Archif Dyddiol: 7 Ionawr 2012

All articles - y-selar.com: Y Niwl a Sen Segur mewn gig arbennig Y Selar

 

Mae’r Selar yn falch iawn i gyhoeddi ein bod yn cynnal gig arbennig yn y Llew Du, Aberystwyth ar nos Wener 27 Ionawr.

Byddwn yn croesawu Y Niwl i Aberystwyth i headlinio am y tro cyntaf, a bydd Sen Segur yn eu cefnogi nhw.

 Hwn fy… Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Sylw i Sen Segur

 

Mae un o hoff fandiau ifanc Y Selar, Sen Segur, yn denu tipyn o sylw yn y wasg gerddoriaeth ar hyn o bryd.

Ers eu cyfweliad yn rhifyn mis Mehefin 2011 o’r Selar, mae’r grŵp o Benmachno yn Nyffryn Conwy wedi mynd o nerth i nerth.

Roe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rysait newydd

Dw i’n mwynhau gweld ryseitiau ar You Tube yn ddiweddar, yn enwedig rhai Eidalaidd drwy gyfrwng yr Eidaleg. Dw i a’r teulu’n hoffi pasta, felly mae hyn yn ffordd dda i mi ddysgu ryseitiau newydd ac iaith ar yr un pryd.Mi wnes i Spaghetti alla Carbonara… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Cyfle i’r Cymry i ymarfer eu Llydaweg ac i ddod i adnabod Llydaw’n well

PENWYTHNOS CYMRU-LLYDAW / DIBENN-SIZHUNVEZH KEMBRE-BREIZH

TI AR C’HOADOŪ, AR CHAPEL NEVEZ, BRO DREGER

Ceir manylion y ganolfan yma yn Llydaweg neu yn Ffrangeg:

http://centre-foretbocage.com/spip.php?rubrique9

Sul 03.06.2012: Fferi gan Brittany Ferries yn gadael Portsmouth am 8.15 yr hwyr

Sul 03.06.2012: Karr-lestr Brittany Ferries o loc’hañ eus Portsmouth da 8e15 da noz


Llun 04.06.2012 :

– Y fferi’n cyrraedd Sant-Maloù (Saint-Malo) am 8.15 y bore

– Mynd i Ti ar C’hoadoù i gael cinio canol dydd, ac am y prynhawn

Lun 04.06.2012 :

Karr-lestr oc’h erruout e Sant-Maloù da 8e15 vintin

Mont da d/Ti ar C’hoadoù evit merenn, hag evit an endervezh


Mawrth 05.06.2012 tan fore Gwener (08.06)

Bydd pawb yn aros yn Ti ar C’hoajoù. Trefnir gweithgareddau amrywiol yn Llydaweg, e.e.

– Darganfod y goedwig

– Pobi bara

– Ymweld â gwneuthurwr esgidiau lledr, â melin ddŵr … Bydd gennym arweinydd bob tro.

Yn y nos trefnir chyfle i ddawnsio ac i glywed straeon. Gallaf hefyd gynnig gwersi Llydaweg, os oes diddordeb.

Bore Gwener: Mynd i Sant-Maloù yn gynnar y bore. Mae’r fferi’n gadael am 10.30 a.m.

Meurzh 05.06.2012 betek Gwener vintin (08.06)

Chom a raio pep hini e Ti ar C’hoajoù. Abadennoù liesseurt a vo kinniget e brezhoneg, da skouer:

– Ober anaoudegezh gant ar c’hoadoù

– Poazhañ bara

– Mont da welet ur botaouer lêr, ur vilin dour … Un animatour a vo ganeomp bep tro.

Diouzh an noz e vo kinniget dansoù ha kontadennoù. Gallout a ran ivez kinnig kentelioù brezhoneg, mar bez tud dedennet.

Gwener vintin: Mont da Sant-Maloù abred diouzh ar beure. Loc’hañ a ra ar c’harr-lestr da 10e30.

Pris (yn gywir, neu fwy neu lai)

164 € am y cwrs cyfan (llety, bwyd a gweithgareddau). Mae cynfasau gwely a blancedi yn y ganolfan. Mae cost y daith i Lydaw i’w hychwanegu, wrth gwrs.

