Y Neuadd: Casgliad o lên meicro

Marw Roedd y llafn, a oedd eiliadau yn ôl yn nwylo’r dihiryn, yn gorffwys yn ddwfn ym mol yr arwr. Llenwodd yr awyr ag arogl chwys ac ofn. Cododd yr arwr ei ddwylo at y llafn yn yr ymgais i stopio’r gwaed oedd yn prysur droi ei ddillad yn goch. Cwympodd ar ei liniau, ei […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dydd y Farn i’r timau rhyngwladol – ‘C’mon Cymru!’

Mae bron i 1,000 o filltiroedd fel yr hed y frân rhwng Zenica yn Bosnia-Herzegovina a Twickenham, Llundain, ond bydd cefnogwyr rygbi a phêl-droed fel ei gilydd yn dathlu os bydd timau Cymru’n cael y canlyniadau sydd eu hangen arnynt …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Seiclo rhyngwladol yn fyw ar S4C ar benwythnos hanesyddol o chwaraeon

  Ar benwythnos anferth o chwaraeon, fe fydd S4C yn dangos seiclo byw o’r safon rhyngwladol uchaf o Ffrainc brynhawn Sul, 11 Hydref (2.00pm).   Fe fydd y rhaglen Seiclo: Paris i Tours yn dangos ras Paris-Tours, sef un o …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Wythnos Hefin Jones

Bwrw golwg ysgafn dros rai o bigion yr wythnos a fu Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt -gwarchod rhag yr oerfel

Erthygl arall o golofn arddio Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin.

Yn yr ardd lysiau
Daliwch ati i godi llysiau sydd ar ôl yn yr ardd yn enwedig rhai sy’n debyg o gael eu difetha gan rew megis corbwmpen (marrow). Fe ddylai’r planhigion tomatos … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal cymhorthfa yn Llyfrgell Llanelwy ar 16 Hydref rhwng 2.30 a 3.30yh. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r llyfrgell ar 01745 582253 neu anfonwch e-bost at llyfrgell.llanelwy@sirddinbych.gov.uk Llyfrgell Llanelwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gofal cymdeithasol i bawb tros 65 oed

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Rhufeiniaid 5:1-5 (BCND:tud.168/ BCN: tud.154)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd! Mae tymor yr Hydef yn euro’r wlad a rhai wedi dechrau sôn am ‘Dolig yn barod! Un o’r rheini oedd Cerian sy’n gynhyrchydd radio ac wrthi’n paratoi oedfaon yr Adfent. Cawsom wahoddiad ganddi i gyfrannu i’r gyfres trwy lunio . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cynnwrf eto!

Wel, dwi newydd ddod dros y gêm yn erbyn Lloegr ( sori – esgus i ddangos y llun hwnnw eto) Ac mae’r gêm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn – PAN DWI AR GWRS YN ABERYSTWYTH! Grrrr… A sôn am Awstralia, edrychwch, dwi newydd weld manylion fy nofel ddiweddaraf ar gyfer oedolion ar wefan Gwales; cliciwch […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Haf Bach Mihangel

28C ym mis Hydref! Mae gŵyl Mihangel Sant wedi pasio ers dros wythnos ond mae’r tywydd sy’n dwyn ei enw yn dal i wenu as Asturias, a’r penrhyn Iberaidd yn gyffredinol. Heb gynnau tân eto, na thynnu’r dillad gaeaf o’u lle cadw. Ond ar y llaw arall, yn gorfod bod tu fewn, yn gaeth i’r […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dim cynhadledd i UKIP

O diar – dydi UKIP ‘Cymru’ ddim yn cynnal eu cynhadledd yn Abertawe.  Y rheswm hynod anarferol ydi bod yna gynhadledd Wanwyn, felly does yna ddim angen cynhadledd yn ystod yr hydref. Mi fedrwch chi gredu’r stori honno os mynnwch chi.  Eg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tatŵ dros dro

Mae busnes tatŵ dros dro fy merch yn ffynnu’n ddiweddar. Mae hi’n derbyn archebion o dramor yn gyson gan gynnwys Tanzania a Rwsia. Yn ogystal â dyluniadau unigryw ar ei gwefan, mae hi’n creu rhai ar gais. Rhain ydy’r diweddaraf yn y siop – llythrennau Tsieineaidd sydd yn boblogaidd bob amser. Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones [dot cymru]: Cadwch eich blydi xips!

