Archif Dyddiol: 6 Hydref 2011

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 9 Hydref 2011

Mae’n dymor y Diolchgarwch a rhoi diolch yw fy mraint i heddiw. Bu’r daith yn hir a daeth sawl tro ar fyd ers i Mair, Rhodri a minnau ddilyn galwad yr Arglwydd i’r weinidogaeth a’r fugeiliaeth Gristnogol. Daeth penllanw nos Sul diwethaf hefo’r Gwasanaeth Sefydlu a Chomisiynu. Llawenydd mawr oedd cael cwmni cymaint ohonoch a . . . → Read More: Dydd Sul, 9 Hydref 2011 Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Y Persbectif Newydd ar Paul

Roeddwn i’n darllen neithiwr am y Persbectif Newydd ar Paul. Mae’r persbectif yn gymhleth tu hwnt ac amhosib yw gwneud cyfiawnder a’r ddadl fan hyn ond yn gyffredinol gellid dweud fod y Persbectif Newydd yn cynnig trydedd ffordd o ddeall dysgeidiaeth Paul ar gyfiawnhad sy’n amrywio rhywfaint o ddealltwriaeth y Tadau Protestannaidd o gyfiawnhad trwy […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Teyrnged Steve Jobs

Erbyn hyn mae ‘nghorff yn deml (wel, teml arbennig o fudur, ond o leia dwi ddim yn smygu), ond mae ‘mraich dal i ymestyn bob bore – i ffeindio’r iPhone nawr, a chael hit o wybodaeth o’r byd rhithwir cyn wynebu’r byd go iawn.
Bore ‘ma, ar ôl ymbal… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: colled

Colled genedlaethol ydy marwolaeth Steve Jobs, neu golled ryngwladol mwy tebyg. Mae fy ngŵr yn teimlo mwy na fi achos fod o’n hoff iawn o MAC a’r un oed oedd Jobs â fo. Wrth gwrs bod yna rywbeth arbennig i gefndir Jobs sy’n eich ysbrydoli. Gobeithio … Parhau i ddarllen

Persona Non Grata » Bryn_S: Steve Jobs (1955-2011)

Cyhoeddwyd bore ‘ma bod Steve Jobs wedi colli ei frwydr hir â chancr. Penderfynais gymryd foment i feddwl am ei ddylanwad ar y diwydiant cyfrifiadurol, ac ar gymdeithas. Beth bynnag yw eich barn ar Apple (dwi’n hoffi beth maen nhw’n gwneud), does dim ffordd i wadu ei ddylanwad ar y byd. Roedd lansiad yr Apple […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Hoffi Dim Byd

Mwy o wylwyr yn canmol Dim Byd wrth i’r gyfres gomeni barhau bob nos Fercher am 18:30.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-06 11:26:00

Dyddiau ysgol Allan
Dechreuais i’r ysgol pan on i’n bedair oed. Ron i’n arfer mwynhau mynd i’r ysgol i weld fy ffrindiau newydd. Nid oedd rhaid i fi gerdded yn bell achos ro’n i’n byw ochr draw i’r ysgol. Enw fy athro cyntaf oedd Mr. Lucas. Roedd e’n dal ac roedd gwallt cyrliog du ganddo fe. Roeddwn i wrth fy modd yn chwarae rygbi gyda fy ffrindiau yn ystod yr awr ginio. Dyddiau hapus! Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Bara Brith Nain

Er bod bara brith yn o fy ffefrynnau, dwi heb wneud torth ers blynyddoedd. Dwi’n tueddu i wneud ryseitiau newydd o’r holl lyfrau dwi’n eu prynu ac yn anghofio am yr hen ffefrynnau. Ond pan ges i gais am gacen gan griw o’r gwaith (sy’n cynnwys Saeson, Albanwyr, Cymry a rhywun o Awstralia) y peth […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Hoff air tafodieithol….?!

Rhaglen Lisa Gwilym heno am 8 – Elin Prysor ydi’r nesa yn y Gadwyn Coleg, a gawn ni sgwrs arall hefo Rob Jones i weld sut wythnos mae o wedi ei gael.
Ar ol naw fe fyddwn ni yn rhoi Bethel ger Caernarfon ar y map.

