Archif Dyddiol: 4 Ionawr 2012

fel y moroedd: traddodiadau japaneaidd

Mae yna ddigwyddiadau traddodiadol amrywiol ar ddechau blwyddyn yn Japan. Dyma ddau ohonyn nhw: *Cicio pêl ledr mewn cylch –  rhaid cadw’r bêl rhag cyffwrdd y daear. *Cystadleuaeth cardiau – ysgrifennir hanner olaf y cerddi traddodiado… Parhau i ddarllen

Y Twll: Rhys Ifans, y wyneb tu ôl y fadfall

Mae cyfle i weld y rhaglen ardderchog Prosiect: Rhys Ifans ar S4C Clic ar hyn o bryd lle mae fe’n sôn am ei rôl newydd, Y Fadfall yn y ffilm Spiderman newydd, ymysg pethau eraill. Diolch Daniel Glyn am rhannu fideos ychwanegol o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pigion Arabaidd

Tra bod gwrthryfel Siria ar y tudalennau blaen mae’n hawdd colli golwg ar beth sy’n digwydd yn y gwledydd hynny lle eginodd y Gwanwyn Arabaidd yn gynt. Ac wrth edrych arnyn nhw beth weli di yw pobl yn camu’n araf iawn tuag at y ffurf o lywodraeth/wlad y maen nhw eisiau. Yn Moroco, lle na […] Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Clipiau ffilmiau Lloyd George ar-lein

Yn ddiweddar buom yn brysur yn digido clipiau o ffilmiau am Lloyd George.
Daeth i amlygrwydd tua’r un adeg – dechrau’r ugeinfed ganrif – â thwf y diwydiant ffilmiau. Erbyn iddo ddod yn Brif Weinidog ym 1916, ef oedd y gwladweinydd Prydeinig cyntaf i gael ei gofnodi yn helaeth ar ffilm.
Mae ‘na ffilmiau gwych ohono yn […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB GWAU

3ydd Ionawr 2012 – Blwyddyn Newydd Dda i’r holl aelodau! Croesawyd pawb i’r cyfarfod cyntaf eleni a dosbarthwyd gwlan i bawb. Bu’r clwb yn ffodus iawn i gael grant i gael gwlan. Mae nifer o eitemau yn barod i’w dosbarthu i’r Ysbytai yn cynnwys yr he… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: OEDFA GAROLAU PENTREF TREFOR

22ain Rhagfyr 2011 – cynhaliwyd Oedfa Garolau gyda lluniau o waith plant Dechrau Da!, Hwyl a Sbri a Clwb Chware Teg! Addurnwyd y Festri gyda gosodiadau Nadoligaidd gan Clwb Gosod Blodau’r pentref a chafwyd paned a mins peis i ddilyn. Gwnaed casgliad … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: OEDFA – Edrych yn ol ac edrych ymlaen!

1af Ionawr 2012 – cynhaliwyd oedfa ar y thema’ Edrych yn ol ac edrych ymlaen’ gyda phaned heno. Roedd nifer yn cymryd rhan, a chafwyd oedfa fendithiol iawn. Bydd y grwp yn cyfarfod eto nos Lun 9fed Ionawr i drefnu Oedfa – Llawenydd ar gyfer dydd Sul 1… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: HWYL A SBRI

21ain Rhagfyr 2011 – daeth nifer ynghyd i wylio ffilm heno a chael hwyl yn gwylio Puss ‘N Boots. Cafwyd popcorn a diod lemon ar y canol! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: GRWP ARWAIN ADDOLIAD

19eg Rhagfyr 2011 – daeth y criw ynghyd i baratoi gwasanaeth ar gyfer dydd cynta’r flwyddyn newydd – Edrych yn ol ac edrych ymlaen! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

15fed Rhagfyr 2011 – heno roedd yn amser i recordio’r sain ar gyfer y lluniau ar gyfer gwasanaeth Carolau Pentref Trefor a hefyd yn amser i addurno cacennau Nadolig! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BORE COFFI

15fed Rhagfyr 2011 – cynhaliwyd Bore Coffi arbennig yn Yr Hen Ysgol i lawnsio calendr 2012 ar y thema Tywydd Trefor. Daeth nifer am baned a daeth y Cambrian News i gael hanes y calendr. Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Noson gerddoriaeth ydi nos Fercher….

Helo!
heno am 8 – Eilir Pierce fydd yn dewis ‘Caneuon i….’ a Gwyn Eiddior fydd yn rhoi trefn ar Newyddion y Sin.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tymor newydd

Cychwynnodd yr ysgolion a’r prifysgolion dymor newydd heddiw. Es i i lyfrgell yr ysgol i wirfoddoli hefyd. Mae gwaith mawr yn fy nisgwyl yno. Mae gan fy mhlant amserlenni newydd ac amrywiol hefyd. Mae hyn yn golygu bydda i’n brysurach fyth fel gyrrwr t… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ionawr 4

BETH gawsoch chi Dolig? Mae o wastad yn gwestiwn diddorol, tydi? Fuo fo’n Ddolig derbyniol o ran anrhegion? Rydan ni’n gwerthfawrogi anrhegion pawb, tydan, ond bob Dolig, cawn rai anrhegion sy’n llwyddo i’n plesio yn fwy na&#821… Parhau i ddarllen