Archif Dyddiol: 22 Ionawr 2012

fel y moroedd: un funud fach

Fydda i ddim yn gadael y tŷ heb fy nghamera’n ddiweddar wedi colli cynifer o gyfleoedd i dynnu lluniau da hebddo. Dw i’n falch o fy mhenderfyniad y bore ‘ma pan welais i’r gweinidog yn dal ei ŵyr bach cyn y gwasanaeth. Dyma ruthro atyn nhw efo fy ngh… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Barnu´r Barnwr

Mae disgwyl y daw’r rheithfarn yn achos y barnwr Balthasar Garzón yn gynnar yr wythnos hon – yfory efallai. Bydd rhai’n cofio Garzón: nôl ym 1998, fe oedd y barnwr wnaeth ofyn i awdurdodau’r DU (Jack Straw os wy’n cofio’n iawn) arestio cyn-lywydd Chile, Augusto Pinochet, am orchymyn lladd nifer o Sbaenwyr yn ystod ei […] Parhau i ddarllen

shitclic: Dinasti

“Mae gyda’r teulu ’ma safone.”“Safonau?! BETH?! Yn Hong Kong, ’da Suzy Wong?”Cracar o lein wrth i Miriam Ambrose fynd ben-ben â ‘Dadi’ ynglŷn â’i affêrs mewn golygfa gofiadwy o’r rhaglen Cofio Dinas, teyrnged hiraethus a thafo… Parhau i ddarllen

shitclic: Crïo-chwerthin ar yr A470

WEITHIAU, dwi’n amau a ddylwn i yswirio’r car rhag peryglon ‘gwrando ar Radio Cymru’. Mae’r orsaf yn gydymaith cyson i mi wrth igam-ogamu ar yr A470, heblaw am Fwlch Oerddrws a thir neb Sir Faesyfed lle caiff ei disodli gan orsaf Wyddeleg am … Parhau i ddarllen

shitclic: Selebs/4C

Blwyddyn Newydd Dda un ac oll, ac ymddiheuriadau i Roger Williams, awdur Gwaith Cartref am ei ailfedyddio’n Owen yn llith olaf 2011. Dyna un o’m haddunedau eleni – canolbwyntio ar gael cyfenwau’n gywir, a bod ychydig yn fwy goddefgar tuag at gynn… Parhau i ddarllen

shitclic: Tyrcwns a Chracyrs 2011

Wrth ’sgwennu’r hyn o lith i gyfeiliant Hei! Pawb Nadolig Llawen am y pumed tro ar y radio heddiw, dwi’n gweddïo y bydd genod Pheena yn ymuno â streic dridiau’r cerddorion Cymraeg wythnos nesaf. Ac mae’r meddwl yn naturiol droi’n ôl at d… Parhau i ddarllen

shitclic: Nid ar fara’n unig…

Ddechrau’r flwyddyn, gwelwyd deryn prin iawn yma yng Nghymru – cyfres ddrama Saesneg gan BBC Llandaf yn unswydd i’r gynulleidfa gynhenid. Dim actorion o Oxbridge yn teithio mewn Tardis neu’n datrys dirgelion sy’n seiliedig ar lyfrau Arthur Cona… Parhau i ddarllen

shitclic: Y Cythrel Cystadlu a’r Cwrw

Llond sied o hwyl a llond trelar o ddoniau ar y llwyfan. Dyna rai o’r ystrydebau a ddefnyddiwyd yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc: Digwyddiadau ’11 o Sunny R’yl nos Sadwrn diwethaf. Rhaglen a brofodd, heb os nac oni bai, fod mwy o dalent ym mys bach y… Parhau i ddarllen

shitclic: Yr Aur

Cyfres ddrama 17 mlwydd oed ydi uchafbwynt y Sianel i mi’n bersonol ar hyn o bryd. Iawn, mae yna gyfresi newydd diweddarach ymlaen hefyd. Mae’n braf gweld Dai yn ôl bob nos Lun, ond dwi ddim mor frwd dros ddau o sêr adloniant ysgafn y Sianel. Mi … Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Discopolis – Clinigol a Caryl Parry Jones #synthpop #cymru

Clinigol – Discopolis (feat. Caryl Parry Jones) by Clinigol Parhau i ddarllen