Archif Dyddiol: 31 Ionawr 2012

Pop Cymru: Mae’n Hawdd i Wneud Ffrindiau

Mae’n Hawdd i Wneud Ffrindiau Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Ymweld â De Eryri: Deg Peth i’w Gwneud yn y Bala a’r Cyffiniau

Mae tref y Bala yn ne Eryri yn llawn cymeriad. Yn nythu yn ymyl llyn naturiol mwyaf Cymru, a golygfeydd godidog o’r mynyddoedd o’i gwmpas, mae’r Bala yn gyrchfan wyliau boblogaidd drwy gydol y flwyddyn.  Mae tref fechan ddeniadol y Bala yn ne Eryri wedi’i lleoli ger y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru – Llyn … Continue reading » Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Wythnos Dweud Stori

Yn ol pob son, mae hi’n Wythnos Dweud Stori yr wythnos yma, felly ar y rhaglen neithiwr, roedd Catherine Aran yn cadw cwmni i mi. Mae Cath yn storiwraig broffesiynol, ac fe ges i hanner awr ddifyr iawn yn ei holi am ei chefndir, ei hoff straeon, a’r gr… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Gemau Glyndain 2012 – Pêl Foli

Fel rhan o’i her Gemau Glyndain 2012 mae Glyn Wise yn am brofi cymaint o gampau y Gemau Olympaidd rhwng nawr a’r diwrnod mawr ym mis Gorffennaf!

Y gamp gyntaf i Glyn ei wynebu oedd hyfforddiant Pêl Foli gyda Cai Morgan, aelod o garfan Cymru. Aeth Glyn a Magi i gyfarfod Cai yn neuadd Ysgol Gartholwg i ddysgu mwy am y gamp!

Bydd yr hanes i gyd ar Dodd Com heno, yn fyw ar y we am 7!

             Cai yn gosod yr her

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

             Glyn yn “deifio”!

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

Pa fedal fydde chi’n wobrwyo i Glyn?

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Mr Phormula – Nôl a Mla’n

Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Dyrchafwch ef yn ben

Ymhen rhyw chwe wythnos fe fyddwn yn gwybod pwy yw arweinydd newydd Plaid Cymru. Mae’r ras honno yn profi’n llawer mwy diddorol na’r disgwyl ond mae ‘na gwestiwn gen i am arweinyddiaeth plaid arall sy’n ddim agosach i’w ateb. Dyma fe. Pwy yw arweinydd … Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Senedd yn Cael ei Diddymu

Ym Mrwsel mae’r cytundeb sydd i fod i achub yr € wedi ei arwyddo, yn Madrid mae cannoedd o bobl yn protestio tu fâs i’r llys lle mae’r barnwr Balthasar Garzón yn sefyll ei brawf – ac yn Asturias mae’r llywydd cymunedol wedi diddymu’r senedd a galw etholiad newydd i’w gynnal ddiwedd mis Mawrth. Chwe […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: kaki

Mae yna debygrwydd rhwng y Japaneg a’r Eidaleg o ran ynganu. Mae gan ill dwy’r un llafariaid ac mae’r geiriau’n gorffen efo un ohonyn nhw bob tro (wel, bob tro yn y Japaneg a bron bob tro yn yr Eidaleg.) A dweud y gwir mae’n haws i mi siarad yr Eidaleg… Parhau i ddarllen