Archif Dyddiol: 27 Hydref 2011

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 30 Hydref 2011

Tua’r adeg yma o’r flwyddyn rydym yn dathlu gwaith Cymdeithas y Beibl ac yn meddwl am y fraint sydd gennym o gael y Beibl cyfan yn yr iaith Gymraeg. Cafodd Mair a Rhodri a finnau gwmni Watcyn a Lowri James y dydd o’r blaen yn y Bala a buom draw i eglwys hanesyddol Llanycil sydd . . . → Read More: Dydd Sul, 30 Hydref 2011 Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lliwiau’r hydref

Er gwaetha’ tywydd cyfnewidiadol Oklahoma, mae’r hydref yma ac mae’r dail yn prysur droi eu lliwiau. Cawson ni law trwm y bore ‘ma ond mae’n ddigon sych i mi gerdded. Roeddwn i eisiau tynnu lluniau’r coed hardd cyn iddyn nhw droi’n frown. Ac felly fu. Parhau i ddarllen

shwmae: Sori. Dim recordiad.

Yn anffodus roedd un o’r decks yn chwarae mono heno. Felly roedden ni’n gwrando ar bopeth ond roedd y deck yn hollol distaw ar yr awyr. Annoying. Felly does dim recordiad wythnos yma. Rydyn ni’n sori. Hefyd mewn gwirionedd roedden … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

shwmae: Darllediad Shwmae. HENO! 8PM!

Mae’r darllediad nesaf Shwmae yn digwydd: nos Iau 27 mis Hydref 2011 8:00PM – tua 10:00PM Cerddoriaeth penigamp a siarad. Stafell sgwrs ar agor 24/7 Shwmae, (tua) pob nos Iau. Parhau i ddarllen

Matthew yn Aber: Misoedd diwethaf o’r Biography

Mae’n teimlo fel oes ers i fi postio ar fan hyn, a dweud y gwir, mae hynny’n gywir! Mae lot wedi newid ers mis Mai. Fel ych chi’n sylweddoli, dwi dal yn byw – (dwi ddim yn gwybod sut a dweud y gwir, wrth meddwl pa mor anodd odd e i fi edrych ar ôl…Read more Misoedd diwethaf o’r Biography Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Annibynnol neu Ynysedig

Nawr rydym ni gyd yn gwybod beth fydd rhaid i’r banciau Sbeinig wneud yn sgîl y cyfarfod copa ym Mrwsel dros nos. Mae angen i’r 5 mwyaf gael €26bn yn fwy yng nghronfeydd  ‘haenen gyntaf’ eu cyfalaf yn erbyn dyledion sy’n mynd yn wael. Ond beth am y gwleidyddion? A beth amdanom ni’r bobl? Yr […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Enwebiad i ymgyrch Chwe Gwlad

Mae ymgyrch hyrwyddo S4C sy’n cynnwys rhai o faswyr enwoca’ rygbi Cymru wedi ei henwebu yng ngwobrau Promax UK 2011.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Glo Man: CWMNI DRAMA’R GWTER FAWR

Rhes Gefn: Sarah Hopkin (cofweinydd), Alan Pedrick,Janet Bowen, Colin Evans. Rhes Flaen: Eifion Price, Susan Thomas, Mel Morgans (Cynhyrchydd), Lisa Lewis Jones, Euros JonesLlongyfarchiadau i’r cwmni ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol&nb… Parhau i ddarllen

Glo Man: Aelod newydd i’r Orsedd!

Llongyfarchiadau i Nia Wyn Davies, Lôn Bryn Neuadd, Brynaman ar gael ei hurddo  yn aelod o’r Orsedd yn yr Eisteddfod  Genedlaethol yn Wrecsam, yn sgîl y ffaith ei bod wedi graddio mewn Cymraeg.  Mae’n brїod ag Aled, ac mae ganddyn… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Y darlun ar y mur

Mae’n debyg nad yw Pwyllgor Celf Tŷ’r Arglwyddi yn denu rhyw lawer o sylw. Go brin fod newyddiadurwyr na’r cyhoedd yn ysu i fynychu’r cyfarfodydd neu ddarllen y trafodion. Serch hynny mae’r pwyllgor, sy’n penderfynu pa ddarnau o gelf sy’n cael eu hard… Parhau i ddarllen