Archif Dyddiol: 23 Ionawr 2012

fel y moroedd: cario’r ddraig

Mwynheais i hunangofiant Orig Williams yn fawr iawn. Dw i ddim yn ymddiddori mewn reslo ond sgrifennodd Orig mor dda fel roedd yn ddiddorol darllen am ei ornestau a’i hanes. Cymro Cymraeg pybyr oedd o ac roedd o’n cario’r ddraig yn llythrennol ac yn ei… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llong Hwylio’r Unben

Wyddwn i ddim o hanes ‘iot´ yr unben Franco – tan heddiw. Ie, roedd ganddo yntau long hwylio, yr Azor, (gwalch – yr aderyn, h.y.) oedd yn cael ei defnyddio ar gyfer cyfarfodydd pwysig yn ogystal â mordeithiau pleser. Ar ôl ei farwolaeth doedd y wladwriaeth newydd ddim yn fodlon derbyn y llong fel rhan […] Parhau i ddarllen

shitclic: Clwb Natur nos Fercher

Wn i ddim a fuaswn i a Iolo Williams yn cyd-dynnu. Dwi’n dod o gefndir amaethyddol, yn ddatganolwr brwd ac yn croesawu unrhyw gyfle i droi ffordd drol yr A470 yn gefnffordd genedlaethol o’r iawn ryw. Mae Mr Natur S4C ar y llaw arall wedi lladd ar f… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Huw Stephens yn Abbey Road!

Heno am 10 bydd rhaglen arbennig gyda Huw Stephens o Abbey Road!

Yn ddiweddar fel rhan o weithdai BBC Introducing fe estynodd C2 wahoddiad i rai o gerddorion ifanc fwyaf addawol Cymru ymweld a’r stiwdio chwedlonol yn Llundain. Mewn diwrnod yn llawn se… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Er Cof am Denzil

Cwmderi yn talu teyrnged i un o gymeriadau mwyaf Pobol y Cwm. 
Mewn rhaglen awr o hyd nos Iau, 26 Ionawr am 20:00, bydd wynebau cyfarwydd o’r gorffennol yn dychwelyd i’r Cwm ar gyfer yr angladd. 
Darllen mwy
Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gestiana – Y Llongau

Y Llongau- Gestiana by dylmei Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: 1 Thesaloniaid 3 – Rhodri Glyn (21.01.2012)

Pop Cymru: Y Niwl – Wales Online #syrffio #footballfocus #Snowdonia #surf #rock

“Why Snowdonian surf rockers Y Niwl are making big waves on the music scene”http://www.walesonline.co.uk/showbiz-and-lifestyle/showbiz/2012/01/23/why-snowdonian-surf-rockers-y-niwl-are-making-big-waves-on-the-music-scene-91466-30177353/#ixzz1kHbwQLCL Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cwpan LV=

Bydd camerâu S4C ar faes y Bragdy a Pharc y Scarlets wrth ddarlledu dwy gêm Cwpan LV= yn fyw ar nos Wener a nos Sadwrn, 27 a 28 Ionawr.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Am Enid (Darn o dy Galon)

mp3 ar gael i lawrlwytho am ddim o http://dafwyn.bandcamp.com
Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Gŵyl y Gelli

Dwi ’di bod yn deud ers blynyddoedd bellach mod i eisio mynd i Wyl y Gelli; mi fuo’r ffaith fod Eisteddfod yr Urdd yn digwydd yr un adeg yn fy rhwystro am gyfnod. Be sy’n fy rhwystro rwan? Wel, dim ond rhyw deimlad mai yn Eisteddfod yr Urdd y dyliwn i fod, yn lle ’mod […] Parhau i ddarllen