Archif Dyddiol: 13 Rhagfyr 2011

ANIANEG: Gobeithion am Goleg Cymraeg Cenedlaethol

Un cyd-ddigwyddiad andros o gyffroes yw cychwyn Coleg Cymraeg Cenedlaethol eleni. Bellach fy mod yn fyfyriwr ôl-raddedig, ni allaf fanteisio ar addysg modiwlau cyfrwng Cymraeg. Hyd yn oed i’r rheiny sydd eisiau manteisio arnynt rŵan, bydd angen amser cyn bod … Continue reading Parhau i ddarllen

ANIANEG: Ymgartrefu

Y Drefn Nid pawb sy’n ymwybodol o drefn addysgu person, felly fe wna’i ei ddisgrifio’n gyflym. Yn orfodol ar blant mae addysg gynradd ac wedyn addysg uwchradd, sydd yn beth digon syml i’w ddeall. Bydd gan bobl ifanc 16 oed … Continue reading Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Sengl AA Sen Segur – Sarah ? Nofa Scosia – Gwrandewch rwan!

<p><a href=”http://ikaching.bandcamp.com/album/sarah-nofa-scosia”>Sarah // Nofa Scosia by Sen Segur</a></p>”Perffaith” -Pop Cymru Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Brwydr Caerdegog

Ffilm fer am frwydr ddewr teulu Caerdegog yn erbyn y cwmni Horizon sydd eisiau dwyn eu tir er mwyn codi Wylfa B. Ffilmiwyd: 12 Rhagfyr 2012 Cynhyrchwyd, ffilmiwyd a golygwyd gan Rhys Llwyd. Diolch i deulu Caerdegog, Osian Jones… Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Y Gwefrau – Miss America

Rhaglen Stîd, HTV
Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Brwydr Caerdegog

Ffilm fer am frwydr ddewr teulu Caerdegog yn erbyn y cwmni Horizon sydd eisiau dwyn eu tir er mwyn codi Wylfa B. Ffilmiwyd: 12 Rhagfyr 2012 Cynhyrchwyd, ffilmiwyd a golygwyd gan Rhys Llwyd yn defnyddio Canon 7D, Zoom H4N a … Continue reading Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Addurno’r gacen Nadolig

Dwi’n tueddu i aros tan yr wythnos cyn y Nadolig i addurno fy nghacennau Nadolig (er mwyn rhoi digon o amser i fi eu bwydo gyda brandi!). Ond heno fydd y tro olaf i mi weld mam a thad y cariad cyn y Nadolig, felly roedd rhaid gorffen eu cacen nhw mewn amser. Mae’r addurn […] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn eich ardal chi – Cynhadledd Cam-drin Pobl Hyn, 7 Rhagfyr 2011

Ddydd Mercher, 7 Rhagfyr 2011, aeth tîm allgymorth y Cynulliad i ddigwyddiad a gynhaliwyd gan Age Cymru a Chomisiwn Pobl Hŷn Cymru yng Nghaerdydd. Roedd y digwyddiad wedi’i seilio ar gam-drin pobl hŷn ac roedd dros 150 o bobl o wahanol fudiadau a sectorau yn bresennol. Gwahoddwyd nifer o siaradwyr gwadd i gymryd rhan yn […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tonnau Gwylltion

Lluniau’r môr eto heddiw, heb unrhyw ymddiheuriad nac esgus. Roedd y lliw a’r sŵn, nerth y tonnau’n eu towlu’u hunain yn erbyn grym y clogwyni, yn well nag erioed. Diwrnod mwyn, tua hanner dydd, yr haul yn disgleirio a’r awel o’r gorllewin. O ble mae’r nerth yn dod oedd yn hala’r tonnau i’w difrod reit […] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cymynrodd y Samsung S5600 Cymraeg

Cofia’r Samsung S5600? Ffôn Cymraeg cyntaf y byd (ac olaf, ar hyn o bryd), naeth cael ei lansio dwy Eisteddfod yn ôl. Gwnes i ofyn Bwrdd yr Iaith am sefyllfa y cyfieithiad er mwyn copio rhai o’r termau i’n cyfieithiad Android. Orange sy’n biau’r cyfieithiad o’r system. Gwnaeth y Bwrdd ateb gyda dolenni handi i dermau. Dw […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Anrhegion Nadolig Cerddorol

Ychydig wythnosau yn ol, fe wnes i sgwennu blog yn rhestru’r holl gynnyrch gwych oedd wedi ein cyrraedd ni – fel ffordd o ddiolch i’r holl artistiaid am eu creadigrwydd anhygoel.

Rhaid i mi ddeud – mae’r cyfnod yma cystal, os nad gwell, gyda phob mat… Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Y Nadolig yn Eryri: Deg Digwyddiad ar gyfer 2011

Mae’r Nadolig yn Eryri yn adeg brysur iawn o’r flwyddyn, gyda phob math o ddigwyddiadau wedi’u trefnu ar hyd a lled yr ardal. Dyma ddeg na ddylech eu colli. Os buoch erioed yn Eryri adeg y Nadolig, fe wyddoch lle mor hudol ydyw. Gyda’r eira ar y mynyddoedd yn gefndir perffaith i holl ddigwyddiadau’r ŵyl, […] Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG

Rali Nid yw Mon ar Werth i Wylfa B CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG Ionawr 21 ain – 2.30 yp Maes Parcio Ffordd Glanhwfa Llangefni Siaradwyr Richard Jones Caerdegog Dr Mallcom Caroll (Greenpeace) Angharad Tomos / Menna Machreth (Cymdeithas yr Iaith) Dr Carl Clowes / Parch Emlyn Richards (PAWB)  digwyddiad Facebook – http://www.facebook.com/#!/events/186944848062016/ Mae teulu ar YnysDarllen mwy… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Anrheg Nadolig Jonathan Edwards

Rwyf am roi anrheg Nadolig cynnar i un gwleidydd o Gymru. Jonathan Edwards o Blaid Cymru yw’r gwleidydd hwnnw.

Mewn araith i goffau Llywelyn II yng Nghilmeri dros y Sul galwodd Jonathan ar Lywodraeth Cymru i ddechrau paratoi ar gyfer sefyllfa lle’r o… Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Pa un?

Ychydig dwi wedi ei ddarllen ar lyfrau Dickens erioed; mi wnai gywiro hynna, dim ond un llyfr gan Dickens dwi wedi ei ddarllen erioed, a Great Expectations oedd hwnnw. Roedd  yn llyfr gosod ar gyfer arholiad lefel ‘O’ ar y pryd. Mi ges i flas ar Girl in a Blue Dress (Gaynor Arnold) yn ddiweddar; mi roddodd […] Parhau i ddarllen

O Bell: Newidiadau

Mae’r Brif Weinidog Awstralia wedi newid ei chabinet. Mae dewiswyr tim criced Awstralia yng nghanol trafodaethau am newidiadau mawr hefyd ar ol colli i Seland Newydd. (http://www.abc.net.au/news/2011-12-12/australia-v-new-zealand-day-four-summary/3727126?section=sport) Cwis fach.  Pa stori sy’n mynd a bryd yr Aussies  ? Cywir – … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen