Celfyddydau Sir Ddinbych: Adrodd Straeon a Gweithredu

Gŵyl Adrodd Straeon Digidol – Galw am Bapurau Rydym ni’n falch o gyhoeddi bod Symposiwm Blynyddol Canolfan George Ewart Evans ar gyfer Adrodd Straeon a Gŵyl DS9 wedi uno eleni i gyflwyno symposiwm deuddydd gydag elfen adrodd straeon digidol ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Theatr Genedlaethol Cymru: Heddiw yw ddoe, ein yfory ni.

A hithau’n Ddolig, a blwyddyn newydd o’n blaenau, mae hi’n naturiol i ni daflu golwg yn ôl ar y flwyddyn a fu, law yn llaw ag edrych ymlaen tuag at brosiectau newydd ac amrywiol 2015. Dechreuodd 2014 i ni efo’r ferch a wnaed o flodau, Blodeuwedd – dechrau da i unrhyw wanwyn! Wedi’i symud o […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg?

Problem: dw i eisiau postio a darllen trydariadau yn Gymraeg am raglenni teledu mewn ieithoedd eraill (iawn, Saesneg). Ond os dw i’n edrych at yr hashnod swyddogol mae miloedd o drydariadau eraill mewn ieithoedd eraill (Saesneg yn bennaf). Mae’r sgwrs yn Gymraeg yn boddi yn y stwff arall. Dyna’r math o beth allai gwasanaeth fel […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hen Ddarn o Bapur

Y prif reswm y bu’r hen flog yn fud ers mis a mwy yw prysurdeb ofnadwy gyda pheth arall, sef didoli pentwr anferth – ie ANFERTH – o doriadau papur newydd y bûm, am ryw reswm gwallgo, yn eu hobsesiynol gasglu oddi ar y 1950au.   Mae yma gannoedd o filoedd o doriadau ar amrywiaeth o […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Ysgol Bro Cinmeirch

Dim ond isio dymuno Nadolig Llawen i holl blant a staff Ysgol Bro Cinmeirch gan eu Cyfaill Darllen. Ia, fi ydi honno, rhag ofn eich bod wedi anghofio! Gobeithio y bydd ‘na lond gwlad o lyfrau difyr yn eich sannau Dolig wythnos nesa, a chofiwch ddeud wrtha i amdanyn nhw fis Mawrth. Mi fydda i […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Prisiau Llafar Bro o Ionawr 2015

Penderfynwyd codi pris Llafar Bro o 40c i 50c o fis Ionawr 2015 ymlaen. Roedd y pwyllgor yn gyndyn i godi’r pris ond gorfodwyd hyn arnom oherwydd y cynnydd mewn costau argraffu.

Wedi dweud hyn mae Llafar Bro yn dal i fod yn fargen dda ac yn dal i fo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg drwy amazon japan

Dw i’n gyrru anrheg Nadolig at fy mam yn Japan drwy’r post ers blynyddoedd. Mae hi’n hoff iawn o gnau ac felly bydda i’n eu prynu yn Walmart, eu pacio a mynd â nhw i’r swyddfa bost fel arfer. Mae’r tâl post yn eithaf drud fel bydd o’n costio mwy na’r cnau. Eleni, fodd bynnag, mi wnes i lawer gwell, hynny ydy, archebais bwys o gnau braf drwy Amazon.japan drosti hi. Costiodd popeth rhyw 17 doler (sydd yn llawer llai na’r tâl post rhyngwladol ei hun) gan gynnwys y tâl post. Wrth gwrs bod y gyfradd gyfnewid ffafriol ddiweddar yn helpu.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Ugain Uchaf – Trydarwyr Dylanwadol Cymru

Iolo Cheung sydd yn edrych ar bwy ydi’r Cymry dylanwadol ar Twitter … Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Leanne Wood, Plaid Cymru

Nid oes dadlau bellach bod Cymru yn genedl. Mae Cymru yn genedl ac mae ganddi holl nodweddion cenedl. Un o’r ychwanegiadau diweddar iawn at ein nodweddion cenedlaethol yw bod gennym ein sefydliad democrataidd ein hunain, ein senedd ein hunain. Er hynny, mae un nodwedd sydd wedi para i fod yn gyndyn eithriadol o sefydlu ei hunan yn ein gwlad; sef llwyfan bywiog ac eang ei apêl ar gyfer gwleidyddiaeth Cymru yn y cyfryngau.Wrth gwrs, mae newyddiadurwyr unigol a’n cyfryng [...] Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Peter Black, Democratiaid Rhyddfrydol

Wrth ymweld â gwledydd tramor byddaf yn synnu’n aml wrth gael cipolwg ar yr hyn y mae cenhedloedd eraill yn ei ystyried yn ‘newyddion’. Rydym yn ffodus fod y BBC yn sefydliad y gallwn ni i gyd fod yn falch ohono. Bydd rhaglenni Newsnight yn arbennig, nid yn unig yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn weddol gyson inni, ond hefyd cânt eu cyflwyno mewn arddull ddiddorol. Er hynny, go brin y bydd yr un ohonom yn dadlau bod y BBC a Newsnight yn gwbl berffaith; wrth gw [...] Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Suzy Davies, Ceidwadwyr

Mae BBC Newsnight wedi datblygu i fod yn sefydliad ynddo’i hunan ers iddo gael ei sefydlu 34 mlynedd yn ôl. Mae wedi galw gwleidyddion o bob rhan o’r Deyrnas Gyfunol i gyfrif drwy daflu goleuni llachar craffu cyhoeddus arnynt. Ers datganoli yn 1999 mae BBC Scotland wedi darlledu rhaglen Newsnight Scotland sy’n darlledu gwleidyddiaeth yr Alban yn San Steffan, Holyrood ac ar lefel Llywodraeth leol. Bellach mae’n amser i bleidleiswyr Cymru gael yr un cyfle a’r un [...] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Agoriad arddangosfa Archwilio Dychymyg II

Galeri Addysg Llyfrgell Y Rhyl Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014 Cafwyd clo addas i ail brosiect Dementia a Dychymyg yn y Rhyl wythnos diwethaf gyda phrynhawn agoriadol i ddathlu diwedd y prosiect, ynghyd â mins peis! Daeth pob aelod o’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Siopa Dolig? Beth am dabled Windows Cymraeg am £99?

Eisiau prynu anrheg i chi eich hun neu i rhywun sydd a diddordeb mewn gadgets neu dechnoleg o rhyw fath ac yn benboeth am y Gymraeg, wel dyma i chi eich anrhegion delfrydol. Mae pawb eisiau tabledi neu gliniaduron ac mae Microsoft nawr yn cefnogi eu darparwyr i lansio rhai am brisiau deniadol iawn ac […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gofynion ieithyddol mewn swyddi a hiliaeth

Mae’r sylwadau a wnaed gan un o bedwar cynghorydd Llafur yng Ngwynedd bod mynnu bod gweithwyr sector cyhoeddus yn siarad y Gymraeg mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith yn ymylu ar hiliaeth, yn anffodus.  Beth bynnag am y Blaid Lafur y tu allan i Wyned… Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: The Hobbit: Battle of Five Armies – Adolygiad

I fi, does ‘na fawr gwaeth sarhad na chael fy ngalw’n gîc. Ond o ran Lord of the Rings, dwi’n amharod dderbyn y label. O, dwi’n caru’r hen Middle Earth, a hynny ers gweld y drioleg wreiddiol ddegawd yn ôl. Wedi hynny y darllenais i’r llyfrau. Ac yna The Hobbit, The Silmarillon a llyfrau lu yn ategu’r peth. Mae’r holl beth yn anhygoel imi. Does unman dwi’n ymgolli ynddo mwy. Ond llai o nonsens cyn i mi swnio fel mwy o gwd nag ydw i.

 
Ro’n i’n eiddgar ddisgwyl trioleg The Hobbit felly. Dyna’r tro cyntaf i mi fod i’r sinema ben fy hun, oedd yn beth mawr achos dwi’m rili yn foi sinema na ffilmiau. Wnes i fwynhau’r gyntaf a’r ail – yr ail yn benodol. Lord of the Rings nid oeddynt ond wnes i fwynhau’n fawr o hyd. Felly ar ôl blwyddyn o aros mi gefais i weld rhan derfynol y drioleg ddydd Gwener. Dwi ‘mond yn cael bwrw ‘mol achos nesi addo i Steff o gwaith na dywedwn unrhyw beth o gwbl yn unman nes iddo fo ei gweld/clywed rhag ei sbwylio.
 
Rŵan, tydw i’m yn burydd Tolkien o gwbl a ‘sgen i ddim mynadd â phurdeb efo pethau fel’na – blydi stori ffuglen ydi hi wedi’r cwbl. Ond ow, wnaeth The Hobbit: Battle of Five Armies fy siomi i gymaint. Hynny ydi, o’n i’n teimlo’n isel ar ôl gadael y sinema, achos oedd ‘na jyst cymaint yn rong – disgynnodd fy myd i’n ddarnau. Does dim ots gen i os na ddarlleno unrhyw un y blogiad hwn. Rhaid imi gael hyn allan o’m system. Ac os dydach chi’m isho spoilers, peidiwch â darllen ymhellach.
 
Wna i restr yn lle traethawd, achos ma’n haws a dwi’n caru rhestrau o waelod fy nghalon (sy ddim yn fy ngwneud i’n gîc):

 

1.    Y Frwydr Fawr. Ond dyma’r peth. Doedd o ddim mor epig ag y gallai o fod. Iawn, dydi o ddim i fod yn Pelennor arall, ond prin o frwydr oedd mewn difrif, wrth i’r ffilm neidio i gymeriadau eraill yn lle rhoi ffeit iawn i ni. Roedd o’n annigonol. Yn lle neidiodd y ffilm at bobl fel…

2.    Tauriel. Hon ydi’r peth prydferthaf yn Middle Earth ac eithrio Galadriel (er bod hi’m yn y llyfrau). Do’n i’m yn meindio hi yn yr ail ffilm gormod, ond roedd y peth cariad efo Kili jyst ddim wedi dod ynghyd – doedda ni ddim isio gweld hyn. A nath y berthynas ddim datblygu digon i ni fod efo ots beth ddigwyddodd beth bynnag – plot fillerdiog, arwynebol ac amlwg oedd o. Hefyd, oedd o jyst bach yn wirion ac annioddefol gawslyd. A nath y love rivalry posibl â’r gŵr dwi am ei drafod nesa ddim gweithio chwaith…

3.    Legolas. Ar wahân i Galadriel a Tauriel, Legolas ydi’r peth deliaf yn Middle Earth. Swni’n hapus iawn yn mynd am Italian efo fo. Ac roedd o’n un o’r cymeriadau mwyaf poblogaidd yn LOTR. Rŵan, doedd cael ymddangosiad gan Legolas yn y ffilmiau ddim yn wirion o gwbl – mae’n neud synnwyr o ryw fath, â Mirkwood yn filltir sgwâr i’r boi. Ond y broblem oedd cafodd o lawer gormod o sylw yn y ffilm hon. Llawer gormod – dynnodd o’r sylw oddi ar y prif blot a’r prif gymeriadau, a hynny gyda stori wan, flêr. Ddim ffilm amdano fo oedd hon i fod. Ac yna ar y diwedd dyma’i dad, Thranduil (cymeriad wnes i rili mwynhau yn y ffilmiau hyn) yn mwydro rwbath amdano’n mynd i ffeindio Aragorn, a bod ei fam yn ei garu. O’n i’n ista yn y sinema yn meddwl “o le ddaeth hynny o?”. (O.N. dwi’n dal i garu Legolas, newidith hyn fyth)

