Archif Misol: Rhagfyr 2011

Pethau I'w Postio: LLEUWEN TÂN Uchafbwyntiau 2011 #3

Gwych o albwm gan berson hyfryd a cherddor a chantores dawnus tu hwnt. Llongyfarchiadau Lleuwen a Vincent ac edrychwn ymlaen am gynhyrchiad tra gwahanol gan Lleu yn 2012 – Mae hi a Lan yn disgwyl eu plentyn cyntaf. http://www.sainwales…. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Creision Hud – Blwyddyn o Senglau

Targed ydy sengl mis Rhagfyr y band Creision Hud. Creision Hud – Senglau 2011Cliciwch y llun i fynd i Amazon,iTunes neu SoundcloudIonawr : CyllellChwefror : She SaidMawrth : BeddEbrill : Colli CwchMai : IndigoMehefin : Cysgod y CyrionGorffenaf : P… Parhau i ddarllen

Pethau I'w Postio: Bwyd Da Uchafbwyntiau 2011 #2

Gydag Oren a Gwesty’r Castell yn cyrraedd y Good Food Guide, roedd ‘na achos i  ymfalchïo yn safon bwytai Caernarfon eleni. Mae’r ddau le yn ffefrynau gen i am wahanol resymau ac mae personoliaethau croesawgar y perchnogion Gert … Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Bwyta yn Efrog Newydd

Wel Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd. Ymddiheuriadau am y diffyg blogio dros yr ŵyl ond dwi wedi bod yn brysur yn bwyta, yfed, diogi a dal fyny efo’r teulu (beth arall sy’ na i’w wneud dros y gwyliau?). Ond y penwythnos cyn y Nadolig fe fues i ar drip bach i […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Y Gwylie

Mi ddaeth, ac mi aeth! Ac mi ddaeth yna ambell lyfr yn ei sgîl, ond mwy am hynny eto. Ddarllenais i ddim cymaint â hynny o gysidro’r holl amser oedd gen i; ond mae’r wythnos yma rhwng Nadolig a’r flwyddyn newydd yn mynd trwy ddwylo rhywun, rywsut. Ray Winstone fel Magwitch Dwi ddim am ddechre […] Parhau i ddarllen

Pethau I'w Postio: Uchafbwyntiau 2011 Highlights #1

Meddwl y baswn i’n rhannu ychydig o uchafbwyntiau eleni. Tydi o ddim mewn unrhywfath o drefn iPad!!Dwi am ddechrau yn y diwedd efo anrheg dolig a phenblwydd hwyr gan fy rhieni a fi’n hun. Tydi’r bandeang di-wifr ddim yn gyflym iawn yn t Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Draw Draw o Tseina…

Sawl un sy’n cofio gweld hen ffilm Owen Edwards ar daith ym Mhatagonia, a phlant bach y Wladfa’n canu am ‘blant bach melynion’  oedd yn byw ‘draw draw yn Tseina’? Daeth tro ar fyd ers hynny hyd yn oed yn eithafoedd De’r Amerig: Mae’n hysbys ers tro bod Beijing wedi bod yn prynu tir amaethyddol […] Parhau i ddarllen

Glo Man: Glo Man 2011-12-31 10:37:00

Yn ddiweddar yng ngwesty’r Mountain Gate yng Nhycroes cynhaliwyd noson i anrhydeddu ac i anrhegu Jean Huw Jones am ei gwasanaeth enfawr i’r gymuned leol ac i Gymru gyfan mewn gwahanol feysydd. Cafwyd geiriau o werthfawrogiad i Jean yn rhifyn Hydref o’r… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Syr HRF

Y mae’n bleser gennyf nodi bod Ei Mawrhydi, Brenhines Lloegr, wedi cynnig marchogaeth imi yn y New Years Honours List a gan hynny bydd y blog ‘ma yn cael ei hadnabod drachefn fel blog Syr HRF.

