Bethan Gwanas: Rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2017.

Mae’r llyfrau wedi eu dewis eto eleni a dyma nhw, efo disgrifiadau’r Cyngor Llyfrau/ y panel dewis: Teitlau’r rhestr fer Gymraeg: ABC Byd Natur  gan Luned Aaron (Gwasg Carreg Gwalch) Trwy gyfrwng y lluniau collage gwreiddiol o wahanol wrthrychau a delweddau o fyd natur, caiff y plentyn ifanc ei hudo i fynd ar daith natur […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Mae’r ysgrifen ar y ddesg!

Mae desgiau bwrdd gwyn Gartrefi Melin wedi hyrwyddo newid ymddygiad cadarnhaol, arbed arian ac adnoddau, a hefyd gwella’i arfer Diogelu Data! Isod mae Ena Lloyd yn blogio ar y stori y tu ôl i’w desgiau. Galwais heibio’n ddiweddar i weld Trisha Hoddinot yn Cartrefi Melin ar ôl i Mari Arthur o Cynnal Cymru sôn am […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiadau’r cyngor – Powys

Show full headerMae’n siwr nad oes yna lawer o flogiadau – na dim arall – lle mae’r geiriau Plaid Cymru a Powys yn ymddangos ar yr un pryd.  Serch hynny mae’n fwy na phosibl y bydd etholiadau cyngor 2017 yn torri tir newydd o safbwynt y Blaid.Yn h… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: brwydr

Roeddwn i wedi gohirio’r gorchwyl hwn. Yn awr neu byth. Roedd y pridd yn feddal wedi glaw trwm; roedd hi’n oeraidd, efallai am y tro olaf yn y tymor. Penderfynais chwynnu gwely’r gellesg glas. Fel disgwyliwyd, roedd yn ofnadwy. Cafodd o ei feddiannu gan chwyn nerthol anghyfreithlon yn llwyr, ac roedd y trigolion cyfreithlon druan yn cael eu llethu gan yr ymwthwyr. Dyma ddechrau’r gwaith yn ffyrnig. Ar ôl hanner awr mae’r gwely blodau’n dwt, ac mae’r gellesg glas yn edrych yn hapus a diolchgar. Parhau i ddarllen

atgof.co: Malinau

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Doleri

Mae’r bunt yn werth tipyn llai ers i Mrs May gyhoeddi’r wythnos ddiwethaf y bydd, ddydd Mercher, yn anfon llythyr at yr Undeb Ewropeaidd i gychwyn y drafodaeth ynghylch telerau gadael yr Undeb.  Chewch chi ddim cymaint o ddoleri’r America wrth gyfnewid eich punnoedd erbyn hyn.  Mae hynny’n golygu y bydd eich gwyliau nesaf yn […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Y Ddamnedigaeth

Ydi, mae hi’n ddrwg. Dyn o’i go’ yn Arlywydd America. Dyn annymunol iawn yn Arlywydd Rwsia. Y lladdfeydd ofnadwy yn y Dwyrain Canol. Ffrainc, unwaith yn rhagor, yn fflyrtian ag eithafiaeth adain-dde. A dowch i Gymru. Argyfwng Y Cymro, sef ein hargyfgwng ni, y dosbarth proffesiynol Cymraeg, a’n hargyfwng fel Cymry’n gyffredinol. Sef bod llai […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiadau cynghorau lleol – Caerdydd

Dwy sedd yn unig enillwyd gan y Blaid yn 2012 – colled o 5 sedd o gymharu a 2007 – er i’r bleidlais ar draws y ddinas ond disgyn y mymryn bach lleiaf.  Ers hynny mae is etholiadau a chynghorwyr yn croesi’r llawr wedi cynyddu’r grwp i 5.  Cynn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: darlunio

Wedi treulio wythnos o wyliau yn cysgu’n ddigon ac yn ymlacio gartref , aeth fy merch ifancaf yn ôl i’r brifysgol yn Missouri heddiw i ail-ddechrau tymor prysur. Ar wahân i wneud y gwaith cartref, roedd hi wrthi’n darlunio golygfa oddi wrth y fersiwn ddiweddaraf the Beauty and the Beast. Rhaid i mi ddweud ei bod hi’n hynod o dda. Mae’r tŷ’n ddistaw iawn unwaith eto. Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Dyma destun anerchiad i Gynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gynhaliwyd yn y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe ar 8 Mawrth 2017. Bum mlynedd ar hugain yn ôl des i i Brifysgol Abertawe, neu Goleg y Brifysgol Abertawe fel yr oedd hi ar y pryd, i fod yn gyfrifol am ei Llyfrgell – syndod mawr, […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hoff Lyfrau Sonia Edwards

  Mae Sonia Edwards wedi cyhoeddi rhyw 30 llyfr i gyd, ar gyfer plant ac oedolion ac mi enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn ym 1996 am Glöynnod a’r Fedal Ryddiaith yn 1999 am Rhwng Noson Wen a Phlygain. Llwyddodd i sgwennu’r holl lyfrau tra roedd hi’n athrawes (Gymraeg) yn Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn.  A […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llysgennad i israel

Cafodd David Friedman ei gadarnhau fel y llysgennad i Israel o’r diwedd er gwaethaf gwrthwynebiad ffyrnig gan y Democratiaid (ar wahân i Mr. Manchin annwyl) a’r rhyddfrydwyr gan gynnwys rhai Iddewon rhyddfrydol hyd yn oed. Dewiswyd gan yr Arlywydd Trump efo’i holl fendith, mae o’n ddyn perffaith i’r swydd bwysig hon. Mae o’n barod i gychwyn gweithio yn Jerwsalem, prif ddinas Israel. Pob bendith. Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Protest Na i Ffair Arfau Caerdydd: Mawrth 28ain

Wythnos nesaf bydd ffair arfau “DPRTE” yn dychwelyd i’r Motorpoint Arena yng Nghaerdydd. Bydd diwrnod o brotest yn eu herbyn, rhwng 8 y bore a 5.30 y prynhawn, gan gwrdd tu allan i’w drysau. Cyfarfod o gwmnïau mawr a’r Ministry of Defence sydd yn cynhyrchu, gwerthu a defnyddio offer milwrol yw’r DPRTE. Mae’r dechnoleg hon […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Pedwar Cymro i’w gwylio yn 2017

Alun Chivers yn gobeithio am dro ar fyd ym Morgannwg gyda dyfodiad y genhedlaeth nesaf o gricedwyr ifainc o Gymru Parhau i ddarllen

Golwg360: Argyfwng newyn – beth all Cymru’i wneud

Richard Powell, Cyfarwyddwr Diogelu Plant Byd-eang yr elusen Achub y Plant yn egluro sut y gall Cymru ymateb i argyfwng newyn Dwyrain Affrica, lle mae 16 miliwn o bobol ac 800,000 o blant dan 5 oed mewn peryg mawr. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CLASURON MIHANGEL MORGAN

Edrych yn ol ar rai o glasuron Mihangel Morgan, un o awduron mwyaf dyfeisgar a bywiog y Gymru gyfoes… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 31 Mawrth,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 1 Ebrill, 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd: Luc 9:51-56 (BCND:tud.76 / BCN: tud.69)

‘Ceisiwch yr Arglwydd a’i nerth, ceisiwch ei wyneb bob amser. Cofiwch y rhyfeddodau a wnaeth….’ Dyma gyfarwyddyd y Salmydd i bobl Dduw yn Salm 105 ac mae’n anogaeth addas i ninnau hefyd ar gychwyn Sul arall. Wrth i ni foli’r Arglwydd heddiw gallwn ddod â’n beichiau, . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Mawrth 2017

Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Why Labour and Plaid Cymru should support a Welsh independence movement

Wales faces ruin. Picture by Les Haines (CC BY 2.0)

In two or three years, we could be looking at a very different United Kingdom, if it exists at all.

