Archif Dyddiol: 20 Ionawr 2012

fel y moroedd: prinder toiledau cyhoeddus

Yn ôl y newyddion mae yna 40% llai o doiledau cyhoeddus yng Nghymru na deg mlynedd yn ôl. Gall hyn yn broblem fawr i’r trigolion a’r twristiaid. Tŷ bach ydy’r peth cyntaf a fyddwn i’n chwilio amdano fo lle bynnag awn i. Yn ffodus roeddwn i’n ll… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dirgelwch y Cwch Gwag

Cwch bach fel y rhai sy’n cael eu defnyddio gan bysgotwyr crancod a chimychiaid – neu a oedd e’n gwch fu’n perthyn i dîm o smyglwyr drygiau, wedi ei adael yn rhydd ar donnau’r Iwerydd ar ôl i forwyr y prif long weld yr heddlu’n agosau? Fe gafwyd y cwch ddeuddydd yn ôl gan long […] Parhau i ddarllen

All articles - y-selar.com: Tocynnau ’50’ ar werth

Mae tocynnau gig mawreddog ’50’ Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar werth ers hanner dydd heddiw. 

Cyhoeddodd un o’r trefnwyr, Huw Lewis, yn fyw ar raglen Lisa Gwilym ar C2 nos Lun bod nifer cyfyngedig o 250 o docynnau’n mynd ar werth am bris gosty… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gwlad yr Astra Gwyn

Trefor Tacsi yn gwneud i chi chwerthin.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

fideobobdydd: “Lŵsyr” – ffilm gan blant Caernarfon

Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Y Bagloriaeth Cymru a’r Archif

Wythnos diwetha’ mi es i ac Anwen (ein Swyddog Mynediad) i seminar yn yr Amgueddfa Genedlaethol oedd yn trafod y Fagloriaeth Gymreig a sut gall archifau, amgueddfeydd a llyfrgelloedd gefnogi’r Fagloriaeth drwy ddarparu adnoddau a phrofiadau perthnasol i’r disgyblion ysgol sy’n ei hastudio.
Bellach mae’r rhan fwyaf o ysgolion uwchradd Cymru […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Diwedd Denzil

Trafod y diwedd ar Twitter.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Chwarteri Cwpan Prydain ac Iwerddon

Ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr, bydd y camerâu ym Mharc Pandy i ddarlledu Cross Keys v Llanelli yn fyw am 18:10.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Dilyn Ieuan

Ystrydeb fyddai dweud bod y ras i arwain Plaid Cymru yn fwy o farathon nac o sbrint. A dweud y gwir dydw i ddim yn sicr bod hyd yn oed ‘marathon’ yn gwneud tegwch a’r ornest!

Mae’n ymddangos bod dewis arweinydd y Blaid yn broses bron mor hir â chym… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cwsg Mewn Hedd

Diweddglo dramatig i Denzil ar Pobol y Cwm nos Iau 19 Ionawr.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen