Archif Dyddiol: 10 Ionawr 2012

Dyma fy stori: Yr anrheg gorau

Dwi’n dipyn o ffan o Sue Sylvester. Wedi’r cyfan, mae gennom ni gryn dipyn yn gyffredin – y ddwy ohonom dros chwe troedfedd o daldra ac yna wrth gwrs yn athrawesau, i enwi ond ychydig.  Fum i erioed mor filain a Sue Sylvester – er byddai yna adeg pryd byddai wedi bod yn reit neis […] Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Sianel ’62 – Cychwyn ar Chwefror 19eg 2012

Yn fyw, 8pm, bob nos Sul – ac ar-alw 24/7… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Blwyddyn ym Mywyd Bar

Blwyddyn heb fwg, hynny yw. A dyna chi syndod, does dim mwy o farau wedi cau nag arfer; yn ôl perchennog un bar a thŷ bwyta, ‘efallai’n bod ni’n colli ambell i goffi neu chupito (brandi ac ati) ar ôl pryd o fwyd – ond mae’r rhan fwyaf yn mynd mâs i gael mwgyn a […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hwrê i daid!

Dw i’n gwrando ar Mike Huckabee ar y we bob bore. Yn ogystal â’i adroddiad clir o ran y wleidyddiaeth, dw i’n mwynhau clywed hanesynnau diddorol cenedlaethol a rhyngwladol gynno fo.Un diweddaraf oedd am ddyn 84 oed yng Nghaergrawnt a oedd yn baffiwr p… Parhau i ddarllen

: Y Cwpwrdd

Roedd Nain yn arddangos ei llestri ffair
yn browd yn ei chwpwrdd cornel
Ond cuddio fy nhrysor wnaf i rhag y byd
fel pe bai ond ysbwriel.
Parhau i ddarllen

: Y Cwpwrdd

Roedd Nain yn arddangos ei llestri ffair
yn browd yn ei chwpwrdd cornel
Ond cuddio fy nhrysor wnaf i rhag y byd
fel pe bai ond ysbwriel.
Parhau i ddarllen

Dyma fy stori: Y Cwpwrdd

Roedd Nain yn arddangos ei llestri hardd
yn browd yn ei chwpwrdd cornel
Ond cuddio fy nhrysor wnaf i rhag y byd
fel pe bai ond ysbwriel.
Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Marw Annaig Renault

Olier ar Mogn hag Annaig Renault en Eisteddfod / Llydawyr ar stondin Cymdeithas Cymru-Llydaw yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a photo by bara-koukoug on Flickr.Ar 8 Ionawr, 2012, bu farw’r awdures Lydaweg Annaig Renault. Fe’i ganwyd yn 1946 yn Neuill… Parhau i ddarllen

apLlywarch: Fyre Dept – The Lost Files Vol.1 [2011]

<p><p><a href="http://fyredept.bandcamp.com/album/the-lost-files-vol-i">The Lost Files Vol. I by Fyre Dept</a></p></p>

………………………………….. Parhau i ddarllen

O'r Parsel Canol: Yr Adam Price go-iawn

Rhai pobl fan hyn wedi’u cyffroi o feddwl y gallai eu Hadam Price ‘nhw’ fod yn sgrifennu Borgen a gwneud ei gwrs ym Ysgol Kennedy Harvard ar yr un pryd. Ond wele’r awdur. A wele’r areithydd. Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Rapsgaliwn (thema)

Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Gwyl Slapstig

Cynhelir Wŷl Slapstig 2012 ym Mryste ar ddiwedd mis ‘ma. Gweler eu gwefan am fwy o fanylion neu YouTube am fideo rhag-flas. Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Man am flas ar ailflasu

Ym mis Tachwedd 2011, lansiwyd gwefan lle y ceir gwylio ac ailwylio rhaglenni teledu Llydaweg a ddarlledwyd gan France 3 Breizh. Dylai safle o’r fath fod o ddiddordeb mawr i unrhyw un sydd yn dysgu’r iaith a cheir yno hefyd adran i ddysgwyr. Mae modd r… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Pwy Maga Blant?

Rwy’n methu deall Gwleidyddiaeth Rhyw, boed o ran Cristionogion Selog, neu o ran yr Anffyddwyr Milwriaethus.

I mi mae rhyw yn hwyl, peth pleserus a dymunol!

Pan oeddwn yn laslanc roedd pleser ar gael rhwng llaw, cylchgrawn a phidlan unig.

Pan oeddwn… Parhau i ddarllen