A heno ‘da ni isio gwybod be ydi’ch … Parhau i ddarllen

Bwrlwm Y Byd: Flog: Cofio Yamagata

Yn ogystal â thynnu lluniau gyda’r camera fy mwriad oedd i gymryd fideos. Felly gyda hyn mewn golwg penderfynais brynu camera DSLR a oedd yn medru cymryd fideos 1080p am 24fps (frame per second) sy’n sicrhau’r ‘filmic look’ (mae’n llygaid ni i gyd wedi dod i arfer gweld ffilmiau yn y sinema e.e. yn rhedeg […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Olion Cynhanes

Mae archaeolegwyr yng Ngwlad y Basg wedi darganfod benglog bual a fu farw 20,000 o flynyddoedd yn ôl. Dyma’r math o fual sy’n ymddangos mewn lluniau yn ogof Altamira yn Cantabria, a’r tro cyntaf i benglog cyfan gael ei ddarganfod yn y penrhyn Iberaidd. Bu far’w anifail wrth gwympo i fewn i sima – twll […] Parhau i ddarllen

Copa'r Mynydd: Cwrs Hyfforddiant

Es i ar y cwrs hyfforddiant answyddogol olaf dros y penwythnos diwethaf  – y trydydd o dri ac fel rhan o’r cwrs, roedd rhaid i ni i gyd baratoi dysgu darn o wers mewn dosbarth efo partner.   Rhoddodd tiwtoriaid y cwrs wers i ni, a ches i a’m bartner yr ail wers o Gwrs Mynediad.  

 Wrth gwrs, roedd y sefyllfa yn holl artiffisial a hyd yn oed ar ôl i mi fod yn diwtor dros y 3 mis diwethaf, roeddwn i’n teimlo’n nerfus iawn, wedi’r cyfan, mae dysgu o flaen dy gyfoedion yn dipyn o her i bawb.   Ond ar y cyfan, aeth popeth yn iawn a chawsom ni adborth da iawn gan y tiwtor-defnydd.  Y peth cyntaf a dywedodd hi wrthyf  oedd ‘Dw i’n licio dy synnwyr digrifwch – defnyddio  fo !’  Ond nerfau oedd o gan fwyaf, felly ar ôl i mi ddod adref, a ches i amser i ailfeddwl am y peth, sylweddolais i fod dros y rhan fwyaf o’r amser rwyf wedi treulio o flaen y dosbarth yn barod rwyf wedi bod yn teimlo eithaf nerfus, felly rwyf wedi bod yn gwneud yr un peth.  Efallai, dyna pam ces i adborth da iawn gan y dosbarthiadau gan gynnwys blodau a siocledi ar ddiwedd y cwrs ym mis Gorffennaf.

Ond dros y sesiynau ‘Meicroddysgu’  (dyna enw a oedd yn codi ofn arnom ni) roeddem ni,  y darpar diwtoriaid, yn wir mwynhau ein hunain wrth fod yn rhan o ‘ddosbarth ffug’.  Roedd ‘na ‘ferch ddrwg’ nad oedd hi wir eisiau bod yno’ – roedd ‘na ‘ddyn  twp’ a oedd yno dim ond i gadw ei swydd.  Persona arall oedd y ‘person nad oedd yn gallu ynganu dim byd yn y Gymraeg’  felly cafodd pawb y cyfle deilio efo’r ‘Dysgwr Drwg’ yn y dosbarth.  Erbyn diwedd dydd Sul, efallai, roedd pawb wedi gwella eu sgiliau actio’n well nag eu sgiliau dysgu !!

Beth fydd y cam nesaf?  Hyfforddiant am y Cymhwyster Swyddogol a fydd yn dechrau ym mis Medi 2012 a gobeithio byddaf ar y rhestr. Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Diolch Steve Jobs

Mae pawb sy’n fy adnabod i’n gwybod mod i’n lysgenad i dri peth yn fwy na dim. Yn gyntaf i Grist, yn ail i’r Gymraeg ond yn drydydd i Apple Mac. Roedd hi’n Basg 2005 a finnau ar fy ail mlwyddyn yn y Brifysgol. Bu fy ngliniadur 2.4Ghz AMD, 512RAM oedd yn rhedeg Windows XP […] Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Dau Cefn – “Cariad” (remix Y BWGAN)

www.youtube.com/watch?v=gTKrBdstkhc
Parhau i ddarllen