meddyliau mis Ionawr……..

 ‘Blwyddyn Newydd Dda i Chwi oll’, (fel a glywais Megan Lloyd George yn dweud ar raglen ardderchog Ffion access all areas Hague am Gymraesau o ddylanwad mawr sef Mamwlad).  Dwi heb cael llawer o amser i feddwl am flogio a dweud y gwir ers ddechrau 2012, yn enwedig efo’r wythnos gweithio yn dechrau’n syth bin ar ol dathlaidau y calan.   Ro’n i’n dysgu ar y 3ydd o Ionawr, oedd mewn gwirionedd yn rhy gynnar i lot o bobl, ond wnes i weld gwyneb newydd y noson honno, aelod gwerthfawr arall i’r dosbarth Mynediad. Un o’r llyfrau ges i fel anrheg Nadolig sydd wedi bod yn cadw fi’n brysur dros yr wythnos yma.  Mae ‘Pwll Ynfyd’, llyfr cyntaf Alun Cob (sy’n cyn weithiwr yn Recordiau Cob, Bangor!), yn dilyn hynt a helynt prif gymeriad Oswyn Felix, landlord Y Penrhyn, Bangor Uchaf, wrth iddo fo cael ei sugno mewn i fyd treisgar a dirgel gangiau yr ardal (ia, Bangor gogledd Cymru… lle peryg iawn!!).  A dweud y gwir dw i wirioneddol yn ei fwynhau, a ddim isio cyrraedd diweddglo’r stori (50 tudalennau i ffwrdd ar y funud).  Ond y newyddion da ydy nid diwedd y taith i Oswyn ydy’r llyfr hon, gan fod Alun Cob yn datgan ar glawr cefn y nofel mi fydd ei brif gymeriad yn ymddangos mewn dau lyfr arall.  Gobeithio na fydden ni’n disgwyl am yn hir i’r nesa cael ei gyhoeddi. Un pwt arall o newyddion o ran pethau Cymraeg yn fy mywyd.  Ro’n i’n gobeithio mynd ar gwrs ym mis chwefror yn Nant Gwrtheyrn (anrheg penblwydd arbennig ges i gan fy chwaer yn ol ym mis awst).  Yn anffodus mae’r Nant wedi ffonio i ddweud bod y cwrs wedi cael ei ganslo (oherwydd diffyg niferoedd), ond maen nhw wedi trosglwyddo fy archeb i gwrs debyg (Cwrs Hyfedredd) ym mis Mai.  Gobeithio mi fydd mwy o bobl yn barod i fentro i ‘ben draw’r byd’ yn y gwanwyn
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.