fel y moroedd: gwyliau

Dw i a’r teulu’n mynd ar wyliau ar wahân bob tro, ond dan ni newydd gychwyn ar ein gwyliau efo’n gilydd. Heddiw dan ni’n aros efo fy merch hynaf ac yfory bydd y gŵr a’n tri phlentyn yn gyrru dros daleithiau i gyrraedd Grand Canyon. Las Vegas ydy eu cylchfan lle mae brawd y gŵr yn byw efo ei wraig a’i fam. Well gen i beidio teithio mewn car cyhyd ac felly bydda i’n hedfan yr wythnos nesaf i ymuno â nhw. Bydd y mab hynaf yn hedfan hefyd. Dyma fydd y tro cyntaf i’r teulu i gyd (bron) i ymgasglu. Tra bydd y teulu’n archwilio Grand Canyon, bydda i’n treulio dyddiau efo fy merch hynaf a’i gŵr. Dw i’n edrych ymlaen. Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: elenapetersen: Zion on Flickr.

elenapetersen:

Zion on Flickr.
Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: http://youtu.be/206HA7w2450

http://youtu.be/206HA7w2450 Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: http://llainylleuad.com/2014/01/16/cariad/

http://llainylleuad.com/2014/01/16/cariad/ Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: artsytoad: Marc Potts, Moonpearl (detail)

artsytoad:

Marc Potts, Moonpearl (detail)

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: saepphire:  nature + more

saepphire:

 nature + more

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: plasmatics-life: Geminid Sky Still – {by Adam Marshall} |…

plasmatics-life:

Geminid Sky Still – {by Adam Marshall} | {Follow on Tumblr}

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Cyffur yw’th gorff, i mi. Doeddwn i’m wedi sylweddoli hynny tan ei bod hi’n 4:56…

Cyffur yw’th gorff, i mi.

Doeddwn i’m wedi sylweddoli hynny tan ei bod hi’n 4:56 y bore a minnau yn edrych fel un o’r “bathroom utensils” yn sdyc i’r llawr a ‘nwylo fi’n gwpan yn dal fy mhenglog.

Cyffur pur yw’th gorff imi. Ond anodd yw cael gafael ar gyffur mor gryf heb fynd drwy ddŵr a thân.

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 1: 1-14 (BCND tud.99 / BCN: tud.91)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw ar drothwy’r Nadolig. Gobeithio y cewch gyfle i ddod i un o’r oedfaon sydd yn y Fro dros Ŵyl y Nadolig ac y cewch gyfle i gyd-addoli hefo ni yn ystod y cyfnod prysur yma. Mae nifer . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: prariefox: Prariefox.tumblr.com

prariefox:

Prariefox.tumblr.com
Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ymateb i Sionyn

Wyddost ti be, Sionyn, dyma’r union beth y mae hen gwmni bach Dalen Newydd Cyf. yn dechrau meddwl amdano, ac yn wir wedi how-ddechrau ei gynllunio. Llyfr bychan Saesneg sydd mewn golwg, dyfyniadau, heb fawr ddim trafodaeth ac eithrio rhagymadrodd byr.   Bydd awduron o fri yn cyfrannu: Bertrand Russell, Eric Hobsbawm, Bernard Levin, Kingsley Amis, […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Eugène Ionesco a Chenedlaetholdeb Cymreig

Mae’n wir bod cyfieithu’n dod â phrofiadau’r byd i bau diwylliant deiliaid yr iaith darged. Trwy gyfieithu gweithiau Plato a Socrates cawn blymio i feddwl yr Hen Roeg Glasurol. Trwy gyfieithu Shakespeare cawn well amgyffrediad o grefft a dawn y dramodydd o Stratford. Trwy gyfieithu testunau o ieithoedd eraill cawn ein cyd-destunio ein hunain, a […] Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Highland Cattle yn Sw Bae Colwyn.

Gwartheg yr ucheldir yn y sw mynydd. Cerdyn post o’r 60au, mwy na thebyg. Dwi’n cofio teithio yn y bws wennol du a gwyn (streipiau sebra) o’r orsaf i’r sw. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Water Tower . Tŵr Dŵr

Central Station . Gorsaf Ganolog Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Bessemer

Bessemer Road Car Boot . Sêl Cist Car Ffordd Bessemer Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Searching . Chwilio

Bessemer Road Car Boot . Sêl Cist Car Ffordd Bessemer Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Stand Tall . Saf yn Gadarn

City Road . Heol y Ddinas Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pol diweddaraf Ashcroft

Mi fydd darllenwyr rheolaidd y blog yn gwybod fy mod yn hoff o bolio’r Arglwydd Ashcroft.  Mae’r ffordd mae Ashcroft yn mynd ati yn wahanol i’r cwmniau polio eraill i’r graddau ei fod yn polio etholaethau unigol ac yn edrych ar fathau gwahanol o e… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Prosiect Llyfrgelloedd Iechyd a Lles Macmillan Gogledd Cymru

Mae Cymorth Canser Macmillan yn darparu gwybodaeth am ddim, o ansawdd am ganser a chyflyrau hir dymor yn llyfrgell Corwen. Mae gennym amrywiaeth o wybodeth am lawer o bethau sy’n gysylltiedig â chanser, y gallwch ddarllen yn y llyfrgell neu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adran Ffrangeg: Libérée, Délivrée – ‘Let It Go’ en français!

Cafodd rhai disgyblion Blwyddyn 9 y cyfle i ddysgu canu ‘Let It Go’ yr wythnos yma yn eu gwers Ffrangeg – en français, bien sûr!  Gan ein bod wedi bod yn astudio ardal Quebec yng Nghanada y tymor yma, roedd digonedd o eirfa cyfarwydd yng ngeiriau’r gân – la neige, l’hiver, la glace, le froid, […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyflwyniad i Therapi Celf a Chelf mewn Iechyd

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Adrodd Straeon a Gweithredu

Gŵyl Adrodd Straeon Digidol – Galw am Bapurau Rydym ni’n falch o gyhoeddi bod Symposiwm Blynyddol Canolfan George Ewart Evans ar gyfer Adrodd Straeon a Gŵyl DS9 wedi uno eleni i gyflwyno symposiwm deuddydd gydag elfen adrodd straeon digidol ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Theatr Genedlaethol Cymru: Heddiw yw ddoe, ein yfory ni.

A hithau’n Ddolig, a blwyddyn newydd o’n blaenau, mae hi’n naturiol i ni daflu golwg yn ôl ar y flwyddyn a fu, law yn llaw ag edrych ymlaen tuag at brosiectau newydd ac amrywiol 2015. Dechreuodd 2014 i ni efo’r ferch a wnaed o flodau, Blodeuwedd – dechrau da i unrhyw wanwyn! Wedi’i symud o […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg?

Problem: dw i eisiau postio a darllen trydariadau yn Gymraeg am raglenni teledu mewn ieithoedd eraill (iawn, Saesneg). Ond os dw i’n edrych at yr hashnod swyddogol mae miloedd o drydariadau eraill mewn ieithoedd eraill (Saesneg yn bennaf). Mae’r sgwrs yn Gymraeg yn boddi yn y stwff arall. Dyna’r math o beth allai gwasanaeth fel […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hen Ddarn o Bapur

Y prif reswm y bu’r hen flog yn fud ers mis a mwy yw prysurdeb ofnadwy gyda pheth arall, sef didoli pentwr anferth – ie ANFERTH – o doriadau papur newydd y bûm, am ryw reswm gwallgo, yn eu hobsesiynol gasglu oddi ar y 1950au.   Mae yma gannoedd o filoedd o doriadau ar amrywiaeth o […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Ysgol Bro Cinmeirch

Dim ond isio dymuno Nadolig Llawen i holl blant a staff Ysgol Bro Cinmeirch gan eu Cyfaill Darllen. Ia, fi ydi honno, rhag ofn eich bod wedi anghofio! Gobeithio y bydd ‘na lond gwlad o lyfrau difyr yn eich sannau Dolig wythnos nesa, a chofiwch ddeud wrtha i amdanyn nhw fis Mawrth. Mi fydda i […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Prisiau Llafar Bro o Ionawr 2015

Penderfynwyd codi pris Llafar Bro o 40c i 50c o fis Ionawr 2015 ymlaen. Roedd y pwyllgor yn gyndyn i godi’r pris ond gorfodwyd hyn arnom oherwydd y cynnydd mewn costau argraffu.

Wedi dweud hyn mae Llafar Bro yn dal i fod yn fargen dda ac yn dal i fo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg drwy amazon japan

Dw i’n gyrru anrheg Nadolig at fy mam yn Japan drwy’r post ers blynyddoedd. Mae hi’n hoff iawn o gnau ac felly bydda i’n eu prynu yn Walmart, eu pacio a mynd â nhw i’r swyddfa bost fel arfer. Mae’r tâl post yn eithaf drud fel bydd o’n costio mwy na’r cnau. Eleni, fodd bynnag, mi wnes i lawer gwell, hynny ydy, archebais bwys o gnau braf drwy Amazon.japan drosti hi. Costiodd popeth rhyw 17 doler (sydd yn llawer llai na’r tâl post rhyngwladol ei hun) gan gynnwys y tâl post. Wrth gwrs bod y gyfradd gyfnewid ffafriol ddiweddar yn helpu.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Ugain Uchaf – Trydarwyr Dylanwadol Cymru

Iolo Cheung sydd yn edrych ar bwy ydi’r Cymry dylanwadol ar Twitter … Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Leanne Wood, Plaid Cymru

Nid oes dadlau bellach bod Cymru yn genedl. Mae Cymru yn genedl ac mae ganddi holl nodweddion cenedl. Un o’r ychwanegiadau diweddar iawn at ein nodweddion cenedlaethol yw bod gennym ein sefydliad democrataidd ein hunain, ein senedd ein hunain. Er hynny, mae un nodwedd sydd wedi para i fod yn gyndyn eithriadol o sefydlu ei hunan yn ein gwlad; sef llwyfan bywiog ac eang ei apêl ar gyfer gwleidyddiaeth Cymru yn y cyfryngau.Wrth gwrs, mae newyddiadurwyr unigol a’n cyfryng [...] Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Peter Black, Democratiaid Rhyddfrydol

Wrth ymweld â gwledydd tramor byddaf yn synnu’n aml wrth gael cipolwg ar yr hyn y mae cenhedloedd eraill yn ei ystyried yn ‘newyddion’. Rydym yn ffodus fod y BBC yn sefydliad y gallwn ni i gyd fod yn falch ohono. Bydd rhaglenni Newsnight yn arbennig, nid yn unig yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn weddol gyson inni, ond hefyd cânt eu cyflwyno mewn arddull ddiddorol. Er hynny, go brin y bydd yr un ohonom yn dadlau bod y BBC a Newsnight yn gwbl berffaith; wrth gw [...] Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Suzy Davies, Ceidwadwyr

Mae BBC Newsnight wedi datblygu i fod yn sefydliad ynddo’i hunan ers iddo gael ei sefydlu 34 mlynedd yn ôl. Mae wedi galw gwleidyddion o bob rhan o’r Deyrnas Gyfunol i gyfrif drwy daflu goleuni llachar craffu cyhoeddus arnynt. Ers datganoli yn 1999 mae BBC Scotland wedi darlledu rhaglen Newsnight Scotland sy’n darlledu gwleidyddiaeth yr Alban yn San Steffan, Holyrood ac ar lefel Llywodraeth leol. Bellach mae’n amser i bleidleiswyr Cymru gael yr un cyfle a’r un [...] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Agoriad arddangosfa Archwilio Dychymyg II

Galeri Addysg Llyfrgell Y Rhyl Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014 Cafwyd clo addas i ail brosiect Dementia a Dychymyg yn y Rhyl wythnos diwethaf gyda phrynhawn agoriadol i ddathlu diwedd y prosiect, ynghyd â mins peis! Daeth pob aelod o’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Siopa Dolig? Beth am dabled Windows Cymraeg am £99?

Eisiau prynu anrheg i chi eich hun neu i rhywun sydd a diddordeb mewn gadgets neu dechnoleg o rhyw fath ac yn benboeth am y Gymraeg, wel dyma i chi eich anrhegion delfrydol. Mae pawb eisiau tabledi neu gliniaduron ac mae Microsoft nawr yn cefnogi eu darparwyr i lansio rhai am brisiau deniadol iawn ac […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gofynion ieithyddol mewn swyddi a hiliaeth

Mae’r sylwadau a wnaed gan un o bedwar cynghorydd Llafur yng Ngwynedd bod mynnu bod gweithwyr sector cyhoeddus yn siarad y Gymraeg mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith yn ymylu ar hiliaeth, yn anffodus.  Beth bynnag am y Blaid Lafur y tu allan i Wyned… Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: The Hobbit: Battle of Five Armies – Adolygiad

I fi, does ‘na fawr gwaeth sarhad na chael fy ngalw’n gîc. Ond o ran Lord of the Rings, dwi’n amharod dderbyn y label. O, dwi’n caru’r hen Middle Earth, a hynny ers gweld y drioleg wreiddiol ddegawd yn ôl. Wedi hynny y darllenais i’r llyfrau. Ac yna The Hobbit, The Silmarillon a llyfrau lu yn ategu’r peth. Mae’r holl beth yn anhygoel imi. Does unman dwi’n ymgolli ynddo mwy. Ond llai o nonsens cyn i mi swnio fel mwy o gwd nag ydw i.

 
Ro’n i’n eiddgar ddisgwyl trioleg The Hobbit felly. Dyna’r tro cyntaf i mi fod i’r sinema ben fy hun, oedd yn beth mawr achos dwi’m rili yn foi sinema na ffilmiau. Wnes i fwynhau’r gyntaf a’r ail – yr ail yn benodol. Lord of the Rings nid oeddynt ond wnes i fwynhau’n fawr o hyd. Felly ar ôl blwyddyn o aros mi gefais i weld rhan derfynol y drioleg ddydd Gwener. Dwi ‘mond yn cael bwrw ‘mol achos nesi addo i Steff o gwaith na dywedwn unrhyw beth o gwbl yn unman nes iddo fo ei gweld/clywed rhag ei sbwylio.
 
Rŵan, tydw i’m yn burydd Tolkien o gwbl a ‘sgen i ddim mynadd â phurdeb efo pethau fel’na – blydi stori ffuglen ydi hi wedi’r cwbl. Ond ow, wnaeth The Hobbit: Battle of Five Armies fy siomi i gymaint. Hynny ydi, o’n i’n teimlo’n isel ar ôl gadael y sinema, achos oedd ‘na jyst cymaint yn rong – disgynnodd fy myd i’n ddarnau. Does dim ots gen i os na ddarlleno unrhyw un y blogiad hwn. Rhaid imi gael hyn allan o’m system. Ac os dydach chi’m isho spoilers, peidiwch â darllen ymhellach.
 
Wna i restr yn lle traethawd, achos ma’n haws a dwi’n caru rhestrau o waelod fy nghalon (sy ddim yn fy ngwneud i’n gîc):

 

1.    Y Frwydr Fawr. Ond dyma’r peth. Doedd o ddim mor epig ag y gallai o fod. Iawn, dydi o ddim i fod yn Pelennor arall, ond prin o frwydr oedd mewn difrif, wrth i’r ffilm neidio i gymeriadau eraill yn lle rhoi ffeit iawn i ni. Roedd o’n annigonol. Yn lle neidiodd y ffilm at bobl fel…

2.    Tauriel. Hon ydi’r peth prydferthaf yn Middle Earth ac eithrio Galadriel (er bod hi’m yn y llyfrau). Do’n i’m yn meindio hi yn yr ail ffilm gormod, ond roedd y peth cariad efo Kili jyst ddim wedi dod ynghyd – doedda ni ddim isio gweld hyn. A nath y berthynas ddim datblygu digon i ni fod efo ots beth ddigwyddodd beth bynnag – plot fillerdiog, arwynebol ac amlwg oedd o. Hefyd, oedd o jyst bach yn wirion ac annioddefol gawslyd. A nath y love rivalry posibl â’r gŵr dwi am ei drafod nesa ddim gweithio chwaith…

3.    Legolas. Ar wahân i Galadriel a Tauriel, Legolas ydi’r peth deliaf yn Middle Earth. Swni’n hapus iawn yn mynd am Italian efo fo. Ac roedd o’n un o’r cymeriadau mwyaf poblogaidd yn LOTR. Rŵan, doedd cael ymddangosiad gan Legolas yn y ffilmiau ddim yn wirion o gwbl – mae’n neud synnwyr o ryw fath, â Mirkwood yn filltir sgwâr i’r boi. Ond y broblem oedd cafodd o lawer gormod o sylw yn y ffilm hon. Llawer gormod – dynnodd o’r sylw oddi ar y prif blot a’r prif gymeriadau, a hynny gyda stori wan, flêr. Ddim ffilm amdano fo oedd hon i fod. Ac yna ar y diwedd dyma’i dad, Thranduil (cymeriad wnes i rili mwynhau yn y ffilmiau hyn) yn mwydro rwbath amdano’n mynd i ffeindio Aragorn, a bod ei fam yn ei garu. O’n i’n ista yn y sinema yn meddwl “o le ddaeth hynny o?”. (O.N. dwi’n dal i garu Legolas, newidith hyn fyth)

4.    Canlyniad y frwydr. Welsom ni mo hyn mewn difrif. Oedd pethau’n mynd fel shit i fyddin y Dynion, ac ar ôl iddyn nhw benderfynu fwrw ati am un last stand, efo hyd yn oed y merched yn penderfynu ymladd wrth eu dynion (tŵ blydi rait ‘fyd de hogia?); ym, wel, nath hynny gyd jyst ddigwydd yn ddiarwybod i ni. Welsom ni ddim galaru dros Fili a Kili (er criodd Tauriel dros Kili ond, fel y dywedais, doedd ddim ots gan neb erbyn hynny), dau etifedd Thorin. A wnaeth byddinoedd yr Elffyns a’r Corachod jyst cael eu lladd i gyd? Wyddom ni ddim am na welsom ni. Ac yn fwy na hynny, pan oedd pethau’n duo mwy, roedd ail fyddin y coblynnod yn cyrraedd. Aparyntli, nath yr Eryrod jyst chwalu honno. Un fyddin enfawr. A welsom ni fawr ddim o hynny’n digwydd. A welsom ni ddim…

5.    Yr Arkenstone. Un o’r pethau pwysicaf yn yr holl ffilm. Pwy â ŵyr beth ddaeth o hwn.

6.    Cymeriad Billy Connolly – Dáin. Doedd o’m yn ddoniol, ac roedd y CGI yn eithaf amlwg (dybiwn i fod o’n CGI achos nad ydi Connolly’n ddigon iach i chwarae’r rhan ar y funud). Roedd lot o CGI gwan yn y ffilm – wn i ddim a sylwodd unrhyw un arall bod yr holl Elffyns i gyd ag union yr un wyneb â’i gilydd jyst bod rhai bach yn dalach na’i gilydd. Hefyd, Dáin sy’n dod yn Frenin ar y Lonely Mountain ar ôl y frwydr. Ddylen ni fod wedi cael gwbod hynny rywsut, siwrli? Just cliw hyd yn oed?

7.    Perthynas Galadriel/Gandalf. O’r holl bethau allan o le yn y ffilm hon, roedd perthynas y ddau yma yr odiaf beth o’r cyfan. Ar ôl achub Gandalf, dyma Gandalf yn pledio efo hi i fynd efo fo, tra bod ‘na blydi llwyth o Nazgûl o gwmpas y lle, a chafodd hi drafferth i’w adael fynd. Roedd yr holl beth yn ensynio rhyw fath o gariad, neu hyd yn oed berthynas, rhyngddynt. Da chwi wrandewch arna i pan dwi’n dweud hyn: mae hyn yn ensyniad y tu hwnt i hurt.

8.    Saruman. Un personol ydi hwn. Saruman ydi efallai fy hoff gymeriad mewn ffilm erioed – mae lot o hynny achos portread Christopher Lee ohono. Dwi’n licio fo yn y llyfrau hefyd. Blydi hel, dwi’n licio Saruman. Do’n i methu aros i’w weld yn cicio tinau. Yn y traileri’r ffilm, un foment safodd allan yn fwy na dim sef Saruman yn dweud yn benderfynol ac yn ddramatig “LEAVE SAURON TO ME. Ond, wel, wnaeth o ddim. Doedd ‘na ddim math o ffeit rhwng Saruman a Sauron. Wnaeth o fawr ddim, a dweud y gwir. Ddywedodd o hynny, a dyna ddiwedd ar antics fo, Galadriel ac Elrond. Roedd meddwl am weld y White Council (sef nhw i bob pwrpas yn y ffilm hon) in action yn rhywbeth o’n i’n glafoerio drosto. Ges i fy siomi gan y peth yn y ffordd waethaf.

