lloffionalltud: Hanes cryno’r Gymraeg ym Merthyr Tudful

Dyma hanes cryno iawn y Gymraeg ym Merthyr Tudful. Teimlaf ei fod yn hynod bwysig pwysleisio’r wedd hon ar hanes y dref am ei bod mor anghyfarwydd i gynifer, yn enwedig pobl Merthyr eu hunain, sy’n dipyn o siomedigaeth. Dylai’r wybodaeth a ganlyn felly chwalu’n rhacs y gamdybiaeth dra chyffredin nad oedd Merthyr erioed yn … Continue reading Hanes cryno’r Gymraeg ym Merthyr Tudful Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Argae Pandy’r Ddwyryd

Erthygl arall o lyfr ‘Pigion Llafar 1975-1999’. 
Y tro hwn gan Allan Tudor, awdur cyfres o erthyglau ‘Sylwadau o Solihull’, yn dilyn sylw i benblwydd Pwerdy Maentwrog.

Mae gennyf ddiddordeb mawr ym Mhwerdy Maentwrog ers pan oeddwn yn fychan, a minnau… Parhau i ddarllen

lloffionalltud: Hela rhith: chwilio am hanfod Merthyr Tudful

Dyma felly ddatganiad cychwynnol y blog hwn, sydd yn hanner cyfiawnhad, hanner rhagair. Pam ysgrifennu am Ferthyr Tudful, a pham trafferthu sôn amdani nawr a minnau wedi fy magu yma ac wedi treulio’r rhan fwyaf helaeth o’m hoes yma? Ymhelaethaf. Mae wedi bod yn fwriad gennyf ysgrifennu am Ferthyr ers peth amser, yn enwedig yn … Continue reading Hela rhith: chwilio am hanfod Merthyr Tudful Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Week in Week Out a’r Gymraeg

Bydd darllenwyr rheolaidd Blogmenai yn ymwybodol nad ydi’r awdur pob amser yn cytuno efo’r BBC pan mae’n dod i faterion gwleidyddol, ond mae’n rhaid i mi ddweud nad wyf erioed wedi cael lle i feddwl bod tueddiadau gwrthwynebus i’r Gymraeg yn neunydd cy… Parhau i ddarllen

Y Twll: Haf o ffilmiau o Gymru: Y Llyfrgell, Mom and Me, The Lighthouse

Dros fisoedd y gwanwyn cafodd ffilm Gareth Bryn a Ed Talfan, Yr Ymadawiad, ei ryddhau ar hyd Cymru ac ymhellach, yn dilyn ac yn cynnwys dangosiadau yn yr UDA, Llundain a Caeredin. Cafodd y ffilm adolygiadau gwych, ar blogiau personol, gwefannau adloniant, a chylchgronau a phapurau newydd megis The Guardian a Sight and Sound. Dipyn … Parhau i ddarllen “Haf o ffilmiau o Gymru: Y Llyfrgell, Mom and Me, The Lighthouse”

The post Haf o ffilmiau o Gymru: Y Llyfrgell, Mom and Me, The Lighthouse appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: wythnos arall

Dylai fy merch hynaf aros wythnos arall yn New Jersey i greu mwy o furlun yn ôl ewyllys ei chwsmer. Roedd ei gŵr yn gorfod mynd adref ddiwedd yr wythnos diwethaf, ac felly ar ei phen ei hun mae hi. Yn ffodus, mae yna lawer o ddynion sydd yn gweithio o’i chwmpas yn y maes awyr, ac maen nhw’n barod i’w helpu’n cludo pethau trwm, ayyb. Deffrodd hi ar olygfa hyfryd oddi wrth ffenestr y gwesty un bore. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Mai 27ain

Mil engyl a Melangell
Trechant lu fyddin y fall. Parhau i ddarllen

agssc: Sunrise and Shipwreck, Swansea Festival, 1987

Legendary Cardiff folk group, The Hennessys, perform at the Swansea Festival in 1987 with the Harri Webb song ‘The Steelworks Song‘  about the future of Port Talbot steelworks. 30 years later the future of the Port Talbot steelworks and it’s community still raises passions.     The ITV Cymru/Wales Archive is based at the National […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cwrdd â Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn Llyfrgell y Rhyl

Mae Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn ymweld â Llyfrgell y Rhyl bob dydd Mawrth i drafod unrhyw bryderon sydd gennych yn eich cymuned. Felly os oes gennych unrhyw broblemau, nid oes angen apwyntiad, galwch heibio rhwng 9.30am a 12.30pm … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

helo gan helen: mae yna bapur ar fy nesg!

Nid oes yna lawer o bapur ar fy nesg. Ond mae yna rywfaint. Mae hynny’n rhyfedd, oherwydd fel llawer o bobl, roeddwn i’n arfer meddwl y byddai papur fwy neu lai wedi diflannu o’r gweithle erbyn hyn. Nôl yn y 1970au oedd hi pan fu i ddyfodolwyr ddarogan y swyddfa ddi-bapur. Gweledigaeth o weithfannau minimalaidd […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Caerdydd – lle pwysig yng nghalon Alex Jones

Bydd y cyflwynydd a seren soffa The One Show, Alex Jones, yn ein tywys i dri lleoliad sy’n arbennig iddi hi yn rhaglen gynta’r gyfres newydd o 3 Lle. Ar nos Sul, 5 Mehefin ar S4C bydd Alex yn dychwelyd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – Sonic The Hedgehog

gan f8 Mwy o’ch hoff ddeuawd ar S4C erioed (mae’n debyg) ar Y Lle! Ac mae hon yn un sbeshal. Ella y pum munud mwya hurt i chi wylio erioed ar ein sianel cenedlaethol. Sut hoffech chi mockumentary am hanes Sonic The Hedgehog? Efo gwisgoedd? A lleisiau gwirion? A Jeifin’ Jenkins, o bawb, yn ei adrodd o? Iawn ta….

Parhau i ddarllen

Menywodcymru: Amgueddfa Newydd am Fenywod – Nodiadau ar Daith i Lundain ac yn Ôl gan Sara Huws

Syffrajetiaid Caerdydd a ‘Jack the Ripper’   Er nad yw hi’n siwrne esmwyth bob tro, mae’r trip gartref o orsaf Paddington i Gaerdydd yn arbennig. Os taw gwell Cymro, Cymro oddi cartre – wedyn gwell Cymraes ar ei ffordd gatre, greda i. Rywle rhwng Reading a Swindon mae hudlath (ahem, neu ddiflastod) yn gweu’i ffordd […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Am Dro Bach

Mae cerdded tua´r clogwyni yr amser hyn o´r flwyddyn fel camu nøl i´mhlentyndod. Gwair gwyllt y cloddiau’n ymestyn o boptu’r heol fach i gwrdd rywle uwch fy mhen, yn union fel cardded adref o’r bws ysgol slawer dydd. Digon tebyg yw’r tirwedd, yr hindda a’r defnydd y mae amaethwyr wedi ei wneud o’r tir:  caeau […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 56:1-2 (BCND:tud.672/BCN: tud.613)

Yn ystod ‘Blwydddyn y Beibl Byw’ byddwn yn derbyn cyfraniadau gan aelodau’r Fro am eu ‘Hoff ddarn o’r Beibl’. Diolch i Dawn Wilks am fod y cyntaf i gyfrannu, ac i Sarah am gydlynu’r cyfraniadau fydd yn ymddangos yn achlysurol rhwng rŵan a’r haf.

