Archif Dyddiol: 12 Hydref 2011

Eglwysi Bro Aled: Rhodri Glyn 09.10.2011 – Nos

myndiawlmundial: Las Orishas o Ciwba

 
Parhau i ddarllen

mwydro ym mangor: Mwydro ym Mangor – Pennod 8

Mae Gareth Williams yn trafod y ffaith bod Dinas Bangor yn glwb sy wedi chwarae yng Nghymru ac yn Lloegr. Hefyd, mae’r ieir sydd yn rhagweld canlyniadau y gemau mawr yn dod yn ol. Am fwy o wybodaeth a fideos, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Cyfarfodydd i drafod Radio’r Cymry

Cyfarfodydd i drafod y ffordd ymlaen i #radiorcymry

Tachwedd 1af Caerdydd,
Tachwedd 2il Aberystwyth
Tachwedd 3ydd Caernarfon.

Pwy all fynychu?
Lleoliadau?
Er mwyn cael y newyddion diweddaraf dilynnwch @RadiorCymry ar Twitter. Cofiwch ddefnyddio yr ha… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Yn Y Doc

Efallai eich bod chi’n credu fy mod yn berson anoracaidd braidd – ond nid fi yw’r gwaethaf yn Uned Wleidyddol y BBC!

Wrth i mi gyrraedd y gwaith heddiw roedd un o fy nghydweithwyr yn wen o glust i glust ac yn amlwg wedi ei gyffroi. Roedd ‘na sawl rhe… Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-12 13:35:00

Newyddion VictoriaDwi’n gobeithio bod yn well erbyn nos Iau, ond dw i ddim yn siwr. Roedd rhaid i fi fynd i’r ysbyty nos Sadwrn diwetha gyda migraine / poen yng nghefn fy mhen i. Gwnaeth y meddygon llawer o brofion, a rhoi painkillers cryf i fi a dwi’n… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-12 13:35:00

Newyddion Victoria
Dwi’n gobeithio bod yn well erbyn nos Iau, ond dw i ddim yn siwr. Roedd rhaid i fi fynd i’r ysbyty nos Sadwrn diwetha gyda migraine / poen yng nghefn fy mhen i. Gwnaeth y meddygon llawer o brofion, a rhoi painkillers cryf i fi a dwi’n lwcus taw dim ond sinusitis difrifol oedd e.
Dw i’n teimlo tamiad bach yn well nawr, ond ddim yn iawn. Mae angen 2 wythnos yn yr haul rhywle arna i!

Darn Laura
Gaethon ni ein priodas yn Las Vegas. Hedfanon ni ‘na tri dydd cyn y briodas i gael y drwydded. Daeth fy nhad a fy llysfam i gyda ni i fod ein tystion. Arhoson ni yng Ngwesty Bellagio ac roedd e’n ffantastig! Roedd y tywydd yn boeth iawn ond roedd pobman wedi’i aerdymheru. Priodon ni yng Nghapel Bach Gwyn ac roedd y gwasanaeth yn deimladwy iawn. Cafodd y briodas ei dangos ar y we felly gwyliodd ein ffrindiau a teulu gartre. Ar ol i ni briodi gaethon ni dro o’r ‘Strip’ mewn limo. Roedd e’n ddiwrnod hyfryd! Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Helo o Ysgol Tregib

Helo!
Dyma ni yn Ysgol Tregib, Llandeilo yn cynnal gweithdy radio a gweithdy roc gyda help Mei Gwynedd o Sibrydion! 

 
Ysgol HYFRYD – a’r croeso ‘di bod yn gynnes iawn. Hefyd – ma’n debyg bo ‘na ginio dydd Sul ar y fwydlen yn y cant&ici… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Ar y rhaglen heno….

Helo! Heno am 8 – Iwan Huws o Cowbois Rhos Botwnnog fydd yn dewis ‘Caneuon i…’ a Bethan Lloyd fydd yn trafod Newyddion y Sin.

Ep newydd Jamie Bevan a’r Gweddillion ydi ep yr wythnos, a Katie o Ysgol y Cymer fydd yn dewis can gwaith cartref.
Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Penblwydd Hapus…

…i’r gŵr, sy’n dathlu blwyddyn arall heddiw. Fe ddechreuodd e ddathlu brynhawn ddoe â dweud y gwir gan gynnau coelcerth ym mhen pella’r cae i gael gwared canghennau a brigau oedd yn anaddas i’r ffwrn. Dail a brigau’r llawrwydd sy’n gwneud y fflamau: mae’r holl olew sy’n eu gwneud yn aromatig yn llosgi fel unrhyw […] Parhau i ddarllen

Blog Banw: Beth yw’r nod? Beth yw’r pwynt? Ble mae’r uchelgais?

Ymddiheuraf am nad wyf wedi blogio ers rhyw 3 wythnos bellach, mae wedi bod dawel fel y bedd yma, ond nawr mae’r cyfle ‘da fi roeddwn yn rhyw deimlo trafod ychydig o bethau sydd wedi bod yn chwarae ar fy meddwl cyn heddiw.  Dwi wedi gadael Costa d… Parhau i ddarllen

Metastwnsh: 9 diwrnod tan diwrnod Pethau Bychain 2011

Dim ond naw, ia naw, diwrnod sydd yna tan Ddiwrnod Pethau Bychain 2011. Mae’r diwrnod yn cael ei gynal ar Hydref 21 y flwyddyn yma. Fel Addewid 2010, mae un ar gyfer 2011 hefyd. Wyt ti wedi gadael dy addewid yno? Bydd Metastwnsh yn siwr o wneud rhywbeth ar y diwrnod. Ewch i’r wefan am […] Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Addysgu.com

Gwefan newydd Gymraeg yw Addysgu.com sydd yn gadael i chi ofyn cwestiwn a chael y gymuned i’w ateb. Mae’r system yn seiliedig ar feddalwedd cod-agored questions2answers gan Gideon Greenspan. Fe wnes i gyfieithu’r meddalwedd i’r Gymraeg er mwyn creu’r wefan newydd yma. Y gobaith yw y bydd yn cael llawer iawn o ddefnydd gan y […] Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Ross Kemp efo hogia Bangor

www.youtube.com/watch?v=N7GXnIONB0I
Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Hen Silff – Cyfrol Newydd

Mae yna silff arbennig iawn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru! Y silff lle mae adroddiadau Comisiynau Cymreig yn cael eu cadw!

Mae’n silff sydd ychydig yn llychlyd, oherwydd does neb byth yn mynd yno er mwyn darllen y cyfrolau. Yr unig amser y mae rhywu… Parhau i ddarllen