Archif Dyddiol: 21 Ionawr 2012

blithdraphlith: The state we’re in – y berthynas rhwng gwlad a’i phobl

[scroll down for english version] Dwi’n credu mai rol flaenaf y wladwriaeth ydi edrych ar ol iechyd a buddiannau’r unigolyn yn gorfforol ac yn ariannol, drwy yn enwedig roi blaenoriaeth i ofalu am yr anabl a’r difreintiedig mewn cymdeithas. Mae’r cytundeb rhwng y wlad a’r unigolyn yn rhywbeth cyfartal i fod yn ol egwyddorion democratiaeth, […] Parhau i ddarllen

O Bell: Llais a phrofiad – Colli Etta James

Gwlad y gân yw Cymru meddan nhw. Wel, nid yw’r “nhw” yn gwybod rhyw lawer am ganu neu gantorion yn fy marn i. Y bobl biau’r  gân nid unrhyw ddarn o dir neu rhyw syniad o genedl. Ac un o’r bobl mwya arbennig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: Rali Wylfa B: Brwydr teulu yn frwydr dros gymunedau Cymraeg

(llawer iawn mwy o luniau gan Rhys Llwyd yma) Mae’r frwydr dros ddiogelu tir teulu o Ynys Môn yn ficrocosm o’r frwydr dros gymunedau Cymraeg, dyna oedd neges rali yn erbyn datblygu atomfa niwclear newydd yn y sir heddiw. Fe… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: maybe, lucky (enwau’r cathod)

Mae’r plant wedi bod yn gofalu am ddwy gath y gymdoges am bythefnos. Gan fod heddiw ydy diwrnod olaf eu dyletswydd, es i gyda’r plant at y cathod neithiwr i’w gweld nhw. Mae gynnyn nhw fywyd braf! Mewn gair, maen nhw’n meddiannu’r tŷ’r cyfan gwbl yn n… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: San Anton 2012

Mae fiestas pentrefi Asturias – a gweddill Sbaen am wn i – yn rhyfeddod yn enwedig yn awr yn oes y cyni a’r diweithdra. Deg-ar-hugain o ferched yn talu €50 yr un – a hanner hwnnw i ddwsin o blant bach – i hurio gwisg draddodiadol am ddiwrnod, er mwyn cerdded (OK, gorymdeithio) lan a […] Parhau i ddarllen

iechydcymru: Elusen yn droi at cyfryngau cymdeithasol i leihau y nifer o bobol ifanc sy’n ysmygu

Mi fydd elysen AshCymru yn defnyddio trydar, facebook a fforwms ar y rhyngrwyd er mwyn torri lawr ar y nifer o bobol ifanc sy’n ysmygu.  Mae mwyafrif o bobol ifanc yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol pob dydd ac felly mae elusen yn Nghaerdydd wedi penderfynu gwario grant cafwyd gan y BIG lottery er mwyn creu cymdeithas […] Parhau i ddarllen

Cymdeithas Cymru-Llydaw: Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas Cymru-Llydaw 2012, ac Ysgol Undydd i Ddysgwyr Llydaweg

Capel a Chanolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr (ii), a photo by bara-koukoug on Flickr.CynhelirCyfarfod Cyffredinol Cymdeithas Cymru-Llydaw 2012,ac Ysgol Undydd i Ddysgwyr Llydawegyn y Ganolfan Dysgu CymraegPontmorlais,Merthyr Tuful,ar Ddydd Sadwrn, 28 … Parhau i ddarllen