Archif Dyddiol: 21 Hydref 2011

Pugnacious little trolls: Wrth fy modd yn Lloegr

Ie, dwi’n gwybod. Cofnideos beunyddiolFacebookTwitter Parhau i ddarllen

Pethau Bychain: Diolch i chi i gyd

Wel, mae Diwrnod Pethau Bychain 2011 drosodd. Diolch i bawb a gymerodd ran mewn unrhyw ffordd. Unai drwy Twitter, Facebook, Tumblr, Blog personol, fideo neu beth bynnag… Diolch mawr i Celtes am roi Crys-T yn wobr i un person lwcus ar Facebook… Cawn wybod yr ennillydd yn fuan! Fe fydd post yma yn fuan gyda […] Parhau i ddarllen

Morfablog: Léo Ferré

Ffeindiais i ddetholiad Léo Ferré mewn bocs siop elusen wythnos diwetha yn Abergwaun, a dim ond heddi dw i wedi ffeindio’r amser i wrando arno. Roedd e mewn cwmni da; ces i bump albym gan y sanctaidd Jacky yr un … Parhau i ddarllen

Glo Man: Cymdeithas Gellimanwydd

Dydd Sadwrn17 Medi oedd dyddiad trip blynyddol Cymdeithas Gellimanwydd eleni. Cheltenham oedd y gyrchfan y tro hwn. Rod dy bws yn dechrau o Rhydaman am 9 ac erbyn 11.00 roeddem yng nghanol y dre yn barod o ddiwrnod o “sightseeing” a siopa. Roed… Parhau i ddarllen

Pethau Bychain: Tynnwch lun gyda logo Pethau Bychain

Dyma syniad i chi, printiwch y ddogfen yma allan ar bapur a tynnwch ei lun mewn mannau diddorol. Yna, gyrrwch y llun i post@pethaubychain.com a fe wnawn eu rhoi mewn galeri     Parhau i ddarllen

Pethau Bychain: Llun gan Celtes

Mae Celtes wedi creu’r llun yma ar gyfer y diwrnod…

Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Eryri Arswydus: Pump o Atyniadau Eryri i ymweld â hwy yn ystod Calan Gaeaf 2011

I lawer o ysgolion y DU, daw penwythnos Calan Gaeaf 2011 ar ddiwedd gwyliau hanner tymor. Os byddwch yn Eryri ar ddiwedd mis Hydref gyda’ch teulu, dyma ychydig o syniadau ar sut i gael ychydig o hwyl arswydus. Mae’r amser honno o’r flwyddyn wedi dod eto. Mae’r nosweithiau’n byrhau a chyn bo hir bydd angen […] Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Dyfais ddiddorol arall

Fel yr ydw i wedi ei grybwyll eisoes rydw i bellach yn gwneud doethuriaeth yn  y Gymraeg a Thechnolegau Cyfathrebu, ym Mhrifysgol Bangor. Rydw i wrthi ers rhyw fis bellach ac wedi dechrau o’r dechrau un, yn gronolegol, gan ganolbwyntio ar y lla… Parhau i ddarllen

O Bell: Cyfathrebu myn uffern i !!!

E-bost at y BBC a anfonwyd ar y 12fed o Hydfref 2011 a’r “ateb” iddo a dderbyniais ar y 21ain o Hydref. Nid yw’r gohebiaeth hwn ar ben … o bell ffordd. “Yr wyf wedi gweld cyhoeddiad am yr “App” … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Beth Nesaf i Wlad y Basg

Mae papur newydd y Diario Vasco wrth gwrs yn defnyddio llythrennau breision ar gyfer ei bennawd – ond hefyd graffeg: ôl dwy law. ‘Manos arriba!’ fel yn y ffilmiau cowboi? Dwylo gwaedlyd terfysgwyr ETA?  Dwylo gwaedlyd y meirw? Neu ddwylo Basgwyr a Sbaenwyr i gyd heddiw yn gorfoleddu ar weld diwedd ymgyrch arfog a barhaodd […] Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Cymorth Cristnogol: Apel Argyfwng Dwyrain Affrica

www.youtube.com/watch?v=_8FGDIGI-2E
Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Gwylltio Gareth Glyn

Un o bleserau bach fy niwrnod gwaith yw ‘sgwennu linc ar gyfer Post Prynhawn. Nid jocian ydw i!

Fel pob cyflwynydd radio da mae Gareth Glyn yn addasu deunydd i siwtio’i steil ei hun. Yn achos Gareth mae hynny’n golygu ei ‘gogeiddio’ hyd yr eithaf gyd… Parhau i ddarllen

: Dros yr haf 2011-10-21 09:15:00

Darn AllanCes i fy ngeni yn Stoke-On Trent ond ces i fy magu ym Mhorth Tywyn. Ro’n i’n arfer byw mewn tŷ gyda thair ystafell wely gyda gardd yn y cefn ac yn y blaen. Ro’n i’n arfer chwarae yn yr ardd gyda fy nwy chwaer. Roedd e’n gyfleus iawn ble o’n i… Parhau i ddarllen

Dros yr haf: Dros yr haf 2011-10-21 09:15:00

Darn Allan
Ces i fy ngeni yn Stoke-On Trent ond ces i fy magu ym Mhorth Tywyn. Ro’n i’n arfer byw mewn tŷ gyda thair ystafell wely gyda gardd yn y cefn ac yn y blaen. Ro’n i’n arfer chwarae yn yr ardd gyda fy nwy chwaer. Roedd e’n gyfleus iawn ble o’n i’n arfer byw. Ro’n i’n byw ar byws fy ysgol gynradd a doedd y parc lleol ddim yn bell ychwaith. Roedd y siopau’n agos ac roedd hi ddim ond deg munud i gerdded i’r dociau a’r traeth o fy nhŷ. Ro’n i’n mwynhau byw ym Mhorth Tywyn ac mae llawer o atgofion hapus gyda fi am pan o’n i’n ifanc. Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Diwrnod Pethau Bychain 2011

Mae’n ddiwrnod Pethau Bychain heddiw, ac fel rhan o’r diwrnod, mae Metastwnsh am gyflwyno’r post yma ar gyfer y diwrnod. MAe’n bwysig ein bod ni, y Cymry yn defnyddio’r Gymraeg ar y wê bob dydd er mwyn cryfhau defnydd yr iaith. Dros y flwyddyn a tipyn ers Diwrnod Pethau Bychain 2010 dwi wedi gweld llawer […] Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Chwip o Bost!

Mae’r ddadl am daro plant yn peri rhywfaint o gyfyng gyngor i mi. Oherwydd fy oedran yr wyf yn rhan o genhedlaeth lle’r oedd cael chwip din gan Dad neu gansen gan Brifathro yn rhan o’r hyn yr oedd plentyn yn derbyn fel digwyddiad arferol.

Mae rhai o d… Parhau i ddarllen