LLAIN Y LLEUAD: Photo

LLAIN Y LLEUAD: Photo

BlogMenai.com: Arweinydd gorau’r DU

fel y moroedd: picnic perffaith

Ar lan y môr, mewn heulwen ysgafn, fel mewn nofel, meddai. Cafodd fy merch yn Abertawe bicnic efo ei ffrind y prynhawn ‘ma cyn wynebu wythnos brysur o sgrifennu sawl traethawd. Mae hi wedi cael ei difetha gan y bywyd hyfryd yng Nghymru bellach. :) Bydd rhaid iddi fod yn barod am sioc ddiwylliannol pan ddaw hi adref!  Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Yr Wythfed Gorchymyn (Exodus 20:15 a Marc 10:17-31) – Aneurin Owen (26.04.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/26042015_pm_aneurin owen.mp3
Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Yn dân ar fy nghroen

  Mae rhai pethau’n dân ar fy nghroen. Ac un ohonyn nhw yw’r holl sôn am fu trwy’r wythnos am y gemau rygbi yn Stadiwm y Mileniwm ddoe. Nid bod unrhyw beth o’i le ar hanner can mil o bobl yn dod at ei gilydd i fwynhau dwy gêm rygbi rhwng timau rhanbarthol y De, […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Buddugoliaeth Datblygu yn Ngŵyl CAM 2015

Mae hi’n anodd dychmygu sut allai Datblygu wedi gwella eu perfformiad yng Nghanolfan y Mileniwm fel rhan o Ŵyl CAM 2015. O’n i’n nerfus drostynt am y gig, yn enwedig wrth ystyried y lleoliad anarferol, y bwlch oddeutu 20 mlynedd … Parhau i ddarllen

The post Buddugoliaeth Datblygu yn Ngŵyl CAM 2015 appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -dilyn sgwarnog

Rhan o golofn reolaidd Steffan ab Owain, o fis Mai 2006.

Yr Ysgyfarnog Wen

Hoffwn sôn ychydig am yr ysgyfarnogod gwyn a gyflwynwyd i’r cyffiniau hyn a’r ardaloedd cyfagos lawer blwyddyn yn ôl.

Wel, ar ôl chwilio’r gist, cefais hyd i’r ha… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Un ffordd effeithiol o golli etholiad

BlogMenai.com: Cartwn y diwrnod

O’r Observer. Parhau i ddarllen

O Bell: Er cof annwyl ?

Ar y cyfan, nid yw Awstralwyr yn bobl sy’n gwerthfawrogi’r fath o seremonïau y mae’r sefydliad Prydeinig/Seisnig mor hoff ohonynt. Rhengoedd clos o filwyr wrth i’r Frenhines dderbyn ei “lliwiau” ar Barêd Gwarchodlu’r Ceffylau (cyfieithiad ciami bwriadol!!). Defod agor y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mansfield park

Dw i newydd orffen Mansfield Park gan Jane Austen; roeddwn i’n gwrando ar ddarlleniad gan Karen Savage i fod yn benodol. Mae’r nofel hon yn hir iawn fel gweddill o’i nofelau a llawn o ddeialogau a disgrifiad hir o feddyliau’r prif gymeriadau. (Ces fy nrysu sawl tro!) Darllenais i hi o’r blaen wrth gwrs fel ffan o’r awdures, ond dyma’r tro cyntaf i mi sylweddoli mai tebyg iawn ydy’r stori (yn y bôn) i King Lear. Efo’r nofel hon, gorffennais ail ddarllen prif nofelau Jane Austen i gyd. Rhaid dweud mai Emma ydy fy ffefryn a Persuasion sydd yn dod yn yr ail. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delweddau’r diwrnod

Cefnogwyr yr SNP yn Glasgow Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Newyddion y pwyllgor amddiffyn, o rifyn Ebrill:

Mae’r wythnosau yn llithro heibio ac mae llawer ohonoch yn gofyn, mae’n siŵr, be sy’n digwydd rŵan, o ganlyniad i’r refferendwm? Falla’ch bod chi’n meddwl bod y Pwyllgor Amddiffyn wedi mynd… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cwestiwn i Alun Pugh

