/cy/community/course.php?id=3678 Os oes gennych chi ddiddordeb a’ch bod chi wedi’ch cofrestru’n hunangyflogedig, e-bostiwch yasmin.rayner@weacymru.org.uk Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Ffrwythau’r Gaeaf

Ffrwythau wedi’u cadw oedd ffrwythau gaeafau fy mhlentyndod – wedi eu rhesu’n dwt ar silffoedd y sied, wedi eu rhewi, neu’u sychu, neu eu trawsnewid yn gyffaith neu’n surop. (Oes gair gwell na surop? achos yn bendant dydyn nhw ddim yn sur.) Ond nawr ein bod ni yma yn nwyrain Asturias, mae gyda ni ffrwythau […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Sgwrs i îcs

ESBONIAD.   Cylch o bobl yw’r ‘Gîcs Gramadeg’ a fu’n cwrdd yng Nghanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor i drafod agweddau ar ramadeg a geiriaduraeth. Ar gael yn awr dan olygyddiaeth Delyth Prys mae e-gyfrol o ddarlithoedd y cylch.  Gofynnwyd i mi ddweud gair ar noson lansio’r gyfrol, a dyma f’ychydig sylwadau. Annwyl gyd-Gîcs, Neu ‘Annwyl gyd-Îcs’ ddylwn […] Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Swn Clo – Mwnci Nel

Swn Clo – Mwnci Nel Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Yn galw pob Artist

Afasic Cymru yw’r unig elusen yng Nghymru sy’n cynrychioli pobl ifainc sydd ag Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (ALlICh) a’u rhieni. Rydym yn falch iawn o dderbyn arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru i gefnogi prosiect Celfyddyd cyffrous i bobl ifainc … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group

11 Chwefror 2015, 19.30 The Lie gan Helen Dunmore Wedi ei gosod yn ystod y cyfnod yn syth ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, mae The Lie yn nofel afaelgar o gariad, atgofion a cholled enbyd gan nofelwraig mawr ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: Trident: ‘Cyfle i bawb ddangos eu hochr’

Trident, y dadlau ynghylch iechyd a Jac yr Undeb ar drwyddedi sy’n mynd a sylw Hywel Williams yn ei golofn wythnosol o San Steffan. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur watch – rhif 4

Mae’r dechneg o awgrymu bod rhyw sgandal amhenodol ar fin syrthio ar ben gwrthwynebwyr gwleidyddol, ond heb roi unrhyw fanylion nag enwi unrhyw un yn hen ddull o gamarwain.  Yn wir mae yna dipyn o draddodiad o wneud y math yma o beth yng Ngwynedd…. Parhau i ddarllen

O'r Dorf: 2014: Adolygiad Cerddorol O’r Dorf

Blwyddyn newydd dda! Roedd 2014 yn flwyddyn fawr i mi yn bersonol. Ym mis Mehefin fe wnes i raddio o’r brifysgol gyda gradd mewn Newyddiaduriaeth, ac o fewn y mis roeddwn yn eistedd wrth y ddesg yn fy swydd newydd yn rhan o dim cynhyrchu ar y rhaglen deledu Ochr 1. Roedd hi hefyd yn … Continue reading 2014: Adolygiad Cerddorol O’r Dorf Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Pillar . Pilar

Clare Road . Ffordd Clare Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Polau piniwn heddiw

Rhwng pol piniwn STV sy’n awgrymu y bydd Llafur yn colli bron i pob sedd yn yr Alban, a phol dyddiol YouGov sy’n awgrymu bod cefnogaeth Llafur tros y DU yn wanach nag yw wedi bod ers cyn etholiad cyffredinol 2010 mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod trychinebus i Lafur.

Serch hynny petai canfyddiadau heddiw yn cael eu hailadrodd fis Mai byddai’n newyddion da i Gymru, yr Alban ac i’r sawl sy’n byw y tu hwnt i Gymru sydd eisiau  tegwch cymdeithasol, ariannu teg i Gymru a’r Alban, datganoli grym yn y DU a defnydd call o’r £100bn mae Llafur a’r Toriaid eisiau ei wario ar WMDs.  Byddai Llafur yn debygol o ffurfio llywodraeth gyda chefnogaeth amodol yr SNP, Plaid Cymru ac o bosibl y Gwyrddion.
A dweud y gwir byddai etholiad a fyddai’n adlewyrchu canlyniad heddiw yn ddigon agos at fod yn berffaith o’r safbwynt hwnnw.

  

Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Cyhoeddi lein-yp Gwobrau’r Selar

Mae’r Selar yn falch iawn i gyhoeddi lein-yp y digwyddiad mawreddog fydd yn cael ei gynnal yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 21 Chwefror. 
Bydd cerddoriaeth fyw trwy’r dydd eleni o 1pm i 1am, ac amrywiaeth eang o artistiaid sy’n adlewyrchu gweithgarwch cerddorol 2014. 
Mae tocynnau’n gwerthu’n dda ar Sadwrn.com eisoes, a bydd y cyffro’n siŵr o gynyddu gyda’r cyhoeddiad fod rhai o fandiau gorau’r sin, gan gynnwys Candelas, Sŵnami, Y Ffug, Plu ac Y Reu ymysg y perfformwyr… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ychwanegiad bach i flogiad ddoe

Diolch i Alun Williams am y dadansoddiad yma o’r gymhareb rhwng y cyflogau isaf ac uchaf ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru.  Fel rydych yn gweld mae’r gymhareb yn tueddu i fod yn isel mewn awdurdodau lle mae Plaid Cymru efo dylanwad ac yn uchel l… Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Poeni am Billy – Y Pencadlys

Poeni am Billy – Y Pencadlys Parhau i ddarllen

fel y moroedd: newyddion o abertawe

Dw i’n mwynhau’n fawr iawn clywed oddi wrth fy merch yn Abertawe drwy e-bost, Face Book a’i blog. Aeth i Fwmblws, i’r traeth i’r eglwys (mae yna Evangelical Free Church!) i farchnad leol; aeth o gwmpas ar “Cymru Coach” yn gweld y dref. Cafodd… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Y Cyngor i ymgynghori ar gynigion trefniadaeth ysgolion

Mae Cabinet Sir Ddinbych wedi cytuno i ymgynghori ar gynigion trefniadaeth ysgolion ar gyfer ardal Rhuthun ac yn argymell buddsoddi mewn tri phrosiect ysgol gynradd yn yr ardal. Mewn cyfarfod yn Neuadd cytunodd y Cabinet y dylai’r Cyngor ddechrau ymgynghori ar gau Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd ac Ysgol Pentrecelyn ar 31 Awst, 2016 ac agor […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ralïo+ yn dilyn Elfyn Evans bob cam o’r daith yn 2015

Bydd cyfres newydd Ralïo+ ar S4C yn dilyn campau’r gyrrwr ifanc o Ddolgellau, Elfyn Evans ymhob rali ym Mhencampwriaeth Rali’r Byd 2015. Bydd y gyfres nôl ar y sgrin o fewn rhaglen chwaraeon Clwb ddydd Sul 1 Chwefror gyda seremoni …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Sgwennu Stori – Gildas

Sgwennu Stori – Gildas Parhau i ddarllen

agssc: Miri Mawr

Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Dwned 20 (2014)

Mae’r ugeinfed rhifyn o’r cylchgrawn Dwned wedi ei gyhoeddi. Sefydlwyd y cylchgrawn yn 1995 gan y golygyddion, Dr Bleddyn Owen Huws a Dr A. Cynfael Lake, ac mae wedi ymddangos yn flynyddol byth oddi ar hynny. Cyhoeddiad ydyw sy’n canolbwyntio … Continue reading Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: “Get on with it!”Mae’r Aelod Seneddol Elfyn Llwyd wedi…

“Get on with it!”

Mae’r Aelod Seneddol Elfyn Llwyd wedi galw i’r ymchwiliad mewn i fynd mewn i Iraq gael ei ryddhau cyn yr Etholiad Cyffredinol yn mis Mai.

Plaid Cymru MP Elfyn Llwyd has called for the Iraq Enquiry, led by Sir John Chilcot, to be released before the General Election in May.

Parhau i ddarllen

Golwg360: Diwedd cyfnod i ‘Page 3′

Mae’n bryd i’r Sun symud gyda’r amser, yn ôl Catrin Williams Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Shadow . Cysgod

Dinas Street . Stryd Dinas Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Beeb

Wood Street . Stryd Wood Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Life Line . Gorwel Gwyrdd

Hafod Street . Stryd Hafod Parhau i ddarllen