Archif Misol: Medi 2011

Glo Man: Meistres y Gwisgoedd – Gorsedd Y Beirdd

“Mae cyfraniad Sian Aman i Orsedd y Beirdd fel Meistres y Gwisgoedd yn gwbl unigryw. Bu yn y swydd ers saith mlynedd ar hugain ac yn ystod y cyfnod hwn, gwnaeth gyfraniad arbennig iawn. Bu’n gyfrifol am ofalu am holl wisgoedd Yr Orsedd, gan sicrhau fod… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Gofyn am Fôt

Mae rhestr fer Blogiau Cymru bellach wedi ei gyhoeddi ac mae’r blog hon yn un o ddau blog yn yr iaith Gymraeg i gael ei enwebu ( y llall yw blog Siôn Dafydd)
Eleni mae modd i aelodau’r cyhoedd i bleidleisio am eu hoff blog ar y rhestr fer ar gyfer gwobr "Dewis y Bobl". Mae’r ffurflen pleidleisio ar welod y dalen yma: http://walesblogawards.co.uk/2011/09/wales-blog-awards-finalists-are-named/. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llundain yn dod i Asturias

24 awr o ddwy ran hynod annhebyg. Buom ni drwy’r prynhawn heddiw yn gweithio yn y lleuarth, yn casglu ac yn torri ac yn gadael pethau’n ddestlus. Mae cyfeillion yn cyrraedd yfory, ac eraill mewn wythnos, felly fydd ddim gymaint o amser gyda ni i arddio. Ond roedd hynny ar ôl taith fach sydyn i […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

29 Medi 2011 – daeth chwech ynghyd i gymryd rhan yn y Tawelwch Noddedig yr wythnos yma a llwyddodd bob un i gyflawni’r gamp! Byddwn yn gadael i chi wybod yn union faint gasglwyd pan fydd yr arian wedi dod mewn. Da iawn chi! Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Trefi a Phentrefi Eryri: Deg o Bethau i’w Gwneud yn Abermaw a’r Cyffiniau

Tref glan y môr hyfryd yw Abermaw, wedi’i lleoli yng nghanol rhai o olygfeydd prydferthaf Eryri.  Dyma ddeg o wahanol bethau i’w gwneud ac i’w gweld pan fyddwch yn ymweld ag Abermaw. Bu tref fechan dlos Abermaw a’i harbwr yn gyrchfan wyliau boblogaidd ers blynyddoedd lawer. Lleolir y dref yng nghanol golygfeydd hardd aber y […] Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Newidiadau cynghorau – rhybudd am y Gymraeg

Fe gaiff Llywodraeth Cymru ei rhybuddio am yr effaith ieithyddol o ail-strwythuro cynghorau lleol wythnos nesaf (Dydd Sadwrn, 8fed Hydref). Mae’r pryderon ieithyddol yn dilyn anfodlonrwydd awdurdodau lleol gyda chynlluniau i orfodi newidiadau arnynt. Y… Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-09-30 07:38:00

Dosbarth Uwch 1 yn dechrauDechreuodd y dosbarth Cymraeg neithiwr – Uwch 1. Roedd 7 o ddysgwyr yn y dosbarth. Ces i neges testun wrth Victoria brynhawn ddoe – mae hi’n dost yn y gwely ar hyn o bryd, mae’r ffliw arni. Gobeithio bydd hi’n temlo’n well cyn… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-09-30 07:38:00

Dosbarth Uwch 1 yn dechrau
Dechreuodd y dosbarth Cymraeg neithiwr – Uwch 1. Roedd 7 o ddysgwyr yn y dosbarth. Ces i neges testun wrth Victoria brynhawn ddoe – mae hi’n dost yn y gwely ar hyn o bryd, mae’r ffliw arni. Gobeithio bydd hi’n temlo’n well cyn bo hir – roedd ei merch Seren yn edrych ar ei hôl hi! Mae Victoria yn gobeithio dod nôl i’r dosbarth wythnos nesa’ – wedyn bydd 8 ohonon ni.

Roedd hi’n hyfryd cael Neil nôl yn y dosbarth – daeth e ag afal i fi. Dw i wedi cadw’r afal ar gyfer fy nghinio heddi ac yn edrych ymlaen i’w fwyta!

Hefyd, croeso i Julie a Louise i’r dosbarth.

Mae pawb nawr yn edrych ymlaen i’r flwyddyn ac wrth gwrs i fynd ma’s i gael parti amser y Nadolig.

Gwela i bawb nos Iau nesa,
Caryl Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Dau ganlyniad da i’r Blaid yn Ngwynedd

Diffwys a Maenofferen
Mandy Williams Davies, Plaid Cymru – 210
Catrin Elin Roberts, Llais Gwynedd – 153

Penrhyndeudraeth
Gareth Thomas, Plaid Cymru – 515
Rhian Jones, Llais Gwynedd – 219
Dafydd Thomas, Annibynnol – 90

Llongyfarchiadau i’r ddau … Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Hydref 2011

Bore da a chroeso i Sul y Sefydlu a’r Comisiynu! Diolchwn i’r Arglwydd am ein cynnal ac am ei rodd anhraethol i ni yn Efengyl ei Fab. Diolch i chwithau am eich holl ymddiriedaeth ac am eich parodrwydd llawen i gydweithio o blaid yr Efengyl yn ein cymunedau. Diolchaf yn arbennig heddiw i’r rhai sydd . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Hydref 2011 Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BORE COFFI

29 Medi 2011 – cynhaliwyd Bore Coffi cyfeillgar a chartrefol iawn heddiw yn yr Hen Ysgol. Roedd hwn yn Fore Coffi MacMillan, sydd yn dathlu eu 1oofed penblwydd eleni. Casglwyd £30 tuag at elusen MacMillan. Diolch yn fawr iawn. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

28 Medi 2011 – gyda thema’r tywydd yn parhau, pa well ffordd i ddathlu’r heulwen braf nac yn chwarae allan heddiw! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyn eira perffaith

Mae gan rywun yn Efrog Newydd syniad unigryw ynglŷn sut i wneud dyn eira perffaith. Cafodd batent swyddogol hyd yn oed! Efallai rhaid i fy mhlant ddysgu ei gynllun cyn inni gael eira yn y gaeaf.Ond pe bai o eisiau hybu ei gynllun yn Japan, rhaid iddo … Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Meistrioli macarons efo Edd Kimber

Yr wythnos dwiwethaf fe gefais i’r pleser o fynychu dosbarth macarons gyda Edd Kimber, ennillydd y Great British Bake Off y llynedd. Fel mae drallenwyr selog y blog yma yn ei wybod, dwi wedi ceisio gwneud macarons unwaith o’r blaen a doedden nhw ddim yn rhy ddrwg (hyd yn oed os ydwi’n dweud fy hun!) […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Steve Eaves – Y Dolydd Llanrewst #gigspc #llanrwst

06/10/11 2000Y Dolydd, LlanrwstAm ddimFacebook Goleuo Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Y Lolfa Lên, Canolfan siopa Dewi Sant 2 drwy gydol mis Hydref

Mae Llenyddiaeth Cymru ar fin agor y Lolfa Lên,  sef ” emporiwm llenyddol dros dro”, mewn caffi gwag yng nghanolfan siopa Dewi Sant 2, a arferai fod yn siop siocled.  Dyma’r math o bethau y gallwch ddisgwyl eu gweld ynddo: perfformiadau gemau gweithdai sgyrsiau darlleniadau cyfnewidfa llyfrau Holais Casia William o Lenyddiaeth Cymru am gefndir […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: 257, 221 a Radio Ceredigion

Ar wahân i gael eich gwahodd i fod yn aelod o’r Orsedd bo brin fod ‘na fwy o anrhydedd yn y Gymru Gymraeg na bod yn westai ar “Beti a’i Phobol”. Mae codi’n fore i Bost Cyntaf yn fwrn a chyfrannu i Bost Prynhawn yn ddyletswydd. Mae bod mewn stiwdio gyd… Parhau i ddarllen

Dr Ian Johnson: Nwy sial. Beth nesaf?

Heno bydd aelodau Pwyllgor Cynllunio Cyngor Fro Morgannwg yn penderfynu ar gais ar gyfer profion os mae nwy yn bodoli dan ddaear yn y Fro wledig. Does dim byd rhy afresymol am y cais yma, heblaw am y saith wythnos drilio yn Llandw wrth ymyl lleoliad Eisteddfod Genedlaethol 2012, ond y cwestiwn yw beth fydd […] Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: (English) Listen to Whale Trail

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Bwyd i’r Ardd

Er gwaetha’r tywydd hyfryd twym, rydym ni wedi treulio amser yn ddiweddar yn paratoi at y gaeaf. Nid yn unig cynaeafu pwmpennau a ffa, a chasglu’r cnau Ffrengig, ond hefyd yn trin y lleuarth ei hunan. Eleni rwyf yn arbrofi gyda dull o ladd chwyn a gwella’r pridd: garddio lasagne. Darllenais i erthygl ar hwn […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Anabledd a’r Cyfryngau

Mae Nia wrthi yn trafod sut ma’ pobl ifanc ag anabledd yn cael ei portreadi yn y cyfryngau.

Ffion Miles yn cwestiynnu pam fod CYW ddim yn dilyn esiampl CBEEBIES dryw gyflwyno plant ag anabledd fel bod hyn yn dod yn rhwybeth cyffredin iddynt mewn oed … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: persuasion

Mae tri dosbarth yn dod i lyfrgell yr ysgol ar ddydd Mercher. Daeth un o’r plant yn y 7fed gradd â llyfr i gael ei fenthyg, ond newid ei feddwl wedi pum munud ac eisiau llyfr arall. Pa lyfr oedd yr un doedd o ddim ei eisiau wedi’r cwbl? Persuasion gan… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Tina a Clebran

Newydd glywed fod Tina, sy’n ferch mewn cadair olwyn wedi cael ei gwrthod am dacsi wrth iddi baratoi am noson allan.

Os ydy chi wedi profi hyn, neu os oes gennych unrhyw fater arall o rhan trafnidiaeth nanableddsy’n effeithio arna chi yna dyma gyfarwy… Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Enillydd

Oes ’na well diffiniad o ‘lyfr da’ na’i alw fo’n un dach chi wedi mwynhau ei ddarllen? Allech chi gael gwahanol resymau am ei fwynhau siwr iawn: falle’ch bod chi’n uniaethu efo un o’r cymeriadau; neu falle’ch bod wedi dysgu rhywbeth newydd; neu dach chi wedi chwerthin llond eich bol. Ond ar ddiwedd y sioe, […] Parhau i ddarllen

Y ddraig wen: Welsh Grammar: Bod/To Be

I may not be correct in everything, and have footnotes where I have doubts. I’m not here referring to pronunciation – there are plenty of pronunciation guides out there and this is mostly for my reference.The verb ‘To Be’ is essential for basic Welsh. … Parhau i ddarllen

Y ddraig wen: Welsh Grammar: Bod/To Be

I may not be correct in everything, and have footnotes where I have doubts. I’m not here referring to pronunciation – there are plenty of pronunciation guides out there and this is mostly for my reference.The verb ‘To Be’ is essential for basic Welsh. … Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Mili a’i Fand

Gwylio’r Gynhadledd Lafur o bell ydw i – neu yn achos araith yr arweinydd – gwrando o bell. Dwn i ddim beth aeth o le ar y ffid teledu ond mae’n enghraifft efallai o’r fath o anlwc sy’n gallu taro gwrthblaid o bryd i’w gilydd. Yr un anlwc mae’n debyg o… Parhau i ddarllen

Y ddraig wen: Welsh posts – you have been warned

At afuna’s suggestion, I’m going to post my welsh stuff here and tag it so you can filter it out if you prefer.I’ve got a number of tags you can choose to follow or ignore at your leisure:’welsh’ – this will have anything generic about the fact I’m lea… Parhau i ddarllen

Y ddraig wen: Welsh posts – you have been warned

At afuna’s suggestion, I’m going to post my welsh stuff here and tag it so you can filter it out if you prefer.I’ve got a number of tags you can choose to follow or ignore at your leisure:’welsh’ – this will have anything generic about the fact I’m lea… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Haf (Bach) Mihangel 2011

Flwyddyn i’r diwrnod ers imi sgrifennu cofnod am haf bach Mihangel, dyma ni eto â’r haul yn gwenu arnom drwy’r dydd. Dyw hwnna ddim yn hollwir: y bore ‘ma roedd sut drwch o niwl na fedrwn ddim gweld stryd ganol y pentref o gefn y tŷ. Ond fe gododd erbyn 10.30 ac ers hynny mae’r […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C ym Mlaenau Gwent

Rhwng 27 Medi a 12 Hydref bydd S4C yn ymweld â Blaenau Gwent.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: @ebion heno

Byw gyda anabledd ydi pwnc y rhaglen heno am 10 ar C2.

Ymysg y cyfranwyr heno bydd :

Gerallt – cyfle i glywed Nia yn sgwrsio gyda Morfudd Mam Gerallt yn y rhaglen heno.
Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Heno ar raglen Lisa Gwilym….

Helo!
Ar y rhaglen heno – am 8 – Sion o Masters in France fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ a Dr Rock fydd yn cadw cwmni i Lisa ar ol naw.

Lewis o Ysgol y Berwyn fydd yn dewis can gwaith cartref ac albym yr wythnos ydi albym newydd Colorama – Llyfr Lliwio.
Parhau i ddarllen

S4C Caban: Only Men Aloud

Mae cyfres newydd yng nghwmni’r côr yn dechrau nos Iau 29 Medi am 21:00, ac mae cryn edrych ymlaen!

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Trasiedi yn y Cwm

Mae hi wedi bod yn gyfnod cythryblus yng Nghwmderi, ac mae’r cyffro wedi cydio yn y gwylwyr.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Dr Ian Johnson: Polisiau Cyfarwydd

Mae llawer o bobl wedi barnu cynhadledd Llafur am ddiffyg syniadau i lywodraethu. Digon wir on digon amlwg tri a hanner mlynedd cyn i’r etholiad cyffredinol Prydeinig nesaf.  Ond ymysg y rhai syniadau daeth i’r awyr yn ystod eu cynhadledd yn Lerpwl oedd rhai polisiau cyfarwydd. Yn gyntaf, dechreuodd y gynhadledd gyda Yvette Cooper yn […] Parhau i ddarllen

Dr Ian Johnson: Dod yn ol

Ar ol blwyddyn brysur i ffwrdd, penderfynais dod nol i flogio unwaith eto. Nod y blog yma yw rhannu fy nheimladau am bynciau amrywiol (ond gwleidyddiaeth yn benodol) fel rhan o greu rhwydwaith a chynnwys fwy eang yn y Gymraeg, er mwyn clywed fwy o leisiau o bob cwr o Gymru (a tu fas). Hyd […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Zanzibar v Gwaith Cartref

Bu’r ddwy gyfres ddrama newydd yn cystadlu mewn cwis ar C2 Radio Cymru ar nos Fawrth 27 Medi.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Duw Greodd y Car

Tyrd di heno, draw dros y mynydd,’Gin ti gar, ‘gin i gur, gawni gwrdd heb un gerydd,D’eud y cawn ni fynd tua’r trefi mawr gwyn,Dim ond d’eud, mi wn y down ni’n ôl i’r fan hyn Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Godro’r Geifr (a’r Gwartheg)

Heddiw wnaethom ni dalu €30 y kilo am gaws. Ond caws arbennig iawn, rhaid dweud. Roedd cyfeillion wedi sôn am y fenyw oedd yn dal i fyw yn ôl yr hen arfer, yn symud lan i’r hafod yn y Picos de Europa ym mis Mai ac yn aros yno ‘tan ddaw’r eira’ fel y dywedodd […] Parhau i ddarllen

mwydro ym mangor: Mwydro ym Mangor – Pennod 7

Mae Dinas Bangor yn symud ond pa fath o stadiwm bydd yna yn Nantporth ble mae’r cae newydd yn cael ei hadeiladu? Mae Gwynfor Jones, ysgrifennydd y clwb yn ateb a chefnogwr o’r enw Gareth Williams yn mynegi ei farn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Enillydd Cystadleuaeth Emyn

Enid Gruffydd o Sir Fôn sy’n fuddugol yng nghystadleuaeth dathlu 50 mlynedd Dechrau Canu Dechrau Canmol.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

O Bell: Pigion

Mae’n wythnos fawr y pethau hir-gron yn y wlad hon. Wythnos y Grand Finals yn yr AFL (Collingwood yn erbyn Geelong) a’r NRL (Manly yn erbyn Seland Newydd … ie, NZ!). Mae’na brysurdeb pêlaidd ym mhob man gan gynnwys fy myd bach … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Gwlybdiroedd Cydwladol Burton Mere…

Bore dydd Sul, pigiais allan ar fy meic pen bore gyda’r bwriad o drio dod o hyd i ffordd arall o gyraedd Pont Sir y Fflint.  Caewyd  hen lon dros gorsydd aber y Dyfrdwy gan y weinidogaeth amddiffyn ychydig o flynyddoedd yn ol. Roedd… Parhau i ddarllen

Blog y Gog: Canolfan Gymraeg newydd i Wrecsam

Yn gyntaf, hoffwn ymddiheuro am y ddiffyg o bostiau sydd wedi bod ers y rhai ddwythaf. Ond gan fy mod i’n nol yn y brifysgol rwan, bydd llai o amser gen i i flogio drost y flwyddyn nesaf.Rwan ‘ta, yn ol at prif bwriad y post hwn. Yn ol erthygl fan hyn,… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: arwr newydd

Bydd yna arwr newydd teledu lleol yn Kagoshima, gorllewin Japan. Hayato ydy ei enw o, un tebyg i nifer mawr o arwyr teledu i blant, a dydy’r gyfres ddim wedi cael ei chynhyrchu gan Kurosawa. Amcan y gyfres ydy hyrwyddo’r ardal a’i chynnyrch. (Mae Hayat… Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: The 24/7 digital café for Welsh learners

I’ve been thinking about this idea for Welsh learners and I can’t get it out of my head. What if there were a way to fire up Skype now and have a spoken conversation in Welsh with somebody? At the moment you could fire up Skype for a chat (substitute Google+ Hangouts for Skype if […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Oktoberfest yn y City Arms

Ers ei hadnewyddu, y City Arms yw’r dafarn orau yng nghanol y ddinas, os nad yng Nghaerdydd gyfan, am ddewis da o gwrw go iawn yn fy marn i.  Ac mae’r dewis newydd fynd yn fwy gan bod ei gŵyl gwrw Oktoberfest newydd ddechrau. Rhwng y 24ain o Fedi a’r 9fed o Hydref, bydd chwech […] Parhau i ddarllen

shwmae: Yn fuan…

Parhau i ddarllen

Persona Non Grata » Bryn_S: Gadael Gweplyfr | Leaving Facebook

Dros y penwythnos, ddaru mi penderfynu o’r diwedd i gloi’n cyfrif ar Facebook. Pam? Fyswn i’n hoffi dweud bod o dros ryw reswm ideolegol, neu fy mod i’n protestio dros reswm X neu Y, ond y gwir yw fy mod i wedi diflasu a’r peth. Yn wir, rheswm preifatrwydd yw’r cam diwethaf, ond y gwir […] Parhau i ddarllen