Archif Dyddiol: 10 Hydref 2011

Ein Caerdydd: Torfoli llwyddianus i ariannu The Pride

(Des ar draws y stori ganlynol am ysgrifennydd comis lleol ar flog Rules of Play.) Fel glaslanc hoyw a ffan mawr o gomics, teimlai Joe Glass nad oedd y cymeriadau a ddarllenai amdanynt yn ei gynrychioli. Felly penderfynodd lawnsio gomic ei hun. Well, I actually came up with the idea of The Pride many years […] Parhau i ddarllen

Glo Man: Lleisiau’r Cwm a Cantata yn cefnogi Bobath Cymru

Gwelir Endaf Price, cynrychiolydd Bobath Cymru, yn derbyn siec wrth Catrin Hughes, trefnydd y Cabare ac arweinydd Cantata a Lleisiau’r Cwm Ar Nos Wener Gorffennaf 15fed, trefnwyd noson Cabare gan Gôr Merched Lleisiau’r Cwm o Ddyffryn Aman, a Chô… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Byw yn y Mynydd

Cyfweliad diddorol yn y papur heddiw gyda warden caban Urriellu, yng nghanol mynyddoedd uchaf y Picos de Europa. Boi lleol yw e, wedi bod yn warden ers 30 mlynedd a newydd ennill medal am ei ran yn achub pobl o’r mynyddoedd. Dyma rai o’r pethau sydd ganddo i’w dweud, a’m ymateb innau: ‘Mae digon o […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Iei! Bethan a Huw yn ol hefo’u gilydd!

Ymunwch a Huw Stephens heno am 10.
Bydd Bethan Elfyn ar y rhaglen yn dewis ei hoff recordiau feinyl.
Huw Stephens a Bethan Elfyn Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siwrnai am ddim i japan

Mae’r nifer o ymwelydd i Japan yn lleihau’n sylweddol ers y trychineb niwclear ym mis Mawrth er bod hi’n ddiogel ym mhob man bellach ond yn yr ardal adweithydd. (Mae’n rhyfedd bod rhai sydd wedi canslo eu siwrnai i Japan yn mynd i’r traeth yn ddihitio … Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Amddiffyn Darlledu Cymru: neges gan Eifion Lloyd Jones

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Elin Flur fydd yma heno am 8…..

Heno am 8 – Elin Fflur fydd yn cadw sedd Lisa Gwilym yn gynnes, ac ar y rhaglen heno…. Sgwrs hefo’r plymar – Meilyr Owain Hughes – i weld sut wythnos sydd ganddo fo ar y gweill, a Leah Owen Griffiths fydd yn rhoi trefn ar y dyddiadur.

Ep yr wythnos … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

5ed Hydref 2011 – Diolchgarwch yw thema mis Hydref a pha ffordd well i ddathlu ond gyda cyfres o wersi coginio – heno gwnaethom gacennau bach yn barod i’w addurno ar ol mynd adre. Wythnos nesa byddwn yn gwneud pitsa. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CRIW IACH!

5ed Hydref 2011 – daeth Kerry atom o fudiad Cais. Mae hi yn helpu ni i lunio gweithdy ar gyfer Blwyddyn 5a6 Ysgol yr Eifl. Gweithdy fydd yn annog cadw’n IACH! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

5ed Hydref 2011 – Diolchgarwch yw thema mis Hydref. Daeth criw mawr i Dechrau Da! heddiw ac fe gawsom liwio, chwarae a chanu. Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Datganolwch Ddarlledu i Gymru, neges rali Wrecsam

Bu Aelod Cynulliad Rhyddfrydol yn cefnogi galwadau ymgyrchwyr iaith i ddatganoli cyfrifoldeb dros S4C i Gymru mewn rali dros ddyfodol darlledu yn Wrecsam Dydd Sadwrn, Medi 8fed. Pwyswch yma i lawrlwytho copi o’r daflen a ddosbarthwyd yn ystod y rali… Parhau i ddarllen