Archif Dyddiol: 13 Rhagfyr 2011

Pop Cymru: Sengl AA Sen Segur – Sarah ? Nofa Scosia – Gwrandewch rwan!

<p><a href=”http://ikaching.bandcamp.com/album/sarah-nofa-scosia”>Sarah // Nofa Scosia by Sen Segur</a></p>”Perffaith” -Pop Cymru Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Brwydr Caerdegog

Ffilm fer am frwydr ddewr teulu Caerdegog yn erbyn y cwmni Horizon sydd eisiau dwyn eu tir er mwyn codi Wylfa B. Ffilmiwyd: 12 Rhagfyr 2012 Cynhyrchwyd, ffilmiwyd a golygwyd gan Rhys Llwyd. Diolch i deulu Caerdegog, Osian Jones… Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Y Gwefrau – Miss America

Rhaglen Stîd, HTV
Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Brwydr Caerdegog

Ffilm fer am frwydr ddewr teulu Caerdegog yn erbyn y cwmni Horizon sydd eisiau dwyn eu tir er mwyn codi Wylfa B. Ffilmiwyd: 12 Rhagfyr 2012 Cynhyrchwyd, ffilmiwyd a golygwyd gan Rhys Llwyd yn defnyddio Canon 7D, Zoom H4N a … Continue reading Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Addurno’r gacen Nadolig

Dwi’n tueddu i aros tan yr wythnos cyn y Nadolig i addurno fy nghacennau Nadolig (er mwyn rhoi digon o amser i fi eu bwydo gyda brandi!). Ond heno fydd y tro olaf i mi weld mam a thad y cariad cyn y Nadolig, felly roedd rhaid gorffen eu cacen nhw mewn amser. Mae’r addurn [...] Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn eich ardal chi – Cynhadledd Cam-drin Pobl Hyn, 7 Rhagfyr 2011

Ddydd Mercher, 7 Rhagfyr 2011, aeth tîm allgymorth y Cynulliad i ddigwyddiad a gynhaliwyd gan Age Cymru a Chomisiwn Pobl Hŷn Cymru yng Nghaerdydd. Roedd y digwyddiad wedi’i seilio ar gam-drin pobl hŷn ac roedd dros 150 o bobl o wahanol fudiadau a sectorau yn bresennol. Gwahoddwyd nifer o siaradwyr gwadd i gymryd rhan yn [...] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Tonnau Gwylltion

Lluniau’r môr eto heddiw, heb unrhyw ymddiheuriad nac esgus. Roedd y lliw a’r sŵn, nerth y tonnau’n eu towlu’u hunain yn erbyn grym y clogwyni, yn well nag erioed. Diwrnod mwyn, tua hanner dydd, yr haul yn disgleirio a’r awel o’r gorllewin. O ble mae’r nerth yn dod oedd yn hala’r tonnau i’w difrod reit [...] Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Cymynrodd y Samsung S5600 Cymraeg

Cofia’r Samsung S5600? Ffôn Cymraeg cyntaf y byd (ac olaf, ar hyn o bryd), naeth cael ei lansio dwy Eisteddfod yn ôl. Gwnes i ofyn Bwrdd yr Iaith am sefyllfa y cyfieithiad er mwyn copio rhai o’r termau i’n cyfieithiad Android. Orange sy’n biau’r cyfieithiad o’r system. Gwnaeth y Bwrdd ateb gyda dolenni handi i dermau. Dw [...] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Anrhegion Nadolig Cerddorol

Ychydig wythnosau yn ol, fe wnes i sgwennu blog yn rhestru’r holl gynnyrch gwych oedd wedi ein cyrraedd ni – fel ffordd o ddiolch i’r holl artistiaid am eu creadigrwydd anhygoel.

Rhaid i mi ddeud – mae’r cyfnod yma cystal, os nad gwell, gyda phob mat… Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Y Nadolig yn Eryri: Deg Digwyddiad ar gyfer 2011

Mae’r Nadolig yn Eryri yn adeg brysur iawn o’r flwyddyn, gyda phob math o ddigwyddiadau wedi’u trefnu ar hyd a lled yr ardal. Dyma ddeg na ddylech eu colli. Os buoch erioed yn Eryri adeg y Nadolig, fe wyddoch lle mor hudol ydyw. Gyda’r eira ar y mynyddoedd yn gefndir perffaith i holl ddigwyddiadau’r ŵyl, [...] Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG

Rali Nid yw Mon ar Werth i Wylfa B CEFNOGWCH DEULU CAERDEGOG Ionawr 21 ain – 2.30 yp Maes Parcio Ffordd Glanhwfa Llangefni Siaradwyr Richard Jones Caerdegog Dr Mallcom Caroll (Greenpeace) Angharad Tomos / Menna Machreth (Cymdeithas yr Iaith) Dr Carl Clowes / Parch Emlyn Richards (PAWB)  digwyddiad Facebook – http://www.facebook.com/#!/events/186944848062016/ Mae teulu ar YnysDarllen mwy… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Anrheg Nadolig Jonathan Edwards

Rwyf am roi anrheg Nadolig cynnar i un gwleidydd o Gymru. Jonathan Edwards o Blaid Cymru yw’r gwleidydd hwnnw.

Mewn araith i goffau Llywelyn II yng Nghilmeri dros y Sul galwodd Jonathan ar Lywodraeth Cymru i ddechrau paratoi ar gyfer sefyllfa lle’r o… Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Pa un?

Ychydig dwi wedi ei ddarllen ar lyfrau Dickens erioed; mi wnai gywiro hynna, dim ond un llyfr gan Dickens dwi wedi ei ddarllen erioed, a Great Expectations oedd hwnnw. Roedd  yn llyfr gosod ar gyfer arholiad lefel ‘O’ ar y pryd. Mi ges i flas ar Girl in a Blue Dress (Gaynor Arnold) yn ddiweddar; mi roddodd [...] Parhau i ddarllen

O Bell: Newidiadau

Mae’r Brif Weinidog Awstralia wedi newid ei chabinet. Mae dewiswyr tim criced Awstralia yng nghanol trafodaethau am newidiadau mawr hefyd ar ol colli i Seland Newydd. (http://www.abc.net.au/news/2011-12-12/australia-v-new-zealand-day-four-summary/3727126?section=sport) Cwis fach.  Pa stori sy’n mynd a bryd yr Aussies  ? Cywir – … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen