Archif Misol: Chwefror 2012

Blog C2 - BBC Cymru: Unnos Gwyl Dewi 2012 – bron yn hanner nos

Dwi’n cael y fraint heno o fod yn bry ar y wal ar Sesiwn Unnos Gwyl Dewi, a dwi wrth fy modd. Wedi rhyfeddu os dwi’n gwbwl onest! Roedd gen i deimlad pan ges i wybod pwy oedd y rhestr artistiaid y bydde’r sesiwn yn un arbennig iawn.

Roedd y syniad o … Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Blog Unnos Gwyl Dewi 2012 – archeb ‘take-away’

Traddodiad Unnos, yn ol pob son, ydy rhoi rhestr o’r bwyd take-away, felly dyma fo!!

2 fried rice arbennig
3 cyw iar sur a melys
Chow Mein arbennig
Sosej chips a curry
Satay gorgimwch
2 Cig eidion a noodles
4 Fried rice
Crackers gorgimwch
cawl poeth a… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Unnos Gwyl Dewi2 – gofynion technegol

Newydd weld y nodyn yma gan Llion Gerallt, un o’r peiriannwyr, am ochr dechnegol Unnos!
Lis
x

Gofynion Technegol Unnos

1 Stiwdio
2 Stafell reoli
Llond llaw o feicroffons, cables a clustffonau
2 Desg 02R 96
2 Apple Mac G5 yn rhedeg Pro Tools 7.3.1
4 C… Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Unnos Gwyl Ddewi 2012

Georgia Ruth Williams, Euron Jôs, Carwyn Ellis a Luca Guernieri (Colorama), Eryl Jones a Sion Richards (Jen Jeniro), Ifan Dafydd sydd i mewn yn stiwdios C2 ym Mangor yn cyfansoddi a recordio EP dros nos.

Dyma Lisa yn rhoi ei sylwadau ar ol cael ei bl… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

29ain Chwefror 2012 – heddiw bu i ni ddathlu Dydd Gwyl Dewi gan wahodd aelodau o bwyllgor gwaith Llinos i Dechrau Da! Cawsom wneud cennin pedr a chael cacen gri i de. Diolch i bawb am ddod i gefnogi. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: #Unnos ar y we – BBC Radio Cymru

Gwyliwch yn fyw heno

http://www.bbc.co.uk/radiocymru/c2/

Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Unnos Gwyl Dewi 2012 – Blog1

Gyfeillion, mae’r foment fawr wedi cyrraedd! Dwi ‘di bod yn edrych ‘mlaen at hyn ers wythnose, ac mae Sesiwn Unnos Gwyl Dewi wedi dechre.

Da ni ‘di cloi 6 cerddor dewr a hynod o dalentog yn y stiwdio recordio, a dwi’n bersonol yn meddwl bod o’n gyfun… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: ddim yn medru’r gymraeg

Roeddwn i’n gwybod. Sgrifennais i bost yma at y spamwyr iddyn nhw adael spams yn Gymraeg ddoe; y bore ‘ma ffeindiais i dudalen fy mlog yn cael ei llenwi efo spams, yn Saesneg wrth gwrs. Dydy’r bobl sy’n medru’r Gymraeg ddim yn gyrru spams. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Streic!

Mae’r tebygrwydd o gael streic gyffredinol yn Sbaen yn erbyn y newidiadau yn hawliau gweithwyr yn  cryfhau. Bydd y ddau fudiad undebol mawr, UGT (sosialaidd) a CCOO (comiwnyddol), yn cwrdd yr wythnos nesaf i benderfynu a fyddan nhw’n ymuno yn (cymryd drosodd) y streic sydd eisoes wedi ei galw gan fudiadau undebau cenedlaetholwyr Gwlad y […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Artistiaid #Unnos – Ifan Dafydd

@IfanDafydd

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dydd Gŵyl Dewi

Noson o adloniant, cerddoriaeth a hiwmor i ddathlu’r diwrnod.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Artistiaid #Unnos – Euron Jos Cowbois Rhos Botwnnog

@CowboisRhB
www.crhb.net/adra.html

Parhau i ddarllen

Dysgwyr Cilgwri: Geiriadur Bruce am ddim!

(English below)

Newyddion gwych!! Mae’r geiriadur gorau Saesneg – Cymraeg bellach ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein (mae’r fersiwn printiedig yn costio £46). Mae pobl yn galw ‘Geiriadur yr Academi’ ‘y geiriadur Bruce’, ar ôl enw cyntaf un o’i olygyddion Bruce Griffiths. Dwi’n ei ddefnyddio fo trwy’r amser. Mae’n cyfrol enfawr sy’n dangos enghreifftiau o sut mae defnyddio pob gair. Yr unig anfantais ydy does dim modd chwilio am air Cymraeg, felly os dachi’n trio cyfieithu o’r Gymraeg i Saesneg rhaid defnyddio geiriadur ar-lein arall.

[Brilliant news!!  The best English-Welsh dictionary in now available free on-line (the printed version costs £46).  People call the ‘Geiriadur yr Academi’ ‘y geiriadur Bruce’, after the first name of one of the editors Bruce Griffiths.  I use it all the time.  It’s a huge ‘tombe’ which shows examples of how to use each word.  The only disadvantage is there is no way to search for a Welsh word, therefore if you’re translating from Welsh to English you’ll have to use another on line dictionary.]

 

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Artistiaid #Unnos – Eryl a Sion Jen Jeniro

soundcloud.com/jenjeniro

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Artistiaid #Unnos – Carwyn Colorama

@colorama_sound
www.colorama.org.uk

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Artistiaid #Unnos – Georgia Ruth

@georgiaruth
georgiaruthmusic.tumblr.com

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Anodd yw cael dros rhywbeth pan nad ydych eisiau cael drosto

Anodd yw cael dros rhywbeth pan nad ydych eisiau cael drosto Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dysgu ieithoedd – llawer ohonyn nhw!

Diolch i Geraint Price, rheolwr canolfan Gwent (Cymraeg i Oedolion) am y cysylltiad yma Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Codi’r to – Gruff Sion Rees

Pop Cymru: Sesiwn Unnos Gŵyl Ddewi – BBC Radio Cymru #unnos

Mi fydd dathliadau Gŵyl Ddewi BBC Radio Cymru yn dechrau yn gynnar heno am wyth gyda Sesiwn Unnos Gŵyl Ddewi.
Yn cymeryd rhan bydd:
Carwyn Ellis (Colorama), 
Georgia Ruth Williams,
Eryl Jones a Sion Richards (Jen Jeniro),
Euron Jones (Cowbois Rhos Botwnnog
Ifan Dafydd 
Yn edrych ar ol pawb fydd Lisa Gwilym ac erbyn bore mi fydd yna EP wedi ei recordio yn arbennig ar gyfer Gŵyl Ddewi.
Dilynwch y cyfan ar y we ar wefan Unnos BBC Radio Cymru
Ar Twitter @lisagwilym @garethiwan @dylmei @c2bbcradiocymru
neu cymerwch ran drwy ddefnyddio #unnosParhau i ddarllen

fideobobdydd: Y Llwynog gan R Williams Parry

Parhau i ddarllen

henbeli: Costa Ricans Peryg

Oes ‘na rhywun heb law fi yn meddwl am gêm Cymru heno, neu ydi pawb yn trin hyn fel achlysur? I fi, dydi rhoi 10% o’r ELW i elusenna’ o ddewis teulu Gary Speed ddim yn adlewyrchu Gêm Deyrnged i ffasiwn ddyn – a ffigwr ffwtbol mor ddylanwadol yng Nghymru. Er mai yn erbyn Costa […] Parhau i ddarllen

Meddyliau: Sut i ddechrau?

Ces i ysbrydoliaeth enfawr ddoe i ddechrau ysgrifennu pethau yn y Gymraeg. Dwi’n credu mai ffordd dda i ymarfer f’iaith byddai hon. Hoffwn weld gwelliant o ran fy sgiliau ar ôl imi fod yn (ceisio) ysgrifennu am ychydig o amser. Fyddai’n bosibl? G… Parhau i ddarllen

Daily Post Cymraeg - Blogiau - Angharad Tomos: Angharad Tomos: Chwefror 29

BÛM mewn noson ddifyr iawn yr wythnos dwytha – yn Ysgol Gynradd Bryngwran. Athrawon yr ysgol oedd wedi cael coblyn o syniad da, noson i hyrwyddo darllen. Y syniad oedd gwahodd rhywun i siarad am y sgil o ddarllen, ac ron i yn cael paldaruo a… Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Croesair

Diwrnod y Llyfr a Dydd Gŵyl Dewi ar yr un diwrnod; digon o ddathlu i ni felly yr wythnos yma. Mae gofyn i Sgen ti lyfr i mi? wneud ymdrech arbennig! Ond dwi wedi sylweddoli ’mod i ar ei hôl hi’n ofnadwy lle mae llyfrau Cymraeg yn y cwestiwn. Rhoi cynnig ar groesair y Cyngor Llyfrau yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mis dr. suess

Gŵyl Dewi sy’n cynrychioli mis Mawrth yng Nghymru wrth gwrs, ond ar galendr yr ysgolion America gelwid mis Mawrth yn fis Dr. Suess. Mae plant yr ysgolion yn cael eu hannog i ddarllen yn ystod y mis.Yn llyfrgell yr ysgol, mae yna le ar y wal i hysbysu … Parhau i ddarllen

Y gwir yn erbyn y byd: Dystiolaeth hynaf ar gyfer y Bywyd Ocsigen-Anadlu ar Ddaear

Ffynhonnell: Prifysgol Alberta datganiad i’r wasg Newydd Prifysgol Alberta ymchwil yn dangos y dystiolaeth gyntaf bod anadluocsigen-bacteria feddiannir ac yn ffynnu ar dir 100 miliwn o flynyddoedd yn gynt nag a feddyliwyd yn flaenorol. Mae’r ymchwilwyr yn dangos y math mwyaf cyntefig o fywyd aerobig respiring ar dirddaeth i fodolaeth 2480000000 o flynyddoedd yn ôl. Mae’r, tîm ymchwil o dan arweiniad U A Kurt geomicrobiologist Konhauser, a wnaed eu canfod drwy ymchwilio i gyswllt rhwng lefelau ocsigen atmosfferig achrynodiadau cynyddol o gromiwm yn y graig o welyau môr hynafol. Mae’r ymchwilwyr yn awgrymu bod y naid yn y lefelau o gromiwm yn sbarduno gan yoxidization tir sy’n seiliedig ar y pyrit mwynau. Ocsideiddio pyrit yn cael ei yrru gan facteria ac ocsigen. Aerobig bacteria dorri i lawr y pyrit, sy’n rhyddhau asid ar raddfa nas gwelwyd […] Parhau i ddarllen

Y gwir yn erbyn y byd: I Dduw Endovelicus

Dêwû Endowellicû. Dergi in noxti tû longîi Mon in textiî do towitsû, Gutû balcû altû in aliû Anuan garies mou: Critû-mî are frutû, Turcos mon agetos. Enobolice ro-dubu, Sention rûmeie dêwe Agontjo do Letawiî Medionê in aboniâs ne me adgabie Dusiniâs ande condarin. Endowellice ro-noibe, Anatiomâre lîagi, Me gaios tou grimotsos aneget. Tenes emi leucîtos […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: to you spammers

I delete all the spam comments left on my blog. If you want to leave any comment, please at least do so in Welsh. I will delete them anyway, but it’ll be a bit more pleasant when I read them. Emma Reese Parhau i ddarllen

castell tywod: Er Gwaetha Pawb a Phopeth…

Dw i wedi bod yn dawel iawn yn ddiweddar, dw i’n gwybod. Mae’n flin ‘da fi. Dw i yma, ta beth. Ond mae pethau wedi mynd dros ben llestri! Gormod o bethau i’w wneud, i fod yn fyr amdano.

Dw i’n dal i fwriadu mynd i’r Cwrs Cymraeg eleni yn Salt Lake City (Dinas Llyn Halen!). Ro’n i’n meddwl am yrru yno–taith o tua 11 awr yn y car–a wedyn, ar ôl y Cwrs, roedd Rob yn mynd i ymuno â fi. Wedyn ro’n ni’n meddwl am gael ychydig o “road trip” o gwmpas y parciau cenedlaethol yn yr ardal cyn dychwelyd adre. OND, mae hi’n amlwg yn barod bod Rob yn rhy prysur ym mis Gorffennaf yn dysgu dosbarthiadau, felly, does dim angen i fi fynd gyda’r car ar fy mhen fy hun. Drueni.

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rhywbeth i Bawb

Elin Fflur yn ystod ffilmio fideo hyrwyddo arlwy’r gwanwyn ar S4C.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

iechydcymru: Grwp rygbi cadair olwyn yn galw am aelodau newydd

Mae’r unig grwp sy’n chwarae rygbi cadair olwyn proffesiynol yn Nhe Cymru yn galw am aelodau newydd. Wythnos dywetha fe gaeth  ‘The Pirates’ sesiwn flasu er mwyn cyflwyno’r cyhoedd i’r gem fydd yn yn cael ei warae yn y paralympaidd leni. Mae’r tim yn ymarfer yn Ganolfan Hamdden Llantrisant bob dydd Mawrth. Ymysg y cyhoedd […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sgorio: Cymru v Costa Rica

Bydd tîm Sgorio yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar nos Fercher 29 Chwefror ar gyfer recordio uchafbwyntiau’r gêm gyfeillgar rhwng Cymru a Costa Rica, gyda’r rhaglen am 22:35.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O’r Ardd: yn y Gwynt

Ar y teras, yn wynebu’r de a’r mynyddoedd: haul twym fel haul Ebrill. Unwaith yr wyt ti’n camu mâs o loches y tŷ, yn enwedig tua’r dwyrain neu’r gogledd: gwynt main oer. Glaw sydd eisiau arnom mi a dweud y gwir, ond rhaid gwneud y gorau o’r cyfnod sych i gadw ymlaen gyda’r gwaith o […] Parhau i ddarllen

agssc: Groeslon

One of the best and most pleasurable things we do fairly often as an Archive is to go out into the communities of Wales to give them an opportunity to see items from our collections. It is also one of the most important parts of our work. And last night two of us went up […] Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: breuddwydion nos sul

breuddwydion nos sul Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Cysur y gorffennol

Cysur y gorffennol Parhau i ddarllen

Y gwir yn erbyn y byd: Mae gwybodaeth yn rhodd y Duwiau

Rhyfelwyr, crefftwyr, beirdd, i gyd yn rhan o’u “corfforaethol” penodol ac ni fyddent yn dechrau ei weithgareddau heb pledio’n ysbrydoliaeth, cymorth ac amddiffyn y duwiau a duwiesau dyfarniad eu crefft arbennig. Gwybodaeth yn rhodd y Duwiau, sydd yn ei ffynhonnell a’r defnydd ohoni yn cael ei wneud gyda chaniatâd a’r cymorth a ddarperir gan y […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Byw ar y radio

Mae’n anodd anghytuno a gosodiad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg bod ‘dirywiad sylweddol yn y ddarpariaeth Gymraeg ar orsafoedd radio masnachol’ wedi digwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’r dyddiau pan oedd gorsafoedd mewn ardaloedd cymharol ddi-gy… Parhau i ddarllen

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Bron yn amser Alec Templeton!

