Archif Dyddiol: 9 Ionawr 2012

apLlywarch: The Life Aquatic Soundtrack X Studio Sessions Mix

The Life Aquatic with Steve Zissou Soundtrack  X  The Life Aquatic Studio Sessions MIX

01. Shark Attack Theme – Sven Libaek02. Life On Mars? – Seu Jorge

03. Let Me Tell You About My Boat – Mark Mothersbaugh 04. Starman – Seu Jorge05. Gut Feel – Devo

06. Ziggy Stardust – Seu Jorge07. Search And Destroy – Iggy And The Stooges

08. Rebel Rebel – Seu Jorge

09. Open Sea Theme – Sven Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cyngor mam

Rhaid gwrando ar gynghorion mamau. Mae fy mam sydd yn 90 oed eleni, yn dal i roi cynghorion amrywiol i mi yn enwedig ar bethau ynglŷn â bwyd ac iechyd. Un diweddar oedd rhoi rhywbeth cynnes am eich gwddf pan dach chi’n teimlo’n oer yn y tŷ yn hytrac… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Had Maip…ac Eraill

Mae’r awyr wedi dechrau sychu ond y pridd yn dal yn wlyb: amser i feddwl am hau a phlannu, ond yn bendant heb droedio ar dir yr ardd. Byddwn ni’n cadw llawer o’n hadau ein hunain, yn enwedig pethau cymharol mawr a hawdd eu trin fel tomatos, ffa a phwmpen – a thato, wrth gwrs. […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Gweledigaeth 360? Hoff draciau 2011

Mae rhestrau 10 uchaf yn un o’r ffurfiau yna o ysgrifennu sydd yn mynnu ymateb. Dyna ydi eu pwrpas nhw’n aml iawn. Mae rhestr fel hyn mor oddrychol, ond eto, mae’r ffaith ei fod yn cael ei argraffu mewn papur … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cwpan Heineken ac Amlin

Ar nos Wener 13 Ionawr bydd camerau S4C yn Stadiwm Liberty i ffilmio gêm y Gweilch v Treviso yn y Cwpan Heineken, gydag uchafbwyntiau am 22:00 y noson honno.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Antur y Gorllewin

Iolo Williams sy’n nofio gyda morgath adeiniog ar arfordir ynysoedd Yr Asores, ym Môr yr Iwerydd.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Ffilm fer: Robot yn y Goedwig

Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Gweithdy Crochenwaith a Serameg: Diwrnod Agored LLGC

Fel rhan o Ddiwrnod Agored Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Ionawr 28 bydd y crochenydd ifanc Alex Allpress yn cynnal gweithdy yn rhad ac ddim yn ystafelloedd addysg y Llyfrgell. Bydd pobl ifanc sy’n rhan o’r gweithdy hefyd yn cael y … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen