Archif Dyddiol: 5 Hydref 2011

rhysllwyd.com: Ceiniogau prin y werin …

Ar ôl i mi ddechrau fy noethuriaeth ym Mangor roedd rhaid i mi ddewis rhwng derbyn gradd Prifysgol Bangor neu Brifysgol Cymru. Fe wnes i ddewis Prifysgol Cymru a hynny am sawl rheswm. Y pennaf ohonynt oedd oherwydd ymlyniad emosiynol i’r brand – y mytholeg tu ôl sefydlu ein Prifysgol Genedlaethol, y ffaith fod fy […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: @ebion Heno

Stonewall
Y cymro cymraeg Andrew White ydy cyfarwyddwr Stonewall Cymru ac mae e fewn yn stiwdio erbyn hyn yn sgyrsio gyda Nia am pa mor bositif mae pethau yn edrych yng Nghymru ar y funed o rhan materion rhywioldeb, ond serch hynny, bod homoffobia ar g… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Ymateb Cymdeithas yr Iaith i benodiad y Comisiynydd iaith

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i benodiad Comisiynydd y Gymraeg newydd, Meri Huws. Dywedodd Bethan Williams, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Rydym yn croesawu’r ffaith bod yna benodiad, gobeithiwn y bydd Meri Huws yn cymryd y cyfle… Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Adobe yn prynnu Typekit

Ychydig ddyddiau yn ôl fe gyhoeddodd Kevin Lynch, CEO Adobe, eu bod wedi cael meddiant o Typekit. Mae hyn yn newyddion mawr i Adobe a Typekit. Dyweddedodd Jeffrey Veen, CEO Typekit: “From the Start, our vision has been to make the web more beautiful, readable, and fast. Joining Adobe will give us the opportunity to […] Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-05 11:36:00

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-05 11:36:00

Blog C2 - BBC Cymru: Rhaglen Lisa heno am 8….

Rhaglen Lisa Gwilym heno am 8 – Heddwyn Davies o’r Threatmantics fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ a Griff Lynch fydd yn trafod Newyddion y Sin ac yn adolygu gig Gruff Rhys yn Llandudno nos Sul.

Criw o Ysgol Dyffryn Nantlle sydd yn dewis Can Gwaith Cartref… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Pwy yw eich hoff gymeriad yn Gwaith Cartref?

Ar ôl tair pennod gyntaf Gwaith Cartref, pwy yw eich hoff gymeriad chi hyd yn hyn?

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Yn ôl i’r 1920au

Yn y gyfres newydd Byw yn ôl y Papur Newydd nos Wener 7 Hydref 20:25, cawn weld sut le oedd Cymru yn y ‘Roaring 20s’.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Mwy am aperture

Mewn ymateb i’r post blaenorol am bwysigrwydd lens sy’n gallu mynd a’r aperture mor isel a phosib holodd Iwan Rhys i mi ddangos y gwahaniaeth. Felly dyma ddau lun: yr un gwrthrych, yr un focal length, yr un amodau goleuo. Yr unig wahaniaeth yw mae aperture isa fy lens cyffredinol ar y focal lenth yma […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Diwedd Teledu Asturias?

Nôl ym mis Mai fe gafodd Asturias lywydd newydd. Canlyniad yr etholiadau – heb fwyafrif i PSOE na PP – oedd bod plaid newydd Foro Asturias wedi ffurfio llywodraeth leiafrifol. Arweinydd, sefydlwr, y blaid honno yw Francisco Alvarez-Cascos, fu gynt yn weinidog yn llywodraeth Aznar (PP) yn Madrid. Byrdwn ei ymgyrch oedd bod Asturias yn […] Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Gareth Jones ac arddangosfa rhyngrwyd ar Heno (1995)

www.youtube.com/watch?v=DZ30EvX83W0
Parhau i ddarllen

Pethe: Efrog Newydd Eto (Gorffennaf 2010) gan Gerwyn Wiliams

Rhesi di-ildio’r tacsis melyn
yn dal i refio ger y mannau croesi
a herio’r cerddwyr am oruchafiaeth ar y ffordd.
Ac am ganol dydd yn sfi Central Park
y creaduriaid call yn dal i gysgodi dan y coed,
heblaw’r pengwin sy’n gwatwar ein gwiriondeb
a’r arth wen sy’n nofio’n ddefodol
yn ôl ac ymlaen, yn ôl ac ymlaen
er mwyn cynnal ei ffitrwydd
ar …mwy Parhau i ddarllen