Archif Dyddiol: 14 Hydref 2011

Blog Banw: Pob Lwc i Gymru – Come on Wales

Wel mae pawb wedi gwneud rhyw sylw rhywle amdano, a dwi ddim am fod yn eithriad chwaith, felly pob lwc i Gymru fory, gwnewch yr hyn yr ydym yn gwybod y gallwch gyflawni. Gadewch i ni wado’r Ffrancod a chael pencampwriaeth gwerth chweil! Bydda i lawr yn… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

12 Hydref 2011 – parhau mae’r gwersi coginio gyda Anti Mandy. Roedd yna wledd yn y festri heno gyda pitsas bendigedig gan bawb yn mynd adre i swper! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

12 Hydref 2011 – mae’r ddau glwb, y rhai bach a’r rhai hyn yn gweithio ar stori’r Samariad Trugarog yn barod ar gyfer Oedfa Deulu ddiwedd y mis. Mae’r criw bach wedi bod yn actio’r stori a dysgu can am y cynhaeaf, ac mae’r criw hyn wedi bod yn paratoi … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CRIW IACH!

12 Hydref 2011 – mae’r criw bellach wedi dechrau llunio cynnwys eu gweithdy ar gyfer prosiect gyda Blwyddyn 5 a 6 Ysgol yr Eifl. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

12 Hydref 2011 – parhau gyda thema Diolchgarwch heddiw a chreu murlun mawr wrth argraffu gyda llysiau. Bydd y gwaith yn cael ei arddangos mewn Oedfa Deulu yn fuan! Parhau i ddarllen

Pugnacious little trolls: Y dychwelyd?

A ydw i’n cofnideo eto?Wn i ddim.Cofnideos beunyddiolFacebookTwitter Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: [D] Cymraeg

Mae Vaughan Roderick yn gofyn am y ‘ffin ieithyddol yng Nghymru’r dyddiau hyn’. Yng Nghymru mae bron pawb yn gwybod ‘diolch’, ‘bore da’, ‘nos da’, ‘iechyd da’, ‘araf’ a ‘gwasanaethau’. Dyma sut mae unrhyw un yn dysgu iaith fel babi, yn yr awyrgylch ieithyddol, mae’n naturiol. Ac maen nhw wedi gadael ein categori statig ‘di-Gymraeg’. […] Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Coopers Arms, Aberystwyth

Coopers Arms, Aberystwyth, a photo by Bill Boaden on Flickr.Tro da vrezhonegañTro d’en em vodañ evit komz brezhoneg d’al lun 17 a viz Here, 2011, da 8eur noz en ostaleri ar c’hCoups (Coopers Arms), Aberystwyth. Deuit niverus!Cyfle i siarad Llyd… Parhau i ddarllen

Pethe: Gwylliaid Cochion Mawddwy

Ffilmiau antur a gynhyrchwyd yn 1936 a 1938 Parhau i ddarllen

Be wyddwn i am y llanw mawr hallt?: Be wyddwn i am y llanw mawr hallt? 2011-10-14 14:15:00

Dwi’n rhy brysur, gadwch lonydd i mi Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gair o japan

Ces i gip ar glawr rhifyn diweddaraf y Wawr ar wefan Gwales.com a gweld “Gair o Japan.” Pwy ydy awdur yr erthygl? Cyrhaeddodd fy nghopi ddoe a chwiliais i’r erthygl yn awyddus – Catharine Nagashima wrth gwrs!Mae’n braf cael gweld lluniau ohoni hi a’i t… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Diwedd y Gân

Sut beth yw byw mewn gwlad yng nghanol argyfwng economaidd? Wel mae’n dibynnu i ddechrau a wyt ti’n bersonol yn dioddef, a rhaid dweud nad ydyn ni ddim. Dydyn ddim yn chwilio am waith nac yn ddibynnol ar y wladwriaeth am arian. Roedd darllen heddiw am israddio gwerth dyled Sbaen yn swnio ar y cychwyn […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Nid yw’r post hwn yn ddwyieithog!

Mae’r Cynulliad wedi cyrraedd oedran lle mae ambell i draddodiad a defod wedi eu magu. Un o’r rheiny yw bwrdd y wasg yn ffreutur Tŷ Hywel. Bob dydd mae newyddiadurwyr y Bae yn ymgynnull i giniawa gyda’n gilydd ac i roi’r byd yn ei le.

Gwleidyddiaeth … Parhau i ddarllen

myndiawlmundial: Livre Du Jungle

Nath Carl roid vinyl soundtrac y jyngl bwc ar y diwrnod oblaen… chwiliais am remix bach ond yn susnag ma rheina… eniwe! Ma testyr ohona fo a riw fobol yn malu cachun diwadd… Parhau i ddarllen

myndiawlmundial: Livre Du Jungle

Nath Carl roid vinyl soundtrac y jyngl bwc ar y diwrnod oblaen… chwiliais am remix bach ond yn susnag ma rheina… eniwe! Ma testyr ohona fo a riw fobol yn malu cachun diwadd… Parhau i ddarllen

O Bell: Gillard 1 Abbott 1

Fe ennillodd ein Cymraes o Brif Weinidog y frwydr seneddol am godi treth ar carbon ond colli bu eu hanes ynglyn a chreu cyfundrefn newydd o ddelio a ffoaduriaid sy’n hwylio am Oz mewn cychod bychain. Yn wir yr oedd rhaid i Julia … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen