Archif Dyddiol: 24 Ionawr 2012

Blog C2 - BBC Cymru: Pump y Bencampwriaeth

Dyma her ger 6 gwlad Ifan Evans ac Owain Llyr – PUMP I’R BENCAMPWRIAETH!

• Dewisiwch 5 chwaraewr sydd am serennu yn ystod y 6 gwlad
• Mae’n rhaid dewis 5 chwaraewr o 5 safle gwahanol
• Mae’n rhaid i o leiaf 2 fod yn flaenwyr

Am bob pwynt bydd … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tŷ arbennig

Doeddwn i ddim yn sylweddoli bod yna dai yn Japan a gafodd eu symud a’u hailgodi fel maen nhw’n ei wneud yn San Ffagan. Mae un ohonyn nhw’n perthyn i’r awdur clasurol adnabyddus, sef Soseki Natsume. Roedd y tŷ, sy’n fy atgoffa i o’r ffilm Totoro,… Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Digwyddiadau Santes Dwynwen yn codi’r galon

Bydd calon goch enfawr yn dosbarthu cardiau Santes Dwynwen yn rhad ac am ddim i siopwyr yn Asda, Lecwydd, Caerdydd, am 10.30am ddydd Mercher yma, 25 Ionawr, i ddathlu dydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn C2 Nebiwla heno!

Heno am 10 bydd Ifan Evans yn chwarae sesiwn newydd gan Nebiwla – band newydd o ardal Abertawe.

Daeth y band yn gyntaf yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau Eisteddfod yr Urdd llynedd, ac fel rhan o’u gwobr fe gafon nhw gyfle i recordio tair can newydd… Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dyddiadur Fideo Meinir

Mae’r cyflwynydd Meinir Jones wedi dechrau dyddiadur fideo misol ar y gyfres Ffermio.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Bore Hacio’r Iaith 2010 a 2011 – fideos Sioned

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Synhwyro

Y bore ‘ma rwyf yn mwynhau o’r newydd yr holl bethau sydd o’m cwmpas. Heno rwy’n gorfod hedfan i Lundain, lle mae cyfeilles bore oes yn ddifrifol wael. Sdim dal a fydd hi’n fy nabod i nac yn ymwybodol fy mod i yno. Ymgolli felly yn yr hyn sydd i’w weld, a’i glywed. Yn y […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Pen ôl Prydain

Dydw i ddim yn cofio yn lle y clywais i’r talfyriad ‘RUK’ am y tro cyntaf. Ta beth mae’n weddol gyffredin erbyn hyn wrth gyfeirio at y wladwriaeth fyddai’n weddill pe bai etholwyr yr Alban yn dewis annibyniaeth. “Rump UK” yw ffurf lawn y talfyriad. Ai … Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Y Cynulliad yn eich ardal chi – Gweithdai Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng ngogledd Cymru, 16 Ionawr 2012

Cynhaliodd Rheolwr Allgymorth y Cynulliad yng ngogledd Cymru weithdai yn ddiweddar o’r enw ‘Ddeall ac ymgysylltu a gwaith y Cynulliad.’ Cafodd y cyntaf ei gynnal yng nghanolfan gymunedol Parkfields, Yr Wyddgrug, a gwahoddwyd aelodau o’r gymuned leol a sefydliadau gwirfoddol i gymryd rhan yn y sesiwn. Y diwrnod canlynol, cynhaliwyd gweithdy tebyg yng Nghanolfan Cymunedau’n […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sioe Tudur Owen

Bydd y digrifwr yn ffilmio chwe rhaglen newydd yn Galeri, Caernarfon ym mis Chwefror. Rhwng 10 a 29 Chwefror.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

city lights...: mynd am dro

Blwyddyn Newydd Dda! 🙂


Y tro yma, mae Poznań trwy lygaid y ferch o Sbain.  Mae’r syniad yn simple a diddorol. Dw i’n hoff yn enwedig o gerdd yn y ffilm yma. Egnïol iawn! Mwynhewch:) 

Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: O Na Fyddai Duw yn Sais!

Gen 11:3
Dywedasant, Dewch, adeiladwn i ni ddinas, a thŵr a’i ben yn y nefoedd, a gwnawn inni enw, rhag ein gwasgaru dros wyneb yr holl ddaear. Disgynnodd yr ARGLWYDD i weld y ddinas a’r tŵr yr oedd y bobl wedi eu hadeiladu, a dywedodd, Y maent yn … Parhau i ddarllen