Archif Dyddiol: 24 Hydref 2011

fel y moroedd: blas tymhorol

Mae gan Braum’s (siop hufen iâ) flasau tymhorol yr adeg yma sef eggnog, gingerbread a pumpkin. Roeddwn i’n llygadu ar eggnog wrth ddewis cupccino chunky chocolate y tro diwethaf. Roeddwn i’n bwriadu prynu eggnog y tro nesa. Ond pan es i i Braum’s hedd… Parhau i ddarllen

Persona Non Grata » Bryn_S: Teithio a Rhannau Cyhoeddus | Traveling and Public Parts

Well, dwi di fod lan i dipyn o bethau yn ddiweddar… a tra dwi’n ysgrifennu hwn, dwi’n gwrando ar y glaw yn tywallt lawr ar Dún Laoghaire (dwi draw ‘ma am yr wythnos hefo gwaith, yn aros mewn gwesty reit neis o’r enw Gwesty Castell Fitzpatrick – @fitzcastle). A gan fy mod i hefo rhywfaint […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Gwersi a ddysgais wrth deithio Ewrop

Yr haf yma teithiais i Ewrop. Teithiais filoedd o filltiroedd, gan ymweld â deuddeg gwlad gwahanol; Norwy, Sweden, Y Ffindir, Denmarc, Yr Almaen, Yr Eidal, Groeg, Bwlgaria, Serbia, Croatia, Slovenija a’r Iseldiroedd a dros 25 o ddinasoedd; Oslo, Bergen, Trondheim, … Continue reading Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Cymdeithas yn ymateb i gynnig y BBC dros S4C

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i gyhoeddiad y BBC am gyllideb a threfniant llywodraethol S4C heddiw. Meddai Adam Jones, llefarydd darlledu’r mudiad iaith: “Trwy gydol y broses hon, rydyn ni wedi galw ar i’r gwleidyddion a’r darlledwyr i… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Elin Fflur fydd yma heno am 8….

Heno am 8 – Elin Flur fydd yn cyflwyno ac yn cael gwybod sut wythnos sydd gan Geraint Hughes ar y gweill. Mari Emlyn fydd yn rhoi trefn ar ddyddiadur yr wythnos.

Albym yr wythnos ydi HOTEL SHAMPOO – Gruff Rhys – sef yr albym enillodd Y Wobr Gerddoriae… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Rhodri Glyn 23.10.2011 – Nos

Asturias yn Gymraeg: Wrth Aros yr AVE

Trên yw’r AVE, trên cyflym iawn sydd angen trac newydd a mwy o le na’r hen rai. Mae wedi bod yn rhedeg o Madrid i ddinasoedd dethol yn nwyrain a de Sbaen (ardal Môr y Canoldir) ers bron i ugain mlynedd bellach: Barcelona, Tarragona, Málaga a Valencia. Mae dinasoedd y canol hefyd wedi elwa arno […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Ymchwiliad i’r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru

Ymchwiliad i’r rhagolygon ar gyfer dyfodol y cyfryngau yng Nghymru Cylchgorchwyl y’r ymchwiliad yw: “Edrych ar y rhagolygon ar gyfer gwahanol lwyfannau’r cyfryngau yng Nghymru drwy ystyried: –  cyflwr presennol y cyfryngau yng Nghymru a’r effaith y mae technoleg newydd a datblygiadau eraill yn ei chael ar hyn, yng nghyd-destun pryderon parhaus ynghylch dyfodol y […] Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: S4C v BBC: Rhybudd am gytundeb ‘annemocrataidd’

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhuddo’r BBC o weithredu yn ‘annemocrataidd’ trwy baratoi i gyhoeddi manylion am ddyfodol S4C tra bod trafodaethau San Steffan yn parhau. Disgwylir i’r BBC gyhoeddi cynnig am gyllido S4C rhwng 2015 a 2017, er nad oes… Parhau i ddarllen

O Bell: Llwyddiant haeddiannol, er amddiffynnol

Kia ora Cymry ! Yr oedd ‘na adeg blynyddoedd maith yn ol pan yr oedd gan y tim rygbi o Seland Newydd enw perffaith yn y Gymraeg. Y Teirw Duon. Yn llyfrau fel “Pencampwyr” (y llyfr cyntaf yn Gymraeg wnes … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen