Archif Dyddiol: 25 Ionawr 2012

Ifan Morgan Jones: A oes pwynt dadlau am grefydd?

Tair crefydd yn cytstadlu am leAm bron i flwyddyn mae Blog Anffyddiaeth wedi bod yn gwneud gwaith da iawn wrth drafod amryw o ddadleuon sy’n cael eu gwyntyllu gan bobol grefyddol ac Anffyddwyr (gydag ymatebion o dro o dro gan flogwyr Cristnogol, gan … Parhau i ddarllen

Wierdo: Y cam nesaf

Unwaith mae rhywun yn cyrraedd rhyw oed, mae popeth yn dechrau digwydd yr un pryd. Mae PAWB yn cael ty yr un pryd, PAWB yn dyweddio ac yn priodi, PAWB yn cal babis.PAWB yn “tyfu fyny”.Ac i raddau, ma’ ‘na bwysau ar un i ddilyn y camau yma, yn eu trefn,… Parhau i ddarllen

Osian Rhys Jones [dot com]: 22

Fel pob cariad da, mi fus innau yn dathlu Diwrnod Santes Dwynwen heddiw. Dwi hefyd yn ddigon ffodus i gael rhannu’r diwrnod hwnnw gyda Rhiannon, fy nghariad. Mae hithau yr un mor lwcus â minnau, wrth gwrs! Ta waeth, rydym wedi symud yn ddiweddar iawn i dŷ yng Nglan yr Afon, Caerdydd. 22 ydi’r rhif […] Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Bwgan

Bwgan Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Helo.

Helo. Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Things to Do #15

Things to Do #15 Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Things to Do #14

Things to Do #14 Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Things to Do #13

Things to Do #13 Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Things to Do #12

Things to Do #12 Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Things to Do #11 

Things to Do #11  Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Picos yn Mynd yn Fwy

I’r rhai sy’n ystyried ymweld â Pharc Cenedlaethol y Picos de Europa, newyddion da: bydd mwy ohono fe i gael eleni! Bydd 2500ha o dir ar ffin ogledd-ddwyreiniol y parc yn cael ei ychwanegu at yr ardal sy’n cael ei diogelu. Dyw’r rhain ddim yn erwau y bydd y rhan fwyaf o dwristiaid yn ymweld […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

25ain Ionawr 2012 – tro malwen oedd cael ei cartref wedi addurno heddiw. Roedd y plant wrth eu bodd yn chwarae yn y babell newydd heddiw – roedd yn gartref picnic, cartref i’r holl ddoliau a’r holl anifeiliaid sydd yn byw yn Dechrau Da! Thema mis Chw… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

18fed Ionawr 2012 – parhau mae’n thema ‘cartref’ a heddiw bu i ni addurno cartref y crwban. Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Dodd Com yn Pwllheli!

Ysgol Glan y Mor, Pwllheli fydd yn cyflwyno Dodd Com heno yn fyw ar y we am 7! Fe wnaeth y criw drechu penpopwyr C2, sef criw o wybodusion cerddorol clyfar (a Robin Owain Jones!) ac enill y cyfle i gyflwyno awr gyfan ar C2!

Heno bydd y criw yn cyflwyn… Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Penwythnos Cymreig

Mi gawson ni benwythnos difyr iawn y penwythnos diweddaf. Yn gyntaf mi wnes i dreulio prynhawn y dydd Gwener yn cwrdd â 4 o gyfeillion yng Nghanolfan Siopau Westfield yn Derby yn trafod datganoli a’r datblygiadau yn yr Alban a Chymry a’r effaith mae h… Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Santes Dwynwen 404!

Yn anffodus roedd rhaid i rywun dileu dau dolen ar Wikipedia i erthyglau S4C am Santes Dwynwen achos mae’r sianel wedi torri’r dolenni (Dudley a Dechrau Canu). Ydyn ni wedi colli’r erthyglau am byth? Dydd Santes Dwynwen 404 anhapus! Dyw e ddim yn broblem S4C, mae’n broblem i’r diwydiant darlledu yn gyffredinol. (Gweler hefyd: cofnod gan […] Parhau i ddarllen

apLlywarch: Colorama – Magic Lantern Show [2012]

<p><p><p><p><a href="http://colorama.bandcamp.com/album/magic-lantern-show"&amp Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Bando – Shampŵ (1982)

Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Dêt, Rhamant, Leanne a’r Gymraeg

Heddiw yw dydd y Santes Dwynwen, a gan fy mod yn rhamantydd o Gymro, heddiw hefyd yw pen-blwydd fy mhriodas! Aw!

Dechreuodd fy nghwrs cariadol trwy ddweud wrth yr hon sydd bellach yn wraig imi fy mod am ymweld â Phorth y Rhondda ar gyfer rali Plaid C… Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Hacio’r Iaith 2012

Bydda i’n mynd ar bererindod i Aberystwyth y penwythnos yma. Mae mynd i Aberystwyth wastad yn braf, ond mae’n well fyth pan mae anghynhadledd blynyddol Hacio’r Iaith ymlaen yno. Dyma fideo gan Rhodri (y boi sy’n gyfrifol am wneud i’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Diwrnod Santes Dwynwen Hapus!

Diwrnod Santes Dwynwen Hapus i chi gyd! Gobeithio bod pawb yn gwneud rhywbeth i ddathlu, neu’n defnyddiwch o fel esgus iwneud rhywbeth neis eich hunain! . Yn anffodus dwi’n gwneud dim gan bod y cariad yn Llundain a minnau yng Nghaerdydd, felly fyddai ddim yn cael mynd i Odette’s am swper i ddathlu eleni – […] Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Ionawr 25

MAE gennych chi’r dyddiad a’r amser a’r dref, ond tan gyrhaeddwch chi yno, dydych chi byth yn siwr o ble mae pawb yn cychwyn. Rhyw naws felly sydd i ralïau, a doedd Rali Sadwrn dwytha yn Llangefni ddim yn eithriad. Y peth i&#8217… Parhau i ddarllen