Archif Dyddiol: 30 Hydref 2011

Cymraeg yn Lloegr : Dim byd i gymharu BBC Alba – S4C – BBS4C.

Dim byd i gymharu BBC Alba – S4C – BBS4C.
Mae rhai pobl wedi cymharu BBC Alba ag S4C, mae ffigyrau gwylio uchel iawn am y peldroed Albanaidd ac y Shinty. Ond cofier bod dwywaith y boblogaeth yn yr Alban nag yng Nghymru. Mae BBC ALba ar gael ar Sky, Vi… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: pryd o fwyd wedi’i ailgylchu

Dw i’n siŵr bod yna ddulliau ym mhob diwylliant i ailgylchu pryd o fwyd a’i droi’n un arall. Dyma ddau, un Japaneaidd a’r llall Eidalaidd sef ojiya a spaghetti frittata. Ojiya: Coginir reis plaen wedi’i stemio mewn cawl soia. Mae’n drwchus iawn. Yn y … Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Rheolau a Rhyddid

Sbel go hir ers imi ysgrifennu dim am y cythruddedigion, yr indignados, sy’n dal i gyfarfod mewn cynulliadau agored, ac i feddiannu sgwarau a strydoedd o bryd i’w gilydd. Erbyn hyn wrth gwrs mae mudiadau tebyg drwy gydol y byd, a nid Puerta del Sol Madrid yw’r mwyaf adnabyddus bellach, ond Wall St Efrog Newydd […] Parhau i ddarllen

shitclic: Ci tawel…

Mae slot naw nos Sul yn sanctaidd i bawb sy’n sgit am ddrama dda y dyddiau hyn. Rhwng Spooks ar BBC1, Downton Abbey ar ITV, a Gwaith/Cartref ar S4C, mae peiriannau recordio yn boeth ar sawl aelwyd y dyddiau hyn, dybwn i. Daeth anturiaethau ysbiwyr y … Parhau i ddarllen

shitclic: Dim trasiedi

Wel, dyna ni. Mae’r freuddwyd ar ben. Y gobaith a’r garwriaeth fawr wedi chwythu’i phlwc, a’r holl groesi bysedd am wythnosau yn ofer. Ond dyna ddigon am briodas Meic ac Anita Pobol y Cwm. Mae’r Gêm Fawr anenwog honno fore Sadwrn diwethaf yn… Parhau i ddarllen

shitclic: Aiya Aber Napa

“RHYW! RHEGI! NOETHNI! reit o’r cychwyn cyntaf ar S4C!!” – brawddeg sy’n siwr o wneud i lafnau smotiog yn eu harddegau sgrialu i wylio’r teledu 42 modfedd ym mhreifatrwydd eu llofftydd, ac i Mrs Jones Llanrug stelcio Taro’r Post drennydd. C… Parhau i ddarllen

shitclic: Merch o’r Sblot

Breninhes y secwins a pherfformwyr drag, primadona sy’n peltio caneuon James Bond – mae’r Fonesig Bassey o Tiger Bay yn enwog amdanyn nhw i gyd. Ac roedd yr elfennau hynny’n rhan o’r ddrama unigol Shirley gan BBC Cymru-Wales ar gyfer rhwydwaith… Parhau i ddarllen

shitclic: Hitler yn Ffair Llanllyfni

Peth rhyfedd a phersonol iawn ydi hiwmor. Bythefnos yn ôl, roedd Nia Roberts a’i gwesteion ar y radio yn dathlu 30 mlynedd ers cychwyn un o binaclau comedi Prydain. Meddan nhw. Yn bersonol, roedd giamocs Del Boy a Rodney Only Fools and Horses mor dd… Parhau i ddarllen

O Bell: Bardd yn Áras an Uachtaráin

Mae Michael D. wedi’i gwenud hi. Michael D. Higgins hynny yw. Ac wrth i’r dyn hyfryd hwn ennill yr Arlywyddiaeth Gwyddelig mae’n ymddangos bod yr Ynys Werdd am sefyll ar ei thraed eto. Mae’r etholwyr wedi penderfynu bod gwell ganddynt bardd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

elinbach: Pwmpen DoodlePumpkin