Archif Dyddiol: 17 Ionawr 2012

fel y moroedd: lle mae’r gaeaf?

Dan ni’n cael gaeaf ofnadwy o fwyn. Dyma’r tro cyntaf i ni beidio defnyddio’n llosgwr logiau ni hyd at ganol mis Ionawr ers ei brynu 12 mlynedd yn ôl. Does dim sôn am eira go iawn eto. Dw i newydd weld drwy’r ffenestr hogyn mewn crys-T yn beicio heib… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Rum Baba

Tan yr wythnos hon doeddwn i erioed wedi clywed am rum baba o’r blaen. Gofynnodd fy ffrind i mi wneud rhai iddo, ond wrth gwrs doedd genai ddim clem beth oedd un, heb sôn am sut i’w gwneud nhw. Felly dyma ddechrau twrio trwy fy llyfrau coginio am rysait. Fe lwyddais i ganfod tri rysait […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: Clirio

Dim glaw heddiw felly mâs i’r ardd eto i wneud mwy o waith clirio a glanhau. Mae dail yn dal i gwympo o’r coed afalau – ym mis Ionawr! – digon i ychwanegu sawl whilberaid i’r domen deilbridd. Rwyf i yn mynd i’w orchuddio nawr â phlastig du, wedi darllen na ddylid ei adael yn […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: #denzface

Gwyneb Denzil yn meddianu Twitter!

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Criw Stwnsh yng Ngogledd Grangetown

Tybed beth mae’r criw y rhaglen teledu Stwnsh yn ffilmio yn Stryd Rutland, Gogledd Grangetown prynhawn yma?
Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Dydd Mercher Du

Bydd llawer o wefannau ar gau ar ddydd Mercher, Ionawr 18 fel rhan o streic fyd-eang yn erbyn mesurau sy’n cael eu trafod gan Gyngres Unol Daleithiau’r America i gyfyngu ar ryddid ar y we.

Fe fyddai’r mesurau’n effeithio ar lawer o wefannau sy’n cael eu defnyddio gan bobl y tu fas i UDA, a’r gofid […] Parhau i ddarllen

apLlywarch: Streets: ’77 Punk Compilation Beggars Banquet [1977]

01 The Doll – Trash02 Members – Fear On The Streets03 Lurkers – Be My Prisoner04 Arthur Comics – Isgodaman05 Art Attacks – Arabs In ‘Arrads06 The Dogs – 1907 The Reaction – Talk Talk Talk Talk08 Cane – College Girls Clits09 Slaughter & Dogs – Cranked Up Really High10 The Nosebleeds – Ain’t Bin To No Music School11 The Drones – Lookalikes12 The Zeros – Hungry13 Pork Dukes – Bend And Flush14 The Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Eilir Pierce

Neithiwr ar raglen Huw Stephens darlledwyd sesiwn gan Eilir Pierce yn arbennig i C2.

3 cân newydd sbon – Pam?, Cnoi Cil, a Hanner Nos. Dyma Hanner Nos, gallwch wrando ar weddill y sesiwn ar wefan C2.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Dwylo Dros y Môr (byw yn Neuadd Dewi Sant, 1985)

Parhau i ddarllen

clwbieuenctidcristnogol: Croeso!

Croeso ir dudalen newydd yma ar gyfer unrhyw arweinwyr neu weithwyr ieuenctid cristnogol, llawn amser, rhan amser neu wirfoddolwyr! Gobeithio bydd y wefan syml yma yn adnodd i ni annog ein gilydd, weddio dros ein gilydd ac hefyd i rannu syniadau a gwybodaeth defnyddiol bydd falle o fudd i eraill yn ei gwaith nhw! Steff […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Pan ddof i Gymru yn ôl

Dyw gwybod pryd mae bwcio gwyliau yn y busnes yma ddim yn hawdd bob tro. Fe ddylai Nadolig a blwyddyn newydd heb etholiad cenedlaethol ar y gorwel fod yn gyfnod digon saff – neu felly oeddwn i’n meddwl.

Och gwae fi! Dyna fi’n crwydro strydoedd Melbou… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Atgofion Denzil

Rhannwch eich atgofion am Denzil wrth iddo adael Cwmderi wedi dros 27 o flynyddoedd.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gohirio gêm Wrecsam

Mae gêm Wrecsam v Brighton yn y Cwpan FA wedi ei gohirio tan nos Fercher 18 Ionawr.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Gig ‘Hanner Cant’ – Tocynnau cyntaf yn mynd ar werth

Mae trefnwyr Hanner Cant, yr wyl gerddorol enfawr gaiff ei chynnal ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid ar y 13eg a’r 14eg o Orffennaf i nodi pen-blwydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn 50, wedi cyhoeddi y bydd nifer cyfyngedig o docynnau yn mynd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: baruto

Reslwr Swmo o Estonia ydy Baruto Kaito. Mae’n anodd i rai o wledydd eraill gael derbyn ym myd Swmo yn Japan heb sôn am ennill gonest ar ôl y llall. Ond mae o wedi gwneud yn dda iawn ac wedi cyrraedd Ozeki, sef yr ail safle uchaf hyd yn oed. Mae … Parhau i ddarllen