Fy hoff ddarn o’r . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Mai 2016

Parhau i ddarllen

Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!: Y Saith Samurai a’r Magnificent Seven

Trioleg Cyfieithu Ffilmiau: 1 Mae’r Saith Samurai (七人の侍), y ffilm antur hanesyddol gan Akira Kurosawa a ryddhawyd yn 1954, yn un o glasuron y sinema. Ynddi, adroddir hanes saith Ronin, sef samurai heb feistri, wrth iddynt ymwroli i amddiffyn pentref o ffermwyr reis tlawd rhag ymosodiadau criw o wylliaid creulon. Cawn ddarlun grymus o ddycnwch […] Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Do you really like these kind of females? Check: Chat De…

Do you really like these kind of females? Check: Chat De
Sexo

Like us on social media:

Twitter Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tywysog gwyrdd

Dw i’n gwirioni arno fo. (I’m delighted with him, not I’m hooked on him, just in case you try to use Google.) Person arall sydd yn anhygoel o ddewr yn y byd peryglus hwn. Mae o’n dweud y gwir yn gyhoeddus heb ofn ers iddo gael ei oleuo er gwaethaf y pe… Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Ifan hir Llanfaelog

Hyd y cofia i, dim ond un cyfeiriad sydd at Lanfaelog yn yr Hen Benillion (neu, o leiaf, yn y rhai sydd yng nghasgliad TH Parry-Williams). Rhif 663 sy’n sôn am Ifan a’i helynt efo rhyw fath o ‘deal’ ceffylau. Fel efo llawer o’r rhain, dydi fy nychymyg methu peidio meddwl os oedd Ifan yn berson go iawn, a beth oedd ei hanes yn y pentref.

Parhau i ddarllen

mattaran10: “I know that you know that I know”

I happened to be walking down a London street when I caught sight of a number of colourful portraits, some were well-known works by Andy Warhol others recognisably his by the style. I focussed on this picture which I had not seen before but which I knew to be of General Custer (of Battle of […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y canllaw perffaith ar gyfer dilynwyr pêl-droed Euro 2016

Gyda thîm pêl-droed rhyngwladol Cymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016 yn Ffrainc mae’r cyflwynydd Dylan Ebenezer a’r cyn chwaraewr rhyngwladol Malcolm Allen ar grwydr i Bordeaux, Lens a Toulouse. Mae’r tair dinas yn wahanol iawn i’w gilydd a bydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Curious in cam young girls? have a look: Chat De Sexo Like…

Curious in cam young girls? have a look: Chat De Sexo

Like us on social media:

Youtube Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllen Llangollen – 3 Mehefin, 7.00pm

“Lady and the Unicorn” gan Tracey Chevalier Yn awyddus i ddangos ei ffafr newydd gyda’r Brenin, mae’r uchelwr Jean Le Viste yn comisiynu chwe thapestri i addurno waliau ei château. Mae’n disgwyl milwyr a meysydd brwydr waedlyd. Yn lle hynny, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-05-26 11:32:00

via Instagram http://ift.tt/20FOase Parhau i ddarllen

gwyddonias: Y DYDD OLAF: O’r diwedd ar gael i’w lawrlwytho.

Hanner can mlynedd ers iddi gael ei hysgrifennu, a deugain wedi i Owain Owain – gyda chefnogaeth Pennar Davies – gyhoeddi’r nofel, mae Y DYDD OLAF bellach ar gael i’w lawrlwytho, YN RHAD AC AM DDIM. Mawr ddiolch i Robin Owain a’r teulu am ganiatau iddo gael ei gyhoeddi ar-lein, ac hefyd i Gwenno Saunders […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llwyddiant Brethyn Blaenau!

Hanes crefftwyr a busnes lleol
Chwe mlynedd yn ôl, yng nghyfnod cyntaf Y Dref Werdd, cychwynnodd grŵp o’r newydd i ddysgu a rhannu sgiliau go draddodiadol ym Mro Ffestiniog. Roedd Rhiannon Jones, cogyddes yn Ysbyty Blaenau ar y pryd, yn darllen drw… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Y Dydd Olaf – Am Ddim!

gan Elidir Jones Ella eich bod chi wedi gweld hyn ar wefan Y Twll yn barod. Ond mae’n bwysig. Waeth i chi ei ddarllen o ddwywaith ddim. Os ydych chi’n dilyn ein cyfres Clwb Llyfrau f8, yn daith drwy bob un nofel ffantasi a ffuglen wyddonol erioed yn y Gymraeg… … fydda i wrthi am…

Parhau i ddarllen

Golwg360: T20 yn gyfle i Forgannwg newid ffocws

Alun Rhys Chivers sy’n edrych ymlaen at gêm agoriadol tîm criced Morgannwg yn erbyn Swydd Surrey ar gae’r Oval nos Iau Parhau i ddarllen

S4C Caban: Band Pres Llareggub yn canu anthem digwyddiadau S4C eleni

Bydd ffilm hyrwyddo newydd S4C yn dathlu bod y sianel yn darlledu o holl brif wyliau’r haf yng Nghymru eleni – gyda chyfeiliant cerddorol hwyliog fersiwn Band Pres Llareggub o’r gân ‘Mae’n Wlad i Mi’. Daeth y gân yn enwog …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jane o jerwsalem

Mae hi’n caru Israel. Mae hi’n siarad drosti hi. Jane ydy ei henw hi, dynes o Ddenmarc. Bob dydd mae hi’n postio ar Facebook (Israel, One Nation) beth mae hi’n ei weld yn Jerwsalem lle mae hi’n byw, mewn erthygl neu fideo er mwyn i’r byd wybod beth syd… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dau gomin wahanol iawn


Dyma ein comin lleol ni: mae’r gwair yn tyfu’n hir ar hyn o bryd, a’r blodau gwyllt un ffynnu.  A gyda’r blodau a’r pryfed, digon o adar: yr ehedydd, y cudyll coch, y dylluan wen, corhedydd y waun, cnocell werdd a llawer mwy.

Ond ar draws y wlad mae comins eraill yn wahanol iawn.  Dyma ’Bircher Common’: dim rhy bell o Ludlow, lle r’on i dros y benwythnos.  (Ond, with edrych, efalle nad ydy’r coedwig yn rhan o’r comin, er ei bod yn agos?)

Mae hon yn dra wahannol, gyd coed a  blodau’r coedwig fel clychau’r gog.
Ond mae llefydd fel yma yn bwysig yn hanesyddol: llefydd lle mae pobol wedi cael yr hawl i bori ei annifeiliaid am flynyddoedd.

Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Do you really like most of these young ladies? Check: Chat De…

Do you really like most of these young ladies? Check: Chat De
Sexo

Like us on social media:

Youtube Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Darnau sain ar gyfer prosiect Bedwyr Williams ‘Pelt’…

Darnau sain ar gyfer prosiect Bedwyr Williams ‘Pelt’ llynedd. 

Mwy o wybodaeth yma: https://www.facebook.com/events/521927814654245 Parhau i ddarllen

Golwg360: Fideo refferendwm na fydd yn denu’r ifanc

Dim syndod nad yw llawer o bobol ifanc yn pleidleisio, yn ôl Mared Ifan Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn Gwybodaeth am yr UE – Llyfrgell y Rhyl dydd Gwener 27 Mai 3.30pm – 4.30pm

Gydag ASE Cymreig Derek Vaughan. Dewch draw os oes gennych gwestiynau am yr UE a beth mae aelodaeth o’r UE yn ei olygu i Gymru. Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Do you really really like these females? Look at: Chat Sin…

Do you really really like these females? Look at: Chat Sin Registro

Like us on social media:

Facebook Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sawl teitl llyfr allwch chi eu cwblhau?

Rydym i gyd yn falch ein bod yn ddarllenwyr, iawn? Wel, dyma ychydig o hwyl gan Wasg Prifysgol Rhydychen i weld pa mor dda rydym yn gwybod ein teitlau. Cliciwch ar y ddolen i wneud y prawf a gweld pa … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

gwennanelin: BAAL-CUP_COST_Seminar_Programme

BAAL-CUP_COST_Seminar_Programme Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-05-25 10:09:19

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Penwythnos parti mam yn 59! Cefn Coed / Llyn Cynwch / Cricieth

Penwythnos parti mam yn 59! 

Cefn Coed / Llyn Cynwch / Cricieth

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Cacen Calabrisella, Caerdydd

Cacen Calabrisella, Caerdydd Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hysbysebu

Gyda chyhoeddi Camu’n Ôl a Storïau Eraill (2012) yr oedd yr hen Glyn Adda’n credu mai hwn fyddai ei destament, a’i fod wedi dweud yr hyn oedd ganddo i’w ddweud am gwrs hanes yr ugeinfed ganrif, am gyflwr Cymru heddiw, am wiriondeb diwaelod y ddynol ryw, ynghyd ag – o ran diddanwch pur – ambell […] Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: ‘Profiad pen y mynydd’ gydag ynni glân ar Fynydd y Gwrhyd?

Fe gethon ni brofiad pen y mynydd neithiwr, Charlotte a minnau’n rhan o griw hoff, gytun. Ond nid ‘profiad pen y mynydd’ fel byddai’r traddodiad capel yn edrych arno. Nid ymweliad yr ‘Ysbryd Glân’ gawson ni – am wn i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tipyn o hebraeg

Dw i’n dysgu Hebraeg ers wythnosau ar ben fy hun wedi hoe hir. Ar ddarllen dw i’n canolbwyntio ar hyn o bryd. Ar wahân i’r ffaith bod yr Hen Destament wedi cael ei ysgrifennu’n Hebraeg yn wreiddiol, mae’r iaith honno’n hynod o ryfeddol. Mae yna gynifer o’r geiriau sydd yn debyg i Japaneg. A dweud y gwir, mae rhai’n dweud bod gan bobl Japan wreiddiau Hebreig –  pwnc arall efallai. Am y tro, dw i’n fodlon medru ysgrifennu’r rhan gyntaf o Shema Israel.

ON: Roedd y gacen yn flasus! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ysgol Feddygol i’r Gogledd gam yn nes

Ychydig iawn o flogiadau Blogmenai sydd wedi eu ‘sgwennu gan neb ag eithrio fi – mae yna un neu ddau yn y gorffennol pell.  Ond dwi’n falch o ddweud i Sian Gwenllian gytuno i gynhyrchu un heddiw yn dilyn ei chwestiwn i Carwyn Jones ynglyn a sefydl… Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Don’t you like most of these young girls? Look at: Chat…

Don’t you like most of these young girls? Look at: Chat Sexo

Like us on social media:

FB

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: …

Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Dolgun Uchaf

Digwydd bod yn adal Dolgellau y dydd o’r blaen, ac angen lle dros nos mewn gwely a brecwast.  Yfory roedd Ras Cadair Idris am ddechrau, felly ychydig o weliau oedd ar gael yn yr ardal.  Roedd y dewis cyntaf a awgrymwyd gan gyfaill yn llawn, a’r ail ddewis hefyd.  Yn ddigon ffodus des i o […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr etholiad yn Arfon – ychydig o nodiadau

Mi fydda i’n ceisio peidio bod yn rhy blwyfol ar Flogmenai – ond cyn fy mod wedi treulio tipyn o amser yn ymgyrchu yn Arfon ar gyfer etholiad eleni, dwi’n siwr y bydd darllenwyr y blog sy’n byw y tu allan i’r etholaeth yn maddau i mi am gynhyrchu ychyd… Parhau i ddarllen

Y Twll: Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim

Dyma i chi’r nofel ffuglen wyddonol Y Dydd Olaf gan Owain Owain, ar gael i’w lawrlwytho – am ddim: Y Dydd Olaf (testun) Y Dydd Olaf (PDF) Cyhoeddwyd y nofel yn wreiddiol ym mis Rhagfyr 1976 gan gwmni Christopher Davies, Abertawe gyda rhagair gan Pennar Davies. Yn ôl Miriam Elin Jones ar flog Gwyddonias sydd yn ystyried … Parhau i ddarllen “Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim”

The post Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen