Archif Dyddiol: 13 Hydref 2011

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Hydref 2011

Bore da a chroeso mawr i oedfaon y dydd newydd hwn o ras ein Duw! Wrth imi ysgrifennu dwi ddim yn gwybod beth fydd sgor Y GÊM FAWR! gan mai dydd Iau ydi hi arna i ar hyn o bryd! Ond rwy’n edrych ’mlaen. Fydd y canlyniad ddim o dragwyddol bwys a theimlad gorfoleddus fydd . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Hydref 2011 Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Yr Wythnos hyd yn hyn…

Mae hi wedi bod wythnos andros o brysur hyd yn hyn, a prin ydwi wedi cael y cyfle i dreulio amser o flaen sgrin y gliniadur (roedd rhaid i mi siecio sillafiad!).   Y dyddiau yma rhaid cyfadde fy mod i’n treulio mwy o amser o flaen s… Parhau i ddarllen

shwmae: Recordiad Shwmae 13eg mis Hydref 2011

Tipyn o sŵn ar y dechrau fel fel arfer. Enw yr wythnos o’r Stafell Sgwrs: ‘gorsaf wrando mast nebo’ Tiwns gan Geraint Jarman, Bobby Konders, Aphex Twin, Missa Luba, Tito Puente, Sen Segur, Cate Le Bon, Dau Cefn, Soundhack, Pal … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

mwydro ym mangor: Her yr ieir!

Mae’r ieir sydd yn rhagweld canlyniadau y gemau mawr yn trio penderfynu pwy sy’d mynd i ennill rhwng Cymru a Ffrainc yng Nghwpan y Byd Rygbi yn Seland Newydd… 1st collector for Her yr ieir!Follow my videos on vodpod Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Sut i Golli Cyfeillion

Chwi gofiwch imi ysgrifennu nôl ym mis Awst am gynlluniau llywodraeth newydd Asturias i newid statws y blaidd fel bod helwyr yn cael ei saethu. Maen nhw dal o blaid hynny, ond unwaith eto wedi llwyddo i godi nyth cacwn a digio’r rhai oedd yn eu cefnogi. Y syniad diweddaraf yw y bydd yr helwyr […] Parhau i ddarllen

Pethe: Creu Grogg Sam Warburton

Dyma eitem gafodd ei darlledu ar ‘Pethe’ nôl ym Mis Mawrth 2011. Mae Neil Jones o Beddau yn casglu Groggs , a phan aeth Pethe i ffilmio i gartref y cwmni , roedd y cwmni wrthi’n gorffen Grogg o gapten tîm Cymru , Sam Warburton.

Parhau i ddarllen

shwmae: Darllediad HENO’MA!

Mae’r darllediad nesaf Shwmae yn digwydd: nos Iau 13 mis Hydref 2011 8:30PM – 10:30PM Cerddoriaeth a sgwrs. Shwmae, nos Iau ambell waith pryd bynnag ni eisiau. Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Heno am 8…..

Ar y rhaglen heno – fe fydd y Gadwyn Coleg yn parhau a heno da ni’n mynd draw i Brifysgol Nottingham, ac fe fydd Mathiew Bowden yn trafod gemau cyfrifiadurol.

Ep newydd Jamie Bevan a’r Gweddillion ydi ep yr wythnos, ac Amy o Ysgol y Cymer fydd yn dewi… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Llyfr Mawr y Plant

Efallai bod hi braidd yn gynnar i chi feddwl am siopa ‘Dolig ond gadewch i mi argymell y gyfres yma o lyfrau. Pwy na fyddai’n dymuno cael copi o “Peter Black and the Travelling Circus”?

Rwy’n cymryd mai nofel ynghylch ymdrechion aflwyddiannus y Democ… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-13 13:07:00

Darn Allan
Galla i gofio y tro cyntaf es i ma’s gyda fy ngwraig. Roedd hi’n fis Ebrill 1985. Aethon ni i “Streets” yn yr Uplands ger Abertawe. Roedd hi’n dafarn ble roedd llawer o fyfyrwyr yn arfer galw. Ro’n i’n meddwl bod y dafarn yn wahanol i dafarnau yn Llanelli. Cafodd argraff ar Gaynor ac mae’r gweddill yn hen hanes. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Calon Cenedl

Julian Lewis Jones yn rhoi cyngor i bysgotwyr ifanc ym Mharc Bryn Bach, Tredegar ar ddydd Sadwrn 8 Hydref.  Roedd y digwyddiad yn gyfle i fwynhau pob elfen o bysgota gyda pheiriant efelychu ‘Sgota, gwersi ac arddangosfa yng nghwmni Julian, …

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-13 08:40:00

Darn Tony
Fy enw i yw Anthony, ond yn y gwaith mae pawb yn galw fi’n Tony. Felly gall y myfyrwyr yn y dosbarth Cymraeg, Cwrs “Uwch”, fy ngalw i yn Tony hefyd.
Dw i’n gweithio gyda Dwr Cymru Welsh Water fel Rheolwr Cynllun. Mae’s swyddfa yng nghaerfyrddyn ond rwyf fy’n gweithio dros gorllewyn Cymru, o Aberystwyth i Llanelli. Rhwy’n gweithio tri diwrnod yr wythnos yn arolygu adeiladydd yn gosod pibell newydd am ddwr yfed.
Rwyf wedi gweithio gyda Dwr Cymru dros tri deg blwyddyn a rwy’n hoffi gweithio allan yn y wlad.
Fy dioddordeb i yw sbort. Rwyn hoffi iawn rygbi a golff, rwyn chwarae golff yn y clwb golff Ashburnham Parhau i ddarllen