scribl am scrabl….

Mae’n peth amser ers i mi bostio ar y blog yma, er i mi sgwennu ambell i beth a’u cadw fel drafft.  Dwn i ddim pam, ond ella mod i wedi bod yn ceisio sgwennu traethawd yn hytrach na jysd rhoi pethau bach ymlaen (sy’n syniad gwell tybiwn i!).  Ta waeth, ella mi dria i orffen ambell i un o’r drafts rhywdro, gawn ni weld. Dros yr wythnos yma dwi wedi bod yn brysur trio gorffen cwpl o jobsys cyn y dolig, ac hefyd dysgu fy nosbarthiadau nos olaf y flwyddyn. Sgwennais i bwt ar Ddysgwyr Cilgwri am y rheiny. Ges i fy ngem cyntaf o Scrabble Cymraeg hefyd, hynny yw fersiwn ar-lein ohono, sydd ar gael i ddefnyddio am ddim ar wefan www.wabble.org    Diolch i Ro am y gem, ac er i ni gael ambell i anhawster technolegol, gaethon ni hwyl dwi’n credu, a ddysgais i nifer o eiriau newydd.   Dwi am ei drio fo eto cyn hir ( a Ro hefyd gobeithio), ond mae ‘na le i bedwar o amgylch bwrdd Scrabl cofiwch!  a fasai hynny’n rhoi mwy o amser i ni feddwl am y gair nesaf hefyd!  Dwn i ddim os problemau’r meddalwedd oedd gwraidd ein anhawsterau wrth chwarae, ond mae ‘na fodd rhoi adborth i ddatblygwr y gem, felly gobeithio wneith pethau gwella dros amser.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Heb Gategori. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

scribl am scrabl….

Mae’n peth amser ers i mi bostio ar y blog yma, er i mi sgwennu ambell i beth a’u cadw fel drafft.  Dwn i ddim pam, ond ella mod i wedi bod yn ceisio sgwennu traethawd yn hytrach na jysd rhoi pethau bach ymlaen (sy’n syniad gwell tybiwn i!).  Ta waeth, ella mi dria i orffen ambell i un o’r drafts rhywdro, gawn ni weld. Dros yr wythnos yma dwi wedi bod yn brysur trio gorffen cwpl o jobsys cyn y dolig, ac hefyd dysgu fy nosbarthiadau nos olaf y flwyddyn. Sgwennais i bwt ar Ddysgwyr Cilgwri am y rheiny. Ges i fy ngem cyntaf o Scrabble Cymraeg hefyd, hynny yw fersiwn ar-lein ohono, sydd ar gael i ddefnyddio am ddim ar wefan www.wabble.org    Diolch i Ro am y gem, ac er i ni gael ambell i anhawster technolegol, gaethon ni hwyl dwi’n credu, a ddysgais i nifer o eiriau newydd.   Dwi am ei drio fo eto cyn hir ( a Ro hefyd gobeithio), ond mae ‘na le i bedwar o amgylch bwrdd Scrabl cofiwch!  a fasai hynny’n rhoi mwy o amser i ni feddwl am y gair nesaf hefyd!  Dwn i ddim os problemau’r meddalwedd oedd gwraidd ein anhawsterau wrth chwarae, ond mae ‘na fodd rhoi adborth i ddatblygwr y gem, felly gobeithio wneith pethau gwella dros amser.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.