Archif Misol: Chwefror 2012

S4C Caban: Caneuon Abadas

Mae caneuon hwyliog Abadas ar gael i’w lawr lwytho oddi ar y we.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

apLlywarch: Still Spinning by L’Orange [2012]

<p><p><a href="http://lorange.bandcamp.com/album/still-spinning">Still Spinning by L’Orange</a></p></p>

……………………………………. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Di-Euog ond Wedi ei Wahardd

A minnau wedi meddwl cofnodi ychydig o waith y tir yn lle hanesion llys a gwleidyddiaeth, dyma canlyniad yr achos yn  erbyn y barnwr Baltasar Garzón yn cael ei gyhoeddi. Chwi gofiwch ei fod e eisoes wedi ei gael yn euog o wrando’n anghyfreithlon ar sgyrsiau diffynyddion a’u cyfreithwyr yn ystod achos yn ymwneud â […] Parhau i ddarllen

elinbach: Deiliach

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru / The National Screen and Sound Archive of Wales: Fy nghyflwyniad cyntaf, triniaeth ysbyty & Sain Abertawe.

Bore dydd Gwener, yr oeddwn i mewn stad – mwy nag arfer! Cefais wahoddiad i rhoi cyflwyniad agoriadol i gynhadledd o fyfyrwyr sydd yn astudio cerddoriaeth yn sawl prifysgol o amgylch Cymru
Dwi’n cyfaddef fy mod yn hyderus yn siarad efo grwp o bobol mewn achosion answyddogol neu gweiddi o ben llwyfan pan dwi’n rheoli llwyfan […] Parhau i ddarllen

Pethe » Blog: Llyfr yn Anrheg – y fideos

Dwy flynedd yn ol, ar ein rhaglen gyntaf erioed, fe holodd Pethe nifer o wynebau cyfarwydd ynglyn a pha lyfrau y bydden nhw’n eu dewis rhoi yn anhreg. Dyma rai ohonyn nhw. Parhau i ddarllen

S4C Caban: #CIG2012

Argraffwch eich Taflen Sgôr i ymuno yng nghyffro noson Cân i Gymru – nos Sul 4 Mawrth.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: 9,6

9,6 Parhau i ddarllen

S4C Caban: “Silver Surfers” yn bwrw eu pleidlais

Mae’r bleidlais i ddarganfod Emyn i Gymru 2012 wedi bod yn llwyddiant ysgubol.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Mynd am ddip yn y ddinas

Wel, pwy sy ganddon ni fan hyn? Y dair chwaer Cooke ar un o’u teithiau cyntaf i wlad estron; traeth Cefalu, Sicilia 1982. Lleucu druan yn ei dagrau a Catrin ei hefaill yn ddigon bodlon ei byd. A pwy sy’n lolian yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Pan Ddaw Yfory – Caryl Parry Jones a Bryn Terfel (2000)

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cân i Gymru

Byddwch yn rhan o noson fawr Cân i Gymru 2012 ar nos Sul 4 Mawrth.

Darllen mwy… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Dweud eich Dweud – 27 Chwefror 2012

Dyma oedd fy Nweud fy Nweud olaf mis yma: Roedd hi’n hyfryd clywed ar y newyddion dros y penwythnos fod y bytholwyrdd Nelson Mandela yn cryfhau ar ôl triniaeth fechan. Er fod Mandela wedi ymddeol o fywyd cyhoeddus ers tro … Continue reading Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Y Llew Gwyn

Mae angen stori i gynhesu’ch calon chi weithiau ’does? Mae hon wedi bod gen i ers tipyn ar fenthyg ond dim ond yr wythnos yma wnes i gyrraedd i’w darllen, a wir, roedd hi jyst be ro’n i angen. Michael Morpugo ydy’r awdur – enw sydd wedi cael llawer o sylw yn ddiweddar oherwydd llwyddiant […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Y Llew Gwyn

Mae angen stori i gynhesu’ch calon chi weithiau ’does? Mae hon wedi bod gen i ers tipyn ar fenthyg ond dim ond yr wythnos yma wnes i gyrraedd i’w darllen, a wir, roedd hi jyst be ro’n i angen. Michael Morpugo ydy’r awdur – enw sydd wedi cael llawer o sylw yn ddiweddar oherwydd llwyddiant […] Parhau i ddarllen

O Bell: Buddugoliaeth go iawn

Ennillodd Julia Gillard arweinyddiaeth y Blaid Lafur Awstraliaidd (swydd Prif Weinidog y wlad) ym mis Mehefin 2010 heb ennill bleidlais. Ffurfiodd hi lywodraeth lleiafrifol wythnosau yn ddiweddarach wedi iddi hi a’i phlaid methu a pherswadio digon o etholwyr eu bod … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dyddlyfr y Bachan Main: Pentref Wales, Iowa

Yn haf 2007 bûm ddwywaith ym mhentref Wales ar bwys Red Oak – dwy wibdaith mewn gwirionedd, ond yn ystod y deugain munud yr oeddwn yn y pentref cefais dynnu rhyw gant a hanner o luniau bob tro.
Dyma’r lluniau o’r ddau ymweliad:
Bu dau gapel yn y cylch ar un adeg – Gomer (1872) (Annibynwyr), a Wales (1874) (MC). Mae capel Wales yn dal i sefyll yn y pentref bach hwn o ryw hanner dwsin o adeiladau. Mae’r llall – Gomer – wedi diflannu ond ei fynwent yn dal i fod.
Dyma restr o’r enwau o’r rhai a gladdwyd yn y fan honno.
Mae hefyd Eglwys Saesneg i’r gogledd ddwyrain o Wales – Eglwys Center Ridge (1882). Yn y fynwent yn ei hymyl ceir y cyfenwau Morgan, Hughes, Woods a Lewis. Efallai taw Cymry oedd y rhai hyn hefyd.
Saesneg yw iaith y rhan fwyaf o’r beddau ym Mynwent Gomer, ond y mae ambell bennill yn Gymraeg wrth gwt rhai o’r arysgrifau coffa.
Canys byw i mi yw Crist a marw sydd elw

Ar ôl eu holl flinderau dwys  
Gorffwyso maent mewn hedd
Ymhell o  sŵn y byd a’i bwys
Heb boen yn llwch y bedd
Mor ddedwydd yw y rhai trwy ffydd
Sy’n mynd o blith y byw
Eu henwau’n perarogli sydd
A’u hun mor dawel yw
Ac un na chefais ddehongli: Canys y mae yr ……ardderchog (?)….ond…. mewn gwell.
Ar ambell un, yn ddiddorol iawn, y mae sôn am le geni’r unigolyn – Ceredigion, Cefn-coch, Cwm-gof, Bryn-mawr, Aberystwyth.
Henry Thomas
Born in Cardiganshire Wales June 29 1846
Died September 14 1908
Elizabeth S. [Thomas]
Born in Cotter, I[ow]a Feb 16 (?) 1850
Died Feb 23 1932
(Rhan o sefydliad Cymreig Long Creek yw pentref Cotter)
Susan wife of G. R. Jenkins
Born May 12 1849
at Cefn Coch
near Machynllath (sic)
Cardiganshire Wales
Dau of J and A Jones
Died Oct 24 1893

Tybed ai dylanwad tafodiaith y gogledd-orllewin yw’r -a yn lle -e (neu ai!) 

yn enw’r dref honno (Machynlleth / Machynllaith)? Hynny yw, bod y saer maen neu’r gweinidog o Wynedd, efallai.
Er nad yng Ngheredigion y mae Machynlleth wrth gwrs, ond yn yr hen Sir Drefaldwyn, cyfeirir at leoliad y  Cefn-coch y mae ‘Cardiganshire’ o bosibl. Y mae Cefn-coch yn Sir Drefaldwyn, ond ni wn a ellir dweud ei fod ar bwys Machynlleth. A oes fferm o’r cyfryw enw tybed rhwng y Borth a Machynlleth?
Dan H Davies
Late of Ferndale Glam[organshire]. S[outh].W[ales].
Born at Cwmgof Carmarthen
Died at Red Oak Iowa
April 4 1880
John Hughes
Born in Aberystwyth Wales
Sept 1833
Died Jan 22 1896
Mae lle wedi ei adael rhwng ‘Sept’ a’r flwyddyn – yn sicr ddigon i gael ychwanegu pa ddydd o’r mis y’i ganwyd oedd y bwriad.
Rebecca Morgan
July 24 1845
Bryn Mawr Breconshire South Wales
Mar 4 1910
Mae un garreg yn Gymraeg – ar wahân i dipyn o Saesneg wrth sôn am fan geni’r wraig a gladdwyd yno.
Elizabeth S.
Priod y Parch. Samuel Jones.
Ganwyd hi yn Carnarvonshire North Wales
Bu farw Ebrill 21 1888
yn 56 mlwydd oed
Yr hyn a allodd hon, hi a’i gwnaeth

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: seren ffilm!

Mae yna ffilm newydd sbon, sef Act of Valor. Brian sy’n ffrind i fy mab hynaf yn actio ynddo, hynny ydy cafodd ran fach fach fel extra. Roedd o eisiau ymuno â SEAL a chael ei hyfforddi am gyfnod. Tra oedd o wrthi, daeth y criw ffilm at yr hyfford… Parhau i ddarllen

city lights...: tipyn bach o blentyndod

Maria Magdalena Szmatuła
Dwi newydd ddod yn ôl o’r arddangosfa lluniau i lyfrau plant. Mae 32 celfyddydwr ifanc yn dangos eu dehongliad nhw o storiau enwog, yn enwedig, Pwyleg. Maen nhw’n lliwgar a  perth. Maen nhw gallu mynd â pobl i byd hud… 
Ydych chi hoff o lyfrau plant? 
Beth oedd dy hoff llyfr di pan o’t ti blentyn? 

Ydych chi’n gallu weld “Salon Ilustratorów” yn CK ZAMEK tan 29.02.2012, ym Mhoznań, wrth gwrs.  

Joanna Zimowska – Kwak

Jolanty Kolary

Wanda Cyrlińska

Jerzy Głuszek

Jerzy Głuszek

Jerzy Głuszek

Jerzy Głuszek

Jerzy Głuszek

Dwi’n hoff iawn o luniau gyda chorrach 🙂

Elżbieta Kidacka

 I simply adore this one below!

Elźbieta Kidacka

Elżbieta Kidacka

Do you sometimes come back to your favourite childhood books? With the beautiful pastel illustrations that made you happy and peaceful? Well, if by any chance you are in Poznań now, I recommend visiting the exhibition “Salon Ilustratorów” in CK ZAMEK. It is a collection of works by young and still not well-known illustrators from Poland. And it is definitely worth seeing. The exhibition presents various styles and, sometimes, unexpected interpretation of famous children books. But most of all, it takes you to the magic world of fairytales. 


Do you recognise any of the books that might have inspired the authors? 
Nie potrafię przejść obojętnie obok ilustracji z książek dla dzieci, szczególnie tych w pastelowych odcieniach, a w dodatku malowanych akwarelą. Ponieważ dokładnie taki obrazek znalazł się na plakacie promującym Salon Ilustratorów, nie było wątpliwości, że prędzej czy później się tam zjawię. Było warto! Wystawa ma jedną bardzo ważną cechę – oprócz swoich walorów estetycznych oczywiście – pozwala wrócić choć na chwilę do czasów dzieciństwa i obudzić wyobraźnię. 
Wystawa jest czynna do 29 lutego w CK Zamek. Wstęp wolny:)

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: ‘Nid y Fi Wnaeth’

Rwy’n mynd i aros gyda hanes dug Palma heddiw eto. Penwythnos gwael gafodd e mae’n siŵr, yn gorfod teithio nôl o’r UDA lle mae’n byw a treulio deuddydd cyfan yn ateb cwestiynau gan farnwr a chyfreithwyr eraill. Yr esgusodion arferol a gafwyd gan fab-yng-nghyfraith brenin Sbaen: nid fi oedd yn gyfrifol (am symudiadau arian oedd […] Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Sawl un fydd’n troi fyny i gystadlu yn Neuadd Buddug y Bala pan fydd hwn ymlaen?

Ailddysgu: Dechrau’r gwanwyn yn yr ardd?

Mae’r tywydd yn fendigedig y penwythnos ymaf – a dyma fi efo ryw byg a dim yn teimlo’d ddigon da i fynd allan i’r ardd………ond ddoe mi lwyddiais i blannu hadau ffa, ac i docio’r mafion (roeddwn wedi dechrau ond dim wedi gorffen). Sylwais wrth gwne… Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Yr Ods – Siân (ar Bandit)

Yr Ods yn canu’r gan Siân (oddi ar yr albym ‘Troi a Throsi) ar y Bandit ola erioed.
Parhau i ddarllen

Lluniau Hipstamatic: Cernyw

Parhau i ddarllen

Lluniau Hipstamatic: Cernyw

Parhau i ddarllen

O Bell: Ar drothwy y drychineb nesaf

Cynhelir pleidlais ar arweinyddiaeth y Blaid Lafur Awstraliaidd bore fory (dydd Llun y 27ain Chwefror) ond nid diwedd y mater fydd canlyniad y bleidlais honno. Fel yr wyf  wedi blogio o’r blaen, mae gwreiddiau’r frwydr rhwng Julia Gillard a Kevin … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dysgu drwy wefan ikea

Mae’n ddiddorol a defnyddiol – des i ar draws wefan siop IKEA yn yr Eidal, yn Brescia i fod yn benodol. (Dw i’n dilyn cwrs Eidaleg ar y we a drefnwyd gan gyngor Brescia.) Mae’r gwersi’n seiliedig ar deulu yn Brescia, a heddiw aethon nhw i IKEA i brynu … Parhau i ddarllen

Dyddlyfr y Bachan Main: Yr Arloeswyr

Yn ddiweddar yr wyf wedi bod yn rhoi trefn ar rai o’r lluniau a wneuthum bron bum mlynedd yn ôl, yn haf 2007, yn Iowa.
Dyma rai o feddau Mynwent Riverside, yn Spencer, Clay County, a llawer yn eu plith yn eiddo Cymry’r cylch.
Yng nghyfrol II Hanes Cymry America (1872) ceir sôn am y sefydliad Cymreig yn Swydd Clay o dan yr enw “Peterson, Clay County”, sef un o’r pentrefi lle y bu canran uchel o Gymry.
Dywed: “Sefydlodd rhai Cymry yno yn niwedd y fl. 1864, ac ymfudodd llawer o Gymry o Wisconsin a Lime Spring, a manau ereill, yno ar ol hyny, ac y maent yn parhau i ymfudo yno… 
Mae gan y Bedyddwyr Cymreig achos crefyddol bychan yn y lle hwn, a golwg obeithiol arno. Mae Thomas Evans, a T. Bevan, ac R. Roberts, ac ereill, yn byw yno. Nid yw yn mhell o Sioux Rapids.”
(Ar y map uchod: Trigfannau Cymry Iowa yn 1872. Mae’r blaenlythrennau’n cynrychioli enwau’r swyddi. Bu Cymry Swydd Clay yn anad dim yn ne-orllewin Swydd Clay a gogledd-orllewin Swydd Buena Vista)
Rhyfedd meddwl bod Clay County yn gyrchfan i Gymry oddi ar 1864, ac erbyn heddiw nid oes cof amdanynt ymron – dim ond ambell fedd hwnt ac yma ym mynwentydd yr ardal, a mynwent “Capel Bedyddiol yr Arloeswyr o Gymry / yr Arloeswyr Cymreig” sef y “Welsh Pioneer Baptist Church” ar bwys Linn Grove. Mae’r capel wedi hen ddiflannu.
Sefydlwyd Gwladfa Patagonia flwyddyn ar ôl hynny a’r Gymraeg yn dal yn iaith fyw yno i raddau. Ond yn Iowa mae’r iaith wedi hen fynd i ebargofiant, ynglyn â’r cof am yr arloeswyr o Gymry yn y lleoedd lle y buont yn byw.
Ym Mynwent Spencer y mae bedd hynod (munud 1:34 yn y fideo uchod) lle y claddwyd Evan Jones (1829-1916) a Mary E. Jones (1841-1917). O dan y cyfenw Jones ar y garreg saif y gair “Pioneers”.

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Sengl newydd Breichiau Hir

Mi fydd y sengl “Peil o Esgyrn” yn cael ei ryddhau ar y 5ed o Fawrth. Mi fydd yn rhan o EP newydd y band.Mwy o newyddion yn fuan Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Dug mewn Trafferth

Dechreuad hir a manwl i ddug Palma o flaen barnwyr Ynysoedd y Baleares heddiw. O 10.00 tan 14.00, ac wedyn o 15.30 tan nawr, mae Iñaki Urdangarin wedi bod yn ystafell y llys yn ateb cwestiynau am ei fusnesau. Diddorol taw busnesau yw’r gair sy’n cael ei ddefnyddio nawr, achos o’r blaen sôn am sefydliadau […] Parhau i ddarllen

fideobobdydd: Y Trwynau Coch – Wastod Ar Y Tu Fas

Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Mae’n altro yma …

Dyna’r ardd pnawn ‘ma – chydig o haul yn gneud gwahaniaeth tydi? Mymryn o liw o’r diwedd. Mae’r grug yn edrych yn dda, ac mae’r daffs y pen arall a’r eirlysiau yn hyfryd. Dechre meddwl am ffilmio rwan. Bu Rhian, y cynhyrchydd acw ddydd Mawrth i weld sut siap oedd ar bethe ac i drafod […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Hen ffilm am UMCA yn cynnwys Dicw a Rocet – gwych

Mae hwn yn hollol wych! Yn arbennig os ydych chi’n adnabod y bobl sydd ynddo fe fel Dicw a Rocet! Mae’r ail ffilm lawr yn arbennig o ddoniol… Diddorol hefyd mae’r un her ac ymgyrchoedd oedd UMCA yn ei wynebu … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd: staff dinas ar eich gwasanaeth yn yr eira

Dan ni’n cael gaeaf mwyn iawn yma yn Oklahoma tra mae’n bwrw eira o ddifrif yng ngogledd Japan. Wedi cael dros 1.5 medr o eira yn Aomori, aeth 190 o staff swyddfa’r ddinas i gael gwared â’r eira ar doeau tai henoed ac anabledd. Roedd dynes oedrannus y… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Pigion i’r Penwythnos

Nid pawb sy’n cael aros mewn palas y noson cyn iddo fynd i flaen ei well, ond dyna lle bydd dug Palma, Iñaki Urdangarin, yn aros heno. Bydd ef a’i wraig, y dywysoges Cristina, merch brenin Sbaen yn hedfan o Madrid heno i Mallorca ac yn treulio’r nos mewn un o’r palasau llai sydd gan […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Blur neu Oasis? Pollard neu Chips?

Neithiwr fe gadeiriodd Daniel Glyn un o ddadleuon mawr ein hoes ni – pa fand oedd y gorau Oasis neu Blur? Yn dadlau’r achos dros y ddau fand roedd Ioan Pollard a Barry ‘Chips’ Thomas. Ding ding,… ffeit deg os gwelwch yn dda…

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

23ain Chwefror 2012 – Noson Het! gemau a gwybodaeth. Roedd gan pob gorsaf het daflen i’w llenwi – Cryfderau; Gwendidau; Creadigrwydd; Meddwl am feddwl; Teimladau; Gwybodaeth. Gyda’r taflenni hyn fe fydd modd creu rhaglen i’r clwb o’r Pasg hyd yr haf. … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

22ain Chwefror 2012 – parhau gyda’n stori Porthi’r 5000. Roedd ein dwylo toes wedi sychu felly roedd angen eu paentio! Bu Heledd ac Alaw yn dechrau ar y llun mawr ar gyfer y wal! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB CHWARE TEG!

9fed Chwefror 2012 – Noson Cenhedloedd! Y dasg heno oedd creu gwlad ddelfrydol i fyw. Creu siap, arfordir, tirwedd, traddodiadau, ffyrdd o fyw, dathliadau, pedair rheol ar gyfer y wlad a dwy reol ar gyfer mewnfudwyr. Roedd angen baner ar y wlad a hef… Parhau i ddarllen

Y gwir yn erbyn y byd: Forloi bychain achubwyd o stormydd yn y UK *-*

Mae’r ganolfan RSPCA yn gyfrifol am ofalu am y mamaliaid. Pan stormydd ofnadwy taro ar arfordir y Deyrnas Unedig, rhaid i’r morloi nofio i le tawelach. Y broblem yw nad yw’r loi bach yn ddigon cryf i ymladd yn erbyn yr heddlu o ddŵr ac yn aml yn gadael ar y traethau adeg hon o’r […] Parhau i ddarllen

Y gwir yn erbyn y byd: Rhinos Du symud i gartref newydd gan hofrennydd

Anifeiliaid sydd mewn perygl teithio 1500 cilomedr drwy De Affrica! Mae fideo a wnaed gan sw Green Reinassance antur sydd yn dogfennu ei hofrennydd gludo grŵp o 19 o Rhinos du erbyn 1500 km yn Ne Affrica Anifeiliaid perygl iawn, eu hachub o’r Cape Dwyrain gan y WWF ac yn dod i rhanbarth o Limpopo, lle byddant yn cael […] Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Photo

fideobobdydd: Ffermio – CFfI Ynys Môn

Parhau i ddarllen

shitclic: Angerdd y Gêm

O Rwmania, Castell-nedd ac Aber… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yr iaith

Mae na dipyn o ddadl wedi bod yn ddiweddar ynglyn a’r iaith yn dilyn adroddiad ein bod ni’n colli 3,000 o siadawyr Cymraeg bob blwyddyn. Dwi’n cytuno’n llwyr efo Bethan Gwanas am yr angen i gynorthwyo’r rhai sydd yn dysgu Cymraeg wedi symud i Gymru…. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 26 Chwefror 2012

Mae Dydd Gŵyl Dewi ar y gorwel a’r genedl yn dathlu ei gyfraniad a’n hetifeddiaeth Gristnogol unwaith eto. Diolchwn i Dduw – Tad yr holl genhedloedd (Effesiaid 3:15) am hanes ein cenedl ac am waith ei ras yn ein plith dros yr holl ganrifoedd. Sut mae pethau erbyn hyn dybed? Sut ’dach chi’n ei gweld . . . → Read More: Dydd Sul, 26 Chwefror 2012 Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: World Book Night – rhan 2

Wel, coeliwch neu beidio ond dwi’n cael rhannu llyfrau ar Ebrill 23ain – wedi gwirioni! Deud dim mwy ar y funud, jyst ’mod i wrth y modd, ac ydy, mae o’n un o’r tri ddewisais i.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rhaglen orig

Gwyliais i raglen ar fywyd y diweddar Orig Williams, diolch i Linda am y DVD. Wedi darllen ei hunangofiant, sef Cario’r Ddraig, roeddwn i’n awyddus i’w gweld. Braf gweld iddo gario’r Ddraig Goch i’r gornestau’n llythrennol. Roedd lluniau o’r reslwyr cr… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Claddu’r Pysgodyn

Dyma ni nawr yn ail ddiwrnod y Grawys – er nad oes llawer o bobl fan hyn yn ymprydio rhag bwyd da na gwinoedd y dyddiau hyn. Ganrifoedd yn ôl (ganrif hyd yn oed) pan oedd pobl yn cymryd rheolau’r eglwys o ddifri, roedd bwyta cig a bwydydd moethus yn waharddedig, a dyna sut ddechreuodd […] Parhau i ddarllen

Blog C2 - BBC Cymru: Sesiwn Unnos Gwyl Dewi

Dwi wastad wedi bod ychydig yn genfigenus o Huw Evans… Pam? Well, am ei fod yn gerddor gwych yn un peth, ond yn bennaf oherwydd mai fo sydd wedi cael cyflwyno cyfresi Sesiwn Unnos ar hyd y blynyddoedd!

Ond, mae Huw Evans yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, yn teithio hefo Cate le Bon, sy’n golygu mod i’n cael y fraint a’r anrhydedd o gyflwyno Sesiwn Unnos Gwyl Dewi 2012!

Dwi’n edrych ymlaen yn arw, achos mae Sesiwn Unnos wastad wedi bod yn un o fy hoff raglenni i, ac mae’n brosiect hynod o uchelgeisiol a chreadigol. Dwi ‘mond yn gobeithio y bydda i’n gallu aros yn effro drwy’r nos!

Fe ges i’r pleser o gyhoeddi’r rhestr artistiaid ar y rhaglen neithiwr, a chael sgwrs hefo un o’r artistiaid, sef Georgia Ruth Williams. Yn ymuno a Georgia fydd Carwyn Ellis o Colorama, Eryl a Sion o Jen Jeniro, Euron Jôs o Cowbois Rhos Botwnnog, a bydd Ifan Dafydd hefo ni i wneud ail-gymysgiadau fydd yn adlewyrchu’r noson.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you’re reading via RSS, you’ll need to visit the blog to access this content.

Dewch draw i wefan C2 am 9pm nos Fercher – bydd y cyfan yn cael ei we-lifo’n fyw tan 6am! Dwi’n gobeithio blogio yn ystod y nos, a bydda i (@lisagwilym), y criw cynhyrchu @garethiwan @dylmei ac wrth gwrs @c2bbcradiocymru yn trydar drwy’r nos tan y bore bach. Dwi’n edrych ymlaen at noson llawn creadigrwydd, cerddoriaeth… ond dim cwsg.

Hwyl am y tro
Lis
x

Parhau i ddarllen