Archif Dyddiol: 17 Hydref 2011

Pethau Bychain: 5 diwrnod i fynd

Dim ond 5 diwrnod sydd yna tan diwrnod Pethau Bychain 2011. Mae amryw o gwmniau teledu wedi cysylltu eisiau gwneud cyfweliadau ynglyn ar diwrnod yn barod, ond yn anffodus dwi’n rhy bell i ffwrdd i’w gwneud nhw. Oes unrhyw un eisiau bod yn llefarydd ar ran Pethau Bychain? cysylltwch drwy e-bost. Cofiwch hefyd adael eich […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Colofnwyr

Welodd unrhyw un golofn amserol ac ysgytwol Caitlin Moran yng nghylchgrawn y Times ddydd Sadwrn?  Mae ganddi rywbeth gwerth ei ddweud bob wythnos; doniol neu ddeifiol fel arfer, ond y tro yma – o ddifri. Sôn am dlodi yr oedd hi, ac fel un a gafodd ei magu’n dlawd ei hun ond sydd hefyd wedi […] Parhau i ddarllen

Glo Man: Her y tri Pegwn – three peaks

Ar yr 25ed o Fehefin aeth Rhodri Culley o Flaenau, Aneurin Miles o Landeilo, a 3 o’i gyfeillion Hefin Williams, Dafydd Williams a Geraint Williams o’r Gogledd  i ymrafael  a’r tri pegwn ucha yn yr Alban, Lloegr a Chymru. Y nod oedd cerd… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dyddiau Haf yn Dirwyn i Ben

Diwrnod olaf ein haf hirfelyn tesog (gan ymddiheuro i’r dyniadon ynfyd) oedd hi heddiw. O ‘fory ‘mlaen, bydd y glaw yn dychwelyd yn drwm am dridiau a’r tymheredd yn disgyn yn barhaol i rywbeth tebycach i hydref arferol – 15-18C yn lle 24C. Yn yr ardd a’r lleuarth y buom ni felly yn cwblhau rhai […] Parhau i ddarllen

Dr Ian Johnson: Ymuna Heddiw!

Heddiw lawnsiodd Plaid Cymru ymgyrch atynnu aelodau newydd at y Blaid i ymuno a chofrestru o flaen ymgyrch arweinyddiaeth y Blaid yn y Flwyddyn Newydd. Ynys y Barri oedd lleoliad y lawnsiad gydag Arglwydd Wigley a chadeirydd y Blaid Helen Mary Jones yn cwrdd a’r enwog Marco Zeraschi, perchennog Marco’s café ar yr ynys, cyn […] Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Glowyr, Gwylliaid ac argae!

Bydd yr wythnos hon yn un brysur i’r Archif. Dyma grynodeb o beth sy’n digwydd…
Nos Fawrth
Bydd rhifyn arbennig o Pethe yn cael ei ddarlledu ar S4C am 9:30pm ar ddwy ffilm sy’n adrodd hanes Gwylliaid Cochion Mawddwy a wnaed yn 1936 a 1938 gan drigolion ardal Dinas Mawddwy. Bu i Gwmni Da, sydd wedi cynhyrchu’r […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ffrindiau Newydd Cyw

Bydd tair cyfres newydd liwgar i blant ifanc yn dechrau cyn hir ar Cyw.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Calon Cenedl

Tim Rhys Evans yn cynnal gweithdy gyda disgyblion Ysgol Gymraeg Bro Helyg, Blaina ar 12 Hydref.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Fferm Ffactor

Mae’r gystadleuaeth wedi dechrau. Cefnogwch eich ffefryn!

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gwaith Cartref

Weloch chi’r bennod nos Sul 16 Hydref? Mae’n werth ei gweld!

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Y Byd ar ffurf tabloid?

Mae yna gyfweliad diddorol iawn â’r newyddiadurwr Eifion Glyn yng nghylchgrawn Golwg yr wythnos yma, ar drothwy ei ddarlith yn Llyfrgell Penygroes ddydd Iau diwethaf. Wrth gael ei holi mae’n dadlau fod rhaid i Lywodraeth Cymru esbonio pam na roddw… Parhau i ddarllen

elinbach: Deryn Frotage Tweet

Pop Cymru: Gigs y Gwach – Yr Ods + Yr Angen #gigspc #Pontardawe

Tafarn y Gwachel, PontardaweNos Wener 21/10/11 2030Am ddimhttp://www.micnpt.org Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Pwy sydd am ladd Alain Rolland?

Yn ddi-os mae nifer o bobl wedi cael eu siomi mae dyfarniad dadleuol yn hytrach na safon y chware sydd yn gyfrifol am fethiant Cymru i gyrraedd ornest derfynol Cwpan Rygbi’r Byd.

Mae nifer o Gymry, a phobl o wledydd eraill sydd yn hoff o’u rygbi we… Parhau i ddarllen

O Bell: Wyau lledr

Yn ol arbennigwyr Wicipedia “Gardd Eden yw lleoliad y Baradwys Ddaearol yn y Beibl a’r Torah.” Yn ol nifer sylweddol Parc Eden yw lleoliad uffern ar y ddaear yn nhermau rygbi. Ond er gwaethaf siom a methiant (diolch D.I.) mae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen