Llafar Bro: Clwb Bocsio Ffestiniog

Os cerddwch ar y pafin rhwng Eglwys Dewi Sant a Chlwb y Ddraig Goch rhwng 6yh a 7yh ar nos Sul (neu Fawrth, neu Iau, erbyn deall) gallech weld drwy’r ffenestri’r adeilad rhyngddynt, bobol yn sgipio ac yn dyrnu padiau.

Neuadd yr Eglwys yw lleoliad Clwb… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: y Corpws

Cofnod yn bennaf i bob un sydd wedi gadael sylw dros y blynyddoedd. Bydd testun y blog yn cael ei gynnwys yn y Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes. Mae’r Corpws yn ‘gasgliad o ddata iaith lafar, ysgrifenedig ac electronig, sy’n rhoi ‘cliplun’ o’r iaith fel mae’n cael ei defnyddio mewn sefyllfaoedd ‘go iawn’. Bydd popeth yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pedwaredd noson

Roedd yn hollol dywyll pan gynnais y canhwyllau neithiwr. Maen nhw i fod i gael eu cynnau chwap ar ôl machlud yr haul, ond roeddwn i eisiau aros am y teulu. Daeth y gŵr a’n ddau blentyn ni adref yn ddiogel, a dyma ni’n cael swper (cawl tatws a Challah)… Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Malaga

Calle Larios CAC Malaga Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pawb yn y Drones

Dyma ichi hen lyfr bach difyr : Y rhodd Nadolig ddelfrydol i ddeg aelod diweddaraf y clwb, sef AELODAU CABINET CYNGOR GWYNEDD. Advertisements Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Granada

Cerdded trwy strydoedd yr Albacin ben bore i Mirador San Nicolás.Yr AlhambraGolygfa o’r Alhambra o SacromonteYmweld â thŷ yn y graig yn Sacromonte cyn mynd i fyny trwy’r goedwig i dafarn amghyfreithlon mewn ogof yn cael ei redeg gan griw o Senegal…. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : trydedd noson

Dw i’n sôn am neithiwr gan fy mod i’n sgrifennu hyn y diwrnod wedyn.Cynnais dair cannwyll ar ben fy hun yn absenoldeb y gŵr. Pan ddaeth o adref, dwedodd ei fod o’n medru gweld y golau o bell. Aeth i nôl y ddau blentyn yn y brifysgol yn Missouri heddiw…. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – David Meredith

David Meredith, Chairman of the Sir Kyffin Williams Trust takes part in our #LoveArt Campaign. Sir Kyffin Williams 1918-2006 The National Library holds the largest […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 Rhagfyr 2017

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau Nadolig ar hyd a lled Bro Aled heddiw. Gweddïwn am oleuni’r Ysbryd Glân er mwyn i ninnau hefyd allu rhyfeddu a moli fel y bugeiliaid a’r doethion wrth gael clywed unwaith eto am wyrth y Ceidwad yn y crud. Gan mai hwn yw Llais Bro Aled olaf 2017 . . . → Read More: Dydd Sul, 17 Rhagfyr 2017

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ydi 90 Aelod Cynulliad yn ormodol?

O diar, mwy o anhapusrwydd i Felix – mae o’n ystyried cynnydd yn y nifer o Aelodau Cynulliad fel ‘gorffwylldra llwyr’.Ymddengys bod ‘gorffwylldra llwyr’ yn beth cyffredin braidd pan mae’n dod i senedd-dai a siambrau cyngor.Cymru 3.06m(60 AS).Y DU – pob… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Star Wars – The Last Jedi (12)

Rrrrreit te bobol, byddwch yn barod am rant; mae’r Star Wars newydd yn bentwr o pants. Classic ail ffilm mewn trioleg, mae’n LOT rhy hir, a di’r stori ddim yn symud y saga yn ei blaen O GWBL. Tra roedd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Dysgwr ac Awdures Sarah Reynolds: Cyflwyno Dysgu Byw / Learner and Author: Sarah Reynolds: Introducing Dysgu Byw

Mae Sarah Reynolds, sy’n dod yn wreiddiol o Reigate, wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 2009. Yn 2016 cyrhaeddodd Sarah rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni a gwnaeth hi ryddhau nofel i ddysgwyr, Dysgu Byw. Yma, mae hi’n dweud mwy am y nofel… Sarah Reynolds, who is from Reigate originally, has… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr ail noson

Wedi cynnau’r ail gannwyll, paratois ginio Hanukkah (yn rhannol a dweud y gwir.) Latkes a thoesen oedd y brif saig. Roeddwn i’r arfer coginio crempogau taten, ond roedd latkes yn llawer mwy blasus. Yn anffodus, doedd toesen jeli ddim ar gael yn Walmart. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Straeon Nadolig Rhaglen Aled Hughes 2017

Os wnaethoch chi golli rhaglen Aled Hughes bore ’ma, roedd Casia Wiliam (Bardd Plant Cymru) a fi yn cyhoeddi 5 enillydd cystadleuaeth Straeon Nadolig 2017. Roedd ’na gannoedd wedi gyrru eu straeon i mewn, a iechyd, roedd ’na rai da yno, o hanes coeden Nadolig unig yn ysu am gael ei hanrheg Nadolig ei hun, […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ymweliad Cyngor Ysgol

Mae Cadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn gwahodd cynrychiolwyr Cynghorau Ysgolion cynradd yn rheolaidd i Neuadd y Sir yn Rhuthun fel rhan o’r rhaglen ar gyfer ymgysylltu a disgyblion ifanc. Yn ddiweddar, croesawodd y Cadeirydd grŵp o fyfyrwyr o Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos. Gofynnodd y disgyblion a allai drefnu ymweliad â’r ysgol […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Huw Owen

Huw Owen, former keeper of pictures and maps at The National Library of Wales takes part in our #LoveMaps campaign. Humphrey Llwyd, Cambriae Typus, 1573 […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 21/12/17, 10.30 – 12.00

‘Gaeaf’
Croeso cynnes i bawb
(Bydd y cyfarfod yma yn uniaith Saesneg) Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Garage to Let in Grangetown (2017) Emulsion on board (93 x 75cm)…

Garage to Let in Grangetown (2017)
Emulsion on board
(93 x 75cm) • £350
rhysaneurin.com Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Tuag at Senedd sy’n Gweithio i Gymru

Cyflwynodd Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol, darlith flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru (Prifysgol Caerdydd) ddydd Mercher, 6 Rhagfyr, yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd. Mae fideo llawn o’r ddarlith ar YouTube neu gallwch ddarllen y trawsgrifiad isod… Mae’n bleser gen i fod gyda chi heno ac rwy’n ddiolchgar i chi, Canolfan Llywodraethiant Cymru, am … Continue reading Tuag at Senedd sy’n Gweithio i Gymru Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y gannwyll gyntaf

Cynnais y gannwyll gyntaf ar fachlud yr haul ddoe efo’r gŵr wedi clywed y fendith ar lein. Roedd y golau’n llachar iawn yn annisgwyl a phara am hanner hawr. Dyma fideo sydyn sydd yn dangos beth ydy Hanukkah, a sut mae’n cysylltu ag Iesu. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mewn angof ni cha’i fod..

Pwt i’n hatgoffa am agoriad gwreiddiol yr Ysbyty Coffa -o rifyn Tachwedd 2017, ychydig cyn i weinidog iechyd llywodraeth Cymru, a’i gynffonwyr dorri rhuban ar y ‘ganolfan’ ar ei newydd wedd…
Pan agorwyd yr Ysbyty Coffa daeth cannoedd ar gannoedd o bo… Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Ynghylch dyneiddio natsïaid

Yn ddiweddar, mae genre syrffedus o newyddiaduraeth wedi dod fwyfwy i’r amlwg, sef portreadau tyner o ffasgwyr ac ymgyrchwyr o blaid goruchafiaeth y dyn gwyn. Dyma enghraifft arbennig o anffodus gan y New York Times: proffeil o Natsi o’r iawn ryw o Ohi… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Môn i fyny, Gwynedd i lawr

