Archif Dyddiol: 7 Hydref 2011

Hen Rech Flin: E-deiseb i’r Cynulliad ar Gartrefi Cymdeithasol

Mai Royston Jones (Jac o’ the north) wedi cyflwyno’r ddeiseb isod i’r Cynulliad:

E-ddeiseb: Dyrannu Tai Cymdeithasol yng Nghymru

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r system ddiffygiol a … Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Haul ar Fryn

Daeth digon o law neithiwr i lenwi hanner y tanc dŵr: 500 liter,  dim ond o do’r garej. Roedd ei eisiau fe’n ddifrifol ar yr ardd oherwydd sychder Medi. Ni llwybr sydd yn y llun uchod, ond gwely’r afon Duje yn gynharach yn yr wythnos. Lan yn uchelderau’r Picos de Europa, mae tair wythnos sych […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Cymraeg am ‘chick lit’?

Gas gen i’r term ‘chick lit’, mae ’na rywbeth yn ddifrïol ynddo fo. Dwi ’di darllen digon o be alle gael ei alw’n ‘chick lit’ yn fy amser ond doedd neb wedi bathu’r term yr adeg honno – nofelau cynnar Jilly Cooper fel Octavia, Imogen a Lisa & co – ro’n i wedi gwirioni arnyn nhw. […] Parhau i ddarllen

Pethe: Cystadleuaeth – Enillwch copi o ‘Rhwng Gwibdaith a Coldplay’

I ennill copi o lyfr barddoniaeth diweddaraf Gerwyn Williams, gwyliwch y fideo canlynol ac atebwch y cwestiwn yma. Byddwn yn tynnu enw’r enillydd allan o het. (Atebion i post@cwmnida.tv cyn 12pm, 31 Hydref, 2011)

Pwy ydi hoff gogydd Gerwyn?

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Zanzibar

“Waw, rhybudd am ryw, rhegi a noethni cyn Zanzibar.” Gwylwyr ar Twitter wedi mwynhau’r bennod gyntaf.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gormod o de

Cysgais i’n dda iawn neithiwr am y tro cyntaf ers dyddiau. Roeddwn i’n deffro yng nghanol nos a methu mynd yn ôl i gysgu bob tro. Dw i bellach yn siŵr mai te oedd y bai, te gwyrdd. Roeddwn i’n meddwl byddai’n iawn achos nid te te ond un gwyrdd roeddw… Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Ymweliad criw teledu Tinopolis

Cawson ni amser hwylus iawn yn ystod cyfarfod Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham heddiw. Roedd’na reswm arbennig am hyn, megis ymweliad criw o Lanelli ar gyfer Wedi 3 / Wedi 7 i recordio darn i’r rhaglen. Roedd llond tŷ o Gymry Nottingham yno i g… Parhau i ddarllen

Glo Man: Clwb Henoed Tycroes

Ar ddydd Mawrth ym mis Gorffennaf aeth llond bws o Glwb yr Henoed ar eu hail drip tymor yr haf. Â’r haul yn tywynnu dechreuwyd ar y daith i dref hynafol Aberteifi. Amcan pennaf y daith oedd ymweld ag arddangosfa yn Oriel Pen-y-dre, sef ‘cardigan Parhau i ddarllen

fideobobdydd: “Dwisio Newid Byd” o’r ffilm Y Dyn Nath Ddwyn y Dolig

www.youtube.com/watch?v=U1_iZP16BJM
Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Diwrnod Ada Lovelace 2011

Mae’n ddiwrnod Ada Lovelace – diwrnod i ddathlu cyfraniadau benywod i dechnoleg.
Flwyddyn diwethaf, fe wnaeth Sioned Mills lenwi holiadur Metastwnsh ar gyfer y diwrnod. 
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Diwrnod Ada Lovelace 2011 ewch yma.

Parhau i ddarllen