Archif Dyddiol: 15 Hydref 2011

Ifan Morgan Jones: Cyfle i wneud llwyddiant o Gwpan y Byd 2011

Mae’n debyg mai dim ond yng nghyd-destun marwolaeth y dylid defnyddio’r gair ‘colled’, ac felly nad yw’n gywir cyfeirio at ‘golled’ y tîm cenedlaethol. A does neb wedi marw – heblaw am obeithion Cymru. Roedd hi’n farwolaeth ara deg hefy… Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Ysgol Undydd Cymraeg Derby 2011

Cafodd dros 30 o bobl amser gwych yn y 7fed Ysgol Undydd Derby. Roedd bobl wedi dod ynghyd o Stoke, Walsall, Chesterfield, Sheffield, Nottingham, Belper a Derby.Rhaid diolch i’r tiwtoriaid Elin ac Eileen, i wirfoddolwyr Nottingham a hefyd i griw’r gegi… Parhau i ddarllen

Glo Man: Llwyddiant yn Wrecsam!

Llongyfarchiadau i Glesni Euros, Stryd y Parc, a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth Llefaru Unigol 19 – 25 oed yn yr Eisteddfod Genedlaethol  yn Wrecsam ym mis Awst. Mae Glesni wedi cael cryn lwyddiant yn ein Prifwyl  dros y blynyddoedd a gan… Parhau i ddarllen

Glo Man: Merched y Wawr Brynaman

Dechreuodd y tymor newydd mewn steil , Nos Wener , Medi 9fed, gyda gwledd o ddanteithion wedi eu paratoi gan aelodau’r pwyllgor. Fel arfer, mae llawer o bethau i’w trafod ar noson gynta’r tymor,   a  braf oedd gallu  croesawu … Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Uwchraddio i Ubuntu 11.10

Ubuntu 11.10 yw’r ail fersiwn o Ubuntu i ddefnyddio penbwrdd Unity yn ddiofyn. Cafodd ei ryddhau yn Hydref 2011, ac mae uwchraddio o 11.04 yn hawdd. Agor y Rheolwr Diweddariadau a rhoi clec i’r botwm sy’n cynnig yr opsiwn i uwchraddio, wedyn cer i wneud paned o de! Gall y broses gymryd hyd at 45 […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Beth sy’n newydd yn Ubuntu 11.10

Fideo gan OMG Ubuntu sy’n amlinellu’r hyn sy’n newydd yn Ubuntu 11.10. Rhyddhawyd Ubuntu 11.10 (Oneiric) ar ddydd Gwener, Hydref 14, 2011.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: kit kat o japan

Mae fy ail ferch a oedd yn dysgu Saesneg yn Japan am flwyddyn a hanner newydd ddod adref. Daeth â nifer o anrhegion a dillad a brynodd hi yno. Mae’n rhyfeddol gweld o newydd pa mor ddyfeisgar a medrus ydy pobl Japan. Dyma enghraifft – Kit Kat efo blas… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tequila Radio, dydd Sadwrn 1500 #radio

Heddiw (bob dydd Sadwrn) am 1500 Rhaglen Gymraeg newydd ar radio arleinPrifysgol MorgannwgGwrandwch yn fyw ymahttp://www.tequilaradio.co.ukneu gwrandewch eto. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Lliwiau’r Byd

  Wel ar ôl y gêm yna mae eisiau ychydig o bethau bach tawel a hapus.  Yr awyr yn las a’r môr yn las tywyllach gyda chyffyrddiad o wyrddlas. Diod yng ngolau heulwen yr hwyr: gwin rosado a chwrw gwenith Melyn lemwn aeddfed yn erbyn lliain pinc y ford. Dim amser i sgrifennu heddiw am […] Parhau i ddarllen