Adroddiadau newydd ein cyrraedd am benderfyniadau dau gabinet y pnawn yma. Cabinet Môn yn gadarn dros y bwriad i weinyddu’n fewnol drwy’r Gymraeg. Cam sylweddol, arwyddocaol ymlaen, oherwydd dyma’r math o neges y mae ymgeiswyr am swyddi yn ei ddeall. Yn rhy aml mae cynrhoni gwrth-Gymreig yn cael rhwydd hynt ac yn llwyddo: ond nid […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cynnau tân a chanhwyllau

O’r diwedd mae hi’n ddigon oer bob dydd i ni gynnau tân yn y llosgwr logiau. Mae gwres y tân yn hynod o braf. Eleni fodd bynnag, does gan y gŵr help efo’r gwaith o gwmpas y llosgwr; rhaid iddo gludo logiau a dŵr, lanhau’r lludw ayyb ar ben ei… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Chwedlau i’w lliwio / Welsh tales to colour in

Dau lun i argraffu a’i lliwio mewn o gyfrol Lliwio’r Chwedlau/Colouring Welsh Tales gan Dawn Williams / Two pictures to print off and colour in from Dawn Williams’ Lliwio’r Chwedlau/Colouring Welsh Tales. Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Deddf Cymru 2017 – Pennod newydd ar gyfer datganoli yng Nghymru

Bydd pwerau newydd yn cael eu rhoi i Gymru yn 2018, ond pa wahaniaeth y gallai hyn ei wneud i chi ac i fywyd yng Nghymru?  Ar 18 Medi 1997, pleidleisiodd pobl Cymru o blaid sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ers hynny, mae datganoli yng Nghymru wedi bod drwy nifer o newidiadau (a bu cynifer o … Continue reading Deddf Cymru 2017 – Pennod newydd ar gyfer datganoli yng Nghymru Parhau i ddarllen

fideo wyth: Wyth Uchaf 2017

gan f8 Mae diwedd y flwyddyn yn prysur agosau. Amser i edrych ymlaen at holl ddanteithion 2018, ond hefyd i edrych yn ôl ar y deuddeg mis diwetha. Fe fyddwn ni’n treulio gweddill mis Rhagfyr yn gwneud yn union hynny, gan ddechrau drwy fynd drwy’r eitemau gennym ni sydd wedi profi’n fwyaf poblogaidd efo chi –…

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgel Rhuthun – Rhagfyr 19, 2.00yh, Llyfrgell Rhuthun

Rhannu ambarél – Sonia Edwards Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2017. Bydd y gyfrol hon o straeon byrion yn aros yn eich cof am amser maith. Mae’r awdur yn adnabod pobol, yn ein dwyn i ganol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : arddangosfa celf fodern

Mae fy merch hynaf yn Miami ers dyddiau er mwyn ymweld â SCOPE Miani Beach, arddangosfa celf fodern. Mae’r 17eg arddangosfa yn denu artistiaid oddi wrth 25 o wledydd gan gynnwys Avner Sher o Israel. Cafodd fy merch sgwrs sydyn efo fo. Dyma un o’i waith… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: ‘Adloniant Doniol Hud Artistig’: Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd yn cefnogi Ymdrech y Rhyfel

Un o’r eitemau mwyaf anarferol yng nghofnodion Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd a gedwir yn Archifau Morgannwg yw poster (28cm gan 43cm) gyda thaflenni maint cerdyn post ategol yn hysbysebu prynhawn o ‘Humorous Entertainment of Artistic Magic including Sleight of Hand, Novel Magical Effects and Oriental Magic’. I’w gynnal yn Neuadd Cory yng Nghaerdydd, ar 6 Ionawr […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Rhwbio llygaid

Rhwbio fy llygaid y bore ’ma.  Craffu. Rhwbio eto. Fy mhinsio fy hun.  Ai fi sy heb ddeffro’n iawn?  Ynteu ydi cabinet Cyngor Gwynedd mewn gwirionedd yn ystyried cyfrannu hanner miliwn o bunnau tuag at ganolfan profi drôns yn Llanbedr, Meirionnydd? Darllenaf ar GOLWG 360 fod Cymdeithas y Cymod yn apelio ar y Cyngor i […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Gareth Vaughan Jones and the Holodomor

Gareth Vaughan Jones may not be a name familiar to many people in Wales in the 21st century, but the Welsh journalist who was killed […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Craffu er mwyn sicrhau llesiant cenedlaethau’r dyfodol – mwy o gwestiynau nag atebion?

Ym mis Ionawr, rydym yn cynnal seminar a fydd yn anelu at herio’r ffordd y mae angen i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ailystyried sut y maent yn sicrhau bod aelodau a swyddogion yn atebol mewn perthynas â chenedlaethau’r dyfodol. Rydym yn cydnabod bod hyn yn newid mawr i wasanaethau cyhoeddus a chawsom sgwrs gyda’n cydweithiwr […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Mewn Sgwrs â: Awdur Heini Gruffudd a Phrif Weithredwr o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Efa Gruffudd Jones / In Conversation With: Author Heini Gruffudd and Chief Executive of the National Centre for Learning Welsh Efa Gruffudd Jones

Mae’r teulu Gruffudd wedi cael effaith arwyddocaol ar y byd sy’n siarad Cymraeg. Roedd mam Heini, Kate Bosse-Griffiths, wedi ffoi o’r Almaen i osgoi erledigaeth y Natsiaid. Ymgartrefodd yng Nghymru a daeth yn guradur Amgueddfa Abertawe, sefydlodd Y Ganolfan Eifftaidd ym Mhrifysgol Abertawe, a chyhoeddodd sawl llyfr yn y Gymraeg. Roedd tad Heini yn ddarlithydd… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – 18/12/17, 3.00, Llyfrgell Rhuthun

Dyddiadur Gbara – Bethan Gwanas
Cofnod personol byrlymus, ar ffurf dyddiadur, o ddwy flynedd Bethan Gwanas yn Nigeria ar ran gwasanaeth y VSO. Lluniau du-a-gwyn. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn Hydref 1987. Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gem beryglus

Caf fy nghyhuddo o godi bwganod os byddan nhw’n darllen y geiriau hyn.  Ond a ninnau yn nhymor y pantomeim mi atebaf, ‘O na dwi ddim!’ Ac er y gellid dadlau eu bod nhw’n gweddu i’r dim i bantomeim, does dim byd doniol ynghylch yr hyn a wnaethon nhw nac a ddywedon nhw’r wythnos ddiwethaf. […] Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Brasil: dwy long, dau fardd

Un o’r cyfnodau allweddol ym mywyd a barddoniaeth T.H. Parry-Williams oedd ei fordaith, ar ei ben i hun, i dde America yn 1925.  Ar y pryd bu cryn ansicrwydd, nid y lleiaf ar ran y bardd ei hun, am y rheswm pam penderfynodd adael Cymru a’i deulu yn Rhyd-ddu – roedd ei dad mewn anhwylder […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad The Beech Tree Inn Review

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Bwyty’r Gegin, Sain Ffagan

Bum yn meddwl ers tro am fy mhrynhawn yn Sain Ffagan, ac am fy ‘uchelgais bwyd’ ar gyfer canolfan o’r fath. Mae’n wych dathlu seigiau traddodiadol, am bris rhesymol, ond gyda bach fwy o feddwl (a chyllideb wrth gwrs) mae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Sêr Michelin Blaenau Gwent: Ysgolion Creadigol Arweiniol

Mae’n sbel ers i mi sgwennu blogbost sydd ddim yn adolygiad o ryw fath, gan fod 2017 di gwibio heibio mewn llu o weithgareddau, teithio tramor, teulu a ffrindiau a bywyd a’i bethau. Ond y tu hwnt i ngwaith cyson fel beirniad … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Awdur Bet Jones: Sut Ysgrifennais i Y Nant / How I wrote Y Nant

Mae Bet Jones wedi ysgrifennu llawer o nofelau, gan gynnwys Beti Bwt, Gadael Lennon ac Y Nant, ac ennillod hi Wobr Goffa Daniel Owen am Craciau yn yr Eisteddfod Genedalaethol 2013. Mae’r Nant yn nofel ddictectif wreiddiol sy wedi cael eu osod yn Nant Gwrtheyrn, dros benwythnos dysgwyr. Yma, mae hi’n esbonio sut gwnaeth hi… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gofalaeth Fro'r Llechen Las 2017-12-10 12:41:05

Advertisements Parhau i ddarllen

newydd sbon: Twristiaeth yn oes Brexit

Daeth papur academaidd Culture, identity and tourism representation: Marketing Cymru or Wales? (PDF, 200kb) gan Annette Pritchard a Nigel Morgan, i’m golwg wedi penderfyniad hurt Llywodraeth Cymru i adeiladu cylch haearn yn y Fflint. Yr oedd y cylch i gynrychioli Cylch cestyll Edward 1af yng ngogledd Cymru, fel rhan o ryw ddodrefnan i ddenu twristiaid. Wedi’r ymateb […] Parhau i ddarllen

newydd sbon: Mapio defnyddwyr Strava

Yn aml y byddaf yn defnyddio app Strava ar fy ffôn symudol, sy’n fy ngalluogi i gofnodi, ble dwi’n rhedeg neu feicio, pa mor bell y byddaf yn mynd, a fy nghyflymder. Mae’n enghraifft arall o wasanaeth cyfrwng cymdeithasol, sy’n rhoi llwyfan i mi, a nifer o bobl eraill, rannu ein gweithgareddau, gan hefyd ychwanegu […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swrpreis!

Mae fy merch yn Japan newydd ddechrau mynd i wers gymnasteg. Roedd hi’n arfer wneud o pan oedd hi yn ei harddegau. Er bod hi heb ei ymarfer ers blynyddoedd, mae hi bob amser eisiau ail-ddechrau, meddai hi. Mae hi wrth ei bodd ac mae ei chorff yn dal i … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Duw’n dal i drio

Yn ôl GOLWG 360 mae un o gynghorwyr Môn yn anhapus ynghylch gosod y Gymraeg yn iaith weinyddol, fewnol y Cyngor Sir. Yr wythnos nesaf bydd y Cynghorydd Shaun J. Redmond yn cyflwyno cynnig y dylid cael refferendwm cyn cymryd y fath gam. Fel yr wyf wedi dweud droeon ar y blog, bydd Rhagluniaeth o […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Yr Eira, Candelas Mellt | Neuadd Goffa Aberaeron | 15:12:2017 | 8pm

https://www.facebook.com/events/1988881231355720/ Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -hen elïau

Pennod o gyfres reolaidd Steffan ab Owain.

Dywedir fod y defnydd o eli i wellhau archollion a chlwyfau ac enaint i gadw’r croen a’r gwallt yn iach yn dyddio’n ymhell yn ôl i gyn hanes a chyn i’r Eifftwyr a chroniclwyr y Beibl droedio’r ddaear ‘ma.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Patrick Jemmer: Dod Sha Thre / Coming Home

Cyn gynted ag yr ydych chi’n dechrau dysgu’r Gymraeg, bydd rhaid i chi siarad amdanoch chi’ch hun. Pwy ydych chi? Beth yw’ch enw chi? O ble dych chi’n dod yn wreiddiol? Oes anifeiliaid anwes ‘da chi? Oes teulu ‘da chi? Beth yw’u henwau nhw? Fedran nhw’r Gymraeg? Lle aethoch chi i’r ysgol? Pryd dechreuoch chi… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bethan Mai

Mi wnaeth darluniau cyfrol Brên Babi (gwych ar gyfer pob mam a darpar fam!) gan Mari Lovgreen dynnu fy sylw yn syth: Felly mi wnes i benderfynu darganfod mwy am Bethan Mai, yr arlunydd. Mae’n dod o Bontiets yn wreiddiol. “Wedi caru neud llunie erioed. Ces i ngofyn i neud Brên Babi pan on i’n […] Parhau i ddarllen