Mae’r manylion hyn yn seiliedig ar griw o 15-20 o bobl. Pan fydd yn gwbl glir faint o bobl a ddaw i Lydaw, caf anfoneb a chawn weld a yw’r pris yn deg neu beidio.

Anfonwch siec ataf am £50, yn dyladwy i mi. Rhowch eich manylion (enw, cyfeiriad, e-bost, rhif ffôn, llysieuwr neu beidio, lefel eich Llydaweg) gorau po gyntaf a chyn 17 Ionawr 2012.

Priz (reizh pe damreizh)

164 € evit ar staj a-bezh (bod, boued hag abadennoù). Linselioù ha pallennoù zo er greizenn. Priz ar veaj da Vreizh zo ouzhpenn, evel-just.

Ma vefe ezhomm ur c’harr-boutin evit mont da welet ar botaouer ler pe ar vilin e kousto war-dro 60 € ouzhpenn evit pep veaj.

An titouroù-se zo diazezet war 15 – 20 den o kemer perzh. Pa vo gouezet da vat pet a dud a zeuio da Vreizh e vo kaset ur fakturenn din ha gwelet e vo hag-eñ eo reizh ar priz pe get.

Kasit ur chekenn a £50 din war ma anv-me. Ouzhpennit ho titouroù (anv, chomlec’h, chomlec’h postel, niverenn bellgomz, vejetarian pe get, live ho prezhoneg) ar buanañ ar gwellañ hag a-raok ar 27 a viz Genver 2012.


Jacqueline Gibson

2 Garden an Escop

22220 Landreger/Tréguier

Breizh

(F)

Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Blwyddyn o Brydeindod yn anwybyddu cymunedau Cymraeg?

Y Gymdeithas i “newid yn radical” yn 50 i ymateb i’r her, medd ei Chadeirydd MAE pryder y bydd dyfodol cymunedau yn cael ei anghofio yn sgil digwyddiadau Prydeinig, yn ôl araith gan Gadeirydd y mudiad heddiw (Dydd Sadwrn, Ionawr… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Yn ei hiaith mae cof-faen hon

Ar 7 Tachwedd, 1981, bu farw Anjela Duval, yr amaethwraig o fardd o dyddyn Traoñ-an-dour, ym mhlwyf ar C’houerc’had, Treger. Gwraig unigryw oedd hon, oherwydd nid oes yn Llydaw draddodiad barddol gwledig tebyg i’r un a geir mewn mannau yng Nghym… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Golud gwlad gwyddoniadur

Yn 2012, cyhoeddir, mewn 7 cyfrol, wyddoniadur Llydewig o’r enw “Encyclopédie de la Bretagne”. Bydd yn ymdrin â natur, diwylliant, treftadaeth, hanes, y môr, gwleidyddiaeth ac amryfal bynciau eraill. Rhoddwyd cychwyn i’r fenter yn 2007 wedi … Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Ynni rhad heb yr un risg?

15 octobre Rennes Anti-Nucléaire, a photo by maxlehiboux on Flickr.Ar 15 Hydref, 2011, bu 15,000 o bobl yn strydoedd Roazhon (Rennes) yn gwrthdystio yn erbyn ynni niwclear, tipyn yn fwy, meddir, nag a oedd yn y dinasoedd eraill lle y cynhaliwyd protes… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Heb air ’gorwedd Yann Desbordes

Bu farw Yann Desbordes, gŵr hynod weithgar ym myd y Llydaweg am lawer o flynyddoedd. Bu ef a’i wraig, Tereza, yn gofalu am gyhoddiadau Hor Yezh a chyda Divi Kervella ac Iwan Kadored cyfansoddodd “Geriadur bihan brezhoneg-galleg, galleg-brezhoneg… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Dim llonydd gan weinyddwyr

Mae Llywodraeth Cyngor Rhanbarthol Lydaw wedi cyhoeddi na fydd yn dal i ariannu Skol-Uhel ar Vro (Sefydliad Diwyliannol Lydaw) nac Ajañs Sevenadurel Breizh (Asiantiaeth Ddiwylliannol Llydaw) ac y caiff y ddau gorff eu disodli gan un newydd yn 2012. Cy… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Eto rhaid paratoi i’r ras

IMG_2543, a photo by www_ukberri_net on Flickr.Bydd y drydedd Redadeg (ras) yn cael ei chynnal rhwng 12 a 19 Mai, 2012, gyda phob cilometr yn cael ei noddi, gan gymdeithasau a chan unigolion, er mwyn codi arian at fudiadau sydd yn gweithio dros y Llyda… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Ymunent yn eu menter

Ar 8 Hydref 2011, cynhaliwyd cynhadledd ddiwrnod yn Sant-Nazer (Saint-Nazaire) ar y thema “Llydaw a Chymru yng nghanol Bwa Môr Iwerydd” (Breizh ha Kembre e-kreiz ar Wareg Atlantel). Bu rhyw gant o bobl yn cymryd rhan ac edrychwyd yn fwyaf arbenn… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Colli’r cain benllieiniau

Bigoudenn, a photo by finofilka on Flickr.A oes Llydawesau sy’n dal i wisgo gwisg Lydewig o ddydd i ddydd neu a aeth yn gwbl ffocloraidd, fel yr awgrymir gan y mae’r modd y defnyddir cymeriadau cartŵn sy’n gwisgo penllieiniau tal y Vro Vigoudenn… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Cyhoeddusrwydd a llwyddiant

Yn 2010-11, wedi ymgyrch cyhoeddusrwydd effeithiol, llwyddwyd i ddenu mwy o oedolion i ddechrau dysgu Llydaweg mewn dosbarthiadau nos a rhai dydd. Bu cynnydd o 8.5% yn nifer y dechreuwyr, h.y. ’roedd bron 5000 o ddysgwyr drwy Lydaw i gyd. Ym mis Hydr… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: O wawd a phoer cwyd ei phen

Ym mis Hydref 2011, cododd nifer y disgyblion mewn ysgolion Llydaweg i dros 14,000. ’Roedd bron 600 yn ysgolion dwyieithog y wladwriaeth a thros 3,500 yn ysgolion Llydaweg Diwan. Gwelwyd y ffyniant mwyaf yn ne-ddwyrain pellaf y wlad, sef yn Liger-Atl… Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Ar y wasg y daeth gwasgu

Wedi mwy na 42 o flynyddoedd rhoddwyd y gorau i gyhoeddi’r cylchgrawn Llydewig nodedig Armor Magazine. Gyda’r 500fed rhifyn penderfynodd y criw y tu ôl iddo ei bod yn bryd rhoi’r ffidl yn y to.Yn ôl y prif olygydd, Anne-Edith Polivet, cafwyd go… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Esgeulustod yn Bygwth Anifeiliaid

Flwyddyn yn ôl fe drosglwyddwyd rheolaeth Parc Cenedlaethol y Picos de Europa i gynrychiolwyr y dair cymuned sydd â thiroedd yno: Asturias, yn bennaf, ond hefyd Cantábria a Léon. Pawb yn llawn gobaith y byddai datganoli pwerau o Madrid yn gwella’r ffordd yr oedd y lle gwyllt a hyfryd hwn yn cael ei ddiogelu a’i […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Discopolis – Clinigol 06/02/12

iechydcymru: Teuluoedd tlodaf Cymru yn dioddef oherwydd biliau ynni ddrud

Mae oddeutu traean o blant Cymru yn byw mewn cartrefi oer a llaeth,  gan nad ydi eu rhieni’n gallu fforddio talu eu biliau ynni. Yn ol arolwg gan Achub Y Blant, mae angen i rhai rhieni dewis rhwng bwyta a twymo’r catref. Mae help ar gael i’r unigolion sydd ei angen ond nid yw bobol wedi […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Uni Acronym gan Alva Noto gyda Anne-James Chaton

Alva Noto yw un o’r llysenwau Carsten Nicolai, cerddor ac artist o’r Almaen. Os oes gyda ti seinydd pitw mewn laptop yn unig, mae angen benthyg pentwr o seinyddion enfawr i werthfawrogi’r cynhyrchiad. Chwarae teg, dyma’r gân rhestr gorau ers … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen