Llafar Bro: Colofn y Merched -pwdins hydrefol

Bu Colofn y Merched yn rhedeg yn rheolaidd am gyfnod hir iawn yn Llafar Bro, dan ofal Annwen Jones, Congl-y-wal. Bydd detholiad ohonynt yn ymddangos dros y misoedd nesa’, dyma’r cyntaf i dynnu dŵr o’ch dannedd.
PWDIN MWYAR DUON, AFALAU A BANANA
350g o… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Dathlu 12 mis ar y safle

Mae cynnydd da wedi ei wneud ar Ysgol Newydd Y Rhyl fel yr ydym yn cyrraedd y garreg filltir o flwyddyn ers i Willmott Dixon ddechrau ar y safle. Rydym yn falch i adrodd bod y gwaith yn parhau ar amser gydag adeilad newydd yr ysgol yn barod i groesawu disgyblion Ysgol Uwchradd y Rhyl […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 9

Llwyth arall o gemau wedi eu gorffen, a finnau’n trio fy ngorau i glirio dipyn bach ar y backlog cyn i gemau mawr yr Hydref / Gaeaf (Uncharted Collection, Fallout 4, Star Wars: Battlefront, Xenoblade Chronicles, a mwy) gyrraedd. Pob lwc i fi, felly. Hitman: Blood Money (PS3 / Xbox 360 / PS2 / Xbox / PC, 2006) Dwi […] Parhau i ddarllen

Golwg360: Ewro 2016 – pwy sydd angen beth?

Sawl tîm yn gobeithio sicrhau lle yn Ffrainc yr wythnos hon Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Cyfrifyddu yn erbyn y Cloc

Cau cyfrifon yn gynt yng Nghymru – a ydym i gyd yn barod am yr her? Bydd y Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal dwy seminar Cau yn Gynt yng Nghaerdydd a gogledd Cymru cyn bo hir. John Herniman o’n Uwch Dîm Arwain sy’n rhannu ei farn ar Gau yn Gynt a’r hyn y mae’n ei […] Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Gwobr Goffa Vernam Hull Memorial Prize

[This post congratulates Dr Richard Glyn Roberts, a new member of staff, who was recently awarded the Vernam Hull Memorial Prize for his scholarly edition and discussion of the collection of proverbs in the iconic medieval manuscript Llyfr Coch Hergest … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dŵr

Torrodd peipen dŵr dan ddaear yn ein hiard blaen. Daeth staff ar unwaith ond gadael heb wneud dim. “Rhaid cysylltu â’r cwmni teleffon gyntaf i ffeindio lle mae’r llinell ffôn cyn cael cloddio,” medden nhw. Ddigwyddodd dim dros y penwythnos tra bod y dŵr yn llifo o ddifrif ac yn gwneud rhaeadr ar gynffon y stryd. Daeth griw mawr efo peiriant cloddio brynhawn ddoe. Roedden nhw wrthi am oriau a stopion nhw’r dŵr o’r diwedd. Collwyd tunnell o ddŵr yn ystod y pedwar diwrnod. O leiaf mae’r tywydd wedi bod yn sych a chafodd yr anifeiliaid gwyllt yn y gymdogaeth ddigon o dŵr. (Mae’r rhyngrwyd yn gweithio heddiw.) Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mae Hydref yn fis Hanes Pobl Dduon

Dathlwyd Mis Hanes Pobl Dduon gyntaf yn y Deyrnas Unedig ym 1987, ac mae’n parhau i gael ei nodi’n flynyddol bob mis Hydref. Yn ystod y mis hwn bydd diwylliant, hanes a chyrhaeddiadau cymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Golwg360: Rhagflas: Blog newydd pigion yr wythnos Golwg360

Hefin Jones fydd yn edrych nôl ar hynt a helynt yr wythnos yn ei ddyddiadur newydd Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Picnic at Hanging Rock yn 40: Gwers i Gymru gan Awstralia

Rhannais hanes y ffilm Picnic at Hanging Rock gan Peter Weir ar raglen Stiwdio ar BBC Radio Cymru, ar ddydd Mawrth, Hydref y 6ed, 2015. Cliciwch yma i wrando eto. Eleni, yn Awstralia, mae na ddathliadau mawr i nodi deugainmlwyddiant … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn cyhoeddi lleoliad Cân i Gymru 2016 wrth i’r dyddiad cau agosáu

Bydd cystadleuaeth Cân i Gymru’r flwyddyn nesaf yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd ar 5 Mawrth, mae S4C wedi cyhoeddi. Ac mae’r sianel yn gobeithio denu ymgeiswyr cryf ar gyfer y digwyddiad a fydd yn digwydd yn stiwdio’r BBC ble …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg Trwy'r Lens: Beth & Aron

Llongyfarchiadau mawr i Beth ac Aron a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Waunfawr, gan ddilyn yn Ngwesty Deganwy Quay.  Dyma gasgliad bychan o luniau i aros pryd – bydd y set gyflawn i’w gweld ar y brif wefan yn fuan iawn.

© Geraint Thomas 2015 – Cedwir pob Hawl – All Rights Reserved

Mae’r Holl luniau a’r deunydd ar y blog hwn yn berchen i Geraint Thomas, cedwir pob hawl.
All images and material is property of Geraint Thomas All Rights Reserved

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rhyw, twyll a throsedd… diwrnod arferol o waith

Mae cyfres newydd o’r ddrama ddirgel 35 Diwrnod yn dechrau nos Sul 8 Tachwedd ar S4C. Wedi’u lleoli mewn swyddfa sy’n delio a thwyll yswiriant yng nghanol dinas fyrlymus, mae straeon y cymeriadau yn plethu a’i gilydd ac mae twyll …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Dinbych

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed. 13 Hydref, 10.00 – 11.00yb Llyfrgell Dinbych Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: secularbabe: //from live stream// super blood moon lunar…

secularbabe:

//from live stream// super blood moon lunar eclipse 9-27-15 💫🔴

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Etholiad Glan yr Afon ddydd Mercher

Mae gan y Blaid gyfle gwirioneddol o ennill sedd Gorllewin  Caerdydd yn etholiadau’r Cynulliad y flwyddyn nesaf.  Mae yna nifer o bethau’n dod at ei gilydd i wneud hynny’n bosibl.  Byddai buddugoliaeth mewn is etholiad yn ward ymylol Gla… Parhau i ddarllen

Y Twll: Llawenydd gweithgaredd Datblygu – albwm newydd yn y ffatri

Mae blog John Robb wedi cael y première ar ffeithiau am albwm newydd Datblygu – yn Saesneg! Ta waeth, mae hyn i gyd yn newyddion mawr. Dw i’n edrych ymlaen at weld y band ar gloriau bob cyhoeddiad yng Nghymru o’r Cymro i’r … Parhau i ddarllen

The post Llawenydd gweithgaredd Datblygu – albwm newydd yn y ffatri appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn y llyfrgell

Does dim rhyngrwyd gartref prynhawn ‘ma. Mae hyn wedi digwydd o bryd i’w gilydd, ac fel arfer bydd y broblem yn cael ei ddatrus ar ei ben ei hun. Heddiw fodd bynnag, mae’r sefyllfa’n wael. Penderfynais ddod i’r llyfrgell leol er mwyn sgrifennu fy nau flog. Daeth myfyrwraig at fy ochr chwith e dechrau defnyddio ei Mac Book yn pesychu o dro i dro. Symudais at ddesg ar y llawr plant heb dynnu ei sylw. Roeddwn i ar fy mhen fy hun am ddeg munud cyn i blentyn bach ddod ata i a dechrau siarad. Symudais at ddesg arall eto. Roedd yn ddistaw ar y dechrau ac eithrio sŵn peiriant ac ambell i sgwrs sydyn rhwng y llyfrgellydd a’r trigolion. Rŵan mae mwy a mwy o bobl yn dod yn siarad yn uchel. Sgrifenna’ i fy mlog Eidaleg ac yna casglu fy mab yn yr ysgol. Gobeithio y bydd y rhyngrwyd yn gweithio erbyn inni gyrraedd adref. Parhau i ddarllen

Argraffiadau: A ddowch chi feibion cryno, i gwmni’r merched heno?

Yn 1997, roeddwn i’n naw oed ac felly tu hwnt i Eden, Mega, Spice Girls, Steps a Hanson doedd gen i fawr o ddiddordeb mewn cerddoriaeth arall (heblaw am ABBA Gold, The Carpenters Collection a Sound of the Sixties o gasgliad Britannia Music Club fy mam). Yr unig fath o ffeministiaeth oeddwn i’n (an)ymwybodol ohono oedd ‘Girl Power’ a chodi dau fys fel yr arwydd ‘heddwch’ i fynegi hynny. Ond, ymhell dros fôr yr Iwerydd yng Nghanada roedd Sarah McLachlan yn trefnu gŵyl ar daith i ddathlu cerddorion benywaidd – Lilith Fair – a barhaodd am dair blynedd yn olynnol. Erbyn heddiw, mae’r rhan fwyaf o’r merched a ymddangosodd ar y daith honno ymhlith fy nghasgliad cds i – Shawn Colvin, Sheryl Crow, Tracy Chapman, Mary Chapin Carpenter, Fiona Apple, Madeleine Peyroux a Sarah McLachlan ei hun. Petaswn i’n cael teithio’n ôl mewn amser, byddai’r cyngerddhau hyn yn sicr yn un o’r stops.


Bu ymgais i atgyfodi’r ŵyl yn 2010 gyda line-up wefreiddiol arall (Brandi Carlile, Cat Power, Lights, Sara Bareilles, Lissie, Tegan and Sara, Butterfly Boucher, Missy Higgins a Janelle Monae i enwi dim ond rhai), ond yn ofer fu’r ymdrech. Gwerthodd y tocynnau’n wael ac yn sgil hynny fe drodd sawl un o’r enwau mawr – Norah Jones, Carly Simon, Kelly Clarkson a Queen Latifah – eu cefnau ar y daith. Felly, cafodd traean y daith ei chanslo ac anghofiwyd am y daith yn sydyn.


Dros y penwythnos, yn y New Yorker Festival datgelodd HAIM, sy’n dair chwaer, yr hoffen nhw roi cynnig ar atgyfodi Lilith Fair unwaith yn rhagor. Pwy well i wneud hynny na nhw? Tair merch sy’n creu cerddoriaeth unigryw, sy’n neidio o offeryn i offeryn ar y llwyfan gan wneud be’ yn union maen nhw eisiau ei wneud – sy’ hefyd yn digwydd bod yn un o besties Swifty. Dw i totali yn eilun addoli Danielle Haim, cymaint felly y gallwn i ysgrifennu blog am y peth. Mae hi wedi drymio i The Killers FFS! Ond yn ôl at y pwynt…


Ar hyn o bryd mae’r siartiau a’r we yn llawn merched sy’n araf ddyrchafu statws y ferch yn myd cerddoriaeth boblogaidd. Taylor Swift, Ellie Goulding, Rita Ora, Hayley Williams (Paramore), Jesse Glynne, Meghan Trainor, Carly Rae Jepsen, Lorde, CHVRCHES, Adele, Sia, Florence + the Machine, Little Mix, Foxes, St Vincent, Nicki Minaj, Miley Cyrus – mae’r rhestr yn parhau!


Y rheswm dros ddechrau’r ŵyl i Sarah McLachlan oedd gwrthwynebiad trefnwyr gigs i osod dwy ferch ar ôl ei gilydd ar line-up (yn enwedig fel headliner). Mi wnaeth hyn i mi feddwl. Ydy’r broblem hon yn bodoli yng Nghymru? Ydy merched yn cael cynrychioliaeth deg yng ngwyliau Cymraeg mwyaf Cymru? Gadewch i mi ddefnyddio Maes B eleni fel enghraifft.

Slide-MaesB-ALL-2015.jpg
© Maes B


Trwbz, Casi, Gwenno. Tair act allan o ugain. Dim un yn y ddwy act uchaf ar y bil. Dwy noson olaf (a mwyaf poblogaidd) yr ŵyl heb ferch ar y lineup o gwbl. Peidiwch â fy nghamddeall i, fel dywedodd Este Haim yn yr erthygl, ‘dan ni’n lyfio’r dynion! Mi oedd nos Sadwrn Maes B yn noson ardderchog ac mae’n hyfryd cael cynifer o fandiau da sy’n denu’r dorf. 

Gyda thoreth o dalentau benywaidd yng Nghymru, oni fyddai’n wych gallu dathlu hynny? Dyma enwi dim ond rhai; Casi Wyn, Gwenno, 9 Bach, Trwbz, Kizzy Crawford, Georgia Ruth, Plu, Ani Glass, Blodau Gwylltion a hen stejars fel Elin Flfur, Meinir Gwilym, Fflur Dafydd a Gwyneth Glyn. A pham stopio yn fanno? Mae merched ifanc fel Greta Isaac, Hannah Grace, Ellie Makes Music a Hana yn prysur wneud enw i’w hunain dros y ffin. Yn ogystal â hynny, mae’r sin gerddoriaeth Saesneg yng Nghymru yn ffynnu i ferched hefyd, efo bandiau fel Nineteen Fifty Eight, Olivia & the Saint, Life in Cold Climates, FUR a Golden Fable  â merch ar flaen y llwyfan. Ar ben hynny mae ‘na enwau cyfarwydd fel Cerys Matthews, Charlotte Church, Cate le Bon a Jem i gyd yn genhadon dros gerddoriaeth o Gymru.


Does ‘na ddim prinder talent yma, felly pam mae cyn lleied o ferched yn cael slotiau uchel ar lineup mewn gwyliau?


Ydy hi’n amser am ein Lilith Fair ein hunain?
[Daw teitl y cofnod hwn o bennill yng Nghylchgrawn Alawon Gwerin Cymru.]

Parhau i ddarllen

Golwg360: Cip tu ôl i’r llen ar ffilm Y Llyfrgell

Nofel Fflur Dafydd wrthi’n cael ei haddasu i ffilm Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Grŵp Darllen Dydd Llun

Bydd Grŵp darllen Dydd Llun yn cyfarfod yn Llyfrgell Prestatyn ar 12 Hydref. Y mis hwn byddant yn trafod The Little Stranger – Sarah Waters Mewn haf llychlyd ar ôl y rhyfel yng nghefn gwlad Swydd Warwick, caiff doctor ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl Stiniog ym Mhatagonia

Pennod 3 yng nghyfres Steffan ab Owain ar hanes pobl Blaenau Ffestiniog yn y Wladfa.

Er nad oedd Griffith Griffiths (Gutyn Ebrill) yn enedigol o ‘Stiniog bu’n byw yn ein cymdogaeth am nifer o flynyddoedd cyn ymfudo i’r Wladfa Gymreig ym Mhatagon… Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: GovCampCymru 2015 #gccy15, Pierhead

Eleni, cynhaliodd GovCampCymru ei ail ddigwyddiad yn y Pierhead, sy’n rhan o ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd. This our venue today for #gccy15 ….WOW pic.twitter.com/8eNowbHG14 — Sasha Taylor (@Sasha_Taylor) September 26, 2015 Mae GovCamp yn ddigwyddiad lle mae … Continue reading Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Agenda

Diolch am yr Haf Bach Mihangel a ddaeth â mis Medi i ben. Nid syndod yw deall fod y tywydd ar droi, ond mor braf fu cael dyddiau hyfryd, cynnes yr wythnos neu ddwy ddiwethaf. Mae’n fis newydd arnom. Ond pa fis? Hawdd y gellid meddwl fod rheolwyr Channel 5 beth bynnag yn tybio mai […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur a phres y non doms

Dydi Blogmenai ddim yn dyfynu’r Daily Mail yn aml iawn – am resymau amlwg – ond mae’r stori yma yn un digon diddorol.  Ymddengys bod Tom Watson – dirprwy arweinydd y Blaid Lafur – wedi derbyn £40,000 tuag at ei ymgyrch gan Max Mosley.  Byddwch yn cofio nad ydi Max yn arbennig o hoff o’r papurau newydd yn sgil hacio ffonau a chyhoeddusrwydd i sut mae’n treulio ei amser – ahem – hamdden.
Rwan mae’r swm yma’n un enfawr i’r math yma o etholiad, ac mae’n esiampl arall o sut mae pobl gyfoethog yn gwario eu harian i geisio dylanwadu ar y broses ddemocrataidd yn y DU.  Fel yr Arglwydd Ashcroft – oedd yn ol pob tebyg yn disgwyl i’w gyfraniadau enfawr i’r Toriaid brynu’r weinidogaeth amddiffyn iddo – dydi Max Mosley ddim yn byw yn y DU i bwrpas talu cyn lleied o dreth a phosibl.  

Mae’r ddwy blaid fawr unoliaethol a’u gwleidyddion yn derbyn swmiau sylweddol o bres gan bobl sydd ddim eisiau talu cyfraniad teg yn eu trethi.  Dweud y cyfan am natur y pleidiau hynny mewn gwirionedd. 

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Crist, Gair Duw (Ioan 1:1-18) – Aneurin Owen (04.10.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/04102015_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Aur yn Aberystwyth

fel y moroedd: canmoliaeth

Ces i fy nghanmol am fy nawnsio efo fy mab gan nifer o bobl. Y peth gorau a welodd hi erioed mewn parti priodas, meddai un ohonyn nhw. Wrth gwrs nad ydw i wedi dawnsio llinell efo fy mab er mwyn diddanu’r gwesteion; dw i ddim yn medru dawnsio’r walts. … Parhau i ddarllen

ymgyrch NEWSNIGHT CYMRU campaign - Blog: Yn cyflwyno…Bys Bach!

Bys Bach! Cymeriad chwilfrydig sydd ar antur i ddarganfod mwy am wleidyddiaeth Cymru … ond oes ‘na rhaglen ddyddiol ar gael sy’n craffu ar y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud am Gymru? […] Parhau i ddarllen

LLAIN Y LLEUAD: effervescentspirits: good vibes here

effervescentspirits:

good vibes here Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Jeremy gelwyddog

A bod yn gwbl deg efo Llafur Arfon dydyn nhw ddim ar ben eu hunain yn eu tueddiad anffodus i ddweud celwydd yn barhaus – mae dweud celwydd yn rhan o ddiwylliant Llafur o’r bon i’r brig.  Wele’r arweinydd yn rhaffu celwydd ar raglen Andrew Marr yr … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y llyfr hir disgwyliedig

Mae “Corn, Pistol a Chwip” newydd gyrraedd o Flaenau Ffestiniog. Ces i dipyn o siom oherwydd bod y llyfr yn eithaf llwyd. Wrth gwrs fy mod i’n gwybod ei fod o allan o argraff ers meitin ond doeddwn i ddim yn disgwyl llyfr sydd yn drewi. Rhaid ei adael … Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Ffilm: Yr Ymadawiad (The Passing)

Y Sêr: Mark Lewis-Jones, Annes Elwy a Dyfan Dwyfor Y Cyfarwyddo: Gareth Bryn Y Sgrifennu: Ed Talfan Hyd: 91 mun Ffilm iasoer Gymraeg arswydus o dda, sy’n cydio’n dynn ac yn gwrthod gadael fynd; mae Yr Ymadawiad yn gynhyrchiad i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Goroesi chwe mis o gemotherapi: Triciau perspectif

Wrth fynd â Madog am dro echdoe mi gwrddais i â chwpl o gymdogion – gŵr a gwraig – a oedd allan yn mwynhau’r tywydd braf gyda dau ffrind.  Trodd y sgwrs at yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhelir yn y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Seiniwch glod

Llongyfarchiadau i Seindorf yr Oakeley ar eu llwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol eto eleni, gan ennill cystadleuaeth  Bandiau Pres Dosbarth  4, ar y dydd Sadwrn cyntaf, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol. Mae’r ardal gyfan yn falch o’ch ca… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y Blaid a’r cwestiwn annibyniaeth

Dydw i ddim yn llwyr gytuno efo blogiad Jason ynglyn a Question Time y diwrnod o’r blaen – doedd y rhaglen ddim mor wael a hynny – ac roedd yr amrediad o safbwyntiau oedd yn cael eu cyflwyno yn ehangach o lawer nag oedd yn wir am y rhan fwyaf o’r rhaglenni cyn etholiad cyffredinol mis Mai.

Serch hynny mae ganddo bwynt ynglyn ag ymdriniaeth y Blaid o gwestiwn annibyniaeth.  Yn ol Jason yr hyn ddylai Leanne fod wedi ei ddweud wrth ymateb i gwestiwn ar annibyniaeth oedd y canlynol (yn hytrach na dweud bodi economi’r wlad yn rhy wan ar hyn o bryd):
Yr hyn y dylid ei ddweud ydi hyn: ydi, mae economi Cymru’n wynebu heriau economaidd difrifol, a hynny ers degawdau. Ond dydi’r ffactorau hynny ddim yn cau’r drws ar annibyniaeth, ond yn hytrach maen nhw’n cyfleu yn y ffordd gliriaf posibl pa mor ddiawledig o wael y mae Cymru wedi’i gadael i lawr gan y wladwriaeth Brydeinig.


Cyn mynd ymlaen, efallai y dyliwn ychwanegu i Leanne ddweud yn glir ar y cychwyn bod annibyniaeth yn rhywbeth mae’r Blaid ei eisiau – doedd llefarwyr y Blaid ddim yn dweud hynny’n aml cyn iddi ennill yr arweinyddiaeth.

Serch hynny mae llawer o’r hyn mae Jason yn ei ddweud yn gywir – ond byddwn i’n mynd gam ymhellach na Jason – mae angen gwneud mwy na thynnu sylw at y ffaith bod tlodi Cymru yn ganlyniad uniongyrchol i’w dibyniaeth llwyr ar wlad arall i’w rheoli a cham reoli treuenus y Blaid Lafur Gymreig ers 1999.  

Dylid mynd ati i ddweud bod gwella’r economi yn rhywbeth y byddai’r Blaid mewn llywodraeth yn rhoi calon ac enaid i’w wireddu – yn rhannol oherwydd ei bod yn credu bod pobl Cymru yn haeddu gwell na’r arlwy treuenus sydd yn cael ei chyflwyno ger eu bron ar hyn o bryd, ac yn rhannol oherwydd ei chred y dylai Cymru reoli ei hun – yn union fel y rhan fwyaf o wledydd normal eraill.

Nid gwrthwynebiad athronyddol  ydi’r prif faen tramgwydd i annibyniaeth – sylweddoliad nad oes gan Cymru’r gallu i godi’r trethiant digonol i gynnal ei gwasanaethau cyhoeddus presenol ydi’r broblem.  Byddai cydnabod mai’r unig ffordd i fynd i’r afael a thlodi Cymru ydi cael gwared o’r  llywodraeth drychinebus, di glem sydd ganddom am hyn o bryd.  

Byddai mynd ati i wneud hyn yn niwtraleiddio’r honiad Llafur arferol bod gan y Blaid obsesiwn efo annibyniaeth a materion cyfansoddiadol yn hytrach na rhai economaidd.  Gellid dadlau wedyn mai’r gred mewn annibyniaeth sy’n rhoi’r ffocws i’r Blaid i wella’r economi.  Dim ond trwy wella un y gellir cyflawni’r llall.  Mae cyfoethogi Cymru yn angenrheidiol i’r Blaid os yw am sicrhau annibyniaeth i Gymru.  Mae cadw Cymru’n dlawd yn angenrheidiol i ‘r Blaid Lafur os yw am wireddu ei obsesiwn cyfansoddiadol hithau – cadw Cymru’n rhan fach a di ddylanwad o endid cyfansoddiadol llawer mwy.  


Parhau i ddarllen

: Gwnewch Wahaniaeth a Maethwch dros Gaerdydd

Gwnewch Wahaniaeth a Maethwch dros Gaerdydd Rydyn ni wedi lansio ymgyrch newydd i recriwtio rhagor o ofalwyr maeth er mwyn galluogi plant Caerdydd i ddychwelyd i fyw yn y ddinas. Mae Dinas Caerdydd ar hyn o bryd yn gofalu am … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sgarff werdd

Mae’r tywydd wedi troi’n oeraidd yn sydyn; mae fy merch yn hapus cael gwisgo o’r diwedd y sgarff a brynodd yn Nulyn yn yr haf. Mae hi’n colli’r wlad werdd yn fawr iawn a dechrau dysgu Gwyddeleg ar ei phen ei hun hyd yn oed. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwy ydi Cari Llanrwst?

Golwg360: Golwg o’r ffin: Cnoi cil ar dymor Morgannwg

Cyn-gapten a hyfforddwr Morgannwg, Alan Jones yn edrych yn ôl dros y tymor aeth heibio gydag Alun Rhys Chivers Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Gair o gyngor i Leanne Wood wrth drafod annibyniaeth

Dydw i ddim yn meddwl fy mod i erioed wedi mwynhau ysgrifennu blogiad mwy nag Eryrod Pasteiog, sy’n mynd â fi’n ôl at wleidyddiaeth felly. Neithiwr mi wnes i’r camgymeriad mawr o wylio Question Time o Gaerdydd. Roedd Kinnock yn ofnadwy; roedd Leanne Wood yn drybeilig; darodd Stephen Crabb fawr ddim ergyd ar neb; y Sais boi ‘na yn gall ond yn ddiflas a Charlotte Church fawr gwell na’r un ohonyn nhw mewn difrif – heb sôn am gynulleidfa arferol o Anghymreig am QT yng Nghymru.

Byddaf hynod, hynod o gryno yn hwn o flogiad.


Mae’r dull mae Leanne Wood yn benodol (ac, i raddau llai, y Blaid) wedi’i fabwysiadu i drafod annibyniaeth yn wleidyddol hurt. Yn hytrach na rhoi unrhyw ddadl dros annibyniaeth, dyma ddywedodd hi neithiwr – ac yn wir rhywbeth tebyg y mae hi wedi bod yn ei adrodd ers peth amser…

 

Our economy is too weak. We’re already facing a situation where workers in Wales earn 85% of the UK average.

Oes, mae yna wendidau lu gan economi Cymru – boed hynny’n ymwneud â’n GDP, y cyflogau is sy’n cael eu hennill yma, ein hanallu i godi trethi, a’r ffaith bod tlodi plant a diweithdra’n uwch yng Nghymru na gweddill y DU ymhlith, fwy na thebyg, ddegau o ffactorau eraill; hyd yn oed y ffaith bod mwy o ddibyniaeth ar fudd-daliadau yma.

Yr hyn mae Leanne Wood yn ei wneud ydi cytunoefo’r rhai sy’n dadlau yn erbyn annibyniaeth i Gymru, gan atgyfnerthu’r syniad ein bod ni yn rhy dlawd i fod yn annibynnol. Mae’r dacteg yn un gwbl, gwbl anghywir ac eithriadol o niweidiol i’r achos cenedlaethol.

Yr hyn y dylid ei ddweud ydi hyn: ydi, mae economi Cymru’n wynebu heriau economaidd difrifol, a hynny ers degawdau. Ond dydi’r ffactorau hynny ddim yn cau’r drws ar annibyniaeth, ond yn hytrach maen nhw’n cyfleu yn y ffordd gliriaf posibl pa mor ddiawledig o wael y mae Cymru wedi’i gadael i lawr gan y wladwriaeth Brydeinig.

Syml o ddadl. Ond dadl wir.


Efallai na ddylai Plaid Cymru ganolbwyntio gormod ar annibyniaeth. Ond dylai hi ddim fod yn ei thanseilio ac atgyfnerthu amheuon pobl yn ei chylch sef yn union y mae’n ei wneud gyda’r ddadl ‘dydyn ni ddim isio annibyniaeth achos mae Cymru’n rhy dlawd ar y funud’. Dylai hi fod yn cyfeirio at lwyddiant gwledydd eraill – mae Estonia’n un da iawn – ac yn gosod y bai am wendidau Cymru ar garreg drws Llundain. Cyfleu’r ffaith mai Llundain sy’n ei cadw rhag ffynnu; nid mai ni sy’n rhy dlawd felly nad oes gobaith.Mae’r nifer sy’n coelio mewn annibyniaeth yng Nghymru’n isel. Lein y Blaid ydi nad ydi hyn yn syndod am nad oes neb erioed wedi dadlau drosti; sy’n eithaf cadarnhau un o unig ergydion Crabb neithiwr ar QT “Then what’s the point of Plaid Cymru?”Oce, Blaid Cymru, os dydach chi ddim isio gweiddi’n groch dros annibyniaeth dwi’n dallt hynny’n iawn – a dwi’m yn bod yn goeglyd, dydi’r fantais wleidyddol sydd i’w hennill o wneud hynny efallai ddim yn fawr. Ond drwy, i bob pwrpas, fwydo’r naratif Brydeinllyd yn ei chylch, rydych chi’n cyfrannu nid at ei sicrhau ryw dro, ryw bryd, ond at ei hatal a hynny efallai’n barhaol.


Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Tymor newydd


Mae mis Medi wedi dod i ben a dyna ni ar ddechrau mis Hydref yn barod.
Yma yn nyffryn Derwent mae’r pethau wedi ailddechrau o ddifri. Mae Glen Mulliner(trefnydd) ac Elin Merriman (tiwtor) dosbarth Cymraeg Belper yng nghanolfan Cymunedol Strutt (hen ysgol ramadeg Strutt) wedi llwyddo i dynnu 17 o bobl frwd i’r dosbarth Cymraeg newydd. Llongyfarchiadau mawr iddynt. Roedd Ysgol Cymraeg Undydd Derby ar Sadwrn 26 o Fedi yn llwyddiant ysgubol efo 42 o bobl yn bresennol. Yr oedden ni’n lwcus dros ben i gael tiwtor gward a bardd Aled Lewis Evans o Wrecsam i ddod i roi sesiynau am ei farddoniaeth a llyfrau. Rhaid diolch hefyd ein tiwtoriaid arferol sef Elin Merriman ac Eileen Walker. Cawson ni amser braf ac yr ydyn ni i gyd wedi mwynhau canu’r anthem genedlaethol ar ddiwedd y dydd. Ar ran y Gymraeg y tu allan i’r dosbarth mae Cymdeithas Cymry Nottingham wedi cyhoeddi eu rhaglen am 2015 -2016 ac mi fydd Bore Coffi misol ‘Popeth yn Gymraeg’ yn parhau. Roedd bore coffi heddiw ( 2ail o Hydref) yn hwylus iawn yn nhŷ Beryl ( Pant-y-Cyno) draw yn Long Eaton efo 11 ohonon ni yn mwynhau’r diodydd a chacennau.  Mi fydd mwy o deithiau gerdded Gymraeg yn cael eu trefnu nes ymlaen. Mae gynnon ni obeithion i gynnal ‘Noson Llawen’ mewn tafarn lleol ynystod 2016, mi fydd mwy o fanylion nes ymlaen am hynny, ond mae manylion presennol am weithgareddau efo DWLC ar gael ar wefan y grwp. ( www.derbywelshlearnerscircle.blogspot .com ) neu ar dudalen Facebook ‘Menter Iaith Lloegr’.

 
Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fideo: Y Lle – Ffanboyistiaeth

Dyma ni ar Y Lle unwaith eto, yn trio bod yn hoiti-toiti ac efelychu’r Open University. Ond yn methu. Tro ‘ma, golwg ar ffenomenon ryfedd y ‘fanboy’. Efo gags. O… ac ymddiheuriadau mawr i’r Lolfa. – f8Filed under: Uncategorized Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen Ben-blwydd Lemon a Mafon

Dydych chi byth yn rhy hen i gael cacen ben-blwydd, a hyd yn oed heb barti roedd rhaid gwneud rhywbeth i ddathlu pen-blwydd fy ngŵr yn ddiweddar. A pan ofynnais i’r gŵr Pa fath o gacen yr oedd o eisiau eleni, cacen lemon drizzle meddai. Digon teg, mae’n dipyn o ffefryn gen i hefyd. Ond […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Wrth eich Bodd efo Cwpan Rygbi’r Byd?

Cymerwch gip ar rifyn arbennig Cwpan y Byd o gylchgrawn “Rugby World” am ddim ar-lein gyda’ch cerdyn llyfrgell gan e-gylchgronau Zinio. Cymerwch gip ar ein hystod lawn o e-gylchgronau yma. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 4 Hydref 2015

Darlleniad y Dydd: Salm 118:1-4 (BCND:tud.559 / BCN: tud.511)

Bore da i chi, a chroeso i oedfaon y dydd heddiw a chofion cynnes at bawb sy’n methu ymuno yn yr oedfaon oherwydd amrywiol amgylchiadau. Lle bynnag yr ydym, gweddïwn am fendith Duw i’n gilydd ac i’r gymdeithas o’n cwmpas ac i’r byd yn ei holl . . . → Read More: Dydd Sul, 4 Hydref 2015

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: breuddwydio (yn y nos)

Dw i’n ceisio cael breuddwydion yn y nos yn ddiweddar i fwynhau’r amser cysgu. Darllenais erthyglau ar y we a chael gwybod y dylech chi beidio â defnyddio cyfrifiaduron yn union cyn mynd i’r gwely er mwyn cysgu’n braf a hefyd cael breuddwydion. A dyna beth dw i’n ei wneud – diffodd fy Mac Book a darllen llyfr am hanner awr. Dw i’n cysgu’n well ac yn meddwl fy mod i’n breuddwydio’n amlach nag o’r blaen. Y cam nesaf ydy eu cofio nhw. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Amser Twf – Llyfrgell Llanelwy

Sesiwn stori a chan i fabis o dan 1 oed. 7fed Hydref 10.00 – 10.45 Llyfrgell Llanelwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Vicky yn cynhyrfu’r dyfroedd yn Pobol y Cwm

Mae ‘na ddau gymeriad newydd yn symud i’r Cwm yr wythnos nesaf; merch Debbie, Vicky Collins a’i mab wythnos oed, Nicholas Stark Collins; ac mae eu presenoldeb yn dod fel tipyn o sioc i Debbie. Doedd Debbie ddim yn gwybod …Darllen mwy Parhau i ddarllen