4.    Canlyniad y frwydr. Welsom ni mo hyn mewn difrif. Oedd pethau’n mynd fel shit i fyddin y Dynion, ac ar ôl iddyn nhw benderfynu fwrw ati am un last stand, efo hyd yn oed y merched yn penderfynu ymladd wrth eu dynion (tŵ blydi rait ‘fyd de hogia?); ym, wel, nath hynny gyd jyst ddigwydd yn ddiarwybod i ni. Welsom ni ddim galaru dros Fili a Kili (er criodd Tauriel dros Kili ond, fel y dywedais, doedd ddim ots gan neb erbyn hynny), dau etifedd Thorin. A wnaeth byddinoedd yr Elffyns a’r Corachod jyst cael eu lladd i gyd? Wyddom ni ddim am na welsom ni. Ac yn fwy na hynny, pan oedd pethau’n duo mwy, roedd ail fyddin y coblynnod yn cyrraedd. Aparyntli, nath yr Eryrod jyst chwalu honno. Un fyddin enfawr. A welsom ni fawr ddim o hynny’n digwydd. A welsom ni ddim…

5.    Yr Arkenstone. Un o’r pethau pwysicaf yn yr holl ffilm. Pwy â ŵyr beth ddaeth o hwn.

6.    Cymeriad Billy Connolly – Dáin. Doedd o’m yn ddoniol, ac roedd y CGI yn eithaf amlwg (dybiwn i fod o’n CGI achos nad ydi Connolly’n ddigon iach i chwarae’r rhan ar y funud). Roedd lot o CGI gwan yn y ffilm – wn i ddim a sylwodd unrhyw un arall bod yr holl Elffyns i gyd ag union yr un wyneb â’i gilydd jyst bod rhai bach yn dalach na’i gilydd. Hefyd, Dáin sy’n dod yn Frenin ar y Lonely Mountain ar ôl y frwydr. Ddylen ni fod wedi cael gwbod hynny rywsut, siwrli? Just cliw hyd yn oed?

7.    Perthynas Galadriel/Gandalf. O’r holl bethau allan o le yn y ffilm hon, roedd perthynas y ddau yma yr odiaf beth o’r cyfan. Ar ôl achub Gandalf, dyma Gandalf yn pledio efo hi i fynd efo fo, tra bod ‘na blydi llwyth o Nazgûl o gwmpas y lle, a chafodd hi drafferth i’w adael fynd. Roedd yr holl beth yn ensynio rhyw fath o gariad, neu hyd yn oed berthynas, rhyngddynt. Da chwi wrandewch arna i pan dwi’n dweud hyn: mae hyn yn ensyniad y tu hwnt i hurt.

8.    Saruman. Un personol ydi hwn. Saruman ydi efallai fy hoff gymeriad mewn ffilm erioed – mae lot o hynny achos portread Christopher Lee ohono. Dwi’n licio fo yn y llyfrau hefyd. Blydi hel, dwi’n licio Saruman. Do’n i methu aros i’w weld yn cicio tinau. Yn y traileri’r ffilm, un foment safodd allan yn fwy na dim sef Saruman yn dweud yn benderfynol ac yn ddramatig “LEAVE SAURON TO ME. Ond, wel, wnaeth o ddim. Doedd ‘na ddim math o ffeit rhwng Saruman a Sauron. Wnaeth o fawr ddim, a dweud y gwir. Ddywedodd o hynny, a dyna ddiwedd ar antics fo, Galadriel ac Elrond. Roedd meddwl am weld y White Council (sef nhw i bob pwrpas yn y ffilm hon) in action yn rhywbeth o’n i’n glafoerio drosto. Ges i fy siomi gan y peth yn y ffordd waethaf.

9.    Y portread o’r rhan fwyaf o’r Corachod. Amhosibl fyddai cael pawb i malio am bob un o’r rhain, mae ‘na ormod ohonynt. Yn y ffilm gyntaf a’r ail, roedd ambell un yn dechrau datblygu i fod yn fwy cyflawn, ond anghofiwyd am bob un (minws Thorin a Kili) i bob pwrpas, felly erbyn y diwedd doedd ‘na fawr o ots amdanyn nhw. Ro’n i’n arbennig o siomedig nad oedd ‘na fymryn yn fwy o Balin (yr hen foi), achos roedd ei eiliadau prin o ar y sgrim ymhlith y goreuon.

10.  Y ddeialog ar adegau. Nath bron pob darn o gomic rilîff yn y ffilm ‘ma fethu, achos roedden nhw bob amser ar adeg rong. Ac roedd rhai o’r cymeriadau fel petaen nhw’n dweud pethau oedd wedi’u sticio mewn yn hytrach na’u sgriptio’n gall a threfnus ar adegau. Ymdrech fwriadol i greu llinellau sy’n sticio yn y cof – sef y ffordd rong o lunio sgript.


Wnes i fwynhau unrhyw beth? Wel, do. Roedd portread Richard Armitage o Thorin yn wych. Wnes i rili mwynhau cymeriad Brand hefyd – Cymro ai peidio, roedd o’n gymeriad bach da, ac yn un o’r rhai mwy credadwy (o ystyried ‘na ffilm ffantasi oedd hon). Ac mi wnes i fwynhau Martin Freeman fel Bilbo er nad oedd o yn y ffilm hon ryw lawer. A, do, wnes i licio gweld Smaug eto, y diawl drwg iddo fo.

 
Ond y gwir ydi gadawodd y rhan olaf o’r drioleg hon flas cas iawn yn fy ngheg i. A dwi mor ddiawledig o siomedig am y peth. Er yn dweud hynny mae o bron yn sicr y bydda i’n dal i brynu’r blydi DVD.
 
Sy ddim yn beth ‘sa gîc yn ei wneud, gyda llaw. Jyst rhag ofn i chi feddwl fel arall.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: swrpreis!

Wrth chwilio am fideo dysgu Ffrangeg ar You Tube, des o hyd i hwn a dechrau’i weld. Roeddwn i’n meddwl mai hogyn Ffrengig a oedd yn siarad (dim ond ei law chwith oedd ar y sgrin) nes iddo ddweud y gair Eidaleg nodweddiadol o Brescia! Alberto a oedd yn siarad yn rhugl! Dwy flynedd yn ôl fe’i gwnaeth hyd yn oed. Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Stonewall Cymru: Modelau Rôl

  Caiff dau aelod o staff y Cynulliad eu cynnwys yng nghanllaw modelau rôl LGBT Stonewall Cymru: “Mae’n hollbwysig bod yna bobl LHDT gweladwy yn y sefydliad, bod pobl yn gweld nad yw bod o grŵp lleiafrifol wedi rhwystro pobl … Continue reading Parhau i ddarllen

agssc: Batman

Parhau i ddarllen

Tag: Ta ta Tag

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: BBC Radio Cymru: Munud i Feddwl – Strydoedd Aberstalwm gan Alun Sbardun Huws

Ro’n i ar ganol llunio darn am rym cerddoriaeth i gyffwrdd yn ddwfn â’r enaid pan glywais y newyddion am Alun Sbardun Huws, y cerddor a’r cyfansoddwr a fu farw ddoe. Chwaraeodd ei Strydoedd Aberstalwm ef ran yn achlysur mwyaf … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: EGLWYS GELLIMANWYDD 2014-12-15 23:01:00

EGLWYS GELLIMANWYDD: Gwasanaeth Nadolig

Cofiwch ddod i Wasanaeth Nadolig yn Eglwys Moreia, Tycroes am 10.30 y bore 21 Rhagfyr Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ymgyrch Llafur yn Arfon yn mynd i’r cyfeiriad arferol _ _

_ _ _ hynny yw tua’r gwter.Mae’n ymddangos bod eu hymgeisydd, Alun Pugh yn llafurio o dan yr argraff mai’r ffaith i bobl fotio i Blaid Cymru sy’n gyfrifol am y dreth llofftydd, TAW o 20% a thoriadau treth i’r cyfoethog.  Mae’n bosibl mai fo ydi ‘r… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Lansiad albwm Candelas nos Fercher

Wrth i ni lansio pleidlais Gwobrau’r Selar eleni, mae enillwyr categoriau ‘Band Gorau’, ‘Cân Orau’ a ‘Record Hir Orau’ y gwobrau diwethaf yn paratoi i ryddhau eu hail albwm nos Fercher yma. 
Bydd Candelas yn rhyddhau Bodoli’n Ddistaw mewn gig yn Neuadd Buddug, Y Bala, nos Fercher 17 Rhagfyr. 
Mae’r grŵp wedi penderfynu cynnal y lansiad ar stepen eu drws i gydnabod y gefnogaeth maent wedi’i cael yn ardal Y Bala ers ffurfio yn Ysgol y Berwyn rai blynyddoedd yn ôl. 
Mae’n addo bod… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ymddiswyddiad Sian Gwenllian o fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Eglurhad gan y Cyng Sian Gwenllian pam ei fod wedi ymddiswyddo o fwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd:

Ymddiswyddiad SG o CCG Ym Medi 2014, penderfynodd Bwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd hysbysebu dwy oi swyddi haen uchaf heb fod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol a heb osod amod fod rhaid ir ymgeiswyr llwyddiannus ddysgu Cymraeg. Cafodd y mater ei drafod yn yr ail gyfarfod i mi ei fynychu fel aelod oedd newydd ei phenodi ir Bwrdd. Roeddwn wedi dadlau a phleidleisio yn erbyn y penderfyniad ond pan benderfynodd y Bwrdd gefnogir bwriad yma, teimlwn nad oedd gen i ddewis ond ymddiswyddo or Bwrdd fel mater o egwyddor. Ar ôl meddwl yn ofalus iawn am y mater, rhoddais wybod ir Cadeirydd fy mod yn dymuno ymddiswyddo ac fe dderbyniwyd hwnnw yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd. Ni chredaf fod modd edrych ar benderfyniad y Bwrdd fel eithriad o gofio statws uchel y swyddi ac rwyf yn cwestiynau pa mor gyfreithiol yw torri polisi iaith Gymraeg y corff mewn ffordd mor sylweddol. Credaf fod y mater yn cael ei ymchwilio gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg. Dyma fy rhesymau dros ymddiswyddo mewn gwrthwynebiad ir penderfyniad: 1)Bydd penodi dau aelod o staff di-Gymraeg ar y lefel uchaf yn newid holl ethos ieithyddol CCG, cyflogwr mawr lleol.  Bydd cyfathrebu o dydd i dydd yn yr uwch dim reoli yn digwydd drwy gyfrwng y Saesneg. Bydd hyn yn treiddio drwyr corff i gyd ac fe fydd yn mynd yn gynyddol anodd i gynnal y Gymraeg fel iaith cyfathrebu mewnol. Byddwn yn gweld Seisnigio graddol or corff cyfan mewn rhan o Gymru lle maer iaith Gymraeg ar ei chryfaf, ond dan fygythiad hefyd. Mae cynnal a datblygur ymrwymiad cryfaf posib ir iaith Gymraeg gan fudiadau sector cyhoeddus yn hanfodol i barhad yr iaith Gymraeg.  Maen helpu creu gweithlu lleol dwyieithog hyderus, yn gwasanaethu cymuned ddwyieithog hyderus.  2)Os mai prinder ymgeiswyr addas a phroblemau recriwtio syn cael y bai am y newid yma mewn polisi, yna mae angen datrys y problemau hynny mewn ffordd wahanol ; mewn ffordd sydd ddim yn peryglu holl ethos Cymraeg y sefydliad.  Maer strwythur uwch reoli newydd wedi ei ddylunio gyda chymorth cwmni o Fanceinion  nad yw, efallaideall y diwylliant lleol.  Yng Ngogledd Orllewin Cymru, maen bwysig cael polisïau datblygu staff, mentora ac olyniaeth cadarn mewn grym er mwyn datblygu a chryfhau talent lleol. 3)Cartrefi Cymunedol Gwynedd ywr corff sydd bellach yn gyfrifol am y stoc tai oedd yn arfer bod ym meddiant Cyngor Gwynedd, tua 6,300 o gartrefi. Rwyn hynod o falch o bolisïau Cymraeg cadarn Cyngor Gwynedd ac roeddwn yn hyderus y byddai CCG yn cadw at y polisïau hynny y bu eraill yn ymgyrchu mor ddygn iw sicrhau. Roedd fy niweddar Dad yn uwch swyddog yn yr hen Gyngor Dosbarth Dwyfor ac yn un o benseiri polisi iaith arloesol Gwynedd. Maen fy nhristáu yn fawr fod sefydliad syn awr yn gofalu am stoc tai Cyngor Gwynedd yn troi cefn ar y polisi iaith arloesol hwnnw. 4)Maer rhan helaeth o staff CCG yn ddwyieithog. Mae dweud nad ywr gallu i siarad Cymraeg ar gyfer swyddi mor uchel yn hanfodol yn siŵr o gael effaith negyddol ar foral y gweithlu cyfan gan gyflwyno negeseuon negyddol ir rhai syn gobeithio symud ymlaen gydau gyrfaoedd o fewn CCG. 

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Rhyfel Mawr a Bro Ffestiniog

Rhan o gyfres o erthyglau gan Vivian Parry Williams yn cofnodi canmlwyddiant dechrau’r rhyfel mawr. Ymddangosodd y darn yma’n wreiddiol yn rhifyn Tachwedd 2014.

Er na chofnodwyd dim yn y papur lleol, Y Rhedegydd  am y digwyddiad, cafwyd hanes gwraig … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cwymp rhyfeddol Llafur yn y polau

Mae’n werth nodi bod pol Cymru gyfan diweddaraf YouGov / Canolfan Llywodraethiant Cymru / ITV yn awgrymu i gefnogaeth Llafur yng Nghymru syrthio o 46% i 36% tros y flwyddyn diwethaf.  Nid yn unig bod hyn yn gwymp rhyfeddol, ond mae’n agor y posibi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y preseb credadwy

Mae yna gynifer o luniau a cherfluniau o’r Preseb drwy’r byd ond roeddwn i erioed wedi gweld un credadwy. Mae pob llun a cherflun yn dangos Mair yn eistedd wrth breseb yn lân a phrydferth gan edrych ar fabi Iesu’n gariadus, ond mae unrhyw ferch sydd wedi cael babi’n gwybod yn dda pa mor flinedig bydd hi’n teimlo ar ôl enedigaeth. Ac felly roeddwn i’n hynod o falch i weld y preseb hollol gredadwy hwn. Does dim gwybodaeth amdano fo’n anffodus. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Patagonia 11: Croesi’r Ffin

Ar ôl wythnos ar yr heol yn y camioneta roeddem ni wedi arfer â golygfeydd hir ac eang, diffeithwch y tir o’n cwmpas, a’r graean o dan yr olwynion. Clawr meddal oedd cefn y fan, felly bu’n rhaid inni ddodi’r bagiau teithio i gyd o fewn sachau plastig er mwyn eu cadw rhag y llwch […] Parhau i ddarllen

Argraffiadau: Cadwch lygad ar… 2015

Orla GartlandGwyddeles sy’n ffrindia efo Greta Isaac. Mae eu fersiwn nhw o Have Yourself a Merry Little Christmas yn hyfryd.

Tebyg i Gabrielle Aplin

HanaCymraes. Dw i wedi sôn amdani o’r blaen. Mae hi newydd gael ei rhoi ar restr BBC Introducing Radio 1.

Tebyg i Ellie Goulding

Tove Lo 


O Sweden. Peidiwch â chael eich twyllo gan y curiadau clwb cŵl ‘na. She’ll get ya in the gut! Mae hi hefyd wedi sgwennu caneuon i bobl fel Cher Lloyd, Icona Pop a Lea Michelle.

Tebyg i Robyn

Alvvays

O Ganada. Cyrhaeddodd eu halbwm y rhestr Top 50 Albums of 2014 yn y cylchgrawn Rolling Stone.

Tebyg i Teenage Fanclub

Ought

O Ganada hefyd. Montreal i fod yn fanwl gywir. Mae’r ddinas yn amlwg wedi’u hysbrydoli nhw.

Tebyg i Talking Heads Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Agor pleidlais Gwobrau’r Selar

Mae blwch pleidleisio Gwobrau’r Selar bellach ar agor!
Yn dilyn proses o wahodd enwebiadau ar gyfer yr amryw gategoriau ganddoch chi, ein darllenwyr annwyl, mae Panel Gwobrau’r Selar wedi dewis eu rhestrau hir ac nawr mae’r penderfyniad terfynol yn eic… Parhau i ddarllen

Capel Saron Rhydaman: Sul Arbennig

Do, bu Sul Rhagfyr 14 yn un arbennig iawn. Yn bore gwelwyd ein ieuenctid wrth ei gwaith o dan arweinad athrawon yr Ysgol Sul – Gaynor a Heulwen. ‘Roedd blas o’r Nadolig o edrych ar Nel (Mair) a Harri (Joseff) yn ei gwisgoedd. Cafwyd darlleniadau ga… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sêr disglair y Nadolig yn arwain at Y Gwyll ar S4C

Bydd rhifyn arbennig hir-ddisgwyliedig o’r gyfres dditectif lwyddiannus Y Gwyll/Hinterland ar Ddydd Calan ar S4C yn un o uchafbwyntiau amserlen Nadolig sy’n llawn perfformiadau gwreiddiol, gafaelgar gan rai o sêr mwyaf y byd adloniant yng Nghymru. Bydd Richard Harrington, yr …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Deall ac Ymgysylltu â’r Cynulliad

Dros y mis diwethaf, bu Tîm Allgymorth Cynulliad Cenedlaethol Cymru i ymweld â deg grŵp ledled Cymru i ddarparu gweithdai Deall ac Ymgysylltu, a chynhaliwyd tri digwyddiad i gefnogi Busnes y Cynulliad. Gwnaethom gwrdd â 566 o bobl i drafod rôl y … Continue reading Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwrthwynebwyr Cydwybodol a Dynion Ardystiedig

Cyn dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf roedd y Fyddin a’r Llynges Brydeinig yn lluoedd proffesiynol o ddynion a oedd wedi dewis ymuno â’r lluoedd arfog fel eu galwedigaeth. Fodd bynnag, yn sgîl y colledion trychinebus a gafwyd yn ystod misoedd cyntaf y Rhyfel o ran dynion a laddwyd ac a anafwyd, roedd y Fyddin Brydeinig yn […] Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Llais Y Dderwent 2014-12-15 10:31:00

Mi ges i amser braf efo Cymry Nottingham ar nos Fercher rhaid bod dros 40 yn bresennol yn y Parti Nadolig. Roedd digon o fwyd a 15 perfformiadau gan wahanol bobl gan gynnwys Côr Wawr yn canu yn arbennig a Beryl yn adrodd rhan o’r gerdd y Pibydd brith. Diolch am noson arbennig. Roedd y Gymdeithas hefyd yn cynnal gwasanaeth carolau dwyieithog prynhawn Sul 14-12-15 drueni doedd dim mwy o ddysgwyr lleol yn bresennol ar gyfer gwasanaeth hyfryd. Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda i bawb! Parhau i ddarllen

: Barod?

Daeth haen o eira dros gopa’r Wyddfa, ac ar y radio fore Gwener clywyd bod eira yng nghyffiniau Cerrigydrudion yn golygu bod rhaid wrth ofal arbennig ar y ffyrdd yn yr ardal honno. Bu llawer o ddyfalu ers tro pa dywydd sydd o’n blaen y gaeaf hwn. Cawsom dywydd mor fwyn am fisoedd cyn iddi […] Parhau i ddarllen

Plaid Slate Blog Feed: O San Steffan – Colofn Hywel Williams AS

Yn ei golofn yr wythnos hon mae Hywel Williams AS yn ystyried y newidiadau sydd ar droed i’n system bensiynau. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: emma

Wedi gorffen Balchder a Rhagfarn gan Jane Austen, dw i’n mwynhau ail ddarllen (neu wrando ar awdio’n ddiweddar) Emma. Rhaid cyfaddef mai yn Saesneg dw i’n darllen wedi’r cwbl. Mae fersiwn Eidaleg dipyn yn rhy anodd er fy mod i’n troi ati hi sydd yn fy helpu deall rhannau aneglur o bryd i’w gilydd. Mae nifer o bethau’n ymddangos yn newydd gan gynnwys “lluniau o St. Mark’s Plaza in Venice” mae Emma a’i thad yn edrych arnyn nhw yn nhŷ Mr. Knightly.  Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y gyfundrefn etholiadol leiaf democrataidd yr ochr yma i Ogledd Corea?

Os oes yna unrhyw beth yn dangos anhegwch sylfaenol ein system etholiadol, dosbarthiad aelodau seneddol Cymru ydi hwnnw.  Yn ol pol YouGov i ITV a Chanolfan Llywodraethiant Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar mae pleidlais Llafur yng Nghymru yn p… Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Proffwydo 2015: Y Democratiaid Rhyddfrydol

Wel, yn gynt na’r disgwyl, dyma sut dwi’n ei gweld hi o ran gobeithion y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru.

Mae’n anodd iawn cynnig unrhyw gysur i Ddemocratiaid Rhyddfrydol at 2015 – yng Nghymru neu’n unman arall. Does neb yn amau bod eu bod am wneud yn wael flwyddyn nesa’. Gallai pethau fod wedi bod mor wahanol.

Blwyddyn

Pleidleisiau

Canran

Seddi

2001

189,254

13.8

2

2005

256,249

18.4

4

2010

295,164

20.1

3

 

Roedd cynnydd sylweddol iawn yn eu cefnogaeth yn negawd cyntaf y ganrif, ond lwyddon nhw ddim drosi hynny’n llwyddiant o ran seddi, er y buon nhw drwch blewyn o lwyddo mewn sawl sedd yn 2010. Yna daeth y glymblaid a throdd pethau’n sur iawn dros nos. Dydi’r Democratiaid Rhyddfrydol heb gael mwy na 9% mewn unrhyw bôl Cymraeg ers etholiad 2010 – ar gyfartaledd yn 2014, maen nhw wedi sgorio 7.4% gan hyd yn oed lithro mor isel â 5% mewn dau bôl. Yn gryno, mae’r gefnogaeth i’r Dems Rhydd yng Nghymru wedi mwy na haneru.

Un ffordd o wir gyfleu’r argyfwng sy’n wynebu’r blaid yng Nghymru ydi hyn: petai’r un nifer o bobl yn pleidleisio flwyddyn nesaf ag yn 2010, a bod y Dems Rhydd yn cael y 7.4% ‘na yn yr etholiad, byddai hynny gyfystyr â thua 107,000 o bleidleisiau. Mae hynny ddwy ran o dair yn is na 2010. Awtsh. Ar ben hynny mae wir-yr yn anodd gweld unrhyw beth o gwbl yn digwydd a fydd yn cynyddu eu poblogrwydd rhwng rŵan a’r etholiad.  

Roedd ‘na arwydd o faint y gallai pethau fynd o chwith yn 2011 yn etholiadau’r Cynulliad – cafodd y blaid ddihangfa drwy golli ond un o’i chwe sedd y flwyddyn honno. Cafodd y blaid 10.6% o’r bleidlais yn yr etholaethau– mi fyddan nhw’n lladd er mwyn cael canlyniad cystal yn 2015 – ond doedd hynny ddim yn dangos y darlun yn ei gyfanrwydd chwaith. Cafodd y blaid lai na mil o bleidleisiau mewn 10 sedd (a llai na 500 mewn pedair o’r rheiny) a chollodd ei hernes mewn 17 o seddi. Mi fydd hi’n debygol o golli ei hernes mewn mwy yn 2015.

Y broblem fawr i’r Democratiaid Rhyddfrydol, yn bur eironig, ydi eu cryfder mwyaf nhw: strategaeth. Yn draddodiadol maen nhw wedi llwyddo targedu seddi a’u cadw, gan gyfeirio adnoddau at y seddi hynny a ffurfio cynghrair eang yn erbyn deiliaid y sedd. Pe na baent yn rhan o lywodraeth, mae seddi yng Nghasnewydd, Abertawe a hyd yn oed Merthyr a fyddai ar y rhestr darged ond sydd erbyn hyn yn freuddwyd gwrach. Llwyddo i fod yn ddewis arall oedd prif fantais y blaid, yn aml i Lafurwyr, ond wrth gwrs ni all y blaid ei chyfleu ei hun felly mwyach. Sy’n dod â ni at fap.

 

 

 

Yn ystod y dadansoddiadau plaid fydda i’n grwpio seddi’n dri chategori – y rhai nad oes gan y blaid obaith o’u hennill, rhai y mae’n bosibl iddynt eu hennill (sy’n cynnwys seddi lle bydd y canlyniad yn agos), a rhai y maent yn debygol/sicr o’u hennill. Fedra i ddim gweld gobaith mul i’r blaid yn 37 o seddi Cymru; ac os dwi’n onest, dwi wedi bod yn hael wrth liwio’r uchod.

Fel y dywedais uchod, sail llwyddiant y Democratiaid Rhyddfrydol fel rheol oedd llwyddo i greu cynghrair o fath i ddisodli’r blaid oedd yn dal y sedd, rhywbeth yr oedden nhw’n llwyddiannus iawn yn ei wneud. Lwyddon nhw wneud hyn yng Nghanol Caerdydd a Cheredigion yn 2005, gan ddal y seddi ers hynny, a daethon nhw’n agos mewn sawl lle yn 2010, er am resymau penodol fe gollwyd Trefaldwyn. Ond wrth gwrs, drwy fynd i lywodraeth, mae’n anoddach cadw’r “wrth-bleidlais” y gwnaethon nhw ei meithrin mewn cynifer o seddi.  

O ystyried y glymblaid, mae’n anodd gweld y Dems Rhydd yn llwyddo i ddenu pobl i bleidleisio’n dactegol yn erbyn y Torïaid. Dyna ydi’r broblem fawr yn seddi Powys, achos dim ond dwy blaid sydd ynddi – y Dems Rhydd a’r Ceidwadwyr. I fod yn deg, mae gan y blaid gefnogaeth erioed yn y seddi hyn, yn hytrach na gorfod ennyn cefnogaeth yn erbyn plaid benodol, ond eto mae rhywun yn tybio bod ‘na ddigon o bobl ym Mhowys sydd wedi benthyg pleidlais i’r Dems Rhydd i atal y Ceidwadwyr. Anodd gweld hynny’n digwydd mwyach, p’un ai a ydi’r pleidleiswyr hyn yn eu cannoedd neu eu miloedd. Gobaith y Dems Rhydd yw mai’r cyntaf sydd agosaf ati yn hyn o beth, a bod eu cefnogaeth graidd yn dal i’w cefnogi.

Mewn difrif, mae’n anodd eu gweld yn disodli Glyn Davies yn Nhrefaldwyn, y tro hwn o leiaf, ac mi fydd hi’n agos ym Mrycheiniog a Maesyfed, i’r graddau fod y sedd honno’n amhosibl ei darogan ag unrhyw sicrwydd. Fydd ymyrraeth UKIP yn gwneud fawr ddim i’w gobeithion, neu anobeithion efallai – mewn ardal fel Powys maen UKIP yr un mor debygol o effeithio ar y Dems Rhydd ag ydyn nhw ar y Ceidwadwyr.

Yng Ngheredigion, bydd angen i Blaid Cymru ddwyn hen dacteg y Democratiaid Rhyddfrydol o geisio ffurfio cynghrair yn erbyn y blaid sy’n dal y sedd. Heb amheuaeth rhoddodd nifer o Lafurwyr bleidlais i’r Dems Rhydd yn 2010 yn y sedd, pleidleisiau nad ydyn nhw am eu cadw y tro hwn. Ond er gwaethaf gobeithion y Blaid yma erys un ffaith: mae gan Mark Williams fwyafrif enfawr yma, a ddylai fod yn ddigon i gadw’r sedd. Yn bersonol dwi’n meddwl os ydi’r Dems Rhydd am gadw sedd yng Nghymru, hon ydi’r bet gorau o bell ffordd (nid fod hynny’n beth dewr i’w ddweud o bell ffordd!). Bydd, mi fyddant yn colli pleidleisiau yma, ond byddai’n ganlyniad trychinebus iddynt golli. Mi ymhelaetha i ar y rhesymau fy mod i’n meddwl y dylen nhw gadw’r sedd mewn blog diweddarach, gan fod Ceredigion yn sicr yn sedd sy’n haeddu’r sylw.

Mi dybiaf fod y Dems Rhydd yng Nghymru yn gwybod yn iawn fod yn rhaid iddyn nhw ganolbwyntio ar y tair sedd hyn ac y byddan nhw’n defnyddio eu holl adnoddau i’w cadw, tra bydd gan y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru’n seddi eraill i’w hymladd, boed i’w cadw neu eu cipio. Mae hynny’n ei gwneud yn haws i’r blaid allu dal Ceredigion a Brycheiniog. Petai AS Ceidwadol Trefaldwyn yn llai poblogaidd, efallai y byddai mwy o obaith yno iddynt hefyd, o ddewis ymgeisydd cryf a thargedu’r sedd.

Byddwch chwi anoracs yn sylwi fy mod i heb drafod eu trydedd sedd Gymreig – Canol Caerdydd. Ond mi wyddoch pam mewn difrif: does ganddyn nhw ddim gobaith caneri o’i chadw. Os ydyn nhw’n gall, mi ganolbwyntian nhw ar y tair sedd yn y canolbarth yn hytrach na’u hunig sedd yn y brifddinas. Mae honno wedi hen fynd.

Felly ar hyn o bryd, o ystyried eu hamhoblogrwydd enfawr a’r ffaith nad oes ‘na fawr strategaeth y gallan nhw ei mabwysiadu i gadw eu pleidlais heb sôn am ddenu pleidleisiau newydd, mae’n edrych yn ddu iawn ar y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru. Synnwn i’n fawr petaent yn cynnal ymgyrch o unrhyw fath y tu allan i 4-5 sedd, a dyna fyddai gallaf iddynt wneud.

I grynhoi, mae’n anodd rhagweld sefyllfa lle bydd gan y blaid fwy na dwy sedd yng Nghymru yn 2015, a dydi naill ai Brycheiniog na Cheredigion yn sicr. Waeth beth fo’r canlyniadau Cymru gyfan, y gwir yw bydd cadw’r ddwy sedd hynny’n cyfrif fel etholiad llwyddiannus i’r blaid, hyd yn oed os ydi hi’n dod yn bumed o ran nifer y pleidleisiau, sydd bron yn sicr o ddigwydd erbyn hyn. Ond mae ‘na gyfle gwirioneddol y gallant golli pob sedd Gymreig, a allai wir arwain at dranc y blaid yng Nghymru. Yn yr etholiad hwn, y gwir ydi bod dyfodol y blaid Gymreig yn y fantol.

Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Proffwydo 2015

Y mae darogan gwleidyddol yn rhywbeth ffôl i’w wneud mewn difrif, all unrhyw un call ddweud hynny wrthoch chi. Ond mae o hefyd yn rhyfeddol o hwyl. Wel, o fath. Yn ôl yn 2009/10, mi wnes i gyfres fanwl o flogiadau yn ceisio darogan beth fyddai’n digwydd yn etholiad cyffredinol 2010, a oedd yn rhai o’r blogiadau mwyaf poblogaidd i mi eu hysgrifennu erioed. Bryd hynny doedd yna fawr ddim dadansoddi manwl, fesul sedd yn sicr, o wleidyddiaeth Cymru. Dydi’r sefyllfa honno heb wella llawer, er bod blog a pholau piniwn rheolaidd Elections in Wales erbyn hyn yn cynnig lot o ddadansoddi difyr a defnyddiol ynghylch y sefyllfa wleidyddol Gymreig.

Roedd etholiad 2010 yn un difyr, ond mi fydd 2015 yn fwy difyr. Mae UKIP yma i aros, ac mi fydd yn cael effaith ar ganlyniadau mewn amryw seddi. Ychwaneger at hyn y chwalfa debygol a welwn ym mhleidlais y Democratiaid Rhyddfrydol, perfformiad cymharol cadarn y Ceidwadwyr ym mholau piniwn Cymreig, segura cymharol Plaid Cymru a segura, os nad dirywiad, y bleidlais Lafur (o ran polau Cymreig y blynyddoedd diwethaf o leiaf) – wel, wn i ddim beth i’w feddwl.

Rŵan, fydda i ddim yn cynnig dadansoddiadau i bob sedd fel y gwnes yn Proffwydo 2010, ond mi fydda i’n edrych ar obeithion y pleidiau, ac efallai’n bwrw golwg ar ambell sedd all fod yn ddiddorol, dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf – yn bennaf achos fod darogan etholiadau yn demtasiwn na fedra i ei gwrthsefyll. A chan fy mod i erbyn hyn ddim yn uniaethu nac wedi’i fy alinio ag unrhyw blaid wleidyddol, dwi’n gobeithio y galla i gynnig dadansoddi cwbl ddiduedd.

Fydda i’n edrych yn gyntaf ar y Democratiaid Rhyddfrydol, a bydd y blogiad hwnnw’n ymddangos naill ai mewn rhai dyddiau neu’n gynt.

 
Champion felly. Dyna ‘mywyd i wedi’i sortio am rai misoedd.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dechrau newydd i Gwm Cynon

Mae’n debyg y dylid llongyfarch Ann Clwyd ar gael ei hail ddewis yn ymgeisydd Llafur yng Nghwm Cynon.  Erbyn diwedd y senedd nesaf mae’n debygol y bydd yn ymylu at fod yn 85 oed. Er bod Ann wedi dod i enwogrwydd yn ddiweddar yn ymosod ar y Gwasana… Parhau i ddarllen

Adran Ffrangeg: Traditions de Noël dans le monde

Tout le monde ne célèbre pas le Noël comme chez nous.  Voici quelques traditions différentes dans le monde – c’est intéressant, non? Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dyddiau gaeafol

Fel mae’n amlwg, dwi ddim wedi llwyddo i flogio yn ddiweddar.  Rywsut mae bywyd wedi bod yn brysur iawn – a dwi ddim wedi cael llawer o amser.Ond heddiw, ar ol cinio, mi es allan dros y comin gyda’r ci.  Roedd  y prynhawn yn hyfryd, gyda… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyn ffyddlon

Bu farw tad fy ngŵr ddoe. Roedd yn 93 oed. Roedd o newydd symud ynghyd ei wraig o Hawaii i Las Vegas er mwyn byw efo’i ail fab. Roedd y gŵr yn medru ei weld am y tro olaf (ar y ddaear) y penwythnos diwethaf. Dyn ffyddlon, amyneddgar, glên, hael oedd o. Roedd o’n gwasanaethu yn yr Ail Ryfel Byd a Rhyfel Vietnam yn ddewr. Mae o’n gorffwys yn y nefoedd wrth ymyl Iesu Grist bellach. Hwyl am y tro, Dad. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pol diweddaraf o’r Alban

Chwaraeon: Rygbi a Phêl-droed heno

BlogMenai.com: A chanlyniad dau is etholiad arall

South Kintyre yn Argyle & Bute Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dirwnod kanji

Diwrnod Kanji (logogram Japaneaidd) ydy hi heddiw yn Japan. Ar ddiwrnod hwn dewisir kanji sydd yn atgoffa digwyddiad y flwyddyn drwy bleidleisiau cyhoeddus. Dewiswyd eleni zei sydd yn golygu treth. Does ryfedd; cynyddwyd y dreth werthiant o 5% i 8% ym … Parhau i ddarllen