Archif Dyddiol: 13 Ionawr 2012

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Dathlu a ballu

Nabod fama? Mae o yng Ngogledd Cymru … Meirionnydd …? Naci, nid Llyn Cynwch, ond Llynnoedd Cregennan. Rhywle sy’n hyfryd bob amser ond yn enwedig pan mae’r golau’n berffaith, fel hyn. Mi gymrais i hwn rhyw ddwy flynedd yn ôl, ond dwi newydd wneud calendr ( fymryn yn hwyr) ar fy nghyfer i a Mam, […] Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Datganoli i’r eithaf

Mae un o’r gwledydd Celtaidd wedi hawlio ei lle ar dudalennau blaen y papurau Llundeinig o’r diwedd – ond dim ond am iddi fygwth gadael y Deyrnas Unedig. Wyddwn i ddim a dweud y gwir pa mor bwysig yw pwnc annibyniaeth yr Alban i’r dyn ar y stryd … Parhau i ddarllen

: meddyliau mis Ionawr……..

 ‘Blwyddyn Newydd Dda i Chwi oll’, (fel a glywais Megan Lloyd George yn dweud ar raglen ardderchog Ffion access all areas Hague am Gymraesau o ddylanwad mawr sef Mamwlad).  Dwi heb cael llawer o amser i feddwl am flogio a dweud y gwir ers&nbs… Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: meddyliau mis Ionawr……..

 ‘Blwyddyn Newydd Dda i Chwi oll’, (fel a glywais Megan Lloyd George yn dweud ar raglen ardderchog Ffion access all areas Hague am Gymraesau o ddylanwad mawr sef Mamwlad).  Dwi heb cael llawer o amser i feddwl am flogio a dweud y gwir ers&nbs… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pigion: Pysgod a Phethau Eraill

Ar ôl prynhawn caled yn yr ardd eto braf cael eisedd i lawr gyda phaned a darllen y newyddion lleol. Dyma’r pigion wnaeth fy nharo. Fe gyhoeddwyd eisoes bod pysgotwyr cychod yr arfordir wedi cael blwyddyn dda llynedd; ond ddoe fe gafodd cyfrinfa Llanes diwrnod record, gan ddala 4000k o wahanol fathau o bysgod. Chwyrnwyr […] Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Brwydr Caerdegog (yn erbyn Wylfa B)

[vimeo=http://vimeo.com/33570778]
Ffilm fer am frwydr ddewr teulu Caerdegog yn erbyn y cwmni Horizon sydd eisiau dwyn eu tir er mwyn codi Wylfa B.
Trwy blog Rhys Llwyd
Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Jen Jeniro, Dan Amor, Candelas 21:01:12 #gigspc

Clwb Ifor BachCaerdydd21:01:12£3http://www.facebook.com/gigsiforbach Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 15 Ionawr 2012

Bore da a chroeso cynnes i chwi i oedfaon y dydd. Diolchwn am gael gweld diwrnod newydd o ras, a chael cyfle i gyd-geisio’r Arglwydd a’i fendithion tragwyddol.  

Mae’r dydd yn ymestyn!  Mae’n eithriadol o fwyn ac mae rhai wedi gweld cennin Pedr yn barod!  Mae’r eirlysiau i’w gweld yn lled gyffredin a phob . . . → Read More: Dydd Sul, 15 Ionawr 2012 Parhau i ddarllen

Blog Banw: The Marriage of Scotland and England – How lovely! BBCQT

  (Gallwch ddarllen yr erthygl hwn yn wreiddiol yn Gymraeg fan hyn) 

Haven’t you heard of the marriage of Scotland and England? Apparently it happened way back in 1707. They were married for over 300 years, but it now seems a divorce is on the wa… Parhau i ddarllen

Blog Banw: Priodas yr Alban a Lloegr – Dyna i chi braf! #BBCQT

(You can read an English translation of this article here)

A glywsoch chwi siwt beth erioed am briodas yr Alban a Lloegr? Yn ôl bob sôn fe ddigwyddodd  yn ôl yn 1707, 300 mlynedd y buont yn briod, ond mae’n ymddangos bod ysgariad ar fin dod, … Parhau i ddarllen