Llafar Bro: Coron Stiniog

Darn o newyddion cyffrous o rifyn Ebrill, gan y Cynghorydd Rory Francis, am Goron Eisteddfod Genedlaethol 1898, yn dychwelyd i’r dref lle’i cynhaliwyd.
Efallai i chi weld neu glywed yr hanes ar y teledu neu’r radio ddoe (Ebrill17eg). Ar waelod y dudalen mae dolen i wefan BBC Cymru.

<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false Parhau i ddarllen

fel y moroedd: plac

Aeth y pedwar bachgen o Japan (Llysgenhadaeth Tensho) i Fenis hefyd ar ôl eu hymweliad â’r Pab yn 1585. Yn ôl y llyfr Japaneg a ddarllenais, codwyd cofeb drostyn nhw yno. Roeddwn i’n chwilio am wybodaeth ynglŷn â hi ond heb lwyddiant tan yn ddiweddar. Penderfynais gysylltu ag Alberto Toso Fei, hanesydd/awdur lleol yn Fenis. Ces i wybod lle mae’r plac, yn hytrach na chofeb, diolch i’w ymdrech; mae o ymysg y casgliad yn yr oriel dros nesaf i Santa Maria della Salute. Cafodd y plac ei adfer gan fudiad Japaneaidd ryw dro ac aethpwyd copi i amgueddfa yn Japan. Parhau i ddarllen

Golwg360: El Galesa ymysg y goreuon

Mae’r byd wedi gweld y Bale go iawn o’r diwedd, meddai Iolo Cheung … Parhau i ddarllen

Golwg360: Draw ym Mhontypridd …

Owain Gwynedd sy’n edrych ar obeithion Ponty o gipio ‘Coron Driphlyg’ hanesyddol … Parhau i ddarllen

Glo Man: Eisteddfod Ysgol Dyffryn Aman

Testun cystadleuaeth Y Gadair eleni ysgrifennu darn o ryddiaith ar y thema ‘Machlud’. Yr ennillydd oedd Ffion Thomas. Yn y llun gwelir Ffion gyda rhai o’r prif swyddogion yn ei llongyfarch. Yn yr ail lun gwelwn capteiniaid llys Llwyd y llys buddugol,… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 7

Daw’r lluniau isod o un o lochesau niwclear Berlin.  Ceir lle  i tua 3,600 o bobl gysgodi mewn amgylchedd heb ymbelydredd am gyfnod o bedwar diwrnod ar ddeg.  Wedi hynny roedd y dwr, bwyd ac awyr yn dod i ben.  Ymarferiad mewn gwneu… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Dynion yn darllen llai

Mi ges i’r linc i’r erthygl hon drwy Gareth, cynhyrchydd rhaglen radio Tudur Owen. A dydi’r stori ddim yn synnu rhywun. Pan ro’n i’n blentyn, byddai fy nhad yn darllen nofelau yn eitha cyson. Ond wedi i’r fan llyfrgell roi’r gorau i alw heibio ffermydd, mi roddodd yntau’r gorau iddi. Straeon cowbois oedd y ffefrynnau, […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhif 6

Na, nid Groeg neu Dwrci ond y tu mewn i Amgueddfa Pergamon ym Merlin.  Mae’r allor yn esiampl hynod drawiadol o’r degau o filoedd o eitemau bach a mawr o’r Dwyrain Canol sydd wedi dod o hyd i’w ffordd i amgueddfeydd neu gasgliadau preifat yn y Gor… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 20 Ebrill 2014

Darlleniad y Dydd: Ioan 20:1-10 (BCND tud.126 / BCN: tud.115)

Croeso i Sul y Pasg! Cofiwn mai fel Oen Duw y disgrifir Iesu. Fe fydd darllen canlyniadau gwerthiant ŵyn yn gyfarwydd i lawer ohonoch. Dyma’r math o wybodaeth sydd ar gael ar wefan Ruthin Farmers:

 

“Ruthin Store Sale Report Thursday 10th April

. . . → Read More: Dydd Sul, 20 Ebrill 2014

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Arfordir Sir Benfro

Dyma ni eto, yn cerdded ar hyd yr arfordir. Mi gollais i ddiwrnod oherwydd ‘byg’ felly mi ddechreuiais I bore ma o Marloes a cherdded i Littlehaven. Diwrnod braf, haulog, gyda blodau gwyllt ym mhobman. A digon o fywyd gwyllt hefyd yn ogystal ag olygfey… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Ailddysgu 2014-04-17 20:52:00

fel y moroedd: yn florence

Wedi cwblhau’r gwaith gwirfoddoli, sef dysgu Saesneg i blant yr ysgol am ddau fis, mae fy ail ferch yn mwynhau mynd ar wibdaith yn yr Eidal. Roedd hi yn Napoli yr wythnos diwethaf, a rŵan mae hi yn Florence. Byddwn i eisiau gweld mwy o luniau ond dwedodd hi fod yna gynifer ohonyn nhw fel na fyddai hi’n medru rhoi trefn arnyn nhw. Ac felly mae hi’n uwchlwytho un neu ddau  ar Face Book o bryd i’w gilydd. Mae’n anhygoel ei gweld hi o flaen cromen Brunelleschi! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhan 5

Siop lyfrau Iddewig ddim ymhell o Sw Berlin.  Mae’n ymddangos bod y lle angen cael ei warchod gan yr heddlu – mae heddlu wedi bod yn sefyll y tu allan i’r lle pob tro ‘dwi wedi mynd heibio.  Ag ystyried pob dim ddigwyddodd yn nhri degau a phe… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhan 4

Gardd goffa yng nghysgod y Reichstad i goffau grwp o bobl mae eu dioddefaint yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn cael ei anghofio yn aml iawn – y Sipsiwn – neu i fod yn gywirach o bosibl pobl y Sinti, Roma, Lallere, Louvari a Monouche.  Bu hyd at 500,000… Parhau i ddarllen

Golwg360: @Ddarllenwyr Golwg – pam dyfynnu eich trydariadau?

Sut mae pobl yn teimlo am y ffaith bod Newyddion 9 a Golwg yn dyfynnu negeseuon trydar pobol? Alun Rhys Chivers sy’n trafod Parhau i ddarllen

Pethe: Llyfr Y Flwyddyn

Beth oedd y llyfr Cymraeg gorau i chi ei ddarllen yn 2013? Pa nofel wnaeth eich cadw’n effro tan oriau mân y bore? Pa lyfr ffeithiol wnaeth ehangu eich gorwelion? Pa gasgliad o farddoniaeth wnaeth eich gadael yn gegrwth? Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhan 3

Un o’r ychydig rannau o Wal Berlin sy’n sefyll o hyd ydi ychydig gannoedd o fetrau ar hyd yr Afon Speer – Oriel yr Ochr Ddwyreiniol.  Mae’r wal wedi ei gorchuddio efo murluniau o un ochr i’r llall ar y ddwy ochr. Yn wahanol i Belfast – dinas … Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: The Amazing Spiderman 2 (12)

Y Sêr: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan Paul Giamatti, Sally Field, Denis Lehane Y Cyfarwyddo: Marc Webb Y Sgrifennu: Sgript Alex Kurtzman, Roberto Orci a Jeff Pinker, yn seiliedig ar gomics Stan Lee a Steve Ditko Hyd: 142 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Rio 2 (U)

Y Sêr: Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Andy Garcia, Jamie Foxx, Kristin Chenoweth, Bruno Mars, will.i.am Y Cyfarwyddo: Carlos Saldhana Y Sgrifennu: Don Rhymer a Carlos Saldhana Hyd: 101 mun Byddaf yn adolygu Rio 2 ar raglen Prynhawn Da ar S4C ar ddydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Tonnau'r Haul i Bethau Lliwgar a Blasus: Brocoli a shibwns

Dros flwyddyn yn ddiweddarach… WordPress i weld yn gweithio ar y teclyn rŵan felly siawns o ail afael ar hwn. Llwyddiant efo brocoli piws yn y twnnel. Diolch i Iwan am y gair ‘shibwns’ am ‘spring onions’ ddoe. Defnydd yn y De debyg? Unrhyw un yn gyfarwydd efo enw gogleddol? Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dysgu cymraeg

Mae gen i dipyn o gasgliad ar gyfer dysgu Cymraeg, a dweud y lleiaf. Mae fy merch wrthi’n gwrando ar y CD a ges i’n rhad ac am ddim gan ACEN flynyddoedd yn ôl. Mae Nia Parry’n rhoi’r fersiwn gogleddol ac un deheuol. Awgrymais i fy merch ddysgu’r olaf oherwydd mai yn Abertawe bydd hi. Gan ei bod hi eisiau gwybod am Gymru hefyd, beth fyddai’n well na’r llyfr gan y diweddar Gwynfor Evans, sef the Fight for Welsh Freedom. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogio o’r Almaen – rhan 2

Reit dwi heb gael llawer o amser i flogio – ond un neu ddau o argraffiadau brysiog am Berlin.  Mae’r llun isod wedi ei dynnu yn Alexanderplatz yn Nwyrain y ddinas.  Ar flaen y llun ceir cerfluniau o Marx ac Engles gan Ludwic Engelhart, ac yn … Parhau i ddarllen

Golwg360: Dathlu Diwrnod Siop Recordiau

Hannah Roberts sydd yn gweld cyfle i ni werthfawrogi beth sydd gan ein siopau annibynnol i’w cynnig … Parhau i ddarllen

Y Twll: Un arbrawf enfawr…dad bedydd avant-garde America

Yn wreiddiol o Lithuania, ymfudodd Jonas Mekas i Efrog Newydd yn 1949 ac fe ddechreuodd gwneud ffilmiau arbrofol o fewn pythefnos o gyrraedd yno. Ers y 60au cynnar, mae e wedi canolbwyntio ar themâu personol o fewn cyd-destun athronyddol gan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Cymdeithasau Hanes

Mae’r Cymdeithasau Hanes wedi cael chwarter cyntaf prysur a difyr hefyd.

Dyma ddetholiad o newyddion Cymdeithad Hanes Bro Ffestiniog; Cymdeithas Hanes Bro Cynfal; a Chymdeithas Trawsfynydd, o rifynnau Mawrth ac Ebrill 2014:

<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn eich ardal chi

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru swyddogion yn gweithio ar draws Cymru yn darparu cyflwyniadau a gweithdai, yn cefnogi busnes y Cynulliad ac yn mynd i ddigwyddiadau’r haf. Prosiectau a gweithdai Mae’r tîm Allgymorth yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau a rhanddeiliaid ar draws Cymru yn lleol ac yn genedlaethol yn darparu cyflwyniadau a gweithdai […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Dros y Top (Theatr Bara Caws)

Mae na ddybryd angen sioe gomedi sgetsus ar S4C, ac mae’r cast delfrydol ar daith ar hyn o bryd. Ond ag ystyried y talent, efallai na fyddai teledu’n apelio, mewn cymhariaeth â gwefr theatr byw. Dyma’r ail waith i mi brofi sioe … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Asiant A, Cyfres Pen Dafad

Grrr – mae WordPress yn chwarae i fyny eto! Gorfod ail neud tri chwarter y blogiad yma! Dwi wedi deud ers tro bod angen llyfrau tebyg i rai Anthony Horowitz a Cherub, Robert Muchamore yn Gymraeg. A dyma ni, mae Anni Llyn wedi cyhoeddi un! Mae Alys (Asiant A) yn 14 oed, ac yn debyg […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ysgoloriaeth

Enillodd fy nhrydedd ferch ysgoloriaeth Brad Henry! Mae hyn yn golygu y bydd hi’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe am dymor! Mae’n anhygoel bod yna gysylltiad rhwng Oklahoma a’r brifysgol yno ac mae’n anhygoel fyth y bydd fy merch yn byw yng Nghymru am fisoedd. Roedd dau ymgeisydd yn y rownd derfynol am yr ysgoloriaeth yn y brifysgol leol; ffrind i fy merch ydy’r llall. Cafodd y ddwy eu dewis! Maen nhw’n cael mynd efo’i gilydd, ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf. Rŵan mae fy merch yn benderfynol o ddarllen am Gymru ac yn awyddus i ail-ddechrau dysgu Cymraeg. Mae’n dal yn anodd credu. Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Asiant A, Anni Llŷn

Wedi ei ddechrau ac yn mwynhau’n arw hyd yma! Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymarferion technegol – uno’r Cwestiynau Ysgrifenedig a’r Atebion ar wefan y Cynulliad

Rhan o’m cyfrifoldeb i fel Golygydd y we i’r Cynulliad yw gweithio gyda gwahanol adrannau’r Cynulliad i geisio gwneud ein gwefan yn fwy hwylus ac mor ddefnyddiol â phosibl. Nid gwybodaeth y Cynulliad yw popeth yr ydym yn ei gyhoeddi ar y wefan, sy’n gallu gwneud pethau ychydig yn anodd. Un enghraifft o hyn yw […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Tai am ddim i bawb o bobl y byd!

Wel, i bawb yng Nghymru fel cam cyntaf, efallai…;-) Ia, mae’n swnio fel jôc, neu addewid etholiadol eithaf anarferol, mi wn.  Ond mae wedi bod yn fy nghosi yn ddiweddar – os ydan ni’n derbyn bod hi’n iawn i bobl gael gwasanaeth iechyd am ddim, pam na fedran nhw gael tai am ddim hefyd?  Tydi… Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Adroddiant gwrth-Gymraeg y BBC: tri ffactor

Pam mae eitemau gyda phwyslais gwrth-Gymraeg ar y BBC? Rwyt ti’n aros am rywbeth am Gymru ac mae mwy nag un eitem annifyr yn llifo mewn ar yr un pryd, e.e. Radio Wales, Radio 4. Pam nawr? Dw i’n credu bod mwy o eitemau gwrth-Gymraeg ar y ffordd oherwydd tri ffactor damcaniaethol. 1. Mae mwy o gystadleuaeth […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Merched y Wawr a Sefydliad y Merched

Cafodd y merched gychwyn prysur iawn i’r flwyddyn eto eleni ym Mro Ffestiniog.

Dyma ddetholiad o newyddion o’r canghennau o rifynnau Mawrth ac Ebrill 2014:

 
<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

<![ Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Blogiadau o’r Almaen – rhan 1

Roedd yr haf diwethaf yn anarferol i Flogmenai yn yr ystyr na chymerwyd gwyliau.  Yn lle hynny mi es ati i wneud ychydig o flogio gwleidyddol tra ar wyliau yng ngwlad y Basg a Gogledd Spaen.  Doeddwn i ddim yn disgwyl i lawer ddarllen a dweud y gwir, ond er syndod i mi cefais fwy o ddarllenwyr yn ystod y cyfnod hwnnw nag yn ystod unrhyw ran arall o’r flwyddyn.  Felly dyma drio’r un peth eto – ‘dwi yn ardal Berlin y tro hwn.

Y Trabant ydi’r car isod – darn o beirianwaith a ddaeth yn drosiad am fethiant y drefn Gomiwnyddol i lwyddo ar lefel economaidd.  Fyddai neb wedi credu hynny pan gynhyrchwyd y Trabant am y tro cyntaf yn Nwyrain yr Almaen yn 1958  - fel car roedd yn cymharu’n ffafriol ag unrhyw beth a gynhyrchwyd yn y Gorllewin ar y pryd.  Serch hynny ychydig iawn o ddatblygiadau a gafwyd wedi hynny – erbyn diwedd yr wythdegau roedd y cyferbyniad rhwng y Trabbi ar un ochr i Wal Berlin a’r Mercs a’r Beamers ar yr ochr arall yn ymylu ar fod yn greulon.  

Er mor elfennol mae’r car yn ymddangos i ni heddiw, roedd yn eitem i’w thrysori yn Nwyrain yr Almaen – roedd rhestr aros o ddeuddeg mlynedd i gael un, ac roedd yn costio rhwng 11,000 a 13,000 Ostmark – cyfwerth a chyflog cyfartalog ugain mis.  Mae cyflog cyfartalog yng Nghymru yn tua £20,000 y flwyddyn – felly roedd yn costio mwy na £32,000 yn ein pres ni.  

Rydych yn hynod o anhebygol o weld Trabbi ar y lon heddiw oni bai bod ei injan wedi ei addasu’n sylweddol – mae’n cynhyrchu llawer mwy o lygredd na sy’n gyfreithlon – tua phump gwaith cymaint o carbon monocsid na char gorllewinol o’r un cyfnod.   Roedd y  cynhyrchu llawer iawn mwy o wenwyn na Mercs oedd efo injan chwe gwaith cymaint a’r uned 600cc oedd yn gyrru’r Trabbi.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

13eg Ebrill 2014 – Cafwyd Oedfa Deulu arbennig heddiw oedd yn dathlu gwaith y plant dros y tymor diwethaf.  Dangoswyd cyflwyniad y plant o stori’r Creu.  Roedd gwaith Pasg y plant yn addurno’r festri ac roedd y plant wedi dysgu eu gwaith yn a… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI YR YSGOL SUL

6ed Ebrill 2014 – cwis hwyliog heddiw a chyfle i gael ymarfer ar gyfer Oedfa Deulu yr wythnos nesa. Ar ol yr holl waith caled mwy o hwyl yn gwneud cacennau Pasg! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: neges gas

Mae’n drist bod rhai pobl yn mwynhau bod yn gas. Druan o Lucrezia sydd wrthi’n sgrifennu blog a chreu fideos i helpu dysgwyr yr Eidaleg; cafodd hi neges ofnadwy o gas yn ddiweddar. Rhaid bod hi’n cael sioc gan ei bod hi’n ei bostio ar ei thudalen Face … Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Fy mhrofiad gwaith yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru gan Tooba Naqvi

Ble ddechreua i? Mae wedi bod yn freuddwyd gen i erioed cael gweithio mewn amgylchedd ffurfiol ond cyfeillgar. Ar ôl gweithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru am 5 diwrnod, gallaf ddweud bod fy mreuddwyd wedi’i gwireddu. Rwyf mor ffodus fy mod i wedi cyfarfod â Mari Wyn Gooberman y llynedd pan oeddwn yn ymweld â’r Senedd. […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Caeau

Roedd Bolahaul yn enw cyfarwydd yn ardal fy mebyd. Enw cae, enw fferm, enw ar heol hyd yn oed.  Mae’n golygu lle heulog braf ac roeddwn i wastod yn ei ddychmygu fel rhywun yn gorwedd ar draeth yn danbgos ei bola i’r haul ar ddiwrnod o haf. A dyma ein Bolahaul ni Tynnais i’r llun […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Adolygiad: 35 Diwrnod

Daniel Johnson sy’n rhoi’i farn ar y ddrama wrth iddi gyrraedd hanner ffordd … Parhau i ddarllen

Golwg360: Blog Llundain – Huw’n adrodd hanes

Ymweliad arbennig i Ysgol Gymraeg Llundain – a llwyddiant mawr i un o’u disgyblion Parhau i ddarllen

S4C Caban: Disgyblion Ysgol Bro Hedd Wyn yn serennu ar S4C

Mi fydd plant ardal Trawsfynydd yn serennu ar S4C ar ôl cymryd rhan mewn rhaglen sy’n olrhain hanes un o enwogion y cylch, Hedd Wyn.  A dydd Mercher diwethaf gwelodd y sêr ifanc eu hymddangosiad ar y sgrin mewn premiere …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fel y moroedd: draemon

Mae Ryan, myfyriwr y brifysgol leol dw i wedi dod i nabod yn ddiweddar, wrthi’n dysgu Japaneg, ac mae o’n hoff o Draemon, cartŵn poblogaidd. Mae’n fodd da i ddysgu Japaneg gan fod o’n llawn o ymadroddion llafar. Ces i sioc yn clywed gan Ryan fod robot ydy Draemon! Roeddwn i’n credu’n siŵr mai creadur rhyfedd ydy o fel Totoro. Cafodd hyn ei gadarnhau gan fyfyriwr o Japan sydd yn ffrind i Ryan.  Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ymdaith Fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem (Mathew 21:1-11) – Rhodri Glyn (13.04.2014)

Eglwysi Bro Aled: • Yr Ymdaith Fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem (Mathew 21:1-11) – Rhodri Glyn (13.04.2014)

Blog Glyn Adda: Y Cyngor a’r Dwsin

Dyma, os iawn fy nghyfrif, nawfed ysgrif yr hen G.A. ar fater y Dwsin Doeth. Pam y fath obsesiwn? Am ei fod yn fater pwysig. Addewid swyddogion y Brifwyl, Mai 2013, oedd mai Llys yr Eisteddfod fyddai â’r gair terfynol ar beth i’w wneud ag argymhellion y Dwsin. Ond dyma ddarllen ar wefan Newyddion BBC […] Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Gwely lasagne

Cynhwysion:

  > cardbord
  > dwr
  > hops
  > gwellt
  > deilbridd
  > tail

Offer:

  > styllod pren 8" x 2"
  > rhaw a morthwyl a hoelion a ballu

 1. Tynnwch y gorchudd sydd wedi bod ar lawr i ladd rhywfaint o’r glaswellt ers Ionawr. Dim angen tyllu a phalu. Dim ond troi y tywyrch ben i lawr, a lefelu’r ardal yn fras iawn.

2. Rhowch haen ddwbl o gardbord gwlyb ar lawr i ladd y Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ydi’r Toriaid Cymreig mymryn bach yn dwp?

Rhyw feddwl oeddwn i wrth wrando am ymysodiad hollol anghmedrol a thros y top (a defnyddio idiom Saesneg) David Cameron ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru os ydi’r Toriaid – neu a bod yn fwy manwl y Toriaid Cymreig – wedi ystyried o ddifri beth fydd go… Parhau i ddarllen

Llyfrgell Babel: Adenydd Duon Cthulhu 2

Black Wings of Cthulhu 2 yw’r ail gyfrol mewn cyfres o gasgliadau o straeon Lovecraftiadd a golygwyd gan S. T. Joshi.  Bwriad y casgliad yw arddangos pa mor amrywiol yw’r math yma o stori arswyd, gan geisio osgoi’r hen ystrydebau sydd yn clymu at rhai ymdrechion i efelychu H. P. Lovecraft.  Ar y cyfan, mae’n […] Parhau i ddarllen