Archif Dyddiol: 18 Hydref 2011

myndiawlmundial: Dwyiaethog, Arabeg a Saesneg

Lowkey am byth!
Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones [dot com]: Penblwydd Hapus i Barc Cenedlaethol Eryri

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn dathlu ei benblwydd yn 60 heddiw! Fel rhan o’r dathliadau gofynnwyd i 60 llenor neu fardd ymateb, mewn 60 gair, i un o 60 rhyfeddod Eryri. Roeddwn i’n un o’r beirdd hynny ac fe’m parwyd i â’r rhyfeddod “Llythyr Pennal”. Llythyr Pennal gan Owain Glyndŵr at Siarl VI o Ffrainc, […] Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: Diolch Byth!!!!

Mae Gavin Henson wedi cytuno â chwarae am y Gleision!! Ie, mae’r Gweilch wedi cael eu harcheb!
Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Archdderwydd Cymru yn cyflwyno deiseb Cofnod Cymraeg

Fe gyflwynodd Archdderwydd Cymru a chyn Aelod Cynulliad Owen John Thomas ddeiseb a lofnodwyd gan dros 1,500 o ymgyrchwyr yn galw am gofnod cwbl Gymraeg o drafodion y Cynulliad heddiw. Wrth i’r Cynulliad ymgynghori ar ei Fil Ieithoedd Swyddogol, fe… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Troi’r Byd ar ei Ben

Neu o leiaf y penrhyn Iberaidd. Tra’n bod ni yn Asturias yn dal i aros am y glaw a addawyd, fe gofnodwyd yn Alicante, ym mhen pellaf de Sbaen, yr unig law ddoe. Mae cronfeydd dŵr y canolbarth a’r dwyrain, sydd fel arfer yn isel yr adeg yma o’r flwyddyn, wedi eu llenwi hyd at […] Parhau i ddarllen

elinbach: Ar y Gorwel/Blue Shadow Beach

elinbach: Ewyn a Phalmwydd/Upon the Breeze

fel y moroedd: llong danfor felen

Wel, ces i sioc wrth wrando ar bodlediad Pigion diweddaraf (17 Hydref) a chlywed cân Japaneg yn sydyn – cyfieithiad o Yellow Submarine. Roedd y Beatles yn ofnadwy o boblogaidd (a dal i fod) yn Japan fel gweddill y byd, felly does ryfedd bod eu caneuon… Parhau i ddarllen