Archif Dyddiol: 27 Ionawr 2012

Geraint Ffrancon: Alistair The Optimist

Two short films and a website produced for Alistair Banks (‘Alistair The Optimist’) who has been fronting an awareness raising campaign for the Motor Neurone … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: sufen sur

Mae tad y gŵr yn rhoi tipyn o hufen sur yn ei uwd. Pan glywais i hynny, roeddwn i’n meddwl byddai hufen sur yn suro’r uwd. Ond ces i fy synnu’n ffeindio fod o’n ychwanegu blas gwych ar fy uwd. Dw i’n gwybod bellach beth i’w wneud efo sbarion o hufen sur. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cam Arall i’r Basgwyr?

Ychydig dros flwyddyn ers cadoediad ETA, 4 mis ers i’r mudiad terfysgaidd gyhoeddi diwedd ei ymgyrch arfog. 4 mis hefyd ers sefydlu’r Comisiwn Gwireddu Cydwladol, gyda’r bwriad o wireddu’r hyn a ddywedodd ETA drwy weithio gyda phob ran o gymdeithas y Basgwyr. Dros yr wythnos ddiwethaf mae aelodau’r Comisiwn wedi bod yno yn cynnal trafodaethau […] Parhau i ddarllen

Cysgod: Croeso i ‘CYSGOD’ // Welcome to ‘CYSGOD’

Croeso i flog Cysgod. Dyma gyfle i chi ddilyn hynt a helynt y gwaith bydd yn arwain lan at ddau gyflwyniad celf mewn cydweithrediad ag Adain Avion yn Llandudno, Haf 2012. Bydd y cyntaf yn cymryd ffurf cyfres o ddelweddau a fydd yn amlinellu prom Llandudno, a’r llall yn ddangosiad oriel tra gwahanol gyda Mostyn. […] Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Daoulagad

www.youtube.com/watch?v=jtu4siQUl3M
Esboniad o beth ydi Daoulagad yma.
Parhau i ddarllen

S4C Caban: Jacpot

Rydym yn chwilio am gystadleuwyr ar gyfer cyfres newydd, gyda’r ffilmio ar 18 a 19 Chwefror.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Penblwydd Hapus Annwyl Saunders

Fe fydd selogion ‘Dau o’r Bae’ wedi sylwi bod ‘na newid personél wedi bod yn ddiweddar. Gyda Bethan Lewis bant yn cael babi mae Elliw Gwawr wedi camu i’r adwy. Dydw i ddim yn golygu unrhyw amarch i Bethan trwy ddweud bod ‘na fanteision o gael awdures … Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 29 Ionawr 2012

Heno ’ma yn Oedfa’r Fro rydym yn croesawu Clyde a Jan Briggs atom i rannu eu profiad o weithio hefo’r elusen Gristnogol “Open Doors”. Gobeithio y medrwch ddod atom i glywed sut y mae’r elusen yma yn helpu Eglwysi a Christnogion sy’n tystio mewn amgylchiadau o wrthwynebiad ac erledigaeth. ’Dydi pob Cristion ddim yn mwynhau . . . → Read More: Dydd Sul, 29 Ionawr 2012 Parhau i ddarllen