Scotland could be an independent country and Ireland a united one. Corbyn will have led Labour to a cataclysmic defeat, reducing the party to an ineffectual rump of some 150 seats.

Wales will become an economic backwater as Brexit wipes out much of the manufacturing and agricultural industries. The economy will be even more centralised in the South East of England.

This is the bleak future that we face here in Wales. However, both Labour and Plaid Cymru, the small and capital ‘N’ nationalist parties in Wales, have been very slow to adapt to these changes.

If you look at the issues being debated in the Welsh Assembly, it’s as if nothing has changed at all.

Labour and Plaid Cymru’s paralysis is best understood when you realise that nationalism is ultimately driven by self-interest.

Labour’s rugby-nationalism

Labour supported the creation of the National Assembly because they knew that they would be running it. And the kind of nationalism it has nurtured while in office has been carefully calibrated to ensure that this remains the case.

Andy Burnham identified this nationalism while discussing devolution for Manchester last week:

“Compare what happened in Wales and Scotland. In the former, Carwyn Jones pioneered a distinctive, patriotic brand of ‘red-shirt Labour’ dressed in the national rugby colours. In the latter, following the death of Donald Dewar, no high-profile Labour figure arrived to pick up the devolution torch and a large hole was left for others to fill.”

In other words, Labour has deliberately nurtured a form of nationalism that is ultimately a thin veneer that can be donned where needed to win public support.

This is a brand of nationalism that reminds their core vote of their working-class, industrial, Labour-supporting Welsh identity but at the same time:

a) avoids the cultural nationalism that could make them sympathetic to Plaid Cymru

b) is too ‘banal’ to stir up the kind of ‘hot’ nationalism that could lead to independence, and as such make it harder for Labour to win power at Westminster.

This non-offensive ‘rugby-nationalism’ allows the people of Wales to blow steam for 80 minutes during the Six Nations but does not allow for a broader discussion about Wales’ constitutional predicament.

It’s no coincidence that Shane Williams was the poster boy for Wales’ devolution referendum in 2011, or that WRU chief Roger Lewis was the chairman. Rugby-nationalism is Labour’s favoured brand of nationalism.

Plaid Cymru’s cultural nationalism

Plaid Cymru, meanwhile, have settled for a form of nationalism that embraces the cultural differences between Wales and England but does not call for any radical constitutional change.

This is because it has not ultimately been in their supporters’ interest, either, for Wales to break away from the United Kingdom.

Plaid’s cultural nationalism depends on Wales’ national institutions – be they libraries, museums, TV channels, universities, publishers or theatre groups – for sustenance.

But it is felt (rightly or wrongly) that without the Treasury’s largesse these institutions may not exist at all.

Cultural nationalism can be ‘banal’ too, especially if one has a well-paid job at a cultural institution, or is happy as long as ‘Pobl y Cwm’ is on every night at 8pm. And although Wales’ culture is being slowly eroded, the process has been too slow to shock cultural nationalists into action.

Both these nationalisms, Labour’s rugby nationalism and Plaid’s cultural nationalism, have served both parties well so far.

Plaid’s cultural nationalism has little appeal among the working class in the valleys. And Labour’s rugby-nationalism seems awfully shallow to middle-class Welsh-speakers such as myself. But between them they’ve locked up 52% of the vote and 41 of the 60 seats in the Welsh Assembly.

So far there’s been very little incentive to change and embrace a radical ‘hot’ nationalism that demands constitutional change. But the situation is now fast moving, and they’re going to have to do so or risk losing their grip on power at the Welsh Assembly, and in doing so lose Wales itself.

EnglandandWales

If Scotland and Ireland do leave the UK, Wales is very likely to revert back to its pre-1707 Act of Union role as a constituent part of England.

Wales has since at least the 19th century ridden on Scotland and Northern Ireland’s coat-tails and claimed that it too should be given special status within the United Kingdom.
It’s difficult however to see Wales on its own being able to make a strong case for special treatment. It will soon just be another region of England, like Manchester, that enjoys some devolution.

Labour fully recognise that this scenario is a possibility, but continue to delude themselves that Wales will have special clout within a post-break up England.

Carwyn Jones has over the past few years claimed that the House of Lords could be re-formed in order to give Wales equal representation, or that the UK could be federalised.

This week he seems to be belatedly concluding that a Tory-run UK Government has little interest in Wales.

No one can blame them either. There are only two things that the Conservatives fear – one is that they lose power, and the other is that they lose part of the UK.

Wales can’t threaten the first. The country would make up just 5% of the population of ‘EnglandandWales’. And Wales isn’t a ‘swing seat’ in electoral terms, but a solid Labour one. There are a few seats in the north-east (and Carwyn Jones’ own Bridgend) that the Tories would love to have, but they don’t need them.

If Wales was a US State, it would be somewhere like Georgia. Very few electoral votes, and so solidly partisan that no presidential candidate would ever bother visiting.

Contributionism

But Wales can threaten to leave the UK. The Conservatives, staunch British nationalists, fear the continued break-up of the UK more than anything else.

The thought of Wales breaking away, even if they don’t care how Wales gets on the rest of the time, would be enough to make them reconsider their neglect of the country.

The above seeems obvious. But Welsh Labour don’t see it because they suffer from a contributionist mindset which has plagued the country for centuries.

It can basically be summed up as the belief that if Wales behaves and contributes to the British Empire it will be rewarded.

This belief had some (mistaken) foundation in the 19th and early 20th century when Wales was booming due to the industrial revolution. Wales desperately wanted to be recognised as an equal partner in the Empire alongside England and Scotland. Minor triumphs such as crowning the Prince of Wales at Caernarfon castle in 1911 made them think that they were finally being rewarded and recognised for their loyalty.

This delusion continues to this day. In the aftermath of the first Independence Referendum in Scotland, Wales’ former First Minister Rhodri Morgan called for Wales to be rewarded because “the country didn’t put the whole of the UK through the mincer via referendum or civil war” as Scotland had.
It is Scotland of course that has subsequently enjoyed all of Westminster’s attention – and all because that threat of separation hangs over Westminster like the Sword of Damocles.

A grim future

Wales may have only two years before the UK is ripped apart and replaced by EnglandandWales. But it won’t be called EnglandandWales – it will be called England.

If we want to survive as a nation, it’s time to put the contributionist mindset aside and consider how we can stop a dominant Conservative party ignoring Wales culturally and economically.

The Welsh language and culture would be done for. The cultural institutions which nurture the ethnic nationalism that is at the heart of Paid Cymru would be closed.

There would be no justification for a Welsh rugby or football team. The neglected post-industrial Wales which is the bedrock of Labour’s electoral dominance would rapidly de-populate as public investment dries up completely.

The population would age rapidly as the young migrate to the South East of England. Only retirees would move in the other direction. Wales’ seacoast would be a streak of Tory-voting blue.

The core vote Welsh Labour and Plaid Cymru rely on would soon cease to exist. Neither rugby-nationalism or cultural nationalism can survive without a rugby team or a culture.

Neither of these parties can sit back and hope for the best. One is a Welsh National Party and the other is only now electable in Wales. If they don’t change, they will quickly face an existential crisis. And so will the country.

Wales needs them to back a radical independence movement.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seddau cynnes

Roedd yn oer iawn yn annisgwyl pan aeth fy mab i Japan. Dim ond siaced ysgafn, het a menig roedd ganddo i gadw’n gynnes. Wedi iddo a’r criw’n cerdded o gwmpas am oriau bob dydd, roedd yn ollyngdod mawr i eistedd ar seddau cynnes y trên. Mae yna wresogydd o danyn nhw. Roedd fy mab wrth ei fodd efo nhw a seddau cynnes tai bach yn Japan! Parhau i ddarllen

Maes Rhos Rhyfel: Y Dde ragfarnllyd, y Chwith apolegyddol: brodyr (a chwiorydd) i’w gilydd

Ar ôl terfysgiaeth Islamaidd, daw’r pryfaid yma o’r pren: Y Dde ragfarnllyd, y Chwith apolegyddol. Mae’r ddwy ochr cyn waethed a’i gilydd. Y ddwy ochr yn chwilio am fai. Y ddwy ochr wedi eu rhwymo gan edioleg. Methu’n lan a datglymu eu hunain. Gwrthod, i ddweud y gwir. Yn hapus yn ei rhaffau. Fel pob […] Parhau i ddarllen

: Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae

Croeso i’r flog diweddaraf. Heddiw fe welais safle adeiladu’r Ffordd Gyswllt Ddwyreiniol y Bae, sydd werth £57 miliwn. Rydw i wrth fy modd y bydd ffordd ar agor i fysus mewn da bryd ar gyfer Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr ym … Continue reading Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Beth ddylai ddigwydd yn eglwys Crist? (Colosiaid 3:15-17) – Rhodri Glyn (19.03.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19032017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Diffinio gair

Cafodd y wasg felen, sef bron y cyfan o’r wasg ddyddiol Brydeinig, fodd i fyw pan fu farw Martin McGuinness. Cafwyd symffonïau o hunangyfiawnder ar ran pobl a gwladwriaeth nad ydynt ERIOED, yn eu HOLL HANES, wedi defnyddio YR UN TAMAID o drais i hyrwyddo buddiannau gwleidyddol. Daeth i’m cof ddarn bach o ddialog gan […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hybu Darllen

Dyna fy mhregeth i ers blynyddoedd. Dwi wedi cyfarfod nifer o bobl sy’n deud eu bod wedi trio hoffi nofelau, ond wedi methu – dynion gan amlaf, ond nid bob tro. Iawn, dan ni gyd yn wahanol ac yn mwynhau pethau gwahanol; mae rhai jest yn methu derbyn straeon dychmygol, neu o leia yn methu […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CHWEDLAU DE CYMRU

Dewch i ni gymryd golwg ar rhai o chwedlau fwyaf adnabyddus de Cymru… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Stories of the Saints

And when that hideous youth heard her belittle him in this way, he took out his sword and sliced off her head. And on the […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiadau Cyngor – Caerfyrddin

Dwi wedi gadael i’r dadansoddiad o etholiadau’r cynghorau lithro braidd – ond mi gychwynwn ni arni unwIth eto gan edrych ar Caerfyrddin.  Wele’r canlyniadau yn 2012:Yr hyn sy’n drawiadol wrth gwrs ydi perfformiad da Llafur, cwymp bach yn sefyllfa’… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ffarwel i’r Llygad

Dyma ddehongliad goleuedig Private Eye (rhif 1438) o ddadl ysgol Llangennech: Yn y rhifyn nesaf (1439) ymatebodd Robin Llywelyn: A heddiw (1440) dyma ddau ymateb iddo yntau: Yn y tŷ yma mae set bron iawn yn gyflawn o Private Eye oddi ar ei gychwyniad yng nghanol helynt Profumo, 1963. Ond yn awr daw ein tanysgrifiad […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Dechreuwch eich gyrfa mewn diogelwch yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Rydym yn cymryd diogelwch o ddifrif yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Y llynedd, gwnaethom groesawu dros 60,000 o ymwelwyr i’n hadeiladau, croesawu EUB y Frenhines yn Agoriad Swyddogol y Cynulliad a gweiddi cymeradwyaeth ar gyfer ein Olympiaid a Pharalympiaid yn y digwyddiad Dychwelyd Adref. Mae ein tîm Diogelwch yn sicrhau diogelwch a diogeledd pawb sy’n gweithio … Continue reading Dechreuwch eich gyrfa mewn diogelwch yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

This month, presenter Sian Lloyd chooses her favourite works from the National Art Collection. I love this painting and have chosen it for several reasons. […] Parhau i ddarllen

LUNED AARON – ARTIST: Ennyd

Wedi bod yn fraint cydweithio efo dad, John Emyr, ar ein llyfr Ennyd, Gwasg Carreg Gwalch – cyfrol sy’n gyfuniad o …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

LUNED AARON – ARTIST: Stiwdio

Sgwrs gyda Nia Roberts ar raglen Stiwdio, BBC Radio Cymru yfory am y broses o fynd ati i gydweithio efo …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: enfys a mellten

Rodd gan yr awyr liw rhyfedd pan gamais allan o’r drws blaen y bore ‘ma fel pe bai tornado ar fin dod. Yna, roeddwn i’n sylwi hanner enfys. Dechreuodd daranu. Rhyfedd iawn gweld enfys a mellten efo’i gilydd. Wedi cerdded am sbel dyma weld enfys gyfan. Roedd hi’n dal i daranu. Daeth glaw ysgafn. Cerddais yn ôl adref wrth ganu Hu Yavo (mae o’n dod.) Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Tabernacl a Thŷ Canol

Ail bennod hanes Tŷ Canol, gan Pegi Lloyd Williams

Roedd Tŷ Canol yn ddau dŷ o dan yr un to, ac fe glywais Mam yn dweud lawer gwaith ei bod yn crio weithiau wrth glywed swn llygod yn rhedeg yn y nenfwd.  ‘Paid â bod yn fabi – llygod bach dini… Parhau i ddarllen

: Cynnydd yn Sgwâr Canolog

Croeso i’r flog diweddaraf. Heddiw fe welais y cynnydd sy’n cael ei wneud yn y Sgwâr Canolog, cynllun adfywio mwyaf Cymru. Mae’r gwaith o ddymchwel yr hen faes parcio NCP yn ei gamau cynnar. Diolch, Phil Parhau i ddarllen

fel y moroedd: doethach nag oedolion

11 oed ydy hi, ac eto mae hi’n gwybod beth mae hi’n ei dweud, ac mae hi’n iawn! (Dw i’ meddwl mai ei thad sydd yn mynegi ei farn yn aml wrthi hi.) Mae hi’n ddoethach na chynifer o oedolion. Efallai bydd hi’n ymladd dros gyfiawnder yn ffyrnig fel Judge Jeanine Pirro pan fydd hi’n hŷn. Mae’r fideo hwn yn cael ei anwybyddu gan brif gyfryngau America tra bod rhai Tsieineaidd yn ei ddosbarthu’n helaeth. Parhau i ddarllen

fideo wyth: Henffych i’r Brenin

gan Elidir Jones Ro’n i’n bwhwman o gwmpas Twitter ddoe pan ddes i ar draws hwn: Dyna boster ar gyfer y ffilm gyntaf yn seiliedig ar gyfres ffantasi Stephen King, The Dark Tower, sydd allan fis Gorffennaf. Rhaid i fi fod yn onest – ro’n i wedi anghofio bod hwn yn taro’n sgrîns ni flwyddyn yma, er…

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CHWEDLAU CANOLBARTH CYMRU

Taro golwg ar rhai o chwedlau canolbarth Cymru… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Thomas Pennant’s Description of London

The Library has an extensive collection of the works of Thomas Pennant (1726-1798), the naturalist, antiquary and traveller who was born in Downing in Flintshire.  […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Magwyrydd

Magwyrydd Rhufeinig Caerwent Cyfres radio hynod o ddifyr ydi ‘Hanes yr Iaith mewn 50 Gair’ a gyflwynir gan Ifor ap Glyn. Dysgwn lawer am ystyr a tharddiad geiriau wrth wrando ar Ifor yn eu trafod yn ddeheuig. Chlywais i mo bob rhaglen a ddarlledwyd hyd yma, ond rwy’n tybio nad yw Ifor wedi rhoi sylw […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Athrylith strategol

Felly mae Andrew RT Davies wedi manteisio ar ei araith yng Nghynhadledd Wanwyn ei blaid i ymosod ar Blaid Cymru – ymddengys y byddai pleodlais iddi ym mis Mai yn beryglys ac yn arwaith at annibyniaeth.  Mae wedi defnyddio ei gyfweliadau teledu i b… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref

Mae fy mab newydd ddod adref wedi cael gwyliau gwych yn Japan. Gan fod ei chwaer a’i gŵr eisiau gadael dydd Llun, teithiodd ar ben ei hun. Aeth popeth yn iawn ar ei ffordd. Mae’n cymryd llai o amser oherwydd bod y gwynt cryf yn gwthio awyrennau. Mae o wedi blino’n lân fodd bynnag ac yn cysgu rŵan. Edrycha’ i ymlaen at weld y lluniau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: safon ddwbl

Dw i ddim yn deall sut ar y ddaear gall barnwr atal Arlywydd America rhag amddiffyn pobl America yn erbyn perygl cenedlaethol eithafol . Gwnaethpwyd, fodd bynnag, tro ar ôl tro. Hollol ragrithiwr ydy’r barnwr o Hawaii yn y digwyddiad diweddaraf. Dim ond saith ffoadur derbyniodd Hawaii yn 2015, a doedd neb yn dod o’r chwe gwlad yn Nwyrain Canol. “Syfrdanol ydy’r safon ddwbl” unwaith eto. Parhau i ddarllen

: Cyfleuster ailgylchu gwastraff bwyd newydd

Croeso i’r flog diweddaraf. Yr wythnos diwethaf cynhaliwyd agoriad swyddogol y cyfleuster ailgylchu gwastraff bwyd newydd yn Nhremorfa.  Heddiw, es i draw i ddysgu mwy amdano. Diolch, Phil Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bro Ffestiniog ar Flaen y Gad

Rhan o erthygl Ceri Cunnington, a ymddangosodd yn rhifyn Chwefror 2017.

Mae’r ardal hon wedi gweld nifer o welliannau pwysig yn y cyfnod diweddar, megis datblygiad canol tref Blaenau a thwf gweithgaredd nifer o fentrau cymunedol. Yn gynyddol mae ard… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ddim rhagfarnau crefyddol – dim o gwbl

O gael ei hun yn y cyfryngau prif lif am drydar sylw cwbl boncyrs mae Felix Aubel am i ni ddeall nad oes ganddo unrhyw ragfarnau crefyddol neu hiliol.Roeddwn i’n gofyn cwestiwn pen agored am sylwadau gwrth-grefyddol y trydariad, ac nid yn gwneud datgan… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ymddygiad Newydd mewn Gwlad Newydd (Colosiaid 3:12-14) – Gwion Dafydd (12.03.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/12032017_pm_gwiondafydd.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 19 Mawrth 2017

Darlleniad y Dydd: Salm 61:1-8 (BCND:tud.523 / BCN: tud.478)

Bore da a chroeso i chi i gyd i’r oedfaon bore ’ma. Gofynnwn y bydd yr Arglwydd yn agor ein calonnau heddiw i dderbyn ei air, ac i ddyfnhau ein perthynas gydag Ef. Gweddïwn y byddwn yn cael noddfa yng Ngair Duw a chymdeithas gariadus gyda’i . . . → Read More: Dydd Sul, 19 Mawrth 2017

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y cyfryngau prif lif a’r Toriaid yn ymateb i lif trydar Aubel – o’r diwedd

Ychydig ddyddiau’n ol roeddem yn trafod trydariad y Tori Felix Aubel oedd yn ein gwahodd i drafod os y dylem efelychu’r hyn ddigwyddodd yn Sbaen yn y Canol Oesoedd a mynd ati i erlid a lladd miliynau o Fwslemiaid ar sail eu crefydd.  Ymddengys bod… Parhau i ddarllen