BlogMenai.com: Etholiadau lleol – rhan 1

Fel dwi wedi son eisoes dwi’n gwneud pwt o gyflwyniad ac yn bwriadu postio ambell i siart neu fap yma.Mae’r mapiau isod wedi eu dwyn o wikipedia, mae’r map ar y chwith pob tro yn dangos pa blaid sy’n rheoli’r siroedd (du = dim rheolaeth) ac mae’r mapia… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ar ei ffordd

Gadawodd Kagemasa Oklahoma City. Ces i’r rhif tracio gan fy merch, ac felly fydda i’n medru gwybod lle mae’r hogyn nes iddo gyrraedd tŷ Lior Raz yn Israel. Cafodd fy merch ofnadwy o drafferth yn y swyddfa bost leol, (dw i’n siŵr nad ydy pawb yn gyrru cynfas pren i Israel bob dydd!) ond mae o ar ei ffordd bellach. Gobeithio y bydd o’n cyrraedd y cyrchfan yn ddiogel. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Sengl allan rwan: Chwyldro bach dy hun – Gai Toms

Chwyldro bach dy hun by GAI TOMSChwyldro bach dy hun – Gai Tomsar gael i’w lawrlwytho.Albwm newydd ” Gwalia” allan  21:7:2017 Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan rwan: Yr Oria EP

Yr Oria – EP Parhau i ddarllen

Pop Cymru: TIWN: Gadael am yr Haf – Yr Eira

Gadael am yr Haf – Yr Eira#TIWN Albwm “Toddi” allan 7:7:2017 Parhau i ddarllen

Pop Cymru: TIWN: Aros o Gwmpas – Omaloma #popgofod

Aros o Gwmpas – Omaloma#TIWNSengl newydd allan 14/07/2017 Parhau i ddarllen

Cynghorydd Pete Prendergast: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd ym Mehefin 2017

01/06/17 – Cyflwyno Gwobrau gwirfoddoli ieuenctid, Ysgol Rhuthun Gyda’r Uchel Siryf fe gyflwynom dystysgrifau i wirfoddolwyr ifanc oedd wedi neilltuo hyd at 200 awr i helpu mewn meithrinfeydd plant, siopau elusen, a helpu disgyblion ysgol ifanc eraill gyda’u darllen a’u sillafu. 21/06/17 – Digwyddiad Chwifio’r Faner ar Ddiwrnod Cenedlaethol y Milwyr Wrth Gefn, Neuadd y […] Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Cecru Conwy yn codi cwestiynau

Mae stori Gareth Jones yn dweud cyfrolau am wleidyddiaeth Cymru, meddai Aled G Job Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Darllen dros Gymru 2017

Roedd Aberystwyth yn llawn o blant o dros Gymru gyfan am ddeuddydd wythnos diwethaf: rowndiau cenedlaethol cystadleuaeth Darllen Dros Gymru 2017! Ac uchod, llun o griw buddugol Bl 5 a 6 – Ysgol Edern! Mae’r ysgol yn gwneud yn arbennig o dda yn y gystadleuaeth ers blynyddoedd. Sgwn i be ydi’r gyfrinach? Yr athrawon yn […] Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Fidio del

Fidio del Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 25 Mehefin 2017

Darlleniad y Dydd: Genesis 15:1-6 (BCND:tud.12/ tud.11)

Croeso cynnes i bob un ohonoch i oedfaon arbennig Sul y Fro heddiw. Bydd yn braf iawn cael croesawu Steffan Morris yn ôl i’w ardal enedigol, ac edrychwn ymlaen at amser bendithiol yn rhoi clod i’r Arglwydd gyda’n gilydd. Mae Steff a Gwenno ar hyn o bryd wrthi’n . . . → Read More: Dydd Sul, 25 Mehefin 2017

Parhau i ddarllen

#1 Male Enhancement Cream: Video

fel y moroedd : siwrnai kagemasa

Mae Kagemasa ar fin dechrau siwrnai i Israel. Paentiodd fy merch bortread o’r samurai ifanc dewr wedi cael ei chyfareddi gan ei hanes. Pan roedd hi yn Efrog Newydd, cyfarfod gwnaeth â Lior Raz o Faruda a ddangosodd ddiddordeb mawr yn ei brynu. Mae popeth wedi cael ei drefnu ar gyfer y cludiant, a dyma Kagemasa yn barod i hedfan i dŷ Lior. Mae Fauda 2 newydd ddechrau cael ei ffilmio yn Israel gyda llaw. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Llais – Mr Phormula : Yr albwm allan rwan.

Llais / Voice by Mr PhormulaAlbwm newydd Mr Phormula – Llais allan rwan Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Difyrwch Hen Ddyddiadur

Pennod arall o gyfres Steffan ab Owain, y tro hwn o rifyn Ebrill 1991.

Dyddiadur Hen Frodor o’r Llan:

1845
Ionawr 1:      Neb yn pregethu yn Saron.
Ionawr 2-4:      Eira mawr.  Lluwch mawr, y lluwch mwyaf a welais yn fy oes.
Mai 2:          Claddu John Leias, llosgodd yn y Gloddfa Ganol.

1857
Rhagfyr 17:    Claddu geneth fach Andro Elisabeth o’r Ffynnon Ddŵr.

1860
Hydref 22:    Yn Saron, Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Red Handed Magazine: Adolygiad Chez Francis, Penarth Review

Parhau i ddarllen

#1 Male Enhancement Cream: Male Enhancement Cream – Ingredients, Side Effects and More!

Male Enhancement Cream – Ingredients, Side Effects and More! Parhau i ddarllen

gwennanelin: BAAL/CUP Seminar 2016: New plurilingual pathways for integration: Immigrants and language learning in the 21st century | Language Teaching | Cambridge Core

BAAL/CUP Seminar 2016: New plurilingual pathways for integration: Immigrants and language learning in the 21st century | Language Teaching | Cambridge Core:

div class=‘title’BAAL/CUP Seminar 2016: New plurilingual pathways for integration: Immigrants and language learning in the 21st century/div – Volume 50 Issue 2 – Nicola Bermingham, Gwennan Higham

Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: A yw ‘synnwyr cyffredin’ yn fwy defnyddiol na ‘phrosesau a’r llyfr rheolau’ wrth gymryd risgiau a reolir yn dda?

Read this blog post in English Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da seminar beilot ar sut i reoli risg mewn perthynas â newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd. Yn y blog hwn, mae Chris Bolton yn ystyried beth mae pobl yn ei ddefnyddio i’w helpu i wneud penderfyniadau ynghylch risg. Dyma’r ail o gyfres o flogiau […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pen-blwydd priodas

Pen-blwydd priodas fy merch a’i gŵr ydy hi heddiw. Maen nhw’n priodi ers naw mlynedd yn hapus. Mae busnes fy mab yng nghyfraith wedi datblygu’n llwyddiannus, ac mae fy merch yn dal i greu celf wych. Bydd hi’n paentio murlun arall yn Nhalaith Florida yn fuan, yna yn Las Vegas a hyd yn oed yn Israel! Bydda i’n postio amdanyn nhw nes ymlaen. Parhau i ddarllen

#1 Male Enhancement Cream: Photo

#1 Male Enhancement Cream: #1 Male Enhancement Cream

Maxoderm is widely considered as the #1 male enhancement cream in the
market today. Its ease of application, efficient outcomes with regular
usage, and reasonable expenses are simply a few reasons for its typical
4-star score.Maxoderm works by incr… Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Protest “Dymchwel y DUP” ym Mangor a bradychu Prydeindod

Ar ddydd Llun y 19eg o Fehefin cafwyd protest bywiog yn erbyn y DUP ym Mangor. Fel plaid deyrngarol a Phrydeinllyd, mae’r DUP yn gwrth-Wyddelig, yn gwrth-LHDT+, yn gwrth-wyrdd, yn batriarchaidd ac yn hiliol (ymysg pethau eraill). Trefnwyd y protest “Dymchwel y DUP” gan Gymdeithas yr Iaith felly ac mae’n debyg daeth dorf o ryw […] Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Trafod Brexit – cyngor gan Winston Roddick

Cyn-Gwnsler Cyffredinol Cymru sy’n ystyried y materion pwysicaf i David Davis a’i griw Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Deialog â’n democratiaeth

Ugain mlynedd yn ôl i fis Medi eleni, pleidleisiodd pobl Cymru o blaid eu Cynulliad Cenedlaethol eu hunain. Dyma’r unig sefydliad gwleidyddol y mae pobl Cymru wedi pleidleisio i’w gael erioed. Heddiw, rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad ar sut y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru ddyfnhau ei berthynas â phobl Cymru drwy ddulliau cyfathrebu digidol a’r … Continue reading Deialog â’n democratiaeth Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

Elinor Jones has chosen  ‘Bishop’s Palace, St David’s’ by John Elwyn, 1982 as her second choice in our #LoveArt Campaign. “The choice of a light […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : byr byr

Cafodd stori fer fy merch (yn Saesneg) ei derbyn gan gylchgrawn llenyddol lleol. Byr iawn iawn ydy hi. Gorau po fyrraf, meddai.

Siwrnai drên: neu sut collodd Ana ei sgarff rad o’r Eidal, ei hoff ysgrifbin efo inc glas, y dderbynneb efo enw’r gweinydd ynghyd ag enwau ei hoff siop hufen ia a’i hoff fand jazz arni hi, ei ambarél periwinkle, a’i chalon.

Trodd hi,
rhy hwyr. Parhau i ddarllen

LUNED AARON – ARTIST: Gwobr Tir Na-nOg

Hyfryd oedd cael ar ddeall fod fy llyfr cyntaf i blant bach, ABC Byd Natur, Gwasg Carreg Gwalch, wedi ennill …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AM

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn ar 23ain Mehefin,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 24ain Mehefin am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.   Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I’CH YSBRYDOLI CHI GRWYDRO CYMRU

Chwilio am rywbeth i’w wneud dros yr haf? Beth am grwydro Cymru? Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo Wyth ar Hansh!

gan f8 Nodyn bach i dynnu’ch sylw at y ffaith ein bod ni wedi dechrau gwneud fideos ar gyfer Hansh, gwasanaeth digidol newydd S4C i’r ifanc. Ia wir. Bocs Bry. Gareth y Mwnci. A ni. Dream team, os buo ‘na un erioed. I’n cicio ni off, dyma ein rhestr o’r wyth bos gorau erioed mewn gemau….

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn cynnal cyfarfod ym Mangor

Bydd Pwyllgor y Cynulliad sy’n gyfrifol am graffu ar waith Carwyn Jones, y Prif Weinidog, yn cynnal cyfarfod i drafod y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â datblygu economaidd. Bydd Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog, yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ddydd Gwener 14 Gorffennaf o 10:00 … Continue reading Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn cynnal cyfarfod ym Mangor Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Rhyddhau Data Agored

Read this blog post in English Sut all sefydliadau ryddhau Data Agored? Isod mae Dyfrig Williams yn edrych ar y broses o sicrhau bod y data y tu ôl i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru am Ddatganiadau Ariannol Llywodraeth Leol ar gael yn rhwydd, ac mae’n rhannu’r set data o dan y blogbost yma. Rydw i wedi […] Parhau i ddarllen

LUNED AARON – ARTIST: Lansio Ennyd / Book Launch

Diolch i Gwyneth Glyn am holi dad a finna ac am ganu yn ein lansiad o Ennyd yng Nghricieth, a …

Parhau i ddarllen

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Myrddin ap Dafydd

Myrddin ap Dafydd yw perchennog Gwasg Carreg Gwalch, cwmni sy’n cyhoeddi rhyw 50 o lyfrau y flwyddyn. Ond mae o hefyd yn fardd – yn brifardd hyd yn oed: fo enillodd y Gadair yn Eisteddfodau Cenedlaethol Cwm Rhymni 1990, a Thyddewi 2002. Ac os dach chi isio dysgu cynganeddu: Ac mae o wedi cyhoeddi llwythi […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : baner

Gosododd y gŵr faner fach ar y bwrdd o fy mlaen. Baner Israel – roeddwn i’n meddwl prynu un ers i mi ddechrau cefnogi’r wlad honno’n angerddol. Gofynnais iddo lle gafodd hi. Prynu drwy Amazon wnaeth, ac yn ddistaw bach i fy mhlesio! Mae hi wedi sicrhau lle ar y silff ben tân bellach. Gobeithio wir y ca’ i ffeindio’r faner arall ar goll (rywle yn y tŷ) a gawson ni yn Japan gan gerddor o Israel amser maith yn ôl, ond hanes arall ydy hwnnw. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Return of the King

King Arthur is arguably Wales’ most successful international export. The National Library of Wales has long been a thriving centre for Arthurian studies, based on […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a chynllun Llafur i foddi ardal Penrhosgarnedd efo tai

Datganiad i’r Wasg gan Blaid ynglyn a chynllun Llafur i foddi ardal Penrhosgarnedd efo tai.


Siom bod llais trigolion a Phlaid Cymru Bangor wedi ei ddiystyru am ddatblygiad 366 o dai ym Mangor
Mae trigolion lleol a Phlaid Cymru Bangor yn hynod siomedig bod Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Llafur y Cabinet dros yr Amgylchedd wedi derbyn argymhelliad yr Arolygaeth Gynllunio i ganiatáu’r cais i ddatblygu 366 o dai ym Mhen y Ffridd, Bangor, Gwynedd.

Gweithiodd Plaid Cymru Bangor yn ddiflino i wrthod y cynllun i ddatblygu cynifer mor fawr o dai mewn un lleoliad ym Mangor. Roedd Cynghorwyr yn gwrthwynebu ar sail y buddsoddiad angenrheidiol fyddai ei angen i isadeiledd yr ardal, y pwysau dybryd sydd eisoes ar wasanaethau cyhoeddus, megis y gwasanaeth iechyd ac ysgolion lleol yn ogystal â’r cynnydd mawr ddaw yn sgil y traffig ychwanegol i’r ardal.

Un arall o’r prif ffactorau i’r Blaid ym Mangor wrthod y cynnig i ddatblygu cynifer o dai mewn un ardal oedd effaith andwyol datblygiad o’r fath ar yr iaith Gymraeg yn yr ardal.

Cynhaliwyd trafodaethau lu ac ymgynghoriad cyhoeddus gyda thrigolion lleol yr ardal i wyntyllu barn a gwrthododd aelodau Plaid Cymru’r cais mewn cyfarfod cynllunio rhai misoedd yn ôl.

Yn ôl Gareth Roberts Y Cynghorydd Sir sy’n cynrychioli trigolion Ward Dewi ar Gyngor Gwynedd: “Buom yn gadarn ein barn o’r dechrau cyntaf. Doedd trigolion yr ardal ddim am weld datblygiad o’r maint yma yn dod i’r Ward. Mae’n sicr o newid ein hamgylchedd a’n cymuned ac rydym yn siomedig iawn iawn gyda phenderfyniad Llywodraeth Lafur Cymru.”

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y Ward ym mis Hydref 2016 i glywed barn bobl leol, a chynrychiolwyd y trigolion lleol gan Y Cynghorydd Roberts, yn ogystal ag aelodau eraill o gynghorwyr Plaid Cymru Bangor mewn cyfarfod apêl.

“Does dim amheuaeth y bydd datblygiad o’r maint yma’n cael effaith enfawr ar fywydau trigolion o Fangor, a dwi’n pryderu nad yw’r seilwaith yn ei le i ni allu delio â’r cynnydd yn y boblogaeth ddaw yn sgil cymeradwyo datblygiad o’r maint hwn yn yr ardal,” meddai Cynghorydd Elin Walker-Jones, Ward Glyder, Bangor.

“Dadleuwyd yr achos yn gryf wrth wrthwynebu’r cais bod potensial enfawr i ddatblygiad mor fawr gael effaith negyddol ar yr iaith Gymraeg, diwylliant a threftadaeth y gymuned. Mae’n siom enfawr nad yw Ysgrifennydd Llafur Cabinet Llywodraeth Cymru hyd yn oed yn cydnabod y pryder am y Gymraeg yn ei llythyr. Mae’n dangos difaterwch llwyr gan Llywodraeth Cymru.”


Yn ôl Y Cynghorydd Gareth Roberts: “Mae gwasanaethau cyhoeddus eisoes yn gwegian, mae ein hysgolion yn llawn, mae sicrhau apwyntiadau gyda meddygfeydd yn anodd, mae nifer y cerbydau sydd eisoes ar ein lonydd yn broblemus, a thydw i ddim wedi fy argyhoeddi bod nifer y tai a gynigir o fewn y cynllun yn gymesur â’r ardal.”

“Bydd y gwaith yn parhau i sicrhau bod aelodau’r Ward yn cael tegwch, bod ardal Bangor yn cael chwarae teg a bod Gwynedd gyfan ddim yn cael ei heffeithio’n andwyol gan ddatblygiad o’r maint hwn,” ychwanegodd Y Cynghorydd Gareth Roberts.

Yn ôl Siân Gwenllian, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon: “Does dim amheuaeth bod angen tai newydd ar gyfer pobl leol, ond mae angen iddynt fod yn gartrefi o’r math cywir yn y lleoliad cywir ac ar raddfa sy’n dderbyniol i’r ardal leol. Yn anffodus, dwi’n siomedig iawn bod y cais wedi ei ganiatáu ac yn bryderus bod y datblygiad hwn yn llawer rhy fawr i’r ardal.

“Fel Plaid, byddwn yn parhau i gydweithio a phwyso ar y llywodraeth yn Llundain i ddatganoli grym cynllunio o Lundain i Gymru. Dim ond bryd hynny y gall trigolion lleol fod yn hyderus bod Cymru yn cael y grym yn ôl i’w dwylo eu hunain gan benderfynu tynged ein cymunedau gyda sustem gynllunio Gymreig.”

Parhau i ddarllen

Sel Blog H: Yr Etholiad, Y Melys a’r Sur

Y Melys a’r Sur! Wnes i orffen y blog cyntaf trwy nodi bod newid yn bosib. Wel er mawr syndod imi ‘roeddwn yn iawn! Yr wyf yn sosialydd ac yn ychydig o anarchydd bellach ac ymaelodais â Phlaid Cymru pan safodd Leanne Wood i fod yn arweinydd, a hynny achos ei safbwynt chwith eglur a …continue reading “Yr Etholiad, Y Melys a’r Sur” Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tiwns Pop Cymru ar gyfer pnawn Sul poeth #rhestrchware #playlist

BlogMenai.com: Etholiad Cyffredinol 2017 – rhan 1

Am resymau na wnaf eich blino efo nhw dwi’n paratoi cyfres o graffiu ac ati sydd wedi eu seilio ar ganlyniadau etholiad Mehefin 8.  ‘Dwi’n bwriadu cyhoeddi un ar y blog pob hyn a hyn.Mi wnwn ni ddechrau efo ‘r isod – mae’n dangos lle enillodd y Bl… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Tŵr Grenfell

Hunllef y bydd yn amhosibl i’r bobl a’i goroesodd ddod drosto oedd y tân a ddinistriodd Dŵr Grenfell yn Llundain yn oriau mân bore Mercher. Nid oes sicrwydd hyd yma faint o bobl a fu farw wrth i’r tân ruthro trwy’r adeilad. Yn y modd mwyaf dychrynllyd posibl, gwireddwyd ofnau trigolion y tŵr hwn y […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: A, y Daily Mail!

Ailddysgu: Natur mis Mehefin yn Newport Pagnell

Yn amlwg dwi ddim wedi llwyddo i gadw i fynny gyda’r blogio.  Gyda’r tywyddd bendigedig boeth boeth boeth, dwi wedi bod yn brysur yn cerdded y ci yn gynnar, ac yn dyfrio yn gynnar ac yn hwyr.  Serch hynny, mae’r ardd yn sych ofnadwy.

Ond mae bywyd gwyllt yn ffynnu.  Dyma lun o fras y cyrs [dyna ydy reed bunting yn ol geiriadur Y Drindod Dewi Sant]. 
Dwi ar goll, braidd oherwydd dwi ddim yn medru dod o hyd i Lyfr Natur Iolo – a dyna’r beibl i fi ynglyn enwau adar Cymraeg.  Hebddo fo, dwi ar goll gyda adar sydd dipyn bach fwy anhyffredin.  Dwi’n hoff iawn o’r aderyn yma, ac yn raddol wedi dod i adnabod ei gan.
Aderyn arall a welais yn ddiweddar ydy telor y cyrs – a dyma ei lun.  
Ymweliad i’r warchodfa natur gyda fy ffrind a oedd draw o America, a hefyd yn hoff iawn o fywyd gwyllt.  Cawsom prynhawn da.  ’Roedd y telor yma ty allan i’r cuddfan, ond dim yn hawdd cael ei lun – ond dwi’n meddwl bod y mosgitos allan hefyd.  Beth bynnag, roedd rhywbeth wedi fy mrathu ym mhob man, a’r brathiad[au?] wedyn yn chwyddo ac yn cosi fel dwn i’m be.
Yn ôl ar y comin, yr un noson, clywson y gog.  ’Falle bod y gwaith ar y comin yn cael effaith: dim chwyn laddwr, dim pori’ a’r gwair yn denu trychfilod.  Noson hyfryd, hyfryd, ac wrth gerdded, gwelson y dylluan wen yn hela.  
Wnes i ddim llwyddo i gael lun da [eto!] – ond mi fyddaf yn dal ati os gai siawns!

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Calan – Solomon – Albwm allan rwan

Pop Cymru: Sengl Newydd: Coch Bach y Bala – Yr Adar

Coch Bach y Bala – Yr Adar  Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Edrych ymlaen ar EP newydd Panda Fight – Neo Via

— Panda Fight (@pandafightmusic) June 17, 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: esgidiau cowboi

Clywodd hi sŵn esgidiau cowboi ar lawr caled yr ysbyty yn Jerwsalem. Aeth y dieithryn yn syth at Jane; gafaelodd o yn ei llaw a dweud, “Jerwsalem Jane, gadwch i mi ddiolch i chi am beth dach chi’n ei wneud dros fy mhobl a fy ngwlad. Dach chi’n anhygoel, a pheidiwch â meddwl nad oes neb yn sylwi beth dach chi’n ei wneud.” Cawson nhw sgwrs wych tra oedd o’n diolch iddi drwy’r amser. Efallai bod Duw Israel wedi gyrru angel ati hi er mwyn codi ei chalon. Pwy a ŵyr? Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Disgyblaeth plaid

Darllen y bore ’ma (Newyddion BBC Cymru) fod pwyllgor gwaith Plaid Cymru yn gwahardd i gynghorwyr y Blaid yng Nghonwy fynd i glymblaid â’r Ceidwadwyr.  Darllen y bore ’ma (Newyddion BBC Cymru) fod pwyllgor gwaith Plaid Cymru yn gwahardd i gynghorwyr y Blaid yng Nghonwy fynd i glymblaid â’r Ceidwadwyr. Nid wyf am ddadlau dim […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cyhoeddi Cadi II yn y Sesiwn Fawr

Ydach chi wedi gweld poster y Sesiwn Fawr eleni? Dyma fo: Hyfryd tydi? Ac mi fydd yn Sesiwn hyfryd, yn bendant. Digon o gerddoriaeth, ond hefyd – llenyddiaeth! A dwi’n falch o ddeud y bydd Cadi dan y Dŵr yn cael ei chyhoeddi erbyn y Sesiwn. Mi fydda i, a Gwyn Siop Awen Meirion a’r […] Parhau i ddarllen