Bach o bopeth BR: Hellenic Eatery, Crwys Road, CaeryddSouvlaki bendigedig a’r lle…

Hellenic Eatery, Crwys Road, Caerydd

Souvlaki bendigedig a’r lle yn llond o Roegwyr

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth wnawn ni o electionforecast.co.uk?

Dwi ddim yn siwr beth i’w wneud o’r wefan electionforcast.co.uk.  Mae’r wefan yn cael ei rhedeg gan sefydliadau academaidd, mae’n cymryd y polau diweddaraf i ystyriaeth, mae’n cynnig ffigyrau ar gyfer pob etholaeth ag eithrio rhai Gogledd Iwerddon… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pont foch cwta

Syniad da – mae’n lleihau gwaith y gweithwyr a llawenhau’r ymwelwyr o gystal â rhoi cyfle i’r moch cwta ymarfer corf. Mae gynnon ni ddau fochyn cwta ac mae’n ddiddorol eu gweld nhw’n rhedeg un ar ôl y llall ar y dec cefn. Does ryfedd bod y bont yn creu cymaint o gynnwrf mewn petting zoo yn Japan. A chafodd y fideo hwn ei weld bron i 400,000 gwaith. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llên Gwerin

Erthygl o rifyn Mawrth 2006 gan Nesta Evans, yn adrodd ar benwythnos difyr iawn ym Mhlas Tanybwlch.

Dyro Gân i Mi
Dyna oedd teitl y Cwrs Llên Gwerin a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhlas Tanybwlch. Braf oedd cyfarfod ffrindiau a gwneud rhai newydd yn y… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diogelwch yn gyntaf ym Modnant wrth i’r gwaith adeiladu barhau

Croesawodd ddisgyblion Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn ymwelydd anghyffredin yr wythnos hon, Ivor Goodsite (Cynllun Adeiladwyr Ystyriol). Daeth i weld plant Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 i gyflwyno neges diogelwch pwysig. Ymunodd Ivor Richard Smart, Rheolwr Contractau o Read Construction. Cyflwynodd Richard gyflwyniad am beryglon safleoedd adeiladu a’r gweithdrefnau sydd ar waith i helpu […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Hanes Cymry Llundain dros bum canrif gyda Huw Edwards

Mewn cyfres newydd ar S4C bob nos Sul, Huw Edwards a’r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain, Huw Edwards fydd yn olrhain hanes y Cymry yn Llundain. Dros y tair wythnos nesaf, cawn ddysgu mwy am hanes a dylanwad y Cymry …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Ceidwadwyr Môn yn ffyddiog

Albert Owen yn “ddyn neis iawn” meddai ymgeisydd y Ceidwadwyr ar yr ynys Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Berllan: Arbrofion Lu

Rwyf i wedi bod yn esgeuluso’r blog yn diweddar. Yr hindda sydd wedi ein galluogi i weithio bob awr yn y lluarth, a chymdogion wedi bod wrthi’n trefnu digwyddiadau gyda’r nos! Ond rwyf i wedi bod yn tynnu lluniau o’r gwaith, felly dyma rai o’r uchafbwyntiau. Un o’r ddwy goeden pîn yw hon, o’r diwedd […] Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones [dot com]: Gwlad y Menyg Gwynion

Ymateb Mike ParkerMae ‘na ddelwedd o Gymru sydd wedi goroesi, sy’n gyfleus iawn i rai carfannau. Mae’n codi’i ben yn aml yn y byd gwleidyddol, pan fyddwn ni’n cael ein hannog yn aml i roi ein barn i blesio eraill, i ategu rhyw bwynt (mae’r Cymry’n cytuno!), neu chwarae’r Plwmsan i Wynff rhywun arall. Ar ôl i’r baw […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 64:1-4 (BCND tud.679 / BCN: tud.619)

Bore da! Croeso i oedfaon y dydd heddiw. Mae hi wedi bod yn glir iawn yr wythnos hon a phob copa draw i’r gorllewin o’r Aran i Garnedd Dafydd i’w weld yn blaen am ddyddiau. Codi ei lygaid tua’r mynydd a wnaeth y . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Y Twll: Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik…

Digwyddiad newydd sbon o drafodaethau, ffilm a gigs fydd Gŵyl CAM ac mae’r cyfan yn digwydd yng Nganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 25ain o Ebrill 2015 o 12 hanner dydd ymlaen. Mae CAM yn gyrchfan aml-gyfrwng sy’n … Parhau i ddarllen

The post Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik… appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Watch 1013

O diar, o diar, o diar. Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 4.2 yn Gymraeg

Y diweddaraf gan WordPress: Ffordd haws o rannu cynnwys Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.2 Cymraeg

Y diweddaraf gan WordPress: Ffordd haws o rannu cynnwys Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delweddau’r Diwrnod

Leanne yn y brifysgol ym Mangor: Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 4

Yr olaf o’r rhiwbob-dan-orchudd wedi eu codi o’r planhigyn cynnar. Coesau cochion gwych.
Dwi am adael hwn i ddatblygu yn yr agored rwan.

Mae’r bwced wedi mynd i orchuddio coesynau newydd o’r planhigyn arall sydd yma. Mae egin y rheiny wedi torri trwy wyneb y pridd yn y dyddiau dwytha’, wythnosau ar ôl y llall.
Braf cael tymor rhiwbob gweddol hir, efo un planhigyn cynnar ac un hwyr.

Y cenin Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg i fam

Roeddwn i’n arfer anfon anrheg benblwydd i fy mam drwy’r post – cnau neu ffrwyth sych fel arfer gan ei bod hi’n hoff iawn ohonyn nhw. Y broblem oedd y tâl post; mae’n drytach na’r anrheg ei hun yn aml. Fe wnes i wneud peth gwahanol eleni ar gyfer ei phenblwydd 93 oed – archebais gnau drwy Amazon Japan. Mae’r tâl post yn rhad ac am ddim oherwydd mai yn Tokyo mae hi’n byw. Bydd y cnau’n cyrraedd fflat fy mam mewn dau ddiwrnod. Ar ben hynny mae’r gyfradd gyfnewid rhwng yen a doler yn ffafriol rŵan fel costiodd bopeth ond $23.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Llafur wedi dangos ‘diffyg diddordeb’ yng Ngogledd Cymru

Leanne Wood yn awgrymu nad yw’r rhanbarth wedi elwa o ddatganoli Parhau i ddarllen

Cymru Fach: Etholiad Yng Nghymru

Nid wyf yn cofio etholiad tebyg i hwn. Mwy o ddewisiadau a llai o ddylanwad gan y ddau prif blaid. Ond, a dyma’r ond mawr oes unrhywbeth wir yn newid yng Nghymru ?Os ydym am gymharu ein hunain gyda’r Alban a’r codiad sylweddol i gefnogaeth yr SNP yr at… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Random Readers

Bydd grŵp “Random Readers” Llyfrgell y Rhyl yn cyfarfod ar 28 Ebrill, 6.00 – 7.00pm. Llyfr y mis hwn yw Eloise gan Judy Finnigan. Archebwch yma: Clawr Caled | Clawr Meddal | Print Bras | Llyfr Llafar CD | Llyfr Llafar MP3 CD Parhau i ddarllen

S4C Caban: Pum Cynnig i Gymro yn dychwelyd i S4C – a chyfle i weld gwaith enillydd Oscar

Mae hi’n saith deg mlynedd eleni ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, ac i nodi’r ffaith bydd S4C yn ail-ddangos cyfres ddrama bedair pennod o’r archif, Pum Cynnig Gymro, gan ddechrau nos Sul, 26 Ebrill am 9.00pm (isdeitlau Saesneg ar …Darllen mwy Parhau i ddarllen

radiorhydd: Y Ffug + Radio Rhydd, Breichiau Hir, Sion Rich, Jess Hall

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: “The most dangerous woman in Britain”

“The most dangerous woman in Britain”

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Cwpl mewn caffi yng Copenhagen. Roedd y gŵr yn treulio’u holl…

Cwpl mewn caffi yng Copenhagen. Roedd y gŵr yn treulio’u holl amser yn chwarae gyda’i ffôn ac roedd y wraig yn edrych yn ddiflas.

A couple in a cafe in Copenhagen. The man spent their whole time there playing on his phone, and his wife looked bored and rather miserable. 

Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Gweithdy Optimeiddio Llwybrau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru – Sut yr aeth hi…

Rydym ni i gyd yn gwybod y gall gwasanaeth gwastraff fod yn wasanaeth anodd ei newid. Mae’n un o’r gwasanaethau mwyaf gweladwy a redir gan yr awdurdod lleol. Mae unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth yn cael effaith ar bob preswylydd, felly does dim angen dweud y dylid ystyried goblygiadau unrhyw newidiadau yn y gwasanaeth yn drylwyr. […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Watch 1012

Wel – rydan ni wedi son am hon o’r blaen, ond cyn bod Alun Pugh yn parhau i ragrithio, waeth i ni ei haiadrodd hi.Mae Alun yn gweld rhyw chwithdod mawr bod Plaid Cymru yn bwriadu cael gwared o gytundebau sero awr, er bod cytundebau felly gan Gyngor Gwy… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delwedd y ddadl

Owen Smith yn edrych ar ei nodiadau cyn i’r camera teledu ddod ato.  Roedd ei berfformiad yn wirioneddol wan – boring, llwyd, sefydliadol, hunan gyfiawn, amddiffynol, gweithio i fformiwla, di hyder.  Ymgorfforiad perffaith o fethiant gwleidyd… Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Loyal . Ffyddlon

Victoria Place Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Cycle Lane? . Lôn Seiclo?

Corporation Road Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Windows . Ffenestri

Adelaide Street Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y Diwrnod

Llafar Bro: Geiriau Coll

Erthygl fer o rifyn Ionawr 2005:

Gyda threigl amser a gyda’r newid byd, fe aeth llawer o ddywediadau a geiriau ar goll yn yr ardal hon fel ag mewn sawl ardal arall.

Er enghraifft, pwy o blant ‘Stiniog, erbyn heddiw, sy’n gwybod mai rhywun digywilydd iawn ydi’r un a gaiff ei gymharu i ‘wagan gynta’r run’?

Neu mai rhywun wedi gneud llanast o betha ydi’r un sydd ‘wedi gyrru’r wagan dros ben Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref yn ddiogel

Daeth fy merch a’i gŵr adref yn ddiogel neithiwr. Treulion nhw un noson ym Mharis wedi gadael Fiena. Er bod y gwesty ond pum milltir o’r maes awyr, methon nhw ei ffeindio am oriau. (Methon nhw gysylltu â’r gwesty; cawson nhw wybodaeth anghywir gan bawb ar ffordd.) Gan eu bod nhw wedi gadael Fiena am 3 yn y bore, roedden nhw wedi blino’n lân erbyn cyrraedd y gwesty. Ar ôl cael tipyn o gwsg a bwyd, fodd bynnag, roedden nhw’n teimlo’n ddigon gwell fel aethon nhw i ymweld â chanol y ddinas. Cawson nhw noson braf yn y diwedd. Maen nhw’n colli Ewrop yn ofnadwy bellach. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gêm Dydd y Farn yn fyw ar S4C

Mae’n ddiwrnod mawr yng nghalendr rygbi Cymru ddydd Sadwrn 25 Ebrill pan fydd pedwar rhanbarth rygbi Cymru ar gae Stadiwm y Mileniwm i chwarae dwy gêm dyngedfennol yn nhymor pob un ohonyn nhw. Yn ystod ‘Dydd y Farn’ yng Nghaerdydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Torri clun a thynnu lluniau

Ddydd Sul diwethaf cafwyd y gwasanaeth Cymraeg misol (trydydd Sul y mis am 3 o’r gloch fel arfer) yn Eglwys Ddiwygiedig Unedig y Fenni.  Gan nad oedd gweinidog ar gael cynhaliwyd y gwasanaeth gan y gynulleidfa – rhyw “Ddechrau Canu, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Rhuthun

Stori a chan i fabis o dan 1 oed.
10.00yb & 11.00yb, 17ain Ebrill
Llyfrgell Rhuthun Parhau i ddarllen

Golwg360: Arweinydd UKIP Cymru yn ffyddiog o ennill seddi

Nathan Gill yn credu bod buddugoliaeth ar Ynys Môn yn bosib Parhau i ddarllen

S4C Caban: Clasur seiclo yn fyw ar S4C – La Flèche Wallone!

Dyma un o hen glasuron y byd rasio seiclo ac mae La Flèche Wallone ar S4C, gyda sylwebaeth a lluniau yn fyw o’r cwrs ar brynhawn Mercher, 22 Ebrill. Ers 1936 mae strydoedd Wallonia yng Ngwlad Belg wedi mwynhau cynnwrf …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Pen-Blwydd Hapus William Shakespeare!

Mae hi’n ben-blwydd ar William Shakespeare heddi, ac i ddathlu, mae Blog Cronfa Cyfieithiadau’r Gymraeg wedi llunio eitem arbennig iawn – wele, felly, berfformiad aml-ieithog o ‘Soned 30′, gan y dyn ei hun: Penblwydd Hapus William Shakespeare!   Parhau i ddarllen

Golwg360: Cartŵn yr wythnos – styfnigrwydd Miliband

Cartŵn gan Sionmun Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Yr Heddlu yn Ne Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Pan ddechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf, recriwtiwyd nifer fawr o swyddogion Heddlu Morgannwg a heddluoedd bwrdeistrefi’r De i’r lluoedd arfog.  Yn sgîl hynny, roedd llawer o swyddi gwag yn yr heddlu, ac ymrestrodd rhai o’r rheini nad oedd wedi ymuno â’r lluoedd arfog i ymuno â’r heddlu.  Adlewyrchir hynny yn adroddiadau papur newydd y cyfnod, […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Lib Dem Watch

Diolch i Glyn Erasmus am hon.  Mae’r Lib Dems yn enwog am eu graffiau camarweiniol wrth gwrs – ond mae cyflwyno graffiau o’r etholiad diwethaf heb ddweud at lle maent yn cyfeirio yn un newydd i mi. Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Darogan Etholiad 2015

Ers etholiad cyffredinol 1970 yr wyf wedi bod yn darogan canlyniadau etholiadau, gyda mwy o lwyddiant nag o fethiant. Yn fy ieuenctid dim ond criw’r chweched neu’r dafarn byddai’n derbyn fy mherlau o ddoethineb. Ers dyfodiad y rhyngrwyd yr wyf wedi cae… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delwedd y diwrnod

BlogMenai.com: Sut i sicrhsu bod Cymru’n cael triniaeth deg

Mae’n debyg na ddylai fod o fawr o syndod i neb bod plaid nad oes a chysylltiad uniongyrchol a Chymru – yr SNP – o blaid i Gymru gael ei hariannu yn gyfartal a’r Alban tra bod y Blaid Lafur ‘Gymreig’ yn gwbl hapus i Gymru gael ei than ariannu.  Ma… Parhau i ddarllen

Golwg360: Ai’r wasg fydd yn penderfynu enillydd Etholiad 2015?

Ifan Morgan Jones sy’n edrych ymlaen i’r etholiad ddod i ben, fel bod y dadlau yn gallu dechrau o ddifri’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cerddwch ar yr ochr dde

… oherwydd dylai’r trigolion sydd yn mynd i’r gwaith, i’r ysgol neu i siopa, gerdded ar yr un ffyrdd â’r twristiaid. Dw i wedi profi’r rhwystredigaeth hefyd yn Fenis. Cafodd y ffyrdd eu llenwi’n llawn dop gan dwristiaid sydd yn cerdded yn araf neu yn aml iawn ddim yn cerdded o gwbl ond sefyll i edmygu beth bynnag oedd o’u cwmpas nhw. Pa mor rhwystredig dylai hyn fod i’r trigolion sydd yn gorfod dioddef yr anghyfleustra bob dydd. Dyma Cesare Colonnese, Fenisaidd gweithgar dros y ddinas yn ymbil ar y twristiaid i gadw at yr ochr dde.  Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Crib ceiliog

Ar ôl gwylio’r Crocosmia coch -crib y ceiliog- yn ymledu a gwthio trwy blanhigion eraill, dwi wedi gorfod mynd ati o’r diwedd i dorri ei grib, a chodi’r cwbl o’r gwely isaf.

Pan ddois i a darn bach yma mi addewais na chaiff o dyfu’n rhy fawr…!

Bedair blynedd wedyn o’n i’n dychryn i weld faint oedd o wedi dodwy. Codais ddwsinau o glorod, ar ôl plannu dim ond hanner dwsin!

Heb os, Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Swydd wag – Rheolwr Prosiectau Cymunedol gyda Arts Alive Wales

ARTS ALIVE WALES Rheolwr Prosiectau Cymunedol – Caban Hours: 21 hours a week (part time – 3 days a week) Salary: NJC scale 4.21 to 5.25 depending on experience (£19,742 to £22,212; pro-rata to £11,485 to 13,327 at 0.6) Reporting to: Arts Alive Wales Director and … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Llofruddio yn y Llyfrgell – Nos Iau 23 Ebrill!

Noson yng nghwmni’r awdur Stephen Booth i ddathlu Noson y Llyfr 2015. Llyfrgell Prestatyn, 7.30pm nos Iau 23 Ebrill. Parhau i ddarllen