Eglwysi Bro Aled: • Er Gogoniant Duw Yn Unig (1 Pedr 4:7-19) – Rhodri Glyn (03.12.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/03122017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Ydi Ffeministiaeth yn prysur droi’n Ffeministiaith?

Mae Ffeministiaeth wedi symud i gyfeiriad newydd a phur ofidus, yn ol Aled Gwyn Job Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dim ond yn japan

Dydy hi ddim yn bwrw eira’n aml yn ardal Tokyo fel arfer er bod hi’n bwrw llawer yn y gogledd ac ar ochr Môr Japan. Cafodd y drafnidiaeth ei effeithio’n arw  felly pan welodd Tokyo 20 centimedr o eira ddoe. Ceisiodd y bobl fynd adref yn gynnar, a … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Problem fawr y Chwith

Gair heddiw am un o’r llyfrau diddorol a gefais gan Siôn Corn.  Ei enw yw  Honourable Friends?  Parliament and the Fight for Change, a’i awdur yw Caroline Lucas, unig AS y Blaid Werdd yn San Steffan. Cangen o Chwigiaeth Seisnig yw’r Blaid Werdd yng Nghymru, a gall rhai o’r Gwyrddion fod mor wrth-Gymreig â Llafurwyr […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Mwynhau darllen

Sbiwch syniad da! Llongau llyfrau yn Gymraeg? Braf fyddai cael rhai ar lan y môr ynde? Ar gyfer oedolion hefyd, achos mae’n gallu bod yn anodd dod o hyd i ffordd gyfforddus o ddarllen ar draeth. Ac os dach chi wedi llosgi eich traed neu eich coesau, mae’r rhain yn ddelfrydol! Ac i rieni sy […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau newydd: wythnos Ionawr 22

Ah, Ionawr, y mis ble mae’r gemau gofidus yn ymddangos, y gemau ddaru osgoi Tachwedd a Rhagfyr er mwyn cuddio rhag y ‘big boyz’, ac ydw, dwi wedi defnyddio ‘z’ er mwyn wmff. Dyma rhestr o gemau sy’n dod allan wythnos 22 Ionawr. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gras Yn Unig (Rhufeiniaid 3:21-31) – Rhodri Glyn (26.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26112017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd Yn Unig (Ioan 3:12-21) – Rhodri Glyn (19.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19112017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: A Forgotten Cottage Industry

Llanrhaeadr-ym-Mochnant is a picturesque village in Montgomeryshire and as such has excited the interest of a number of photographers. The National Library of Wales has […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – 29/1/17, 3.00, Llyfrgell Rhuthun

Y Gwreiddyn – Caryl Lewis
Straeon yn ymwneud â natur, perthynas dyn â’i gyd-ddyn, henaint, cariad a cholled sydd yma. Mae pob stori, fel y stori deitl, yn mynd i’r afael â chnewyllyn perthynas y cymeriadau â’i gilydd.
Archebwch … Parhau i ddarllen

shitclic: Dilyn Saga a Sarah Lund

Bron i flwyddyn yn ôl, es am benwythnos hir i Ddenmarc a Sweden. Copenhagen yn bennaf, er mwyn porthi’r obsesiwn Nordig byth ers i BBC Four ddechrau darlledu’r goreuon o’r gwledydd hynny. Dyma gipolwg yn ôl ar y daith fer fythgofiadwy – ac oer – honno… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Cadwyni

Boed lew neu gi; boed yr ail ganrif ar bymtheg neu’r unfed ar hugain; yr un yw’r stori os na welwn ni’r cadwyni.  Mewn un olygfa yn Taith Y Pererin, a gyhoeddwyd yn 1678, mae ‘Cristion’  yn nesáu at ‘balas Prydferth’ ond yn dychryn wrth weld dau lew o’i flaen.  Cyn y gallai fynd heibio […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y Beibl Yn Unig (Deuteronomium 17:14-20) – Gwion Dafydd (12.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12112017_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Crist Yn Unig (Actau 4:1-22) – Rhodri Glyn (05.11.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/05112017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Carl Morris: Cof y Cwmwd: gwefan wici am hanes Uwchgwyrfai

Dyma eitem Heno am Cof y Cwmwd, gwefan wici amlgyfranog newydd am ardal Uwchgwyrfai. Pwrpas y wefan ydy[…]

The post Cof y Cwmwd: gwefan wici am hanes Uwchgwyrfai appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : un flwyddyn

Yr union flwyddyn yn ôl, newidiodd yr Unol Daleithiau eu cyfeiriad. Yn ystod y flwyddyn mae’r Arlywydd Trump wedi cyflawni cymaint o bethau dros ei wlad a’i bobl er gwaethaf pawb a phopeth. Mae America’n gryfach yn economaidd ac yn filwrol; mae llai o … Parhau i ddarllen

shitclic: Dilyn Saga a Sarah Lund

Bron i flwyddyn yn ôl, es am benwythnos hir i Ddenmarc a Sweden. Copenhagen yn bennaf, er mwyn porthi’r obsesiwn Nordig byth ers i BBC Four ddechrau darlledu’r goreuon o’r gwledydd hynny. Dyma gipolwg yn ôl ar y daith fer fythgofiadwy – ac oer – honno…. Parhau i ddarllen

shitclic: Becks ar y bocs

Dafad ddu’r teulu yn dychwelyd i fro ei mebyd, ymhell o’r ddinas fawr. Merch dridegwbath oed â rhyw ddirgelwch ynglŷn â’i chefndir. Natur a’r wlad o’i chwmpas yn ddelfrydol ar yr olwg gyntaf, ond gydag elfennau sinistr yn llechu dan yr wyneb sinemati… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ysgol Maenofferen a’r Ail Ryfel Byd

Cyfres newydd gan
Agnes Edwards, yn edrych ar lyfrau log Ysgol Maenofferen yn ystod yr Ail Ryfel
Byd.

Un diwrnod cefais wahoddiad, gan ysgol fy ŵyr a’m hwyres, i siarad am fy
mhrofiadau a’m teimladau yn blentyn yn ystod yr ail ryfel byd.  Gan fy mod
Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Fideo: Alffa – Creadur #ochr1

Top tiwn gan Alffa – CreadurDiolch @Ochr1 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : murlun yn y tir sanctaidd

Mae fy merch hynaf yn dal i gynhyrchu celf gan gynnwys murluniau. Rŵan mae hi wrthi’n paentio un mewn cartref preifat yn Oklahoma City. Cafodd newyddion gwych yn ddiweddar; cafodd hi ei gofyn i ymuno ag Artists4Israel i baentio murlun yn Isra… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Brenhinoedd Acid Jazz Cymru – Drych Gwych – Anweledig

Pop Cymru: 3 o gloch y bore – Jonsi #tiwn

Archifau Morgannwg: South Wales & West of England Standard Manufacturing Company Ltd., Stryd Bute a Herbert Street, Caerdydd

Mae’n debyg bod South Wales & West of England Standard Manufacturing Company Ltd. wedi dechrau gweithredu yng Nghaerdydd fymryn cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ni cheir unrhyw gyfeiriad ato cyn 1913, ond y flwyddyn honno wnaeth Cyfarwyddiadur y Western Mail restru’r cwmni yn 43 Bute Street. Erbyn 1915, roedd y cwmni’n meddiannu ar safle mawr […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd: Diarhebion 9:7-10 (BCND:tud.583 / tud.533)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Pam na ddown ni o flaen yr Arglwydd hollalluog heddiw a’i addoli? Oherwydd yr hyn mae Iesu Grist wedi ei wneud drosta ni, does dim byd yn ein rhwystro rhag dod at . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Ionawr 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cystadleuaeth

Roedd yn gystadleuaeth fywiog. 11 a enillodd yn y diwedd fodd bynnag. Newy York Times a ddaeth i’r brig, ond CNN a enillodd bedair sedd. Mae pob un ohonyn nhw’n haeddu Gwobrau Newyddion Ffug 2017! Er gwaethaf pawb a phopeth, mae’r Arlywydd Trump yn dal… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 rheswm dros ddarllen llyfr

Dyle darllen fod yn rhan hanfodol o’n bywyd pob dydd. Pryd oedd y tro diwethaf i ti ddarllen llyfr? Methu gweld y pwynt? Dyma ddeg rheswm i dy berswadio di i gydio mewn llyfr a dechrau darllen… 10. Ffynhonell o wybodaeth! Mae darllen yn addysgu, ta beth yw’r llyfr – ffuglen neu ffeithiol. Mae cyfle […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 19 Ionawr, 4.00 – 5.00yh ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 20 Ionawr am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.
Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Gerald Morgan

Gerald Morgan, Historian, Teacher and Author takes part in our #LoveMaps campaign. Rhydypandy This historic map, six inches to the mile, shows my father’s fatherland […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Dyfodol gemau fideo yng Nghymru

Mae blwyddyn wedi bod ers i Dafydd Prys ymfudo i ardal Seattle yn yr Unol Dalaethiau er mwyn cydweithio efo timau a chwmniau er mwyn datblygu gem fideo wedi seilio ar y Mabinogi. Bellach wedi dychwelyd i Gymru er mwyn cychwyn ail rhan o’r broses i adeiladu gem fideo y Mabinogi, sef adeiladu y gem…

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cwis cyntaf

Roedd llyfrau cwrs daearyddiaeth Beibl yn hwyr cyrraedd. Dw i newydd orffen y cwis ar lein cyntaf. Yn anffodus doedd y map ddim yn gweithio, a methais ateb pum cwestiwn allan o chwech. Ces i 50% ar y cyfan fodd bynnag sydd yn syndod mawr i mi. Mae’r ll… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – Valériane Leblond

This month, artist Valériane Leblond takes part in our #LoveArt campaign. She has chosen ‘Cottage loaves baked in an ancient oven at Llanrhaeadr-ym-Mochnant’ by Geoff […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Marchnad Nonpareil, James Street, Caerdydd

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd ein blog yn dychwelyd at dynnu sylw at gasgliad sy’n helpu i gofnodi Caerdydd a de Cymru sy’n newid yn gyflym.  Ym mis Mehefin 2014, derbyniodd Archifau Morgannwg adnau hynod ddiddorol ac unigryw gan Mary Traynor, artist o Gaerdydd, sydd wrthi ers diwedd y 1960au yn ceisio tynnu lluniau […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Y Cledrau, Mellt, Gwilym | Neuadd Buddug, Bala | 17:03:18 | 8pm | £8 |

Noson i lawnsio albwm newydd Y Cledrauhefyd Mellt a GwilymNeuadd Buddug, Bala17:03:18 8pm £8 Tocynnau o Awen Meirion Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: 33 Cathedral Road (2018) Emulsion on board (81 x 41cm) •…

33 Cathedral Road (2018)
Emulsion on board
(81 x 41cm) • £275
Blwyddyn Newydd Dda • Happy New Year X Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dydy neb yn medru ei stopio

Roedd hi’n 7F / -14C y bore ‘ma. Es i am dro fel arfer fodd bynnag. Dw i’n credu’n siŵr mai’r bore oerach oedd o yn y gaeaf ‘ma. Aeth y gŵr i gae saethu er gwaethaf yr oerfel. Bydd o’n aros am oriau wrth gynhesu ei hun yn y car o bryd i’w gilydd. Mae o… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: WI Blaenau’n dathlu

Ym mis Medi 2017 dathlodd cangen Sefydliad y Merched, Blaenau Ffestiniog ei phen-blwydd yn 100 oed.

Yn ystod y dathlu trefnwyd arddangosfa o’r blynyddoedd – o’r cofnodion cyntaf yn 1917 hyd at heddiw yn 2017. Roedd lluniau o nifer o ddigwyddiadau … Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau 2018

gan Daf Prys, Elidir Jones, a Joe Hill 2018, eh? Phwoaaar. ‘Na chi flwyddyn. Eh? Phwoaaar. Mowredd. Phwoaaar. ‘Di’r flwyddyn prin ‘di dechra eto, Daf. Phwoaaar. Ond y gemau, ddyn. Y gemau. PHWOAAAR. Meddwl ddylsen ni adael e gŵlio lawr am sbel, Elidir? Aye. OK, Joe. PHWOAAAR. Rhestr o gemau mwya’r flwyddyn? Rhestr o gemau…

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tir ha Mor – Gwenno

Tir Ha Mor yw sengl cyntaf Gwenno o’r albwm newydd Le Kov Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Ffair Lyfrau Radical, Abertawe, 20/01/2018

https://ffairlyfrauradical.wordpress.com/ Ar Ddydd Sadwrn yr 20fed o Ionawr bydd Ffair Lyfrau Radical yn Abertawe! Dyma “wagle dan-dô dros-dro i radicaliaid, mudiadau cymdeithasol, grwpiau ymgyrch, dosbarthwyr tanddaearol, cyhoeddwyr amgen ac unrhyw un sydd gyda diddordeb cael dod ynghyd.” Bydd mynediad yn rhad ac am ddim, a’r Gymraeg yn brif-iaith y digwyddiad. Ac yn well fyth, mi […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : brigau

Mae’r oerfel wedi dod yn ôl yn ffyrnig fel bod y llosgwr logiau wrthi’n galed. Dan ni wedi llosgi pentwr o logiau yn y mis diwethaf. Weithiau maen nhw’n cael eu llosgi i lawr bron dros nos, ac felly rhaid casglu digon o frigau er mwyn achub marwor yn y… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniad da i ddenu darllenwyr?

Be dach chi’n feddwl o’r syniad yma? Gallu gweithio’n dda mewn llyfrgelloedd ac ysgolion yn fy marn i. Dim digon o le yn y rhan fwya o siopau llyfrau Cymraeg o bosib? Dyma i chi llinellau cyntaf ambell lyfr/stori Cymraeg i blant: “Doedd Elsi ddim wedi siarad ers iddi gael ei gadael ar stepen drws […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 18/1/18, 10.30am

‘Cyfeillgarwch’
Croeso cynnes i bawb
(Bydd y cyfarfod yma yn uniaith Saesneg)
 
Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Ryan Giggs – stỳnt gyhoeddusrwydd fawr Cymdeithas Bêl-droed Cymru?

Alun Rhys Chivers sy’n dadansoddi’r cyhoeddiad heddiw mai Ryan Giggs fydd rheolwr tîm pêl-droed Cymru…

Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Eryrod Pasteiog X: Y Dyrchafiad

Ha-ha-ha! Hi-hi-hi!Portffolio twristiaeth rhowch i mi!-Dafydd Elis-Thomas wrth Carwyn Jones, 03.11.2017 Negodwyd y cyfan yn gelfydd a chain, a chyrhaeddodd yr Arglwydd yn ôl i’w gwt chwain. Fflat foethus a sefid yn rhwysg uwch y Bae, ddi-wae ei gw… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adduned Blwyddyn Newydd (New Year’s Resolution) 2018 – dysgu Cymraeg!

Os ydych chi, neu rhywun yr ydych yn adnabod yn trio dysgu Cymraeg eleni, beth am rhoi help llaw – dyma rhai llyfrau gan wasg (publisher) Y Lolfa wedi’u anelu (aimed) at ddysgwyr o bob lefel… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Carreg Emlyn – cynlluniau ar gyfer yr ysgol newydd gam yn nes

Mae dyluniadau manwl ar gyfer yr ysgol newydd sbon yng Nghlocaenog yn cael eu llunio ar hyn o bryd. Mae Cabinet Cyngor Sir Ddinbych eisoes wedi cymeradwyo codi adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol Carreg Emlyn. Mae’r ysgol ar hyn o bryd yn gweithredu ar ddau safle; yng Nghlocaenog a Chyffylliog. Mae staff a chynrychiolwyr […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Bwthyn Stamford

Stadiwm newydd arfaethedig Chelsea ‘Tŷ Nant’ sydd ar ei fur heddiw, ond gwelais gyfeirio at y bwthyn hefyd fel ‘Ty’n Nant’ ac o bosibl ‘Tŷ’r Nant’.  Mae’n swatio yng nghesail wal Stad y Faenol yng ngwaelod Nant y Garth.  Nid bod bonheddwr hael y Faenol wedi bwriadu i’r wal gysgodi’r bwthyn rhag pob tywydd chwaith; […] Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Ciwba

Pop Cymru: Podlediad Newydd: Does Dim Gair Cymraeg am Random P2 – Ani Glass