Archif Dyddiol: 3 Chwefror 2012

Blog C2 - BBC Cymru: Macrall Wedi Ffrio yn Popty Ping Plyci !

Heno fe glywon ni’r gan ddiweddaraf i gael ei thaflu fewn i Bopty Ping Plyci – Macrall Wedi Ffrio gan Endaf Emlyn!

Mae Plyci wedi bod yn ailgymysgu rhai o ganeuon fwyaf adnabyddus Cymru ar gyfer Huw Evans, a Rhodri ap Dyrfrig oedd y diweddaraf i enwebu can. Pa gan fydde chi’n ei daflu fewn??

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Blog Answyddogol: Yr arweinyddiaeth – Leanne Wood

Mae ymgeisyddiaeth Leanne Wood am arweinyddiaeth Plaid Cymru wedi bod ar fy meddwl tipyn heddiw. Cafodd le amlwg mewn erthygl yn y Guardian ddoe a arweiniodd at flog diddorol gan Betsan Powys heddiw A fel mae’n digwydd, mae hi wedi bod yn Nyffryn Nanll… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: glaw sydyn

Pan oeddwn i ar adael y tŷ p’nawn ‘ma i gasglu’r plant, dechreuodd fwrw glaw ond dim llawer. Felly adawais i’r tri mochyn cwta ar y dec cefn iddyn nhw fwynhau’r awyr iach. Wedi’r cwbl roedd yna gadair os rhaid iddyn nhw gael cysgod rhag glaw. Hanner a… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

2il Chwefror 2012 – Noson Bananas! Noson amrywiol a blasus! Edrych ar rinweddau cymeriad Duw a rhinweddau naturiol iachus bananas! Lluniwyd gweddiau ar ein coeden bananas ac i ddiweddu roedd pawb yn gwneud banana sblit i’w fwyta! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

1af Chwefror 2012 – cychwynwyd ar Ddameg Porthi’r 5000 heno gan wneud model. Bydd rhaid cyflwyno’r stori yr wythnos nesa gobeithio – gan nad oedd ond 4 yn y Clwb heno – gobeithio bod pawb yn gwella’n dda wedi i frech yr ieir darro’r pentref! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: DECHRAU DA!

1af Chwefror 2012 – Y Creu yw thema mis Chwefror, felly byddwn yn edrych ar y dydd, y nos, planhigion, anifeiliaid, adar, pysgod a phobl! Croesawyd Alfie ac Emily i’n plith. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: GWASANAETH Y MIS – YSGOL YR EIFL

26ain Chwefror 2012 – cynhaliwyd gwasanaeth i blant yr ysgol – Duw cariad yw. Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: BORE COFFI

26ain Ionawr 2012 – cynhaliwyd Bore Coffi hwyliog iawn yn Yr Hen Ysgol. Bydd y Bore Coffi nesa yn cael ei gynnal yn Festri Maesyneuadd 23ain Chwefror er budd Apel Trefor Eisteddfod yr Urdd. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Cwtogi Cyflogau Bancwyr

Rwy’n synnu fy hunan yn cael cyfle i sgrifennu’r geiriau yma: mae llywodraeth Rajoy (PP) yn gwneud rhywbeth nad wyf yn syml yn ei gymeradwyo ond yn ei groesawu. Heddiw daeth cyhoeddiad eu bod nhw am roi terfyn pendant ar gyflogau bancwyr – rhai bancwyr. Mae sawl banc a sefydliad cynilo yn Sbaen wedi derbyn […] Parhau i ddarllen

tu chwith: Argraffiadau dwy o Deffro’r Gwanwyn

Manon Wynn Davies ac Angharad Thomas sy’n adolygu Deffro’r Gwanwyn, prosiect diweddaraf y Theatr Genedlaethol.   Gynhyrchwyr cwmnïau annibynnol S4C, talwch sylw a chymerwch gyngor gan y Theatr Genedlaethol er mwyn dysgu beth yw safon.  Wedi i sawl rhaglen wael … Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Daniel Glyn – Danfoesol!

Neithiwr raglen Daniel Glyn, y cyflwynydd a newyddiadurwr Owain Phillips oedd yn wynebu her newydd ar raglen Daniel Glyn – Danfoesol! Mewn ymgais i ddarganfod pa mor onest ac egwyddorol yw ei westeion mae Dan yn cynnig tri senario iddyn nhw a holi beth fydden nhw’n ei wneud!

Dyma un o’r cwestiynau moesol wynebodd Owain. Beth fydde chi’n wneud? Gwrandewch ar ei ateb isod!

Mae gen ti gyfweliad am swydd – swydd dy freuddwydion. Yn anffodus ar fore y cyfweliad, ti’n rhedeg yn hwyr… hwyr iawn. Wrth i ti gyrraedd y swyddfa – dim ond un lle parcio sydd ar ôl. OND mae o’n le parcio ar gyfer pobl gyda phlant. Mae’na wraig yn gyrru car tu ôl i ti gyda tri o blant ynddo. Beth wyt ti’n gwneud?

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Blog fideo Aled Illtud – Barn Crynno am y Crynno Ddisg

Parhau i ddarllen

elinbach: Ffrwythau Ffalabalam/Psychedelic Fruits

BBC - Blog Vaughan Roderick: Sgandalus

Dydw i ddim yn gwybod pam ond am blaid fach mae’r Democratiaid Rhyddfrydol a’u rhagflaenwyr wedi bod yng nghanol nifer sylweddol o sgandalau ar hyd y blynyddoedd. Efallai bod diffyg grym a phŵer tan yn ddiweddar wedi gadael gormod o amser ar eu dwylo … Parhau i ddarllen

Y gwir yn erbyn y byd: Pentagram

Pentagram – Symbol Trwy Hanes Ddynoliaeth bob amser wedi o’i gwmpas byd o rymoedd ac egni cudd na allai ddeall yn aml neu nodi. Felly, gofyn am dros gyfnod o amser, gwarchod y peryglon neu risgiau a oedd yn rhan o’i ofn yr anhysbys, sy’n dod i’r amlwg yn araf gwrthrychau, delweddau a llawer o swynoglau, gan greu […] Parhau i ddarllen