Archif Dyddiol: 22 Hydref 2011

Paned a Chacen: Kitchenaid … o’r diwedd!

Blog bach sydyn i rannu pa mor ecseited ydw i fy mod i, o’r diwedd, yn berchen ar kitchenaid. Dwi di bod eisiau un o’r peiriannau cymysgu yma ers blynyddoedd. Ond tydyn nhw ddim yn rhad, felly mae’n eithaf anodd cyfiawnhau prynu un, pan mae yna bethau pwysicach i wario arian arno, fel biliau a […] Parhau i ddarllen

: Noson Enoc Huws…

Mi aeth y noson Enoc Huws (rhan o Ŵyl Daniel Owen Yr Wyddgrug) yn dda dwi’n credu, efo nifer go lew o bobl yn gwasgu mewn i ystafell fyny’r grisiau ym Mar Gwin y Delyn. Roedd o’n braf gweld Ernie a Mark yna o’r dosbarthiadau nos, a chael cyfle am s… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: Noson Enoc Huws…

Mi aeth y noson Enoc Huws (rhan o Ŵyl Daniel Owen Yr Wyddgrug) yn dda dwi’n credu, efo nifer go lew o bobl yn gwasgu mewn i ystafell fyny’r grisiau ym Mar Gwin y Delyn. Roedd o’n braf gweld Ernie a Mark yna o’r dosbarthiadau nos, a chael cyfle am sgwrs efo ffrindiau eraill. Roedd Eirian wedi trefnu cwis gweledol, hynny ydy cyfres o luniau o bobl ‘enwog’ i ni i’w enwi, efo thema’n eu cysylltu nhw. Wnaethon ni un darn o Enoc Huws, ac wedyn un rownd o’r cwis, ac yn y blaen, nes cyrraedd diweddglo stori ‘gafaelgar’ Daniel Owen. Mi fasai wedi bod yn braf cael riff drymiau ‘Eastenders’ ar ddiwedd pob darn! Roedd ‘na ‘cyfieithu ar y pryd’ ar gael yn ystod y cyflwyniad o Enoc Huws (sy’n annodd mewn rhannau i rai Cymry Cymraeg heb son am ddysgwyr) diolch i Rebecca o Fenter Iaith Sir Y Fflint, gwasanaeth amhrisiadwy i’r rhai di-gymraeg oedd yna. Rhywsut wnaeth ein tîm ni lwyddo i ennill y cwis! a’r bocs o siocledi blasus.. ond gaeth pawb rhannu’r siocledi dwi’n credu!!

Noson da. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Paratoi at y Daith

Buom ni wrthi heddiw yn ceisio cael popeth yn dwt erbyn inni fynd bant. Mynd yn ôl i Gymru am wyliau bach ac i weld y teulu, ac yn gwybod y bydd hi’n llawer oerach na’r hyn yr ydym ni wedi dod i arfer â disgwyl. Y gwaethaf sydd wedi digwydd hyd yn hyn yw […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Defnyddio Minitube i wylio fideos Youtube

Os wyt ti eisiau gwylio fideos YouTube heb fynd i’r drafferth o agor porwr a phori gwefan YouTube defnyddia Minitube. Mae fersiwn Linux ar gael yn rhad ac a ddim o Ganolfan Meddalwedd Ubuntu, a fersiynau Mac a Windows ar gael o wefan Minitube. Mae Minitube yn cynnig opsiwn i lwytho copi cadw o’r ffeil […] Parhau i ddarllen

Glo Man: John o Groats i Land’s End

Penderfynodd Emyr Stephens a thri o ffrindiau o Kernew (Cernyw) , Andrew, Nathan a Phil, groesi Prydain drwy feicio o John O’Groats yn yrAlban i Lands End yng Nghernyw a cherdded i ben y tri cops uchaf ym Mhrydain sef Ben Nevis, Scafell Pike a’r Wyddfa… Parhau i ddarllen