Archif Dyddiol: 1 Hydref 2011

fel y moroedd: cyfrinach mai

Nofel arall gan Selyf Roberts. Efallai byddai rhai’n barnu bod y stori’n rhy ddigyffro i’r darllenwyr cyfoes, ond dim ots. Dw i wrth fy modd. Dw i wedi dod yn ffan fawr ohono fo. Yr hyn dw i’n ei hoffi ydy ei grefft o adrodd pethau cyffredin mewn fford… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyfrinach mai

Nofel arall gan Selyf Roberts. Efallai byddai rhai’n barnu bod y stori’n rhy ddistaw i’r darllenwyr cyfoes, ond dim ots. Dw i wrth fy modd. Dw i wedi dod yn ffan fawr ohono fo. Yr hyn dw i’n ei hoffi ydy ei grefft o adrodd pethau cyffredin mewn ffordd … Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Marchnad Bessemer Road

Marchnad cist car Bessemer Road yw fy hoff yn y ddinas. Bore ‘ma roedd cannoedd yn cytuno ac yn mwynhau’r haul pan oedden nhw yn pori tua 80 o stondinau. Dyma olygfa sydyn (ryff) o fore yma gyda mwy o geir nag o’n i erioed wedi gweld yna. Roedd y pobol ar y stondinau yn […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Cowbois Rhos Botwnnog & Candelas – Stablau Betws y Coed #gigspc #betwsycoed #llanrwst

08/10/11 2000Y Stablau, Betws y CoedAm DdimFacebook Goleuo Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cacen oren a passion fruit

Dwi di bod yn slacio efo’r blogio ma yn ddiwedar, ond dyw hynny ddim yn golygu nad ydwyf wedi bod yn pobi. A dweud y gwir dwi wedi bod yn trio pob math o bethau newydd, gan gynnwys bara, felly mae yna ddigon i ddod dros yr wythnosau nesaf. Ychydig o wythnosau yn ôl fe […] Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Sesiwn sgwrs Y Clwb Lever

English follows:Roedd o’n braf gweld pawb yn y Clwb Lever nos fercher… dwi’n meddwl aeth pethau’n weddol iawn.Mae’n anodd ffeindio’r cyd-bwysedd mewn sesiynau sgwrs, ac i wneud pawb teimlo rhan o’r sgwrs. Dwi’n cofio yn … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Gwahardd Aeron – cam gwag i ddemocratiaeth!

Mi fyddai’n deg dweud nad ydwyf ym mysg ffans mwyaf y Cynghorydd Aeron Maldwyn Jones, naill ai fel Cynghorydd nac fel blogiwr. Beth bynnag bu gwendidau ei gyd bleidiwr Gwilym Euros fel priod a chynhaliwr cyfraith gwlad, roedd blog Gwilym wastad yn lle … Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cam tuag at Annibyniaeth?

Wythnos yn ôl fe gyhoeddodd carcharorion ETA o fwyafrif llethol eu bod yn newid llwybr  ac yn barod i ymgyrchu dros annibyniaeth Gwlad y Basg drwy ddulliau heddychlon yn unig. Yn awr mae adain wleidyddol ETA, Ekin, wedi cyhoeddi hunanddiddymiad. Mae’r llywodraeth yn Madrid wedi croesawu’r newyddion, fel ‘cam arall’ tuag at ddiwedd ETA a’r […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Diweddariad i Ffontiau Ubuntu

Mae Canonical wedi rhyddhau diweddariad i ffontiau Ubuntu, gan gynnwys ffont newydd Ubuntu Condensed. Gellir eu llwytho o font.ubuntu.com, a’u gosod drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar wiki Ubuntu.
Ffontiau Ubuntu yn LibreOffice Cymraeg
Ymateb i gwes… Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Firefox 7

Firefox 7
Mae Firefox 7 wedi cyrraedd Cronfeydd Meddalwedd Ubuntu. Dim ond i ti agor y Rheolwr Diweddariadau yn Ubuntu bydd yn cael ei osod ar dy gyfrifiadur. Mae rhyngwyneb FF7 ar gael yn y Gymraeg.
Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Y Cyfeiriadur Meddalwedd Rhydd

Ddoe cyhoeddodd y Sefydliad Meddalwedd Rhydd (SMRh) ei fod yn ail-lansio’r Cyfeiriadur Meddalwedd Rhydd. Mae hwn yn rhestru dros 6,500 o raglenni y gall unrhyw un sy’n defnyddio cyfrifiadur eu llwytho, eu defnyddio a’u rhannu. Lansiwyd y cyfeiriadur gwreiddiol dros ddegawd yn ôl, ond mae’r fersiwn ryddhawyd ddoe yn cynnwys llawer o bethau newydd sy’n […] Parhau i ddarllen