Archif Dyddiol: 31 Hydref 2011

Glo Man: Côr Meibion Llandybie

Eleni, ar eu taith ddirgel troi tua dwyrain Cymru gwnaeth Côr Meibion Llandybie. Yr ymweliad cyntaf oedd Pont Gludo byd enwog Casnewydd. Adeiladwyd hon yn 1906 er mwyn i’r gweithwyr a oedd yn byw ar ochr orllewinol yr Afon Wysg, allu croesi i’r gwai… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Stag Weekend yng Nghaergrawnt

Roedd gen i Sul rhydd dros y penwythnos felly wnes i achub ar y cyfle i ddianc o Gaernarfon am rai dyddiau. Es i aros gyda Adrian, cyfaill i mi, sy’n hyfforddi am yr Offeiriadaeth yn Ridley Hall, Caergrawnt. Dyma oedd y tro cyntaf i mi ymweld â Chaergrawnt ac roedd ymweld â’r lle ac […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yn y tŷ hwn

Dyma un o’r nofelau prin, Gymraeg neu ieithoedd eraill; medra i weld ffilm yn fy mhen wrth ei darllen. Pa fath o ddrama a allwch chi ei hadrodd ynglŷn hen dŷ a dynes gyffredin sy’n tynnu ymlaen? Ond llwyddo a wnaeth Sian Northey’n hynod o fedrus. Dyd… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: S4C – ymgyrch trwydded deledu

Yn dilyn trafodaeth yng nghyfarfod Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros y Sul, mae Cymdeithas yr Iaith wedi datgan y bydd yn cynghori aelodau i ddechrau talu eu trwydded deledu eto. Bydd y mudiad yn parhau i ymgyrchu i sicrhau… Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Eryri Ddirgel: Llên Gwerin Rhyfeddol Gogledd Cymru

Wrth i Galan Gaeaf nesáu, bydd ein meddyliau’n troi tua’r mytholegol, yr hudol a’r dirgel.  Dyma ddetholiad o lên gwerin rhyfeddol o Eryri Cantre’r Gwaelod Mewn ardal fel Eryri, ble mae’r hanes yn dyddio’n ôl dros filoedd o flynyddoedd, mae atgofion gwerin o ddigwyddiadau real yn newid mymryn o genhedlaeth i genhedlaeth, hyd nes i’r […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Cerdd Dant a Cowbois Rhos Botwnnog

Be ydi’r cysylltiad rhwng Cerdd Dant a Cowbois Rhos Botwnnog?

Wel yr ateb ydi Iwan Huws.

Mae Iwan Huws – prif leisydd y Cowbois wedi derbyn yr her o drio dysgu’r grefft o osod cerdd dant, a mynd ati wedyn i ganu ei osodiad ei hun. Tydi o erioed wedi gwneud dim byd fel hyn o’r blaen, ond mae o wedi treulio’r wythnosau diwethaf yn derbyn gwersi gan Menai Williams – sydd wedi yn brofiadol iawn yn y maes.

Ac wrth i ni agosau at yr Wyl Gerdd Dant yng Nghwm Gwendraeth (dydd Sadwrn Tachwedd 12fed), fe fydd na gyfle i chi ddilyn ymdrechion Iwan a Menai ar Raglen Nia Roberts bob bore wythnos nesaf.

Wnaiff Iwan lwyddo i osod, a chanu ei osodiad?

Dyma Iwan cyn y wers gyntaf

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Mwy o glipiau Sialens Cerdd Dant Iwan ar wefan Nia Roberts.

Parhau i ddarllen

Pugnacious little trolls: Y bobl gas

Gwn i na ddylwn i ymateb i’r pethau cas a ddweda rhai pobl amdana’ i. Cofnideos beunyddiolFacebookTwitter Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gweilch v Scarlets

Cystadleuaeth wedi cau Eisiau enill 4 tocyn i weld Gweilch yn erbyn Scarlets ar Tachwedd 5, 2011? Enillydd: Angharad Thomas Hoffwch ein post ar www.fb.com/rygbi Byddaf yn gwylio Gweilch v Scarlets yn y Stadiwm I’ll be watching Ospreys v Scarlets …

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Darlith tywydd

Dyn tywydd S4C yn cyflwyno darlith yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar 5 Tachwedd.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Marwolaeth Yann Fouéré yn 101 oed

Yn y blog, tynnwyd sylw, yn ddiweddar, at waith y cenedlaetholwr pybyr Yann Fouéré, awdur “L’Europe aux cent drapeaux”, llyfr y trafodir ynddo bosibiliadau ffederaliaeth yn Ewrop. Wedi ei eni yn 1910, bu farw ar 25 Hydref 2011. Yn 1941 lansiodd y pap… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Seren Nadolig Rhos

Mae’r ymaferion wedi dechrau ar y panto Nadolig yn Rhosllannerchrugog.

Seren Nadolig Rhos yn dechrau nos Fawrth 8 Tachwedd 20:25

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pontydd Enwog Sbaen

Calan Gaeaf yfory! Neu Gŵyl yr Holl Saint fel mae’n cael ei adnabod fan hyn. Mae’n ŵyl fawr yn Sbaen, y diwrnod y mae pobl yn dychwelyd i’r pentref genedigol er mwyn ymweld â beddau’r cyndeidiau. Ac eleni, gan ei bod yn disgyn ar ddydd Mawrth, bydd cannoedd o filoedd o Sbaenwyr yn cymryd diwrnod […] Parhau i ddarllen