Archif Dyddiol: 21 Chwefror 2012

fel y moroedd: sbwriel

Mae’n sbwriel ni’n cael ei gasglu unwaith yr wythnos ers blynyddoedd. Fel arfer mae’r lori’n dod yn hwyr, byth cyn un o’r gloch. Felly es i â phopeth ond y bag sbarion bwyd at ymyl y palmant cyn gadael yn y bore rhag i gŵn ei dorri tra byddwn i oddi … Parhau i ddarllen

shitclic: Gwlad Yncl Sam Hughes

Mae’n destun rhyfeddod cyson i mi. Y ffaith fod Cymru mor, mor anhysbys i’r mwyafrif o Americanwyr er gwaetha’r ffaith fod gwaed Cymreig wedi llifo trwy wythiennau rhai o drigolion y Tŷ Gwyn dros y degawdau, o Thomas Jefferson (arlywydd 1801-180… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Kaiserschmarrn – ymerawdwr y crempogau!

Dwi wrth fy modd gyda chrempogau ond heblaw am ryw fore Sadwrn prin, anaml iawn dwi’n eu gwneud nhw. Ond bob dydd Mawrth Ynyd, dwi’n bwyta tomen enfawr ac addo fy mod i’n mynd i’w gwneud nhw’n fwy aml. Ond gesiwch be, dwi ddim! A dim fi yw’r unig un, mae’r siopau yn llawn cynhwysion […] Parhau i ddarllen

Hadau: Siop y Bobl

Wnaethon ni ddim ryw lawer ar y rhandir y penwythnos diwetha’ am ein bod ni wedi trefnu joli i Lundain i ddathlu pen-blwydd y gŵr yn 30. Fe lwyddodd i fwynhau’r dathlu (gobeithio) ond roedd rheswm arall am y trip. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Hadau: Egin-flog

Mae’r blodfresych yn yr ystafell sbâr wedi dechrau egino… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llyfr yn erbyn Pastwn

Dewis anodd heddiw: dim ond amser gyda fi ysgrifennu un cofnod a dwy stori werth eu hadrodd. Ond gan fy mod wedi ymdrin â’r Basgwyr yn ddiweddar, wna’i adael hanes y gytundeb rhwng pleidiau mawr Sbaen ar ddatblygiadau yno, ac edrych ar y gwrthdystiadau yn Valencia. Ddydd Iau diwethaf, fe gafodd nifer o brotestwyr yn […] Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Cariad at y cwm

Deugain mlynedd yn ôl i’r wythnos hon bu farw S.O Davies un o gymeriadau mwyaf lliwgar hanes gwleidyddol Cymru.

Fe fyddai’n deg i ddadlau, rwy’n meddwl, mai S.O yw’r Aelod Seneddol mwyaf asgell chwith yn hanes gwleidyddiaeth Cymru.

Cafodd ei ddiar… Parhau i ddarllen

apLlywarch: In the Time of the Great Remembering – Ben Caplan & The Casual Smokers [2011]

<p><p><p><a href="http://presale.bencaplan.ca/album/in-the-time-of-the-great-remembering">in the time of the great remembering by Ben Caplan & The Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Huw Stephens yn holi After An Alibi

Mae’r band o ardal Llanberis yn rhyddhau eu EP cyntaf yr wythnos hon. Daeth Huw i’w adnabod yn well neithiwr…

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

apLlywarch: Go With River by Owls of the Swamp [2011]

<p><a href="http://owlsoftheswamp.bandcamp.com/album/go-with-river">Go with River by Owls of the Swamp</a></p>

…………………………………. Parhau i ddarllen

apLlywarch: Falconades by La Sentina [2012]

<p><p><a href="http://lasentina.bandcamp.com/album/falconades">FALCONADES by La Sentina</a></p></p>

……………………. Parhau i ddarllen

fideobobdydd: “No Speaky” tu ôl i’r llenni

www.youtube.com/watch?v=yogt8cP-taI
Parhau i ddarllen

apLlywarch: Paper Window by Jeff Pianki [2010]

<p><p><a href="http://jeffpianki.bandcamp.com/album/paper-window">Paper Window by Jeff Pianki</a></p></p>

………………… Parhau i ddarllen

apLlywarch: The Album by The White Album [2011]

<p><p><p><a href="http://thewhitealbum.bandcamp.com/album/the-album">The Album by The White Album</a>& Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: CPD Dinas Caerdydd yn Wembley a cherdd gan Rhys Iorwerth

Bydd Dinas Caerdydd yn ymweld â Stadiwm Wembley am y pedwerydd tro mewn pedair blynedd dydd Sul, wrth iddynt gwrdd â Lerpwl yn rownd derfynol y Cwpan Carling. Dyma Rhydian Bowen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

elinbach: Dynes Caws Glas/Blue Cheese Lady

Ein Caerdydd: Gêm goffa Gary Speed, Stadiwm Dinas Caerdydd 29.2.12

Dyma gyfle i goffau Gary Speed a gweld gêm gyntaf Chris Coleman wrth y llyw fel rheolwr. Dewisiwyd Costa Rica fel y gwrthwynebwyr gan mai nhw hefyd oedd gwrthwynebwyr Cymru … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: awyren fach fach

Mae fy mab hynaf ynghyd ei gyd-fyfyrwyr wrthi’n gwneud awyren fach fach fel y prosiect terfynol yn y brifysgol. Rhaid cynllunio, prynu defnydd a gwneud un sy’n medru codi, hedfan a glanio. Mae’n dipyn o waith, rhaid i mi ddweud! Wedi damwain anffodus, … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: awyren fach fach

Mae fy mab hynaf ynghyd ei gyd-fyfyrwyr wrthi’n gwneud awyren fach fach fel y prosiect terfynol yn y brifysgol. Rhaid cynllunio, prynu defnydd a gwneud un sy’n medru codi, hedfan a glanio. Mae’n dipyn o waith, rhaid i mi ddweud! Wedi damwain anffodus, … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: awyren fach fach

Mae fy mab hynaf ynghyd ei gyd-fyfyrwyr wrthi’n gwneud awyren fach fach fel y prosiect terfynol yn y brifysgol. Rhaid cynllunio, prynu defnydd a gwneud un sy’n medru codi, hedfan a glanio. Mae’n dipyn o waith, rhaid i mi ddweud! Wedi damwain anffodus, … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: awyren fach fach

Mae fy mab hynaf ynghyd ei gyd-fyfyrwyr wrthi’n gwneud awyren fach fach fel y prosiect terfynol yn y brifysgol. Rhaid cynllunio, prynu defnydd a gwneud un sy’n medru codi, hedfan a glanio. Mae’n dipyn o waith, rhaid i mi ddweud! Wedi damwain anffodus, … Parhau i ddarllen