Mae Abel McWalkies yn gwneud honiad diddorol yn ei dudalen Gweplyfr – sef bod ymgeisydd Llafur yn Arfon, Alun Pugh wedi derbyn £1,000 o bunnoedd o bres budur Tony Blair.  Gallwch weld y neges yn ei chyfanrwydd yma.
Rwan, dwi ddim yn gwybod os wnaeth Alun gymryd y pres yma, ac yn anffodus fedra i ddim gofyn iddo fo’n hawdd iawn – dwi wedi cael fy mlocio o’i gyfrif trydar ers talwm.  Mae’r cwestiwn yn un perthnasol iawn i Arfon – mae yna draddodiad o heddychiaeth yng Ngogledd Orllewin Cymru sy’n mynd yn ol ymhell, ac mae llawer o’r bobl sydd wedi symud i’r ardal yn ystod y degawdau diwethaf hefyd yn arddel yr un gwerthoedd.  
Serch y ffaith na allaf i ofyn trwy drydar i Alun,  efallai bod y trydarwyr yn eich plith eisiau gofyn iddo fo os ydi o wedi derbyn pres budur Blair.  Gellir dod o hyd iddo ar @Alun_Pugh.  Dwi ‘n gwybod nad oes rhaid i mi atgoffa yr un ohonoch i holi’n gwrtais – er bod y pwnc yn un hynod emosiynol.

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Hellenic Eatery, Crwys Road, CaeryddSouvlaki bendigedig a’r lle…

Hellenic Eatery, Crwys Road, Caerydd

Souvlaki bendigedig a’r lle yn llond o Roegwyr

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth wnawn ni o electionforecast.co.uk?

Dwi ddim yn siwr beth i’w wneud o’r wefan electionforcast.co.uk.  Mae’r wefan yn cael ei rhedeg gan sefydliadau academaidd, mae’n cymryd y polau diweddaraf i ystyriaeth, mae’n cynnig ffigyrau ar gyfer pob etholaeth ag eithrio rhai Gogledd Iwerddon… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pont foch cwta

Syniad da – mae’n lleihau gwaith y gweithwyr a llawenhau’r ymwelwyr o gystal â rhoi cyfle i’r moch cwta ymarfer corf. Mae gynnon ni ddau fochyn cwta ac mae’n ddiddorol eu gweld nhw’n rhedeg un ar ôl y llall ar y dec cefn. Does ryfedd bod y bont yn creu cymaint o gynnwrf mewn petting zoo yn Japan. A chafodd y fideo hwn ei weld bron i 400,000 gwaith. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llên Gwerin

Erthygl o rifyn Mawrth 2006 gan Nesta Evans, yn adrodd ar benwythnos difyr iawn ym Mhlas Tanybwlch.

Dyro Gân i Mi
Dyna oedd teitl y Cwrs Llên Gwerin a gynhaliwyd yn ddiweddar ym Mhlas Tanybwlch. Braf oedd cyfarfod ffrindiau a gwneud rhai newydd yn y… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diogelwch yn gyntaf ym Modnant wrth i’r gwaith adeiladu barhau

Croesawodd ddisgyblion Ysgol Gymunedol Bodnant ym Mhrestatyn ymwelydd anghyffredin yr wythnos hon, Ivor Goodsite (Cynllun Adeiladwyr Ystyriol). Daeth i weld plant Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 i gyflwyno neges diogelwch pwysig. Ymunodd Ivor Richard Smart, Rheolwr Contractau o Read Construction. Cyflwynodd Richard gyflwyniad am beryglon safleoedd adeiladu a’r gweithdrefnau sydd ar waith i helpu […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Hanes Cymry Llundain dros bum canrif gyda Huw Edwards

Mewn cyfres newydd ar S4C bob nos Sul, Huw Edwards a’r Cymry Estron: Stori Cymry Llundain, Huw Edwards fydd yn olrhain hanes y Cymry yn Llundain. Dros y tair wythnos nesaf, cawn ddysgu mwy am hanes a dylanwad y Cymry …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Golwg360: Ceidwadwyr Môn yn ffyddiog

Albert Owen yn “ddyn neis iawn” meddai ymgeisydd y Ceidwadwyr ar yr ynys Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Berllan: Arbrofion Lu

Rwyf i wedi bod yn esgeuluso’r blog yn diweddar. Yr hindda sydd wedi ein galluogi i weithio bob awr yn y lluarth, a chymdogion wedi bod wrthi’n trefnu digwyddiadau gyda’r nos! Ond rwyf i wedi bod yn tynnu lluniau o’r gwaith, felly dyma rai o’r uchafbwyntiau. Un o’r ddwy goeden pîn yw hon, o’r diwedd […] Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones [dot com]: Gwlad y Menyg Gwynion

Ymateb Mike ParkerMae ‘na ddelwedd o Gymru sydd wedi goroesi, sy’n gyfleus iawn i rai carfannau. Mae’n codi’i ben yn aml yn y byd gwleidyddol, pan fyddwn ni’n cael ein hannog yn aml i roi ein barn i blesio eraill, i ategu rhyw bwynt (mae’r Cymry’n cytuno!), neu chwarae’r Plwmsan i Wynff rhywun arall. Ar ôl i’r baw […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 64:1-4 (BCND tud.679 / BCN: tud.619)

Bore da! Croeso i oedfaon y dydd heddiw. Mae hi wedi bod yn glir iawn yr wythnos hon a phob copa draw i’r gorllewin o’r Aran i Garnedd Dafydd i’w weld yn blaen am ddyddiau. Codi ei lygaid tua’r mynydd a wnaeth y . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Ebrill 2015

Parhau i ddarllen

Y Twll: Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik…

Digwyddiad newydd sbon o drafodaethau, ffilm a gigs fydd Gŵyl CAM ac mae’r cyfan yn digwydd yng Nganolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ar ddydd Sadwrn 25ain o Ebrill 2015 o 12 hanner dydd ymlaen. Mae CAM yn gyrchfan aml-gyfrwng sy’n … Parhau i ddarllen

The post Gŵyl CAM: Datblygu, Ela Orleans, Ann Matthews, Agata Pyzik… appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Watch 1013

O diar, o diar, o diar. Parhau i ddarllen

WordPress | Cymraeg: WordPress 4.2 yn Gymraeg

Y diweddaraf gan WordPress: Ffordd haws o rannu cynnwys Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.2 Cymraeg

Y diweddaraf gan WordPress: Ffordd haws o rannu cynnwys Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delweddau’r Diwrnod

Leanne yn y brifysgol ym Mangor: Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Rhiwbob 4

Yr olaf o’r rhiwbob-dan-orchudd wedi eu codi o’r planhigyn cynnar. Coesau cochion gwych.
Dwi am adael hwn i ddatblygu yn yr agored rwan.

Mae’r bwced wedi mynd i orchuddio coesynau newydd o’r planhigyn arall sydd yma. Mae egin y rheiny wedi torri trwy wyneb y pridd yn y dyddiau dwytha’, wythnosau ar ôl y llall.
Braf cael tymor rhiwbob gweddol hir, efo un planhigyn cynnar ac un hwyr.

Y cenin Parhau i ddarllen

fel y moroedd: anrheg i fam

Roeddwn i’n arfer anfon anrheg benblwydd i fy mam drwy’r post – cnau neu ffrwyth sych fel arfer gan ei bod hi’n hoff iawn ohonyn nhw. Y broblem oedd y tâl post; mae’n drytach na’r anrheg ei hun yn aml. Fe wnes i wneud peth gwahanol eleni ar gyfer ei phenblwydd 93 oed – archebais gnau drwy Amazon Japan. Mae’r tâl post yn rhad ac am ddim oherwydd mai yn Tokyo mae hi’n byw. Bydd y cnau’n cyrraedd fflat fy mam mewn dau ddiwrnod. Ar ben hynny mae’r gyfradd gyfnewid rhwng yen a doler yn ffafriol rŵan fel costiodd bopeth ond $23.  Parhau i ddarllen

Golwg360: Llafur wedi dangos ‘diffyg diddordeb’ yng Ngogledd Cymru

Leanne Wood yn awgrymu nad yw’r rhanbarth wedi elwa o ddatganoli Parhau i ddarllen

Cymru Fach: Etholiad Yng Nghymru

Nid wyf yn cofio etholiad tebyg i hwn. Mwy o ddewisiadau a llai o ddylanwad gan y ddau prif blaid. Ond, a dyma’r ond mawr oes unrhywbeth wir yn newid yng Nghymru ?Os ydym am gymharu ein hunain gyda’r Alban a’r codiad sylweddol i gefnogaeth yr SNP yr at… Parhau i ddarllen

Cwmni Da » Blog: Noson Lawen Maldwyn a’r Gororau

Ifan Jones Evans sy’n cadw trefn ar lond llwyfan o berfformwyr mewn Noson Lawen arbennig o Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ar y 3ydd o Awst, 2015. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Random Readers

Bydd grŵp “Random Readers” Llyfrgell y Rhyl yn cyfarfod ar 28 Ebrill, 6.00 – 7.00pm. Llyfr y mis hwn yw Eloise gan Judy Finnigan. Archebwch yma: Clawr Caled | Clawr Meddal | Print Bras | Llyfr Llafar CD | Llyfr Llafar MP3 CD Parhau i ddarllen

S4C Caban: Pum Cynnig i Gymro yn dychwelyd i S4C – a chyfle i weld gwaith enillydd Oscar

Mae hi’n saith deg mlynedd eleni ers diwedd yr Ail Ryfel Byd, ac i nodi’r ffaith bydd S4C yn ail-ddangos cyfres ddrama bedair pennod o’r archif, Pum Cynnig Gymro, gan ddechrau nos Sul, 26 Ebrill am 9.00pm (isdeitlau Saesneg ar …Darllen mwy Parhau i ddarllen

radiorhydd: Y Ffug + Radio Rhydd, Breichiau Hir, Sion Rich, Jess Hall

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Diweddar, Rhan 6

Mae hi ‘di bod yn sbel ers i fi redeg drwy’r gemau mwya diweddar i fi orffen. A’r rheswm syml ydi ‘mod i ddim wedi chwarae gymaint a ddylwn i. Dwi ‘di bod yn gwneud petha eraill. Fel darllen. Bwwwwwww. I fod yn hollol onest, doedd y gemau o’n i’n chwarae (a’r rhan fwya’n dal […] Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: “The most dangerous woman in Britain”

“The most dangerous woman in Britain”

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Cwpl mewn caffi yng Copenhagen. Roedd y gŵr yn treulio’u holl…

Cwpl mewn caffi yng Copenhagen. Roedd y gŵr yn treulio’u holl amser yn chwarae gyda’i ffôn ac roedd y wraig yn edrych yn ddiflas.

A couple in a cafe in Copenhagen. The man spent their whole time there playing on his phone, and his wife looked bored and rather miserable. 

Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Gweithdy Optimeiddio Llwybrau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru – Sut yr aeth hi…

Rydym ni i gyd yn gwybod y gall gwasanaeth gwastraff fod yn wasanaeth anodd ei newid. Mae’n un o’r gwasanaethau mwyaf gweladwy a redir gan yr awdurdod lleol. Mae unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth yn cael effaith ar bob preswylydd, felly does dim angen dweud y dylid ystyried goblygiadau unrhyw newidiadau yn y gwasanaeth yn drylwyr. […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llafur Watch 1012

Wel – rydan ni wedi son am hon o’r blaen, ond cyn bod Alun Pugh yn parhau i ragrithio, waeth i ni ei haiadrodd hi.Mae Alun yn gweld rhyw chwithdod mawr bod Plaid Cymru yn bwriadu cael gwared o gytundebau sero awr, er bod cytundebau felly gan Gyngor Gwy… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delwedd y ddadl

Owen Smith yn edrych ar ei nodiadau cyn i’r camera teledu ddod ato.  Roedd ei berfformiad yn wirioneddol wan – boring, llwyd, sefydliadol, hunan gyfiawn, amddiffynol, gweithio i fformiwla, di hyder.  Ymgorfforiad perffaith o fethiant gwleidyd… Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Loyal . Ffyddlon

Victoria Place Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Cycle Lane? . Lôn Seiclo?

Corporation Road Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Windows . Ffenestri

Adelaide Street Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Poster y Diwrnod

Llafar Bro: Geiriau Coll

Erthygl fer o rifyn Ionawr 2005:

Gyda threigl amser a gyda’r newid byd, fe aeth llawer o ddywediadau a geiriau ar goll yn yr ardal hon fel ag mewn sawl ardal arall.

Er enghraifft, pwy o blant ‘Stiniog, erbyn heddiw, sy’n gwybod mai rhywun digywilydd iawn ydi’r un a gaiff ei gymharu i ‘wagan gynta’r run’?

Neu mai rhywun wedi gneud llanast o betha ydi’r un sydd ‘wedi gyrru’r wagan dros ben Parhau i ddarllen

fel y moroedd: adref yn ddiogel

Daeth fy merch a’i gŵr adref yn ddiogel neithiwr. Treulion nhw un noson ym Mharis wedi gadael Fiena. Er bod y gwesty ond pum milltir o’r maes awyr, methon nhw ei ffeindio am oriau. (Methon nhw gysylltu â’r gwesty; cawson nhw wybodaeth anghywir gan bawb ar ffordd.) Gan eu bod nhw wedi gadael Fiena am 3 yn y bore, roedden nhw wedi blino’n lân erbyn cyrraedd y gwesty. Ar ôl cael tipyn o gwsg a bwyd, fodd bynnag, roedden nhw’n teimlo’n ddigon gwell fel aethon nhw i ymweld â chanol y ddinas. Cawson nhw noson braf yn y diwedd. Maen nhw’n colli Ewrop yn ofnadwy bellach. Parhau i ddarllen