Cerddoriaeth Gymraeg ● Welsh Music: Cariad Dosbarth Canol Cymru – Y Ffug

Cariad Dosbarth Canol Cymru – Y Ffug Parhau i ddarllen

helo gan helen: curo’r drwm … yn dawel

Dydw i ddim yn arbenigwr cysylltiadau cyhoeddus. Dydw i ddim yn arbenigwr hysbysebu. Ond rwy’n ddefnyddiwr. Ac mae’n ymddangos i mi – fel defnyddiwr – fod rhywbeth wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’n ymddangos bod y neges galed – “prynwch y cynnyrch hwn – bydd yn newid eich bywyd” wedi meddalu. Neu o leiaf, […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Gweithdai Celf i Ofalwyr

Dim angen profiad! Ydych chi’n gofalu am rywun? Ydych chi’n Ofalwr yn gofalu am ffrind neu berthynas? Hoffech chi gymryd rhan mewn cyfres o weithdai celf hwyliog rhad ac am ddim efo artist proffesiynol? Mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Celfyddydau Sir … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: O’r Alltwen i Affganistan – dilyn taith Owen Davis

Rydym yn gyfarwydd â gweld Affganistan ar y newyddion o dan warchae rhyfel. Ond nos Sul, 6 Ionawr bydd S4C yn cael cipolwg newydd ar y wlad yn Gohebwyr: Owen Davis gan weld bywyd y tu hwnt i’r ymladd. Treuliodd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Nid tedi cyffredin mohono – Gwyliwch SuperTed dros y ‘Dolig

Bydd modd i wylwyr S4C ail fwynhau rhaglenni cartŵn fel SuperTed a Wil Cwac Cwac wrth i S4C lansio CywTiwb dros gyfnod y Nadolig. Bydd SuperTed a Wil Cwac Cwac yn dychwelyd i’r Sianel ddydd Sul, 28 Rhagfyr a ddydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Y Bardd

Fe’i gwelais, y cawr, ar ei ben ei hun, tymhorau yn mynd heibio heb ddiwedd, adar ac anifeiliaid yn byw o’i gwmpas, llygoden fach neu lwynog yn chwarae’n agos, buchod yn brefu yn y caeau ac efallai Cynddylan ar ei dractor yn pasio. Cerddais ato – beth yn y byd allwn i ddweud wrtho,  heblaw […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Oes ganddo’ch y bobl iawn ar eich bwrdd?

Rydyn ni wedi cael cwpl o fisoedd prysur yn nhîm y Gyfnewidfa Arfer Da. Dydyn ni ddim wedi cael y cyfle i ymlacio wrth i Nadolig agosáu, gan fod ni wedi cynnal digwyddiadau ar faterion i ymddiriedolwyr ac ar lywodraethu. Rydyn ni nawr yn casglu’r holl allbynnau at ei gilydd ac yn gwneud yn siŵr […] Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 4.1 yn Gymraeg

Mae’r fersiwn diweddaraf ar gael un ai drwy fwrdd gwaith eich gwefan fydd yn eich annog i ddiweddaru neu o wefan Cymraeg WordPress. Mae WordPress yn dilyn cylch ryddhau fersiwn newydd bod 3-4 mis ac felly’n cynnig cyfle i gynnig nodweddion newydd yn ogystal â chynyddu’r diogelwch. Cofiwch ddiweddaru i’r fersiwn diweddaraf er mwyn sicrhau […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.1 Cymraeg ar gael nawr

Mae’r fersiwn diweddaraf ar gael un ai drwy fwrdd gwaith eich gwefan fydd yn eich annog i ddiweddaru neu o wefan Cymraeg WordPress. Mae WordPress yn dilyn cylch ryddhau fersiwn newydd bod 3-4 mis ac felly’n cynnig cyfle i gynnig nodweddion newydd yn ogystal â chynyddu’r diogelwch. Cofiwch ddiweddaru i’r fersiwn diweddaraf er mwyn sicrhau […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyliau

Dw i a’r teulu’n mynd ar wyliau ar wahân bob tro, ond dan ni newydd gychwyn ar ein gwyliau efo’n gilydd. Heddiw dan ni’n aros efo fy merch hynaf ac yfory bydd y gŵr a’n tri phlentyn yn gyrru dros daleithiau i gyrraedd Grand Canyon. Las Vegas ydy eu cylchfan lle mae brawd y gŵr yn byw efo ei wraig a’i fam. Well gen i beidio teithio mewn car cyhyd ac felly bydda i’n hedfan yr wythnos nesaf i ymuno â nhw. Bydd y mab hynaf yn hedfan hefyd. Dyma fydd y tro cyntaf i’r teulu i gyd (bron) i ymgasglu. Tra bydd y teulu’n archwilio Grand Canyon, bydda i’n treulio dyddiau efo fy merch hynaf a’i gŵr. Dw i’n edrych ymlaen. Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: elenapetersen: Zion on Flickr.

elenapetersen:

Zion on Flickr.
Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: http://youtu.be/206HA7w2450

http://youtu.be/206HA7w2450 Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: http://llainylleuad.com/2014/01/16/cariad/

http://llainylleuad.com/2014/01/16/cariad/ Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: artsytoad: Marc Potts, Moonpearl (detail)

artsytoad:

Marc Potts, Moonpearl (detail)

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: saepphire:  nature + more

saepphire:

 nature + more

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: plasmatics-life: Geminid Sky Still – {by Adam Marshall} |…

plasmatics-life:

Geminid Sky Still – {by Adam Marshall} | {Follow on Tumblr}

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Cyffur yw’th gorff, i mi. Doeddwn i’m wedi sylweddoli hynny tan ei bod hi’n 4:56…

Cyffur yw’th gorff, i mi.

Doeddwn i’m wedi sylweddoli hynny tan ei bod hi’n 4:56 y bore a minnau yn edrych fel un o’r “bathroom utensils” yn sdyc i’r llawr a ‘nwylo fi’n gwpan yn dal fy mhenglog.

Cyffur pur yw’th gorff imi. Ond anodd yw cael gafael ar gyffur mor gryf heb fynd drwy ddŵr a thân.

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 1: 1-14 (BCND tud.99 / BCN: tud.91)

Bore da a chroeso i’r oedfaon heddiw ar drothwy’r Nadolig. Gobeithio y cewch gyfle i ddod i un o’r oedfaon sydd yn y Fro dros Ŵyl y Nadolig ac y cewch gyfle i gyd-addoli hefo ni yn ystod y cyfnod prysur yma. Mae nifer . . . → Read More: Dydd Sul, 21 Rhagfyr 2014

Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: prariefox: Prariefox.tumblr.com

prariefox:

Prariefox.tumblr.com
Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Ymateb i Sionyn

Wyddost ti be, Sionyn, dyma’r union beth y mae hen gwmni bach Dalen Newydd Cyf. yn dechrau meddwl amdano, ac yn wir wedi how-ddechrau ei gynllunio. Llyfr bychan Saesneg sydd mewn golwg, dyfyniadau, heb fawr ddim trafodaeth ac eithrio rhagymadrodd byr.   Bydd awduron o fri yn cyfrannu: Bertrand Russell, Eric Hobsbawm, Bernard Levin, Kingsley Amis, […] Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Eugène Ionesco a Chenedlaetholdeb Cymreig

Mae’n wir bod cyfieithu’n dod â phrofiadau’r byd i bau diwylliant deiliaid yr iaith darged. Trwy gyfieithu gweithiau Plato a Socrates cawn blymio i feddwl yr Hen Roeg Glasurol. Trwy gyfieithu Shakespeare cawn well amgyffrediad o grefft a dawn y dramodydd o Stratford. Trwy gyfieithu testunau o ieithoedd eraill cawn ein cyd-destunio ein hunain, a […] Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Highland Cattle yn Sw Bae Colwyn.

Gwartheg yr ucheldir yn y sw mynydd. Cerdyn post o’r 60au, mwy na thebyg. Dwi’n cofio teithio yn y bws wennol du a gwyn (streipiau sebra) o’r orsaf i’r sw. Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Water Tower . Tŵr Dŵr

Central Station . Gorsaf Ganolog Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Bessemer

Bessemer Road Car Boot . Sêl Cist Car Ffordd Bessemer Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Searching . Chwilio

Bessemer Road Car Boot . Sêl Cist Car Ffordd Bessemer Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Stand Tall . Saf yn Gadarn

City Road . Heol y Ddinas Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pol diweddaraf Ashcroft

Mi fydd darllenwyr rheolaidd y blog yn gwybod fy mod yn hoff o bolio’r Arglwydd Ashcroft.  Mae’r ffordd mae Ashcroft yn mynd ati yn wahanol i’r cwmniau polio eraill i’r graddau ei fod yn polio etholaethau unigol ac yn edrych ar fathau gwahanol o e… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Prosiect Llyfrgelloedd Iechyd a Lles Macmillan Gogledd Cymru

Mae Cymorth Canser Macmillan yn darparu gwybodaeth am ddim, o ansawdd am ganser a chyflyrau hir dymor yn llyfrgell Corwen. Mae gennym amrywiaeth o wybodeth am lawer o bethau sy’n gysylltiedig â chanser, y gallwch ddarllen yn y llyfrgell neu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Adran Ffrangeg: Libérée, Délivrée – ‘Let It Go’ en français!

Cafodd rhai disgyblion Blwyddyn 9 y cyfle i ddysgu canu ‘Let It Go’ yr wythnos yma yn eu gwers Ffrangeg – en français, bien sûr!  Gan ein bod wedi bod yn astudio ardal Quebec yng Nghanada y tymor yma, roedd digonedd o eirfa cyfarwydd yng ngeiriau’r gân – la neige, l’hiver, la glace, le froid, […] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Cyflwyniad i Therapi Celf a Chelf mewn Iechyd

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Adrodd Straeon a Gweithredu

Gŵyl Adrodd Straeon Digidol – Galw am Bapurau Rydym ni’n falch o gyhoeddi bod Symposiwm Blynyddol Canolfan George Ewart Evans ar gyfer Adrodd Straeon a Gŵyl DS9 wedi uno eleni i gyflwyno symposiwm deuddydd gydag elfen adrodd straeon digidol ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Theatr Genedlaethol Cymru: Heddiw yw ddoe, ein yfory ni.

A hithau’n Ddolig, a blwyddyn newydd o’n blaenau, mae hi’n naturiol i ni daflu golwg yn ôl ar y flwyddyn a fu, law yn llaw ag edrych ymlaen tuag at brosiectau newydd ac amrywiol 2015. Dechreuodd 2014 i ni efo’r ferch a wnaed o flodau, Blodeuwedd – dechrau da i unrhyw wanwyn! Wedi’i symud o […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg?

Problem: dw i eisiau postio a darllen trydariadau yn Gymraeg am raglenni teledu mewn ieithoedd eraill (iawn, Saesneg). Ond os dw i’n edrych at yr hashnod swyddogol mae miloedd o drydariadau eraill mewn ieithoedd eraill (Saesneg yn bennaf). Mae’r sgwrs yn Gymraeg yn boddi yn y stwff arall. Dyna’r math o beth allai gwasanaeth fel […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hen Ddarn o Bapur

Y prif reswm y bu’r hen flog yn fud ers mis a mwy yw prysurdeb ofnadwy gyda pheth arall, sef didoli pentwr anferth – ie ANFERTH – o doriadau papur newydd y bûm, am ryw reswm gwallgo, yn eu hobsesiynol gasglu oddi ar y 1950au.   Mae yma gannoedd o filoedd o doriadau ar amrywiaeth o […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Ysgol Bro Cinmeirch

Dim ond isio dymuno Nadolig Llawen i holl blant a staff Ysgol Bro Cinmeirch gan eu Cyfaill Darllen. Ia, fi ydi honno, rhag ofn eich bod wedi anghofio! Gobeithio y bydd ‘na lond gwlad o lyfrau difyr yn eich sannau Dolig wythnos nesa, a chofiwch ddeud wrtha i amdanyn nhw fis Mawrth. Mi fydda i […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Prisiau Llafar Bro o Ionawr 2015

Penderfynwyd codi pris Llafar Bro o 40c i 50c o fis Ionawr 2015 ymlaen. Roedd y pwyllgor yn gyndyn i godi’r pris ond gorfodwyd hyn arnom oherwydd y cynnydd mewn costau argraffu.

Wedi dweud hyn mae Llafar Bro yn dal i fod yn fargen dda ac yn dal i fo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg drwy amazon japan

Dw i’n gyrru anrheg Nadolig at fy mam yn Japan drwy’r post ers blynyddoedd. Mae hi’n hoff iawn o gnau ac felly bydda i’n eu prynu yn Walmart, eu pacio a mynd â nhw i’r swyddfa bost fel arfer. Mae’r tâl post yn eithaf drud fel bydd o’n costio mwy na’r cnau. Eleni, fodd bynnag, mi wnes i lawer gwell, hynny ydy, archebais bwys o gnau braf drwy Amazon.japan drosti hi. Costiodd popeth rhyw 17 doler (sydd yn llawer llai na’r tâl post rhyngwladol ei hun) gan gynnwys y tâl post. Wrth gwrs bod y gyfradd gyfnewid ffafriol ddiweddar yn helpu.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Ugain Uchaf – Trydarwyr Dylanwadol Cymru

Iolo Cheung sydd yn edrych ar bwy ydi’r Cymry dylanwadol ar Twitter … Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Leanne Wood, Plaid Cymru

Nid oes dadlau bellach bod Cymru yn genedl. Mae Cymru yn genedl ac mae ganddi holl nodweddion cenedl. Un o’r ychwanegiadau diweddar iawn at ein nodweddion cenedlaethol yw bod gennym ein sefydliad democrataidd ein hunain, ein senedd ein hunain. Er hynny, mae un nodwedd sydd wedi para i fod yn gyndyn eithriadol o sefydlu ei hunan yn ein gwlad; sef llwyfan bywiog ac eang ei apêl ar gyfer gwleidyddiaeth Cymru yn y cyfryngau.Wrth gwrs, mae newyddiadurwyr unigol a’n cyfryng [...] Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Peter Black, Democratiaid Rhyddfrydol

Wrth ymweld â gwledydd tramor byddaf yn synnu’n aml wrth gael cipolwg ar yr hyn y mae cenhedloedd eraill yn ei ystyried yn ‘newyddion’. Rydym yn ffodus fod y BBC yn sefydliad y gallwn ni i gyd fod yn falch ohono. Bydd rhaglenni Newsnight yn arbennig, nid yn unig yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yn weddol gyson inni, ond hefyd cânt eu cyflwyno mewn arddull ddiddorol. Er hynny, go brin y bydd yr un ohonom yn dadlau bod y BBC a Newsnight yn gwbl berffaith; wrth gw [...] Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Suzy Davies, Ceidwadwyr

Mae BBC Newsnight wedi datblygu i fod yn sefydliad ynddo’i hunan ers iddo gael ei sefydlu 34 mlynedd yn ôl. Mae wedi galw gwleidyddion o bob rhan o’r Deyrnas Gyfunol i gyfrif drwy daflu goleuni llachar craffu cyhoeddus arnynt. Ers datganoli yn 1999 mae BBC Scotland wedi darlledu rhaglen Newsnight Scotland sy’n darlledu gwleidyddiaeth yr Alban yn San Steffan, Holyrood ac ar lefel Llywodraeth leol. Bellach mae’n amser i bleidleiswyr Cymru gael yr un cyfle a’r un [...] Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Agoriad arddangosfa Archwilio Dychymyg II

Galeri Addysg Llyfrgell Y Rhyl Dydd Mawrth 9 Rhagfyr 2014 Cafwyd clo addas i ail brosiect Dementia a Dychymyg yn y Rhyl wythnos diwethaf gyda phrynhawn agoriadol i ddathlu diwedd y prosiect, ynghyd â mins peis! Daeth pob aelod o’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen