Archif Dyddiol: 4 Hydref 2011

Eglwysi Bro Aled: Geraint Tudur 02.10.2011 (Oedfa Sefydlu a Chomisiynu)

: It’s the aperture, stupid!

Dwi heb flogio’n iawn ers misoedd ond dwi mynd i drio ail gydio ynddi’n ara deg. Fydda i ddim yn blogio’n aml am waith Caersalem Caernarfon oherwydd mae modd i chi sydd a diddordeb ddilyn hanes yr Eglwys gan gynnwys y podlediad ar wefan Caersalem ei hun. Hefyd mae tipyn o fy ngwaith yng Nghaersalem (mwy . . . → Read More: It’s the aperture, stupid! Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hambwrgr eidalaidd

Mae’n swnio’n flasus iawn! Er fy mod i bron byth yn mynd i Mcdonald’s, byddwn i’n awyddus i drio hwn pe bai o ar gael yma. Parhau i ddarllen

Ein Golygfa: Ynysoedd

Daeth ychydig o haul i godi calonnau ddiwedd Medi, a diolch amdano. Ond hyd ‘noed cyn yr ha’ bach Mihangel, dwi wedi bod yn hynod o lwcus yn ddiweddar i gael dyddiau sych i fentro i ddwy o ynysoedd hudolus Cymru. ‘Roeddwn wedi gaddo d… Parhau i ddarllen

Bwrlwm Y Byd: Gwyliau Yn Y Pedair Gwlad 四国

Ma’ gaeaf yn dod. Er ei bod hi ‘di bod yn grasboeth adref dros yr wythnos diwethaf ma’ pethau wedi cychwyn arafu lawr yn barod i’r gaeaf yng ngogledd Japan. Mae gwichio di-baid y cicadas wedi diflannu, daeth chwibanu liw nos y criciedyn a’n gadael yr un mor gyflym ac mae’n bosib gweld hen wragedd […] Parhau i ddarllen

cadwchgymrundaclus: Hud yr hydref

Wel, rhaid i mi ddweud bod Wythnos Cymru Daclus wedi bod yn llwyddiant. Er gwaethaf tywydd a pur ddiflas, bu ein staff a’n gwirfoddolwyr yn gweithio’n ddiflino yn ystod yr wythnos, a chasglwyd canoedd o fagiau o sbwriel ym mhob … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Derbyniad newydd

Mis diwethaf, fe gyrraeddodd casgliad pwysig a ddiddorol i’r archif. Roedd llwyth y lori yn cynnwys 400 cant o ganiau o ffilmiau a animeiddiadau ar 35mm a 16mm oddi-wrth S4C yng Nghaerdydd.
Y dasg cyntaf oedd dad-pacio’r 10 palet a gwneud stoc manwl o bob bocs er mwyn ein galluogi i mewnbwn y teitlau i bas-data […] Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-04 11:51:00

Dyddiau Ysgol Victoria
Es i i’r ysgol fach iawn pan o’n i’n bedair oed – Ysgol Gwynfe, ar bwys Llangadog. Roedd dim ond 16 dysgyblion yn yr ysgol gyfan, a dwy athrawes – y brif athrawes (oedd yn bwy yn Nhŷ yr Ysgol) ac un athrawes arall. Roedd dwy ffrind gorau ‘da fi, Delyth ac Olwenna (enwau Gymraeg da!) Sa i wedi’u gweld nhw ers ro’n i’n 6 oed.

Symydon ni i Rydaman pan o’n i’n 6 oed a dechreuais i Ysgol Parcyrhun. Roedd 300 o ddysgyblion yna a ro’n i’n ofnus iawn. Roedd neaudd yr ysgol yn edrych yn fawr iawn! Gwnes i lawer o ffrindiau newydd, ac ro’n i’n hapus iawn yn Ysgol Parcyrhun. Rydw i’n dal i siarad gyda rhai o fy ffrindiau o Parcyrhun a Facebook! Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-04 11:41:00

Dyddiau Ysgol NeilRo’n i’n casau yr ysgol! Es i i’r Ysgol Ramadeg (bechgyn yn unig) ym Mirmingham nes i fi adael pan yn un deg chwech oed. Roedd fy nydd terfynol yn yr ysgol yn ddydd hapus iawn i fi. Roedd ffrindiau da iawn ‘da fi yn yr ysgol ond pan g… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-04 11:41:00

Dyddiau Ysgol Neil
Ro’n i’n casau yr ysgol! Es i i’r Ysgol Ramadeg (bechgyn yn unig) ym Mirmingham nes i fi adael pan yn un deg chwech oed. Roedd fy nydd terfynol yn yr ysgol yn ddydd hapus iawn i fi. Roedd ffrindiau da iawn ‘da fi yn yr ysgol ond pan gadawais i yr ysgol welais i erioed mohonyn nhw eto achos ymunais i â’r llynges. Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-04 11:27:00

Dyddiau Ysgol LauraEs i i Ysgol Gynradd Hen Heol ac es i nôl i weithio ‘na dair blynedd yn ôl. Mae popeth yn teimlo’n llai! Mwynheuais i’r ysgol nes i fi fynd i ysgol gyfun. Chwaraeais i yn y tîm pel-rhwyd erbyn ysgolion eraill yn yr ardal a chwaaeais … Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-04 11:27:00

Dyddiau Ysgol Laura
Es i i Ysgol Gynradd Hen Heol ac es i nôl i weithio ‘na dair blynedd yn ôl. Mae popeth yn teimlo’n llai! Mwynheuais i’r ysgol nes i fi fynd i ysgol gyfun. Chwaraeais i yn y tîm pel-rhwyd erbyn ysgolion eraill yn yr ardal a chwaaeais i r ‘recorder’ yng ngherddorfa’r ysgol yn y gwasanaethau. Dw i’n cofio’n cael ‘amser llaeth’ ac roedd y llaeth mewn poteli llaeth bach. Roedd llawer o ffrindiau ‘da fi a sa i’n gallu cofio unrhywbeth drwg yn digwydd o gwbl! Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-04 11:15:00

Dyddiau Ysgol JulieMynychais i lawer of ysgolion yn ystod fy ieuenctid i. Un ohonyn nhw dwi’n gallu cofio’n dda iawn. Roedd yn ysgol unigryw yn y wlad – roedd yr ysgol yn cynnig help i fyfyrwyr oedd gyda rhieni’n ‘Political Activists’. Roedd hi’n ysgol… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-04 11:15:00

Dyddiau Ysgol Julie
Mynychais i lawer of ysgolion yn ystod fy ieuenctid i. Un ohonyn nhw dwi’n gallu cofio’n dda iawn. Roedd yn ysgol unigryw yn y wlad – roedd yr ysgol yn cynnig help i fyfyrwyr oedd gyda rhieni’n ‘Political Activists’. Roedd hi’n ysgol breswyl, dim ond naw oed o’n i’r adeg ‘ny, ro’n i’n anhapus iawn.. Dwi’n gallu cofio unwaith, ar ôl I fi gael fy nghosbi achos mod i wedi mynd ar goll ar y ffordd i fy ngwers gwaith coed, ro’n i’n teimlio mor drist felly penderfynais i y byddwn i’n rhedeg bant. Roedd yr ysgol wedi’i lleoli ym mynyddoedd Drakensberg, cerddais i hanner ffordd lan y rhiw gyntaf a dechreuais i fy nhaith hir lan y mynydd. Ar ôl un awr a hanner ro’n i’n ofnus ac hefyd, roedd eisiau bwyd arna i, felly des i yn ôl i’r llety. Ro’n i’n siomedig iawn achos doedd neb wedi sylwi mod i wedi diflannu. Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Problemau Prifysgol

Mae’n bosib nad oes ‘na gysylltiad rhwng ymchwiliadau Ciaran Jenkins a rhaglen ‘Week In Week Out’ i Brifysgol Cymru a phenderfyniad y corff hwnnw i roi’r gorau i oruchwylio a dilysu graddau colegau eraill. Mae’n bosib hefyd mai cyd-ddigwyddiad llwyr oe… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Mynydd Sych

Yn gyntaf, pwt o newyddion y plwyf: dyw’r blog yma ddim wedi ei gynnwys yn rhestr fer Gwobrau Blog Cymru. Ond mae dwsenni o bobol wedi dilyn y ddolen oedd ar dudalen eu rhestr hir nhw ac am wn i maen nhw’n dal i gyrraedd yn achlysurol. Yma, mae’r tesni’n parhau, er bod y tymheredd […] Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Mared Lenny a’r Electric Tickle Machine – Menywod yw’r Dynion Newydd

www.youtube.com/watch?v=W_z6SjLGO9Q
Parhau i ddarllen

Glo Man: Sgwd y Gân

Fel rhan o ddathliadau pen blwydd Ffederasiwn Sefydliad y merched Sir Gâr bydd Heledd Cynwal yn lawnsio CD cyntaf y Ffederasiwn Sir ‘Sgwd y Gân / Cascade of Song’ ar nos Wener Hydref 7fed yn Festri Capel Newydd Llandeilo. Bydd  Côr Zenaphonic… Parhau i ddarllen