fel y moroedd : cwch ciwcymbr

Roedd gen i hanner ciwcymbr, tomato ceirios, hwmws, gwacamole ar ôl. Dyma greu “salad” bach i ginio drosta i. Galwa’ fo’n gwch ciwcymbr. Sauerkraut sydd ar y ben. (Mae’r hwmws yn “cuddio” dan y gwacamole.) Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Pasiant Cenedlaethol Cymru, mis Gorffennaf a mis Awst 1909

Mae’r ffotograffau isod, a dynnwyd 110 mlynedd yn ôl, yn dangos aelodau teuluoedd Cymreig blaenllaw yn gwisgo gwisgoedd yr oesoedd canol ar gyfer Pasiant Cenedlaethol Cymru. A yntau’n cael ei gynnal dros bythefnos yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf ac Awst 1909, roedd y pasiant yn dathlu hanes Cymru drwy ail-greu digwyddiadau hanesyddol a chwedlonol. Gyda […] Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Os nad ydych chi’n gwybod popeth, mae hynny’n peth da

Rwy’n fwy hyderus yn fy ngwaith nag ydw i byth wedi bod o’r blaen, ond rydw i wastad yn teimlo bod mwy i’w ddysgu. Efallai bod hyn yn deillio o’r ffaith fy mod i’n gyffredinolydd ym maes gwasanaethau cyhoeddus, tra bod Research in Practice yn arbenigo … Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Blas o nofel Mared Lewis – Treheli

Mae nofel newydd gan yr awdures Mared Lewis yn mynd i’r afael â phwnc sy’n broblem gynyddol yn y Gymru gyfoes, sef y pegynnu barn mewn cymdeithas. Mae’r nofel Treheli yn olrhain cyfnod mewn tref glan y môr a’i thrigolion ac yn edrych ar ymateb pobl i ddigwyddiad penodol sydd yn effeithio ar bawb yno.

Dyma flas o’r bennod gyntaf… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : artistiaid dewr

Wedi creu murluniau hyfryd yn Sderot, mae’r artistiaid cartref bellach. (Roedd mwy na phedwar yn y diwedd.) Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd. Cafodd fy merch amser gwych yn dod i’w nabod nhw. Dyma newyddion gan sianel Israel. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Arddangosfa’r Gymdeithas Hanes

Galwch draw i Siop Antur Stiniog yn Stryd Fawr y Blaenau!
Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi fod yr Arddangosfa Hanes sydd wedi symud i Siop a Thŷ Coffi Antur Stiniog ers mis go-lew bellach yn andros o lwyddiannus, ac mae’n fraint i ni fel cwmni cymun… Parhau i ddarllen

Maes Rhos Rhyfel: Meic Stevens ac “Ayatollas ym mhob man”: Cabledd, cydymffurio a’r ffordd i fyw

“Be ’di hwnna Charlie Chan / Ayatollas ym mhob man / Cyfathrach rywiol yn Iran / Dyna’r ffordd i fyw,” canodd Meic Stevens yn y gân Dyna’r Ffordd I Fyw oddi ar ei record hir Nos Du, Nos Da yn 1982. Doedd Twitter ddim yn bod ’radeg honno. Ond hyd yn oed tasa fo’n blatfform […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Yr esgob a Meic Stevens

Dylan Iorwerth yn rhoi barn ar storm sylwadau’r canwr Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cinio sydyn

Dw i byth yn prynu gwacamole parod yn ddiweddar ond prynu gwnes i ddoe, wedi gwneud yn siŵr bod y cynhwysion yn dderbyniol, oherwydd bod yr afocado ffres yn rhy ddrud. Dyma baratoi cinio sydyn felly – hwmws, wy wedi’i ffrio, gwacamole ar grem… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ciwio i brynu Llafar Bro?

Rhifyn Mehefin 2019

Mae ein papur bro wedi newid yn sylweddol o ran diwyg a lliw o rifyn Mehefin eleni, a gobeithiwn y cytunwch ei fod yn werth ei weld.

Mae cwpled y diweddar Siôn Gwyndaf wedi ymddangos ar dudalen flaen y papur o’r dechrau un:

Ie… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pethau melys

Wrth i’r tymheredd ddringo, mae chwant ar fwyd oer yn cynyddu ym mhob man. Yn Morinoen yn Tokyo lle mae fy merch arall yn gweithio ynddo, mae shaved ice yn boblogaidd dros ben yn yr haf. Llawn o syryp te a phethau melys hyfryd, mae o’n edrych yn wir fl… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Ffobia

Dwi ddim yn siŵr am sgwennu’r post yma – mae o rywbeth fel mynd i ’AA’: cyffes.  Ond dwi’n meddwl ei fod yn bwysig ein bod yn siarad am problemau iechyd meddel – a dwi’n meddwl bod ffobias, fel iselder, (ond wnaf ddim siar… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cerdded ar y Lleuad: 50 mlynedd yn ôl i’r mis hwn, Gorffennaf 1969

Rydym yn gyfarwydd y dyddiau hyn â’r ymadrodd ‘Un cam bach i ddyn, un cam mawr i ddynol ryw’. Mewn gwirionedd, union hanner canrif yn ôl i’r mis hwn y cafodd ei ddefnyddio gyntaf gan Neil Armstrong wrth iddo gamu ar wyneb y lleuad. Ym 1961 roedd John F Kennedy wedi darogan, o fewn degawd, […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Gosod troed ym Mhatagonia

Mae’r cofnod hwn yn rhan o raglen Stori Cymru. Cliciwch ar Stori Cymru o dan y categorïau i weld gweddill y cofnodion. Gallwch hefyd danysgrifio… Darllen Mwy

The post Gosod troed ym Mhatagonia appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cadi a’r Celtiaid ar y ffordd!

Mae Janet Samuel yr arlunydd wedi gyrru cynlluniau bras o ddarluniau ar gyfer y 4ydd llyfr am Cadi, Cadi a’r Celtiaid, a dwi wedi gwirioni! Dyma i chi un o fy ffefrynnau, gan ei fod yn cynnwys ci coch tebyg iawn i Del ni! A dyma i chi flas o chydig o luniau eraill: A […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhy boeth

Mae fy merch yn eistedd ar lawr carreg ei gwesty ar hyn o bryd oherwydd bod hi’n ofnadwy o boeth yn Israel. Bydd hi a’r artistiaid eraill yn mynd i Jaffa’n fuan am ginio. Byddan nhw’n hedfan adref bore cynnar yfory. Dyma erthygl gan CBN am y murluniau … Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Mainc Gwrando

Nod prosiect Datgloi Ein Treftadaeth Sain, a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, yw diogelu casgliadau sain unigryw a phrin y Deyrnas Unedig. Bydd… Darllen Mwy

The post Mainc Gwrando appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 O Lanidloes 1839 at Boris Johnson 2019

Dylan Iorwerth yn tynnu sylw at 180 o flynyddoedd yn y frwydr am ddemocratiaeth Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Veronica Calarco a Stiwdio Maelor: Ffeindio fy hunan yn dwy iaith: y Gymraeg a Kurnai, iaith Aboriginal o Awstralia / Finding myself in two languages: Welsh and Kurnai, an Aboriginal language from Australia

Artist o Awstralia ydy Veronica Calarco. Mi ddaeth hi gyntaf i Gymru yn 2004 am ddau fis gwyliau. Ar ôl bron i ddeng mlynedd byw rhwng Awstralia a Chymru, mae hi wedi llwyddo i ddod yn breswyl Prydeinig. Yn 2014, sefydlododd hi Stiwdio Maelor, rhaglen gelf breswyl yng Nghorris, ger Machynlleth. Yn 2015, dechreuodd ddoethdiriaeth,…

The post Veronica Calarco a Stiwdio Maelor: Ffeindio fy hunan yn dwy iaith: y Gymraeg a Kurnai, iaith Aboriginal o Awstralia / Finding myself in two languages: Welsh and Kurnai, an Aboriginal language from Australia appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y murlun olaf

Dyma’r murlun olaf a baentiodd fy merch yn Israel y tro hwn, ar wal yr ysgol uwchradd yn Sderot. Bydded ei murluniau fendithio ac ysbrydoli pawb fydd yn eu gweld nhw. Mae ganddi ddau ddiwrnod i ymlacio cyn cychwyn adref. Efallai y bydd hi’n treulio rhy… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Asiant A – Her LL

Dyma be sgwennais i am y llyfr cyntaf, Asiant A: Mi wnes i hedfan drwy hon, mi wnewch chithau hefyd, a dwi’n edrych ymlaen at y nesa. Mae Alys yn gymeriad dwi am weld mwy ohoni yn bendant. A dyma’r ail yn y gyfres gan Anni Llŷn wedi cyrraedd! A deud y gwir, mae hi […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Parallel.cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy: Dydd Sadwrn 03/08 & Mercher 07/08

Bethan Gwanas, Mared Lewis & Pegi Talfryn: Sgwrs gyda rhai o awduron Amdani / In conversation with Amdani authors Dydd Sadwrn 03/08, 15:10-16:00 Yn y pabell Shwmae Su’mae: Dysgu Cymraeg / In the Learn Welsh tent Yma bydd parallel.cymru yn cyflwyno sgwrs rhwng tair awdures sydd wedi cyhoeddi llyfrau yn y gyfres i ddysgwyr, Cyfres…

The post Parallel.cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy: Dydd Sadwrn 03/08 & Mercher 07/08 appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : peony

Paentiodd fy merch furlun bach cyflym ar wal yr ysgol ar gyfer plant gydag anableddau. Cafodd y wal ar y dde difrod gan rocedi Hamas. Dewisodd fy merch flodyn peony sydd yn golygu “dewrder mewn brwydr,” wrth obeithio y bydd yr Arglwydd yn amddiffyn paw… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: llyfr?

Cwestiwn i chi gyd, a byddwn yn falch iawn o dderbyn atebion!
A fyddai diddordeb mewn darllen llyfr wedi ei seilio ar hyn yr wyf wedi bod yn cynnwys yn y blog? Byddai’n canolbwyntio ar Astwrias ac ar yr ardd, rownd y flwyddyn.

Parhau i ddarllen

Blog Y Gyfnewidfa Arfer Da: Gwrandewch ar ein gweithdai Cymunedau Gwledig yn fyw!

Rydym yn rhoi cynnig ar rywbeth newydd yn ein seminar Cymunedau Gwledig: Bydd yr holl weithdai yn cael eu ffrydio’n fyw o Lanrwst. Mae dolen ar gyfer pob un isod:… Read more Gwrandewch ar ein gweithdai Cymunedau Gwledig yn fyw! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y murlun cyntaf

Mae fy merch newydd orffen y murlun cyntaf wedi cael hoe fach yn Jerwsalem a’r Môr Marw dros y penwythnos. Dyma fo! Mae hi wrthi’n creu un arall yn Sderot.  Parhau i ddarllen

Gronyn: Nogaeth: Crefydd pwdin reis

A hithau’n ganol haf, mae’n debyg bod yna bwdinau mwy tymhorol, ond dwi am wneud pwdin reis. Mae mwy nag un ffordd o wneud pwdin reis mae’n debyg. Yn ôl rysáit ‘Cegin Bryn’ ar wefan S4C mae angen hufen tew, llaeth, fanila, melyn wy, siwgr mân, hufen dwbl a reis. Mae’n swnio fel lot o […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : rhybudd coch

Cafodd heddwch y Saboth ei rwygo gan rocedi Hamas. Aeth rhybudd coch ymlaen yn Ne Israel. Yn ffodus, gafodd neb ei anafu. Ymosododd mwy na 6 mil o Balestiniaid yn dreisgar ar y ffin fel gweithgaredd wythnosol hefyd. Dyma ran o fywyd beunyddiol yn Israel. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gadael am y saboth

Er gwaethaf y gwres llethol, mae’r artistiaid yn Sderot yn fwrw ymlaen. Dyma agwedd diweddaraf murlun fy merch. Mae hi bron â gorffen! Roedd rhaid iddi a’r lleill adael y gwaith am 12:45 fodd bynnag, ar gyfer y Saboth. Byddan nhw’n ail gychwyn nos Sadw… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dadorchuddio Plac Afallon

Wel am ddiwrnod i’w gofio – diwrnod i ddadorchuddio plac ar Afallon, Tanygrisiau, dydd  Sadwrn, Mai 18fed.
Cychwynnodd y dathlu gyda chylchdro o gwmpas y pentref a chyfle i glywed hanesion y cymeriadau brith sydd wedi byw yma, nifer ohonynt wedi gadael… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llwyd

Dechreuodd fy merch baentio murlun ar loches bom yn Sderot. Yn gyntaf roedd rhaid paentio lliw llwyd ar yr hen lun. Mae hi a’r artistiaid eraill yn dal i ddisgwyl mwy o baent gan y siop yn y dref. Dwedodd un ohonyn nhw ei bod hi’n ofnadwy o boeth fel e… Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Eryrod Pasteiog XI: Beti a Bryn

Yr oedd wedi nosi, a thaniodd Beti George ei leitar i gynnau’r gannwyll oedd ar y ddysgl fechan a pharatoi at ei gwely. Araf oleuodd y gannwyll a dechreuodd hithau ddringo’r grisiau.‘Dere nawr, amser gwely, Tits,’ galwodd ar ei chath, a gysgai â hi’n… Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: O ran dyfodol ein Daear – yr Ifanc a Ŵyr, yr Hen a dybia!

Bu’n ysbrydoliaeth gweld sut mae David Attenborough (93) a Greta Thunberg (16) wedi  cyd-lefaru ar draws y cenedlaethau yn ddiweddar wrth alw am weithredu argyfyngus-o-gyflym i geisio ffrwyno cynhesu byd-eang. Cafodd David Attenborough sylw eang wrth iddo esbonio’i bryderon ynghylch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield

Cafodd y gân hon ei chymysgu yng Nghaerdydd a Johannesburg gan Muzi, cynhyrchydd electroneg o Dde Affrica, ac mae ei ddylanwad e yn gryf. Dw i’n chwarae’r gân Bae Bae Bae gan Gruff o 2018 o hyd, a’i ailgymysgiad gan Muzi. Mae hefyd cân gyda’r ddau fel rhan o brosiect Africa Express. Mae sôn bod … Parhau i ddarllen “Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield”

The post Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : eisiau dŵr

Mae’n hydrangea ni’n bwrw ymlaen yn braf. Maen nhw eisiau cymaint o ddŵr bob dydd. Pan dan ni’n methu eu dyfrhau, byddan nhw’n edrych yn hynod o drist, ond byddan nhw’n sefyll yn syth eto hanner awr wedi cael dŵr. Edrych ymlaen at eu gweld nhw’n blodeu… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Mor Ffol – Diffiniad

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Gomer ar eich gwyliau / Gomer on your holidays 2019

Mae gwyliau’r haf yn prysur nesáu ac mae pawb yn Gwasg Gomer wedi dechrau paratoi at fynd ar eu gwyliau. Ond mae un peth sydd wastad yn fwy anodd nag unrhyw beth arall… Sut ar wyneb y ddaear wyt ti’n dewis pa lyfrau i fynd â chi i ffwrdd? Yn lwcus, dan ni wedi rhoi…

The post Gomer ar eich gwyliau / Gomer on your holidays 2019 appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : etifeddu beibl

Cyrhaeddodd becyn oddi wrth frawd y gŵr. Gyrrodd bentwr o hen luniau ei rieni wrth drefnu eu heiddo. Yn eu mysg, roedd Feibl ei dad – Fersiwn ESV. Roeddwn i eisiau’r fersiwn hwn ers dechrau gwrando ar y Gweinidog LeBoutillier. (Mae’r llythrennau’n ddig… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Pam mae rhaid credu mewn pobl

Rwy’n person sy’n hynod o bositif. Mae hynny yn ei hun yn ddigon i wneud fi ffafrio dulliau sy’n seiliedig ar gryfderau. Mae gweithio ynghylch beth mae pobl yn wneud yn dda yn gwneud synnwyr i mi.Gan fy mod i wedi gweithio ym maes cyd-gynhyrchu a chyfr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : i sderot

Mae fy merch hynaf ynghyd â dau artist arall yn gadael am Israel eto heddiw, er mwyn paentio murluniau ar y llochesau bom yno. I Sderot ger Gaza byddan nhw’n mynd y tro hwn lle mae rocedi Hamas yn disgyn yn aml iawn. A dweud y gwir, mae yna gymaint o w… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Mae Ysgol Llanfair DC yn symud cam arall yn nes at ei gwblhau

Mae’r gwaith o adeiladu  ysgol newydd yn Llanfair Dyffryn Clwyd yn cyrraedd carreg filltir arall yr wythnos hon wrth i waith mewnol ddod i ben. Mae’r ysgol eglwys ddwyieithog newydd yn cael ei hadeiladu ar dir gyferbyn â Bryn y Clwyd, Llanfair. Fe’i hariennir ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Ach Eisteddfodol

Mae cart achau’r Parch. John Bowen (1747-1835), Caerfaddon (sef NLW MS 24111G), yn bryniad diweddar gan y Llyfrgell Genedlaethol sydd o ddiddordeb ar sawl cyfrif…. Darllen Mwy

The post Ach Eisteddfodol appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Sara Borda Green: Auf tour- Côr Dre yn yr Almaen / Auf tour – Côr Dre en Alemania / Auf tour – Côr Dre in Germany

Mae Sara yn dod o’r Wladfa, ac wedi astudio MA yn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, ond erbyn hyn yn ymchwilydd ym Mhrifysgol Bangor ac yn canolbwyntio ar ffilmiau, rhaglenni dogfen a llenyddiaeth am Batagonia, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dyma bwt yn Sbaeneg, Cymraeg a Saesneg ar gyfer canu gyda Côr Dre…

The post Sara Borda Green: Auf tour- Côr Dre yn yr Almaen / Auf tour – Côr Dre en Alemania / Auf tour – Côr Dre in Germany appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Gronyn: Help i ddeall

Dim ond rhan o’r cyfweliad a glywais. Dim ond digon i ddeall y caiff miloedd o bunnoedd ei wario ar Ynys Cybi dros y flwyddyn neu ddwy nesaf i warchod yr amgylchedd a hybu’r economi. Ond digon hefyd i sylweddoli, at ddiwedd y cyfweliad, nad oedd yr holwr wedi deall bod yna bobl yn byw […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : enw newydd

Penderfynais newid enw’r wiwer (a’i chriw.) Dw i ddim eisiau gweiddi “Yoni!” mwyach. Wedi’r cwbl, enw anrhydeddus ydy Yoni, diweddar frawd Prif Weinidog Israel a gafodd ei ladd yn ystod y cyrch Entebbe 43 mlynedd yn ôl. Rissy ydy’r enw newydd. Mae o’n … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Enwau Lleoedd yn Chwarel Llechwedd

Pennod cyntaf cyfres o erthyglau o’r archif.
Yn dilyn y stŵr diweddar dros enw Llechwedd, mae cyfres Steffan ab Owain dal yn berthnasol iawn heddiw.
Yn gyntaf oll, hoffwn eich atgoffa mai’r hen enw ar y chwarel oedd Llechwedd Cyd, neu Llechwedd y Cyd (… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Parallel.cymru @ Medium.com – Welsh Valleys Humour David Jandrell: The types of people that I’ve met in 44 years of work in Wales…

The post Parallel.cymru @ Medium.com – Welsh Valleys Humour David Jandrell: The types of people that I’ve met in 44 years of work in Wales… appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.
Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dyna ni felly …

Dyna ni felly, P.C. am gadw draw. Rhan o gynghrair nad yw’n bod … hyd y gwyddom ni. Ynteu a oes rhyw ddealltwriaeth fach yn y cefndir? Darllenwn fod Vince Cable yn werthfawrogol iawn, a hefyd yr ymgeisydd Jane Dodds. O’r gorau, disgwyliwn glywed beth a roir yn gyfnewid … Fel y dywedais echnos, yr […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pen-blwydd arall

Pen-blwydd fy mhlentyn ifancaf ydy hi heddiw. Mae o’n 20 oed. Ces i o yn y tŷ yma, yn fy ystafell wely, rhwng y gwely a’r dreser i fod yn fanwl gyda chymorth bydwraig. Mae o wedi tyfu’n ddyn ifanc dymunol gyda chalon dda (er mai ei fam sydd yn dweud.) … Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Niwroamrywiaeth yn y gweithle

Amrywiaeth a Chynhwysiant Niwroamrywiaeth yn y gweithle Mae niwroamrywiaeth yn ymwneud â chydnabod bod pobl yn amgyffred pethau’n wahanol. I’r rhan fwyaf o bobl, mae’r ymennydd yn gweithio ac yn dehongli gwybodaeth mewn ffordd debyg, ond mae rhai pobl yn dehongli gwybodaeth mewn ffyrdd gwahanol. Dim ond ffordd arall o ymgysylltu â’r byd o’ch cwmpas … Continue reading Niwroamrywiaeth yn y gweithle Parhau i ddarllen