Archif Dyddiol: 28 Hydref 2011

Persona Non Grata » Bryn_S: S4C 2.0

Gyda Hacio’r Iaith 2012 ar y gorwel (3 mis o heddiw fel mae’n digwydd…), Dwi’n dechrau hel meddyliau am sesiwn fyswn i yn hoffi gwneud ar beth fysa S4C ar gyfer y genhedlaeth nesaf yn edrych fel (y rheswm am yr enw S4C 2.0). Ers i mi ysgrifennu’r tameidiau cyntaf nôl yn fis Ebrill, dwi […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: carpedi glân

Dw i ddim yn hoffi carpedi wal i’r llall (wall to wall?) Er nad ydyn ni’n gwisgo esgidiau yn y tŷ, mae’n amhosib eu cadw nhw’n lân heb eu hwfro’n aml. (Dydw i ddim, cofiwch!) Rhaid cael eu golchi’n broffesiynol o bryd i’w gilydd hefyd. (Mae’n hen bry… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

26 Hydref 2011 – mae cartwn Y Samariad Trugarog bron yn gyflawn – heno fe ychwanegwyd y lleisio gyda Cian, Owain, Guto a Geraint. Bydd y cynhyrchiad yn rhan o Oedfa Diolchgarwch y plant nos Fercher 2il Tachwedd 2011 am 6.30 yn Festri Maesyneuadd. Gwn… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: A Fynnan Fynd i Forio?

Syniad diweddaraf y bobl sy’n ceisio datblygu twristiaeth yn Ribadesella yw bod ymwelwyr yn cael mynd mâs ar gychod pysgota ‘yn ystod diwrnod gwaith arferol’. Byddai’n rhaid prynu tocyn i gael y profiad, a’r gobaith yw y byddai’n dod â’r twristiaid wyneb yn wyneb â hen draddodiadau’r ardal. Y broblem fwyaf a welaf i yw […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

20 Hydref 2011 – Daeth Anti Mandy yn ol atom heno i ddysgu sut i wneud bara. Tra roedd y bara yn pobi cawsom gem gyffrous iawn o STOPIWCH Y BWS! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BORE COFFI

20 Hydref 2011 – cawsom Fore Coffi dymunol iawn yng nghwmni plat Ysgol yr Eifl bore heddiw. Roedden nhw wedi paratoi hanesion difyr am bysgod, adar a deinosoriaid ar ein cyfer y n eu gwasanaeth o Ddiolchgarwch. Daeth nifer i fwynhau’r gwasanaeth a’r … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

19 Hydref 2011 – paratoi ar gyfer Oedfa Diolchgarwch bu’r criw heno gyda’r rhai bach yn addurno platiau Diolchgarwch a’r criw hyn yn parhau i baratoi eu cartwn o Ddameg y Samariad Trugarog. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

19 Hydref 2011 – parhau mae thema Diolchgarwch a bu’r plant yn addurno platiau bwyd heddiw. Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Coronwch hi yn ben

Rwy’n cofio rhyw dro ceisio esbonio’r ffordd y mae’r gwledydd hyn yn cael eu llywodraethu i fy mrawd yng nghyfraith sy’n Americanwr. Ar ôl rhyw hanner awr roeddwn mwy neu lai wedi llwyddo i gyfleu’r syniad mai un o hanfodion ein cyfnasoddiad yw nad yw… Parhau i ddarllen

Ein Golygfa: “Oes ‘na wiwerod yma?”

Mi ges i’r fraint ganol y mis o dywys criw o ddisgyblion Ysgol Tanygrisiau a’u pennaeth, i un o warchodfeydd eu milltir sgwâr, Coed Cymerau. Dyma un o hanner dwsin o warchodfeydd mae’r Cyngor Cefn Gwlad yn rheoli ym Mro Ffestiniog a Maentwrog, a… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Cyngor PhD gan un ffôl

Holodd Ifan i mi rannau rhai tips as y blog ynglŷn a’r do’s and dont’s wrth weithio ar PhD. Rwy’n teimlo’n dra annheilwng i roi unrhyw gyngor oherwydd mae pawb sy’n fy adnabod i’n gwybod yn iawn nad ydw i’n fodel i’w ddilyn. Bu’n rhaid i mi gael estyniad (neu ddau) yn rhannol oherwydd fod […] Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Enillwyr y “Wales Blog Awards 2011″

Cynhaliwyd y “Wales Blog Awards 2011″ ar 27 Hydref yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd. Dyma’r enilllwyr: Blog Gorau (enillydd cyffredinol) – www.ffwtbol.com/ Gwobr Dewis y Bobl – www.ffwtbol.com/ Blog Cymunedol Gorau – http://rhuthun.blogspot.com/ Blog Bwyd a Diod Gorau – http://cardiffbites.blogspot.com/ Blog Ffordd o Fyw Orau – http://wherearemyknees.blogspot.com/ Cerddoriaeth Gorau a’r Flog Adloniant – http://moviewaffle.com/ […] Parhau i ddarllen