Bowl-of-ChipsOs byddwch chi erioed wedi yngan y geiriau chips, chili neu tsiaen, ac yna wedi troi at bapur a beiro neu sgrin gyfrifiadur i nodi’r geiriau yna mewn brawddeg ‘gywir’ Gymraeg – byddwch chi yn siŵr o fod wedi ffeindioch hun yn teimlo bod rhaid sillafu’r geiriau hyn, yn Gymraeg, fel tsips, tsili neu, wel, […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 44 – Premiere Tymor 3: Dychwelyd i’r byd a Bionic Bryn

Ydy, mae hi wedi bod yn rhy hir, mae’r Haclediad yma wedi hiatus hafaidd hir. Wedi damwain Bionic Bryn, mae’r criw nôl yn dod â’r diweddaraf o fyd tech i’ch clustiau, gyda’r gymysgedd arferol o fwydro a chabinet diodydd llawn. Tro ’ma bydd popeth o deganau sgleiniog newydd Apple i sinema 3D a cheir clyfar […]

The post Haclediad 44 – Premiere Tymor 3: Dychwelyd i’r byd a Bionic Bryn appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Mis Hanes Pobl Dduon

Er mwyn nodi Mis Hanes Pobl Dduon, mae Encyclopaedia Britannica ar-lein wedi llunio llinell amser fywgraffyddol o Arwyr Mis Hanes Pobl Dduon. Gallwch weld y llinell amser drwy glicio yma. Rydym hefyd wedi llunio rhestr fer o lyfrau gan awduron … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Canlyniad etholiad Glan yr Afon

Blog Glyn Adda: Addysg enwadol — a dim dewis

Efallai y cofiwch inni gael tipyn bach o hwyl y tro diwethaf ar draul democratiaeth – neu ddiffyg hynny – o dan Gyngor Gwynedd.  Rhag ofn nad ydych yn cofio, dyma hi’r hen ysgrif eto.   Ie, y testun oedd penderfyniad rhyfedd ac ofnadwy Cabinet y Cyngor i wneud ysgol newydd arfaethedig y Bala, 3-19 oed, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: woodchuck

Gwelais woodchuck yn ein hiard ni. Dyma’r ail dro, ond y tro hwn, roedd o’n cerdded tuag at y tŷ ac felly roeddwn i’n medru gweld ei wyneb yn glir. Gwelodd o fi’n ceisio tynnu llun ohono fo o’r ffenestr a throi’n ôl, dringo’r ffens a mynd i’r iard dros nesaf. Mae woodchuck yn edrych yn annwyl iawn er bod nhw’n achosi problemau weithiau gan balu tir ger tai.  Parhau i ddarllen

Cynghrair Cymunedau Cymraeg: #YucatanAmByth

TRAMC YR IAITH? Mynnwch docyn y flwyddyn gan Dramshed! #YucatanAmByth Mae Cynghrair Cymunedau Cymraeg yn annog eu haelodau dros Gymru gyfan i geisio prynu tocyn i fwynhau y band roc Yucatan yng Nghaerdydd ar Nos Fercher Rhagfyr y 9fed yn dilyn camddeahongliad am bwysigrwydd yr iaith i’n cenedl – a chryfder economaidd “Y Geinog Gymraeg” […] Parhau i ddarllen

radiorhydd: radiorhydd 2015-10-07 17:49:45

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ysbyty Hospital yn agor ei drysau unwaith eto!

Bydd Ysbyty Hospital yn agor ei drysau unwaith eto i wylwyr S4C brynhawn Iau 8 Hydref am 5.00 ac fe fydd y rhaglen yn mynd a ni i fyd rhyfedd ysbyty gwaetha’r byd a’r criw brith sy’n gweithio yno. Fydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Karina ar y creigiau ym Morth

Karina ar y creigiau ym Morth Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Readers’ Group

Bydd grŵp darllen Saesneg llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod ar 14 Hydref am 7.30. Yn ystod y mis hwn byddant yn trafod The Sunrise – Victoria Hislop Yn ystod haf 1972, Famagusta yn Cyprus yw’r gyrchfan fwyaf dymunol ym Môr y Canoldir, dinas … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn y Merched -pwdins hydrefol

Bu Colofn y Merched yn rhedeg yn rheolaidd am gyfnod hir iawn yn Llafar Bro, dan ofal Annwen Jones, Congl-y-wal. Bydd detholiad ohonynt yn ymddangos dros y misoedd nesa’, dyma’r cyntaf i dynnu dŵr o’ch dannedd.
PWDIN MWYAR DUON, AFALAU A BANANA
350g o… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Dathlu 12 mis ar y safle

Mae cynnydd da wedi ei wneud ar Ysgol Newydd Y Rhyl fel yr ydym yn cyrraedd y garreg filltir o flwyddyn ers i Willmott Dixon ddechrau ar y safle. Rydym yn falch i adrodd bod y gwaith yn parhau ar amser gydag adeilad newydd yr ysgol yn barod i groesawu disgyblion Ysgol Uwchradd y Rhyl […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 9

Llwyth arall o gemau wedi eu gorffen, a finnau’n trio fy ngorau i glirio dipyn bach ar y backlog cyn i gemau mawr yr Hydref / Gaeaf (Uncharted Collection, Fallout 4, Star Wars: Battlefront, Xenoblade Chronicles, a mwy) gyrraedd. Pob lwc i fi, felly. Hitman: Blood Money (PS3 / Xbox 360 / PS2 / Xbox / PC, 2006) Dwi […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Ewro 2016 – pwy sydd angen beth?

Sawl tîm yn gobeithio sicrhau lle yn Ffrainc yr wythnos hon Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Cyfrifyddu yn erbyn y Cloc

Cau cyfrifon yn gynt yng Nghymru – a ydym i gyd yn barod am yr her? Bydd y Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal dwy seminar Cau yn Gynt yng Nghaerdydd a gogledd Cymru cyn bo hir. John Herniman o’n Uwch Dîm Arwain sy’n rhannu ei farn ar Gau yn Gynt a’r hyn y mae’n ei […] Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Gwobr Goffa Vernam Hull Memorial Prize

[This post congratulates Dr Richard Glyn Roberts, a new member of staff, who was recently awarded the Vernam Hull Memorial Prize for his scholarly edition and discussion of the collection of proverbs in the iconic medieval manuscript Llyfr Coch Hergest … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dŵr

Torrodd peipen dŵr dan ddaear yn ein hiard blaen. Daeth staff ar unwaith ond gadael heb wneud dim. “Rhaid cysylltu â’r cwmni teleffon gyntaf i ffeindio lle mae’r llinell ffôn cyn cael cloddio,” medden nhw. Ddigwyddodd dim dros y penwythnos tra bod y dŵr yn llifo o ddifrif ac yn gwneud rhaeadr ar gynffon y stryd. Daeth griw mawr efo peiriant cloddio brynhawn ddoe. Roedden nhw wrthi am oriau a stopion nhw’r dŵr o’r diwedd. Collwyd tunnell o ddŵr yn ystod y pedwar diwrnod. O leiaf mae’r tywydd wedi bod yn sych a chafodd yr anifeiliaid gwyllt yn y gymdogaeth ddigon o dŵr. (Mae’r rhyngrwyd yn gweithio heddiw.) Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mae Hydref yn fis Hanes Pobl Dduon

Dathlwyd Mis Hanes Pobl Dduon gyntaf yn y Deyrnas Unedig ym 1987, ac mae’n parhau i gael ei nodi’n flynyddol bob mis Hydref. Yn ystod y mis hwn bydd diwylliant, hanes a chyrhaeddiadau cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Golwg360: Rhagflas: Blog newydd pigion yr wythnos Golwg360

Hefin Jones fydd yn edrych nôl ar hynt a helynt yr wythnos yn ei ddyddiadur newydd Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Picnic at Hanging Rock yn 40: Gwers i Gymru gan Awstralia

Rhannais hanes y ffilm Picnic at Hanging Rock gan Peter Weir ar raglen Stiwdio ar BBC Radio Cymru, ar ddydd Mawrth, Hydref y 6ed, 2015. Cliciwch yma i wrando eto. Eleni, yn Awstralia, mae na ddathliadau mawr i nodi deugainmlwyddiant … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn cyhoeddi lleoliad Cân i Gymru 2016 wrth i’r dyddiad cau agosáu

Bydd cystadleuaeth Cân i Gymru’r flwyddyn nesaf yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ar 5 Mawrth, mae S4C wedi cyhoeddi. Ac mae’r sianel yn gobeithio denu ymgeiswyr cryf ar gyfer y digwyddiad a fydd yn digwydd yn stiwdio’r BBC ble …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Beth & Aron

Llongyfarchiadau mawr i Beth ac Aron a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Waunfawr, gan ddilyn yn Ngwesty Deganwy Quay.  Dyma gasgliad bychan o luniau i aros pryd – bydd y set gyflawn i’w gweld ar y brif wefan yn fuan iawn.

© Geraint Thomas 2015 – Cedwir pob Hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rhyw, twyll a throsedd… diwrnod arferol o waith

Mae cyfres newydd o’r ddrama ddirgel 35 Diwrnod yn dechrau nos Sul 8 Tachwedd ar S4C. Wedi’u lleoli mewn swyddfa sy’n delio a thwyll yswiriant yng nghanol dinas fyrlymus, mae straeon y cymeriadau yn plethu a’i gilydd ac mae twyll …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Dinbych

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed. 13 Hydref, 10.00 – 11.00yb Llyfrgell Dinbych Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: secularbabe: //from live stream// super blood moon lunar…

secularbabe:

//from live stream// super blood moon lunar eclipse 9-27-15 💫🔴

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiad Glan yr Afon ddydd Mercher

Mae gan y Blaid gyfle gwirioneddol o ennill sedd Gorllewin  Caerdydd yn etholiadau’r Cynulliad y flwyddyn nesaf.  Mae yna nifer o bethau’n dod at ei gilydd i wneud hynny’n bosibl.  Byddai buddugoliaeth mewn is etholiad yn ward ymylol Gla… Parhau i ddarllen

Y Twll: Llawenydd gweithgaredd Datblygu – albwm newydd yn y ffatri

Mae blog John Robb wedi cael y première ar ffeithiau am albwm newydd Datblygu – yn Saesneg! Ta waeth, mae hyn i gyd yn newyddion mawr. Dw i’n edrych ymlaen at weld y band ar gloriau bob cyhoeddiad yng Nghymru o’r Cymro i’r … Parhau i ddarllen

The post Llawenydd gweithgaredd Datblygu – albwm newydd yn y ffatri appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn y llyfrgell

Does dim rhyngrwyd gartref prynhawn ‘ma. Mae hyn wedi digwydd o bryd i’w gilydd, ac fel arfer bydd y broblem yn cael ei ddatrus ar ei ben ei hun. Heddiw fodd bynnag, mae’r sefyllfa’n wael. Penderfynais ddod i’r llyfrgell leol er mwyn sgrifennu fy nau flog. Daeth myfyrwraig at fy ochr chwith e dechrau defnyddio ei Mac Book yn pesychu o dro i dro. Symudais at ddesg ar y llawr plant heb dynnu ei sylw. Roeddwn i ar fy mhen fy hun am ddeg munud cyn i blentyn bach ddod ata i a dechrau siarad. Symudais at ddesg arall eto. Roedd yn ddistaw ar y dechrau ac eithrio sŵn peiriant ac ambell i sgwrs sydyn rhwng y llyfrgellydd a’r trigolion. Rŵan mae mwy a mwy o bobl yn dod yn siarad yn uchel. Sgrifenna’ i fy mlog Eidaleg ac yna casglu fy mab yn yr ysgol. Gobeithio y bydd y rhyngrwyd yn gweithio erbyn inni gyrraedd adref. Parhau i ddarllen

Argraffiadau: A ddowch chi feibion cryno, i gwmni’r merched heno?

Yn 1997, roeddwn i’n naw oed ac felly tu hwnt i Eden, Mega, Spice Girls, Steps a Hanson doedd gen i fawr o ddiddordeb mewn cerddoriaeth arall (heblaw am ABBA Gold, The Carpenters Collection a Sound of the Sixties o gasgliad Britannia Music Club fy mam). Yr unig fath o ffeministiaeth oeddwn i’n (an)ymwybodol ohono oedd ‘Girl Power’ a chodi dau fys fel yr arwydd ‘heddwch’ i fynegi hynny. Ond, ymhell dros fôr yr Iwerydd yng Nghanada roedd Sarah McLachlan yn trefnu gŵyl ar daith i ddathlu cerddorion benywaidd – Lilith Fair – a barhaodd am dair blynedd yn olynnol. Erbyn heddiw, mae’r rhan fwyaf o’r merched a ymddangosodd ar y daith honno ymhlith fy nghasgliad cds i – Shawn Colvin, Sheryl Crow, Tracy Chapman, Mary Chapin Carpenter, Fiona Apple, Madeleine Peyroux a Sarah McLachlan ei hun. Petaswn i’n cael teithio’n ôl mewn amser, byddai’r cyngerddhau hyn yn sicr yn un o’r stops.


Bu ymgais i atgyfodi’r ŵyl yn 2010 gyda line-up wefreiddiol arall (Brandi Carlile, Cat Power, Lights, Sara Bareilles, Lissie, Tegan and Sara, Butterfly Boucher, Missy Higgins a Janelle Monae i enwi dim ond rhai), ond yn ofer fu’r ymdrech. Gwerthodd y tocynnau’n wael ac yn sgil hynny fe drodd sawl un o’r enwau mawr – Norah Jones, Carly Simon, Kelly Clarkson a Queen Latifah – eu cefnau ar y daith. Felly, cafodd traean y daith ei chanslo ac anghofiwyd am y daith yn sydyn.


Dros y penwythnos, yn y New Yorker Festival datgelodd HAIM, sy’n dair chwaer, yr hoffen nhw roi cynnig ar atgyfodi Lilith Fair unwaith yn rhagor. Pwy well i wneud hynny na nhw? Tair merch sy’n creu cerddoriaeth unigryw, sy’n neidio o offeryn i offeryn ar y llwyfan gan wneud be’ yn union maen nhw eisiau ei wneud – sy’ hefyd yn digwydd bod yn un o besties Swifty. Dw i totali yn eilun addoli Danielle Haim, cymaint felly y gallwn i ysgrifennu blog am y peth. Mae hi wedi drymio i The Killers FFS! Ond yn ôl at y pwynt…


Ar hyn o bryd mae’r siartiau a’r we yn llawn merched sy’n araf ddyrchafu statws y ferch yn myd cerddoriaeth boblogaidd. Taylor Swift, Ellie Goulding, Rita Ora, Hayley Williams (Paramore), Jesse Glynne, Meghan Trainor, Carly Rae Jepsen, Lorde, CHVRCHES, Adele, Sia, Florence + the Machine, Little Mix, Foxes, St Vincent, Nicki Minaj, Miley Cyrus – mae’r rhestr yn parhau!


Y rheswm dros ddechrau’r ŵyl i Sarah McLachlan oedd gwrthwynebiad trefnwyr gigs i osod dwy ferch ar ôl ei gilydd ar line-up (yn enwedig fel headliner). Mi wnaeth hyn i mi feddwl. Ydy’r broblem hon yn bodoli yng Nghymru? Ydy merched yn cael cynrychioliaeth deg yng ngwyliau Cymraeg mwyaf Cymru? Gadewch i mi ddefnyddio Maes B eleni fel enghraifft.

Slide-MaesB-ALL-2015.jpg
© Maes B


Trwbz, Casi, Gwenno. Tair act allan o ugain. Dim un yn y ddwy act uchaf ar y bil. Dwy noson olaf (a mwyaf poblogaidd) yr ŵyl heb ferch ar y lineup o gwbl. Peidiwch â fy nghamddeall i, fel dywedodd Este Haim yn yr erthygl, ‘dan ni’n lyfio’r dynion! Mi oedd nos Sadwrn Maes B yn noson ardderchog ac mae’n hyfryd cael cynifer o fandiau da sy’n denu’r dorf. 

Gyda thoreth o dalentau benywaidd yng Nghymru, oni fyddai’n wych gallu dathlu hynny? Dyma enwi dim ond rhai; Casi Wyn, Gwenno, 9 Bach, Trwbz, Kizzy Crawford, Georgia Ruth, Plu, Ani Glass, Blodau Gwylltion a hen stejars fel Elin Flfur, Meinir Gwilym, Fflur Dafydd a Gwyneth Glyn. A pham stopio yn fanno? Mae merched ifanc fel Greta Isaac, Hannah Grace, Ellie Makes Music a Hana yn prysur wneud enw i’w hunain dros y ffin. Yn ogystal â hynny, mae’r sin gerddoriaeth Saesneg yng Nghymru yn ffynnu i ferched hefyd, efo bandiau fel Nineteen Fifty Eight, Olivia & the Saint, Life in Cold Climates, FUR a Golden Fable  â merch ar flaen y llwyfan. Ar ben hynny mae ‘na enwau cyfarwydd fel Cerys Matthews, Charlotte Church, Cate le Bon a Jem i gyd yn genhadon dros gerddoriaeth o Gymru.


Does ‘na ddim prinder talent yma, felly pam mae cyn lleied o ferched yn cael slotiau uchel ar lineup mewn gwyliau?


Ydy hi’n amser am ein Lilith Fair ein hunain?
[Daw teitl y cofnod hwn o bennill yng Nghylchgrawn Alawon Gwerin Cymru.]

Parhau i ddarllen

Golwg360: Cip tu ôl i’r llen ar ffilm Y Llyfrgell

Nofel Fflur Dafydd wrthi’n cael ei haddasu i ffilm Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllen Dydd Llun

Bydd Grŵp darllen Dydd Llun yn cyfarfod yn Llyfrgell Prestatyn ar 12 Hydref. Y mis hwn byddant yn trafod The Little Stranger – Sarah Waters Mewn haf llychlyd ar ôl y rhyfel yng nghefn gwlad Swydd Warwick, caiff doctor ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl Stiniog ym Mhatagonia

Pennod 3 yng nghyfres Steffan ab Owain ar hanes pobl Blaenau Ffestiniog yn y Wladfa.

Er nad oedd Griffith Griffiths (Gutyn Ebrill) yn enedigol o ‘Stiniog bu’n byw yn ein cymdogaeth am nifer o flynyddoedd cyn ymfudo i’r Wladfa Gymreig ym Mhatagon… Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: GovCampCymru 2015 #gccy15, Pierhead

Eleni, cynhaliodd GovCampCymru ei ail ddigwyddiad yn y Pierhead, sy’n rhan o ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd. This our venue today for #gccy15 ….WOW pic.twitter.com/8eNowbHG14 — Sasha Taylor (@Sasha_Taylor) September 26, 2015 Mae GovCamp yn ddigwyddiad lle mae … Continue reading Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Agenda

Diolch am yr Haf Bach Mihangel a ddaeth â mis Medi i ben. Nid syndod yw deall fod y tywydd ar droi, ond mor braf fu cael dyddiau hyfryd, cynnes yr wythnos neu ddwy ddiwethaf. Mae’n fis newydd arnom. Ond pa fis? Hawdd y gellid meddwl fod rheolwyr Channel 5 beth bynnag yn tybio mai […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur a phres y non doms

Dydi Blogmenai ddim yn dyfynu’r Daily Mail yn aml iawn – am resymau amlwg – ond mae’r stori yma yn un digon diddorol.  Ymddengys bod Tom Watson – dirprwy arweinydd y Blaid Lafur – wedi derbyn £40,000 tuag at ei ymgyrch gan Max Mosley.  Byddwch yn cofio nad ydi Max yn arbennig o hoff o’r papurau newydd yn sgil hacio ffonau a chyhoeddusrwydd i sut mae’n treulio ei amser – ahem – hamdden.
Rwan mae’r swm yma’n un enfawr i’r math yma o etholiad, ac mae’n esiampl arall o sut mae pobl gyfoethog yn gwario eu harian i geisio dylanwadu ar y broses ddemocrataidd yn y DU.  Fel yr Arglwydd Ashcroft – oedd yn ol pob tebyg yn disgwyl i’w gyfraniadau enfawr i’r Toriaid brynu’r weinidogaeth amddiffyn iddo – dydi Max Mosley ddim yn byw yn y DU i bwrpas talu cyn lleied o dreth a phosibl.  

Mae’r ddwy blaid fawr unoliaethol a’u gwleidyddion yn derbyn swmiau sylweddol o bres gan bobl sydd ddim eisiau talu cyfraniad teg yn eu trethi.  Dweud y cyfan am natur y pleidiau hynny mewn gwirionedd. 

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Crist, Gair Duw (Ioan 1:1-18) – Aneurin Owen (04.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04102015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen