Archif Dyddiol: 3 Ionawr 2012

Dros yr haf: Dros yr haf 2012-01-03 20:27:00

Parti Nadolig 2011

Cafodd y dosbarth noson hyfryd yn nhafarn y “Cauldfield”, Porth Tywyn i ddathlu’r Nadolig. Roedd pawb wedi mwynhau’u bwyd, cwrw a gwin. Fel arfer, roedd Neil wedi gwisgo’n smart iawn mewn coch a gwyrdd gyda het arbennig Nadoligaidd. Roedd rhai wedi cyrraedd Porth Tywyn ar y tren, cwpwl wedi gyrru ac ambell un wedi cerdded.

Bydd y dsoabrth yn ail ddechrau ar ôl gwyliau’r Nadolig, nos Iau, 12 Ionawr 2012.

Blwyddyn Newydd Dda i bawb!

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Gegin: Sgons Caws

Prynhawn yn y gegin a rwy’n barod am hoe fach. Beth sy’n bwysig yr adeg hon o’r flwyddyn yw bwyta’r pethau sydd wedi eu cadw yn rheolaidd – fel hyn wyt ti’n edrych drostyn nhw ac yn cael cyfle i dowlu unrhyw beth sydd wedi dirywio gormod. Pilo kilo o fale felly, a’u sgleisio, a’u […] Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cyfarchion Tymhorol?!

apLlywarch: The Nonce – The Right State Of Mind [2005]

01.Test The DM
02.Open Up
03.Warp To Marvin
04.Your Best Is The Test
05.Checkbook
06.Untitled
07.Old School Rap
08.Foul Afiliated
09.Today
10.Retesting The DM

Buy: discogs.com

Last/FM

……………………………………………….. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Teulu

Rhodri Meilyr ar set y gyfres ddrama Teulu sy’n dechrau nos Sul 8 Ionawr am 21:00. Mae Rhodri yn ymuno â’r cast ar gyfer y bedwaredd gyfres o’r saga deuluol ac mae’n chwarae rhan cogydd o’r enw Robin. Gwylio ar …

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Glo Man: Teigerod Tywi

Dyma tair seren o dim hoci “Teigrod Tywi” a maent i gyd yn dod o Landybie!Chwith i’r dde: Emily Williams, Ffion Lewis,Gwenno Davies. Mewn noson wobrwyo llynedd Ffion oedd chwaraewraig y flwyddyn, Emily oedd wedi datblygu fwyaf a Gwenno oedd wedi rhoi … Parhau i ddarllen

Glo Man: ‘Stafell Fyw Caerdydd

Tamara Puw (Trysorydd), W.E.O., Thelma Jones (Cadeirydd), Fred Davies (Ysgrifennydd).Yn ddiweddar dan nawdd Cyngor Eglwysi Rhyddion Brynaman, daeth y Bnr. Wynfford Elis Owen i siarad am brosiect ‘Stafell Fyw Caerdydd, sef y Ganolfan er mwyn a… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rownd a Rownd

Gwylwyr yn falch o weld y gyfres yn ei hôl.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rownd a Rownd

Am y tro cyntaf erioed, mae’r gyfres ar y sgrin bob wythnos o’r flwyddyn.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Golygydd Y Selar yn dewis 10 cân orau 2011

Rhag ofn i chi fethu’r erthygl cyn y Nadolig, bu golygydd Y Selar, Owain Schiavone yn dewis ei 10 cân orau o’r flwyddyn mewn darn blog ar Golwg360.com rhyw bythefnos yn ôl. 

Ymysg yr artistiaid ar y rhestr oedd Creision Hud, Jen Jeniro, Colo… Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Gwyneth Glyn – Bydd Hael

Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Cwestiwn pellach am e-lyfrau

Rwy’n ddiolchgar i Siôn, Ifan Morgan Jones a libalyson am eu hymateb i fy mhost blaenorol parthed e-lyfrau.

Mae tua ugain o e-lyfrau Cymraeg ar gael o’r Lolfa a chwaneg ar y gweill.

Diolch i’r Lolfa am wneud eu e-lyfrau yn rhatach na’r fersiynau coe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: lewpard eira

Croeso’n ôl i Lewpard Eira! Dw i’n hynod o falch o weld o. Mae o’n gweithio’n iawn efo’n MAC Mini. Mae popeth yn gyflymach, hynny ydy cymharol gyflymach achos bod gynnon ni fand llydan araf yn y bôn. Chollais i mo nofelau Kindle na dim byd arall chwa… Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: 2012

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd! Mi fues i’n tynnu a chadw’r addurniadau Nadolig i gyd heddiw – dim mynedd aros tan y 5ed. Maen nhw’n edrych yn rhyfedd unwaith mae’r flwyddyn newydd wedi cyrraedd yn fy marn i, yn hen a llychlyd rhywsut. Ond dyma sut oedd fy nghoeden i. Naomi fy nith […] Parhau i ddarllen