Byddwyf yn dileu sylwadau gan bobl o radd is na fi sydd y… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Steffan yw seren y gegin

Steffan Rhodri sydd wedi ennill cystadleuaeth goginio S4C Dudley: Pryd o Sêr.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Y Prosiect darllen

Bob blwyddyn dw i’n ceisio cadw at amserlen darllen personal, sef darllen o leiaf un llyfr y mis trwy’r flwyddyn. Mae rhai yn llyfrau newydd sbon, eraill wedi cael eu prynu mewn siopau llyfrau ail-law ar draws y Wlad. Mae’r llyfrau newydd sbon yn cael … Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Rhybudd y bydd canlyniadau cyfrifiad yn tanlinellu’r argyfwng yn ein cymunedau Cymraeg

Mewn neges i aelodau ar ddechrau blwyddyn hanner canmlwyddiant Cymdeithas yr Iaith mae ei chadeirydd, Bethan Williams, wedi rhybuddio y bydd canlyniadau’r Cyfrifiad – a ryddheir ym 2012 – yn tanlinellu’r argyfwng sy’n wynebu’n cymunedau Cymraeg. Bydd d… Parhau i ddarllen

iechydcymru: Bygythiad i gyflenwadau gwaed yn 2012

Fydd na lawer o bobol yn falch i gael gwyliau banc ychwangol, gemau olympaidd a dathliadau’r Jiwbilî Diemwnt yn y flwyddyn newydd.  Ond, mae’r Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblynnu, y corf sy’n gyfrifol am y gwasanaeth rhoi gwaed yn Cymru a Lloegr, yn poeni fod digwyddiadau fel hyn yn arwain at lai o rhoddion gwaed, gan […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Meddwl am yr Ardd

Daeth yr amser i feddwl beth sydd angen ei wneud yn yr ardd yn ystod y misoedd nesaf. Teimlad od braidd gyda chymaint o’r dail yn dal yn eu lle, ond dyna fe. Yn gyntaf, y pethau mawr. Bydd rhaid cwympo coeden neu ddwy. Nid o achos henaint, ond oherwydd niwed. Mae un o’r coed […] Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: teledu’r wy^l a ballu….

Blwyddyn Newydd Dda i bawb sy’n dilyn y blog ‘ma.   Gobeithio gewch chi flwyddyn llewyrchus a hapus!Dwi wedi gwneud un adduned bach, a hynny i ymdrechu darllen un llyfr Cymraeg pob mis dros y deuddeg fis nesa, felly gawn ni weld am ba hyd wne… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 1 Ionawr 2012

Roedd hi’n hyfryd iawn gweld Capel Henllan yn gyfforddus lawn bore dydd Nadolig i ddathlu genedigaeth ein Ceidwad. Cofiwn am yr holl enwau a roed iddo trwy gyfnod y Proffwydi ac fel y daethant yn rhan o’r un enw ‘Iesu’ ar ei enedigaeth. Dyma’r ‘enw sydd goruwch pob enw’! Yn yr enw yma mae holl gyfrinach . . . → Read More: Dydd Sul, 1 Ionawr 2012 Parhau i ddarllen

Adnoddau Ar-lein yn y Gymraeg: Cyfieithiad CKFinder yn Gyflawn

Dwi newydd wedi gorffen cyfieithu fersiwn newydd CKFinder – teclyn rheoli ffeiliau ar gyfer CKEditor. Nid yw wedi’i rhyddhau eto, ond rwyf yn ei ddisgwyl yn fuan.Gwefan CKFinderGwefan CKEditorNid yw CKFinder yn rhad ac am ddim, ond mae modd prynu trwyd… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Banc – 2 drac newydd #pop

Asturias yn Gymraeg: Diffynnydd Dugol

O’r diwedd mae’n swyddogol: bydd dug Palma, Iñaki Urdangarin, mab-yng-nghyfraith brenin Sbaen, yn ymddangos gerbron llys barn ddechrau’r mis bach ar gyhuddiadau o dwyll, cam-ddefnyddio arian cyhoeddus ac osgoi trethi’n anghyfreithlon. Roedd Urdangarin, sydd yn awr yn byw yn yr Unol Daleithiau, yn rhedeg ymddiriedolaeth oedd yn derbyn arian gan lywodraeth Ynysoedd y Baleares am […] Parhau i ddarllen

apLlywarch: Drizzit – Protester Dubcast [2011]

01. Kaly Live Dub – Cross Ruling02. Soul Sindikate & Dub Trooper – Love Soldiers03. Zenzile – War Still A Run04. Junior Murvin- police and thief05. Casualty – Military Intervention06. Count Lasher with Lyn Taitt and The Baba Brooks Band – Hooligans07. Ari Up – Exterminator08. Bob Marley – So Much Trouble in the World09. The Jolly Boys – I Fought the Law (The Clash)10. Endangered Speeches – Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dim diolch i’r llew

Fel arfer mae pob system weithredu newydd gan Apple yn ardderchog (fe alla i ddweud hyn er mod i ddim yn deall y cyfrifiaduron yn iawn!) Ond mae Llew, eu diweddaraf yn dal i roi problemau i ni. Mae’n ymddangos bod ein hen gyfrifiadur ni ddim yn gweithi… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: ‘Strydoedd Cymreig’ Cilgwri…

Mae strydoedd Cymreig Lerpwl yn y Dingle, ‘The Welsh Streets’, wedi cael cryn dipyn o sylw yn ddiweddar (yn bennaf oherwydd cysylltiad y Beatles) wrth i Gyngor Lerpwl cynllunio i ail-datblygu’r ardal. Gaeth lot fawr o dai ochr yma i’r Mersi eu hadeil… Parhau i ddarllen

apLlywarch: Dub Temple Records – King Tubby Beat Tape [2011]

<p><p><a href="http://dubtemplerecords.bandcamp.com/album/king-tubby-beat-tape">King Tubby Beat Tape by Dub Temple Records</a></p></p>

……………………………… Parhau i ddarllen

apLlywarch: L’Orange – Old Soul [2011]

<p><p><a href="http://lorange.bandcamp.com/album/old-soul">Old Soul by L’Orange</a></p></p>

…………………. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Ag Arian y Prynir Popeth…ond Gair Da

Pawb yn yr un twll? Na, dwi ddim yn credu hynny. Mae grym yn llygru, heb os nac onibai. *Mae cyngor dinas Madrid (PP) wedi codi’r dirwy am chwilio drwy finiau o €30 i €750. Nid ymdrech i rwystro newyddiadurwyr y wasg felen, gwasg y galon fel mae’n cael ei galw fan hyn, ond yn […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Rhaglen arbennig heno…..

Helo!
Heno am 8 – cyfle arall i glywed Geraint Jarman yn dewis ‘Caneuon i…’ a chriw Newyddion y Sin yn trafod uchafbwyntiau cerddorol 2011.
Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Tynnu sgrînlun o ran o’r sgrîn

Ar Ubuntu a nifer o systemau gweithredu eraill mae bysell PrtSc yn tynnu sgrînlun o’r sgrîn gyfan. Os oes angen llun o ran o’r sgrîn mae’n rhaid agor Gimp i olygu’r sgrînlun, neu newid gosodiadau Gimp cyn tynnu’r sgrînlun. Mae estyniad Area Screenshot yn gwneud hyn yn hawdd drwy greu llwybr byr ar gyfer y […] Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Dim DotCymru – ymgyrchwyr yn pryderu am yr effaith ieithyddol

Ni fydd gan Gymru ei henw fel parth ar y we oherwydd penderfyniad Llywodraeth Cymru yn ôl mudiad iaith sydd wedi erfyn ar Weinidogion i newid eu meddwl heddiw. Mewn apêl at y Gweinidog gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg, Leighton… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Cwyn swyddogol dros ‘ffars’ iaith Cyngor Merthyr

“FFARS LWYR”, dyna asesiad damniol ymgyrchwyr iaith o wasanaethau Cymraeg Cyngor Merthyr, mewn cwyn swyddogol at yr arolygwr awdurdodau lleol, wedi i’r awdurdod lansio gwefan uniaith Saesneg. Mewn llythyr at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, mae … Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Rhagfyr 28

RHYW bythefnos cyn Dolig oedd hi, rheini’n ddyddiau tywyll a digalon ym Mhenygroes, ac ron i eisiau rhwybeth gwahanol, rhywbeth i godi’r galon. Tra’n siopa ym Mhalas Print, dyma’r perchennog yn troi ataf a gofyn, Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bisgedi eidalaidd

