Archif Dyddiol: 11 Hydref 2011

O Bell: Wythnos fawr DIWEDDARIAD

RHYBUDD:  Dangosir gwleidyddion yn cusanu ar y blog hwn. Na, nid son am y bel hir-gron ydwyf. Son am wythnos fawr sydd o flaen y Gymraes enwoca yn y rhan hon o’r byd, sef Julia Gillard. Yr wyf wedi crwydro … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Gorsaf radio Cymraeg newydd ar y wê

Mae Huw Marshall wedi cael y syniad o greu gorsaf radio newydd yn y Gymraeg ar y we. Mae’r dechnoleg yn bodoli, felly pam ddim? Bydd cofnod gan Huw yn ymddangos yma yn fuan yn sôn mwy am y prosiect, ond fe allwch gael y newyddion diweddaraf drwy ddilyn @RadiorCymry ar Twitter. Cofiwch ddefnyddio yr […] Parhau i ddarllen

Persona Non Grata » Bryn_S: Tweetcamp 2011

Dros y penwythnos, bues i lawr i Lundain ar gyfer Tweetcamp 2011. Cynhadledd yn edrych i mewn i’r defnydd o’r we gymdeithasol yn ein bywydau, gwaith a phopeth arall. Mi ges i’n synnu gweld y gwahanol fathau o bobl oedd yno, o bobl y wasg, trwy i bobl y we a phobl marchnatai. Mi nes […] Parhau i ddarllen

Pethau Bychain: PR ar gyfer Pethau Bychain

Gyda dim on 10 diwrnod i fynd tan Diwrnod Petha Bychain, rydym ni yn chwylio am rhywun i wneud PR ar ein cyfer. Angen cysylltu gyda cwmniau teledu, radio a phapurau newydd i gael y gair allan.
Fedrwch chi helpu?
Gadewch sylw yma, neu e-bostiwch post@pe… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Cymoni

Dim jolihoetian i’r traeth na’r mynydd heddiw; rywsut fe wnaethom ni sylweddoli na all y tywydd hafaidd yma parhau am byth, a bod ‘na rai pethau y mae’n rhaid eu cyflawni cyn y gaeaf. Tocio’r hortensias oedd fy ngwaith i: Mae 15 ohonyn nhw i gyd, ac roedd y blodau wedi sychu ers tro byd, […] Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-11 15:51:00

Darn NeilMis: mis HydrefBlwyddyn: 2010Teitl: ‘Take Me Out’Ym mis Medi 2010 (ar y ffon ac yng Nghaerdydd) ces i gyfweliad ar gyfer y rhaglen deledu ‘Take Me Out’. Un dydd Mercher ym mis Medi ffonion nhw fi i ofyn os gallan nhw ddod i ffilmio y dydd nesa… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-11 15:41:00

Darn Julie
Atgofion o fy swydd gyntaf
Roedd fy swydd gyntaf mewn siop wlân yn yr Alban
Ro’n i wedi gorffen astudio Ffiseg feddygol yn y brifysgol ac ro’n i eisiau gwneud gwaith hawdd. Roedd fy mhennaeth o’r Almaen ac roedd hi’n ofnadwy.
Roedd yn rhaid i ni wau o leiaf tair eitem o ddillad bob mis a dim ond y rhain cawson ni ganiatad i’w gwisgo yn y gwaith.
Roedd y diwrnod yn ymddangos yn hir ac roedd y swydd yn ddiflas iawn. Roedd y cwsmeriaid yn gas ac yn arw. Ar ôl un flwyddyn penderfynais i fynd yn ôl i’r coleg i hyfforddi i addysgu mathemateg. Roedd hyn yn llawer haws. Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-11 15:32:00

Darn MikeDw i wedi bod yn Tsieina sawl gwaith. Pan o’n i’n gweithio fel Metallurgist gyda Alcoa ro’n i’n arfer teithio i weld cwsmeriad i ddelio gyda’u cwynion. Pan ymddeolais i yn 2007 dychwelais i i Tsieina gyda fy ngwraig am wyliau. Dim ond un probl… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-11 15:32:00

Darn Mike
Dw i wedi bod yn Tsieina sawl gwaith. Pan o’n i’n gweithio fel Metallurgist gyda Alcoa ro’n i’n arfer teithio i weld cwsmeriad i ddelio gyda’u cwynion. Pan ymddeolais i yn 2007 dychwelais i i Tsieina gyda fy ngwraig am wyliau. Dim ond un problem, roedd rhaid i fi dalu am y gwyliau.! Aethon ni i Beijing, Xian a Shanghai. Gyda llaw, enillodd y Scarlets yn erbyn Caeredin Nos Wener! Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-11 15:24:00

Darn Gareth (drwg)Annwyl Gyfeillion,Dw i’n edrych ymlaen at Hydref y pumed ar hugain, achos dw i’n mynd bant gyda fy ngwraig Jackie, ein merch ni Angela a’i theulu hi. Rydyn ni’n mynd i Deneriffe am wythnos. Gobeithio bydd yr haul yn disgeirio i ni. Dy… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-11 15:24:00

Darn Gareth (drwg)
Annwyl Gyfeillion,
Dw i’n edrych ymlaen at Hydref y pumed ar hugain, achos dw i’n mynd bant gyda fy ngwraig Jackie, ein merch ni Angela a’i theulu hi. Rydyn ni’n mynd i Deneriffe am wythnos. Gobeithio bydd yr haul yn disgeirio i ni. Dydy e ddim yn mynd i fod hawdd gyda’r baban, ond bydd digon ohonon ni i ymdopi â fe. Bydd Rocco yn dathlu ei benblwydd e, blwydd oed, yr un dyddiad a fi, ond dim yr un oedran wrth gwrs. Mae fy merch yn cael un o’n casys ni achos mae’r plentyn yn angen mwy o ddillad na fi a Jackie. Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Fy ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf

Dw i’n bwriadu cyfranogi yn ymgynghoriad cyhoeddus. Dw i erioed wedi gwneud unrhyw beth debyg fel unigolyn neu gwmni. Mae’r pwnc yn eang iawn (cyfryngau o bob math) ac mae ‘da fi lot fawr o bethau i’w ddweud. Cwestiynau: oes pwynt os dw i’n dweud yn union yr un peth a phobol a chwmniau/sefydliadau eraill? […] Parhau i ddarllen

Metastwnsh: arbrawf

Anwybyddwch
Parhau i ddarllen

dotCYM: Cefnogi’r Cais

Yn Ionawr 2012, wedi disgwyl am saith mlynedd, agorir y cyfle i gyflwyno ceisiadau am barthau lefel uchaf newydd – gan gynnwys .cymru. Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru mae dotCYM am sicrhau y cyflwynir cais .cymru.
Y cais ar gyfer parth (domain) Gymreig gan dotCYM Cyf yw’r unig gais o Gymru. Breiniwyd y tir ar gyfer […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Tyfu bwyd ar blatfform rheilffordd

Fideo byr diddorol a phrofoclyd mewn ffordd fwyn. Beth yn union fyddan ni meddwl am y prosiect yma yn y dyfodol tybed?
Trwy Transition Culture
Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Y Bandana, Y Cyfoes, Y Morgrug – Clwb Ifor Bach #gigspc

15/10/11 2000Clwb Ifor Bach, Caerdydd£6  18+ Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Gwlad! Gwlad!

Dyw e ddim yn orfodol i bob newyddiadurwr Cymreig ysgrifennu rhywbeth ynghylch Cwpan Rygbi’r Byd. Mae hi jyst yn ymddangos felly.

Peidiwch â becso dydw i ddim am wneud rhyw sylwadau anwybodus ynghylch safon y chwarae. Pwynt bach arall sy gen i!

Pan … Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Facebook ar gyfer yr iPad

Mae son wedi bod ers peth amser bod Facebook am gael app ar gyfer yr iPad, ond does dim wedi ymddangos tan nawr. Ddoe, fe gyhoeddodd Facebook eu app newydd. Mae ar gael nawr o’r App Store. Tydi’r app ddim yn wahanol iawn i’w app ar gyfer yr iPhone. Mae’r app newydd yn cynnwys bar […] Parhau i ddarllen

O Bell: C’mon S4C DIWEDDARIAD

Beth yw’r Gymraeg am  hobby-horse ? Nid yw Google Translate yn llawer o gymorth. “Hobi-ceffyl” … Mmmm. (A methiant llwyr hefyd oedd f’ymgais i gael y gair Cymraeg am “Antidisestablishmentarianism”.  Ta waeth, mae datblygiad technolegol newydd gan y BBC wedi tynnu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen