Archif Dyddiol: 25 Hydref 2011

Persona Non Grata » Bryn_S: Haciaith, S4C a’r priodas prys | Haciaith and S4C’s shotgun wedding

Wel, mae’r trefniadau ar gyfer Hacio’r Iaith 3 yn Aberystwyth yn edrych yn dda, ac mae ‘na noddwyr wedi dod ymlaen yn barod. Yr unig beth da ni angen nawr yw pobl i gynnig sesiynau ar gyfer y peth (ac i helpu gyda ‘ny, dwi’n gobeithio cyhoeddi manylion ar sut i wneud sesiynau mewn barcamps […] Parhau i ddarllen

Glo Man: Pencampwr y D.U ac Ewrop

Yn rhifyn diwethaf Glo Mân cawsom hanes Huw Thomas, mab Eirwen a Raymund Thomas, Llanedi yn enill pencampwriaeth “Rookie” Ewrop a’r D.U.  Gofynion y ras oedd seiclo am ddeuddeg awr yn ddi-stop erbyn rhai o feicwyr gorau Ewrop. Cwblhaodd Huw… Parhau i ddarllen

Glo Man: Caws Caerfyrddin

Llongyfarchiadau i Gwmni Caws Caerfyrddin elem eto. Bu’r cwmni yma yn llwyddiannus iawn mewn sawl sioe amaethyddol yng Nghymru a Lloegr. Cipiasant wobrau aur, arian ac efydd gyda’u gwahanol gawsiau. Yn y sioe gaws fwya’r byd yn Nantwich cipiasant y bri… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: philosophiae doctor

Dyna ni, PhD allan o’r ffordd o’r diwedd! Bum mlynedd union ar ôl i mi ddechrau! Dwi’n berson sydd wedi cael pethau yn reit hawdd erioed (ac eithrio TGAU Maths a Gwyddoniaeth!) ond gyda’r PhD fe ddois i ar draws rhywbeth anodd, anodd iawn! Ond wnes i gyrraedd yna yn y diwedd, clod i Dduw. […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dilyn yr Afon

Gobaith mawr (wel, un ohonyn nhw) trigolion y pentref yw gweld sefydlu’n swyddogol y llwybr ar lan afon Guadamia o’r traeth ar hyd ei 7 km i gyd. Mae’n bosib cerdded peth ohono’n rhwydd iawn yn barod, ond mae mannau eraill yn awr yn nwylo’r un perchennog â’r tir uwchlaw’r traeth. Er bod gan drigolion […] Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Aelodau yn torri ar draws dadl yn San Steffan

Mae tri aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg – Jamie Bevan, Colin Nosworthy a Bethan Williams – wedi torri ar draws trafodaeth yn Nhy’r Cyffredin ar y Mesur Cyrff Cyhoeddus fydd yn effeithio yn uniongyrchol ar ddyfodol S4C. Wrth iddynt… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae rina’n dod!

Mae Rina’n mynd yn gryfach bob munud ac yn anelu at Ciwba. Mae’n gorwynt graddfa 3 efo gwyntoedd yn chwythu 120 m.y.a. bellach. Gobeithio na fydd hi’n achosi dinistroedd difrifol fel Irene a Catrina. Mae un o fy merched sef Rina’n teimlo’n chwith iawn … Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Pris y Farchnad

Gallwch ddychmygu cymaint o bleser oedd hi i rhywun fel fi i gael bwrw fy mhleidlais am y tro cyntaf ar fy mhen-blwydd yn ddeunaw. Y pumed o Fehefin 1975 oedd y dyddiad a’r refferendwm ynghylch ymuno a’r Farchnad Gyffredin oedd y bleidlais.

Pe bawn i’… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Cartref Newydd

Mae blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi symud! Rydym bellach yn cyhoeddi cofnodion ar flog newydd LlGC. Felly ar gyfer yr holl newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf o’r Llyfrgell ymwelwch â’r blog. Cofiwch y gallwch adael sylwadau ar ein cofnodion new… Parhau i ddarllen