Ar gyfer pwdin y cinio mawr, mi wnes i grasu bisgedi Eidalaidd o’r enw Mostaccioli. Maen nhw’n debyg i marzipan yn hytrach na bisgedi, a defnyddir sbeisys annisgwyl i fisgedi fel cloves. Roedden nhw’n flasus beth bynnag ac yn wahanol i’r pwdin arf… Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Hacio’r Iaith 2012

Cynhadledd agored ar y we a thechnoleg sy’n rhoi’r cyfle i bobol i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a thrwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd cynhadledd 2012 yn cynnwys sesiwn dan arweiniad Mark Jones am gyfieithu Ubuntu ar Launchpad.

Adeilad Parry-Williams, Prifysgol Aberystwyth, ar benwythnos Ionawr […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Gŵyl a Gwaith

Dyw heddiw – na chwaith ddoe – ddim yn ŵyl gyffredinol yn Sbaen. Mae’r ysgolion yn dal i fod ar gau, ond mae busnes y gyfraith a gwleidyddiaeth, heb sôn am fasnach, yn mynd yn ei flaen. Ac nid ar ryw chwarae bach: ddoe fe ddwedodd gweinidog newydd materion economaidd y byddai’r wlad yn dechnegol […] Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cwestiwn Dyrys am e-lyfrau.

Trwy garedigrwydd Siôn Corn cefais ddarllenydd e-lyfrau yn fy hosan eleni!

Gwych, rwy’n falch o’i gael, ond rwy’n ansicr o’i werth!

Er chwilio a chwalu rwy’n methu cael hyd i e-lyfrau Cymraeg – Am siom!

Lle mae cyfraniad y Cyngor Llyfrau i Lyfr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: efo’r teulu

Wedi gwasanaeth Nadolig boreol, es i adref ar frys efo’r gŵr i groesawi’r plant a oedd yn dod adref. Cafodd y tŷ distaw ei lenwi unwaith eto efo’r plant a chi fy merch hynaf. Cawson ni gymaint o hwyl yn agor anrhegion. Yna aeth rhai am dro tra oeddwn… Parhau i ddarllen

O Bell: Edrych yn ôl, edrych ymlaen – cofio a gobeithio

Rhwng gwaith a gŵyl ydwyf wrth i mi deipio. Y busness darlledu/newyddiadurol ar y naill llaw a chriced ar y MCG ar y llaw arall. Tipyn o seibiant sydd gennyf ar fore heulog i hel feddyliau am 2011 ac i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Anrheg yn Agor Ffenestri

Llyfr yw e, wrth gwrs. Vanished Kingdoms gan yr hanesydd Norman Davies. Mae ganddo ddawn ysgrifennu sy’n gorchuddio ysgolheictod eang wrth ymdrin â’r teyrnasoedd coll, o Alt Clud (yr Hen Ogledd) i’r Undeb Sofietaidd. Dechreuais i rywle yn y canol, gydag Aragon. Erbyn hyn mae Aragon yn un o gymunedau awtonomaidd Sbaen, rhwng Catalunya a’r […] Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: Awgrymiadau am Noson Galan – beth yw eich cynlluniau chi?

Hover the mouse over bolded text for an English translation… Mae’r Blog yma yn cynnwys bywyd nos yma yng Nghaerdydd, felly mae cofnod am un o nosweithiau fwya’ prysur y flwyddyn, Calan Gaeaf (31ain Rhagfyr) yn anochel! Mae cymaint o … Continue reading Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dudley: Pryd o Sêr

Mae’r wyth yn barod ar gyfer her goginio Dudley Newbery – Ffion Dafis, Rhodri Ogwen Williams, Siân Lloyd, Eleanor Burnham, Steffan Rhodri, Hywel Davies, Wyn Davies a Courtenay Hamilton.  Dudley: Pryd o Sêr – 27 i 29 Rhagfyr 19:15. Y …

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Addurno Dydd Nadolig

Nadolig llawen i bawb! Ychydig o luniau o’r ffrwythau sydd wedi dod â lliw i’n bywyd ni eleni (mae’r lemwns a’r cacis yn dal ar y coed).         Parhau i ddarllen

Y gwir yn erbyn y byd: Mae’r pedwar drysorau y Toutai Deuas Danuna

“Roedd y De Tuatha Danann o’r gemau gwerthfawr, Ble maent yn dod o hyd i ddysgu? Maent yn dod ar ddoethineb perffaith Yn derwyddiaeth (a) yn deviltry. Ffair Iardanel, yn broffwyd o ragoriaeth, Mab Nemed, mab Agnoman, Wedi fel epil ffôl y Beothach gweithredol, Pwy oedd yn arwr o glynu, llawn o ryfeddodau. Mae plant […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: fel y moroedd 2011-12-25 04:51:00

                     Nadolig Llawen i chi i gyd!                  Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Nadolig Llawen

Asturias yn Gymraeg: Tai ar Werth

Un o’r syniadau sydd gan brif weinidog newydd Sbaen, Mariano Rajoy, yn ei ymdrech i ddringo o’r pwll dwfn economaidd yw bod y banciau yn gwerthu’r miloedd o dai a fflatiau sydd gyda nhw ‘am bris rhesymol’. Mae’r banciau wedi cael eu gadael gyda’r holl eiddo yma oherwydd methiant busnesau a benthycwyr: adeiladwyr wedi mynd […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Gwerthu e-lyfrau yn uniongyrchol

Diolch Ifan MJ am argymell yr erthygl Guardian am brisiau yn y diwydiant e-lyfrau (yn yr UDA). Oes cyfle i gyhoeddwyr yma: gwerthu e-lyfrau yn uniongyrchol er mwyn cynnig prisiau gwell nag Amazon/Barnes&Noble *a* chadw mwy o’r elwa? Anghofia DRM er mwyn cynnig gwasanaeth gwell hefyd. Mae’r Lolfa yn wneud yn union yr un peth nawr […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: siom

Roeddwn i’n anghofio siarad am il Volo efo perchennog Napoli’s sy’n dod o Sicily pan oeddwn i yno’r tro diwethaf. (Dau o’r tri hogyn yn dod o Sicily fel pawb yn gwybod!) Felly es i yno am ginio heddiw er mwyn ffeindio ydy o’n eu nabod nhw, neu well fyt… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Society Profiad – “Haeddu”/”Y Bywyd Da” (Double A-side)

Dwi a Cynan wedi bod yn recordio heddiw. Nid ni sgwennodd y gerddoriaeth, daeth y tracs gan brosiect Gospel Cypher sef prosiect o Fyrmingham sy’n rhyddhau traciau instrumental urban at ddefnydd artistiaid Cristnogol ac eglwysi. Fedrw ni ddim cymryd y … Continue reading Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Mae’n “Ab Fab” cael yr “all-clear” a churo cancr

O blith arlwy Nadoligaidd y BBC, un o’r rhaglenni sydd yn cael y sylw mwyaf ymlaen llaw yw Absolutely Fabulous. Fel un o gyfresi mwyaf poblogaidd ei dydd ac un sy’n parhau i gadw nifer o ddilynwyr ffyddlon, mae’r sylw’n ddigon naturiol. Dyma un o’m hoff sitcoms pan oeddwn yn iau ac rwy’n edrych ymlaen […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Scymraeg a diwylliant cydweithredol

Mae copi o’r llyfr Sgymraeg yn fy llaw. Dw i wedi bod yn edrych at hanes y syniad/gair: mis Mawrth 2004: Hedd Gwynfor yn dechrau sgwrs ar maes-e.com, Cyfieithu doniol ar gyfer lluniau o arwyddion sydd wedi cael eu camsillafu (a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cofnod am Flogio

Rwyf i wedi bod yn ceisio danfon sylw at Golwg360  ar ôl darllen blog Ifan Morgan Jones – nid ei flog personol ond yr un mae Golwg360 wedi cyhoeddi yn dewis ei 10 uchaf o flogiau Cymraeg y flwyddyn. Am ryw reswm dyw’r sylw ddim wedi ymddangos, ac roeddwn i eisoes wedi penderfynu sgrifennu rhywbeth […] Parhau i ddarllen