Archif Dyddiol: 18 Ionawr 2012

fel y moroedd: baswn i’n licio

Dw i ddim yn teimlo’n dda ers neithiwr er fy mod i wedi gwella llawer erbyn hyn. Dw i’n dal i deimlo’n sâl pan ga’ i fwyd neu ddiod. Felly fedra i ddim bwyta fel arfer. Ces i de mintys, te chamomile, ffrwythau ac iogwrt heddiw. Yr hyn dw i’n ei golli … Parhau i ddarllen

Glo Man: Côr Merched Lleisiau’r Cwm

Yr oedd nos Sadwrn, Rhagfyr 17eg, 2011, yn noson i’w chofio yn y Cwm am fod y Côr yn dathlu eu Pymtheg Mlwyddiant trwy gynnal eu Cyngerdd Flynyddol yng Nghapel Bethel Newydd, y Garnant, dan arweinyddiaeth Catrin Hughes gyda Christopher Davies yn cyf… Parhau i ddarllen

Glo Man: Y Blygain yn Hen Fethel

Daeth y llu arferol ynghyd i ddathlu’r Blygain yn Hen Fethel am 6.30 am ar Fore Nadolig, fel y gwnaethant am bron i ddwy ganrif a hanner yng ngwir ysbryd yr Ŵyl.  Cafwyd naws arbennig yng ngolau’r canhwyllau gyda phawb a ddymunai yn cyfrannu … Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cysgod y Cryman a’r Unben

Mae hanes yr unben Franco, a fu farw ym 1975, a’r frwydr yn erbyn ef a’i ddilynwyr yn taflu cysgod oer dros fywyd cyhoeddus Asturias a gweddill Sbaen hyd heddiw. Ddoe fe gladdwyd Manuel Fraga, a fu farw yntau yn 89 mlwydd oed ar ôl hir oes wleidyddol, yn gyntaf fel Gweinidog y Wasg a […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Dangos parch

Mae fy nghyfaill Brian Taylor yn ddyn prysur y dyddiau hyn. Fel Golygydd Gwleidyddol BBC yr Alban mae Brian yn ffigwr cyfarwydd nid yn unig ar raglenni Albanaidd ond yn fwyfwy ar raglenni rhwydwaith wrth i sefyllfa gyfansoddiadol yr Alban hawlio sylw.
Parhau i ddarllen

Gwasanaeth Addysg: Ysgol Nantgaredig a’r Arglwydd Rhys

Cafodd yr Ystafell Addysg ei defnyddio fel lleoliad ffilm ddydd Mawrth wrth i Ysgol Nantgaredig ymweld â’r Llyfrgell. Mae’r ysgol wrthi’n creu ffilm fer dan arweiniad Lleucu Meinir o gwmni Dogfen ar hanes Yr Arglwydd Rhys. Prif nod yr ymweliad … Darllen y gweddill Parhau i ddarllen

apLlywarch: Death – …For the Whole World to See [1974]

01. Keep on Knocking
02. Rock-N-Roll Victim
03. Let the World Turn
04. You’re a Prisoner
05. Freakin Out
06. Where Do We Go from Here???
07. Politicians in My Eyes

Myspace/Death

Buy: Amazon

…………………………………………………………… Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Llyr Mental: Cyfres 3, Pennod 15

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Wrecsam v Brighton

Mae’r gêm wedi ei gohirio tan nos Fercher 18 Ionawr. Bydd y rhaglen yn dechrau am 19:00 gyda’r gic gyntaf am 19:15.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Datgelu pedwar Llais i Gymru

Mae’r panel wedi datgelu pa bedwar perfformiwr sydd gam yn agosach at ennill cytundeb oddi wrth y cwmni recordio Decca Records.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Peldroed a Newyddion y Sin heno!

Heno am 8 – fe fydd Marc Lloyd Williams draw yn y gem beldroed ar y Cae Ras rhwng Wrecsam a Brighton, ac ar ol naw – Gruff Lynch fydd yn trafod Newyddion y Sin.

Ac os hoffech chi gael cyfarchiad cariadus i rhyuwn arbennig ar ffurf rap gan Mr Phormula … Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dwy Gyfres Hanes

Mae canmol wedi bod i Darn Bach o Hanes a Mamwlad.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC yn cefnogi’r galwadau dros ddatganoli darlledu i Gymru

Arwyddodd yr Aelod Seneddol Jonathan Edwards, a Rhodri Glyn Thomas Aelod Cynulliad dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr heddiw ddatganiad yn galw am ddatganoli cyfrifoldeb dros y cyfryngau yng Nghymru fel rhan o ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i god… Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Rygbi’r Chwe Gwlad yn y Gogledd

Bydd holl gemau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad dan ugain eleni a’r flwyddyn nesaf yn cael eu chwarae yn stadiwm newydd Parc Eirias Bae Colwyn. Hoffwn annog cefnogwyr y bel hirgron yn y Gogledd i geisio eu mynychu.

Mae’r profiad o weld gêm ryngwladol yn… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Colofn Angharad Tomos: Ionawr 18

RYDW i wedi dod ar draws llyfrgell ryfeddol. Mae hi mor rhyfeddol fel ‘mod i wedi gwneud adduned ychwanegol am 2012 – sef i beidio tynnu llyfr arall o’r llyfrgell leol eleni. Parhau i ddarllen