Archif Dyddiol: 3 Hydref 2011

Pop Cymru: Sian Miriam ar raglen Huw Stephens heno am 10 ( o flog C2)

Sesiwn Sian Miriam Criw C2 | 18:00, Dydd Llun, 3 Hydref 2011Heno bydd sesiwn newydd gan enillydd Brwydr y Bandiau C2 Mentrau Iaith Cymru 2011 yn cael ei darlledu am y tro cyntaf ar raglen Huw Stephens!Ers ennill y gystadleuaeth nol ym mi… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Poket trez – Ffati bwm bwm feat Swci + Mr Phormula

Poket trez – Ffati bwm bwm feat Swci + Mr Phormula by TARW DU Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Sian Miriam

Heno bydd sesiwn newydd gan enillydd Brwydr y Bandiau C2 Mentrau Iaith Cymru 2011 yn cael ei darlledu am y tro cyntaf ar raglen Huw Stephens!

Ers ennill y gystadleuaeth nol ym mis Mai mae Sian wedi bod yn brysur iawn iawn iawn iawn iawn iawn (wir yr -… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Bugeliaid Newydd Tystysgrifedig

Y penwythnos yma fe dderbyniodd tri o bobl ifainc eu tystysgrifau fel pastores – bugeiliaid y mynydd sydd hefyd yn gwneud caws yn y modd traddodiadol. Da iawn meddech chi, dim ond wythnos yn ôl roeddwn ni’n esbonio taw dim ond pedwar oedd ar ôl yn gwneud caws felly ac yn dweud mor dda oedd […] Parhau i ddarllen

Pethe: Cyffes Cogydd gan Gerwyn Wiliams

Gerwyn Wiliams yn darllen un o’i gerddi Parhau i ddarllen

Dr Ian Johnson: Hinkley Point

Mae’r digwyddiad dydd Sadwrn diwethaf yn Now Corning wedi atgoffa ni peryg posib byw mor agos at ffatri cemeg. Ond mae na peryg arall. Mae rhan fwyaf o drafodaeth yng Nghymru am ynni niwclir yn poeni am yr Wylfa yn Ynys Mon a’r posiblrwydd Wylfa B, ond, wrth fwrs, yr atomfa niwclir agosaf at rhan […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gig Gruff Rhys yn Llandudno

Helo bawb!

Wel, mi ges i noson gofiadwy iawn neithiwr yn gwylio Gruff Rhys yn dechre ei daith yn Llandudno.

Mi oedd Gruff yn anhygoel o arbennig; mae o a’r Niwl yn swnio’n wych efo’u gilydd, ac yn briodas gerddorol berffaith!

Dwi ‘di gweld Gruff un… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Zanzibar

Haul, syrffio, rhyw, cyffuriau a phryder cyson am arian – dyna yw bywyd i’r criw o bobl ifanc yng nghyfres ddrama newydd Zanzibar, sy’n dechrau nos Iau 6 Hydref 22:00.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Seimon y Saxo.

Helo gyfeillion.

Heb sgwennu dim ar hwn ers sbel….achos mae fy mywyd wedi bod braidd yn wallgof yn ddiweddar.

Ta waeth dyma’r diweddaraf ‘in the life of Ceri Phillips’.

Y stori diweddaraf ydy hanes Seimon y Saxo yn marw ar yr A470. Deffrais ar fore dydd Sul hollol braf ym mis Hydref (roedd hi’n 30 gradd Celsius, torrodd y byd record newydd yn ôl Derek y dyn tywydd). A dyma fi’n cysylltu â Sioned Clwyd

“Hei Sioned, ffansi road trip yn Seimon y Saxo?”

Penderfynais fynd a ni i Aberhonddu am ginio dydd Sul. Cyrhaeddon ni Pontypridd, a finnau’n gweiddi mên hapusrwydd;

“Iei dw i newydd basio Mercedez benzn Sioned, woop woop!!!”

Wedyn dechreuodd y car wneud y sŵn rhyfeddaf “Clic, clic, clic, clic”. Dyma fi’n dweud wrth Sioned

“Duwcs be’ di’r sŵn ’ma sy’n dod o’n nghar i? Wna i stopio’n munud i roi dwr iddo fo. Popeth yn iawn dwi’n meddwl achos does na’m mwg yn dod allan ohono fo”

Dau funud yn ddiweddarach, car yn dechrau arafu, edrychais yn y drych a gweld bod yn nghar i’n mygu…..llwyth o mwg yn dod allan o’r ‘exhaust’. Doedd gen i’m syniad be’i wneud, stopiais ar yr ‘hard shoulder’.

Rhoddais ddŵr yn y car, a mynd yn ôl mewn gan obeithio y buasai’r car yn ailddechrau, dim sŵn, dim byd yn digwydd. Edrychodd Sioned arna i, edrychais ar Sioned a gweiddi “SHIT”.

Arhosodd ni yn y car i feddwl a cachu’n hunain bob tro oedd car yn gwibio heibio. Meddyliais a penderfynais mae’r peth gorau i wneud oedd ffonio Nain i ofyn am ei rhif aelodaeth RAC.

“Okay love, we’ll be there within the hour, please step out of the car!!”

Es i’r bwt a estyn sach gysgu ac eisteddodd fi a Sioned ar ochr yr A470 am awr yng nghanol dail poethion. Tua hanner awr yn ddiweddarach dyma ni’n clywed car ar ochr arall y ‘dual carrigeway’ yn wneud yr union ru’n sŵn a be’ oedd yng nghar i’n wneud, munud nesaf dyma fo’n stopio ar yr ‘hard shoulder’ hefyd. Tua tri chwarter awr wedyn dyma citroen saxo bach gwyn ‘P’ reg yn gwibio heibio yn canu corn fel diawl ac yn gweiddi “OI OI”, do’n ni ddim yn ‘amused’ bod gan rywun arall citroen saxo hŷn na fi yn gwibio heibio.

Cyrhaeddodd yr RAC, edrychodd ar y car a dweud yn syth

“Hmm , your cars dead love, I’ll give you a scrapyard number”

Seimon wedi marw.

Cafodd ni’n tywys holl ffordd adref gan y fan RAC, a finnau’n cachu’n hun yn trio steerio’r saxo ar yr un pryd ar boi RAC. Cyrhaeddon ni Treganna ac ‘typical’ oedd criw Plaid Cymru allan yn dosbarthu pamffledi, bob un ohonyn nhw’n piso chwerthin yn gweld Seimon yn cael ei dywys gan y fan RAC.

Wedi digalonni’n llwyr dyma fi’n cyrraedd Caerdydd a troi at Sioned

“Pub?”

Aethon ni i’r mochyn du, 4 awr yn ddiweddarach cyrraedd yn ôl i’r tŷ a cofio bod gynnai ddillad ar y lein. Tynnais y dillad oddi ar y lein ond baglais dros yn nicyrs yn a brifo’n mhen glin.

Deffrais bore ‘ma efo paced O sushi gwag wrth yng ngwely a rhif dyn ‘scrapyard’. Es i allan I’r ardd a gweld bod gynnai lwyth o nicyrs ar llawr yr ardd…embarassin.

Os gwyddoch chi am unrhyw un sy’n gwerthu car…rhowch floedd. Parhau i ddarllen

apLlywarch: Serge Gainsbourg – Aux Armes et Cætera [1979]

  1.  Javanaise Remake  – 3:05  2.  Aux armes et caetera  – 3:05  3.  Les Locataires  – 2:09  4.  Des Laids Des Laids  – 2:36  5.  Brigade Des Stups  – 1:57  6.  Vieille Canaille  – 3:02  7.  Lola Rastaquouère  – 3:40  8.  Relax Baby Be Cool  – 2:30  9.  Daisy Temple  – 3:5310.  Eau Et Gaz A Tous Les Etages  – 0:3711.  Pas Long Feu  – 2:3312.  Marilou Reggae Dub  – 3:48

Buy: amazon Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ffair Nadolig Penygroes

Oes gennych chi syniadau neu awgrymiadau ar gyfer y ffair? Bydd y gwaith trefnu yn cael ei ffilmio ar gyfer cyfres newydd Nadoligaidd ar S4C.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Sesiwn Blasu’r Llydaweg – Aberystwyth

Ar ddydd Sadwrn22 Hydref, 201010.00 – 16.00 yn yrYstafell WyddelegYr Hen GolegAberystwythcynhelir sesiwn flasu i’r sawl sydd â diddordeb yn y Llydaweg£12 (£10 i aelodau o Gymdeithas Cymru Llydaw)(Dosbarth i ddechreuwyr nad ydynt yn gwybod dim o’r … Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Clwb Rygbi Draig Goch, Gaiman

www.youtube.com/watch?v=2uC61_ewx7M
Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-03 07:48:00

Dyddiau Ysgol MikeFy ysgol gyntaf.Dim atgofion hapus bob tro! Pan o’n i yn yr ysgol gynradd roedd trwbl mawr ‘da fi. Do’n i ddim yn gallu siarad yn iawn. Ro’n i‘n arfer dweud “ll” ynlle “s”.(Lilly lausage! – doedd e ddim yn ddoniol). Roedd y bechgyn yn… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-03 07:48:00

Dyddiau Ysgol Mike
Fy ysgol gyntaf.
Dim atgofion hapus bob tro! Pan o’n i yn yr ysgol gynradd roedd trwbl mawr ‘da fi. Do’n i ddim yn gallu siarad yn iawn. Ro’n i‘n arfer dweud “ll” ynlle “s”.(Lilly lausage! – doedd e ddim yn ddoniol). Roedd y bechgyn yn fy ngwatar ii. Bob tro ro’n i’n brwydro a bob tro roedd y athro yn rhoi’r bai arna i. Ro[‘n i’n ymladd oherwydd ro’n i dda iawn mewn chwaraeon a rygbi a ro’n nhw tawelu’n fuan.

Dyddiau Ysgol Gareth
Yr atgof cynta sy ‘da fi o fy nyddiau ysgol yw pan ro’n i yr ‘Ysgol Fabanod’ yn y Morfa. Bob prynhawn roedd rhaid i’r plant i gyd fynd i gysgu mewn sachau cysgu ar y llawr, ond do’n i
ddim yn mynd i gysgu -ro’n i’n rhedeg adre bob prynhawn. Roedd rhaid i fy mam neu un o fy chwiorydd fynd nol a fi i’r dosbarth bob prynhawn. Dydw i ddim yn cael siawns i anghofio fe hefyd, enwedig gyda fy chwaer hena! Parhau i ddarllen