Nos Wener, byddwn yn croesawu Dr Rhian Davies, Cyfarwyddwr Artistig Gwyl Gregynog a’r pianydd gwych, Simon Crawford-Phillips i’r Drwm. Byddant yn cyflwyno noson i ddathlu cerddoriaeth a bywyd un o’r cerddorion mwyaf llwyddiannus y byd a gynhyrchwyd erioed gan Gymru, ond eto un o’r rhai lleiaf adnabyddus, sef y cyfansoddwr-pianydd dall, Alec Templeton (1909-63).
Er i […] Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Y Trwynau Coch – Angela (1980)

Parhau i ddarllen

Blog Answyddogol: Pam fy mod yn cefnogi Elin Jones

Mae’r papur pleidlais wedi cyraedd o’r diwedd, ac mae’n cael ei lenwi a’i bostio nol heddiw. Os ydych wedi darllen fy negeseuon blaenorol, fe ddylech wybod nad oes gen farn eithriadol o gref y naill ffordd neu’r llall ar yr ymgeisyddion. Dwi wedi rhoi … Parhau i ddarllen

henbeli: Gerrard wedi Gorffen?!

Dwi’n dechrau y blog yma achos fod gen i farn ar be’ dwi ‘di glywed gan deulu, ffrindiau a pobol chwil mewn pybs ers i Lerpwl guro’r Carling Cup dydd Sul. “Gen i ofn fod Steven Gerrard wedi gorffan!” Fel syportar Lerpwl, mae’n anodd sgwennu am bwnc tebyg heb unrhyw duedd o gwbwl. Yn y […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhy ddrud

Daeth y tiwniwr piano i diwnio’n piano ni. Roedd yna hanner dwsin o allweddau sy’n swnio’n rhyfedd. Fe wnaeth eu trwsio cystal ag y medrodd, ond y broblem ydy bod y padin ar y morthwylion wedi’u treulio. Bydd yn costio $800 i osod padin newydd! Hen bia… Parhau i ddarllen

Côr Bro Meirion: CROESO I WEFAN CÔR BRO MEIRION

Gobeithio y bydd cynnwys y wefan o ddiddordeb ac o ddefnydd i chi. Cliciwch yma i weld y newyddion diweddaraf – Côr Bro Meirion ar raglen Nadolig “Cefn Gwlad”, Nos Lun, Rhagfyr 22ain – Cofiwch wylio! Llongyfarchiadau i’r Côr ar ddod yn drydydd (allan o bump) yn y gystadleuaeth i Gorau Cymysg dros 45 mewn nifer […] Parhau i ddarllen

Geraint Dewi Ffrancon Northam: Bristol Urban Myths

Managing the production of the Bristol Urban Myths iPhone/Android app on behalf of the University of the West of England, for BBC Radio 4′s More … Parhau i ddarllen

Glo Man: Côr “Lleisiau’r Cwm” yn Cyflwyno Siec o £1,700.00

Yn y llun uchod gwelir Swyddogion Côr Merched Lleisiau’r Cwm yng Nghapel Bethesda, Glanaman, ble mae’r Côr yn ymarfer yn wythnosol ar nôs Fercher.  O’r chwith i’r dde gwelir Ann Jones, Trysoryddes, Elin Wyn Rees, Is-Ysgrifenyddes,&… Parhau i ddarllen

Glo Man: O Frynaman i Golarado i Iwerddon i Gasnewydd!

Pan oedd Kieran James o Frynaman Isaf(gynt o Waun-Cae-Gurwen) yn fyfyriwr deunaw oed yn Abertawe yn dilyn cwrs Hamdden a Thwristiaidd, bu’n rhaid iddo drefnu profiad gwaith pwrpasol ac ymarferol er mwyn cael syniad o’r gwaith yn y maes yma.Penderfy… Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: 2 Thesaloniaid 1 – Aneurin Owen (26.02.2012)

Blog C2 - BBC Cymru: Piano Dafydd James!

Medli o ganeuon Eden a Can y Sioe gyda Emma Walford, Jenni Ogwen ag Elen Moore!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

 

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen