Archif Dyddiol: 14 Ionawr 2012

Ifan Morgan Jones: Paradocs annibyniaeth i Gymru

Owain ar gefn ei geffylFel yr ydw i wedi ei ddweud o’r blaen rydw i o blaid annibyniaeth i Gymru. Ond petai annibyniaeth yn cael ei gynnig ar blât i Gymru yfory dw i’n credu mai dim ond y cenedlaetholwr mwyaf eithafol fyddai yn derbyn. Mae balchd… Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: 3rd Floor Gallery, Bute St

Hover the mouse over the bold text for a quick translation.  Mae arddangosfa newydd ffotograffau Larry Fink gwerth gweld yn y 3rd Floor Gallery (102 Bute St, Caerdydd) Pwnc Larry Finc yw’r sîn Jazz yn Efrog Newydd yn y 60au a’r 70au. … Continue reading Parhau i ddarllen

Caerdydd Wrth Nos: 3rd Floor Gallery, Bute St

Hover the mouse over the bold text for a quick translation.  Mae arddangosfa newydd ffotograffau Larry Fink gwerth gweld yn y 3rd Floor Gallery (102 Bute St, Caerdydd) Pwnc Larry Finc yw’r sîn Jazz yn Efrog Newydd yn y 60au a’r 70au. … Continue reading Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Haul y Gaeaf

Diwrnod hyfryd heulog heddiw: diwrnod perffaith i lanhau’r mwsogl o’r pafin a gwylio tymheredd y dŵr yn y tanc haul yn codi heibio 40 gradd. Dyw hi ddim wedi bod yn dwym achos daw’r gwynt o’r dwyrain, ond dyw hynny ddim yn poeni’r paneli haul. A’r mwsogl: rwy’n gwybod ei fod yn blanhigyn pwysig, ond […] Parhau i ddarllen

apLlywarch: Dubcast #45 – Hunger Dead Dub [2012]

01. Carlton And Aston “Family Man” Barrett – Bad Luck – Macka Dub02. The Upsetters – Black Panta version03. Augustus Pablo – Cowtown Skank Version 204. Wackies Rhythm Force – Version Pipe05. Jah T – Recording Connection – Bullwackies All Stars Dub Unlimited06. 10ft Ganja Plant – Walkey Walk Tall – Hillside Airstrip07. DEB Music Players – Lagos08. Dub Specialist – Garvey Night – Juck’s Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Canllaw gosod rhaglenni a meddalwedd

Er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am bynciau pwysig ar gael yn hawdd, a’r wybodaeth honno’n gyfredol, dyma dudalen ar sut i osod meddalwedd ar Ubuntu. Gellir mynd ati drwy glicio’r ddolen Gosod Rhaglenni yn y ddewislen ar frig y blog.
Ma… Parhau i ddarllen

Anturiaethau Ceri: Burma,

Bob 3 mis dwi’n tueddu i fynd drwy phase; gall hynny fod yn un rhywbeth o gael obsesiwn efo beans neu fel yr un rwy’n mynd drwyddi ar hyn o bryd sef hanes a brwydr Burma dros annibyniaeth a democratiaeth.

Tua phythefnos yn ôl pan oedd hi’n 2011, es i i’r sinema i weld ffilm ysbrydoledig iawn, sef “The Lady” sef hanes caethiwed a brwydr Aung San Suu Kyi dros annibynniaeth a democratiaethi I Burma. Cafodd y ffilm gymaint o effaith arna i, er bod rhannau o’r script efallai braidd yn sketchy ar brydiau, yn gyffredinol oedd y ffilm mwy neu lai yn wir.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1991/kyi-bio.html

Ysbrydolodd y ffilm i mi ymuno a “BurmaCampaignUk” sy’n codi arian ac ymwybyddiaeth o ddifrifoldeb y sefyllfa, er y gallech ddadlau bod pethau wedi gwella o beth uffern ers y 90au yno, mae ‘na gannoedd os nad miloedd o weriniaethwyr, ymgyrchwyr dal yn y carchar, mae ‘na rhai ohonyn nhw wedi bod yn y carchar ers yr ymgyrch gyntaf un dros ddemocratiaeth o dan arweinyddiaeth Aung San Suu Kyi ym 1988.

Maen ddynes ysbrydoledig iawn a phenderfynol, wynebodd sawl her yn eu hymgyrch dros ddemocratiaeth I Burma, roedd rhaid iddi ddewis rhwng parhau i frwydro dros ddemocratiaeth dros dreulio amser gyda’i gwr, y diweddar, Michael Aris, oedd yn marw, a chollodd ef ar ei wely angau. Rhoddwyd y dewis iddi gan filwyr Thein Sein (arweinydd unbennaeth, gomiwnyddol Burma) i gael ei rhyddhau o’i dedfryd o fod yn garcharor yn ei chartref ei hun neu adael Burma I fod efo’i gwr yn gwybod y buasai hi byth yn medru dychwelyd yn ôl I Burma, yn syth heb unrhyw amheuaeth dywedodd “Na, be fath o enghraifft o ryddid ydy hynny”, gan wybod yn iawn y buasai gwr wedi gwylltio yn wallgof petasai hi wedi rhoi ei holl ymdrechion dros ddemocratiaeth yn y fantol.

Pan cafodd hi ei rhyddhau yn 2010, gwelodd ei phlant am y tro cyntaf ers blynyddoedd maith, a gwelodd ffon symudol am y tro cyntaf, gan syllu yn syn arno a gofyn “Be uffern ‘di hwnna?”, gofynnwyd iddi hefyd “Sut oedd hi’n teimlo rŵan ei bod hi’n rhydd?” atebodd drwy ddweud “Er fy mod wedi bod o dan glo, roeddwn ni dal yn rhydd, roedd fy meddyliau, syniadau, dal yn rhydd yn fy mhen, dyna mae rhyddid yn golygu i mi, doedden nhw (milwriaeth Thein Sein) methu rheoli’r rhyddid oedd gennai yn fy mhen, fyny fan hyn (gan bwyntio at ei phen)” geiriau sydd wedi fy nghyffwrdd i am byth.

Difyr oedd y ffyrdd roedd hi’n diddanu ei hun yn ei chartref tra roedd hi dan glo, chwaraeodd y piano a darllenodd llyfrau ly roedd Ghandi wedi ysgrifennu, a ysgrifennodd ei eiriau dros y tŷ i gyd. Felly, ia, dwi hefyd wedi prynu hunangofiant Ghandi hefyd ynghyd sawl llyfr am a gan Aung San Suu Kyi, sydd hefyd yn cael cryn effaith ar fy mywyd ar hyn o bryd.

Dw ni’m pam fy mod wedi sgwennu hyn lawr, siŵr o fod achos fy mod eisiau cael ryw faint o hanes Aung San Suu Kyi drwy’r cyfrwng Gymraeg, ac efallai hyd yn oed dechrau grŵp ymgyrch yng Nghymru i gefnogi galwad Burma dros ddemocratiaeth.

Dim fy mod yn arbenigwr ar hanes Burma, ond dwi’n gobeithio denu mwy o bobl yng Nghymru i gymryd rhan a chefnogi’r ymgyrch dros ddemocratiaeth i Burma neu yn syml i ddysgu ychydig am hanes y wlad sydd wedi cael ei chaethiwo gan filitariaeth. Os hoffech mwy o wybodaeth edrychwch ar wefan amnesty, neu safle gwela BurmaCampaignUk, cewch hanes a phroffail Aung San Suu Kyi ar wefan y BBC. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Al Lewis, Gildas, Greta Isaac, Kevin 08:02:12 #gigspc

Gwdihw Cafe BarCaerdydd08:02:122000£4http://www.facebook.com/events/224341187646922/ Parhau i ddarllen

fideobobdydd: sensegur (sarah700)remix – Y BWGAN

www.youtube.com/watch?v=ffqieoOE4X4
Parhau i ddarllen

Glo Man: Hen Fethel

Rwyt ti’n nythu yn dy ddu a gwynar gangen gnotiog y mynyddpioden o gapelplu dy lechi a’th gerrigweithiau’n fflachio dan haulac adenydd mynor y beddfeini o’th amgylchwedi’u plygu’n dynn wrth d’ochr…      &nbsp… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae pawb yn iawn

Mae’r gŵr newydd ddod adref yn ddiogel. Mae trychineb neu ddau’n debygol o ddigwydd yn y teulu tra bydd o oddi cartref – ces i un o fy nwy ddamwain gar; aeth drws y garej yn sownd, trodd y cyflyrydd awyr a’r oergell pan oedd hi dros 105F….. Dw i’n d… Parhau i ddarllen