Archif Dyddiol: 6 Chwefror 2012

Pop Cymru: Dyl Mei ar ei hapysa – Y Llongau – Hapys Byth

Glo Man: THE IRON LADY

Mae sylw mawr wedi bod ym myd y ffilmiau yn ddiweddar at y ffilm fawr The Iron Lady gyda Meryl Streep yn serennu! Ond o ddyffryn y glo y daw yr actors sy’n portreadu’r Thatcher ifanc a hynny gan Alex Roach o Rydaman. Yn gynddisgybl o Ysgol Dyffryn … Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Fflachio / Hacio’r Iaith – beth ddysgais i

Dyma’r fideo o fy sesiwn Fflachio’r Iaith i’w wylio eto ac eto! (Yn y fideo dw i’n sôn am rhedeg Android ar efelychydd Eclipse ar dy gyfrifiadur. Dylet ti chwarae gydag Eclipse oes os diddordeb gyda ti.) Dyma beth ddysgais i: Mae’n bwysig iawn i ailadrodd y Rheol Dau Droed, sef os wyt ti eisiau gadael unrhyw bryd […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Cai ac Aled – cyflwynwyr gwadd C2!

Cai ag Aled yn barod i fynd!

Bydd dau o gyflwynwyr gorsaf radio gymunedol GTFM yn cadw sedd Magi Dodd yn gynnes heno – Cai Morgan ac Aled Illtud o Bontypridd fydd yn cyflwyno’r awr gyfan gyda gwestai arbennig a gem hollol wallgo o’r enw ‘Lyric … Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyhoeddi rhestr fer Cân i Gymru

Mae’r wyth cân fydd yn cystadlu am deitl Cân i Gymru 2012 wedi eu cyhoeddi.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pysgota Draenog

Dyfala beth yw pwnc llosg y cyfryngau yn Asturias heddiw. Na, nid yr etholiad, nid a fydd arweinydd newydd yn adennill y gymuned i’r sosialwyr. Nid achos y barnwr Balthasar Garzón a’r holl dystiolaeth annisgrifiadwy o amser y rhyfel ac wedyn. Nid hyd yn oed yr argyfwng economaidd a’r cyni cyffredinol. Dim un o’r rhain. […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pysgota Draenog

Dyfala beth yw pwnc llosg y cyfryngau yn Asturias heddiw. Na, nid yr etholiad, nid a fydd arweinydd newydd yn adennill y gymuned i’r sosialwyr. Nid achos y barnwr Balthasar Garzón a’r holl dystiolaeth annisgrifiadwy o amser y rhyfel ac wedyn. Nid hyd yn oed yr argyfwng economaidd a’r cyni cyffredinol. Dim un o’r rhain. […] Parhau i ddarllen

apLlywarch: Mark Lanegan – Blues Funeral [2012]

1. The Gravedigger’s Song2. Bleeding Muddy Water3. Gray Goes Black4. St Louis Elegy5. Riot In My House6. Ode To Sad Disco7. Phantasmagoria Blues8. Quiver Syndrome9. Harborview Hospital10. Leviathan11. Deep Black Vanishing Train12. Tiny Grain Of Truth

 Buy: Cob Records Bangor

………………………………….. Parhau i ddarllen

apLlywarch: Pen-Ta-Gram – Twisted Tongues (2011)

1: Godamn You2: Paycheque3: Chdi a Fi4: Feedback5: Pobl Ffug6: Jazz Jay7: Extra Extra8: North Wales Wreckers9: Possesed10: We Know11: War12: We Aint the W.A.C.K

Myspace/Pen-Ta-Gram

BUY: Mr Phormula.com

…………………………………. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Wedi 3 ac Wedi 7

Mae’r ddwy raglen gylchgrawn yn cynnal cystadlaethau yn gyson.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Dweud Eich Dweud – 6 Chwefror 2012

Dwi’n gwneud ‘Dweud Eich Dweud’ ar y Post Cyntaf bob bore dydd Llun mis yma. Dyma oedd gen i ddweud bore ma: Mae gan y band Eitha Tal Ffranco gân ffraeth iawn o’r enw ‘Llysieuwyr Rhan-amser’ sy’n tynnu coes a … Continue reading Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: World Book Night

Dwi wedi gwneud cais i gael rhannu llyfrau ar World Book Night ond dydw i ddim yn disgwyl y caf fy nerbyn rhywsut; mae’n siwr fod yna filoedd wedi dewis yr un llyfrau â fi. Roedd rhaid dewis tri allan o’r rhestr o bump ar hugain (mae’r rhestr i’w gweld ar y wefan) a dyma ddewisais […] Parhau i ddarllen