9.    Y portread o’r rhan fwyaf o’r Corachod. Amhosibl fyddai cael pawb i malio am bob un o’r rhain, mae ‘na ormod ohonynt. Yn y ffilm gyntaf a’r ail, roedd ambell un yn dechrau datblygu i fod yn fwy cyflawn, ond anghofiwyd am bob un (minws Thorin a Kili) i bob pwrpas, felly erbyn y diwedd doedd ‘na fawr o ots amdanyn nhw. Ro’n i’n arbennig o siomedig nad oedd ‘na fymryn yn fwy o Balin (yr hen foi), achos roedd ei eiliadau prin o ar y sgrim ymhlith y goreuon.

10.  Y ddeialog ar adegau. Nath bron pob darn o gomic rilîff yn y ffilm ‘ma fethu, achos roedden nhw bob amser ar adeg rong. Ac roedd rhai o’r cymeriadau fel petaen nhw’n dweud pethau oedd wedi’u sticio mewn yn hytrach na’u sgriptio’n gall a threfnus ar adegau. Ymdrech fwriadol i greu llinellau sy’n sticio yn y cof – sef y ffordd rong o lunio sgript.


Wnes i fwynhau unrhyw beth? Wel, do. Roedd portread Richard Armitage o Thorin yn wych. Wnes i rili mwynhau cymeriad Brand hefyd – Cymro ai peidio, roedd o’n gymeriad bach da, ac yn un o’r rhai mwy credadwy (o ystyried ‘na ffilm ffantasi oedd hon). Ac mi wnes i fwynhau Martin Freeman fel Bilbo er nad oedd o yn y ffilm hon ryw lawer. A, do, wnes i licio gweld Smaug eto, y diawl drwg iddo fo.

 
Ond y gwir ydi gadawodd y rhan olaf o’r drioleg hon flas cas iawn yn fy ngheg i. A dwi mor ddiawledig o siomedig am y peth. Er yn dweud hynny mae o bron yn sicr y bydda i’n dal i brynu’r blydi DVD.
 
Sy ddim yn beth ‘sa gîc yn ei wneud, gyda llaw. Jyst rhag ofn i chi feddwl fel arall.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: swrpreis!

Wrth chwilio am fideo dysgu Ffrangeg ar You Tube, des o hyd i hwn a dechrau’i weld. Roeddwn i’n meddwl mai hogyn Ffrengig a oedd yn siarad (dim ond ei law chwith oedd ar y sgrin) nes iddo ddweud y gair Eidaleg nodweddiadol o Brescia! Alberto a oedd yn siarad yn rhugl! Dwy flynedd yn ôl fe’i gwnaeth hyd yn oed. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Stonewall Cymru: Modelau Rôl

  Caiff dau aelod o staff y Cynulliad eu cynnwys yng nghanllaw modelau rôl LGBT Stonewall Cymru: “Mae’n hollbwysig bod yna bobl LHDT gweladwy yn y sefydliad, bod pobl yn gweld nad yw bod o grŵp lleiafrifol wedi rhwystro pobl … Continue reading Parhau i ddarllen

agssc: Batman

Parhau i ddarllen

Tag: Ta ta Tag

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: BBC Radio Cymru: Munud i Feddwl – Strydoedd Aberstalwm gan Alun Sbardun Huws

Ro’n i ar ganol llunio darn am rym cerddoriaeth i gyffwrdd yn ddwfn â’r enaid pan glywais y newyddion am Alun Sbardun Huws, y cerddor a’r cyfansoddwr a fu farw ddoe. Chwaraeodd ei Strydoedd Aberstalwm ef ran yn achlysur mwyaf … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2014-12-15 23:01:00